dijana pirc - zunanjetrgovisnki ukrepi pirc - zunanjetrgovisnki • posebnosti – uvozne...

Download DIJANA PIRC - Zunanjetrgovisnki ukrepi PIRC - Zunanjetrgovisnki • Posebnosti – uvozne tarifne kvote

Post on 22-Jan-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REPUBLIKA SLOVENIJA

  MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

  AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA www.arsktrp.gov.si, e: aktrp@gov.si Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana t: 01 580 77 92, f: 01 478 92 06

  11.6.2010

  ZUNANJETRGOVINSKI UKREPI

  Dijana Pirc

  Vodja Oddelka za zunanjo trgovino

  Ljubljana, 2. junij 2010

 • 2

  AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

  1.6.2010

  Pristojnosti za izvajanje SKP

  na nivoju EU: DG AGRI, DG TAXUD, DG ENTERPRISE

  na nivoju SLO – za sistem: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  za izvajanje: • Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

  (ARSKTRP)

  • Carinska služba

 • 3

  AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

  1.6.2010

  Ključne uredbe EU za področje SKP

  • Sektorske uredbe • celotna tržna ureditev za posamezni živilski sektor

  • Osnovne uredbe • postopki

  • dokumentacija

  • kontrole

  • Posebne uredbe za posamezne živilske sektorje • podrobna pravila za izvajanje sistema za posamezni

  živilski sektor ali skupino živil!

 • 4

  AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

  1.6.2010

  Tržni mehanizmi SKP

  • neposredna plačila kmetom • intervencijski ukrepi • zunanjetrgovinski mehanizmi (izvozna in uvozna

  dovoljenja, izvozna nadomestila, kvote, uvozne dajatve)

  Financiranje iz:

  EAGGF – The European Agricultural Guidance and Guarante Fund ali v slovenskem prevodu

  EKUJS – Evropski kmetijski upravljalni in jamstveni sklad

 • 5

  AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

  1.6.2010

  Vloga OZT

  Izvajanje ukrepov tržno-cenovne politike EU na področju SKP:

  • Izdajanje izvoznih/uvoznih dovoljenj in potrdil • Obračun izvoznih nadomestil za kmetijske izdelke in

  non annex proizvode

  • Izvajanje razpisov – tenderjev v zvezi s kvotami • Upravljanje z varščinami

 • 6

  AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

  1.6.2010

  Vloga OZT

  Opravljanje drugih nalog: • Poročanje, priprava in spremljanje podatkov • Tekoče spremljanje zakonodaje - EURLEX • Sodelovanje z drugimi institucijami in organi EU • Priprava spletnih strani, gradiv in obvestil podjetjem

 • 7

  AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

  1.6.2010

  Pravna podlaga za izvajanje ukrepov

  o Zakon o kmetijstvu, Ur. l. RS št. 79/09 o Horizontalne uredbe Evropske Unije o Izvedbene uredbe za posamezne tržne rede o Trgovinski sporazumi med EU in tretjimi

  državami o Drugi nacionalni izvedbeni akti o Sporazum med ARSKTRP in CURS

 • 8

  AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

  1.6.2010

  Organiziranost OZT

  • Področje izdaje dovoljenj • Področje izplačil izvoznih nadomestil • Back office (prenosi izplačil v SF, IT podpora,

  vodenje evidence nepravilnosti, koordinacija izvajanja sporazuma s CURS, internetna stran)

 • 9

  AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

  1.6.2010

  Način dela

  o prejem vlog po faksu, pošti o pregled vloge, preračun položene varščine, o izpolnitev kontrolnih list o v primeru razpisa: posredovanje podatkov EK o vnos podatkov, računalniška obdelava podatkov o izdaja dovoljenja ali pregled dokumentacije in priprava

  odločbe za izplačilo izvoznega nadomestila, o priprava naloga za izplačilo o posredovanje podatkov (poročil) EK (po fax-u, e-mail-u ali

  preko drugega poročilnega sistema) o arhiviranje dokumentacije

 • 10

  AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

  1.6.2010

  Informacijska podpora

  • Aplikacija ZT, ki zajema: • Izdajo izvoznih/uvoznih dovoljenj in potrdil • Izračun IN za kmetijske izdelke in non annex proizvode • Kreiranje odločb • Pripravo nekaterih poročil

  • Povezana je s/z: • Centralnim registrom strank • Centralnim registrom varščin • X- tabelo- SF • s sistemom CURS

 • 11

  AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

  1.6.2010

  Izplačila IN v obdobju 1.1.2006 do 31.12.2010

  19.716241.143307.1791.103.5482.620.8153.451.6517.744.052Skupaj

  14.711179.003192.579386.293do 30.4.2010

  63.607516.767232.947813.3222009

  533131.6388.51118.991663.7463.684827.1032008

  3.98768.90662.793336.806642.8641.394.0752.509.4322007

  15.19640.599235.875669.433618.4351.628.3663.207.9032006

  žita, rižsladkor

  sadje, zelenjava

  non annexmesomleko

  Skupaj v EUR1.1. - 31.12.

