diplomski rad graficki

57
VISOKA POSLOVNO-TEHNIČA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA UŽICE DIPLOMSKI RAD

Upload: dejan-marinkovic

Post on 24-May-2015

545 views

Category:

Education


15 download

DESCRIPTION

U budućnosti bih voleo da se bavim grafikom, pa sam zbog toga za temu svog diplomskog rada odabrao program iz sveta grafike, konkretno Adobe Photoshop. Namenjen je za korišćenje na Microsoft Windows i Apple operativnim sistemima, Adobe Photoshop ili skraceno samo Photoshop je trenutno vodeci graficki alat za rad sa slikama. Kao deo Adobe-ovog paketa, moze nesmetano saradjivati sa ostalim programima iz tog paketa (Illustrator, Indesign...)

TRANSCRIPT

Page 1: Diplomski rad graficki

VISOKA POSLOVNO-TEHNIČA ŠKOLASTRUKOVNIH STUDIJA

UŽICE

DIPLOMSKI RAD

MAJ , 2012

Page 2: Diplomski rad graficki

Sadržaj

• Photoshop .......................................2• Istorija Photoshop-a ........................3 • Format fajl .....................................7 • Alatke u Photoshop-u ......................8• Primer rada u Photoshop-u ( 1 )......15• Primer rada u Photoshop-u ( 2 )... ..20• Primer rada u Photoshop-u ( 3 )..... 29• Primer rada u Photoshop-u ( 4 )..... 35• Primer rada u Photoshop-u ( 5 )..... 38• Literatura i Zaključak .............. 45

1

Page 3: Diplomski rad graficki

Photoshop

Photoshop je grafički program koji su razvili stručnjaci Adobe – ovog kreativnog tima za Windows i Macintosh platformu. Adobe Photoshop je program namenjen za grafičku obradu i prezentaciju 2D ili 3D slike. Kao ovakav program namenjen je ozbiljnim korisnicima ali i onim koji tek počinju “istraživati” grafički svet računara i njegove sposobnosti.

Photoshop može da koristi boje kao što su RGB, lab, CMYK, grayscale, binary bitmap

i duotone. Takođe Photoshop ima mogućnost da čita i piše raster i vektorske slike kao što su

EPS, PNG, GIF, JPEGN ali i Fireworks. Nemoguće je naidite na savremenu kompaniju koja

ga ne koristi iz bilo koje sfere poslovanja od prvenstveno štamparija, novina, 2D - 3D obrade

slika itd. Sam program je nastao od Adobe grupacije poznate po svojim programskim

paketima među kojima spada i Photoshop ali i :

Photoshop Elements 7

Photoshop Express

Photoshop Lightroom 2

To je program za dizajniranje i uređivanje slika i fotografija i kao takav pretežno se

koristi od strane grafičkih dizajnera. Dopušta manipulaciju sa slikama i stvaranje specijalnih

efekata, a na naprednijem nivou moguće je od mnogo pojedinačnih slika napraviti složene

slike kojima se mogu promeniti boje i po želji im uređivati pozadinu. Mada se uglavnom

koristi za manipulaciju fotografijama, može se koristiti i za stvaranje slika otpočetka ili na

temelju postojeće fotografije. Photoshop je vrlo moćan program za uređivanje sa

neverovatnim postavkama i upravo zbog velikih mogućnosti koje nudi vrlo je teško u kratkom

vremenu u potpunosti ga savladati. Takođe treba imati na umu da često trebamo koristiti i

2

Page 4: Diplomski rad graficki

nekoliko različitih alata da bismo stvorili željene efekte, a mnogi od tih alata, da bi se uspešno

koristili, zahtevaju vežbanje i upotrebu mašte.

Istorija Photoshop-a

1987. - Thomas Knoll razvija "Display" - program za prikaz gray-scale kompjuterskih slika na crno belom bitmap monitoru. Program radi na računaru Mac Plus.

1988. - Prerađena i unapređena verzija "Display"-a postaje "ImagePro".

1989. - Firma BarneyScan otkupljuje oko 200 licenci programa i pod imenom "Barneyscan XP" isporučuje ga kao pomoćni program uz svoje slajd skenere.

1989. - Braća Knoll potpisuju ugovor sa firmom Adobe o distribuciji njihovog programa nazvanog "Photoshop". Sledećih 10 meseci intenzivno se posvećuju programiranju.

1990. - Izlazi Adobe Photoshop 1.0. Sadrži (u to vreme) veliku paletu alata za izradu novih i obradu postojećih slika.

1991. - Photoshop 2.0. Nove i poboljšane mogućosti za rad na crno-belim slikama, podrška za CMYK paletu boja i rasterizovanje Ilustrovanih dokumenata.

1993. - Photoshop 2.5. Prva Windows verzija i verzija za nove PowerPC procesore u Mekovima. Alati Dodge i Bum, maskiranje slike, podrška za 16-bitnu paletu boja.

1994. - Photoshop 3.0. Dodan rad sa lejerima, koji donosi veliku popularnost programu. Novi alati za korekciju kolora, nova paleta Commands, funkcija drad-and-drop.

1996. - Photoshop 4.0. Dodatna paleta Action i lejeri Adjustment. Tehnologija Digimarc za zaštitu copyrighta. Kontroverzna zamena skraćenica na tastaturi.

1998. - Photoshop 5.0. Mogućnost Undo/redo, paleta History, tekst se unosi na poseban lejer i može se menjati. Vertikalni tekst, alat Magnetic Lasso, Color Managment. Dodati efekti za lejere (shadow, glow, bevel, emboss...)

