diabetul zaharat vudu (2)

Download Diabetul Zaharat Vudu (2)

Post on 06-Jul-2018

234 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  1/109

  PatologiaPatologiapancreasuluipancreasului

  1.1. GeneralitGeneralităţiăţi2.2. Diabetul zaharatDiabetul zaharat3.3. Complicaţiile croniceComplicaţiile cronice4.4. TratamentulTratamentul5.5. Complicaţiile acuteComplicaţiile acute

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  2/109

  Partea 1.Partea 1.

  GeneralităţiGeneralităţi1.1. Date anatomiceDate anatomice

  2.2. ormonii pancreaticiormonii pancreatici3.3. !eglarea metabolismului!eglarea metabolismului

  glicemicglicemic

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  3/109

  PancreasulPancreasul

  "ocalizat"ocalizat #ntre#ntre$$ %arginea%arginea in&erioin&erioaarrăă aa stomacstomaculuiului 'i porţiunea'i porţiunea pro(imalpro(imală aă a intestinintestinului subţireului subţire

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  4/109

  PancreasulPancreasul "ocalizat"ocalizat #ntre#ntre$$

  %arginea%arginea in&erioin&erioaarrăă aa stomacstomaculuiului 'i porţiunea'i porţiunea pro(imalpro(imală aă a intestinintestinului subţireului subţire

  Conţine celule e(ocrine )i en*ocrineConţine celule e(ocrine )i en*ocrine

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  5/109

  Structura insulelorStructura insulelorLangerhansLangerhans

  Vase sanguine

  acinus

  Celule endocrine:Celulele alfa – secretă

   glucagon

  Celulele beta – secretăinsulina

  Vase sanguine

  Insula pancreatică (Langerhans) înconjurată de acinuşi pancreatici

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  6/109

  Pancreasul en*ocrinPancreasul en*ocrin  CelCelulele se a*ună sub &ormă *eulele se a*ună sub &ormă *e

  ciorchine &orm+n*$ciorchine &orm+n*$  ,nsule pancreatice sau insulele,nsule pancreatice sau insulele 

  "angerhans"angerhans 

  ,nsulele pancreatice sunt &ormate,nsulele pancreatice sunt &ormate*in 4 tipuri *e celule$*in 4 tipuri *e celule$   -l -l& & a cela celuleule$ pro*uc glucagon$ pro*uc glucagon

  eta celeta celuleule$ secret$ secretăă insulininsulinaa Delta celDelta celuullee$ pro*uc$ pro*ucsomatostatinăsomatostatină

  PPPP celceluullee$ secret$ secretăă polpoliipepti*pepti*aa 

  pancreaticpancreatic

  ăă

  /PP0/PP0

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  7/109

  Pato-fziologie - secretia InsulineiPato-fziologie - secretia Insulinei

  Preproinsulina$Preproinsulina$ribozomi /reticulribozomi /reticulen*oplasmatic0en*oplasmatic0

  Proinsulina$ granuleProinsulina$ granulesecretorii *in aparatulsecretorii *in aparatulGolgiGolgi

  ecretia insulinei$ecretia insulinei$e(ocitoza /&uzionareae(ocitoza /&uzionareagranulelelor secretoriigranulelelor secretoriicu membrana celulara0cu membrana celulara0

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  8/109

  Structura insulineiStructura insulinei

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  9/109

  Secretia Insulinei-rolulSecretia Insulinei-rolulglucozeiglucozei

   Glucoza sanguinaGlucoza sanguina →→ Transportori (Glut1 si Glut2Transportori (Glut1 si Glut2  !  !

   "elulele"elulele ##$$ GlucozaGlucoza

  Gluco%inaza !Gluco%inaza !

  Glucoza-&-'osatGlucoza-&-'osat

  !!

  )) *TP→Inchi+erea *TP→Inchi+erea

  canalelor ,*TPcanalelor ,*TP

  !!

    )  )"a i.c."a i.c.

  !!

  /arginalizare granule secretorii/arginalizare granule secretorii'uzionare cu 0e0rana'uzionare cu 0e0rana

  celularacelulara

    !!

    Secretie InsulinaSecretie Insulina

   

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  10/109

  Efectele insulineiEfectele insulinei: etabolisul: etabolisulglucidicglucidic

  insulininsulinaa stimulestimuleazăază

  !ransport!ransportulul glucoseglucoseii ("L#! : u("L#! : uşchişchi şişişesutşesut adipadiposos))

  "l"liicolcoli$ai$a  eenergienergie

  "l"liicogcogeenne$ae$a

  insulininsulinaa inhibinhibăă

  "luconeogene$a"luconeogene$ahepaticăhepatică

  "l"liicogcogeenolnoli$ai$a ((ficat şificat şiuşchiuşchi))

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  11/109

  Efectele insulineiEfectele insulinei: etabolisul: etabolisullipidiclipidic

  insulininsulinaa stimulestimuleazăază

  LipogLipogeenne$ae$a %%iintnte$ae$a de triglde trigliicceerideride((&esut sdipos&esut sdipos))

  %%iintnte$ae$a de acide aci$i$i gragraşişi libliberieri (f (f icaticat))

   'ctiit 'ctiitateaatea LipoprotLipoproteeininlipaselipaseii (LL*(LL* &esut&esutadiposadipos))

  insulininsulinaa inhibinhibăă

  LipolLipoli$ai$a LL (LL (uşchiuşchi)) CCeetogentogene$ae$a

  +,+,iidadarearea aci$iloraci$ilorgraşigraşi (f (f icaticat))

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  12/109

  Efectele insulineiEfectele insulinei: etabolisul: etabolisul

  proteic şi electroliticproteic şi electroliticinsulininsulinaa stimulestimuleazăază

  rotroteeineine !ransport de!ransport de '' ''-- %%iintnte$ae$a protproteicăeică

  EElectrollectroli&ii&i ătrunderea . înătrunderea . încelulecelule

  insulininsulinaa inhibinhibăă

  rotroteeineine CatabolisCatabolisulul protproteiceic

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  13/109

  /eglarea gliceiei/eglarea gliceiei Factori nutriţionali

  cantitatea )i natura gluci*elor #ngeratealte substanţe nutritie asociate /bre lipi*e0

   Factori gastrointestinalieacuarea gastrică*igestia )i absorpţia intraluminală a gluci*elor

   Factori metabolici6(i*area glucozei%etabolismul glucozeitoca7ul glucozei,nhibarea sintezei hepatice a glucozei

   Factori hormonaliormoni pancreatici$ insulina glucagon amilina /aspececantitae )i calitatie0ormoni intestinali $G"P1 G,P /e8ecte asupra eacuăriigastrice )i9sau secreţiei *e insulină0

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  14/109

  Valorile glicemieiValorile glicemiei

  Normal IFG Diabet

  4.0 5.7

  6.1

  7.0 mmol/L

  7.8 11.0 mmol/L

  À jeu

  !o"t#$%$G75 g &e gluco"'

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  15/109

  GlGliicceemiemie

  FicatFicat

  //eeceptceptoorr

  de insulinăde insulină

  !acr !acr eea" (a" (0 I"uliI"uliaa

  0 GlucagoGlucago

  1u1uşchişchi

  2esut adipos2esut adipos

  "L#!"L#!

