dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

23
“ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME” DERSİ ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR 0206.00002 Abdullah KAYA 0206.00027 Mustafa ALTİNCİK 0206.00034 Alper ATEŞ 0206.00058 Cevdet ERASLAN 09/25/12

Upload: yildirimkarakas

Post on 04-Jul-2015

269 views

Category:

Education


2 download

DESCRIPTION

deneme 1 2 3

TRANSCRIPT

Page 1: Dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

“ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE

MATERYAL GELİŞTİRME” DERSİ ÖDEVİ

HAZIRLAYANLAR• 0206.00002 Abdullah KAYA• 0206.00027 Mustafa ALTİNCİK• 0206.00034 Alper ATEŞ• 0206.00058 Cevdet ERASLAN 09/25/12

Page 2: Dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZ Dolmabahçe Sarayı

Osmanlılar Döneminde kaptan paşaların donanmayı demirledikleri, geleneksel denizcilik törenlerinin yapılageldiği doğal bir liman görünümünde olan bu koy; 17. yüzyıldan başlayarak dönem dönem doldurulmuş ve Dolmabahçe adıyla padişahların Boğaziçi’ndeki has bahçelerinden biri konumuna getirilmiştir.

Page 3: Dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZ Dolmabahçe Sarayı

Tarihsel süreç içinde çeşitli padişahlar tarafından yaptırılan köşk ve kasırlarla donatılan Dolmabahçe; zamanla "Beşiktaş Sahil Sarayı" adıyla anılan bir saray görünümü kazanmıştır.

Beşiktaş Sahil Sarayı, Sultan Abdülmecid Döneminde (1839-1861) ahşap ve kullanışsız olduğu gerekçesiyle 1843 yılından başlayarak yıktırılmış ve aynı yerde günümüze dek gelen Dolmabahçe Sarayı’nın temelleri atılmıştır.

Page 4: Dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZÇifte Minareli Medrese

Erzurum'daki bu medrese Osmanlı öncesi medreselerin en büyüğüdür."Hatuniye Medresesi" olarak da bilinmektedir. 1270-1291 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. İki katlı ve 35x48 m. boyutlarındadır. Taş bezelemeleri ve minareleriyle dikkati çeken bir yapıdır.

Page 5: Dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZ Karatay Medresesi

Konya'da 1251 yılında Selçuklu veziri Karatay tarafından bu Selçuklu medresesinin duvarlarında ve kubbe içindeki çini mozaik dekorasyon gözalıcı güzelliktedir. Çini Eserler Müzesi olarak kullanılmaktadır.

Page 6: Dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZ Kırık Kemer (Kovukkemer)

İstanbul'daki bu su kemeri, eski bir Roma su kemeri temeli üzerine Mimar Sinan tarafından 1554-1562 yılları arasında yapılmıştır. 35 m.yüksekliğinde ve 408 m. uzunluğunda bir su kemeridir.Bir katlı bölümünde 12, üç katlı asıl kemer bölümünün birinci katında 4, ikinci katında 10, üçüncü katında da 21 göz bulunmaktadır. Giriş bölümündeki 90 derecelik yön değişikliğinden dolayı 'Kırık Kemer' adıyla tanınmıştır.

Page 7: Dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZHendek’de Piknik Alanı

Page 8: Dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZHendek’de Yeşillik Alan

Page 9: Dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZ Kızkalesi

İçel'in Erdemli ilçesinde ve Mersin'e 60 km. uzaklıktadır. Corcyus antik kenti ve kalıntılarından 800-1000 m. aşağıda ve Akdeniz'in içindedir. Kıyı ile bağlantısı zamanla kesilmiş, bir ada halini almıştır. M.Ö. IV. yüzyılda Hellenler tarafından kurulan, Roma ve Bizans dönemlerinde gelişen Corcyus, XIII. yüzyılda önemli bir limandı. Kale, denizden gelecek saldırıları engellemek amacıyla yapılmıştı. İçinde bir kilise kalıntısı bulunmaktadır

Page 10: Dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZMalabadi Köprüsü

Diyarbakır Silvan yakınlarında ve Batman çayı üzerindedir. Artuklular döneminde 1147 yılında Timurtaş bin İlgazi bin Artuk tarafından yaptırılmıştır. 7 m. eninde ve 150 m. uzunluğunda bir köprüdür. Yüksekliği, su seviyesinden kilit taşına değin 19 m.'dir. Renkli taşlarla inşa edilmiş, onarımlarla günümüze kadar ulaşmıştır.

Page 11: Dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZMevlana Türbesi

Konya'nın Mevlevi Dergahı içindedir. İlk türbe Tebrizli Bedreddin tarafından 1274 yılında yapılmıştır. Eklemeler ve onarımlarla günümüze ulaşmıştır. Dört fil ayağı üzerine oturan türbe 25 m. yüksekliğindedir. Gövde ve külah turkuaz renkli çinilerle kaplıdır. Bu yüzden konik kubbeye "Kubbe-i Hadra (Yeşil Kubbe)" denilmiştir. Türbenin içinde Mevlana'nın babasına, Mevlana'ya, eşi ve çocuklarına, akrabalarına ve postnişinlere ait 65 sanduka bulunmaktadır. Türbenin kalemişleri de çok değerlidir.

