di‍ t°carette kom°syon g°der°

Download DI‍ T°CARETTE KOM°SYON G°DER°

Post on 16-Jan-2016

75 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DIŞ TİCARETTE KOMİSYON GİDERİ. KİTAP SAYFA: 62 – 8.Baskı. Yaser GURSOY. DIŞ TİCARETTE KOMİSYON GİDERLERİ *YURT İÇİ KOMİSYON GİDERLERİ (KDV İlave edilir.) *YURT DIŞI KOMİSYON GİDERLERİ (KDV İstisnadır,) KOMİSYON GİDERLERİ İÇİN BİLGİ FORMU VE BELGE ÖRNEKLERİ EKTEDİR. Yaser GURSOY. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • DI TCARETTE KOMSYON GDER Yaser GURSOYKTAP SAYFA: 62 8.Bask

 • DI TCARETTEKOMSYONGDERLER*YURT KOMSYON GDERLER(KDV lave edilir.)

  *YURT DII KOMSYON GDERLER(KDV stisnadr,)

  KOMSYON GDERLER N BLG FORMU VE BELGE RNEKLER EKTEDR. Yaser GURSOY

 • YURT KOMSYON LOJSTK LEMLER Yaser GRSOY

 • YURT LOJSTK LEMLER Yurt ii lojistik hizmeti pazarlama sat datm maliyet unsurudur.hracatta, yurtii lojistik hizmetinden, yurt iinde faydalanlmas halinde KDV uygulanr.rnek; Gmrk Mavirlik hizmeti ve fabrikadan, gmre tanan mallarda KDV uygulamas gibi.. Yaser GRSOY

 • YURT G. MAVRLK LEM RNEK:. Alize Gmrk Mavirlii Ltd. irketi, gmrk mavirlii hizmeti olarak Ege A. ne 180.- liras KDV olmak zere toplam 1.180.- liralk 15.08.201x tarihli, hizmet faturas dzenlemitir. Fatura bedeli ak hesap olarak ilenmitir.Yaser GRSOY

 • YURT LOJSTK YEVMYE KAYDI Yaser GURSOY

  11 15.10.201xBorAlacak760.PAZARLAMA SATI DAITIM GD. 760.05.08.01.hr. Yurt i Gmrk Komisyon Giderleri

  191.NDRLECEK K.D.V.191.01.18. Al K.D.V 1.000.-

  180.-

  320.SATICILAR HS.320.01.19. Alize Gmrk Mavirlik Ltd. ti.1.180.- hracat gmrk mavirlik hizmeti kayd. %1.180.-1.180.-

 • YURTDII KOMSYON LOJSTK LEMLER Yaser GRSOY

 • YURT DII KOMSYON -LOJSTK RNEK: letme ihracat ile ilgili olarak Almanya da yurt d fuarda stant kurulumu iin Expo Almanya firmasndan hizmet satn almtr. Komisyon anlamas karlnda stant kurulumu (pazarlama sat datm hizmeti) iin 200.- Euro denmitir. lem gn 1. Euro = 2,5000 liradr. Yaser GRSOY

 • YURT HZMET - LOJSTK Yaser GURSOY

  rnek: letme yurt d komisyon hizmeti olarak 500.- TL (200.- Euro x 2,5000 = 500.- T.L) demitir. 11 15.10.201xBorAlacak760.PAZARLAMA SATI DAITIM GD. 760.05.08.02.hr. Yurt Yurtd Komisyon Giderleri 500.-102.B A N K A L A R HS. 102.02.02.02.Xx.Bnk-Euro..Hs. (2.000.- x 2,5000)500.- hracat gmrk mavirlik hizmeti kayd. %500.-500.-

 • YURT NAKLYE LOJSTK LEMLER Yaser GRSOY

 • YURT NAKLYE LEM RNEK: EGE A. 15.10.201x tarihinde 100 adet elik Frn ihracat ile ilgili Alize Nakliyat Ltd. irketinden tamaclk (lojistik) hizmeti almtr. Alize Tamaclk Ltd. irketi, lojistik hizmeti olarak 180.- liras KDV olmak zere toplam 1.180.- liralk Bursa ilinden, stanbul Haydarpaa gmrk limanna tama hizmeti faturasn iletmemize gndermi olup fatura bedeli ak hesap olarak ilenmitir. Yaser GRSOY

 • YURT LOJSTK YEVMYE KAYDI Yaser GURSOYLojistik gideri ihracatn sat maliyetinde izlenir. .

