dinamika organizacione kulture: nastanak, .dinamika organizacione kulture: nastanak, promene i...

Download DINAMIKA ORGANIZACIONE KULTURE: NASTANAK, .DINAMIKA ORGANIZACIONE KULTURE: NASTANAK, PROMENE I UPRAVLJANJE

Post on 12-Aug-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DINAMIKA ORGANIZACIONE KULTURE: NASTANAK, PROMENE I

  UPRAVLJANJE

  Prof dr Nebojša Janićijević

  Univerzitet u Beogradu Ekonomski fakultet

  jnebojsa@eunet.rs

 • IZVORI I STVARANJE ORGANIZACIONE KULTURE

 • PROCES STVARANJA ORGANIZACIONE KULTURE

   Rešavanje problema problema eksterne adaptacije i

  interne integracije

   Problemi eksterne adaptacije: mesto i uloga organizaicije u

  okruženju

   Problemi interne integracije: tehnički i socijalni aspekt

  funkionisanja organizacije kao celine

   Kolektivno učenje metodom pokušaja i grešaka

   Organizaciono učenje kroz pozitivno ili negativno

  uslovljavanje

   Ponavljanje uspešnih rešenja

 • PROCES STVARANJA ORGANIZACIONE KULTURE

   Transformacija uspešnih rešenja u komponente kulture:

   Generalizacija uspešnih rešenja i njhihovo pretvaranje u pravilo

   Potiskivanje uspešnih rešenja (pravila) u potsvest

   Pretvaranje pravila u komponente kulture: “kako jeste” postaje

  “kako treba”

   Uloga emocija u nastanku kulture

   Proces rešavanja problema je emotivan

   Pronalskom rešenja se oslobađaju emocije

   emocije su katalizator prihvatanja uspešnihrešenja i njihovog

  pretvaranja u komponente kulture

   Uloga kritičnih incidenata u stvaranju kulture: najveći

  ulog implicira i najveće efekte

 • SAMOOBNAVLJANJE KULTURE

   Samoobnavljanje ili perpetuacija kulture podrazumeva proces u kome se postojeće pretpostavke, vrednosti, norme i stavovi regenerišu, ojačavaju i prenose novim članovima organizacije

   Posledica: jačanje kulture i njena sklonost inerciji

   Posledice samoobnavljanja

   Pozitivne: veća snaga i stabilnsot kulture vodi ka boljim performansama

   Negativne: inercija vodi ka smanjenju pojava novih ideja, smanjenju tolerancije prema razlikama, povećanju homogenosti što sve vodi ka smanjenju fleksibilnosti i odsustvu promena i krizi organizacije

 • MEHANIZMI SAMOOBNAVLJANJA KULTURE

  Selekcija i prijem zaposlenih Preduzeće bira kandidate a kandidati

  prediuzeće na osnovu sličnosti vrednosti i stavova

  Socijalizacija zaposlenih Novi zaposleni „uče“ i prihvataju vrednosti

  organizacione kulture

  Ponašanje zaposlenih Ponašanjem zaposlenih u skaldu sa

  vrednostima organizcione kulture one se se učvršćuju

  Odlazak zaposlenih Zaposleni sa drugačijim vrednostima odlaze

  iz organizacije

 • IZVORI ORGANIZACIONE KULTURE

   Nacionalna kultura

   Vrsta business-a i grane industrije

   Ličnost osnivača i/ili dominantnog lidera

 • NACIONALNA KULTURA KAO IZVOR ORGANIZACIONE KULTURE

   Najdublji sloj kulture svake organizacije čine pretpostavke i vrednosti nacionalne kulture

   Mentalno programiranje: obrazac mišljenja, osećanja i delovanja ko-je sva-ka oso-ba stek-ne u detinjstvu i, zatim, primenjuje kroz čitav život“ (Hofstede, 2001, str. 23 )

   Kako većina zaposlenih u jednom preduzeću pripada istoj nacionalnoj kulturi, oni dele iste pretpostavke, vrednosti i norme koje su stekli još u detinjstvu i koji predstavljaju njihov obrazac mišljenja, osećanja i delovanja

 • NACIONALNA KULTURA KAO IZVOR ORGANIZACIONE KULTURE

   Kada zaposleni, pripadnici iste nacionalne kulture, stupaju u socijalne interakcije i rešavaju probleme eksterne adaptacije i interne integracije, oni polaze od istih pretpostavki i vrednosti nacionalne kulture

   Tako se duboke pretpostavke i vrednosti nacionalne kulture ugrađuju u organizacione kulture u njihovom sastavu

   Primer: autoritarne vrednosti u organizacionim kulturama u okvirima nacionalnih kultura sa visokom distancom moći

   Organizaciona kultura preduzeća čiji zaposleni dolaze iz različitih nacionalnih kultura  organizaciona kultura kao miks pretpostavki i vrednosti iz

  različitih nacionalnih kultura

   Kreiranje subkultura po nacionalnoj osnovi

 • VRSTA BUSINESS-A I GRANE INDUSTRIJE

   Karakteristike tehnologije

   Uticaj na obavljanje poslova i zadataka

   Uticaj na veličinu organizacija

   Rast grane

   Inovativnost i kvalitet

   Intenzitet konkurencije

   Kvalifikaciona i profesionalna struktura zaposlenih

   Obrazovni nivo

   Profil obrazovanja

   Karakteristike tržišta

   Stepen rizika na tržištu

   Brzina feedbacka na tržištu

 • ULOGA LIDERA U STVARANJU ORGANIZACIONE KULTURE

   Dilema:

   Da li lider oblikuje kulturu prema svojim vrednostima ili

   Kultura “izbacuje” lidera koji joj odgovara?

