doĞal sayilar doĞal sayilarda toplama İŞlemİ doĞal

of 32 /32
DOĞAL SAYILAR DOĞAL SAYILAR DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA İŞLEMİ DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA İŞLEMİ DOĞAL SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİ DOĞAL SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİ

Author: others

Post on 21-Jun-2022

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

M A
T E
M A
T K
2) Aada verilen saylar abaküs üzerinde say boncuklaryla gösteriniz.
YÜZLÜK ONLUK BRLK YÜZLÜK ONLUK BRLK YÜZLÜK ONLUK BRLK 217 563 894
YÜZLÜK ONLUK BRLK YÜZLÜK ONLUK BRLK 181 357 950
YÜZLÜK ONLUK BRLK
YÜZLÜK ONLUK BRLK YÜZLÜK ONLUK BRLK
. . . YÜZLÜK ONLUK BRLK
2) Bloklarla modellenmi sayy ve saynn okunuunu yaznz.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Üç Basamakl Doal Saylar 2
Say
M A
T E
M A
T K
3Basamak Deeri 1) Aada verilen doal saylarn basamak adlarn ve basamak deerlerini yaznz.
2) Aadaki tabloda ifade edilen saylar örnekteki gibi yaznz.
3) Aadaki tabloda verilen saylardan onlar basama 6 olanlarn kutucuunu krmzya, onlar basama 9 olanlarn kutucuunu maviye boyaynz.
2
5
4
Say Say
2 yüzlük + 1 onluk + 4 birlik 214 5 yüzlük + 7 onluk + 6 birlik
3 yüzlük + 5 onluk + 7 birlik 6 yüzlük + 0 onluk + 2 birlik
8 yüzlük + 6 onluk + 0 birlik 1 yüzlük + 9 onluk + 3 birlik
4 yüzlük + 3 onluk + 9 birlik 7 yüzlük + 8 onluk + 4 birlik
265 186 798 161 856
12 594 56 93 666
999 805 960 265 488
139 69 735 896 767
Say Basamak Ad Basamak Deeri
3 2 7
5 1 4
3Yuvarlama 1) Aadaki çiçeklerde yer alan saylar en yakn onlua yuvarlaynz. En yakn onlua yuvarland saynn kutucuunu boyaynz.
2) En yakn onlua yuvarlandnda 740 olan saylarn bulunduu ekilleri yeil renge boyaynz.
3) Aada verilen saylardan bir önceki ve bir sonraki yüzlükleri örnekteki gibi yaznz.
735 743 734 745 742 737 738
Bir Önceki Yüzlük Say Bir Sonraki Yüzlük
100 128 200
4) Aadaki saylar en yakn yüzlüe yuvarlayarak yanndaki kutuya yaznz.
655 182 939
385 709 485
3) ekerlerde yer alan rakamlar kullanarak aadaki sorular cevaplaynz.
4
2) ncirlerde verilen saylar küçükten büyüe doru sembol kullanarak sralaynz.
………………………………………................................
Yazdnz saylar aadaki sembollere uygun olarak sralaynz. < < < <
Yazdnz saylar aadaki sembollere uygun olarak sralaynz. > > > >
1 2 6 6 8 4 1 0 2 8 5 5 4 8 4
6
9
3
2
0
4
7
15
4. saymada hangi sayy söyleriz?
72’den sonraki saymada hangi sayy söyleriz?
1) leriye doru altar ritmik sayarak aadaki boluklar doldurunuz. Sorular cevaplaynz.
6. saymada hangi sayy söyleriz?
78’den sonraki saymada hangi sayy söyleriz?
3) leriye doru sekizer ritmik sayarak aadaki boluklar doldurunuz. Sorular cevaplaynz.
7. saymada hangi sayy söyleriz?
72’den önceki saymada hangi sayy söyleriz?
2) leriye doru yedier ritmik sayarak aadaki boluklar doldurunuz. Sorular cevaplaynz.
4. saymada hangi sayy söyleriz?
63’ten önceki saymada hangi sayy söyleriz?
16
1) Aadaki sepetlerdeki eksik saylar, ileriye doru onar ritmik sayarak tamamlaynz.
2) 50’den balayarak ileriye doru yüzer ritmik saydmzda söylediimiz saylarn bulunduu armutlar boyaynz.