Page 12: Dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZRumeli Hisarı

İstanbul Boğazı'nın Rumeli yakasındadır. Bizans'a kuzeyden yardım gelmesini önlemek amacıyla Fatih Sultan Mehmet tarafından 1452 yılında yaptırılan bir kaledir. 1000 usta ve 2000 işçinin çalışmasıyla 4 ayda yapılmıştır. Üç büyük kulenin yapımını Çandarlı Kara Halil, Saruca ve Zaganos Paşalar üstlendiklerinden kuleler bu adlarla anılır. Beş kapısı bulunan kale, 30.000 m²lik bir alanı kaplamaktadır.

Page 13: Dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZSAFRANBOLU EVLERİ

Safranbolu çevresi Paleolitik Çağ'dan beri bir yerleşme yeri olmuştur.

Safranbolu evlerine baktıkça çok iyi nitelikte ve bol ahşap kullanıldığını görüyoruz. Bu bölgede bugün toplam alanın yarısında fazlasını ormanlar kaplar.

Safranbolu, Candaroğulları döneminden başlayarak Osmanlı döneminde de uzun bir süre Taraklı Borlu adıyla anılmıştır. 18.yy'dan itibaren önce Zağfiran-Borlu sonra Zağfiranranbolu adı da kullanılmaya başlanmıştır.

Page 14: Dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZSultanahmet Camii

Sultan I. Ahmet tarafından İstanbul'da adıyla anılan meydanda 1609-1616 yılları arasında yaptırıldı. Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa'dır. Türkiye'nin altı minareli tek camisidir. Cami bölümü 64 x 72 m. boyutlarındadır. Caminin içi 260 pencereyle aydınlatılmıştır. Mavi, yeşil ve beyaz renkli çok güzel çinilerle bezendiği için Avrupalılarca "Mavi Cami" olarak adlandırılmıştır. Yazıları Diyarbakırlı Seyyid Kasım Gubarî tarafından yazılmıştır. Çevresindeki yapılarla birlikte bir külliye oluşturur.

Page 15: Dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZSÜLEYMANİYE CAMİSİ

Mimar Sinan ile öğrencilerinin üstün zekâları sayesinde meydana gelen güzel sanat eserleri içinde Osmanlı Mimari usullerinin en gerçekçi olarak görüldüğü yapı, Süleymâniye Cami'dir.

Süleymaniye Cami'nin oldukça sade olan dış görünümü, son derece güzel ve etkili hatları, bulunduğu yerin güzelliğini tamamlar.

Süleymâniye Camii 1556 yılında Kanûnî Sultan Süleyman ta- rafından yaptırılmıştır. Avlusunun iki yanında minareleri vardır. Rivayete göre, dört minâre, camii yaptıranın İstanbul'un fethinden sonra dördüncü hükümdar olduğunu gösterir.

Page 16: Dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZ SÜLEYMANİYE CAMİSİ

Caminin iç kapısının yukarı kısmı üçgen şekilde, süslü beyaz mermerden yapılmıştır. Üzerindeki süsleme son derece güzel olup görünüşü dahi büyük yapılara örnektir. Kapı caminin bütün mimari özellikleri ile son derecede uyumludur.

Page 17: Dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZ Topkapı Sarayı Müzesinden Görüntüler

Bab-üs Selâm / Ak Ağalar Kapısı

Page 18: Dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZ Topkapı Sarayı Müzesinden Görüntüler

Harem III. Murad Has odası

Page 19: Dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZ Topkapı Sarayı Müzesinden Görüntüler

Bab'üs Selâm / Orta Kapı

Page 20: Dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZTopkapı Sarayı Müzesinden Görüntüler

Harem Dairesi Genel Görünüm

Page 21: Dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZVan Kalesi

Urartu devletinin başkenti Tuşba (Van)'da M.Ö. IX. yüzyılda yapılmıştır. Kale, Urartuların M.Ö. VII. yüzyıl başlarında yenilerek Toprakkale'ye taşınmaları üzerine Asurların eline geçti. Selçuklu, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Osmanlı dönemi kalıntılarının da bulunduğu kalede en önemli bölümler Urartulara ait kaya hücreleri ve yazıtlardır. Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı bir cami de kale üzerinde bulunmaktadır.

Page 22: Dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİMİZYerebatan Sarayı (Sarnıcı)

İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndadır. IV. Yüzyılda Bizans İmparatoru I. Constantinus tarafından yaptırılmış, Justinianus döneminde VI. Yüzyılda onarılıp genişletilmiştir. Suları, Cebeciköy kemeriyle Belgrat ormanlarından getiriliyordu. Uzunluğu 141, genişliği 73 m.'dir. İçinde 12 sıra halinde 5'er m. aralıkla 8 m. yüksekliğinde 336 sütun bulunmaktadır

Page 23: Dogal ve tarihi_guzelliklerimiz

BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.