difi 14. oktober 2011 · snarvei til: kap. 1 kap. 2 kap. 3 kap. 4 kap. 5 kap. 6 kap. 7 kap. 8 bruk...

of 36 /36
www.larvik.kommune.no Difi 14. oktober 2011 Innføring av kvalitetssystem i Larvik kommune Terje D. Hasle IT-sjef

Author: others

Post on 24-Aug-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • www.larvik.kommune.no

  Difi

  14. oktober 2011

  Innføring av kvalitetssystem i

  Larvik kommune

  Terje D. Hasle

  IT-sjef

 • Disposisjon

  Larvik – der det gode liv lever!

  Larvik kommune

  Historikk/bakgrunn for sertifiseringen

  Prosessen

  Systemet

  Erfaringer

 • www.larvik.kommune.no

  Fakta om Larvik

  Antall innbyggere: ca 43 000

  Areal: ca 350 km2

  Kystlinje: 123 km

  Næring: skog og landbruk, trefordeling, logistikk, steinbrudd (larvikitt)

  Turisme: 4 500 hytter, 26 campingplasser

  Antall fast ansatte: 2970

  Antall kommunale årsverk: 2430

 • www.larvik.kommune.no

  Administrativ organisering

  Rådmann

  1 ass. rådmenn

  20

  resultatenheter

  Team relatert til

  Utviklings-

  oppgaver

  Sentral-

  administrasjonen

  7 avdelinger

 • Disposisjon

  Larvik – der det gode liv lever!

  Larvik kommune

  Historikk/bakgrunn for sertifiseringen

  Prosessen

  Systemet

  Erfaringer

 • www.larvik.kommune.no

  Bakgrunn for ISO-sertifisering

  Innovativ rådmann med pågangsmot og

  konkurranseinstinkt

  Benchmarking - Larvik skulle være best!

  Styring etter FBR

  (Fullstendig BalanseRegnskap)

  Et planleggings og

  styringsverktøy

  Hvordan kan Larvik kommune forbedre ressursbruk

  og planlegging ved bruk av nøkkeltall?

  Sertifiseringsprosjekt startet høsten 1999

  ISO 9001 på plass i 2000

  ISO 14001 på plass i 2001

 • www.larvik.kommune.no

  Bakgrunn for 27001

  Kommunen er en informasjonsbedrift

  Svært mye personsensitivt

  Informasjonen finnes i mange varianter,

  på mange medier og i mange versjoner

  En organisasjon med stor variasjon

  Geografisk, ca. 110 lokasjoner

  Faglig, ca. 80 ulike fagsystemer

  Organisatorisk, ca. 70 resultatenheter

  Krav om sikring av informasjon

  Personopplysningsloven

  Diverse særlover

  Interne krav og retningslinjer

 • www.larvik.kommune.no

  Prosjektmål for 27001

  ”Informasjonssikkerheten i Larvik

  kommune er på et nivå som gjør at

  kommunen kan sertifiseres etter

  Standard for informasjonssikkerhet

  BS7799 i løpet av 2002.”

 • Disposisjon

  Larvik – der det gode liv lever!

  Larvik kommune

  Historikk/bakgrunn for sertifiseringen

  Prosessen

  Systemet

  Erfaringer

 • www.larvik.kommune.no

  Rådmannen er prosjekteier

  Prosjektleder 50%

  Prosjektgruppe bredt sammensatt

  Ekstern konsulent ved behov

  Prosjektperiode 1/1 – 31/12 2002

  Prosjektmandat og prosjektbeskrivelse i henhold til kvalitetssystemet

  Avgrensning: hele kommuneadministrasjonen

  Prosjektets hensikt:

  Systematisere og utvikle Larvik kommunes informasjonssikkerhetsarbeid

  Organisert som prosjekt

 • www.larvik.kommune.no

  Prosjektmandat og -beskrivelse godkjent 1.1.2002

  Sikkerhetspolicy (retningslinjer for informasjonssikkerhet) godkjent 15.01.2002

  Risikovurderinger gjennomført 01.06.2002

  Mange svakheter ble avdekket

  Implementering IT-systemet 01.07.2002

  Dokumentasjon utarbeidet 01.09.2002

  Full implementering i Kvalitetssystemet 01.10.2002

  Start sertifisering 01.11.2002

  Flagget til topps 06.03.2003

  Noen hovedmilepæler

 • www.larvik.kommune.no

  Sterke sider / utfordring

  Meget god ledelsesforankring

  Omstillingsvant organisasjon

  Korte kommandolinjer

  2-nivå modell

  Allerede etablert et kvalitetssystem

  Skapte stort engasjement, samhold og

  entusiasme

  BS7799 ny og uprøvd i

  kommunesektoren

  Svært detaljert standard

  Tilpasset IT-bedrifter (del 2, SofA)

 • Disposisjon

  Larvik – der det gode liv lever!

  Larvik kommune

  Historikk/bakgrunn for sertifiseringen

  Prosessen

  Systemet

  Erfaringer

 • www.larvik.kommune.no

  Oversikt, hovedelementer

  Styrende dokumenter:

  Kommuneplanen (12 år)

  Arealdel

  Samfunnsdel

  Viser strategiske mål

  Planer (næringsplan,

  kommunedelsplaner…)

  Policyer (kvalitet, miljø, arbeidsmiljø,

  informasjonssikkerhet, informasjon)

  Strategidokumentet (4 år, årlig rullering)

  Viser styringsmål

  Virksomhetsplaner (1 år)

  Viser tiltak for å nå målene

 • www.larvik.kommune.no

  Oversikt, hovedelementer

  Risikovurderinger

  I alle enheter inkl. STR

  Utføres av enhetene selv

  • Maler og eksempler tilgjengelig i kvalitetssystemet

  • Bistand fra internrevisorer ved behov

  • Trusler - sannsynlighet –konsekvenser – tiltak

  Driftsrutiner og prosjekter

  Risikostyring

  Kontrollere, redusere, eliminere risiko

  Forebyggende og beredskap

 • www.larvik.kommune.no

  Oversikt, hovedelementer

  Kvalitetsystemet

  Forbedringsordningen

  • Stimulere alle medarbeidere til kontinuerlig kvalitetsutvikling

  • Sikre at muligheter for og krav til forbedringer blir identifisert, dokumentert og behandlet på en enhetlig og effektiv måte

  Meldingsordningen

  • Alle innbyggere oppfordres til å komme med forslag – klager – ris/ros

  • Meldinger kan komme muntlig –skriftlig – elektronisk

  • Melder er sikret tilbakemelding pr. telefon, fra rett ansvarlig person og innen 14 dager

  Kvalitetshåndboka

 • www.larvik.kommune.no

  Oversikt, løpende rapportering

  Månedsrapport

  Tertialrapport

  Årsrapport

  Ledelsens gjennomgang

  Interne og eksterne revisjonsrapporter

  Forbedringsrapporter

  Status forbedringstiltak

  Resultat lederevaluering

  Klimaundersøkelsen

  Miljøgjennomgang

  Brukerundersøkelse

  Mmm

 • www.larvik.kommune.no

  Oversikt, revisjoner

  Interne revisjoner

  Egne revisjonskorps

  Eksterne revisjoner

  Veritas

  Årlig foreteelse

  Utvalgte enheter og fagområder

  • Resultat fra ledelsens

  gjennomgang

  • Virksomhetsplanen

  • Risikovurderinger

  • Etc.etc.