1999. - Photoshop 5.5. Integracija sa programom Image Ready 2.0. Alati za podršku izrade Web grafike. Efekti za lejere, alatka Extract. History brush.

2000. - Photoshop 6.0. Integrisani alati za vektorsko crtanje, novi toolbar meni, poboljšan rad sa Web, Webolija integracija sa ostalim Adobe programima, novi lejer management.

3

Page 5: Diplomski rad graficki

Verzija CS3

CS3 ima nove mogućnosti poput pojednostavljenog interfejsa, unapređen Camera

Raw, bolja kontrola nad opcijama za štampanje, poboljšana PDF podrška i bolje upravljanje

Adobe Bridge – om. Novi alati za editovanje u CS3 su paleta Klone Izvora (eng. Clone

Source palette) i nedestruktivni Pametni filteri (eng. Smart Filters) i druge mogućnosti kao što

su podešavanja svetlosti i kontrasta i unapređeni Vanishing Point modul. Kontorla opcije

crnobelog podešavanja je unapređena pomicanjem klizača kroz skalu sivih tonova, slično

kako kod Chanel Mixer podešavanja. Rad u Photoshop – u je olakšan s novim alatima kao što

je alat za brzo selektovanje (Quick Selection tool), alatom za poboljšavanje ivica (Refine

Edge tool) i unapređenom tehnologijom za spajanje slika.

4

Page 6: Diplomski rad graficki

CS3 Extended sadrži sve mogućnosti kao i CS3, plus alati za importovanje i obradu

3D grafika, poboljšavanje videa i alati za sveobuhvatnu analizu slika, korišćenje MATLAB

integracije i podršku DICOM datotekama.

Verzija CS4

Photoshop CS4 poseduje novu 3D podršku koja omogućava slikanje, crtanje direktno

na 3D modelima, omotavanje 3D objekata 2D slikama, konvertovanje gradient mapa u 3D

objekte, dodavanje dubine slojevima i tekstu, bolji kvalitet štampanja. Podržava zajedničke

3D formate, nova podešavanja, skaliranje slika, olakšana rotaciju slike i prikaz informacija o

datoteci.

30 – og Aprila, Adobe je izdao CS4 Extended koji uključuje sve iste mogućnosti kao i

CS4 osim što ima dodatak za znanstveno slikanje, za 3D i za dugometražne filmove.

Naslednik Photoshop – a CS3 i CS4 je prvi 64 – bitni Photoshop.

5

Page 7: Diplomski rad graficki

Verzija CS5

Photoshop CS5 je lansiran 12. Aprila 2010. U videu postavljenom na zvaničnoj facebook stranici, razvojni tim je otkrio nove tehnologije u razvoju, uključujući trodimenzionalne četke i alat za savijanje.

U maju 2011. izbačen je Adobe Creative Suites 5.5 (CS5.5) koji sadrži nove verzije pojedinih aplikacija. Međutim Photoshop koji dolazi sa njim (označen kao verzija 12.1) identičan je istovremeno objavljenom update-u za Photoshop CS5, verzija 12.0.4, osim za podršku za novu pretplatu cene koja je uvedena sa CS5.5.

Novine u verziji CS5 Verzija "Basic"

Content-aware fill i Content-aware Spot healing brushPhotoshop popunjava odabrano područje pomoću algoritma koji pronalazi slične okolne delove slike i popunjava odabrano s njima.

Puppet WarpMogućnost deformacije dela slike (npr. osobe izrezane iz pozadine)

6

Page 8: Diplomski rad graficki

Novi dijalog "Refine edge"Pomoću novog "Refine edge" dijaloga možemo poboljšati odabir dlake, kose ili nekih objekta koje je teško odabrati ručno.

Format Fajla

Photoshop fajlovi imaju fajl ekstenziju .PSD, što je skraćenica za “ Photoshop dokument“. PSD datoteka skladišti sliku sa podrškom za većinu grafičkih opcija u Photoshopu. Ovo uključuje slojeve sa maskama, bojevni prostor, ICC profile, CMYK mod ( koristi se za komercijalno štampanje ) , transparentnost, alfa kanale i duotona podešavanja. Ovo je u kontrastu sa mnogim drugim formatima datoteka (npr. .EPS ili .GIF) koji ograničavaju sadržaj da pruži unapređenu , predvidivu funkcionalnost. PSD fajl ima maksimalnu visinu i širinu od 30.000 piksela.

Photoshop fajlovi ponekad imaju ekstenziju PSB, što je skraćenica za "Photoshop Big" (takođe poznat kao "velikog formata dokumenat"). .PSB fajl proširuje PSD format, čime se povećava maksimalna visina i širina do 300.000 piksela. To ograničenje je očigledno izabrano od strane Adobe-a donekle proizvoljno, nije zasnovano na ograničenjima računarskih aritmetičkih (nije blizu moći dva, kao što je 30.000), ali radi lakšeg testiranja softvera. PSD i PSB formati su dokumentovani.

