doc.dr. andrej janež, dr.med. klinika za endokrinologijo ... · glibenklamid (glibenklamid,...

58
Sladkorna bolezen Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove. Klinični center Ljubljana

Upload: phamque

Post on 08-Apr-2019

249 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Sladkorna bolezenDoc.dr. Andrej Janež, dr.med.

Klinika za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove. Klinični center Ljubljana

Page 2: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)
Page 3: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)
Page 4: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)
Page 5: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Insulin glargin

2000

Mejniki v diabetologiji

Bigvanidi

1960

Insulinska

terapija

1922

Sulfonilsečnine

1950

Insulinske črpalke

Pozno

1970

NPHinsulin

1946

Lente insulin

1952

HbA1c

1975

DCCT

1993

Insulinski analogi

1996

UKPDS

1998

Glukometri

Page 6: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Bolnik

J.L., December 15, 1922 Februar

15, 1923

ČUDEŽ

INSULINA

Page 7: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Oblike sladkorne bolezni

SLADKORNA BOLEZEN TIP 1

SLADKORNA BOLEZEN TIP 2

NOSEČNOSTNA SLADKORNA BOLEZEN

SEKUNDARNA SLADKORNA BOLEZEN

Page 8: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

KRVNI SLADKOR

3.9 -

6.0

mmol/l

Page 9: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

DIAGNOZA

Na tešče ≥

7.0 mmol

/l

Po obroku ≥

11.1 mmol/l

Page 10: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

SLOVENIJA 4%

100.000

oseb

Page 11: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

2002 → 150 mio

2025 → 300 mio

Page 12: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Sladkorna bolezen je težka bolezen

Diabetična

retinopatijaVodilni vzrok slepote

Diabetična nefropatijaVodilni vzrok končne odpovedi ledvic

Srčno-žilne bolezni

Možganska kap2 to 4x

povečano tveganje

Diabetična

nevropatijaVodilni vzrok netravmatske amputacije

8/10 diabetikov umre za SŽB

1

Page 13: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)
Page 14: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)
Page 15: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)
Page 16: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)
Page 17: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)
Page 18: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)
Page 19: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

INSULINI?

Page 20: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Insulin

v plazmi in profil glukoze pri zdravem

0

25

50

75

0

50

100

150

čas

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ZAJTRKZAJTRKZAJTRK KOSILOKOSILOKOSILO VEČERJAVEVEČČERJAERJA

Insu

linv

pazm

i(μU

/mL)

Glu

koza

v p

lazm

i(m

g/dL

)

BAZALNA SEKRECIJA

PRANDIALNA

SEKRECIJA

Page 21: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

4:00 16:00 20:00 24:00 4:00

Zajtrk Kosilo Večerja

8:0012:008:00Čas

Insu

linv

plaz

mi

Bazalni/Bolusni

Insulin

Page 22: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Delovanje insulinov

Insulin Začetek delovanja Vrh delovanja Trajanje delovanjaUltra-kratkodelujočiKratkiLisproAspart

30-60 min 2-4 h 6-8 h15 min 1-2 h 2-5 h

10-20 min 1-3 h 3-5 h

Srednjedolgo delujočiNPHDetemir

1-3 h—

5-7 h4-6 h

13-16 h20 h

Dolgodelujoči insulinGlargin 1-2 h Brez vrha ~24 h

Pre-mix insuliniInsulin lispro 75/25Insulin aspart 70/30

10 min10 min

1-4 h1-4 h

10-20 h16-20 h

Page 23: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Delovanje insulinovNi

vo p

lazem

skeg

a ins

ulin

a

Kratki, 6-8 hNPH, 13-16 h

Čas

(h)

Glargin, 24 h

Aspart, lispro, 2-5 h

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 240

Page 24: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Insulinski analogi

Humani

InsulinA-veriga

B-veriga

Lys Pro

Gly

Arg

Arg

Asp

Lispro

Aspart

Glargin

Page 25: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

ČČasas

popo

aplikacijiaplikaciji

((ureure))

HHitr

ost

itros

t inf

undi

ranj

ain

fund

iranj

agl

ukoz

egl

ukoz

e

(mg/

kg/m

in)

(mg/

kg/m

in)

PovzetoPovzeto

popo

LantusLantus®®

(insulin (insulin glarginglargin) EMEA ) EMEA Summary of Product Characteristics 2002.Summary of Product Characteristics 2002.