 • www.larvik.kommune.no

  Oversikt, revisjoner Resultat fra revisjoner:

  Kategorier

  • Avvik kategori 1:

  Sterk tvil om produkter eller tjenester

  tilfredsstiller avtalte krav

  Mangel på dokumentasjon eller

  implementering gav

  systemelementer

  Avvik kategori 1 som ikke er lukket

  innen fristen

  • Avvik kategori 2:

  Enkeltstående feil og mangler i

  forhold til gitte krav

  • Observasjon, noe som kan føre til avvik

  • Forbedringsmulighet

  • Positivt tiltak

  Alt meldes inn og følges opp i

  forbedringsordningen

 • www.larvik.kommune.no

 • www.larvik.kommune.no

  Larvik kommunes felles

  kvalitetsledelses- og miljøstyringssystem

  Forbedrings-ordningen

  – C2

  Forbedringsordningen -

  papirskjema

  Meldekort

  (Reg. av muntlige

  meldinger fra

  innbyggerne)

  Helse, miljø og

  sikkerhet – HMS

  Kvalitets- og miljøhåndbøker:

  Til innholdsfortegnelser

  Resultatenheter

  Til innholdsfortegnelse Felles

  For å slippe å trykke Ctrl + mus når du bruker Word-linker, trykk her for

  veiledning.

  http://c2.c2management.se/c2/db39.LVK93/http://c2.c2management.se/c2/db39.LVK93/http://c2.c2management.se/c2/db39.LVK93/http://intranett/Kvalitet/Felles/TilleggKap6/ForbedringsmeldingPapirformatMedVeiledning.dochttp://intranett/Kvalitet/Felles/TilleggKap6/ForbedringsmeldingPapirformatMedVeiledning.dochttp://intranett/Kvalitet/Felles/TilleggKap6/ForbedringsmeldingPapirformatMedVeiledning.dochttp://intranett/Kvalitet/Felles/TilleggKap6/ForbedringsmeldingPapirformatMedVeiledning.dochttp://www.larvik.kommune.no/meldingsordninghttp://intranett/Kvalitet/RE/Sentraladministrasjonen/HMSavdeling/Sjekklister/Brukerdialog/VelkommenTilHms.dochttp://intranett/Kvalitet/RE/Sentraladministrasjonen/HMSavdeling/Sjekklister/Brukerdialog/VelkommenTilHms.dochttp://intranett/Kvalitet/RE/Sentraladministrasjonen/HMSavdeling/Sjekklister/Brukerdialog/VelkommenTilHms.dochttp://intranett/Kvalitet/RE/Sentraladministrasjonen/HMSavdeling/Sjekklister/Brukerdialog/VelkommenTilHms.dochttp://intranett/Kvalitet/RE/Sentraladministrasjonen/HMSavdeling/Sjekklister/Brukerdialog/VelkommenTilHms.dochttp://intranett/Kvalitet/Systemadministrasjon/Resultatenheter.dochttp://intranett/Kvalitet/Systemadministrasjon/Resultatenheter.dochttp://intranett/Kvalitet/Systemadministrasjon/InnholdsfortegnelseFelles.dochttp://intranett/Kvalitet/RE/Kommunalteknikk/Tillegg/MusUtenKontroll.doc

 • www.larvik.kommune.no

  Kvalitetshåndbok Larvik kommuneInnholdsfortegnelse FELLESSnarvei til: Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8

  Bruk musa og trykk. Du kan gå fram og tilbake mellom dokumenter med de små blå

  pilene i verktøylinjen, som kommer fram ved å trykke Vis-Verktøylinjer-Web.

  Trykk her for en kort introduksjon til kvalitetssystemet.

  Systemet skal tilfredsstille følgende ISO-standarder: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 27001.