Zbog popularnosti Photoshop-a, PSD fajlovi su u širokoj upotrebi i imaju podršku u izvesnoj meri od većine konkurentskih softvera. PSD formati datoteka se mogu izvoziti do i od Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro i After Effects, da stručne standardne DVD-ove i obezbedi nelinearno uređivanje i specijalne efekte usluge, kao što su pozadine, teksture, i tako dalje, za televiziju , film i internet. Photoshop-ova glavna snaga je kao piksel na bazi editora slike, za razliku od vektorske zasnovane slike urednika. Međutim, Photoshop, takođe omogućava stvaranje, osnivanje, i manipulacije vektorske grafike svojim stazama, Pen alata, oblik alata, oblik slojeva, tipa alata, komandu uvoza, i Smart Object funkcija. Ove alatke i komande koje su pogodne kada želite da kombinujete piksel-baziranih i vektorski slika u jednom Photoshop dokumentu, jer možda nećete morati da koristite više od jednog programa. Međutim, ako želite da kreirate veoma složene vektorske grafike sa brojnim oblicima i bojama, možete lakše da koriste softver koji je kreiran pre svega za tu namenu, kao što su Adobe Illustrator, CorelDrav ili Ksara grupe Designer Pro. Ako želite da uvezete složeni vektorski objekat u Photoshopu, možete da je uvezete kao Smart Object. Dvaput kliknite na paletu slojeva u Photoshop-u da biste otvorili objekat u svom originalnom softveru, kao što su Adobe Illustrator. Možete napraviti promene. Kada sačuvate, Photoshop će ažurirati Smart Object.

7

Page 9: Diplomski rad graficki

Alatke u Photoshop-u

8

Page 10: Diplomski rad graficki

Alatke za izbor

Označite ( obeležite ) deo slike pravougaonom alatkom za izbor. ( restangular marquee tool )

Obeležite deo slike elipsoidnom alatkom za izbor. Da bi vaš izbor ( selekcija ) imao oblik kruga drzite SHIFT dok obeležavate. ( elliptical marquee tool )

Alatka za izbor jednog reda pixela na slici. ( single row

9

Page 11: Diplomski rad graficki

marquee tool )

Alatka za izbor jedne kolone pixela na slici. ( single column marquee tool )

Alatka za obrezivanje slična pravougaonoj alatki za izbor. Mogućnost pomeranja i rotiranja izbora. ( crop tool )

Alatka za pomeranje izabranih delova slike ili sloja. ( move tool )

Laso - alatka za izbor nepravilnih oblika. ( lasso tool )

Alatka za izbor oblika sa pravim stranama. ( pollygonal lasso tool )

Magnetni laso. Pri upotrebi ove alatke konture selekcije se lepe za ivice objekta u prednjem planu. ( magnetic lasso tool )

Čarobni štapić. Ovom alatkom možete izabrati područje na slici koje sadrži slično ili isto obojene pixele. Da bi izabrali dva potpuno odvojena područja izaberite mišem jedno područje a zatim pritisnite SHIFT + taster miša na drugom. ( magic wand tool )

Vazdušna četkića služi za raspršivanje boja na slici. ( airbrush tool )

Slikarska četkica služi za slikanje mekih linija ( paintbrush tool )

Alatka za kloniranje. Kopira jedan deo slike na drugi. ( rubber stamp tool )

Alatka za kloniranje šara. ( pattern stamp tool )

Istorijska četkica. ( history brush tool )

Gumica za brisanje. ( eraser tool )

Olovka. ( pencil tool )

Linija služi za povlačenje pravih linija. ( line tool )

Alatka za zamagljivanje. Sluzi za smanjivanje kontrasta između susednih pixela ( smanjivanje oštrine slike ). ( blur tool )

Alatka za izoštravanje. Suprotno od predhodne ova alatka

10

Page 12: Diplomski rad graficki

služi za povećavanje kontrasta između pixela. ( sharpen tool )

Alatka za razmazivanje služi za razmazivanje boje unutar slike. (smudge tool )

Alatka za posvetljivanje služi za posvetljivanje pixela na slici. (dodge tool )

Alatka za zatamljivanje služi za zatamljivanje pixela na slici. (burn tool )

Sunđer služi za smanjivanje zasićenosti na slici tako da boje postaju umrtvljenije. ( sponge tool )

Pero služi za postavljanje tačaka u prozoru sa slikom. Kasnije tu putanju možete da pretvorite u konturu selekcije ili da je obojite. ( pen tool )

Magnetno pero radi istu stvar kao i magnetno laso s` tom razlikom što ovde putanja može da se menja. ( magnetic pen tool )

Pero za slobodne oblike. ( freeform tool )

Alatka za ubacivanje tačke služi da ubacite tačku u putanju. (add anchor point tool )

Alatka za izbacivanje tačke ima suprotnu ulogu od predhodne alatke. ( delete anchor point tool )

Alatka za direktno biranje se upotrebljava za modifikovanje putanje predhodno povučene jednim od pera. ( direct selection tool )

Alatka za konvertovanje tačke. Na putanji postoje tačke različitih vrsta. Ova alatka vam omogućava da jednu vrstu tačke zamenite drugom. ( convert point tool )

Alatka za tekst služi za otvaranje okvira za dijalog type tool gde unosite i formatirate tekst. ( type tool )

Maska za tekst. Slično predhodnoj alatki sa tom razlikom što ova alatka izbacuje providnu konturu selekcije teksta. ( type mask tool )

Vertikalni tekst služi za pravljenje teksta koji se čita odozgo na dole. ( vertical type tool )

Vertikalna maska za tekst radi isto što i maska za tekst ali u vertikalnoj verziji. ( vertical type mask tool )

Alatka za merenje sluzi za merenje udaljenosti i pravaca unutar prozora sa slikom. ( measure tool )

Alatka za linearni preliv služi za ispunjavanje selekcije prelazom boja. ( linear gradient tool )

11

Page 13: Diplomski rad graficki

Alatka za radialni ( kruzni ) preliv. ( radial gradient tool )

Alatka za ugaoni ( konusni ) preliv. ( angle gradient tool )

