diplomski rad :

22
Diplomski Diplomski rad rad : : Proračun hidrauličnog pogona samohodnih poljoprivrednih kombajna Katedra Katedra za poljoprivredno za poljoprivredno mašinstvo mašinstvo MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU Mentor: Prof. dr Dragan Marković Kandidat: Zoran Jevremović

Upload: fergus

Post on 11-Jan-2016

201 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU. Diplomski rad :. Katedra za poljoprivredno mašinstvo. Proračun hidrauličnog pogona samohodnih poljoprivrednih kombajna. Mentor: Prof. dr Dragan Marković. Kandidat: Zoran Jevremović. Zadatak diplomskog rada. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Diplomski rad :

Diplomski radDiplomski rad::

Proračun hidrauličnog pogona samohodnih poljoprivrednih kombajna

Katedra Katedra za poljoprivredno mašinstvoza poljoprivredno mašinstvo

MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

Mentor:

Prof. dr Dragan Marković

Kandidat:

Zoran Jevremović

Page 2: Diplomski rad :

UVODNA RAZMATRANJA

 Uvodna razmatranja na planu razvoja novih tehničkih rešenja u cilju povećanja propusne moći kombajna.

Pregled tehnoloških šema i izvedenih rešenja samohodnih poljoprivrednih kombajna za ubiranje silažnog kukuruza i krmnog bilja, strnih žita, šećerne repe, povrća...

Analiza karakterističnih konstrukcija samohodnih poljoprivrednih kombajna sa hidrauličnim pogonom tehnoloških uređaja i hidrostatičkim pogonom kretnog sistema.

Detaljan opis hidrauličkih šema i hidrauličkih komponenti za pogon kretnog sistema i tehnoloških uređaja samohodnih silažnih kombajna.

Prikaz konkretnih rešenja hidrauličnih pogona samohodnih silažnih kombajna za kukuruz i krmno bilje.

Zadatak diplomskog rada

Page 3: Diplomski rad :

UVODNA RAZMATRANJA

Uvodna razmatranja na planu razvoja novih tehničkih rešenja u cilju povećanja propusne moći

kombajna

Samohodni kombajn iz 1886. godine

1835. – prvi kombajn Rochester, NY

1871. – prvi samohodni kombajn

1911. – prvi kombajn sa benzinskim motorom

17.vek - Pascal –princip hidraulične prese

1796. - J.Brahm napravio hidrostatičku presu

Page 4: Diplomski rad :

UVODNA RAZMATRANJA

Prednosti hidrauličnog prenosa energije nad mehaničkim su: - kontinualna regulacija brzine - teoretski neograničen prenosni odnos - jednostavnost upravljanja - sigurnost u radu pogonskog motora i komponenti od

preopterećenja - stabilnost i bešumnost u radu

U nedostatke se najčešće ubrajaju: - veća cena - promena viskoznosti radnog fluida sa temperaturom - nizak η usled trenja - problem zaptivanja spojeva

Page 5: Diplomski rad :

UVODNA RAZMATRANJA

1980. SK-80 SIP učinak 11t/h

2008. Krone BigX V8 učinak 250 t/h, oko 6 ha/h

Rast širine zahvata i snage silažnih kombajna

Page 6: Diplomski rad :

PREGLED TEHNOLOŠKIH ŠEMA I IZVEDENIH REŠENJA SAMOHODNIH POLJOPRIVREDNIH KOMBAJNA ZA UBIRANJE SILAŽNOG KUKURUZA I

KRMNOG BILJA, STRNIH ŽITA, ŠEĆERNE REPE, POVRĆA...

Kombajni za silažu i senažu

John Deere serije 7050

Page 7: Diplomski rad :

PREGLED TEHNOLOŠKIH ŠEMA I IZVEDENIH REŠENJA SAMOHODNIH POLJOPRIVREDNIH KOMBAJNA ZA UBIRANJE SILAŽNOG KUKURUZA I KRMNOG

BILJA, STRNIH ŽITA, ŠEĆERNE REPE, POVRĆA...

Kombajni za žito

Kombajn ZMAJ 192 ( tehnološka šema)1-heder, 2-elevator hedera, 3-bubanj, 4-podbubanj, 5-odbojni biter, 6-nastavak podbubnja, 7-rotacioni slamoseparator, 8-podbubanj slamoseparatora, 9-slamotres, 10-sabirna ravan, 11-

gornje sito, 12-donje sito, 13-ventilator, 14-elevator zrna, 15-elevator neovršenog klasja.