  Sist oppdatert: 17.08.2011 kl 14.35 Forrige oppdatering: 18.07.2011 kl 09.15

  INNHOLD UTGAVE PROSESSEIER

  1. Larvik kommune

  1.1. Organisasjonsplan rådmann

  1.1.1Organisasjonsplan 14 / 14.06.2011

  1.1.2Delegering 5 / 19.03.2010

  http://intranett/kvalitet/Systemadministrasjon/InnholdsfortegnelseFelles.dochttp://intranett/kvalitet/Systemadministrasjon/InnholdsfortegnelseFelles.dochttp://intranett/kvalitet/Systemadministrasjon/InnholdsfortegnelseFelles.dochttp://intranett/kvalitet/Systemadministrasjon/InnholdsfortegnelseFelles.dochttp://intranett/kvalitet/Systemadministrasjon/InnholdsfortegnelseFelles.dochttp://intranett/kvalitet/Systemadministrasjon/InnholdsfortegnelseFelles.dochttp://intranett/kvalitet/Systemadministrasjon/InnholdsfortegnelseFelles.dochttp://intranett/kvalitet/Systemadministrasjon/InnholdsfortegnelseFelles.dochttp://intranett/kvalitet/Systemadministrasjon/Implementering/Image001.gifhttp://intranett/kvalitet/Systemadministrasjon/InfoBrosjyreKMS.dochttp://r4intra/kvalitet/Systemadministrasjon/ISO_standarder/NS-EN_ISO_9001_2008.pdfhttp://r4intra/Kvalitet/Systemadministrasjon/ISO_standarder/NS-EN_ISO_14001_2004.pdfhttp://r4intra/kvalitet/Systemadministrasjon/ISO_standarder/ISO_IEC_27001_2005.pdf//r4as03/base/Bildearkiv/ansatte/EinarGaustad.jpghttp://intranett/Kvalitet/Felles/1.1.1Organisasjonsplan.dochttp://intranett/Kvalitet/Felles/1.1.2Delegering.doc

 • www.larvik.kommune.no

  5.5. IT-drift rådmann

  5.5.1BrukermeldingIT7 / 14.04.2011

  5.5.2BestillingUtstyr17 / 27.04.2011

  5.5.3RepAvUtstyr9 / 27.04.2011

  5.5.4HandteringAvBruktUtrangertIT_Utstyr3 / 14.04.2011

  5.5.5RaderingAvData5 / 14.04.2011

  5.5.6ÅrligKontrollAv BrukerregisterIT5 / 14.04.2011

  5.5.7BestillingTelefonsentraler4 / 14.04.2011

  5.5.8 Melding om prosjekter og større oppdrag3 / 14.04.2011

  http://intranett/Kvalitet/Felles/5.5.1BrukermeldingIT.dochttp://intranett/Kvalitet/Felles/5.5.2BestillingUtstyr1.dochttp://intranett/Kvalitet/Felles/5.5.3RepAvUtstyr.dochttp://intranett/Kvalitet/Felles/5.5.4HandteringAvBruktUtrangertIT_Utstyr.dochttp://intranett/Kvalitet/Felles/5.5.5RaderingAvData.dochttp://intranett/Kvalitet/Felles/5.5.6ÅrligKontrollAv BrukerregisterIT.dochttp://intranett/Kvalitet/Felles/5.5.7BestillingTelefonsentraler.dochttp://intranett/Kvalitet/Felles/5.5.8 Melding om prosjekter og større oppdrag.doc

 • www.larvik.kommune.no

  KVALITETS

  HÅNDBOKEN

  Felles / Enhet:

  Felles

  Inngår i kapittel

  5. STØTTEPROSESSERUtgave/Gyldig f.o.m

  3 / 14.04.2011

  Erstatter

  2 / 08.04.2010

  Side

  1(3)

  Dokumentnavn

  5.5.4HandteringAvBruktUtrangertIT_Utstyr.doc

  Prosesseier/ sist endret av (for og etternavn)

  Rådmannen/ Terje D. Hasle

  HENSIKTProsessen skal sikre en forsvarlig håndtering av brukt IT-utstyr slik at kravene til sikkerhet og

  REFERANSERMiljøpolicy definert i kap. 1.3.2 i kvalitetshåndboka.

  Strategi for informasjonssikkerhet definert i kap. 1.5.1 i kvalitetshåndboka.

  ANSVAR OG MYNDIGHETIT-avdelingen har ansvar for å beskrive og gjøre kjent rutiner for retur av IT-utstyr fra enhetene og

  sentraladministrasjonen.