Alatka za reflektovani preliv. ( reflected gradient tool )

Alatka za romboidni ( dijamantski ) preliv. ( diamond gradient tool )

Kanta sa bojom. ( paint bucket tool )

Pipeta služi da izaberete boju sa slike i proglasite je bojom prednjeg plana. ( eyedropper tool )

Alatka za uzorke boje. Ovom alatkom možete izabrati četiri uzorka boje sa slike i proceniti ih. ( color sampler tool )

Ruka služi za pomeranje prozora da bi videli ostale delove slike. ( hand tool )

Alatka za zumiranje. ( zoom tool )

U narednom tekstu ukratko ću opisati svaki alat koji je dostupan u Photoshop verziji . Kutija sa alatkama prikazuje 20 alatki od ukupno 46. Ostale alatke su sakrivene. Svaka alatka koja sadrzi mali trougao ima u sebi nekoliko alternativnih alatki.

Pravougaoni okvir za izbor [Rectangular marquee] Ovom alatkom povlaite da biste obuhvatili deo slike pravougaonim okvirom za izbor. Okvir je sačinjen od pokretnih crtica i označava granicu selekcije. Da biste selekciji dodavali povrsine, upotrebite

12

Page 14: Diplomski rad graficki

Shift+povlačenje, a Alt+povlačenje (Win), odnosno Option+povlačenje (Mac) da biste oduzimali od nje. Isto važi za druge okvire za izbor, kao i za laso i čarobni stapić. Umesto korisćenja ovih slavom ovenčanih prečica, ponašanje alatki za izbor promenićete I pritiskanjem ikonica za biranje režima (opcija Mode na traci sa opcijama alatki).

Eliptični okvir za izbor [Elliptical marquee] Da biste deo slike obuhvatili ovalnim okvirom, povlačite pomoću eliptienog okvira za izbor.

Okvir za izbor jednog reda [Single-row marquee] Pritisnite ovom alatkom da biste izabrali ceo horizontalan red piksela koji se pruza preko cele slike. Pomocu ove alatke možete i da povlačite da biste pozicionirali selekciju. Ova alatka će vam retko biti potrebna.

Okvir za izbor jedne kolone [Single-column marquee] Radi na sličan način kao i okvir za izbor jednog reda, osim što bira jednu celu vertikalnu kolonu piksela. Ni ova alatka nije naročito korisna.

Pomeranje [Move] Povlačite da biste pomerili selekciju iii sloj. Alatka za pomeranje predstavlja jedino sredstvo za pomeranje i kloniranje delova slike. Ctrl+povlačenje (Win), odnosno ~+povlačenje (Mac) možete upotrebiti i s drugim alatkama, izuzev alatki za oblike, putanje i isečke, ali samo zato što Ctrl (~ na Macu) privremeno pristupa alatki za pomeranje.

Laso [Lasso] Da biste na slici izabrali deo proizvoljnog oblika, povlačite alatkom laso. Možete pritisnuti i Alt+taster miša (Win), odnosno Option+taster miša (Mac) sa alatkom laso da biste napravili pravolinijsku konturu selekcije.

Višeugaoni laso [Polygonal lasso ] Da biste višeugaonim lasom nacrtali selekciju pravih strana, pritiskajte mišem ovde-onde, baš kao kada koristite standardni laso i pritiskate Alt+taster miša (Win), odnosno Option+taster miša (Mac). Kad god pritisnete taster miša, postavićete ugaonu tačku na selekciju.

Magnetni laso [Magnetic lasso] Kada povlačite ovom alatkom, konture selekcije automatski prianjaju za ivice slike u prednjem planu. Ipak, imajte na umu da Photoshop-ovo shvatanje ivice ne mora da se poklapa s vašim. Kao i svaka automatizovana alatka, i magnetni laso ponekad čini čuda, a ponekad pravi više štete nego što koristi. Magnetni laso automatski postavlja tačke dok povlačite. Ako yam se tačka ne sviđa pa hoćete da je se otarasite, pritisnite taster Backspace (Win), odnosno Delete (Mac).

Čarobni štapić [Magic wand] Pritisnite čarobnim štapićem da biste izabrali kontinuirano područje slično obojenih piksela. Da biste izabrali nepovezane oblasti, pritisnite tasterom miša jedno područje, a zatim - drieCi Shift - pritisnite drugo područje. Poništite izbor opcije Contiguous i jednom pritisnite mišem da biste izabrali slične boje na celoj slici.

Opsecanje [Crop] Povlačite alatkom za opsecanje da biste deo slike koji zelite da zadržite obuhvatili pravougaonom granicom. Photoshop boji površine van granica opsecanja da biste lakše videli koji će delovi slike biti uklonjeni, a koji ostaju. Granica opsecanja se diči s nekoliko kvadratnih ručica čijim povlačenjem menjate veličinu površine za opsecanje. Da biste rotirali granicu opsecanja, povlačite izvan nje. Povlačite unutar granice da biste je pomerili. Pritisnite Enter, odnosno Return, da biste opsekli sliku, a Escape dabiste poništili izbor.

13

Page 15: Diplomski rad graficki

Alatka za isečke [Slice tool]: Alatka za isečke i njena koleginica, alatka za izbor površine isečka, imaju ulogu u pravljenju grafike za Web. Slike ćete seći na pravougaone delove - isečke - da biste na različitim delovima iste slike mogli upotrebiti efekte za Web kao što su hiperveze , efekte prelaza (eng!. roovers) i animacije. Povlačite alatkom za isečke da biste označili površinu koju hoćete da pretvorite u isečak (eng!. slice).

