diabetul zaharat - georgiana

Download Diabetul Zaharat - Georgiana

Post on 07-Jul-2018

228 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Diabetul Zaharat - Georgiana

  1/38

  DIABETUL ZAHARAT

 • 8/19/2019 Diabetul Zaharat - Georgiana

  2/38

  CUPRINS

 • 8/19/2019 Diabetul Zaharat - Georgiana

  3/38

  ARGUMENT

  Păstrarea sănătăţii şi lupta împotriva bolilor se însriu printre ele mai ve!i

   preoupări ale omului"

  #r$ani%aţia &on'ială a (ănătăţii a 'at o 'e)iniţie o)iială a sănătăţii*

  + (ănătatea este aea stare 'e omplet bine )i%i, mintal şi soial, şi nu

  onsta numai în absen a bolii sau a in)irmităţii-"ț

   

  Am ales a temă Diabetul Za!arat, 'eoaree este o boală are a)etea%ă tot mai mulţi oameni" Paienţii trebuie să partiipe şi ei la prevenirea sau tratarea

  oretă a aestei boli" .elul aestei lurări este 'e a e/pune 0teva 'intre ele mai

  importante 'ate ştiinţi)ie re)eritoare la 'iabetul %a!arat" (per a prin ativitatea

  mea viitoare voi putea interveni util înîn$ri1irea aestor su)erin%i"

 • 8/19/2019 Diabetul Zaharat - Georgiana

  4/38

  INTRODUCERE

  Pentru a se buura 'e viaţă şi pentru a 'a ma/imum 'e ran'ament, omul în

  ativitatea sa, are nevoie în primul r0n' 'e sănătate" Aeastă alitate poate )i

   păstrată 'oar prin onştiinţa omului )aţă 'e sine însuşi, 'e unoaşterea propriului

  or$anism şi a parametrilor şi alităţilor aestuia, păstrarea lor 0t mai bine pentru o

  'urată 0t mai lun$ă 'e viaţă şi ativitate"

  Pentru aestea omul trebuie să unoasă )oarte bine on'iţiile şi meto'ele 'e

   păstrare a sănătăţii, um ar )i*

  • Respetarea i$ienei 2 alimentelor, îmbrăămintei, unoaşterea normelor 

  sanitare 'e păstrare a sănătăţii şi mo'ul 'e transmitere a bolilor, av0n' în

  ve'ere ombaterea 0t mai preoe a aestora3 în a%ul unor simptome 'e

   boală pre%entarea la un abinet me'ial sau la un a'ru me'ial ali)iat,

  nii'eum tratarea prin meto'e empirie sau u a1utorul unor persoane

  neavi%ate în aest 'omeniu, unoaşterea re$ulilor 'e alimentaţie raţională şi

  respetarea aestora, pe 0t posibil, unoaşterea şi punerea în apliaţie a meto'elor 'e ălire şi păstrare a re%istenţei or$anismului 'e la ea mai

  )ra$e'ă v0rstă şi pe toată 'urata vieţii"

  4iaţa trebuie păstrată 'ei aşa um ne2a )ost !ără%ită u toate alităţile ei şi

  îner0n' să 'epăşim $reutăţile şi 'e)etele e pot apare pe parursul aesteia,

  unos0n'u2i bine arateristiile"

 • 8/19/2019 Diabetul Zaharat - Georgiana

  5/38

  ISTORIC

  In'iii 'espre 'iabetul %a!arat se $ăses înă 'e aum 5666 'e ani în

  elebrele 'oumente $ăsite în Teba" Aratius 'in 7apa'oia este primul are

  i%olea%ă, aum peste 8666 'e ani, 'iabetul a boală" Ulterior, Avienna, T!omas

  9illes şi 7lau'e Bernar', irumsriu treptat simptomatolo$ia liniă şi biolo$iă

  a bolii"

  :n ;, Lan$er!ans 'esrie e/istenţa în panreas a unor )ormaţiuni 'e

  elule u aspet partiular )aţă 'e restul ţesutului panreati, are au )ost 'enumite

  ulterior insulele -Lan$er!ans-" &ai t0r%iu s2a 'esoperit ă aestea au rolul unor 

  $lan'e 'e tip en'orin şi sunt )ormate 'in mai multe tipuri 'e elule"

  :n ;

 • 8/19/2019 Diabetul Zaharat - Georgiana

  6/38

  :n ;>85, Bantin$ şi &leo' primes premiul @obel pentru 'esoperirea

  insulinei, )ă0n'u2se ast)el o mare ne'reptate elorlalţi 'oi eretători, Paulesu şi

  Best"

  Desoperirea insulinei a însemnat o a'evărată revoluţie în observarea evoluţiei şi tratarea 'iabetului %a!arat"

  Dei, o boală onsi'erată mortală, a 'evenit, 'e la aeastă 'esoperire,

  ompatibilă u o viaţă vasi2normală, în on'iţiile respetării in'iaţiilor 'e re$im

  'e viaţă şi alimentar şi 'e tratament"

  :ntre anii ;>C< 2;>?= (0n$er 'esoperă )ormula insulinei"

