d£â€™ng s„›¢n ph„›¨m...

Download D£â€™NG S„›¢N PH„›¨M G„› CH „»¯P T¦¯„»“NG CERAMIC K£­ch th¦°„»â€c B„»¾ mau OP

Post on 16-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • c e r a m i c t i l e s

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men bóng, phẳng, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

  MÃ SẢN PHẨM WB36001

  MÃ SẢN PHẨM DB36001

  MÃ SẢN PHẨM WB36002

 • c e r a m i c t i l e s

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men bóng, phẳng, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

  MÃ SẢN PHẨM WB36003

  MÃ SẢN PHẨM DB36003

  MÃ SẢN PHẨM WB36004

 • c e r a m i c t i l e s

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men bóng, phẳng, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

  MÃ SẢN PHẨM WB36005

  MÃ SẢN PHẨM DB36005

  MÃ SẢN PHẨM WB36006

 • c e r a m i c t i l e s

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men bóng, phẳng, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

  MÃ SẢN PHẨM WB36007

  MÃ SẢN PHẨM DB36007

  MÃ SẢN PHẨM WB36008

 • c e r a m i c t i l e s

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men bóng, phẳng, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

  MÃ SẢN PHẨM WB36009

  MÃ SẢN PHẨM DB36009

  MÃ SẢN PHẨM WB36010

 • c e r a m i c t i l e s

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men bóng, phẳng, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

  MÃ SẢN PHẨM WB36011

  MÃ SẢN PHẨM DB36011

  MÃ SẢN PHẨM WB36012

 • c e r a m i c t i l e s

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men bóng, phẳng, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

  MÃ SẢN PHẨM WB36013

  MÃ SẢN PHẨM DB36013

  MÃ SẢN PHẨM WB36014

 • c e r a m i c t i l e s

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men bóng, định hình, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

  MÃ SẢN PHẨM WB36015

  MÃ SẢN PHẨM WB36016

  MÃ SẢN PHẨM WB36017

 • c e r a m i c t i l e s

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men bóng, định hình, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

  MÃ SẢN PHẨM WB36018

  MÃ SẢN PHẨM WB36019

  MÃ SẢN PHẨM WB36020

 • c e r a m i c t i l e s

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men bóng, định hình, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

  MÃ SẢN PHẨM WB36021

  MÃ SẢN PHẨM DB36021

  MÃ SẢN PHẨM WB36022

 • c e r a m i c t i l e s

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men bóng, định hình, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

  MÃ SẢN PHẨM WB36025

  MÃ SẢN PHẨM WB36026

  MÃ SẢN PHẨM WB36023

 • c e r a m i c t i l e s

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men bóng, phẳng, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

  MÃ SẢN PHẨM WB36027

  MÃ SẢN PHẨM DB36027

  MÃ SẢN PHẨM WB36028

 • c e r a m i c t i l e s

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men bóng, phẳng, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

  MÃ SẢN PHẨM WB36029

  MÃ SẢN PHẨM DB36029

  MÃ SẢN PHẨM WB36030

 • c e r a m i c t i l e s

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men bóng, phẳng, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

  MÃ SẢN PHẨM WB36031

  MÃ SẢN PHẨM DB36031

  MÃ SẢN PHẨM WB36032

 • c e r a m i c t i l e s

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men bóng, phẳng, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

  MÃ SẢN PHẨM WB36033

  MÃ SẢN PHẨM DB36033

  MÃ SẢN PHẨM WB36034

 • c e r a m i c t i l e s

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men bóng, phẳng, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

  MÃ SẢN PHẨM WB36035

  MÃ SẢN PHẨM DB36035

  MÃ SẢN PHẨM WB36036

 • c e r a m i c t i l e s

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men bóng, phẳng, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

  MÃ SẢN PHẨM WB36037

  MÃ SẢN PHẨM DB36037

  MÃ SẢN PHẨM WB36038

 • c e r a m i c t i l e s

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men bóng, phẳng, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

  MÃ SẢN PHẨM WB36039

  MÃ SẢN PHẨM WB36040

  MÃ SẢN PHẨM WB36041

 • c e r a m i c t i l e s

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men bóng, phẳng, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

  MÃ SẢN PHẨM WB36043

  MÃ SẢN PHẨM WB36045

  MÃ SẢN PHẨM WB36046

 • MÃ SẢN PHẨM WB36047

  MÃ SẢN PHẨM WB36048

  c e r a m i c t i l e s

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men bóng, phẳng, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

 • c e r a m i c t i l e s

  MÃ SẢN PHẨM VB36501

  MÃ SẢN PHẨM VBD36501

  MÃ SẢN PHẨM VB36502

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men bóng, định hình, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

 • c e r a m i c t i l e s

  MÃ SẢN PHẨM VB36503

  MÃ SẢN PHẨM VBD36503

  MÃ SẢN PHẨM VB36504

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men bóng, định hình, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

 • c e r a m i c t i l e s

  MÃ SẢN PHẨM VB36505

  MÃ SẢN PHẨM VBD36505

  MÃ SẢN PHẨM VB36506

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men bóng, định hình, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

 • c e r a m i c t i l e s

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men mát, phẳng, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

  MÃ SẢN PHẨM WM36001

  MÃ SẢN PHẨM DM36001

  MÃ SẢN PHẨM WM36002

 • c e r a m i c t i l e s

  Kích thước

  Bề mặt

  Công nghệ

  Chất liệu xương

  300 x 600 mm

  Men mát, phẳng, mài cạnh

  In HD - Digital

  Ceramic

  DÒNG SẢN PHẨM GẠCH ỐP TƯỜNG CERAMIC

  MÃ SẢN PHẨM WM36003

  MÃ SẢN PHẨ

View more >