3) Altdan balayarak Altar ritmik sayma yapnz ve noktalar birletiriniz. Oluan resmi boyaynz.
Ritmik Sayma 2
3Koltuklarn Says Hafta sonu, üç arkada sinemaya gitmeye karar verdiler. Sinemada
harika bir çocuk filmi vard. Herkesin filmi zevkle izledii bir anda filme ksa bir ara verildi. Sinema salonuna ilk defa gelen Efe, salonu incelemeye balad. Arkadalarna sinema salonunda kaç tane koltuk olduunu merakla sordu. Beyza, "100’den fazla koltuk olabilir." diye tahminde bulundu. Ömer ''Öyleyse sayalm." dedi.
Efe, "Bir, iki, üç, dört, be, alt, yedi…" diyerek balad saymaya. Bu ekilde koltuklar saymak epey zor bir iti. Beyza arkadalarna seslenerek, "Sinema salonunda bir sradaki koltuklar sayalm. Daha sonra harf ile belirtilen sralarn kaç adet olduunu bulalm. Ritmik sayma yaparak sinema salonundaki koltuklarn saysn bulmu oluruz." dedi.
Üç arkada A’dan K’ye kadar isimlendirilmi 14 tane sra olduunu gördüler: A, B, C, Ç, D, E, F, G, , H, I, , J ve K. Her srada 10 tane koltuk vard. Hep beraber saymaya baladlar, "10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140."
zleyiciler filmin devamn izlemek için salona girmeye baladnda Efe salonda tam 140 tane koltuk olduunu biliyordu. Merakn gideren Efe, imdi de heyecanla filmin sonunda ne olacan bekliyordu.
• Aadaki sorular metindeki problemin çözüm yoluna göre cevaplaynz.
1) Sinema salonundaki koltuklarn srasna A’dan J’ye kadar harf verilmi olsa ve bir srada 6 koltuk bulunsa sinemada toplam kaç adet koltuk olurdu?
2) Sinema salonundaki koltuklarn srasna A’dan H’ye kadar harf verilmi olsa ve bir srada 7 koltuk bulunsa sinemada toplam kaç adet koltuk olurdu?
18
3 6 9 12
.................
1) Aada yer alan fndklarn saylarnn tek doal say m, çift doal say m olduunu altlarna yaznz.
2) Aada yer alan doal saylardan çift doal say olanlarn karsna çift, tek doal say olanlarn tek yaznz.
25 172 658 223 171 103
354 888 427 310
727 500
597 998
676 144
999 771
………… …………
…….
…….
…….
………… …………
………… …………
……
……
……
................. ................. .................
III …... VI …... IX …...XV …...XI …...
V …... I …... VIII …...VII …...IV …...
X …... XII …... XIV …...XX …...II …...
XVI …... XIX …... XIII …...XVIII …...XVII …...
20 …... 18 …... 11 …...7 …... 4 …...
14 …... 8 …... 16 …...9 …... 15 …...
17 …... 6 …... 1 …...2 …... 13 …...
3 …... 5 …... 10 …...19 …... 12 …...
Romen Rakamlar 1) Aada Romen rakamlarna karlk gelen saylar yaznz.
21
34 23
67 21
123 66
251 215
309 590
662 336
543 345
491 508
987 11
555 444
23
1) Aadaki eldeli toplama ilemlerini yapnz.
128 133
256 361
598 56
903 59
399 122
456 477
788 102
708 209
487 199
555 367
25
2) Aada verilen toplama ilemlerini yapnz. ''?'' yerine gelecek sayy toplama kuralna göre bulunuz.
Toplananlarn Yer Deitirmesi 1) Aada verilen toplama ilemlerini yapnz. ''?'' yerine gelecek sayy toplama kuralna göre bulunuz.
25 ?2518 ….
125 10?125 ….
130 170170? ….
2) Aadaki onluk bozma gerektirmeyen çkarma ilemlerini yapnz.
1) Aadaki onluk bozma gerektirmeyen çkarma ilemlerini yapnz.
55
12
63
31
257
52
353
32
577
231
468
24
356
243
727
212
490
200
614
103
997
72
855
144
658
250
999
499
844
703
528 133
256 161
598 59
482 299
311 122
456 277
700 602
708 289
987 199
555 367
399
28