 • 8/19/2019 Diabetul Zaharat - Georgiana

  7/38

  CAPITOLUL I ANATOMIA Şl FIZIOLOGIA PANCREASULUI

  I.1 ANATOMIA PANCREASULUI

  Panreasul, $lan'ă ane/ă a tubului 'i$etiv, este aşe%at în partea pro)un'ă a

  avităţii ab'ominale, înaintea oloanei lombare şi îneputul stomaului, între

  'uo'en şi splină"

  iin' traversat 'e ră'ăina me%oolonului transvers, el este situat în ambele ompartimente ale avităţii ab'ominale, ea mai mare parte răm0n0n' însă în

  eta1ul suprame%ooli"

  :mpreună u )iatul, panreasul s2a 'e%voltat 'in peretele 'uo'enului şi

  neav0n' lo în aest perete, a luat în ursul 'e%voltării un 'rum propriu în 1urul

  'uo'enului" Loul 'e 'es!i'ere a elor 'ouă on'ute e/retoare analul

  9irsun$ şi analul !epatoole'o arată puntul 'e un'e au mi$rat mu$urii

  embrionari, !epati şi panreati"

  Prin situaţia lui topo$ra)iă, panreasul este un or$an u mobilitate re'usă"

  El este )i/at prin peritoneul parietal posterior are2l aoperă pe )aţa sa anterioară,

   prin le$ăturile pe are le are u 'uo'enul on'utul său e/retor şi prin pe'iulii

  vasulari"

  I.1.1 Configuraţi !"rn# i ra$or"uriș

  Panreasul are o )ormă alun$ită asemănătoare literei --" El se ompune 'in

  mai multe porţiuni şi anume apul, $0tul sau olul şi oa'a"

 • 8/19/2019 Diabetul Zaharat - Georgiana

  8/38

   Ca$ul  panreasului repre%intă e/tremitatea 'reaptă a $lan'ei, aşe%ată în

  sobitura potoavei 'uao'enale" El are o )aţă anterioară, o )aţă posterioară şi

  o irum)erinţă" aţa anterioară este traversată 'e ră'ăina me%oolonului

  transvers"  Colul panreasului )ae treerea între ap şi orp" El are un şanţ superior,

  numit şanţul 'uo'enal şi un şanţ in)erior, numit şanţul sau ini%ura

  me%enteriă prin are tre vasele me%enterie superioare"  Coa%a  panreasului este mobilă, )iin' uprinsă într2o )ormaţiune

   peritoneală, numită li$amentul panreatiospleni" Aeastă porţiune

   prelun$eşte orpul panreasului spre st0n$a p0nă la splină şi rini!iul st0n$"

  Prin aşe%area lui ori%ontală, )aţa posterioară a panreasului vine în raport, 'e

  la 'reapta la st0n$a, u următoarele )ormaţiuni anatomie mai importante*

  analul ole'o, aorta şi vena avă in)erioară, vena portă şi artera

  me%enteriă superioară, artera şi vena spleniă"

  I.1.& S"ru'"ur# in"rn#

  Panreasul este alătuit 'in 'ouă tipuri 'e ţesuturi* un ţesut are asi$ură

  sereţia internă a $lan'ei, numit panreasul en'orin şi un ţesut are asi$ură

  sereţia e/orină, numit panreasul e/orin"

  Panreasul en'orin este alătuit 'in nişte insule 'e elule u strutură 'e

  $lan'ă en'orină răsp0n'ite în interiorul lobulilor panreasului e/orin, numite

  insulele lui Lan$er!ans" Aeste insule sunt alătuite 'in or'oane elulare are se

  anastomo%ea%ă )orm0n' o reţea, în o!iurile ăreia se $ăses apilare san$uine" 7elulele en'orine şi pereţii apilarelor sunt susţinuţi 'e o reţea 'e retiulină"

  7or'oanele $lan'ulare se ompun 'in 'ouă tipuri 'e elule* a şi p" 7elulele a

  se $ăses în entrul insulei" Ele seretă !ormonul numit $lua$on, u rol în

  metabolismul $lui'elor" 7elulele p, mai mii şi mai numeroase 'e0t elulele a, se

 • 8/19/2019 Diabetul Zaharat - Georgiana

  9/38

  $ăses în %ona peri)eriă a insulelor şi seretă !ormonul numit insulină, u rol

  esenţial în metabolismul $lui'i" Insulele Lan$er!ans sunt separate 'e ţesutul

   panreati e/orin printr2o apsulă on1untivă )oarte )ină"

  Fig.1 ( Lo'ali)ara $an'ra*ului

  I.& FIZIOLOGIA PANCREASULUI ENDOCRIN

 • 8/19/2019 Diabetul Zaharat - Georgiana

  10/38

  Panreasul este o $lan'ă u sereţie 'ublă, e/orină şi en'orină" (ereţia

  e/orină este asi$urată 'e $lan'ele tubuloainoase, iar ea en'orină 'e insulele lui

  Lan$er!ans" Panreasul en'orin seretă 'oi !ormoni* insulina, elaborată 'e elulele p şi $lua$onul 'e elulele a"

   In*ulina, !ormon u strutură polipepti'iă, are masa moleulară =666" Ea

  este ataată 'e en%imele e/istente în tubul 'i$estiv, )apt pentru are nu poate )i

  a'ministrată pe ale 'i$estivă"

  Prinipala aţiune a insulinei este aeea 'e a să'ea onentraţia $luo%ei

  'in s0n$e" Ast)el, ea stimulea%ă )unţia $lio$enetiă a )iatului, )avori%0n'

  trans)ormarea $luo%ei şi a altor mono%a!ari'e în $lio$en, are se 'epo%itea%ă în

  elulele !epatie" :n aela