  11 15.10.200xBorAlacak760.PAZARLAMA SATI DAITIM GD. 760.05.08.11.hracat Lojistik Giderleri

  191.NDRLECEK K.D.V.191.01.18. Al K.D.V 1.000.-

  180.-

  320.SATICILAR HS.320.01.19.Alize Tamaclk.Ltd.ti.1.180.- Bursa Haydarpaa yurt ii lojistik yevmiye kayd. %234.-234.-

 • YURT DIINAKLYE LOJSTK LEMLER Yaser GRSOY

 • HRACAT LOJSTK LEMLER hracat ile ilgili olarak yurt dnda verilen lojistik hizmetlerinde, yurt dnda faydalanlmas, faturann yurt dna hizmet olarak dzenlenmesi halinde KDV uygulanmaz.rnek; fabrikadan yurt d alcya teslim ileminde KDV uygulanmaz. Yaser GRSOY

 • HRACAT LOJSTK LEM RNEK: EGE A. irketi 25.10.200x tarihinde 100 adet elik Frn ihracat ile ilgili Alize Nakliyat Ltd. irketinden tamaclk (lojistik) hizmeti almtr. Alize Tamaclk Ltd. irketi, Trkiye Bursa Gmr, Almanya Kln aras lojistik hizmeti olarak 2.000.- euro tutarnda fatura dzenlenmi ve iletmemize gndermitir. lem gn 1. euro () = 2,5000 liradr.Yaser GRSOY

 • YURT DII TAIMA LOJSTK GDER Yaser GURSOY

  RNEK: Bursa Gmr, Almanya Kln aras lojistik nakliye hizmeti olarak 2.000.- euro denmitir. 1. Euro () = 2,5000 liradr.12 25.10.20xBorAlacak760.PAZARLAMA SATI DAITIM GD. 760.05.08.10.hracat Yurt D Lojistik Giderleri ( 2.000 x 2,5000 ) 5.000.-320.SATICILAR HS.320.01.19.Alize Tamaclk.Ltd.ti. ( 2.000 x 2,5000 )5.000.- Bursa-Almanya yurt d lojistik yevmiye kayd. %5.000.-5.000.-

 • GTRGDER

  hracat lemlerinde KTAP SAYFA: 65 8.Bask

 • GTR GDER NEDR..?Belgesiz gideri olan ihracaty teviktir,FOB ihracat bedeli zerinden hesaplanr,Binde be orannda uygulanr, hracatn yapld hesap dneminde uygulanr,hracat firmalar yararlanr,hra kaydyla sat yapanlar istisnadr,Kanunen Kabul Edilen giderdir. G.V.K. 40. Md. 1.fkrasnda yer alr.

 • GVK. 40-1 DYOR K !G.V.K. 40.Md. 1.fkrasna 4108 sayl kanun la eklenen parantez ii hkm gereince Dviz olarak elde edilen haslatn binde beini amamak artyla yurt dnda bu ilerle ilgili belgesiz giderlerine karlk olmak zere gtr olarak hesapladklar gideri indirebilirler demektedir.

 • GTR GDERVE FOB BEDEL Yaser GRSOY

 • GTR GDERRNEK : EGE. A. irketi . 5 ton toz ekeri, 3.Haziran-200x tarihinde ihra edilmitir. Dviz karl yaplan ihracatta; 500.000.-TL haslat elde edilmitir.

  a- EGE A..nin faydalanaca Gtr Gider tutar aadaki ekilde hesaplanr.

  Gtr gider tutar.. 500.000- x 0,005 = 2.500. - TL dr.

  GTR GDER FOB BEDEL ZERNDEN %oo5ORAN LE HESAPLANIR.

 • Gtr Gider aadaki ekilde kaydedilir.Yaser GURSOY*** Avanslar hesab yerine dier deme hesaplar da tercih edilebilir. Gider yerine gre ilgili maliyet (740, 760, 770) hesaplar tercih edilir

  90 30.06.200xBorAlacak 770. GENEL YNETM GDERLER 770. 07.02.K.K. Edilen Gtr Belgesiz Giderler2.500.-

  195. AVANSALARI***2.500.-

  %2.500.-2.500.-

 • GTR GDERVE CIF BEDEL Yaser GRSOY

 • D K K A T!GTR GDER HESAPLANIRKEN VARSA * Nakliye, *Sigorta *Dier giderler **Ayklanarak ihracatn FOB bedeli zerinden hesaplama yaplmas gerekir. Aadaki rnei dikkatle izlemek gerekir.!

 • FOB BEDEL DIINDA GTR GDERRNEK- EGE Makine A.. 201x ylnda CIF teslim (mal bedeli + navlun + sigorta) ekli ile Expo Almanya firmasna 250.000.- TL lk dviz karl makine paralar satmtr. Bu tutarn 5.000.-TL lk ksm sigorta, 30.000.-TL lk ksm tama bedelidir. Sz konusu irket tamay dviz karl Alize Uluslar aras Nakliyat A.. ye yaptrmtr. Ege A.irketinin 201x. ylnda toplam 4.000-TL lk yurt dnda belgesiz giderleri bulunmaktadr. hracat ilemlerinde teslim ekli CIF ise bu teslim ekli szlemesinde navlun, sigorta ve mal bedeli haslatn iinde yer almaktadr

 • KANUNEN KABUL EDLEN VE EDLMEYEN GTR GDERDnem kazancndan indirebilecek belgesiz gider matrah ve belgesiz gider tutar aadaki ekilde hesaplanacaktr.

