diskusija u nastavi (filozofije) - marul.ffst. logika/seminar/izlaganja/  · konstruktivistička...

Download Diskusija u nastavi (filozofije) - marul.ffst. logika/seminar/izlaganja/  · Konstruktivistička filozofija odgoja Postmodernistička polazišta:

Post on 30-Jan-2018

222 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Autentian cilj nastave

  filozofije i primjerene

  metode

  DISKUSIJA

  upanijsko struno vijee

  nastavnika filozofije i logike

  Split, 14. studeni 2009.

 • Planirana diskusija

  TEZA

  LITERATURA

  PRAVILA DISKUSIJE PREVENIRANJE PROBLEMA

  Neravnomjerno sudjelovanje

  Nedostatak kulture sluanja

  Destrukcija

  STRUKTURIRANJE

 • Struktura diskusije

  Prilagoeni Karl Popper format debate

  Dvije skupine s po tri lana

  A skupina potvruje zadanu tezu

  N skupina opovrgava zadanu tezu

  Sudionici govore po strogo odreenom redu i ispunjavaju

  specifine zadae

 • Red i uloga govornika

  A1 definira pojmove i iznosi argumente u prilog tezi 2 min

  Pauza 1 min

  N1 pobija argumente, iznosi kontra argumente 2 min

  Pauza 1 min

  A2 pobija kontra argumente, potkrepljuje argumente* 2 min

  Pauza 1 min

  N2 pobija potkrepu argumenata, potkrepljuje kontra argumente* 2 min

  Pauza 1 min

  A3 rekapitulira afirmativnu poziciju 1 min

  N3 rekapitulira negativnu poziciju 1 min

  *ne smiju uvoditi nove argumente, odnosno kontra argumente

 • TEZA: Skepticizam je opravdan

  TEKSTOVI

  Afirmacija Peter Unger, Obrana skepticizma, str. 156.-

  158.*

  Negacija John Hospers, Kritika skepticizma, str. 159.-

  162.*

  *T. Rekovac, Filozofija, Udbenik filozofije za 4. razred gimnazije

 • Skepticizam

  Skepticizam epistemoloki stav da nita nije

  mogue znati potpuno i pouzdano

  Dogmatizam epistemoloki stav da je potpuno i

  pouzdano znanje mogue

  Znanje = propozicijsko znanja (znanje da)

 • Skepticizam je opravdan

  Prem.1 Znati = biti siguran

  Prem.2 Nije mogue biti siguran

  Nije mogue znati

  Ad 1. Znati i ne biti u to siguran = nekonzistentnost

  Ad 2. Biti siguran da je p = Nita se ne moe pojaviti to

  e porei p (Dogmatizam) = nekonzistentnost

  boica tinte

 • Skepticizam nije opravdan

  to znai znati da je p?

  P je istinit (nuan uvjet)

  Biti uvjeren da je p istinit (nuan uvjet)

  Moi potkrijepiti istinitost p (dovoljan uvijet)

  Koliko potkrepe?

  Potpuna (skepticizam) - Znanje u jakom smislu

  Adekvatna (Hospers) - Znanje u slabom smislu

  Konkluzivna (potpuna) potkrepa nije mogua.

  Skeptiki je zahtjev neutemeljen.

 • Filozofija i odgoj

  Nastava filozofije filozofija

  Filozofija odgoj

  Odgojiti osloboditi miljenje

  Nastava filozofije osloboditi miljenje

 • Filozofija i odgoj

  Kratki i nepotpuni povijesni pregled

 • Filozofija i odgoj

  ANTIKA

  filozofija odgoj

  paradigma Znam da ne znam.

  pitati zato odgajati

  Sokrat; Platon, Drava

 • Filozofija i odgoj

  SREDNJI VIJEK

  ideologija (kranski nauk) odgoj

  paradigma Znam zato.

  znati zato odgajati

 • Filozofija i odgoj

  NOVI VIJEK

  ideologija odgoj

  (npr. prosvjetiteljstvo)

  paradigma Znam kako

  Znati kako odgajati = obrazovati

 • Filozofija i odgoj

  POSTMODERNAuruavanje ideologija, sustava, istina

  paradigma Znam da ne znam

  filozofija odgoj

  pitati Zato odgajati

 • Nacionalni kurikulum

  U nastavnom procesu teite se premjeta s programa i

  nastavnika na uenika te na njegov razvoj i postignua.

  Smisao nastave nije realizacija programa, nego razvoj

  ljudskih mogunosti svakoga uenika.

  Pomak u kurikulumskom pristupu s prijenosa

  znanja na razvoj kompetencija znai zaokret u

  metodama i oblicima rada.

 • Teorijsko utemeljenje metodike

  prakse

  Konstruktivizam

 • Konstruktivistika filozofija

  odgoja

  Postmodernistika polazita:

  Spoznajnoteorijski uvid spoznaja je ograniena, nema istine u apsolutnom smislu

  Etiki uvid postoje razliite razborite koncepcija dobroga ivota, nema dobra u

  apsolutnom smislu

 • Neautentian cilj nastave

  Znanje nema konaan oblik u kojem bi ga uenik mogao preuzeti.

  NEAUTENTIAN CILJ stjecanje znanja

  OSTVARLJIV odgojno-obrazovni proces organiziran kao reprodukcija

  znanja.