Četkica za doterivanje [Healing brush] Pečat za kloniranje (eng!. clone stamp) - poznat dugogodišnjim korisnicima Photoshopa i kao gumeni pečat (eng!. rubber stamp) - uvek je delovao kao čudotvorac kada je uspevao da sa slika ukloni neželjene elemente. Iako je bilo moguće postići odlične rezultate, ipak je trebalo raditi pažljivo da bi tekstura i nijansa nove površine odgovarale delu slike koji korigujete. Mada četkica za doterivanje izgleda – na prvi pogled - isto kao pečat za kloniranje, proces "doterivanja" omogućava da klonirate detalje jedne površine, a da ne prekrijete teksturu i nijansu druge.

Četkica [Brush] Povlačite četkicom da biste dobili meke Iinije i poteze. Ako vam ovo objašnjenje deluje glupo, sačekajte dok vidite gomilu parametara koje nudi paleta Brushes.

OIovka [Pencil] Povlačite olovkom da biste nacrtali linije oštrih ivica. njena glavna namena je da čisti pojedinačne piksele kada baš hoćete da se bavite sitnicama.

Pečat za kIoniranje [Clone stamp] Kopira jedan deo slike na drugi. Držite Alt (Win), odnosno Option (Mac) i pritisnite deo slike koji želite da klonirate, a zatim povlačite da biste to područje klonirali na drugi deo slike.

Pečat za šare [Pattern stamp] Pečat za šare omogućava da slikate pomoću uzorka (sare). Izaberite gotov pečat, iii pomoću komande Edit <> Define Pattern napravite sopstvenu šaru a zatim slikajte.

Istorijska četkica [History brush] Vraca izgled delova slike u stanja iz neposredne prošlosti slike. Da biste zadali stanje u koje želite da se vratite, pritisnite mišem prvu kolonu palete History. Istorijska četkica je slična četkici za poništavanje prethodnih operacija (Undo), ali je mnogo, mnogo bolja.

Gumica za brisanje [Eraser] Povlačite ovom alatkom da biste slikali bojom pozadine iii brisali površine na sloju i time otkrivali niže slojeve. Držite Alt (Win), odnosno Option (Mac) dok povlačite da biste uključili režim Erase to History koji vraća sliku u prethodno stanje, baš kao i četkica History.

Kanta sa bojom [Paint bucket] Pritisnite ovom alatkom da biste bojom prednjeg plana iii prethodno izabranom šarom ispunili selekciju iii kontinuiranu površinu slično obojenih piksela.

Zamagljivanje [Blur] Povlačite ovom alatkom da biste smanjili kontrast između susednih piksela, čime se smanjuje oštrina slike. Ako pri radu sa alatkom za zamagljivanje drzite Alt (Win), odnosno Option (Mac), izoštrieete sliku.

14

Page 16: Diplomski rad graficki

Izoštravanje [Sharpen] Povlčeite ovom alatkom da biste povećali kontrast između piksela, čime se slika izoštrava. Ako drzite Alt(Win), odnosno Option (Mac) dok je ova alatka aktivna, smanjićete oštrinu slike.

Posvetljavanje [Dodge] Povlačenje ovom alatkom posvetljuje piksele na slici. Alt+povlaenje (Win), odnosno Option+povlačenje (Mac) zatamnjuje sliku.

Zatamnjivanje [Bum)] Povlaenje alatkom Burn zatamnjuje piksele. Pritisnite taster Alt (Win), odnosno Option (Mac) da biste privremeno pozvali alatku Dodge i posvetlili piksele.

Oblikovanje putanje [Direct selection] Da biste izabrali i obrađivali segment izabrane putanje iii oblika, pritisnite ih iii povlačite preko njih ovom alatkom. Pritisnite Shift tokom korišćenja ove alatke da biste izabrali dodatne segmente. Iii pritisnite Alt+taster miša (Option+taster miša na Macu) unutar putanje ili oblika da biste izabrali i obrđivali ceo objekat.

Horizontalan tekst [Horizontal type] Poznata i pod . nazivom alatka za tekst (eng!. type too). Pritisnite ovom alatkom da biste na sliku dodali vektorski tekst.

Vertikalan tekst [Vertical type] Alatka za vertikalan tekst ponaša se potpuno jednako kao alatka za horizontalan tekst, osim što je tekst na slici orijentisan vertikalno.

Maska za horizontalan tekst [Horizontal type mask] Kao što očekujete, ova alatka pravi horizontalan tekst. Caka je u tome što se tekst ne pojavljuje neposredno na slici, već je u obliku maske na kojoj su izabrani obrisi slova.

Maska za vertikalan tekst [Vertical Type Mask] Kombinujte alatku za vertikalan tekst sa alatkom za maskirani tekst i dobili ste - šta drugo - nego alatku za vertikalan maskirani tekst. Upotrebite je da biste napravili aktivnu selekciju vertikalno orijentisanog teksta.

Pero [Pen] Pritisnite i povlačite alatkom pero da biste u prozoru sa slikom postaviIi tačke. Photoshop iscrtava konturu putanje koja moze da se menja - veoma sličnu putanjama u IIustratoru - i koju možete da pretvorite u konturu selekcije iii da je obojite.

Pero za slobodne oblike [Freefonn pen] Povlačite ovom alatkom da biste nacrtali putanje slobodnog oblika iIi vektorske maske. Photoshop automatski stavlja tačke duž putanje po sopstvenom nahođenju. Ako na traci Options potvrdite polje Magnetic, pero za slobodne oblike pretvara se u magnetno pero. Poništite polje za potvrdu da biste se vratili na pero za slobodne oblike.