  )limetare

  GluconeogenezaGlicogeneza/GlicogenolizaGlicoliza

  Glicogeneza/GlicogenolizaGlicoliza

  Sinteza de triglyceride

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  16/109

  34-56-74 74

  !eglarea glicemiei!eglarea glicemiei

  [G][G]Glucagon Insulina

  1. Glicogenoliza2. Gluconeogeneza

  1. Glicogeneza2. Glicoliza

  3. Oxydarea glucozei

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  17/109

  34-56-74 78

  %etabolismul glucosei $ stare%etabolismul glucosei $ stare*e post*e post

  [G]

  Glucagon Insulina

  1. Glicogenoliza2. Gluconeogeneza Glicogeneza

  ++   ++

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  18/109

  34-56-74 79

  %etabolismul glucozei $%etabolismul glucozei $postpran*ialpostpran*ial

  [G]

  Glucagon Insulina

  Glicogenoliza Glicogeneza

   Alimentare

  l l i li i i l l i 4 l h i i l l i li i i l l i 4 l h i i

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  19/109

    *loo& gluco"e *loo& gluco"e

  olul insulinei 3i glucagonului 4n reglarea ho0eostazieiolul insulinei 3i glucagonului 4n reglarea ho0eostazieiglucozeiglucozei

  Gluco"e out+ut Gluco"e u+ta,e

  Glucago-α cell

  I"uli- cell

  !acrea"

  Lier  u"cleu"cle)&i+o"e)&i+o"e

  ti""ueti""ue

  +o"t +o"t+ra&ial

   

  orte ;r< .ahn %E- Clin Invest Med - 7==>*79:368–3>6- 'dapted ?ith perission fro .ahn C/< %altiel '/- In: .ahn C/ et al<eds- Joslin’s Diabetes Mellitus- 76th ed- Lippincott @illias A @ilBins* 355>:76>–749- 6

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  20/109

  34-56-74 35

  %etabolismul glucozei%etabolismul glucozei

  ProducProducereaerea UtiliUtilizareazarea[G]

  GlucagonGlucagon InsulinInsulinaa

  Ficat Muşchi*

  Adiocite

  !Ficat"

  #inichi$reier 

  #etina

  #inichi

  %ritrocite

  &eucocite

  Pele

  Mucoasa intestinal'

  $at$ateechola(ine) cortichola(ine) cortizzol) Gol) G

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  21/109

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  22/109

  'igure 15.16'igure 15.16

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  23/109

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  24/109

  Nauc, ) et al. J Clin Endocrinol Metab. 186 )ug6-(4#48. 9o+:rig;t < 186. $;e =&ocrie 2ociet:.

  =>ectele icretielor &u+' $%$G ?i=>ectele icretielor &u+' $%$G ?ia&mii"trarea ia&mii"trarea i

  0

  50

  100

  150

  00

  #0 0 0 60 0 10 150 180 10

  !ie (in)

  0

  100

  00

  00

  400

  #0 0 0 60 0 10 150 180 10

  !ie (in)

  +ral

  IV

  Gluco"e -mg/&L I"uli -+mol/L

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  25/109

   @

  G

  $

  F

  I

  2

  D

   @

  2I

  )

  DA

  IB

  CC

  DF

  VN

  L

  L)

  CAG

  AA

  NDA

  B N C$

  I

  "I: "lucosedependent insulinotropic polDpeptide

  "L7: "lucagonliBe peptide7

  IncretineleIncretinele

  )=

  )

  =

  B $F

  $2

  DV

  22

   @L

  =G

  C)

  )

  =F

  ILVAGEG

  G

  ) A

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  26/109

  L#9ell-ileum colo

  !roglucago

  GL!#1 7#7H

  GL!#1 7#6NBH

  A#9ell-jejuum

  !roGI!

  GI! 1#4H

  %%iintnte$ae$a şişi secr secr e&ia dee&ia de "L7"L7 şişi "I"I

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  27/109

  7iaetul zaharat7iaetul zaharat DDenieniţieţie ClasicareClasicare :tiopatogenie:tiopatogenie

  Diabet *e tip 1Diabet *e tip 1 Diabet *e tip 2Diabet *e tip 2 -lte tipuri *e *iabet -lte tipuri *e *iabet

  Tabloul clinicTabloul clinic DiagnosticDiagnostic

  TratamentTratament Complicaţii croniceComplicaţii cronice Complicaţii acuteComplicaţii acute

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  28/109

  DIABETUL ZAA!AT  # de"ini#ie

  DIABETUL ZAA!AT &e>ie?te o tulburare metabolic' com+le'care +oate aea etiologie multi+l' caracteriJat' +ri ;i+erglicemiecroic' a"ociat' cu mo&i>ic'ri ale metaboli"mului gluci&ic li+i&ic ?i

  +roteic reJultate &i &e>icie3a K i"ulio"ecre3ie i"ulioreJi"te3'"au ambele.WHO 

  The Expert Committee on the Diagn.and Classif. of Diabetes Mellitus (from the ADA) Diab.Care !!"# $ol %& suppl '

  i$er%licemia croic' &i &iabet "e a"ociaJ' +e terme lug cualter'ri &i">uc3ii "au i"u>icie3' ale &i>eritelor orgae K "+ecial aleoc;ilor riic;ilor erilor iimii a"elor "aguie.

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  29/109

  Diabetul zaharat & clasi"icare etiolo%icăTipul 78Tipul 78 Procesul etiopatogenicProcesul etiopatogenic "aracteristica terapeutică"aracteristica terapeutică

  78 tip78 tip 11

   *utoi0un *utoi0un

  I+iopaticI+iopatic 

  7istrucţie autoi0ună a celulelor-7istrucţie autoi0ună a celulelor-

  #.#.9ecunoscut9ecunoscut

   Insulinoterapia Insulinoterapia esteeste

  in+ispensailă pentruin+ispensailă pentrusupra:ieţuiresupra:ieţuire 

  78 tip 278 tip 2   Insulinorezistenţa 3iInsulinorezistenţa 3i secreţia +efcitară +e insulină;secreţia +efcitară +e insulină;a0ele 0ecanis0e coe

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  30/109

  DIABETUL ZAA!AT  # de"ini#ie

  Diabetul zaharat tip 1 - este considerat la oraactuală o afecţiune autoimună cu etiologiemultifactorială, produsă de o interacţiune complexă amai multor factori genetici şi de mediu, a căror

  consecinţă este distrucţia progresivă a celulelor beta-pancreatice (cele care sintetizează insulina şi !n "nal,defcitul absolut de insulină endogenă.

  Diabetul zaharat tip 2 # este un sindrom eterogena cărui etiopatogenie implică at$t factori genetici, c$tşi de mediu, ale cărui mecanisme intime molecularenu sunt !ncă elucidate. %e admite existenţa a douădefecte metabolice ma&ore' defcitul de secreţie

  beta-celulară şi rezistenţa ţesuturilor ţintă la

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  31/109

  DIABETUL ZAA!AT  # de"ini#ie

  Diabetul zaharat secundar  # sau altfel denumitalte tipuri speci"ce de diabet, reuneşte un grupeterogen de afecţiuni, care au !n comun prezenţaunei explicaţii relativ clare pentru apariţia diabetului.

  Diabet gestaţional  # reprezintă )orice grad deintoleranţă la glucide, cu debut sau primărecunoaştere !n timpul sarcinii*, indiferent de evoluţia

  postpartum sau de tratamentul necesar pentruecilibrarea dereglărilor metabolice.

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  32/109

  SituaSituaţţia epidemiologicia epidemiologicăă actualactualăă 

  !!!!!!

