DISPOSICIONS GENERALS - ?· Setembre de 2007 Pla d’ordenació urbanística municipal de Montoliu de…

Download DISPOSICIONS GENERALS - ?· Setembre de 2007 Pla d’ordenació urbanística municipal de Montoliu de…

Post on 28-Aug-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NDEX

  TTOL I. DISPOSICIONS GENERALS ................................................................................8

  CAPTOL I. DEFINICI, CONTINGUT I VIGNCIA DEL POUM........................................8 Article 1. mbit territorial i objecte del POUM .................................................................8 Article 2. Marc legal.........................................................................................................8 Article 3. Contingut i interpretaci ...................................................................................9 Article 4. Vigncia .........................................................................................................10 Article 5. Modificaci i revisi del POUM.......................................................................10 Article 6. Obligatorietat..................................................................................................11

  CAPTOL II. DESPLEGAMENT DEL PLA..........................................................................12 Article 7. Iniciativa i Competncies................................................................................12 Article 8. Planejament derivat........................................................................................12 Article 9. Desplegament del Pla en el sl urb..............................................................13 Article 10. Desplegament del Pla en el Sl no urbanitzable ............................................13 Article 11. Desplegament del Pla en Sl urbanitzable.....................................................13 Article 12. Desplegament del Pla en Sl urbanitzable no delimitat .................................14 Article 13. Desenvolupament del Pla respecte als sistemes generals ............................14

  CAPTOL III. GESTI I EXECUCI DEL PLANEJAMENT.................................................15 Article 14. Elecci dels sistemes dactuaci....................................................................15 Article 15. Polgons dactuaci urbanstica......................................................................15 Article 16. Projecte durbanitzaci ...................................................................................15 Article 17. Reserves per habitatges de protecci pblica i assequible............................15

  CAPTOL IV. INTERVENCI EN LEDIFICACI, S DEL SL I DEL SUBSL................16 SECCI 1. DISPOSICIONS GENERALS.........................................................................16 Article 18. Tractament de lespai privat ...........................................................................16 Article 19. Tractament de lespai pblic...........................................................................16 Article 20. Condicions esttiques i paisatgstiques..........................................................16 Article 21. Adaptaci topogrfica del terreny...................................................................17 Article 22. Subsl ............................................................................................................17 SECCI 2. LLICNCIES DOBRES I INFRACCIONS......................................................18 Article 23. Actes subjectes a llicncia .............................................................................18 Article 24. Procediment datorgament de llicncies.........................................................18

 • Setembre de 2007

  P l a d o r d e n a c i u r b a n s t i c a m u n i c i p a l d e M o n t o l i u d e L l e i d a

  - -

  2

  Article 25. Contingut de les llicncies..............................................................................18 Article 26. Condicions datorgament de llicncies ...........................................................19 Article 27. Caducitat, termini i prrroga de les llicncies .................................................19 Article 28. Seguiment de les obres..................................................................................20 Article 29. Establiment de terminis per a edificar ............................................................20 Article 30. Infraccions urbanstiques ...............................................................................20 SECCI 3. ORDRES DEXECUCI, EDIFICIS RUNOSOS I ENDERROCS..................21 Article 31. Ordres dexecuci ..........................................................................................21 Article 32. Declaraci destat runs i acord de demolici ...............................................21

  TTOL II. PARMETRES COMUNS DORDENACI I D'S .............................................22

  CAPTOL I. PARMETRES GENERALS QUE REGULEN LEDIFICACI I LURBANITZACI 22 SECCI 1. EDIFICACI...................................................................................................22 Article 33. Regulaci de ledificaci.................................................................................22 Article 34. Tipus dordenaci de ledificaci.....................................................................22 Article 35. Planta baixa ...................................................................................................23 Article 36. Plantes soterranis ..........................................................................................23 Article 37. Planta pis .......................................................................................................23 Article 38. Planta coberta i elements per sobre de laltura reguladora mxima...............24 Article 39. Espai sotacoberta ..........................................................................................25 Article 40. Condicions de ventilaci i illuminaci ............................................................25 Article 41. Celoberts i patis .............................................................................................25 SECCI 2. REGULACI DE LA URBANITZACI ...........................................................27 Article 42. Xamfrans........................................................................................................27 Article 43. Amplria de vial..............................................................................................27

  CAPTOL II. REGULACI DE LEDIFICACI ALINEADA AL VIAL ...................................27 Article 44. Parmetres bsics que regulen ledificaci alineada a vial............................27 Article 45. Planta baixa dun edifici referida al carrer ......................................................27 Article 46. Alria reguladora mxima dun edifici referida al carrer................................28 Article 47. Regles sobre determinaci dalries.............................................................28 Article 48. Tractament de les parets mitgeres.................................................................29 Article 49. Profunditat edificable......................................................................................29 Article 50. Edificaci en el pati dilla ................................................................................29 Article 51. Cossos sortints...............................................................................................30

 • P l a d o r d e n a c i u r b a n s t i c a m u n i c i p a l d e M o n t o l i u d e L l e i d a

  3

  Article 52. Elements sortints............................................................................................30 Article 53. Reculades de ledificaci................................................................................31