Dodavanje tačke [Add anchor point] Da biste na putanju dodali tačku, pritisnite mišem njen segment.

Brisanje tačke [Delete anchor point] Pritisnite mišem tačku da biste je uklonili , a da ne prekinete konturu putanje. Photoshop automatski crta nov segment između susednih tačaka.

Linija [Line] Povlačite alatkom za linije da biste nacrtali pravu liniju. Pre nego što počnete da crtate, na traci sa opcijama podesite debljinu linije i odredite da Ii želite da na krajeve linije dodate vrhove strelica.

15

Page 17: Diplomski rad graficki

Alatka za merenje [Measure] Omogućava da u prozoru sa slikom merite rastojanja i pravce. Povlačite od jedne tačke do druge i očitajte podatke na paleti Info iii na traci Options. Da biste preduzeli nova merenja, možete povlačiti i krajnje tačke linije. Ukoliko držite Alt (Win), odnosno Option (Mac) dok povlačite krajnje tačke, napravićete virtuelni uglomer.

Pipeta [Eyedropper] Pritisnite pipetom boju u prozoru sa slikom da biste tu boju proglasili bojom prednjeg plana. Ako držite Alt (Win), odnosno Option (Mac) dok pritiskate boju, proglašavate je bojom pozadine.

Alatka za uzorke boje [Color sampler] Pritisnite mišem čak etiri mesta na slici da biste na paleti Info videli podatke o boji izabranih piksela. Pošto postavite tačku, možete je povlačenjem pomerati na različite piksele.

Šaka [Hand] Povlačite pomoću ove alatke u prozoru sa slikom da biste pomerali sadržaj prozora i videli druge delove slike. Ako pritisnete dvaput ikonicu alatke šake, uvećavate iii smanjujete sliku da bi cela stala u prozor. Kada je alatka šaka aktivna, pritiskajte dugmad na traci Options da biste sliku prikazali u jednoj od tri veličine: u stvarnoj veličini piksela, tako da se uklapa na ekran, iii u veličini u kojoj ce biti odštampana.

Zumiranje [Zoom] Pritisnite alatkom za zumiranje da biste uvecali sliku i jasnije videli pojedinačne piksele. Alt+pritisak mišem (Win), odnosno Option+pritisak mišem (Mac) vraca vas sa uvećane slike na širi pogled. Povlačite mišem da biste obuhvatili delove slike koje hoćete da uveličate. I, konačno, dvaput pritisnite ikonicu alatke za zumiranje u kutiji sa alatkama, da biste vratili sliku na veličinu od 100%.

Delovanje svake alatke osim alatke za merenje možete izmeniti podešavanjem parametara na traci Options. Da biste promenili jedinicu mere koju koristi alatka za merenje, dvaput pritisnite mišem lenjir.

Primer 1 – Mirror Efect (Ogledalo Efekat)

Otvorićemo novi dokument u meniju File – New Nazvaćemo ga RED: i izabrati veličinu slike na Width i Height i uzećemo 600 px širine i 300 px visine ,rezoluciju 72 px/inču i stavicemo Transparentnu pozadinu. Nakon toga cu

16

Page 18: Diplomski rad graficki

izabrati paletu Gradient Tool izabraćemo boje. Prevlačenjem sa leva na desno dobijamo postepenu promenu boje.Odabracemo sivu boju.Korak 1

17

Page 19: Diplomski rad graficki

Korak 2

Izabraćemo Horizontal Type Tool iz palete levo. Onda ćemo u gornjoj paleti izabrati font i veličinu slova.Koristicemo opciju wrap tekst i opciju wave koja nam omogućava da nam se slova kreću poput talasa.U paleti Layer na desnoj strani izabraćemo sloj u kome se nalazi tekst. Desnim dugmetom miša pa na opciju Duplicate Layer... ili prevlačenjem sloja na ikonicu New Layer da dupliramo taj sloj.

18

Page 20: Diplomski rad graficki

Korak 3

Korak 4.

19

Page 21: Diplomski rad graficki

Slika 1

Slika 2

20

Page 22: Diplomski rad graficki

Slika 3

Korak 5

U meniju na opciji Edit – Transform – Flip Vertical obrnućemo taj sloj i pomeranjem strelicom na dole ćemo ga dovesti u željeni položaj prikazano na slici 1.U paleti Layer na desnoj strani izabraćemo sloj u kome se nalazi tekst. Desnim dugmetom miša pa na opciju Rasterize Type ćemo pretvoriti vektorski u rasterski sloj da bi mogli dalje da ga obrađujemo.U paleti levo ćemo odabrati Rectangular Marquee Tool a onda u gornjoj paleti u opciji Feather: unećemo neku vrednost, npr. 17px.Uokvirićemo u sloju Talas deo koji želimo da pretvorimo u senku što vidimo na slici 2. Pritiskom na taster DELETE dobijamo efekat ogledala koji možemo videti na slici 3. Ogledalo Efekat zvuči tako komplikovano ali je jednostavan efekat i kao što ste videli u onome što sam prikazao jednostavno i zahteva minimum vremena i truda da se odradi.

21

Page 23: Diplomski rad graficki

Primer 2 – Picture Efects and Filters(Efekti slike i filtera)

Menjamo postojeću sliku Delfini koristeći opcije,efekte i filtere na taj način izgled slike će biti drugačiji.Photoshop nam nudi čitav spektar efekata,opcija i filtera.Ja ću iskoristiti par najednostavnih što znači da ću na taj način pojednostavniti korišćenje ovog programa.