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  33/109

  DIABETUL ZAA!AT   o e$idemie de $ro$or#iisau “epidemia secolului”sau “epidemia secolului”

  *nternational Diabetes +ederation. Diabetes Atlas Exe,uti-e ummar. %econd +dition. publ. 2//0 -13

  0

  50

  100

  150

  00

  50

  00

  15 000 05

  Populaie !milioane"

  15154

  00

  0

  010

    5-95% diabetici de t ip 2

  "l if +i t l i 4 ţi"lasifcarea +iaetului 4n uncţie

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  34/109

  "lasifcarea +iaetului 4n uncţie"lasifcarea +iaetului 4n uncţie+e gra:itatea procesului+e gra:itatea procesului

  '@/* '@/*   /*9I'>STAIL> "LI9I">/*9I'>STAIL> "LI9I"> 

  7iaet zaharat or0a7iaet zaharat or0au3oarău3oară 

  Complicaţiile micro )i macroasculareComplicaţiile micro )i macroascularelipsesclipsesc

  7iaet zaharat gra:itate7iaet zaharat gra:itate0e+ie0e+ie

  !etinopatie neproli&eratiă.!etinopatie neproli&eratiă.;e&ropatie *iabetică #n sta*iul;e&ropatie *iabetică #n sta*iulmicroalbuminuriei.microalbuminuriei.Polineuropatie *iabetică.Polineuropatie *iabetică. 

  7iaet zaharat or0a7iaet zaharat or0agra:ăgra:ă 

  !etinopatie *iabetică preproli&eratiă )i!etinopatie *iabetică preproli&eratiă )iproli&eratiă.proli&eratiă.;e&ropatie *iabetică #n sta*iul proteinuriei )i;e&ropatie *iabetică #n sta*iul proteinuriei )i,!C.,!C.Polineuropatie autonomă.Polineuropatie autonomă.%acroangiopatii$%acroangiopatii$car*ioscleroză postin&arcticăcar*ioscleroză postin&arcticăinsucienţă car*iacăinsucienţă car*iacăacci*ent ascular cerebralacci*ent ascular cerebrala&ectarea ocluziă a aselor membrelora&ectarea ocluziă a aselor membrelor

  in&erioare.in&erioare. 

  Cl i *i b t l i # & ţi * * lClasicarea *iabetului #n &uncţie *e gra*ul

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  35/109

  Clasicarea *iabetului #n &uncţie *e gra*ulClasicarea *iabetului #n &uncţie *e gra*ul*e compensare a metabolismului gluci*ic*e compensare a metabolismului gluci*ic

  IndiciiIndicii CompensareCompensare SubcompensareSubcompensare DecompensareDecompensare

  Diabet zaharat de tip 1Diabet zaharat de tip 1

  HbA1c !"HbA1c !" +), - ),+), - ), )1 / )0)1 / )0 )0 )0

  Glicemia bazal# mmol$l"Glicemia bazal# mmol$l" 0), - +),0), - +), +)1 / +)0+)1 / +)0 +)0 +)0

  Glicemia postprandial#Glicemia postprandial#

  mmol$l"mmol$l"

  )0 / ),)0 / ), )1 / ),)1 / ), ), ),

  Glicemia la culcare mmolGlicemia la culcare mmol$$l"l" +), / ),+), / ), )1 / )0)1 / )0 )0 )0

  Diabet zaharat de tip %Diabet zaharat de tip %

  HbA1c !"HbA1c !" +), / +)0+), / +)0 +)+ / ),+)+ / ), ), ),

  Glicemia bazal# mmol$l"Glicemia bazal# mmol$l" 0), / 0)00), / 0)0 0)+ / +)00)+ / +)0 +)0 +)0

  Glicemia postprandial#Glicemia postprandial#

  mmol$l"mmol$l"4 )04 )0 )0 / ),)0 / ), ), ),

  Glicemia &nainte de somnGlicemia &nainte de somn

  mmolmmol$$l"l"+), / ),+), / ), )1 / )0)1 / )0 )0 )0

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  36/109

  7iaetul zaharat +e tip 17iaetul zaharat +e tip 1

   Diabetul zaharat tip 1 - este consi*erat la oraactuală o a&ecţiune autoimună cu etiologiemulti&actorială pro*usă *e o interacţiunecomple(ă a mai multor &actori genetici )i *eme*iu a căror consecinţă este *istrucţiaprogresiă a celulelor betapancreatice /celecare sintetizează insulina0 )i #n nal defcitulabsolut de insulină endogenă.

  <  Autoimun<  Idiopatic

  <  Reprezintă 10 -1! din numărul total aldiabeticilor.

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  37/109

  =tiologia &iabetului Ja;arat &e ti+ 1. 

  Factori &e me&iu

  I>ec3iile irale etc

  !re&i"+uere geetic'

  Geele BL)

  Di"truc3ie autoimu' a

  celulelor

  I"u>icie3' i"uliic'

  )lte &eregl'rimetabolice

  Bi+erglicemie

  P i di b l i h d i 1P t i di b t l i h t d ti 1

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  38/109

   Patogenia diabetului zaharat de tip 1 Patogenia diabetului zaharat de tip 1

  ta*iul ,ta*iul , sau pre*ispoziţia sau pre*ispoziţiagenetică se caracterizează pringenetică se caracterizează prinprezenţa sau absenţa genelorprezenţa sau absenţa genelorasociate *iabetului tip 1.asociate *iabetului tip 1.

  ta*iul ,,ta*iul ,,  *ebutul procesului*ebutul procesuluiautoimun.autoimun. 

  ta*iuta*iul ,,,l ,,,  *ezoltarea*ezoltarea*ereglărilor imunologice*ereglărilor imunologice$$*istrucţia celulelor*istrucţia celulelor== cu apariţiacu apariţiaunui răspuns autoimununui răspuns autoimunsecun*ar care se mani&estă prinsecun*ar care se mani&estă prin

  prezenţa #n s+nge aprezenţa #n s+nge aautoanticorpilor.autoanticorpilor.

  ta*iul ,> ta*iul ,>  etapa *ereglăriloretapa *ereglărilorimunologice ei*ente.imunologice ei*ente. 

  ta*iul > ta*iul >  sunt prezentesunt prezentemani&estările clinice alemani&estările clinice ale

  *iabetului *eoarece către acest*iabetului *eoarece către acestmoment cca. [email protected] *in celulelemoment cca. [email protected] *in celulelebeta sunt *istruse.beta sunt *istruse.

  ta*iul >,ta*iul >, este caracteristicăeste caracteristicăper*erea totală a actiităţiiper*erea totală a actiităţii&uncţionale a celulelor beta )i&uncţionale a celulelor beta )ire*ucerea consi*erabilă are*ucerea consi*erabilă a

  numărului lor.numărului lor.

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  39/109

  7ia7iaeet +e tt +e tiip 1p 1

  BactBactoriori *e ris*e riscc BactBactoriori ggeenneetiticici $$

  PrPree*ispo*ispoziţieziţie la persoanele cula persoanele cu "- D!3"- D!3 )i)i 

  D!4 / 5A D10D!4 / 5A D10

  D E rD E rool protectl protectoorr

  BactBactoriori *e me*iu*e me*iu $$

   -lbumin -lbuminaa boinboinăă lala nounăscuţi sau laptelenounăscuţi sau laptelearticialarticial Carnea a&umatăCarnea a&umată / nitro/ nitrozzamine0amine0 >iru >iru)ii)ii FF

  i + i 17i + i 1

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  40/109

  7iaet +e tip 17iaet +e tip 1  -c anticellule insulare /,C-0 -c anticellule insulare /,C-0

  PrePrezenţi la circazenţi la circa @ A [email protected] A D1

  [email protected][email protected]@[email protected] *intre ru*ele *e gra*ul ,*intre ru*ele *e gra*ul , D1D1

   -c antiprotein tirozin &os&ata -c antiprotein tirozin &os&atazza ,-2a ,-2 PPrezenţi larezenţi la 555A D1555A D1

  II &recent la pacienţii tineri cu&recent la pacienţii tineri cu D!4D!4 PersistPersistăă 1 an1 an *upă*upă *iagnostic )i apoi sca**iagnostic )i apoi sca*

