dogmaty webu (polski)

Download Dogmaty Webu (Polski)

Post on 18-Oct-2014

1.795 views

Category:

Business

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

10 podstawowych zasad komunikacji w Webie i kiedy naley je ama.

TRANSCRIPT

Microsoft PowerPoint - Dogma Warsaw_pl

Eric ReissPolski Zjazd Architektw Informacji

15 kwietnia 2010Warszawa, Polska

10 podstawowych zasad komunikacji w Webie

i kiedy naley je ama

Dogmaty WebuThe Web Dogma

Mj kot - Gus

Projektowanie zorientowane na uytkownika

UytkownicyProjektowanie >

Bada

nia

>

Innowacja >

Projektowanie sterowane przez uytkownika

UytkownicyProjektowanie

>Ba

dani

a>

Innowacja >

najlepsza praktykarzeczownik

1 : najlepszy sposb wykonania czego2 : testowany pomys, metoda lub urzdzenie

innowacjarzeczownik

1 : wprowadzenie czego nowego2 : nowy pomys, metoda lub narzdzie

Trzy ze powody innowacyjnoci

odrnienie Twojego produktu od konkurencji

odrnienie od konkurencjizaspokojenie Twojego ego

Eksperyment

Wynalazek

Wynalazek

Innowacja

15 kwietnia 1912

Invention

Invention

rozwiza problem!

Jest tylko jeden powd innowacji

Wynalazek

Cykl ycia innowacji

Innowacja

Najlepsza praktyka

Zwyczaj

Innowacja

Najlepsza praktyka

Moda

Staromodny

Czas

P

r

o

g

r

e

s

best practice vs. innovation

dogmatrzeczownik

1 : zasada lub kodeks zasad

2 : doktryna lub zbir doktrynformalnie przyjtych przez koci

Jak to mwi eksperci...Linki powinny by niebieskie i podkrelone

Flash jest w 98% zyTekst nie powinien przekracza 10 wierszy

Ludzie

Procesy

Technologie

Koncepcja

Tworzenie zbioru najlepszych praktyk, ktre wykraczaj

poza technologi i mod

1. Anything that exists only to satisfy the internal politics of the site owner must be eliminated.

1. Wszystko, co istnieje jedyniew celu zaspokojenia wewntrznejpolityki waciciela firmy

musi zosta wyeliminowane.

S E

1. Anything that exists only to satisfy the ego of the designer must be eliminated.

2. Wszystko, co istnieje jedyniew celu zaspokojenia dumyprojektanta musi zosta

wyeliminowane.

1. Anything that is irrelevant within the context of the page must be eliminated.

3. Wszystko, co jest nieistotne w kontekcie strony musi zosta

wyeliminowane.

1. Any feature or technique that reduces the visitors ability to navigate freely must be eliminated.

4. Kada funkcja lub technika, ktra zmniejsza zdolno

odwiedzajcych do swobodnegoporuszania si musi uleczmianie bd zostawyeliminowana.

1. Any interactive object that forces the visitor to guess its meaning must be eliminated.

5. Wszelkie interaktywne obiekty, ktre zmuszaj uytkownika do odgadnicia ich funkcji lubznaczenia musz ulec zmianiebd zosta wyeliminowane.

1. No software, apart from the browser itself, must be required to get the site to work correctly.

6. adne oprogramowanie, z wyjtkiem samej przegldarki,

nie powinno by wymagane by strona funkcjonowaapoprawnie.

1. Content must be readable first, printable second, downloadable third.

7. Tre musi by na pierwszymmiejscu: czytelna, na drugim: moliwa do wydrukowania, na

trzecim: moliwa do pobrania.

1. Usability must never be sacrificed for the sake of a style guide.

8. Uyteczno nie moe by nigdypowicona dla zasad

projektowania.

1. No visitor must be forced to register or surrender personal data unless the site owner is unable to provide a service or complete a transaction without it.

9. aden uytkownik nie moe byzmuszany do rejestracji lubpodawania danych osobowych, chyba e waciciel witryny

nie jest w stanie wiadczyusugi lub zakoczy

transakcji bez tych danych.

1. Break any of these rules sooner than do anything outright barbarous!

10. Lepiej zama ktr z powyszych regu ni zrobi

co cakowicie barbarzyskiego

George Orwell

Author: Animal Farm, 1984

Please visit: www.wordsatplay.com

Jeeli nie bdziemy domaga si lepszych stron internetowych nigdy ich nie otrzymamy.

Zamiast unika zych nawykw lepiej zajmijmy si tworzeniem dobrych

Dziynkuja!

Eric Reiss, kontakt (zazwyczaj):The FatDUX Group ApSStrandre 152100 CopenhagenDenmark

Office: (+45) 39 29 67 77Mobil: (+45) 20 12 88 44Twitter: @elreissinfo@fatdux.comwww.fatdux.com