disertatie roxana.doc

Download disertatie roxana.doc

Post on 18-Nov-2015

39 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

R.E. STURZA DISERTAIE 2011

UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARADFACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTATA, TURISM

SI PROTECTIA MEDIULUI

LUCRARE DE DISERTATIE

COORDONATOR:

STUDENT:

Ing. STURZA ROXANA ELENA2011TEMA PROIECTULUI:

INCINERAREA DESEURILOR INDUSTRIALE

CUPRINS 1. Tipuri de deseuri. Provenienta deseurilor .3

2.Deseurile.....3

3.Instalatiile de incinerare .....5 4.Solicitarea i acordarea avizului.8 5.Livrarea i recepia deeurilor.9 6.Condiii de exploatare...10 7.Evacuarea apelor reziduale provenite din epurarea gazelor de eapament...13 8.Reziduuri...15 9.Controlul i supravegherea...15 10.Dispoziii speciale pentru cuptoarele din ciment care coincinereaz deeuri.16 11.Dispoziii speciale pentru instalaiile de ardere care coincinereaz deeuri...17

12.PROCEDUR SPECIFIC DE ANALIZ PENTRU NUMARARE A MICROORGANISMELOR LA 30C...........................................................................................22 13.Bibliografie.29 1. Tipuri de deseuri .Provenienta deseurilorAtat in industria alimentara cat si in celelalte tipuri de industrii deseurile se pot clasifica astfel: deeuri vegetale agricole i forestiere;

deeuri vegetale provenind din industria alimentar, dac se valorific cldura produs;

deeuri vegetale fibroase rezultate din producia de celuloz virgin i din producia de hrtie obinut din celuloz, dac sunt coincinerate la locul de producere i dac este valorificat cldura produs.

deeuri de lemn, cu excepia celor care sunt susceptibile de a conine compui organici halogenai sau metale grele n urma unui tratament cu conservani pentru lemn sau a placrii, incluznd, n special, deeurile de lemn de acest tip provenind din deeuri de construcie sau de demolare;

deeuri de plut;

deeuri radioactive;

carcase de animale, prevzute de Directiva 90/667/CEE, fr a aduce atingere modificrilor sale ulterioare;

deeuri rezultate din prospectarea i exploatarea resurselor de petrol i gaz provenind de la instalaiile maritime i incinerate la bordul acestora;

2.Deseurile

Se nelege astfel prin:

(1) deeu: orice deeu solid sau lichid n conformitate cu definiia de la articolul 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE;

(2) deeu periculos: orice deeu solid sau lichid conform definiiei de la articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deeurile periculoase1.

Cerinele specifice privind deeurile periculoase din prezenta directiv nu se aplic urmtoarelor deeuri periculoase:

(a) Deeuri lichide combustibile, inclusiv uleiurile uzate definite la articolul 1 din Directiva 75/439/CEE a Consiliului din 16 iunie 1975 privind eliminarea uleiurilor uzate2, cu condiia ca ele s ndeplineasc urmtoarele criterii:

coninutul masic de hidrocarburi aromatice policlorurate, de exemplu de policlorobifenili (PCB) sau de pentaclorofenol (PCP), nu depete concentraiile stabilite de legislaia comunitar n domeniu;

aceste deeuri nu se transform n deeuri periculoase din cauza unor constitueni enumerai la anexa II la Directiva 91/689/CEE prezeni n cantiti sau concentraii incompatibile cu realizarea obiectivelor fixate. puterea lor calorific net atinge cel puin 30MJ per kilogram,(b) Orice deeu lichid combustibil, care, n gazele care rezult direct din arderea sa, nu

poate genera alte emisii dect cele provenind din arderea combustibilului gazos definit la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 93/12/CEE a Consiliului3, sau o concentraie de emisii mai mare dect a celor provenind din arderea combustibilului gazos definit astfel;

(3) deeuri urbane n amestec: deeurile menajere precum i deeuri provenind din

activiti comerciale, industriale i administrative care, prin natura i compoziia lor sunt similare deeurilor menajere, cu excepia fraciunilor prevzute de anexa la Decizia 94/3/CE Comisiei4, poziia 20 01, care sunt colectate separat la surs i cu excepia altor deeuri menionate la poziia 20 02 din anexa respectiv;

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Extras din Legea protectie mediului (L 137/1995)

Privitor la deseurile de orice fel, substantele si deseurile periculoase, persoanele juridice au urmatoarele obligatii: a) sa tina evidenta stricta cantitate, caracteristici mijloace de asigurare a substantelor si deseurilor periculoase inclusiv a recipientelor si ambalajelor care intra in sfera lor de activitate si sa furnizeze lunar autoritatilor competente pentru protectie mediului datele necesare; b) sa ceara acordul si/sau autorizatia de mediu, dupa caz, si sa aplice regulamentele legale privind deseurile si substantele periculoase;

c) sa asigure, prin sisteme proprii, supravegherea mediului inconjurator, pe baza prevederilor din autorizatie pentru identificarea si prevenirea riscurilor, sa tina evidenta rezultatelor si sa anunte iminenta sau producerea unor eliminari prevazute sau a accidentelor, autoritatilor competente sau protectie mediului si de aparare impotriva dezastrelor.