   -c antiglutamat * -c antiglutamat *eecarbo(carbo(iilalazaza / G-D0/ G-D0 PrPrezenţi laezenţi la [email protected] J [email protected] [email protected] J [email protected] D1 :(presi:(presiaa cre)te cu +rstacre)te cu +rsta I I mai &recentmai &recent D!3D!3 PersistPersistăă mai mulţi ani *upă *iagnosticmai mulţi ani *upă *iagnostic

  Prezintă interes asocierea *ePrezintă interes asocierea *e -c III / anti G-D -c III / anti G-D )i)i ,-20,-20

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  41/109

  7ia7iaeet +e tt +e tiip 1p 1

  "-D- E "atent -utoimmune"-D- E "atent -utoimmuneDiabete o& the -*ultDiabete o& the -*ult

  PrPrezezenenţaţa marmarKerilorKerilor imunogimunogeenneetiticici spspeecicicici 

  aiai D1D1 lala papacienţiicienţii iniiniţţialial consi*consi*eerraţiaţi caca D2D2 CaractCaractereere spspeciceecice aleale D2 / insulino!0D2 / insulino!0 PaPacienţicienţi II tineri )i %,tineri )i %, II mai mici ca ceimai mici ca cei 

  D2D2 :oluţia:oluţia "-D- est"-D- estee mai puţin brutală camai puţin brutală ca D1D1 -nti*iab -nti*iabeticeleeticele oraoralele sunt benece numaisunt benece numai

  #n primul an *e tratament#n primul an *e tratament

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  42/109

  7ia7iaeet +e tt +e tiip 1p 1

  Tabloul clinicTabloul clinic $$ PaPacientcient t+nărt+năr / [email protected] A L [email protected] an/ [email protected] A L [email protected] anii00 slabslab imptome ma7ore ale *iabetuluiimptome ma7ore ale *iabetului -s -sociere cu posibile mala*ii autoimuneociere cu posibile mala*ii autoimune $$

  %ala*i%ala*iaa -**ison -**ison DDistiroi*iile /GTD T-0istiroi*iile /GTD T-0  -nemia -nemia iermeriermer  >itiligo >itiligo

  !is!iscc *e **e *eecompensacompensarere cetoaci*ozicăcetoaci*ozică TratTrataamentment insulinotinsulinoteerapierapie

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  43/109

  7ia7iaeet +e tt +e tiip 1p 1

  D1 i*iopatD1 i*iopaticic PaPacienţicienţi insulinopinsulinopenicienici cu cetoaci*oză &ărăcu cetoaci*oză &ără

  etiologie cunoscutăetiologie cunoscută

  6rigine a&ricain6rigine a&ricain

  ăă

   sausau

   asiatiasiati

  căcă

  BărăBără haplothaplotiip "- caractp "- caracteeristiristicc DDeecicitt *e*e insulininsulinăă )i)i necesitatea #nnecesitatea #n

  insulinoterapie sunt ariabile #n timpinsulinoterapie sunt ariabile #n timp

  cetoaci*oza poate *oar epiMo*icăcetoaci*oza poate *oar epiMo*ică

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  44/109

  7iaetul zaharat +e tip 27iaetul zaharat +e tip 2 Diabetul zaharat tip " J este un sin*rom

  eterogen a cărui etiopatogenie implică at+t&actori genetici c+t )i *e me*iu ale căruimecanisme intime moleculare nu sunt #ncăeluci*ate. e a*mite e(istenţa a *ouă *e&ecte

  metabolice ma7ore$ defcitul de secreţie beta-celulară #i rezistenţa ţesuturilor ţintă laacţiunea insulinei.

   Reprezintă $-%! din numărul total al

  diabeticilor 

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  45/109

  7ia7iaeet +e tt +e tiip 2p 2

  Patologie hPatologie heetteerogrogeennăă non autoimmun non autoimmunăă BormBormaa cea mai &recentăcea mai &recentă E I [email protected] AE I [email protected] A PrPree alen alenţaţa #n continuă cre)tere#n continuă cre)tere $$

  Nn lumeNn lume  [email protected] [email protected] millioaannee #n#n 1?51?5  15 millio15 millioaannee ##n [email protected]@@n [email protected]@@

  BrBrecenţaecenţa &orme&ormelorlor asasiimptomatimptomaticece impimpuneune prpreellee  area sistematică a glicemieiarea sistematică a glicemiei

  7i 7iaet + tt +e tii 2p 2

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  46/109

  7ia7iaeet +e tt +e tiip 2p 2 'act'actoriori ggeenneetiticici $$

  ,nOuenţă genetică ma7oră,nOuenţă genetică ma7oră $ atc* *e D2$ atc* *e D2 #n#n &amil&amilie laie la  [email protected] A [email protected] A *in pacienţi*in pacienţi gemenigemeni homozhomoziigogoţiţi E concor*anE concor*anţaţa lala @ [email protected] A

  'act'actori +e 0e+iuori +e 0e+iu $$  -limentare *ezechilibrată -limentare *ezechilibrată  e*entarisme*entarism 6bezitatea6bezitatea

  'act'actoriori 00eetaolitaolicici $$  Decitul *e insulinăDecitul *e insulină $$

  ! ! ee*uc*ucereaerea maseimasei celulelorcelulelor == DispariDispariţiaţia picpiculuiului prpreecocecoce alal insulinosinsulinoseecrcreţieieţiei DiminuDiminuareaarea insulininsulineemiemieii Q 7eRnQ 7eRn ce se mani&estă prin hiperglicemiece se mani&estă prin hiperglicemie

  ,nsulinor,nsulinorezistenţaezistenţa $$ că*erea ecacităţii insulinei ca un &actor *e utilizare al glucozei cucă*erea ecacităţii insulinei ca un &actor *e utilizare al glucozei cu

  hiperinsulinemie compensatoriehiperinsulinemie compensatorie

   

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  47/109

  PathogBniPathogBnie

  +u +iaCte+u +iaCtesucrBsucrB

  5u(ar e.a. 1

  /aDor PathophEsiologic/aDor PathophEsiologic

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  48/109

  /aDor PathophEsiologic/aDor PathophEsiologic7eects in TEpe 2 7iaetes7eects in TEpe 2 7iaetes

   'dapted ?ith perission fro .ahn C/< %altiel '/- In: .ahn C/ et al< eds-Joslin’s Diabetes Mellitus- 76th ed- Lippincott @illias A @ilBins* 355>:76>–749*el rato %< 1archetti - #orm Metab $es- 3556*4:88>–897* orte ;r< .ahn %E- Clin Invest Med - 7==>*79:368–3>6-

  Be+aticgluco"eout+ut

  I"ulire"i"tace

  Gluco"e u+ta,e

  Glucago-α cell

  I"uli- cell

  Lier 

  B:+ergl:cemia

  I"let#cell D:">uctio

  u"cleu"cle)&i+o"e)&i+o"e

  ti""ueti""ue

  !acrea"

  >

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  49/109

  FConceptual representation- 'dapted ?ith perission fro /aloGalsted et al- Prim Care- 7===*34:887–89=-

  7e:elop0ent an+ Progression o TEpe 2 7iaetesF7e:elop0ent an+ Progression o TEpe 2 7iaetesF

  4

  !rogre""io o> Di"ea"e

  Im+aire& Gluco"e $olerace

  I"uli leelI"uli leel

  I"uli re"i"taceI"uli re"i"tace

  Be+atic gluco"eBe+atic gluco"e+ro&uctio+ro&uctio

  Diabete" Diago"i"

  !o"t+ra&ial!o"t+ra&ial gluco"egluco"e

  Fa"tig gluco"eFa"tig gluco"e

  #cell >uctio#cell >uctio

  Fra, Diabete"

  47 :ear"

  0

  50

  100

     E  e   l  a   t   i  0  e   M

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  50/109

  /H%I%!'CE/H%I%!'CE

   J LKI%#LIE J LKI%#LIE

  Gl:cmieGl:cmie

  FoieFoie

  /cepteur/cepteurM lKinsulineM lKinsuline

  !acra"!acra"

  1uscle1uscle

  !issu!issuadipeu,adipeu,

   '+1'LIE% E '+1'LIE% E

  LKI%#LI+%HC/H!I+LKI%#LI+%HC/H!I+

  "L#!"L#!