Korak 1

22

Page 24: Diplomski rad graficki

Korak 2

Otvaramo postojecu sliku Delfini koja se nalazi u folderu slike na desktopu zatim ću koristiti opciju Channel Mixer da menjamo izgled slike u zavisnosti od promene boje, povećavati i smanjivaću nivoe osvetljenja koristeći opcije Levels i Curves.Nakon toga promenicu izgled slike u crno beli koristeći opciju Desaturate, povećavaću i smanjivaću kontrast i svetlost slike preko istoimenih opcija Brightness/Contrast pomeranjem klizača, Primena filtera u Photoshop-u je jednostavna. Uz malo truda mogu se dobiti odlični efekti.Koristiću Filter Find Edges da postojeći izgled slike zamenimo izgledom crteža zvuči neverovatno ali moguće je, i koristiću Filter Graphic Pen da od postojećeg izgleda napravimo izgled skice.To je veoma jednostavno jer kao što rekoh korišćenje filtera je lako i jednostavno i uz minimalan trud dobijamo efekte koje krasi odličan izgled.I na kraju ću koristiti alate Dogde i Burn alat Dogde da bi prosvetlili sliku i alat Burn da bi slika izgledala tamnije.

23

Page 25: Diplomski rad graficki

Korak 3

Koristićemo alat iz menija Image – Adjustments – Channel Mixer da promenimo izgled slike menjajuci plavu,crvenu i zelenu boju i njene vrednosti. U zavisnosti od toga koju boju izaberemo ta boja ce da preovladava na slici.Vidimo da kada izaberemo crvenu boju ona preovladava na slici,isto takođe kada odaberemo zelenu ili plavu boju te boje preovladavaju na slici.

24

Page 26: Diplomski rad graficki

Korak 4

• Koristićemo alat iz menija Image – Adjustments – Levels, Image – Adjustments – Curves Povlačenjem klizača do željene vrednosti dobijamo poboljšanje koje vidimo na fotografiji.

• U Levels podešavanje vršimo tako što pomeramo klizač za izlazne nivoe i ulazne nivoe i na taj način menjamo osvetljenje na slici.U Curves podešavanje vršimo tako što pomeramo liniju krive u izabranim tačkama

• Prebacićemo sliku delfine u crno-belu boju.• U meniju izaberemo Image – Adjustments - Desaturate• Malo ćemo povećati kontrast na fotografiji.To ćemo uraditi u meniju Image – Adjustments – Brightness/Contrast. Povlačenjem klizača na desno povećavamo kontrast. Koristeći opciju Filter – Stylize – Find Edges slike u boji prebacujemo u crteze koje možemo da menjamo koristeći gumicu i olovku od alata.

25

Page 27: Diplomski rad graficki

26

Page 28: Diplomski rad graficki

27

Page 29: Diplomski rad graficki

Korak 5

Koristićemo i Filter – Sketch – Graphic Pen da sliku u boji prebacujemo u skicu nacrtanu grafitnom olovkom.Već sam rekao da je korišćenje filtera jednostavno i veoma korisno za promenu slika jer jednim jednostavnim brzim potezom ćemo izmeniti njen postojeći izgled sa ovim filterom završavam primer 2.

28

Page 30: Diplomski rad graficki

Korak 6

Sa Dogde i Burn Tool završavam primer 2 u kom sam radio izmene postojeće slike brzo lako i jednostavno sa opcijama Channel Mixer,Levels i Curves, Brightness/Contrast,Desaturate,Find Edges, Graphic Pen i Dogde i Burn.

29

Page 31: Diplomski rad graficki

Primer 3 – Shapes(Oblici)

Otvorićemo novi dokument u meniju File – New Nazvaćemo ga Shape: i izabrati veličinu slike na Width i Height i uzećemo 700 px širine i 400 px visine ,rezoluciju 72 px/inču i stavicemo Belu pozadinu.Korak 1

30

Page 32: Diplomski rad graficki

Korak 2Koristicemo alat Custom Shape Tool i opcije Rectangle Round i Elipse da napravimo kvadrat, pravougaonik i elipsu,a zatim ćemo ih obojiti u plavu,crvenu i zelenu boju.Zatim koristimo opciju Layer – Layer Style i opcije Drop Shadow,Inner Shadow da podesimo Spoljnju i Unutrasnju Senku oblika da podesimo ugao, širenje efekta,veličinu,daljinu njegovog širenja i izgled konture u senci tog efekta.Koristiću i opcije Outher Glow i Iner Glow opcije spoljnog i unutrasnjeg odsjaja oblika da podesimo izgled elemenata,strukture i kvaliteta odsjaja elemenata i njihovih senki i kontura.I završiću primer broj 3 sa stilom Bevel and Emboss koji sadrži nove opcije,a ima i neke istovetne opcije kao i četiri layerska stila koje sam već naveo u tekstu.Korak 3

31

Page 33: Diplomski rad graficki

32

Page 34: Diplomski rad graficki

33

Page 35: Diplomski rad graficki

Korak 4

I na kraju ću da završim Primer 3 i na način da sve tri figure da izmenim stilom Bevel and Emboss koji nam omogućava da odradimo efekte koje sam pomenuo i par novih efekata kao što su: promena širine,izgleda,ugla,pravca i načina izgleda senke i osvetljenja postojećih objekata.Na taj način menjamo prvobitni izgled kvadrata,pravougaonik i elipse. Layer stilovi Bevel and Emboss,Outer Glow,Inner Glow,Drop Shadow i Inner Shadow su jednostavni i praktični i pomažu nam da poboljšamo izgled objekata veoma lako i brzo kao i većina opcija i alata PhotoShopa što čini ovaj program nezamenljivim.Ta jednostavnost korišćenja njegovih alata i brza i laka interakcija sa korisnikom je samo jedan od mnogobrojnih dokaza da je ovaj program jedan od vodećih u Grafičkom dizajnerstvu

