dörte de kok, nienke wolthuis & roelien bastiaanse

Download Dörte de Kok, Nienke  Wolthuis  &  Roelien  Bastiaanse

Post on 23-Feb-2016

71 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

WAT- App : een tool voor het testen van de productie en het begrip van Werkwoorden en Acties bij afasiepatiënten. Dörte de Kok, Nienke Wolthuis & Roelien Bastiaanse Groninger Expertisecentrum voor Taal- en Communicatiestoornissen. Afasietests. algemene diagnostiek AAT CAT Screeling - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slide 1

WAT-App: een tool voor het testen van de productie en het begrip van Werkwoorden en Acties bij afasiepatintenDrte de Kok, Nienke Wolthuis & Roelien Bastiaanse Groninger Expertisecentrum voor Taal- en Communicatiestoornissen|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

1Afasietestsalgemene diagnostiekAATCATScreelingonderliggende stoornisPALPASATWEZTcommunicatie in het dagelijks levenANTATScreelingallemaal paper & pencil tests|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Tests voor onderliggende stoornisGebaseerd op modellenBijv. Ellis & Young (PALPA)Zinsmodel van Bastiaanse (WEZT)

Interpretatie resultaten alleen mogelijk met gedegen kennis model|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Werkwoordproductie bij afasieeffecten aangetoond voor:instrumentaliteitnaamrelatie met zelfstandig naamwoordvoorstelbaarheidargumentstructuurthematische rolleninflectie voor tijd en persoonfrequentie?verwervingsleeftijd??woordlengte?|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Werkwoorden- en ZinnentestNederlandse versie 2000Engelse versie 2002Noorse versie 2006|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Doelen WEZTdiagnosticeren van de onderliggende problemen met productie en begrip van werkwoordenin het kader van een zinsproductiemodelaanwijzingen voor therapie

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

WEZTis nooit populair gewordende plaatjes waren niet altijd even duidelijk

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Onduidelijke plaatjes

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

WEZTis nooit populair gewordende plaatjes waren niet altijd even duidelijkgeen vergelijking werkwoorden en zelfstandige naamwoordenmoeilijk te scoren

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

WEZTis nooit populair gewordende plaatjes waren niet altijd even duidelijkgeen vergelijking werkwoorden en zelfstandige naamwoordenmoeilijk te scorenbijna onmogelijk conclusie te trekken zonder gedegen lingustische kennis

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Desalnietteminde WEZT is een relevante testwe we spreken in zinnenin zinnen draait het om het werkwoordentherapiegericht

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Duswe hebben besloten een upgrade te makenWEZT 2.0|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

WEZT 2.0Appaantrekkelijker met mooiere plaatjes|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Snijden

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Douchen

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

WEZT 2.0Appaantrekkelijker met mooiere plaatjesgeschikt voor touchscreen op tablet|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

WEZT 2.0alle instructies zijn opgenomende productie van de afasiepatinten wordt opgenomenautomatische scoring als het kan, eenvoudige scoring als het moetautomatische analyse van de resultateninclusief statistische analyseals de twee delen klaar zijn: therapieadvieswaarbij rekening gehouden wordt met de resultaten op andere tests en met de spontane taal

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

WEZT 2.0twee AppsWerkwoorden- en Actietest (WAT)is klaar, wordt nu gestandaardiseerdZinnen- en Anagrammentest (ZAT)is in ontwikkeling|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Werkwoorden- en Actietest (WAT)taken:werkwoordbegripactie-associatiebenoemen van acties benoemen van objecteninvullen van infinitieven in de zininvullen van persoonsvormen in de zin|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Itemsvoor alle werkwoorden en zelfstandige naamwoorden zijn de volgende data beschikbaar en wordt de invloed geanalyseerd:woordfrequentieverwervingsleeftijdvoorstelbaarheidlengte in lettergrepen, letters en fonemenvisuele complexiteit van het plaatjevoor werkwoorden+/- instrumenteel+/- naamsrelatieintransitief / transitief|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

De WAT-App

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Persoonlijke gegevens en achtergond van de afasie|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Werkwoordbegripdoelwoordsemantisch gerelateerd werkwoordsemantisch gerelateerd zelfstandig naamwoordzelfstandig naamwoord gerelateerd aan het semantisch gerelateerde werkwoord|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Resultaten

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Semantische Associaties Acties1 plaatje3 alternatieve plaatjes1 doelplaatje is sterk semantisch verwant afleider 1 is minder gerelateerd afleider 2 minimaal gerelateerdgecontroleerd voor frequentie van zowel het bovenste plaatje als het juiste alternatief|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Actiebenoemeninstrumentele werkwoorden+/- naamsrelatieniet-instrumentele werkwoordentransitieve en intransitieve werkwoorden 80% name agreement|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Objectenbenoemenobjecten gerelateerd aan de actiesinstrumenten snijden meszagen zaagzelfstandige naamwoorden gerelateerd aan de niet-instrumentele werkwoordenklimmen bergenkelvoudige en samengestelde zelfstandige naamwoorden+/- levendgematcht met de werkwoorden op frequentie, verwervingsleeftijd, voorstelbaarheidniet op lengte 80% name agreement

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Werkwoorden in zinnen (1)Infinitieveninstrumentele werkwoorden+/- naamsverwantniet-instrumentele werkwoordentransitieve en intransitieve werkwoorden 80% name agreement|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Werkwoorden in zinnen(2)Persoonsvormeninstrumentele werkwoorden+/- naamsverwantniet-instrumentele werkwoordentransitieve en intransitieve werkwoorden 80% name agreement

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Resultatenalle scoreformulieren worden bewaard als excelfile data kunnen worden bewaard, gemaild etc.|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Huidige status WATin 6 revalidatiecentra worden afasiepatinten en rechter-hemisfeerpatinten getesttesten van mensen zonder hersenletselschrijven van de handleidingpublicatie hopelijk aan het eind van het jaarTurkse versie bijna klaar

Begonnen met ontwikkeling ZAT (Zinnen en Anagram Test)|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Uiteindelijke versie (WAT + ZAT) de functionele beschadiging worden beschreven en in het model getoondmogelijk en hopelijk gerelateerd aan de resultaten van de spontane-taalanalyse

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Therapieplannen en -doelenrichten op zinsproductie zonder lexicale persoonsvormenleer een strategie aan om lexicale werkwoorden in combinatie met hoogfrequente hulpwerkwoorden en modale werkwoorden te gebruikenWerkwoordproductie op Woord- en Zinsniveaumomenteel werken we aan een iPad versie|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Conclusieselektronische versies van afasietests vergemakkelijken de afnamemet geautomatiseerde versies van afasietests kunnen (psycho)lingustische theorien gentegreerd zonder dat de logopedist alle theorien achter de tests hoeft te kennenhopelijk is (afatische) spraakherkenning binnenkort mogelijkdiagnose wordt dan objectiever en er is minder kans op fouten|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc

Dank voor uw aandacht

|Datum 03-10-2013faculteit der letterengetc