  C6;T:ST" C",;,C6 :P,D:%,6"6G,C

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  51/109

  C6;T:ST" C",;,C6:P,D:%,6"6G,C$C6;T:ST" C",;,C6:P,D:%,6"6G,C$

  7iaetul zaharat a +e:enit o7iaetul zaharat a +e:enit oprole0ă +e i0portanţă 0aDorăprole0ă +e i0portanţă 0aDorăpentru in+i:i+; 0e+icină 3i societate.pentru in+i:i+; 0e+icină 3i societate.

   *ceasta +eoarece este o oală *ceasta +eoarece este o oală   rec:entă; perf+ă;rec:entă; perf+ă; +e lungă +urată 3i+e lungă +urată 3i+e:astatoare+e:astatoare +acă nu este ine+acă nu este ine

  ingriDităingriDită.H.H

  45678.49.:.;7. and all 'rogram, canging te [email protected] diabetes is treated. iab4are,2//1,23'A1-A1B.

  % t * i it ii *% t * i it ii *

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  52/109

  %eto*e si criterii *e%eto*e si criterii *e*iagnostic*iagnostic 

  Glicemia a 7euneGlicemia a 7eune  12H mg9*l12H mg9*l 6 glicemie masurata aleator6 glicemie masurata aleator  [email protected]@[email protected]@

  mg9*l cu sau &ara simptome clasice *emg9*l cu sau &ara simptome clasice *e

  *iabet$*iabet$ poliurie poliurie

  sete sete

  o sca*ere ine(plicabila in greutate o sca*ere ine(plicabila in greutate

  Glicemia la 2 ore *upa testul *eGlicemia la 2 ore *upa testul *eincarcare cu glucozaincarcare cu glucoza  [email protected]@ mg9*[email protected]@ mg9*l/ TTG6 0/ TTG6 0

  Conrmate la cel putin 2 *eterminariConrmate la cel putin 2 *eterminari

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  53/109

  Categorii *e persoane la riscCategorii *e persoane la risc

  Persoane oeze; 0ai ales cele cu oezitate a+o0inalăPersoane oeze; 0ai ales cele cu oezitate a+o0inalăPersoane cu antece+ente here+ocolaterale +e +iaet zaharatPersoane cu antece+ente here+ocolaterale +e +iaet zaharat

   Jrsta Jrsta KK M aniM ani

   *nu0ite 0inorităţi etnice *nu0ite 0inorităţi etnice

  Persoane cu aectare coronariană pree

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  54/109

  "riterii +e screening"riterii +e screening

    "an+ R"an+ R-- La pacientii ce apartin unei grupeLa pacientii ce apartin unei grupe

  +e risc se reco0an+a eectuarea+e risc se reco0an+a eectuarea

  screeninguluiscreeningului la un inter:al +e la un inter:al +e ani.ani. 

  "u0 R"u0 R- Testul reco0an+at pentru- Testul reco0an+at pentruscreening este glice0ia a Deun.screening este glice0ia a Deun. 

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  55/109

  DIABETUL de ti$ ' & screening 

  15 154

  00

  creeningul iniţial : Determinarea glicemiei din sângelcapilar cu ajutorul glucometrului

  creeningul iniţial : Determinarea glicemiei din sângelcapilar cu ajutorul glucometrului

  >9.9 mmol/LC1B/ mgDdl

  >9.9 mmol/LC1B/ mgDdl

  puţin probabildiabetic

  puţin probabildiabetic

  cel mai

  probabildiabetic

  cel mai

  probabildiabetic

  frmarea rezultatelor prin determinarea glicemiei a jeun (laborfrmarea rezultatelor prin determinarea glicemiei a jeun (labor

  ! ".# mmol/L  E1// mgDdl

  ! ".# mmol/L  E1// mgDdl

  ".# to 9.9mmol/L

  1//-12A mgDdl

  ".# to 9.9mmol/L

  1//-12A mgDdl

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  56/109

  onfrmarea diagnosticului! $alorile glicemiei a jeuonfrmarea diagnosticului! $alorile glicemiei a jeun

  DIABETUL de ti$ ' & screening 

  pacientnediabetic

    nu seactioneaz%

  pacient

  nediabetic

    nu seactioneaz%

  ".# la & mmol/L1//-12F, mgDdl

  ".# la & mmol/L1//-12F, mgDdl

  ')

    se recomand%*estul de toleranţ%

  la glucoza oral%

  ')

    se recomand%*estul de toleranţ%

  la glucoza oral%

  >& mmol/LC12A mgDdl

  >& mmol/LC12A mgDdl

  pacient cudiabet

  pacient cudiabet

  ! ".# mmol/L  E1// mgDdl

  ! ".# mmol/L  E1// mgDdl

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  57/109

  onfrmarea diagnosticului! *est de toleranţ% laglucoza oral%

  onfrmarea diagnosticului! *est de toleranţ% laglucoza oral%

  DIABETUL de ti$ ' & screening 

  pacientnediabetic

    nu seacţioneaza

  pacient

  nediabetic

    nu seacţioneaza

  &.+ la ,,.,mmol/L

  13/-2// mgDdl

  &.+ la ,,.,mmol/L13/-2// mgDdl

  ')*')*

  >,,., mmol/L>2// mgDdl

  >,,., mmol/L>2// mgDdl

  pacient cudiabet

  pacient cudiabet

  ! &.+ mmol/L  E13/ mgDdl

  ! &.+ mmol/L  E13/ mgDdl

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  58/109

   

  N* N* 1c1c este consi+erataeste consi+eratastan+ar+ul +e aur pentrustan+ar+ul +e aur pentru0onitorizarea glice0iei0onitorizarea glice0iei

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  59/109

  /b-1c0/b-1c0

  Se e

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  60/109

  " li" li ţiil +i t l iţiil +i t l i

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  61/109

  "o0plica"o0plicaţiile +iaetuluiţiile +iaetuluizaharatzaharat

  CroniCroniccee %icroangiopatie%icroangiopatie %acroangiopatie$ at%acroangiopatie$ ateerosclroscleerorozăză ComplicaComplicaţii in&ecţioaseţii in&ecţioase DermatopatieDermatopatie$$ nneecrobiocrobiozaza lipi*ilipi*icăcă

   -cute -cute Coma *iabComa *iabeetitică /hipoglicemicăcă /hipoglicemică

  cetoaci*ozică hiperosmolarăcetoaci*ozică hiperosmolarălactaci*ozică0lactaci*ozică0

  "lasifcarea co0plicaţiilor"lasifcarea co0plicaţiilor

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  62/109

  "lasifcarea co0plicaţiilor"lasifcarea co0plicaţiilorcronicecronice

  %icroangiopatii%icroangiopatii !etinopatie *iabetică!etinopatie *iabetică ;e&ropatie *iabetică;e&ropatie *iabetică

  %acroangiopatii%acroangiopatii Car*iopatie ischemică ,CC boalaCar*iopatie ischemică ,CC boala

  cerebroascularăcerebroasculară  -ngiopatii peri&erice -ngiopatii peri&erice

  ;europatii;europatii

  Picior *iabeticPicior *iabetic

  "lasifcarea co0plicaţiilor"lasifcarea co0plicaţiilor

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  63/109

  "lasifcarea co0plicaţiilor"lasifcarea co0plicaţiilorcronicecronice

  %icroangiopatii%icroangiopatii !etinopatie *iabetică!etinopatie *iabetică ;e&ropatie *iabetică;e&ropatie *iabetică