  CAPTOL III. REGULACI DE LEDIFICACI ALLADA ....................................................31 Article 54. Parmetres bsics que regulen ledificaci allada.........................................31 Article 55. Ocupaci mxima de parcella .......................................................................31 Article 56. Alria reguladora mxima de ledificaci referida a la cota de terreny..........32 Article 57. Sl lliure dedificaci.......................................................................................32 Article 58. Edificaci principal i edificaci auxiliar............................................................32 Article 59. Separacions mnimes i tanques .....................................................................33 Article 60. Adaptaci topogrfica del terreny...................................................................33

  CAPTOL IV. PARMETRES REGULADORS DUSOS I ACTIVITATS ..............................34 Article 61. Desenvolupament de la regulaci dusos globals...........................................34 Article 62. Usos especfics en relaci a les situacions relatives ......................................35 Article 63. Disposici de les activitats segons el rgim dintervenci ..............................36 Article 64. Nivell dincidncia dels usos sobre lentorn i el medi ambient ........................36 Article 65. Regulaci supletria.......................................................................................37 Article 66. Simultanetat dusos.......................................................................................37 Article 67. Millors tcniques disponibles i Mesures correctores ......................................37 Article 68. Impacte ambiental ..........................................................................................37 Article 69. Regulaci particular del s dhabitatge..........................................................39 Article 70. Regulaci particular del s daparcament .....................................................40

  TTOL III. RGIM URBANSTIC DEL SL .........................................................................42

  CAPTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.........................................................................42 Article 71. Classificaci i qualificaci del sl....................................................................42 Article 72. Els sistemes...................................................................................................42 Article 73. Les zones.......................................................................................................43

  CAPTOL II. REGULACI I DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES .................................43 SECCI 1. DISPOSICIONS GENERALS.........................................................................43 Article 74. Definici dels sistemes i tipus ........................................................................43 Article 75. Desenvolupament dels sistemes....................................................................44

  Article 76. Titularitat i afectaci del sl ............................................................................44

 • Setembre de 2007

  P l a d o r d e n a c i u r b a n s t i c a m u n i c i p a l d e M o n t o l i u d e L l e i d a

  - -

  4

  SECCI 2. SISTEMES DE COMUNICACI ....................................................................45 Article 77. Disposicions generals ....................................................................................45 Article 78. Sistema viari (V).............................................................................................45 Article 79. La xarxa bsica territorial ...............................................................................46 Article 80. Camins rurals .................................................................................................47 SECCI 3. SISTEMES D'ESPAIS LLIURES....................................................................48 Article 81. Disposicions generals ....................................................................................48 Article 82. CLAU P. SISTEMA DE ZONA VERDA ..........................................................48 Article 83. CLAU H. SISTEMA HIDROGRFIC ..............................................................49 Article 84. CLAU PS.SISTEMA DE PROTECCI DE SISTEMES..................................50 SECCI 4. SISTEMES D'EQUIPAMENTS I SERVEIS ....................................................51 Article 85. Disposicions generals ....................................................................................51 Article 86. CLAU E. SISTEMA DEQUIPAMENTS ..........................................................51 Article 87. CLAU ST. SISTEMA DE SERVEIS TCNICS. ..............................................53

  CAPTOL III. REGULACI I DESENVOLUPAMENT DEL SL URB ...............................55 SECCI 1. DISPOSICIONS GENERALS.........................................................................55 Article 88. Definici i tipus ...............................................................................................55 Article 89. Rgim del sl urb consolidat ........................................................................56 Article 90. Rgim del sl urb no consolidat ...................................................................57 SECCI 2. ZONES DORDENACI EN SL URB........................................................59 Article 91. CLAU 1.ZONA NUCLI ANTIC . ......................................................................59 Article 92. CLAU 2. ZONA DEIXAMPLE TRADICIONAL ...............................................62 Article 93. CLAU 3. PLURIFAMILIAR ALLADA..............................................................65 Article 94. CLAU 4.UNIFAMILIAR EN FILERA. ..............................................................67 Article 95. CLAU 5. UNIFAMILIAR ALLADA ..................................................................69 Article 96. CLAU 6. INDUSTRIA .....................................................................................71 Article 97. CLAU 7 .TRANSFORMACI DS................................................................73 SECCI 3. MBITS DE DESENVOLUPAMENT I EXECUCI EN SL URB ...............75 Article 98. PMU-1, ORIENT-CALVARI ............................................................................75 Article 99. PMU-2, CALVARI-NOU..................................................................................76 Article 100. PMU-3, URBANITZACI LABELL ..............................................................77 Article 101. PAU 1 . EL TRULL-ESCORRENTIA ..............................................................78 Article 102. PAU-2. TAPIES -PAPASSEIT........................................................................79 Article 103. PAU-3, ORIENT-LLEIDA ...............................................................................80

 • P l a d o r d e n a c i u r b a n s t i c a m u n i c i p a l d e M o n t o l i u d e L l e i d a

  5

  Article 104. PAU4, COOPERATIVA..................................................................................81

  CAPTOL IV. REGULACI DEL SL NO URBANITZABLE. (SNU)....................................82 SECCI 1. DISPOSICIONS GENERALS...............................................

Recommended

View more >