  BESKRIVELSEIT-avdelingen vurderer innlevert utstyr og rangerer i to kategorier:

  -utstyr som skal kasseres

  -utstyr som kan benyttes videre

  1: Utstyr som skal kasseres:

  DOKUMENT

  Sjekklister/ maler som brukes i prosessen Original Ansvarlig

  5.5.5RaderingAvData Q:\Felles Rådmannen

  Dokumenter som skapes i prosessen Arkiv Arkiveringstid

  Kvittering for mottatt utstyr IT-avdelingen 10 år

  Q:\Felles\5.5.4HandteringAvBruktUtrangertIT_Utstyr.doc

  http://intranett/kvalitet/Felles/1.3.2Miljopolicy.dochttp://intranett/kvalitet/Felles/1.5.1StrategiForInformasjonssikkerhet.dochttp://intranett/kvalitet/Felles/5.5.5RaderingAvData.doc

 • www.larvik.kommune.no

  Brukt/utrangert

  utstyr er levert til

  IT-avdelingen

  Sletter data fra faste

  disker

  5.5.5RaderingAvData

  Skal PC’en

  gjenbrukes?

  PC’en leveres til

  AOK

  Sletting av data

  med KillDisk

  Norsk

  Gjen-

  vinning

  Nei

  IT sender melding

  til RE/ mottaker

  når PC’en er klar

  PC’en hentes og

  kvitteres ut

  RE/ Mot-

  taker

  Nyttige deler som

  for eksempel ram

  o.a tas vare på

  Ja

  Skal PC’en i Larvik

  kommunes nettverk?

  PC’en ghostes

  Ja

  NeiSletting av data

  med KillDisk

  SupportPoint

  AOK

 • www.larvik.kommune.no

  Larvik kommune Felles kvalitetssystem

  Versjon 16, 27.04.2011 Ansvarlig: Kvalitetsleder

  ”SofA – Statement of Applicability” (anvendelsesklæring)Dette dokumentet skal:

  gi referanser til hvor Larvik kommune har beskrevet oppfyllelsen av de enkelte sikkerhetskrav i standard ISO/IEC 27001:2005 (engelsk),

  se også veiledningsstandarden: NS ISO/IEC 17799:2005 (på norsk)

  Dokumentasjonen er i form av ren tekst, eller link til prosedyrer, rutiner, sjekklister - i kvalitetssystemet, på intranett etc

  beskrive årsak til at standardens sikkerhetskrav søkes oppfylt, evt. til at kravet ikke er aktuelt eller relevant.

  (Et punkt kan ha flere begrunnelser, årsaken til dette kan f.eks. være at egne krav går lengre enn lovkrav, eller at kravet indirekte

  er pålagt i lov.)

  gi referanser også for eventuelle sikkerhetskrav som ikke dekkes av standarden

  ISO 27001

  NS-ISO 17799

  Sikkerhetskrav i standarden

  (norsk tekst er brukt i

  hovedsak her, for å øke

  forståelsen i organisasjonen)

  Oppfylles

  kravet?

  Ja/Delvis/Ne

  i/Ikke

  Relevant

  Begrunnelse

  Dokumentasjon AnsvarligLov-

  krav

  Egne

  krav

  Risiko

  vurd.

  1 OMFANG Prosjektbeskrivelse fra innføring 2002

  8.4.1 Kvalitetssystem manual

  Kvalitetsleder

  1.1 Generelt - - - - - -

  1.2 Anvendelse - - - - - -

  2 NORMATIVE REFERANSER

  3 TERMER OG DEFINISJONER

  Q:\Felles\TilleggKap1\SofA.doc

  //R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/ISO_IEC_27001_2005.pdfhttp://intranett/Kvalitet/Systemadministrasjon/ISO_standarder/NS_ISO_IEC_17799_2005.pdf//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/ISO_IEC_27001_2005.pdf//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/NS_ISO_IEC_17799_2005.pdf//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/NS_ISO_IEC_17799_2005.pdf//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/NS_ISO_IEC_17799_2005.pdf//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/BS7799_2_2002.doc//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/is/dokumentasjonbs7799/Prosjektbeskrivelse.doc//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/PowerPoint2003/8.4.1KvalitetssystemManual.doc//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/BS7799_2_2002.doc//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/BS7799_2_2002.doc//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/BS7799_2_2002.doc//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/BS7799_2_2002.doc

 • www.larvik.kommune.no

  ISO 27001

  NS-ISO 17799

  Sikkerhetskrav i

  standarden (norsk tekst er

  brukt i hovedsak her, for å

  øke forståelsen i

  organisasjonen)

  Oppfylles

  kravet?