  %acroangiopatii%acroangiopatii Car*iopatie ischemică ,CC boalaCar*iopatie ischemică ,CC boala

  cerebroascularăcerebroasculară  -ngiopatii peri&erice -ngiopatii peri&erice

  ;europatii;europatii

  Picior *iabeticPicior *iabetic

  DIABETUL d ti ' li ii

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  64/109

  DIABETUL de ti$ ' & complicaii 

  9ar&ioa"cular 

  &i"ea"e

  2tro,e

   'VCcreşte de 3 pNnă la6 ori ortalitateacardioasculară 6

  Diabeticeuro+at;:

  7Oong %< et al- iabetes Care 355* 34(%uppl- 7):%==–%753- 31olitch 1E< et al- iabetes Care 355* 34(%uppl-7):%=6–%=9-.annel @P< et al- ' Geart ; 7==5* 735:483–484- 6"raD / A QudBin ;%- In !e,tbooB of iabetes 7==8->1aDfield ;'< et al- iabetesCare 355* 34(%uppl- 7):%89–%8=-

  /etinopatie diabetică(la ai ult de 7R din

  diabeticii noudiagnostica&i)orbire7

    efropatie diabetică 3 insuficien&ă renală

    seeră

  europatie diabetică<Siciorul diabeticT aputa&ii>

  Poli cardioasculare(cau$ă de deces pentru95U dintre diabetici)6

  PathogBnie +e laPathogBnie +e la

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  65/109

  PathogBnie +e laPathogBnie +e la0icroangiopathie0icroangiopathie

  GlMcosMlation nonenzMmatiUue$ accumulation *ans la matriceGlMcosMlation nonenzMmatiUue$ accumulation *ans la matricee(tracellulaire *es pro*uits nau( *e la glMcosMlatione(tracellulaire *es pro*uits nau( *e la glMcosMlation

  "es collagVnes trop croisWes"es collagVnes trop croisWes "es lipoprotWines /"D"0 piWgWs"es lipoprotWines /"D"0 piWgWs "Xalbumine accumulWe *ans les membranes basales asculaires"Xalbumine accumulWe *ans les membranes basales asculaires :mpYchement *e lXinteraction *u collagVne ,> aec *Xautres:mpYchement *e lXinteraction *u collagVne ,> aec *Xautres

  glMcoprotWines telle Uue la laminineglMcoprotWines telle Uue la laminine DMs&onctionnement *es rWcepteurs /cMtoKines &acteurs *e croissance0DMs&onctionnement *es rWcepteurs /cMtoKines &acteurs *e croissance0

  MperglMcWmie intercellulaire menant Q une accumulation *e sorbitolMperglMcWmie intercellulaire menant Q une accumulation *e sorbitol

  Cellules *e chZannCellules *e chZann CristallinCristallin GlomWrulesGlomWrules PWricMtesPWricMtes

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  66/109

  "o0plicaţ"o0plicaţiileiile

   :asculare :asculare+iaetice+iaetice

  #u6in 7 Far6er) 1+

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  67/109

  Glo0BrulosclBroseGlo0BrulosclBrose

  Glo(8rule nor(al 98hroathie dia68ti:ue

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  68/109

  9om+lica9om+lica33iileiile

  microa"culare alemicroa"culare ale DO DO

  Partea ,,Partea ,,

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  69/109

  C f OMSC f OMS

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  70/109

  Conform OMS:Conform OMS:

  etinopatiaetinopatia$$ +upa 16 ani +e +iaet 2 +intre+upa 16 ani +e +iaet 2 +intrepacienţi +e:in ne:ăzători 3i 1Q +ez:oltăpacienţi +e:in ne:ăzători 3i 1Q +ez:oltăhan+icap :izual.han+icap :izual.

  IInsufcienţa renalansufcienţa renala$$ ++iaetul este una +iniaetul este una +inprincipalele cauze +e insufcienta renala.principalele cauze +e insufcienta renala.

  9europatia9europatia$$ MQ +intre +iaetici au uMQ +intre +iaetici au unn anu0itanu0it

  gra+ +e neuropatie.gra+ +e neuropatie.

  PPiciorul +iaeticiciorul +iaetic$$ principalprincipalaa cauzcauzaa +e a0putatii+e a0putatiinetrau0aticenetrau0atice

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  71/109

  !etinopatie *iabetică!etinopatie *iabetică U co0plicaţieU co0plicaţiecronică a +iaetului zaharat; caracterizatăcronică a +iaetului zaharat; caracterizată

  prin prezenţa 0icroangiopatiei :aselorprin prezenţa 0icroangiopatiei :aselorretiniene; care 4n sta+iile ter0inale +uce laretiniene; care 4n sta+iile ter0inale +uce la

  +ez:oltarea+ez:oltarea cecităţii.cecităţii.

  i* i l i

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  72/109

  Date epi*emiologice$Date epi*emiologice$

  6M-VQ +intre pacientii cu retinopatie +iaetica6M-VQ +intre pacientii cu retinopatie +iaeticaau 78 2.au 78 2.

  iscul +e oriscul +e orire esteire este +e 2M +e ori 0ai 0are+e 2M +e ori 0ai 0are lala+iaetic+iaetic..

  In 78 tip 2 ; circa Q +intre pacientii nouIn 78 tip 2 ; circa Q +intre pacientii nou+iagnosticati au +eDa retinopatie.+iagnosticati au +eDa retinopatie.

  Pre:alenta 7 creste progresi: cu +urata 78;Pre:alenta 7 creste progresi: cu +urata 78;+epasin+ 1& +upa 1M ani +e e:olutie.+epasin+ 1& +upa 1M ani +e e:olutie.

   *cuitatea :izuala poate f nor0ala chiar in *cuitatea :izuala poate f nor0ala chiar inprezenta unor leziuni a:ansate ale retinei; +eprezenta unor leziuni a:ansate ale retinei; +eaceea se i0pune screeningul perio+ic pentru toateaceea se i0pune screeningul perio+ic pentru toatepersoanele cu +iaetpersoanele cu +iaet

  Clasicare /&ormularea *iagnosticului0Clasicare /&ormularea *iagnosticului0

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  73/109

  Clasicare /&ormularea *iagnosticului0/ g 0

  9eprolierati:ă $9eprolierati:ă $  microaneurisme hemoragii e(u*ate *ure[microaneurisme hemoragii e(u*ate *ure[ maculopatie /e(u*atiă ischemică e*ematoasă0.maculopatie /e(u*atiă ischemică e*ematoasă0.

  Preprolierati:ă$Preprolierati:ă$

  e(u*ate moie(u*ate moi  ase cu *iers calibru ase cu *iers calibru anomalii intraarteriale microasculare.anomalii intraarteriale microasculare.

  Prolierati:ă$Prolierati:ă$ neoascularizarea #n regiunea papilei neruluineoascularizarea #n regiunea papilei nerului

  optic )i la peri&eria retineioptic )i la peri&eria retinei hemoragii #n corpul itroshemoragii #n corpul itros hemoragii preretiniene.hemoragii preretiniene.

  Grupe *e risc pentru *ezoltarea !DGrupe *e risc pentru *ezoltarea !D

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  74/109

  Grupe *e risc pentru *ezoltarea !DGrupe *e risc pentru *ezoltarea !D

  D\ *e tip 1 la persoanele cu +rsta maiD\ *e tip 1 la persoanele cu +rsta maimare *e 1? ani cu *urata *iabetului maimare *e 1? ani cu *urata *iabetului maimare *e 3 ani[mare *e 3 ani[

  Copii p+nă la 1? ani in*i&erent *eCopii p+nă la 1? ani in*i&erent *e*urata *iabetului[*urata *iabetului[

  D\ *e tip 2 in*i&erent *e *urataD\ *e tip 2 in*i&erent *e *urata*iabetului.*iabetului.