Delovanje bazalnih insulinov

30 30 00112233445566

00 20201010

Insulin Insulin glarginglargin

NPH NPH iinsulinnsulin

Page 26: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

INSULIN

Page 27: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

1(150g)

1(80g)

1 enota 15g OH

1(200g)

1 (

2 0 0

1(200g)

k1 rezina 150g

1 rezina 140g

15 jagod 100 g

12 jagod6

b

8 (250g)

Page 28: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)
Page 29: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Infuzijski

seti

Page 30: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)
Page 31: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)
Page 32: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)
Page 33: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)
Page 34: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Glikiran hemoglobin-HbA1c

Merilo urejenosti diabetesa

Povprečje: 8-10 tednov

Meja:

7 %

2xHba1c -

6

Page 35: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

13579

111315

6 7 8 9 10 11 12

Retinop

Neph

Neurop

Microalb

RE

LA

TIV

NO

TV

EG

AN

JE

HbA1c

Skyler: Endo Met Cl N Am 1996

Tveganje za pozne zaplete sladkorne

bolezni

Page 36: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)
Page 37: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Sladkorna bolezen tip2

Sladkorna bolezen tip 2: vpliv genov in okolja

De Fronzo

J. Diabetes 1998; 37:667–687.

Insulinska rezistenca

↑produkcija glukoze v jetrih↓

privzem glukoze

β-celična disfunkcija

moteno izločanje insulina

Genetska dovzetnostdebelost, “sedeč” način

življenja

Page 38: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Naravni potek sladkorne bolezni tip 2

Debelost MTG Diabetes Nekontrolirana hiperglikemija

50100150

200250300350

50

100

150

200

250

Krv

ni sl

adko

r(m

g/dL

)R

elat

ivna

fu

nkci

ja(%

)

-10-10 -5-5 00 55 1010 1515 2020 2525 3030

Post-prandialna glikemija

Glukoza na tešče

Insulinska

rezistenca

Nivo insulinaβ-cellična funkcija

Page 39: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Dobra urejenost sladkorne bolezni zmanjšuje kronične komplikacije

Stratton IM et al (UKPDS 35). BMJ 2000; 321: 405-412

0

p<0.0001 p<0.0001

p<0.0001 p<0.0001p=0.035

p<0.0001

p<0.0001

p<0.0001

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

Zman

jšan

o tv

egan

je(%

)

Umrljivost

zaradi DM2

AMI CVI PAOB Mikrovaskul.

bolezen

KatarkataSmrt zaradi makrovaskul.

obolenj

Celotna umrljivost

21 21

14 1412

43

37

19

Page 40: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

producije glukoze v jetrih ↓

privzem glukoze

TiazolidindioniBigvanidi

Metabolizem ogljikovih hidratov

Insulinski sekretagogi(sulfonilsečnine, glitinidi)

α-glukozidazni inhibitorji

Moteno izločanje insulina

HiperglikemijaHiperglikemija

Page 41: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Bigvanidi

TiazolidindioniInhibitorjiα-glukozidaze

Metformin(Glucophage,Aglurab,Gluformin)

Akarboza(Glucobay)

Rosiglitazon

(Avandia)

Glibenklamid(Glibenklamid, Daonil, Euglucon)Gliklazid(Diaprel, Diaprel

MR)Glikvidon(Glurenorm)Glimepirid(Amaryl)Glipizid(Antidiab, Glucotrol

XL)Repaglinid(NovoNorm)

SulfonilsečnineGlitinidi

Page 42: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Peroralni antidiabetiki: delovanje in učinkovitost

Nathan DM. N Engl J Med. 2002;347:1342-1349.

Razred Delovanje Znižanje

HbA1c

%Insulinski

sekretagogi

(sulfonilsečnine, glitinidi)

Spodbujajo izločanje insulina

1.0-2.0

Bigvanidi

(metformin) Zavirajo produkcijo glukoze v jetrih

1.0-2.0

Tiazolidindioni Spodbujajo delovanje insulina v mišicah, maščevju in jetrih

0.5-1.0

α-glukozidazni inhibitorji Upočasnijo

GI absorbcijo OH

0.5-1.0

Page 43: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Peroralni antidiabetiki: fiziološki učinki

TZDα-gluko

zidaz

ni

inhibitorji

Metform

in

Insulin

ski s

ekret

agogi

Vpliv na KSt

/ HbA1c ↓↓↓ ↓

Vpliv na trigliceride - ↓/- - ↓/-

Vpliv na

HDL-holesterol -↑/-- ↑

Vpliv na

LDL-holesterol -↓- ↑

↑Vpliv na plazemski insulin -↓ ↓

DeFronzo

RA. Ann Int Med 1999; 131:281–303.

Freed MI, et al. Am J Cardiol 2002; 90:947–952.

Page 44: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Peroralni antidiabetiki: stranski učinki

Razred Stranski učinki

Insulin sekretagogi

(sulfonilsečnine,glitnidi)

Porast telesne teže, hipoglikemija

Bigvanidi

(metformin)

Gastrointestinalni; laktacidoza

Tiazolidindioni Porast telesne teže, zadrževanje tekočin-edemi,dilucijska anemija; kongestivno srčno popuščanje;hipoglikemija v komb. s sulfonilsečnino

α-Glukozidazni

inhibitorji

Flatulenca; redko hepatična nekroza

*

Page 45: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Peroralni antidiabetiki: stranski učinkiTZD

Metform

in

Insulin

ski s

ekret

agogi

Hipoglikemija

Porast teže--

-

-

GI učinki

Edemi

Laktacidoza -

- -

-

-

-

-

-

-

α-gluko

zidaz

ni

inhibitorji

Anemija - -

DeFronzo

RA. Ann Int Med 1999; 131:281–303.