  Toplam hracat Haslat ...................................... 250.000.-Sigorta Bedeli 5.000.-Navlun 30.000.-Mal Bedeli 215.000.-Gtr Gider Uygulamasnda Dikkate Alnacak Haslat. 215.000.-Ticari Kazantan ndirilebilecek Belgesiz................. 1.075.- (215.000.-) x (0,005) =1.075.- K.K. Edilen gtr gider.Kan. Kabul Edilmeyen Belgesiz Yurt D Harcamalar..2.925.- ( 4.000.- ) - (1.075- ) = 2.925.-

 • FOB Bedel zerinden hesaplanan Gtr Gider aadaki ekilde kaydedilir.Yaser GURSOY

  X xX.xX.201xBorAlacak 770.GENEL YNETM GDERLER HS. 770. 07.02.K.K. Edilen Gtr Belgesiz Giderler1.075.-

  195. AVANSALARI***195.07.01 hr. Avanslar1.075.-

  % *** Avanslar hesab yerine dier deme hesaplar da tercih edilebilir.

 • Dnem kazancndan indirebilecek belgesiz gider matrah ve belgesiz gider tutar aadaki ekilde hesaplanacaktr.

  Dolaysyla yukardaki rnekte sigorta ve navlun bedeli toplam haslattan dldkten sonra kalan tutar zerinden Gtr Gider hesaplanmtr. Kanunen Kabul Edilen gider toplam (215.000.-) x (0,005) = 1.075.- TL olarak hesaplanmaktadr. 4.000.- TL lk toplam bedelsiz giderin kalan ksm ise (4.000.-) - (1.075.-) = 2.925.- TL K.K. Edilmeyen gider olarak hesaplanmaktadr.

 • HRA KAYDIYLA SATILARDA GTR GDER UYGULANIR MI.?hracat gerekletirenler ihracat haslatlarnn tamamn dikkate alarak gtr gider uygulamasndan yararlanacaklardr. hracatya ihra kayd ile mal teslim edenlerin ise bu uygulamadan yararlanmalar mmkn bulunmamaktadr.

  233 Sra Nolu GV. Genel Teblii Md. 2, 15.05.200. t ve 24080 s.R.G. DANITAY KARARI N DEVAM

 • HRA KAYDIYLA SATILARDA GTR GDER ptali ile ilgili Dantay Kar: Dantay 4. D.17.3.1999 t. ve E.No: 1998/594 K.No: 1999/1152 s. karar ile, 193 s. G.V. K. 40. Md. 1. bendinde yer alan gtr olarak hesaplanan giderleri indirme hakknn, yurt dnda yaptklar ve belgelendirme imkan bulamadklar harcamalarna karlk olmak zere ihracatlara verildiinden bahisle ihra kaydyla ihracatya mal teslim edenlerin bu uygulamadan yararlanamayaca belirtilerek 194 sayl G. V. G. Tebliinin I/4-b blmnn iptaline karar vermi olup, bu karar kesinlemi bulunmaktadr.

 • DEME EKLLERNE GRE RNEK UYGULAMALAR Yaser GRSOY

 • MAL MUKABL DEME HRACATKTAP SAYFA: 72 8. BASKI Yaser GRSOY

 • MAL MUKABL HRACAT Ada A. ile, yurt d alc Expo Arjantin irketine 400.000.- dolarlk Oto Koltuu ihra etmitir. Oto Koltuu ihracat faturas 29.08.201x tarihinde dzenlenmitir.hracat GB. fiili ihracat tarihi 12.09.201xdr. hracatn teslim ekli FOB, deme ekli Mal Mukabili dir. Fiili ihracat tarihi dviz kuru; 1.$ = 1,9000 liradr.hracat bedeli 04.12.201x tarihinde tahsil edilmitir. lem gn dviz al kuru; 1 $ = 1.9500 liradr. Bursa ile Haydarpaa gmr aras 270.- liras KDV olmak zere toplam 1.770.- liralk nakliye gideri bankadan denmitir.

 • rnek; 400.000.- dolarlk Oto Koltuu ihracat kayd. 1.$=1,9000 liradr.Yaser GURSOY

  44 12.09.201xBORALACAK 120.A L I C I L A R HS.120.02.03.01. Expo-Arjantin (400.000.-$ x 1,9000 760.000.-

  601. YURT DII SATILAR HS.601.09.08.04. Oto Koltuu. hracat. Seri. A.44 760.000.-

  Oto koltuu ihracat kayd. %760.000.-760.000.- **Mal mukabili ihracatta cari hesaba bor kaydedilir. Sonradan tahsilata gre cari hesap kapatlr. .

 • rnek; 400.000.- dolarlk ihracat bedeli tahsil edilmitir. 1.$=1,9500 liradr