digitaalinen oppimisympäristö parantaa opetuksen laatua. hankkeessa kehitettävät...

Click here to load reader

Post on 13-Oct-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Digitaalinen oppimisympäristö

 • Digitaalinen oppimisympäristö yhteinen tukipalvelu ulyhteinen tukipalvelu

  • Hankkeessa rakennetaan korkeakouluille toimiva yhteinen, moderni digitaalinen oppimisympäristö, joka lisää korkeakoulujen välistä jatkuvaa yhteistyötä ja avointa toimintakulttuuria.

  • Oppimisympäristöön tuotetaan sisältöprojektien avulla yhteistä kaikille korkeakouluille avointa koulutustarjontaa, menetelmiä ja oppaita.

  • Luokkahuoneiden joustava käyttö mahdollistetaan Multilocation ClassRoom konseptin avulla

  • Oppimisanalytiikkaa otetaan käyttöön Oulun yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoimien erillisten hankkeiden suositusten mukaisesti.

  • Digitalisaation ja ohjelmistorobotiikan avulla helpotetaan opetuksen, opiskelun sekä opintohallinnon rutiinitehtäviä ja parhaita käytäntöjä jaetaan avoimesti korkeakoulujen kesken

  • Digitalisaation laatua mitataan ja kehitetään EU:n DigCompOrg viitekehyksen avulla.

  • Oppimisympäristön laatumittari kehitetään ja otetaan käyttöön.

 • Pedagogis-digitaaliset tukipalvelut

 • Korkeakoulujen yhteinen tukipalvelu Korkeakoulujen yhteinen tukipalveluakoulu

  yhteinen tukipalvelu • Luodaan korkeakoulujen yhteinen tukipalvelu

  • Tarjotaan pedagogista ja digitaalista tukea korkeakoulujen yhteiskäyttöisten oppimisympäristöjen käyttöön

  • Asiakkaina korkeakoulujen henkilökunta ja opiskelijat

  • 1.10. on käynnistetty tukipalvelu DigiCampus-hankkeen sisältöprojekteille, 1.3. muille kärkihankkeille

  • Tukipalvelun toimintamallia kehitetään vaiheittain ja vastataan laajenevan käyttäjäkunnan tarpeisiin

  • Toimintamallin periaatteet ja käytännöt pohjautuvat hankkeessa kehitettävään oppimisympäristöjen laatumittaristoon

 • K Palvelupyyntöjärjestelmäynen

  tukipalvelu Korkeakoulujen yhteinen tukipalvelu• Järjestelmänä Freshservice http://dc-help.digicampus.fi/support/solutions

  • Tavoitteena monipuolisen itsepalveluportaalin kehittäminen

  • Palvelukanavina jatkossa mm. chat, sähköposti ja puhelin

  • Rutiinipalveluissa hyödynnetään mahdollisimman laajasti ohjelmistorobotiikkaa

  http://dc-help.digicampus.fi/support/solutions

 • Korkeakoulujen yhteinen tukipalvelu Paikalliset tukipalvelut n tukipalvelu

  • Tavoitteena positiivinen synergiaetu, jossa kokonaisuus on suurempi kuin sen osien summa

  • Edistetään paikallisten tukipalvelujen verkostoitumista ja osaamisen jakamista

  • Luodaan yhteisiä ohjeistuksia

  • Tunnistetaan korkeakoulujen hyviä käytäntöjä, vertaillaan niitä, mallinnetaan ja otetaan käyttöön

 • Oppimismaiseman uudelleen sovittaminen

 • Digitaalinen työ- ja oppimismaisema – monta asiaa tarkistettavaksi

  Alustat ja data

  Talotekniikka, Infra, systeemit

  Appsit ja palvelut

  Välineet ja laitteet

  Kokemus Sujuva arki

  Klikkauksen päässä “One click away”

  Screenit, kokoushuoneinfot, näytöt, koneet, telakat, näppäimistöt, laturit, kannettavat, kuulokkeet, hiiret jne…..

  Yammer, Skype, Oppimisympäristöt Sähköinen arkistointi, dokumenttien jakaminen….

  Verkot, yhteydet, sensorit…..

  Mitä toimintoja? Mitä vaatimuksia digitaaliselle työympäristölle? Mitä vaatimuksia fyysiselle ympäristölle?

  Mitä toimintoja? Mitä vaatimuksia digitaaliselle työympäristölle? Mitä vaatimuksia fyysiselle ympäristölle?

  Mitä toimintoja? Mitä vaatimuksia digitaaliselle työympäristölle? Mitä vaatimuksia fyysiselle työympäristölle?

  Mitä toimintoja? Mitä vaatimuksia digitaaliselle työympäristölle? Mitä vaatimuksia fyysiselle työympäristölle?

  Mitä toimintoja? Mitä vaatimuksia digitaaliselle työympäristölle? Mitä vaatimuksia fyysiselle työympäristölle?