Page 46: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

HbA1c

Sulfonilurea

1

% do 2

%Metformin

1% do 2

%Pioglitazon

0.6

% do 1.9

%Rosiglitazon

0.7

% do 1.8

%Repaglinid

0.8

%

do 2 %Akarboza

0.5

% do 1.0%

Sulfonilurea

+ Metformin

~1.7

%Sulfonilurea

+ Pioglitazon

~1.2

%Sulfonilurea

+ Akarboza

~1.3

%Repaglinid

+ Metformin

~1.4

%Pioglitazon

+ Metformin

~

0.7

%Rosiglitazon

+ Metformin

~

0.8

%

Mon

oter

apija

Kom

bina

cije

Učinkovitost peroralnih

antidiabetikov

Page 47: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Dieta/

fizična akt.

POAD

monoterapija

POAD

kombinacija Insulin

Stopenjsko zdravljenje

POAD

+/-

insulin

Zdravljenje sladkorne bolezni tip 2

Debeli:metformin

Suhi: SU /glitinidi

Page 48: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

7

6

9

8

HbA

1c(%

)

10

POAD monoterapija

Dieta POADkombinacija

POAD + basalni

insulin

Tradicionalni pristop v zdravljenju sladkorne bolezni tip 2

POADMonoterapija

titracija

Trajanje diabetesa

POAD/

+ več

injekcij insulina

Page 49: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

repaglinidrepaglinid

aliali

SUSU

zboljzboljššaaizloizloččanja insulinaanja insulina

GK po jediGK po jediinin

na tena teššččeeHbAHbA1c1c

GGK teK teššččeeGGK po jediK po jedi

mmetforminetformin

(ali glitazon*)(ali glitazon*)ali akarbozaali akarboza +

glukoneogenezoglukoneogenezoporabo porabo gluglukkoozzee

absorpcijo glukozeabsorpcijo glukoze

Kombiniramo zdravila z različnimi načini delovanja

Page 50: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)
Page 51: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)
Page 52: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

HbA1c

< 6.5%

Boln

iki,

ki s

o do

segl

i cilje

dob

re

urej

enos

ti po

7.8

letih

(%)

Intenzivna terapija

n = 67

Holesterol

4.5 mmol/l

Trigliceridi

1.7 mmol/l

Sistolni RR

< 130 mm Hg

Diastolni RR

< 80 mmHg

Konvencionalna

terapija

n = 63

P = 0.06

P < 0.001

P = 0.19

P = 0.001

P = 0.21

Gaede

P, et al. N Engl J Med 2003; 348:383–393.

Steno-2: učinki intenzivne, celostne obravnave diabetikov

Page 53: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Dejavniki tveganja za koronarno bolezen pri diabetiku tipa 2

1.

LDL

2.

HDL

3.

HbA1c

4.

Sistolni RR

5.

Kajenje

Page 54: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

75-80% DM2 umre zaradi IBS, CVI

IBS 2-4x pogostejša kot nediabetiki

1od 4 bolnikov z AMI ima DM2

Diabetes je močan dejavnik tveganja!

Page 55: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Terapevtični cilji pri osebah ssladkorno boleznijo 2005

Parameter Vrednost

HbA1c (DCCT stand.)

6,1 %KS na tešče

6,0 mmol/l

Samok. KS na tešče

4,0 -

5,0 mmol/lSamok. KS pp

4,0 -

7,5 mmol/l

Krvni tlak

< 130 / 80 mmHgHolesterol

< 4,5 mmol/l

LDL holesterol

< 2,5 mmol/l

European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice.Konsenz združenj: IDF Euro, EASD, EAS, EHN, ESC, ESH, ISBM, ESGP/FM.

European Heart Journal 2003; 24:1601-10, ADA 2005

Page 56: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Detekcija Detekcija Detekcija Detekcija

AnamnezaEKG

PU, μAUFundi Presejalni test-Pulz?-Inspekcija-Senzibiliteta?

Terapija + obravnava z ustreznimi specialisti, če je potrebno

Kronične okvare: obravnava

Page 57: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Pregled očesnega ozadja

Page 58: Doc.dr. Andrej Janež, dr.med. Klinika za endokrinologijo ... · Glibenklamid (Glibenklamid, Daonil, Euglucon) Gliklazid (Diaprel, Diaprel MR) Glikvidon (Glurenorm) Glimepirid (Amaryl)

Varovanje nog