  Diagnosticul !DDiagnosticul !D

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  75/109

  Diagnosticul !DDiagnosticul !D

  In:estigaţii oligatoriiIn:estigaţii oligatorii$$ *eterminarea acuităţii izuale[*eterminarea acuităţii izuale[ *eterminarea tensiunii intraoculare[*eterminarea tensiunii intraoculare[ o&talmoscopie *irectă )i in*irectă[o&talmoscopie *irectă )i in*irectă[ biomicroscopia cristalinului )i corpului itros.biomicroscopia cristalinului )i corpului itros.

  In:estigaţii reco0an+aileIn:estigaţii reco0an+aile$$ &otograa aslor &un*ului *e ochi[&otograa aslor &un*ului *e ochi[

  angiograa Ouorescentă[angiograa Ouorescentă[ G #n cazul opacierilor #n corpul itros )iG #n cazul opacierilor #n corpul itros )i

  cristalin[cristalin[

  Tratamentul !DTratamentul !D

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  76/109

  Tratamentul !DTratamentul !D

  "o0pensarea 0etaolis0ului gluci+ic"o0pensarea 0etaolis0ului gluci+ic(N*1c(N*1c W 5W 5??

  'otocoagularea cu laser (locală;'otocoagularea cu laser (locală;ocală; panretiniană?ocală; panretiniană?

  "riocoagulare?"riocoagulare?

   itrecto0ie. itrecto0ie.

  !etinopatia *iabetică /!D0!etinopatia *iabetică /!D0 U co0plicaţieU co0plicaţie

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  77/109

  cronică a +iaetului zaharat;cronică a +iaetului zaharat;caracterizată prin prezenţacaracterizată prin prezenţa

  0icroangiopatiei :aselor retiniene; care0icroangiopatiei :aselor retiniene; care4n sta+iile ter0inale +uce la +ez:oltarea4n sta+iile ter0inale +uce la +ez:oltarea cecităţii.cecităţii.

  Consecinta microangiopatiei*iabetice la nielul retinei

  !eOecta echimea*iabetului si sta*iul *eeolutie.

  Consecinta retinopatiei*iabetice este pier*erea

   e*erii.

  -etinopatie a$ansata

  D $ec0i de 1# ani

  -etinal p0otos courtes2 o3 Dr. 4illiam 5ac6son7 8arbara

  Da$is Center 3or C0ild0ood Diabetes7 Den$er7 Colorado

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  78/109

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  79/109

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  80/109

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  81/109

  !ecoman*ari $!ecoman*ari $

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  82/109

  !ecoman*ari $!ecoman*ari $!.!. Pacientii nou *epistati cu *iabet zaharatPacientii nou *epistati cu *iabet zaharat

  trebuie sa &aca un e(amen o&talmologic latrebuie sa &aca un e(amen o&talmologic laealuarea initiala.ealuarea initiala.

  !.!. Pacientii cu *iabet zaharat trebuie sa &acaPacientii cu *iabet zaharat trebuie sa &aca

  anual un control la specialistul o&talmolog.anual un control la specialistul o&talmolog.

  !.!. Pacientii cu retinopatie *iabetica or Pacientii cu retinopatie *iabetica or ealuati mai *es in &unctie *e in*icatiileealuati mai *es in &unctie *e in*icatiile

  me*icului o&talmolog.me*icului o&talmolog.

  !.!. e recoman*a mentinerea unui niel optim ale recoman*a mentinerea unui niel optim alglicemiei si al T- pentru preenireaglicemiei si al T- pentru preenirea

  retinopatieiretinopatiei *iabetice.*iabetice.

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  83/109

  Preentia retinopatiei *iabetice$Preentia retinopatiei *iabetice$

  "ontrolul intensi: al glice0iei"ontrolul intensi: al glice0iei

  "ontrolul +islipi+e0iei"ontrolul +islipi+e0iei

  Trata0entul cu aspirinaTrata0entul cu aspirina

  "ontrolul NT* "ontrolul NT* 

  ; & ti *i b ti; & ti *i b ti

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  84/109

  ;e&ropatia *iabetica;e&ropatia *iabetica

  7iagnosticul precoce7iagnosticul precoce se ace prin +ecelarease ace prin +ecelarea0icroalu0inuriei (Q-QQ0g2 ore.0icroalu0inuriei (Q-QQ0g2 ore. 

  9eropatia +iaetica9eropatia +iaetica clinic 0aniestaclinic 0aniesta este +efnita +eeste +efnita +e$$

  0acroalu0inurie KQQ0g2 ore0acroalu0inurie KQQ0g2 ore;; 

  creatinina serica crescuta;creatinina serica crescuta;

  cclearence la creatinina scazut;learence la creatinina scazut;

  sca+erea fltratului glo0erular sca+erea fltratului glo0erular  

  catt - 4 ;nne L

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  85/109

  Date epi*emiologiceDate epi*emiologice

  Q +intre pacientii cu 78 2 +ez:oltaQ +intre pacientii cu 78 2 +ez:oltaneropatie in 2Q +e ani.neropatie in 2Q +e ani.

  2Q +intre cei cu neropatie aDung2Q +intre cei cu neropatie aDung lala insufcienta renala (la +ializa.insufcienta renala (la +ializa.

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  86/109

  ClinicClinic ne&ropatia *iabeticane&ropatia *iabetica sese

  caracterizeaza prin$caracterizeaza prin$

  ProteinurieProteinurie

  >+e0e>+e0e

  NT* U risc inaltNT* U risc inalt+e+e

   *"0ortalitat *"0ortalitateecar+io:ascularacar+io:asculara

  noral 5 gR36 ore

  icroalbuinurie 555 gR36 ore

  acroalbuinurie W55gR36 ore

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  87/109

  creening pentru ne&ropatia *iabeticacreening pentru ne&ropatia *iabetica

   

  /icroalu0inuria se e:alueaza la/icroalu0inuria se e:alueaza la+iagnosticarea 78 si apoi anual+iagnosticarea 78 si apoi anual

  "reatinina serica treuie +ozata anual"reatinina serica treuie +ozata anual

  Bactori *e risc pentru progresia ne&ropatieiBactori *e risc pentru progresia ne&ropatiei

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  88/109

  Bactori *e risc pentru progresia ne&ropatieiBactori *e risc pentru progresia ne&ropatieiin D\ 2in D\ 2

  NT* NT* 

   *lu0inuria *lu0inuria "ontrol glice0ic insufcient"ontrol glice0ic insufcient 'u0atul'u0atul

  "onsu0ul crescut +e proteine"onsu0ul crescut +e proteine 7islipi+e0ia7islipi+e0ia

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  89/109

  !ecoman*ari$!ecoman*ari$

  . In :e+erea pre:enirii neropatiei +iaetice se reco0an+a. In :e+erea pre:enirii neropatiei +iaetice se reco0an+a0entinerea unui control glice0ic opti0.0entinerea unui control glice0ic opti0.

  . /icroalu0inuria se e:alueaza la +iagnosticarea 78 si. /icroalu0inuria se e:alueaza la +iagnosticarea 78 siapoi anual.apoi anual.

  . "reatinina serica treuie +ozata anual.. "reatinina serica treuie +ozata anual.

  . "ontrolul T* sca+e riscul si incetineste e:olutia. "ontrolul T* sca+e riscul si incetineste e:olutianeropatiei.neropatiei.