 • Autentian cilj nastave

  AUTENTIAN CILJ (na)uiti uiti

  NEIZVJESTAN !!! Stvaranje uvjeta koji nee prijeiti ostvarenje cilja

  Stvaranje slobodnoga

  dijalokog ozraja u nastavi

 • Cilj nastave filozofije

  Razviti sposobnost posjedovanja razliitih

  interpretacijskih perspektiva i kriterija te otvorenost prema

  reviziji, odnosno samoregulaciji

  B. arni

  Odgoj nepristranih graana univerzuma B. Russell

  Moi kritiki misliti i samostalno uiti

 • Zadae nastave filozofije

  OBRAZOVNE (sadraj zadan planom i programom) definirati pojmove i staviti ih u povijesno-filozofski kontekst

  FUNKCIONALNE itati filozofski tekst s razumijevanjem

  uiti samostalno uiti

  koristiti se usvojenime pojmovima u samostalnom miljenju

  razvijati sposobnost kritikoga miljenja

  ODGOJNE razviti sklonost za samostalno i cjeloivotno uenje

  razviti sklonost kritikom miljenju

 • Diskusija kao metoda

  DISKUSIJA

  ZADACI NASTAVE CILJ NASTAVE

  Slobodno dijaloko ozraje

  u nastaviMetoda za koje vjerujemo da

  nee prijeiti ostvarenje cilja

  Moi kritiki misliti

  i samostalno uiti

 • to je diskusija (rasprava)?

  Diskusija se definira kao poseban oblik grupne interakcije

  u kojoj lanovi (sudionici) zajedniki razmatraju pitanja od

  zajednikog interesa, razmjenjuju i ispituju razliite aspekte

  svojih odgovora, poveavaju znanje ili razumijevanje,

  opravdavaju ili opovrgavaju stavove, odluke, rjeenja ili

  aktivnosti o problemu (predmetu) koji se razmatra.

  (Kova, 2006.)

 • Vrste diskusije u nastavi

  Spontana diskusija

  Planirana (strukturirana) diskusija

 • Planirana diskusija

  TEZA

  LITERATURA

  PRAVILA DISKUSIJE PREVENIRANJE PROBLEMA

  Neravnomjerno sudjelovanje

  Nedostatak kulture sluanja

  Destrukcija

  STRUKTURIRANJE

 • Struktura diskusije

  Prilagoeni Karl Popper format debate

  Dvije skupine s po tri lana

  A skupina potvruje zadanu tezu

  N skupina opovrgava zadanu tezu

  Sudionici govore po strogo odreenom redu i ispunjavaju

  specifine zadae

 • Red i uloga govornika

  A1 definira pojmove i iznosi argumente u prilog tezi 2 min

  Pauza 1 min

  N1 pobija argumente, iznosi kontra argumente 2 min

  Pauza 1 min

  A2 pobija kontra argumente, potkrepljuje argumente* 2 min

  Pauza 1 min

  N2 pobija potkrepu argumenata, potkrepljuje kontra argumente* 2 min

  Pauza 1 min

  A3 rekapitulira afirmativnu poziciju 1 min

  N3 rekapitulira negativnu poziciju 1 min

  *ne smiju uvoditi nove argumente, odnosno kontra argumente

 • Varijanta 1

  Skupine za domau zadau itaju iste tekstove koji

  ilustriraju suprostavljena gledita

  Skupne drijebom izvlae stranu (A ili N)

  neposredno prije diskusije

  PREDNOST

  Uenici se neposredno na filozofskmm tekstovima upoznavaju sa

  suprostavljenim gleditima

  NEDOSTATAK

  Koliina teksta koju je potrebno proitati i analizirati (vrijeme i strpljenje)

 • Varijanta 2

  Uenici kod kue itaju samo onaj tekst/tekstove ije e gledite zastupati u diskusiji

  Uenici raspodjeljeni u skupine tako da u diskusiji (po mogunosti) zastupaju gledite suprotno osobnom

  PREDNOST

  Koliina teksta za koju je razlono oekivati da nee obeshrabriti uenike.

  Uenici pronalaze u izvornom tekstu argumente koji pobijaju njihova osobna uvjerenja

 • Zato ba planirana diskusija?

  IZ PERSPEKTIVE ZADATAKA NASTAVE FILOZOFIJE

  uenici dobivaju jednaku mogunost sudjelovanja

  uenici se dre zadane teme, tj. diskusija ostaje fokusirana

  uenici ne upadaju jedni drugima u rije, tj. ue se aktivno sluati

  uenici ue iznijeti svoje stajalite u ogranienom vremenu

  uenici svoje stavove racionalno obrazlau uz upotrebu primjerenoga pojmovlja (iz zadane literature i prethodno usvojenih)

  uenici se spremaju za raspravu iz ponuenih izvora ili onih koje sami pronalaze

  svaki je uenik unutar skupine potaknut i motiviran na vlastiti doprinos

 • Zato ba planirana diskusija?

  IZ PERSPEKTIVE CILJA NASTAVE FILOZOFIJE

  Jer vrsto vjerujem da je diskusija metoda koja u

  nastavi stvara ozraje koje nee prijeiti

  ostvarenje cilja nastave filozofije