237 ………………………………………………………………..
128 ………………………………………………………...……..
481 .....................................................................
769 ……………………………………….…………………...…..
Dört yüz yirmi yedi ……………………………………..…
Alt yüz otuz sekiz ……………………....….
Dokuz yüz on alt ..............................................
Sekiz yüz seksen be ………………………………..……
3. Verilen ritmik saymalarda kural bozan saylar yuvarlak içine alnz.
12 18 24 30 34 36 42 43 48
7 14 21 26 28 34 35 40 42
24 32 40 46 48 56 62 64 72
36 45 54 63 71 72 80 81 90
4. Aadaki doal saylarn tek doal say m, çift doal say m olduunu yanlarna yaznz.
……… 338
......... 614
……… 666
......... 427
……… 405
......... 570
……… 881
......... 994
558 – 623 – 557 – 621 – 98
………………………………………………………………… 30
112 – 303 – 308 – 416 – 410
………………………………………………………………… 7. Aadaki saylar en yakn onlua yuvarlaynz.
27 134 255 358
484 598 687 616
227 485 718 944
303 655 584 139
4 = ……. 7 = ……. 5 = ……. 10 = …….
14 = ……. 17 = ……. 13 = ……. 20 = …….
357 564
712 908
4 8 12 20 24 20 25 30 35 45
47 50 53 56 62 6 12 18 24 36
15 25 35 45 55 48 52 56 64 68
31
20 40 60
U 58 21
655 199 139 403 358 919 79 989
14. 7 yüzlük, 5 onluk, 6 birlikten oluan saydan; 4 yüzlük, 3 onluk ve 4 birlikten oluan sayy çkarrsak sonuç kaç olur?
15. Aadaki çkarma ilemlerinin sonuçlarn büyükten küçüe sralaynz.
.…. ….. ….. .....
3
16. 3 yüzlük, 5 onluk ve 4 birlikten oluan saynn onlar basaman 2 azaltp yüzler basaman 4 arttrrsak saymzdaki deiim ne kadar olur?
17. Ritmik saymalar tamamlayarak tavan havuca ulatrnz.
30 3624
45 5436
35 4228
48 5640
18. 3, 9, 7 rakamlar birer kez kullanlarak yazlabilecek üç basamakl en küçük doal say ve üç basamakl en büyük doal sayy yaznz. Bu saylarn farkn bulunuz.
En Büyük Say : ……. En Küçük Say : ……. Fark : ……. - …….. =
19. 427 + 231 = 200 + = ? Yukardaki ilemler yapldnda soru iareti ile belirtilen yere hangi say gelmelidir?
20. Sonucu farkl olan kutucuu boyaynz.
(156 + 138) + 126
33
KAYNAKÇA
MEB, (2018). Matematik Dersi Öretim Program (lkokul ve Ortaokul 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. snflar). Ankara: T.C. Milli Eitim Bakanl Yaynlar.
TDK, (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yaynlar.
TDK, (2012). Yazm Klavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu Yaynlar.
159
Çalma kitabnda yer alan görseller, komisyon çizeri Evren Sava tarafndan çizilmitir.
1. ÜNTE
1)
2)
(Sayfa 12) 1)
1)
2)
3) 265 186 798 161 856 12 594 56 93 666
999 805 960 265 488 139 69 735 896 767
Yuvarlama (Sayfa 14)
Say Bir Sonraki Yüzlük
100 128 200 600 614 700 500 501 600 800 865 900 300 327 400
390 60 440 730
1
4)
3) Örencinin kendi belirledii saylara göre ilem yapmas beklenir. Ritmik Sayma 1
(Sayfa 16) 1)
1)
2)
3)
Koltuklarn Says (Sayfa 18)
1) 13 X 6 = 78 koltuk 2) 10 X 7 = 70 koltuk
Say Örüntüleri
2)
2
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3
1)
1)
2)
1)
1)
2)
4
1)
2)
(Sayfa 28) 1)
1)
2)
2)
5
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Fark: 973 – 379 = 594 19)
20)
6