34

Page 36: Diplomski rad graficki

Korak 1

Primer 4 – Slagalica (Puzzle)

Otvorićemo novi dokument u meniju File – New Nazvaćemo ga SLAGALICA: i izabrati veličinu slike na Width i Height i uzećemo 600 px širine i 400 px visine ,rezoluciju 72 px/inču i stavicemo Transparentnu pozadinu – Korak 1.Zatim ćemo preko Cusstom Shape Tool alata ubaciti oblike životinja i obojiti ih koristeći razne stilove – Korak 2. i na kraju ću staviti okvir koristeći opciju Cusstom Shape Tool/Tiles/Grid – Korak 3 i koristiti Style Puzzle i dobijamo izgled Slagalice – Korak 4.Zvuči kompikovano ali je veoma jednostavno i potrebno vam je samo par minuta.

Korak 2

35

Page 37: Diplomski rad graficki

Korak 3

36

Page 38: Diplomski rad graficki

Korak 4

37

Page 39: Diplomski rad graficki

Korak 1

Primer 5 - Roletna

Otvorićemo novi dokument u meniju File – New.Nazvaćemo ga Shape: i izabrati veličinu slike na Width i Height i uzećemo 700 px širine i 400 px visine ,rezoluciju 72 px/inču i stavicemo Belu pozadinu.Napravićemo novi layer dupliranjem postojećeg i daćemo mu ime pozadina – Korak 1 zatim ćemo obojiti pozadinu koristeći Gradient Tool odabraćemo Style – i kliknućemo na Striped Cone dugme i dobijamo spiralu kao pozadinski izgled – Korak 2.Kliknućemo na dugme Gradient Editor da obojimo pozadinu.Korak 2

38

Page 40: Diplomski rad graficki

39

Page 41: Diplomski rad graficki

Korak 3

Koristićemo Rectangle tool da napravimo delove koje ubacujemo u pozadinu da promenimo boju unutrašnjosti pozadine sa leve i desne strane,obojićemo ih u plavu boju a zatim ćemo kliknuti na vektor mask prvog a zatim i drugog oblika i kliknuti na opciju style i dugme Color Target da promenimo boju i izgled unutrašnjosti pozadine.Prečica Ctrl + Alt + levi klik miša nam omogućavaju da kopiramo određenu selekciju i da Na kraju ćemo napraviti Efekat Roletne(zavese) što će zatvoriti našu pozadinu kao i završiti našu priču o PhotoShopu.

40

Page 42: Diplomski rad graficki

41

Page 43: Diplomski rad graficki

42

Page 44: Diplomski rad graficki

Na kraju zatvaramo Roletnu završavamo sa primerom broj 5 i sa pričom o PhotoShopu.

43

Page 45: Diplomski rad graficki

ZAKLjUČAKKreativni umetnici,dizajneri brošura i obični korisnici biraju Photoshop zbog njegove dokazane sposobnosti za kreiranje specijalnih efekata i kompozicija slika, međutim, njegova sposobnost da manipuliše digitalnim slikama, da čuva stare fotografije i da kreira digitalne radove od nule učinila ga je neospornim "vođom" u digitalnoj industriji. Kada je reč o digitalnoj fotografiji, Photoshop je bukvalno najbolji računarski program u ponudi.Photoshop prihvata slike koje su kreirane pomoću bilo kojeg digitalnog fotoaparata ili tradicionalne fotografije sa filma koje su konvertovane u digitalni format upotrebom skenera. Kada se slika otvori u Photoshopu, dizajner može da manipuliše njom na hiljade načina, od ispravljanja boja, redukovanja prljavštine i ogrebotina na starim slikama, pa sve do uklanjanja stabla ili dodavanja prijatelja koji nedostaje.Photoshop je jedna od onih stvari čije komponente možete da kombinujete na nebrojano mnogo načina, kao lego kocke. To je softver koji je jednostavno nezamenljiv i neizostavan. Svaka modernija kompanija današnjice, ima i radi sa ovim programom. Funkcija jednog tipično postmodernog kompjuterskog programa << Photoshop >> u kojem se mogu prepravljati fotografije jeste da stvarnost prepravi na takav način da nova verzija dobijena kao finalni ishod intervencije odgovara zamisli onoga ko taj program kontroliše. Photoshop se danas koristi u reklamnoj industriji sa idejama suprotnim nadrealističkim – njegov cilj nije dekonstrukcija stvarnosti, već stvaranje jedne simulirane realnosti, odnosno, po Bodrijaru, simuliranog, hiperrealnog sveta koji je lepši od lepog i realniji od realnog.

LITERATURAhttp://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop

http://www.tutorialonweb.com/photoshop-tools-explained/

http://dimich-webdesign.8m.com/photoshop/alatke.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshophttp://eucionica.rs/page/3/

http://www.mycity.rs/mod-upload-dir/2475_83375078_photoshop_alatke.rar

http://www.mycity.rs/mod-upload-dir/2475_2074637025_photoshop_alatke.pdf

http://www.tutorialonweb.com/photoshop-tools-explained/

Štampana literatura:Peter Fink, Photoshop 3.0 korak daljeDeke McClelland, Photoshop CS Biblija

44