Page 8: Diplomski rad :

PREGLED TEHNOLOŠKIH ŠEMA I IZVEDENIH REŠENJA SAMOHODNIH POLJOPRIVREDNIH KOMBAJNA ZA UBIRANJE SILAŽNOG KUKURUZA I KRMNOG

BILJA, STRNIH ŽITA, ŠEĆERNE REPE, POVRĆA...

Kombajni za žito

Page 9: Diplomski rad :

PREGLED TEHNOLOŠKIH ŠEMA I IZVEDENIH REŠENJA SAMOHODNIH POLJOPRIVREDNIH KOMBAJNA ZA UBIRANJE SILAŽNOG KUKURUZA I KRMNOG

BILJA, STRNIH ŽITA, ŠEĆERNE REPE, POVRĆA...

Kombajni za šećernu repu

Grimme Maxtron 620

Page 10: Diplomski rad :

PREGLED TEHNOLOŠKIH ŠEMA I IZVEDENIH REŠENJA SAMOHODNIH POLJOPRIVREDNIH KOMBAJNA ZA UBIRANJE SILAŽNOG KUKURUZA I KRMNOG

BILJA, STRNIH ŽITA, ŠEĆERNE REPE, POVRĆA...

Kombajni za grašak

Kombajn za grašak PMC 979-CT

Page 11: Diplomski rad :

1. ANALIZA KARAKTERISTIČNIH KONSTRUKCIJA SAMOHODNIH POLJOPRIVREDNIH KOMBAJNA SA HIDRAULIČNIM POGONOM

TEHNOLOŠKIH UREDJAJA I HIDROSTATSKIM POGONOM KRETNOG SISTEMA

- Pogon kretnog sistema

- Pogon tehnoloških uređaja

Karakteristike hidrostatičke transmisije kretnog sistema:• Moguća je redukcija brzine, odnosno broja obrtaja, i uvećanje obrtnog momenta.• Moguća kontinualna promena prenosnog odnosa transmisije, primenom pumpi ili motora sa promenljivom radnom zapreminom.• Brzina prijemnika (motora) je praktično nezavisna od otpora koji treba savladati (nema klizanja unutar transmisije).• Dozvoljava veliko rastojanje i odstupanje po pravcu između pumpi i motora.

Page 12: Diplomski rad :

ANALIZA KARAKTERISTIČNIH KONSTRUKCIJA SAMOHODNIH POLJOPRIVREDNIH KOMBAJNA SA HIDRAULIČNIM POGONOM TEHNOLOŠKIH

UREDJAJA I HIDROSTATSKIM POGONOM KRETNOG SISTEMA

Prenos snage na pogonske točkove kod kombajna sa hidrostatičkom transmisijom se izvodi na jedan od sledećih načina:

1. Hidropumpa napaja hidromotore postavljene direktno u točkove, sa ili bez bočnih reduktora. Ovde je najčešće pumpa promenljive radne zapremine.

1

2 2

2 2

Page 13: Diplomski rad :

ANALIZA KARAKTERISTIČNIH KONSTRUKCIJA SAMOHODNIH POLJOPRIVREDNIH KOMBAJNA SA HIDRAULIČNIM POGONOM TEHNOLOŠKIH

UREDJAJA I HIDROSTATSKIM POGONOM KRETNOG SISTEMA

2. Rešenje koje predstavlja kombinaciju hidrostatičke i mehaničke transmisije. Hidropumpa napaja hidromotore koji su postavljeni na

ulaze pogonskih mostova.Isključivanjem jednog hidromotora iz hidrauličnog kola, drugi hidromotor se može

napajati dvostruko većim protokom, čime se dobija dodatni opseg visokih brzina kretanja.

Page 14: Diplomski rad :

ANALIZA KARAKTERISTIČNIH KONSTRUKCIJA SAMOHODNIH POLJOPRIVREDNIH KOMBAJNA SA HIDRAULIČNIM POGONOM

TEHNOLOŠKIH UREDJAJA I HIDROSTATSKIM POGONOM KRETNOG SISTEMA

3. Hidropumpa napaja hidromotor sa kojeg se snaga odvodi pomoću razvodnika pogona, na pogonske mostove

Hidropumpa i hidromotor preuzimaju ulogu glavnog i pomoćnih menjača kod mehančke transmisije

12

Page 15: Diplomski rad :

ANALIZA KARAKTERISTIČNIH KONSTRUKCIJA SAMOHODNIH POLJOPRIVREDNIH KOMBAJNA SA HIDRAULIČNIM POGONOM

TEHNOLOŠKIH UREDJAJA I HIDROSTATSKIM POGONOM KRETNOG SISTEMA

Prednosti hidrauličnog pogona tehnoloških uređaja su:

- pojedinačno i nezavisno podešavanje izlaznih ugaonih brzina hidromotora koji pogone tehnološke uređaje;

- mogućnost grupnog (zajedničkog) podešavanja ugaone brzine odredjenog skupa tehnoloških uređaja; - koncept hidrauličkog pogona, sa svojom izvornom pogodnošću sam po sebi predstavlja pogodan adaptivan sistem, omogućava razvoj različitih tehničkih rešenja u nadgradnji uz minimalne intervencije na pogonskim mehanizmima

Page 16: Diplomski rad :

DETALJAN OPIS HIDRAULIČKIH ŠEMA I HIDRAULIČKIH KOMPONENTI ZA POGON KRETNOG SISTEMA I TEHNOLOŠKIH UREĐAJA SAMOHODNIH

SILAŽNIH KOMBAJNA

Hidrostatička transmisija obuhvata dve osnovne grupe:- primarne hidrostatičke komponente (hidropumpe)- sekundarne hidrostatičke komponente (hidromotori, hidrocilindri)

Najčešće vrste hidropumpi i motora su:

1. klipno-radijalne

2. klipno-aksijalne

3. zupčaste

Page 17: Diplomski rad :

DETALJAN OPIS HIDRAULIČKIH ŠEMA I HIDRAULIČKIH KOMPONENTI ZA POGON KRETNOG SISTEMA I TEHNOLOŠKIH UREĐAJA SAMOHODNIH

SILAŽNIH KOMBAJNA

Proračun snage potrebne za pogon točkova

Obimna sila na pogonskim točkovima se može približno odrediti kao:

o ok ou ooF F F F

sinok

ou

F G f

F G

Snaga potrebna za pogon točkova pri radu se sada može izračunati:

;

o r

or

P F V n M

F RM V R

n

Page 18: Diplomski rad :

PRIKAZ KONKRETNIH REŠENJA HIDRAULIČNIH POGONA SAMOHODNIH SILAŽNIH KOMBAJNA ZA KUKURUZ I KRMNO BILJE

Pogon tehnoloških uređaja

1 – motor , 2 – remen , 3 – procesor zrna sa ventilatorom , 4 – bubanj sa noževima 5 – uvlakački valjci

Page 19: Diplomski rad :

PRIKAZ KONKRETNIH REŠENJA HIDRAULIČNIH POGONA SAMOHODNIH SILAŽNIH KOMBAJNA ZA KUKURUZ I KRMNO BILJE

Krone BigX V8 klipno-aksijalne pumpe

gore: SD S90

105/75 cm3

259/185 l/min

420 bar

za kretni sistem

dole: SD H1

100 cm3 255 l/min

430 bar

za pogon u.valjaka

55 cm3 140 l/min

430 bar

za pogon hedera

Page 20: Diplomski rad :

PRIKAZ KONKRETNIH REŠENJA HIDRAULIČNIH POGONA SAMOHODNIH SILAŽNIH KOMBAJNA ZA KUKURUZ I KRMNO BILJE

Hidraulika otvorenog kola:

Pogon: 3 zupčaste pumpe na jednom vratilu

1. segment: 16 l/min – pogon servo upravljanja točkova

2. segment: 22 l/min – pogon radne hidraulike (hidrocilindar hedera)

3. segment: 2 l/min pogon sita za prečišćavanje vazduha ventilatora mase

Page 21: Diplomski rad :

ZAKLJUČAK

Prednosti hidrostatičkog pogona:

mogućnost kontinualne promene broja obrtaja,

visoka pouzdanost,

jednostavan prenos energije,

relativno lako održavanje

Mane hidrostatičkog pogona:

cena izrade sistema

Omasovljavanje proizvodnje će oboriti cenu

Page 22: Diplomski rad :

PREDPROJEKAT MEHANIZOVANE LINIJE ZA UBIRANJE SEMENSKOG KUKURUZA

Potreba za hidrauličnom transmisijom :

kod žitnih kombajna, vitlo se pokreće hidromotorom, a ono utiče na gubitke zrna na hederu

manji gubici – veći profit

veliki radni učinci, skraćeno potrebno vreme provedeno na poslu

manje radne snage – veći profit

kombajn za grašak sa svojim velikim kapacitetom može u optimalnom vremenskom roku da obradi velike količine povrća i time utiče na njegov kvalitet

bolji kvalitet – veći profit