Referitor la urmatoarele activitati: - amplasarea, amenajarea si supravegherea diferitelor tipuri de depozite;

- colectarea, prelucrarea, tratarea si neutralizarea deseurilor precum si reciclarea celor refolosibile;

- transportul deseurilor; - refacerea cadrului natural al zonelor deteriorate;

- incinerarea deseurilor industriale, agricole, menajere si altele in instalatii speciale; - epurarea apelor uzate si a namolului in instalatii speciale; - folosirea namolurilor, a apelor uzate, a deseurilor industriale, menajere si acelor rezultate din incinerare;

- importul, exportul si tranzitul de deseuri si substante periculoase.

Persoanele juridice au urmatoarele obligatii:

a) sa ceara acordul si/sau autorizatia de mediu;

b) sa depoziteze deseurile menajere, industriale, agricole sau altele, numai pe locuri si suprafete autorizate in acest scop;

c) sa utilizeze, in cazul incinerarii deseurilor, numai instalatii omologate de catre autoritatile pentru protectie mediului, sanatate si paza impotriva incendiilor;

d) sa amenajeze depozitele pentru deseuri in conformitate cu competentele atribuite prin lege;e) sa respecte conditiile de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare prevazute in acordul si/sau autorizatia de mediu si sa garanteze, cu mijloace financiare, pentru aceasta; f) sa recupereze deseurile refolosibile si sa le valorifice prin unitati specializate; g) sa foloseasca pe terenurile agricole numai deseurile autorizate de autoritatile competente pentru protectie mediului, sanatate si agricultura; h) sa depoziteze in mediul subteran deseuri numai in cazul in care detin acordul si/sau autorizatia de mediu.

Extras din Hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti

DESPRE DESEURI (GUNOAIE)

Prin producator de deseuri se intelege orice persoana fizica sau juridica care prin actiunile sale de orice fel face sa rezulte obiecte materiale sau substante de orice natura care sunt inutilizabile la sursa lor de formare.

CLASIFICAREA DESEURILOR (GUNOAIELOR) a) Deseuri menajere: deseuri care provin in mod obisnuit din activitatea casnica, precum si cele provenite din magazine, hoteluri, cantine, unitati de alimentatie publica, institutii de invatamant si orice alte institutii publice, precum si din intreprinderi industriale, ateliere, societati comerciale, precum si cele care nu rezulta dintr-o activitate industriala propriu-zisa, care au dimensiuni normale si pot fi indepartate in aceleasi conditii ca si deseurile menajere propriu zise.b) Deseuri stradale: pamant, praf, nisip, frunze, crengi, hartii, namol rezultat in urma curatirii gurilor de canal si alte resturi provenite din activitatea de curatenie a cailor publice. c) Deseuri industriale: provenite din procese tehnologice. d) Deseuri volumioase: deseurile, pana la 2 mc, care din cauza dimensiunilor (maxim 3m) nu intra in containere. Exemple: bunuri de larg consum uzate sau deteriorate; mobile si saltele; biciclete, carucioare; unelte de gradinarit; linoleum sau mochete etc. e) Deseuri provenite de la constructii: resturile de lemn, moloz, materiale de impachetat, chiar amestecate cu resturi minerale,precum si pamant rezultat din excavatii etc. f) Deseuri de animale sau pasari: gunoiul de grajd, balegarul, excrementele de pasari, cadavrele de pasari si animale. g) Deseuri refolosibile (valorificabile): fragmentele sau partile de obiecte care pot fi reciclate cum sunt: sticla, hartia, metalele, mase plastice, resturi de plante etc. h) Deseuri cu regim special: deseurile cu caracter toxic, inflama- bil, exploziv, poluant si infectios, rezultate din activitatea persoanelor fizice si juridice, care nu fac obiectul activitatii serviciilor de salubrizare.

OBLIGATIILE PRODUCATORULUI DE DESEURI (GUNOAIE) Persoanele fizice si juridice producatoare de deseuri, cu excep-tia celor cu regim special sunt obligate sa respecte urmatoarele cerinte: a) sa foloseasca pentru indepartarea acestora un agent prestator de servicii de salubrizare autorizat. b) sa-si asigure dotarea necesara precolectarii deseurilor produse in intervalul dintre doua ridicari conform ciclulului de ridicare (nu mai putin de 4 zile) aprobat de Inspectoratul de Politie Sanitara si Medicina Preventiva al Municipiului Bucuresti si Departamentul Servicii Publice sau contractului incheiat cu agentii economici posesori ai licentei pentru prestarea serviciilor de salubrizare. c) sa mentina in stare de curatenie spatiul desti