 • Sisältöhankkeet

 • Korkeakoulujen yhteinen tukipalvelu OpenBio

  • Kaikille avoin sosio-digitaalinen oppimisympäristö biotalouden ilmiöiden oppimiseen tutkimiseen sekä yhteiskehittelyyn monitieteisessä kontekstissa

  • Koulutusorganisaatioiden rajat ylittävä oppimiskulttuuri sekä sitä tukeva pedagoginen malli

  • Kesäopinnoiksi sijoittuva kv biotalouden opintojakso

  • Perusopintotasoisia verkkokursseja yliopiston kanditutkintoa suorittaville, AMK opiskelijoille sekä lukiolaisille

 • Korkeakoulujen yhteinen tukipalvelu Kemia

  • Tuotetaan kaikkien korkeakoulujen käyttöön kemian kurssitarjotin, joka sisältää opintoja kiinteän olomuodon kemian, rikastustekniikan ja hydrometallurgisten prosessien kemian osa-alueilta

  • Digitaalisen oppimisympäristö  ympärivuotista kurssitarjontaa kemian korkeakouluopetukseen

  • Huomiota kiinnitetään erityisesti: • oppimisen arviointiin

  • tarvittaviin pedagogisiin tukipalveluihin

  • oppimisen esteettömyyteen sekä saavutettavuuteen

 • Oikeustieteiden DigiPeda/1

  • Hankkeen tavoitteena on kehittää Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen ja Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yhteisiä opintoja DigiCampus-hankkeessa rakennettavaa digitaalista oppimisympäristöä hyväksikäyttäen.

  • Hankkeessa luodaan edellytyksiä oikeustieteellisen alan valtakunnallisen opetusyhteistyön syventämiselle. • Esimerkiksi oikeustieteellisen alan yhteisvalinta on toteutettu kaikkien

  oikeustieteellisten yksiköiden välisenä yhteistyönä vuodesta 2018 alkaen. Itä- Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos ja Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ovat tehneet valintakoeyhteistyötä jo vuodesta 2016 lähtien.

 • Oikeustieteiden DigiPeda/2

  • Hanke purkaa eri yksiköiden päällekkäisyyksiä ja mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön. Esimerkkeinä: • Oikeustieteen perusteet: Kehitetään yhteinen opintojen alkuvaiheessa suoritettava MOOC-

  kurssi, joka on tarkoitettu myös sivuaineopiskelijoille. • Oikeudellisen tiedon hankinta. Tavoitteena kehittää yhteistä opetusta, joka on joustavasti

  sisällytettävissä yksiköiden olemassa oleviin tutkintorakenteisiin. Opetus toteutetaan yhdessä, mutta yksiköt voivat tehdä omat ratkaisunsa muissa suoritustapaan ja suoritusvaiheeseen liittyvissä kysymyksissä.

  • Yhteistä opetusta suunnitteilla myös oikeushistorian sekä ympäristöoikeuden opintojaksoilla.

  • Hanke mahdollistaa osallistuvien yksiköiden profiloitumisen sekä opetusresurssien kustannustehokkaan huomioonottamisen opetuksen kehittämisessä. • Esim. Lainsäädäntötutkimuksen perusteet. UEF:n kurssi tarjotaan myös TY:n opiskelijoille, koska

  siellä ei ole opetusta lainsäädäntötutkimuksesta.

  Parantaa opetuksen laatua. Hankkeessa kehitettävät mallit mahdollistavat opiskelijoille mahdollisuuden saada kustakin oikeustieteen teemasta mahdollisimman asiantuntevaa opetusta.

 • Oikeustieteiden DigiPeda/3

  • Kehittää opettajien pedagogista osaamista.

  • Edistää ympärivuotista opetusta.

  • Edistää ajasta ja paikasta irtoavaan opetukseen siirtymistä.

  • Luo edellytyksiä opiskelijoiden nopeammalle valmistumiselle.

  • Edistää opintojen työelämärelevanssia ja verkostoitumista.

  • Parantaa etäopiskelun laatua.

 • Arvioinnin kehittäminen

 • Arvioinnin kehittäminen -osahanke

  • Osahankkeessa edistetään opiskelun joustavuutta ja ympärivuotisia opiskelumahdollisuuksia kehittämällä EXAM-

  tenttipalvelua.

  • Kehitetään opetusta ja oppimista tukevia digitaalisia ja yhteiskäyttöisiä oppimisympäristöjä.

  • Toteutetaan opiskelijoille välineitä oman osaamisen osoittamiseen ja opettajille työkaluja arvioinnin kehittämiseen

 • Työpaketit

  WP1: Salitentti (vastuu: Jyväskylän yliopisto) • Massatenttejä palveleva omakonetenttimisratkaisu

  WP2: Autograding (vastuu: Turun yliopisto) • Tekoälyn hyödyntäminen esseemuotoisten tenttien arvioinnissa

  • WP3: Yhteistentti ja hankehallinto (vastuu: Oulun yliopisto) • Examin yhteiskäyttöisyyden jatkokehitys

  • Voidaan toteuttaa korkeakoulurajat ylittäviä yhteisiä tenttejä ja suorittaa niitä myös toisen korkeakoulun tiloissa

  • WP4: Koordinaatio, viestintä, kehitystyö ja työpakettien tuki (vastuu: CSC –Tieteen tietotekniikan keskus Oy)

 • EXAM – sähköinen tenttijärjestelmä

  • Osahankkeessa tehtävät ratkaisut liitetään osaksi Exam-järjestelmää ja Exam-konsortion palveluvalikoimaa.

  • Ratkaisut palvelevat laajasti Suomen korkeakouluja ja niiden opiskelijoita.

  • Osahankkeen toteuttamisesta ja projektinhallinnasta vastaa EXAM- konsortio

  https://wiki.eduuni.fi/display/CSCEXAM/EXAM

 • Esteettömyys ja saavutettavuus

 • Saavutettavuusdirektiivi

  • EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaan kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluja. Suomessa direktiiviä toteuttaa kansallinen laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Tätä varten on annettu hallituksen esitys (HE 60/2018). Lakiesityksessä saavuttavuusvaatimusten ohjaus ja valvonta on päätetty sijoittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

  • Eduskunta hyväksyi lakiesityksen hieman muokatun

View more