  Ja/Delvis/N

  ei/Ikke

  Relevant

  Begrunnelse Dokumentasjon Ansvarlig

  A.9.2.5 Sikkerhet for eksternt

  plassert utstyr

  Ja X Se kvalitetssystemets prosess 5.6.5 Fysisk og miljømessig

  sikkerhet.

  IT/ sikkerhetsjef

  A.9.2.6 Sikker avhending eller

  gjenbruk av utstyr

  Ja X X Avhending av utstyr skal skje via IT-avdelingen, jfr.

  kvalitetssystemets kap. 5.5.4 og kap. 5.5.5.

  IT

  A.9.2.7 Fjerning av eiendeler Ja X Det vises til kommunens Retningslinjer for

  informasjonssikkerhet, kap. 4.6 og kvalitetssystemets

  prosess 5.6.5 Fysisk og miljømessig sikkerhet.

  Sikkerhetsjef

  A.10 KOMMUNIKASJONS- OG

  DRIFTSADMINISTRASJON

  A.10.1 Driftsprosedyrer og

  ansvarsforhold

  Kvalitetsleder/IT

  A.10.1.1 Dokumenterte

  driftsprosedyrer

  Delvis X X IP-check benyttes for å systematisere daglige

  driftsoppgaver. Systemet melder avvik (for eksempel

  diskforbruk, tjenstestopp, linjefeil etc.).

  Backup-status sjekkes hver morgen. Melding om avvik

  sendes fra backup-systemet til driftsansvralig.

  Dette logges til driftsansvarlig i SupportPoint.

  IT

  A.10.1.2 Endringsadministrasjon Delvis X X Rutine for å melde fra om planlagte IT-systemer/endringer til

  IT-systemer fra andre enheter; se felles rutine 5.5.8 Melding

  om prosjekter og større oppdrag. Se også A 8.1.1

  IT

  //R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/ISO_IEC_27001_2005.pdf//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/NS_ISO_IEC_17799_2005.pdf//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/NS_ISO_IEC_17799_2005.pdf//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/NS_ISO_IEC_17799_2005.pdf//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/BS7799_2_2002.doc//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/PowerPoint2003/5.6.5FysiskOgMiljomessigSikkerhet.doc//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/PowerPoint2003/5.6.5FysiskOgMiljomessigSikkerhet.doc//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/BS7799_2_2002.doc//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/PowerPoint2003/5.5.4HandteringAvBruktUtrangertIT_Utstyr.dochttp://intranett/Kvalitet/Felles/5.5.5RaderingAvData.doc//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/BS7799_2_2002.dochttp://intranett/Kvalitet/Felles/TilleggKap1/RetningslinjerForInformasjonssikkerhet.dochttp://intranett/Kvalitet/Felles/TilleggKap1/RetningslinjerForInformasjonssikkerhet.dochttp://intranett/Kvalitet/felles/5.6.5FysiskOgMiljomessigSikkerhet.doc//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/BS7799_2_2002.doc//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/BS7799_2_2002.doc//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/BS7799_2_2002.doc//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/BS7799_2_2002.doc//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/PowerPoint2003/5.5.8 Melding om prosjekter og større oppdrag.doc//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/PowerPoint2003/5.5.8 Melding om prosjekter og større oppdrag.doc

 • www.larvik.kommune.no

  ISO 27001

  NS-ISO

  17799

  Sikkerhetskrav i standarden

  (norsk tekst er brukt i

  hovedsak her, for å øke

  forståelsen i organisasjonen)

  Oppfylles

  kravet?