  . Se reco0an+a schi0area stilului +e :iata si renuntarea. Se reco0an+a schi0area stilului +e :iata si renuntarea

  la u0at in :e+erea incetinirii procesului ateroscleroticla u0at in :e+erea incetinirii procesului ateroscleroticsi a progresiei neropatiei +iaetice.si a progresiei neropatiei +iaetice.

  . La pacientii cu 0icroalu0inurie se reco0an+a olosirea. La pacientii cu 0icroalu0inurie se reco0an+a olosireaI>"* si inhiitori ai receptorilor angiotensinei 2.I>"* si inhiitori ai receptorilor angiotensinei 2.

  PI"[email protected] 7I*=>TI"PI"[email protected] 7I*=>TI"

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  90/109

  PI"[email protected] 7I*=>TI"PI"[email protected] 7I*=>TI"

  PrincipalelePrincipalele 0o+ifc0o+ifcăăriri +eter0inate+eter0inate+e$+e$

  neuropatineuropatiee arteriopatiearteriopatie

  * t i ti* t i ti

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  91/109

   *rteriopatie *rteriopatie 

  Si0pto0e$Si0pto0e$ "lau+icatie"lau+icatie

  inter0itentainter0itenta 7urere +e repaus7urere +e repaus 7urere spontana;7urere spontana;

  rusc instalatarusc instalataSe0ne$Se0ne$  *senta pulsului *senta pulsului Paloare la ri+icareaPaloare la ri+icarea

  0e0rului inerior 0e0rului inerior  oseata la trecereaoseata la trecerea

  in ortostatis0in ortostatis0 "ianoza"ianoza /o+ifcari trofce/o+ifcari trofce

  @[email protected][email protected]@c0oDoplerH;ngiografe;ngiografe

  [email protected] [email protected] fziceH*rimitere la specialist*rimitere la specialist

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  92/109

  9europatia +iaetică9europatia +iaetică

  Si0pto0e$Si0pto0e$  *rsuri *rsuri 7ureri7ureri ParesteziiParestezii

  Se0ne$Se0ne$ Piele atrofcaPiele atrofca "alus"alus Xnghii +istrofceXnghii +istrofce

  7eor0ari osoase7eor0ari osoase Slaiciune 0uscularaSlaiciune 0usculara e+ucereaasentae+ucereaasenta

  sensiilitatiisensiilitatii  *senta ree

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  93/109

  Date epi*emiologiceDate epi*emiologice

  2M +intre olna:ii cu 78 internati sunt2M +intre olna:ii cu 78 internati suntspitalizati pentru co0plicatii la ni:elulspitalizati pentru co0plicatii la ni:elulpiciorului.piciorului.

  MQ-5Q +intre a0putatiile netrau0aticeMQ-5Q +intre a0putatiile netrau0aticesunt la pacientii cu 78.sunt la pacientii cu 78.

  9europatia +iaetica este a +oua cauza; pe9europatia +iaetica este a +oua cauza; peplan 0on+ial; +e +urere neuropata; +upaplan 0on+ial; +e +urere neuropata; +upalu0ago.lu0ago.

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  94/109

  "a inspectie"a inspectie

  "auta orice"auta orice0o+ifcare0o+ifcareosoasaosoasa

  cunoscan+cunoscan+principaleleprincipalele0o+ifcari +e la0o+ifcari +e lani:elulni:elul

  piciorului.piciorului.iabeticoot Ilcers'>revention,iagnostic and 4lasi"cation(13.5ocatiile frecvente ale ulceratiilorla nivelul piciorului

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  95/109

   *specte ale piciorului +iaetic *specte ale piciorului +iaetic

  7eor0arile osoase7eor0arile osoasepre+ispun anu0itepre+ispun anu0itezone la ulceratiizone la ulceratii

  igure 0. %tructural [email protected] Jen combined [email protected]@, a structural foot [email protected] [email protected] predisposete

  diabetic patient to ulceration, infection and subseKuentamputation. 

  Figure ;. 9euroathic ulceration o< the

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  96/109

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  97/109

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  98/109

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  99/109

  >

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  100/109

  p

  >

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  101/109

  djbb`djbb`=>[email protected]>BC DBEHE>=>[email protected]>BC DBEHE> >JJK>JJK

  LLCBC) HCECBC) H>[email protected]>BCLLCBC) HCECBC) H>[email protected]>BC 22NHEJCEHD) DNQHRHSB) HJBNHEJCEHD) DNQHRHSB) HJB 11

  JH>JB?>TBUJH>JB?>TBU

  DHKDHK

  BRKBRK

  QRNS>QRNS>

  22

  11

  @RCE @[email protected]@RCE @[email protected] HVWHJH HVW

  HVW BJB QCEHVW BJB QCE

  QCEQCE

  DR>?N HDJC RHNLQCBDR>?N HDJC RHNLQCB

  22

  11

  ,,

  11

  NECXCBC DBEHE>BBUNECXCBC DBEHE>BBU

  RB YHQCRB YHQCDHDH

  JCL>JCL>

  2211

  ,,

  При умеренной полинейропатии показатель кал!

  ра"ен #-$ %аллам& "!ра'енной -(& т)'елой - *-9 %алло"+

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  102/109

  \onele *e testare a sensibilitatii\onele *e testare a sensibilitatii

  TestareaTestareasensiilitatii cusensiilitatii cu

  0onofla0ent -0onofla0ent -la presiunela presiune

   

  iabeticoot Ilcers'>revention, iagnosticand 4lasi"cation

  -lte teste *e sensibilitate-lte teste *e sensibilitate

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  103/109

   -lte teste *e sensibilitate -lte teste *e sensibilitate

  intepareintepare

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  104/109

  ensibilitatea tactilaensibilitatea tactila

  "u fre +e u0ac"u fre +e u0ac  sau cu :atasau cu :ata

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  105/109

  Perceptia ibratiilorPerceptia ibratiilor

  "u +iapazon"u +iapazon

  Pre:enPre:entiatia piciorului +iaeticpiciorului +iaetic

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  106/109

  Pre:entia piciorului +iaeticp

  >+ucatia pacientului pentru ingriDirea piciorului$>+ucatia pacientului pentru ingriDirea piciorului$ >:alueazai0unatateste controlul>:alueazai0unatateste controlul$$ Glice0ieiGlice0iei T* T*  'actorilor +e risc car+io:asculari'actorilor +e risc car+io:asculari

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  107/109

  >"@/*97*I>"@/*97*I

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  108/109

  "@

  .. Inspectia piciorului se reco0an+a la fecare :izitaInspectia piciorului se reco0an+a la fecare :izita

  iar e

 • 8/18/2019 Diabetul Zaharat Vudu (2)

  109/109

  0e+icala0e+icala ,storic personal$ eolutia bolii simptomatologie,storic personal$ eolutia bolii simptomatologie

  actuala comorbi*itati tratamente asociate careactuala comorbi*itati tratamente asociate carepot inOuienta glicemia /e(.pot inOuienta glicemia /e(.corticosteroizi0&umat consum alcool[corticosteroizi0&umat consum alcool[antece*ente &amilialeantece*ente &amiliale

  Tratament actual$ planul *e mese anti*iabeticeTratament actual$ planul *e mese anti*iabetice&olosite tratamentul &actorilor *e risc&olosite tratamentul &actorilor *e risc/*islipi*emie hipertensiune0 al/*islipi*emie hipertensiune0 alen*ocrinopatiiloren*ocrinopatiilor

  :(.zic /*et. T- si e(. membrelor in&erioare0:(.zic /*et. T- si e(. membrelor in&erioare0 "aborator$ glicemii in eolutie *et.b-1c"aborator$ glicemii in eolutie *et.b-1c

  lipi*e sumar urina albuminurie cantitatia.lipi*e sumar urina albuminurie cantitatia.