   Iza svake jake kulture stoji lider - IBM, McDonalds, Javor, Genex, Simpo

   Lider oblikuje organizacionu kulturu tako što svoje lične pretpostavke, vrednosti, norme i stavove nameće ostalim članovima organizacije

   Dva mehanizma putem kojih lider kreira kulturu

   Kognitivni: lider predlaže rešenja problema koja se kasnije pretvaraju u elemente kulture

   Interpretativni: lider indoktrinira članove organizacije svojim idejama koje se transformišu u elemente kulture

 • ULOGA LIDERA U STVARANJU ORGANIZACIONE KULTURE

   Uloga lidera u formiranju organizacione kulture ima i svojih ograničenja

   Lider je, iako dominantan, ipak samo jedan od učesnika u procesu kreiranja kulture

   Uticaj lidera je omeđen njegovom uspešnošću

   Lider oblikuje kulturu ali i kultura oblikuje lidera - najbolji je onaj vodja koga narod vodi

 • MODEL PROMENA ORGANIZACIONE KULTURE

 • UZROCI PROMENA ORGANIZACIONE KULTURE

   Eksterni uzroci

   Promene nacionalne kulture

   Promene institucionalnog okruženja

   Promene socijalno demografskog okruženja

   Promene ekonomskog okruženja i tržišnog okruženja

   Interni uzroci

   Promena ili lična transformacija lidera

   Životni ciklus organizacije

   Promene strategije

   Promene strukture i sistema

   Tehnološke promene unutar organizacije

 • CILJ PROMENA ORGANIZACIONE KULTURE

  NEMA PROMENE PONAŠANJA

  TRAJNA PROMENA PONAŠANJA

  NEMA PROMENE VREDNOSTI I

  STAVOVA

  POTPUNA PROMENA VREDNOSTI I

  STAVOVA

  STATUS QUO PROBLEM

  NEISKRENOSTI

  PROBLEM NEKOMPETENTNOSTI

  POTPUNA PROMENA KULTURE I PONAŠANJA

  PONAŠANJE

  VREDNOSTI, STAVOVI

 • KARAKTERISTIKE PROMENA KULTURE

   Promene kulture prema dubini mogu biti

   Duboke: promene dubokih potsvesnih pretpostavki i vrednosti kao i normi, stavova i simbola

   Plitke: promena površinskih elemenata kulture: nekih normi, stavova i simbola, dok se duboke pretpostavke i vrednosti ne menjaju

   Promene kulture prema širini mogu biti

   Uske (parcijalne): promene uskog segmenta pretpostavki, vrednosti, normi i stavova

   Široke (sveobuhvatne): promene gotovo svih pretpostavki, vrednosti, normi i stavova

   Duboke promene su, po pravilu, i sveobuhvatne promene a parcijalne promene su plitke promene

 • OBLICI PROMENE ORGANIZACIONE KULTURE

   Promene sadržaja organizacione kulture

   Eliminacija postojećih pretpostavki, vrednosti, normi i stavova

   Dodavanje novih pretpostavki, vrednosti, normi i stavova

   Modifikovanje postojećih pretpostavki, vrednosti, normi i stavova

   Promena snage organizacione kulture:

   povećavanje ili smanjenje obuhvata kulture: menja se broj

  kulturnih vrednosti i nrome koje dele članovi organizacije

   povećavanje ili smanjenje širine kulture: menja se broj

  članova organizacije koji dele kulturne vrednosti i norme

   povećavanje ili smanjenje dubine kulture: menja se stepen

  privrženosti članova organizacije kulturnim vrednostima i

  normama

 • 26,2 10,9 24 13,5 25,3

  40 30 20 5 5

  4,41,7 25,3 23,1 45,4

  4 1 20 20 55

  15,4 11 12,8 18,1 42,7

  5 2 10 30 53

  Ne prihvata potpuno

  Ne prihvata delimično

  Neutralno

  Prihvata delimično

  Prihvata potpuno

  DIVERSIFIKACIJA

  MEDJUNARODNA EKSPANZIJA

  PROMENE ORGANIZACIJE I SISTEMA

  Postojeće prihvatanje

  Ciljno prihvatanje

  Postojeće prihvatanje

  Postojeće prihvatanje

  Ciljno prihvatanje

  Ciljno prihvatanje

  PRAVCI PROMENA VREDNOSTI FLEKSIBILNOSTI

 • PROCES PROMENE ORGANIZACIONE KULTURE LEWIN MODEL

   Faza odmrzavanja (unfreezing)

   Faza promena (change)

   Faza ponovnog zamrzavanja (refreezing)

 • FAZA ODMRZAVANJA

   Erozija postojećih pretpostavki, verovanja i vrednosti usled stvarne ili anticipirane krize, promene lidera ili razvoja organizacije

   Neki menadžeri osećaju neophodnost promena kao posledicu n

Recommended

View more >