 • 12

  AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

  1.6.2010

  Izplačila IN v obdobju 1.1.2006 do 31.12.2010

  0

  200.000

  400.000

  600.000

  800.000

  1.000.000

  1.200.000

  1.400.000

  1.600.000

  1.800.000

  EUR

  2006 2007 2008 2009 do 30.4.2010

  Izplačila izvoznih nadomestil v obdobju od 1.1.2006 - 30.4.2010

  mleko

  meso

  non annex

  sadje, zelenjava

  sladkor

  žita, riž

 • 13

  AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

  1.6.2010

  Izplačila IN v obdobju 1.1.2006 do 31.12.2010

  0,253,113,9714,2533,8444,57100,00Skupaj

  3,8146,3449,85100,00do 30.4.2010

  7,8263,5428,64100,002009

  0,0615,921,032,3080,250,45100,002008

  0,162,752,5013,4225,6255,55100,002007

  0,471,277,3520,8719,2850,75100,002006

  žita, rižsladkor

  sadje, zelenjava

  non annexmesomleko

  Skupaj v %1.1. - 31.12.

 • 14

  AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

  1.6.2010

  Izplačila izvoznih nadomestil v letih 2006 - 30.4.2010 % po tržnih redih

  3,97 3,11 0,25

  14,25

  33,84

  44,57

  mleko

  meso

  non annex

  sadje, zelenjava

  sladkor

  žita, riž

 • 15

  AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

  1.6.2010

  0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

  2006

  2007

  2008

  2009

  do 30.4.2010

  Izplačila izvoznih nadomestil v obdobju 1.1.2006 - 30.4.2010 v %

  žita, riž

  sladkor

  sadje, zelenjava

  non annex

  meso

  mleko

 • 16

  AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

  1.6.2010

  Število izdanih dovoljenj po letih

  2891.5665754776652.1261.4957.193Skupaj

  2502618220213049330.4.2010

  101267982037214211.5682009

  70320107201623732191.2712008

  121565991011333902981.7072007

  86505264347854404272.1542006

  ostalo žita, rižsladkor

  sadje, zelenjava

  banane, česenmesomlekoSkupaj

  1.1. - 31.12.

 • 17

  AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

  1.6.2010

  DOVOLJENJA (AGRIM, AGREX)

 • 18

  AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

  1.6.2010

  NAMEN DOVOLJENJ

  – Podatki za analizo zunanjetrgovinske menjave

  – Ustrezno upravljanje ureditve skupnega trga

  – Sistem dovoljenj v EU se vrši za nadzor in regulacijo blagovne menjave kmetijskih proizvodov s tretjimi državami

 • 19

  AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

  1.6.2010

  ZNAČILNOSTI DOVOLJENJ

  – daje pravico in zavezuje do uvoza ali izvoza količine blaga na dovoljenju v roku veljavnosti dovoljenja

  – Uvozna dovoljenja se uporabljajo za upravljanje količinskih režimov uvoza (tarifne kvote)

  – ima določen rok veljavnosti – Pravice iz dovoljenja se lahko v roku veljavnosti prenesejo

  na drugega (1x), medtem ko obveznosti niso prenosljive

  – Izvozno dovoljenje z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila zavezuje k izvozu določene količine iz dovoljenja in daje pravico do izplačila izvoznega nadomestila

  – veljajo v celotni Skupnosti

 • 20

  AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

  1.6.2010

  KDO SO UPRAVIČENCI

  • Uvozno ali izvozno dovoljenje izda država članica vsakemu prosilcu, ki je fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski skupnosti oz. v državi članici kjer je registrirana za namene DDV.

  • Posebnosti – uvozne tarifne kvote – zahtevek predložijo vlagatelji organom DČ, v kateri imajo sedež in so registrirani za DDV

 • 21

  AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

  1.6.2010

  DOVOLJENJA NISO POTREBNA

  • Za proizvode, ki niso sproščeni v prosti promet znotraj Skupnosti

  • Reeksport (uvoz zaradi izvoza) • Humanitarna pomoč • Za dejavnosti netrgovinske narave • Pri količinah, ki ne presegajo določenih neto količin po Uredbi

  (majhne količine)

  • drugo

 • 22

  AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

  1.6.2010

  PRAVNE PODLAGE

  • Horizontalne evropske uredbe, ki predpisujejo splošna pravila zunanje trgovinske ureditve

  • Posebnosti, ki veljajo za posamezna področja (žito, vino, meso in mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki, sestavljeni proizvodi, sadje in zelenjava) – izvedbene uredbe po tržnih redih

  • Pravne pod