dijagnostika nasljednih oboljenja

Click here to load reader

Post on 13-Apr-2018

233 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Dijagnostika nasljednih oboljenja

  1/17

  SADRAJ:

  UVOD2

  NASLJEDNE BOLESTI3

  PODJELA NASLJEDNIH BOLESTI4

  SEKVENCIRANJE5

  KAKO SE DIJAGNOSTICIRAJU NASLJEDNE BOLESTI8

  VRSTE UZORAKA KOJE DOLAZE U LABORATORIJ9

  NOVOROENAKI PROBIR ILI SKRINING....!

  PRENATALNA DIJAGNOSTIKA2

  LABORATORIJA ZA HU"ANU GENETIKU....5

  ZAKLJUAK #

  LITERATURA$

  1. UVOD

 • 7/24/2019 Dijagnostika nasljednih oboljenja

  2/17

  2

  S%&'()*+ )',' -&/ 0()1*/&', 0 +**&* -&0 ,' * 0,* &'+ %*-% 0()1*0%*+&'6 (&')0(*, * &' ,&* ,1*7+* /+() * ) 7&' :-/*, /;%*)0)0 0 (%'()0 / -%01' ,*)/1(-. 7A)LJUA)

  J'*+ +*&%'F0; :17',* &' -*- * (*,' :*@0&'+)' )*- 0 * +&0;%/ 0)'7& -*- :()*%0)00&*

 • 7/24/2019 Dijagnostika nasljednih oboljenja

  17/17

  17

  11. LITERATURA:

  . R*@0+*7+* 0&*