  Ja/Delvis/Nei

  / Ikke

  Relevant

  Begrunnelse

  A.9.2.6 Sikker avhending eller

  gjenbruk av utstyr

  Ja X X

  Dokumentasjon Ansvarlig

  Avhending av utstyr skal skje via IT-avdelingen, jfr.

  kvalitetssystemets kap. 5.5.4 og kap. 5.5.5.

  IT

  //R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/ISO_IEC_27001_2005.pdf//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/NS_ISO_IEC_17799_2005.pdf//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/NS_ISO_IEC_17799_2005.pdf//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/NS_ISO_IEC_17799_2005.pdf//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/NS_ISO_IEC_17799_2005.pdf//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/Systemadministrasjon/ISO_standarder/BS7799_2_2002.doc//R3AS01/USERS/ORGLOFAR/PowerPoint2003/5.5.4HandteringAvBruktUtrangertIT_Utstyr.dochttp://intranett/Kvalitet/Felles/5.5.5RaderingAvData.doc

 • www.larvik.kommune.no

 • www.larvik.kommune.no

 • www.larvik.kommune.no

 • www.larvik.kommune.no

 • www.larvik.kommune.no

  Måned: August År: 2011 Resultatenhet: IT-avdelingen Resultatenhetsleder: Terje

  Hasle

  TEMA STATUS(Obligatorisk)

  AVVIK?(Obligatorisk)

  LUKKING AV AVVIK

  Tiltak / frist / konsekvenser (Obligatorisk ved avvik)

  LEDERSTØTTE?(Obligatorisk ved avvik)

  1. ØKONOMI JA NEI JA NEI

  Forbruk netto lønn i %:* 73,21 X

  Sum utgifter i %: ** 64,87

  Sum inntekter i %: ** 184,74 X

  2. SYKEFRAVÆR I %

  Korttidsfravær: (1 til 16 dg) 0,00 0

  Langtidsfravær: (fom 17 dg) 6,07 0

  Totalfravær, kort 0,32 0

  Totalfravær, lang 7,53 0

  3. UTVIKLINGSSAMTALER

  Antall samtaler/antall ansatte (skrives som brøk): 0/12 X 0

  4. DOKUMENTERTE FORBEDRINGSRAPPORTER DENNE MND.

  0 X

  Antall avslått: 0 X

  5. BRUKERKONSEKVENSER DENNE MND.

  Antall klager (formell klagerett) og oppfølging: Ikke relevant

  Antall meldekort (meldingsordningen) og oppfølging: Ikke relevant

  6. TJENESTEBESKRIVELSER OG BRUKERGARANTIER

  Antall garantibrudd Ikke relevant

  7. UGYLDIG/BEKYMRINGSFULLT FRAVÆR – (GRUNNSKOLEN)

  Ikke relevant

  8. EVENTUELLE ANDRE FORHOLD:

 • Disposisjon

  Larvik – der det gode liv lever!

  Larvik kommune

  Historikk/bakgrunn for sertifiseringen

  Prosessen

  Systemet

  Erfaringer

 • www.larvik.kommune.no

  Oppsummering/erfaringer:

  Ja, det har vært nyttig!!

  Bevisstgjøring / Forståelse /

  Holdinger

  Klar plassering av ansvar

  Økt intern kompetanse

  Prosesser/rutiner er beskrevet

  Oversikt og orden (Tja…. )

  Systemer er på plass – og lever!

  Sikrer kontinuerlige forbedringer

  Kvalitet gir økt troverdighet

  90% organisasjon - 10% teknologi

 • www.larvik.kommune.no

  Oppsummering/erfaringer:

  Men -

  Mye å vedlikeholde / vanskelig å

  holde alt materiell ajour

  Vanskelig å finne en god struktur

  Jakter på et nytt system

  Varierende lojalitet

  Stram oppfølging / rapportering

  Det koster å være sertifisert

  Trenger vi et politi?

  Er vi bedre enn andre?