dhv nieuwsbrief noord-nederland juni 2010

of 4/4
Advies- en ingenieursbureau Nieuwe energie in Eemsdelta dhv.nl Vanuit ons regiokantoor aan de Griffeweg in Gronin- gen adviseren wij overheid, ontwikkelaars, corporaties en het bedrijfsleven in Fryslân, Groningen en Drenthe. Ruim 90 medewerkers werken vanuit een grote betrok- kenheid met de klant en de regio mee aan toonaange- vende projecten en initiatieven. Betrokkenheid moet je uitspreken maar moet je ook doen. Wij investeren daar- om mee in de grote strategische opgaven in Noord-Ne- derland zoals de ontwikkelingen in de Eemsdelta en het RegioSpecifiek Pakket Zuiderzeelijn. Dat doen wij met de focus op onze top expertisevelden milieu, duurzaam- heid, infra, mobiliteit, gebiedsontwikkeling en water. Mei 2010 > De nieuwe horizon Noord-Nederland | Nieuwe energie in Eemsdelta | Duurzaam Noord-Nederland | Planeconomie: meer met minder in crisistijd | Sport verbindt en inspireert Vroeger ging er niets boven Groningen, want wie enkele jaren geleden het uitgestrekte Hoge Noorden van Groningen doorkruiste, in de Eemshaven parkeerde en de kade opwandelde, die zag niets dan leegte, land en water - en zo nu en dan een veerboot naar het Duitse eiland Borkum. Maar de tijden zijn veranderd: bezoek de Eemshaven in 2010 en je staat met je schoenen in het zand van het grootste bouwterrein van Nederland. Hoe dat kan? De grote multinationals hebben hun oog op de industrie- en havencomplexen laten vallen en investeren miljarden in de Eemsdelta. Daardoor ontwikkelt de Eemshaven zich in een hoog tempo tot de belangrijkste energiehaven van Noordwest Europa. En de stad Groningen? Dat wordt een volwaardige energiehavenstad: naar verwachting produceren de energiebedrijven Nuon, RWE en Advanced Power over enkele jaren 7500 MW energie in het Eemsdeltagebied, ruim voldoende om de helft van heel Nederland van stroom te voorzien. Ingeborg van Ansem (DHV): ‘Uit een onderzoek van werkgeversorganisatie VNO-NCW blijkt dat de nieuwe ondernemingen de beschikbare ruimte als grootste pré van de regio beschouwen. De bedrijven doelen zowel op de geografische als op de regel- en wetgevingsruimte, want in de Eemsdelta is nog veel mogelijk, ook voor de industrie. DHV is onder andere betrokken bij de uitbreiding van de Wilhelminahaven, die nodig is voor de toelevering van grote brandstofhoeveelheden. In de directe nabijheid van de Waddenzee verrijzen naast nieuwe kolencentrales ook duurzame energieproductiefaciliteiten, van een groot windmolenpark tot vergassingsinstallaties voor biomassa. Dat vraagt om verstandig ruimtelijk beleid, om integrale expertise en om intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen. DHV stelt milieueffectrapportages op, brengt verschillende partijen in de Eemsdelta bijeen en maakt nieuwe kansen zichtbaar, bijvoorbeeld ten aanzien van gezamenlijk beheer. Eén ding is zeker: vanaf nu gaat (en vaart) er van alles boven Groningen.‘ info:[email protected] GEBIEDSGERICHT Noord-Nederland Wilko Huyink: ‘Integrale expertise voor regionale mobiliteit & klimaat’ Altijd een oplossing verder Ingeborg van Ansem: ‘Investeringen bieden nieuwe kansen voor hele regio’ De nieuwe horizon Noord-Nederland “Het zijn de grote thema’s van onze tijd: energie, duurzaamheid, watermanagement en mobiliteit. In Noord-Nederland komen al deze thema’s op een unieke wijze samen. Dat zowel de overheid als de private sector juist nu en hier miljarden euro’s in energie en mobiliteitsprojecten investeert is geen toeval. Het zijn de uitstekende mogelijkheden voor innovatie waardoor Noord-Nederland volop in de belangstelling staat. De Eemsdelta, waar nieuwe energiecentrales verrijzen (o.a. van RWE en Nuon) en waar volop wordt geëxperimenteerd met duurzame vormen van energiewinning, ontwikkelt zich in hoog tempo tot een van de belangrijkste energiecentra in Europa. DHV is als toonaangevend bureau betrokken bij de vele ruimtelijke en infrastructurele projecten die voortvloeien uit het (eveneens miljarden euro’s omvattende) regiospecifieke pakket (RSP). Natuurlijk had Noord-Nederland graag alvast die hogesnelheidsverbinding met Amsterdam, Hamburg en Berlijn willen realiseren, maar ook zonder Zuiderzeelijn zijn de ontwikkelingen in deze regio niet te stuiten. Waar de noordelijke provincies van oudsher buiten het blikveld van het Binnenhof leken te liggen, daar staat deze regio nu centraal in een Europese ontwikkeling die inzet op duurzaamheid, op biogas en CCS, op water, wind en ruimte. De grootschalige bouwwerkzaamheden in de Eemsdelta, de realisatie van de zuidelijke Ringweg Groningen, de spoorverbinding met Heerenveen, de versterking van de Afsluitdijk, de aanpak van het knooppunt Joure en het verbeteren van de bereikbaarheid van Leeuwarden - al deze projecten vragen om een efficiënte en goede samenwerking tussen provincies, gemeenten en private partijen. Daarbij is DHV de adviespartner die inhoudelijke expertise paart aan een integrale visie op bestuurlijke en procesmatige ontwikkelingsaspecten. In deze nieuwsbrief laten wij zien hoe wij samen met overheden, private marktpartijen en maatschappelijke organisaties bouwen aan de nieuwe horizon Noord- Nederland. Veel leesplezier.” info:[email protected]

Post on 08-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DHV Nieuwsbrief Noord-Nederland juni 2010

TRANSCRIPT

 • Eemsdelta

  RWS

  Duurzame ontwikkeling

  Integraal waterbeheer

  Planeconomie Duitslan

  d

  Duurzame voorbeeldwijkVNG-congres

  Sport verbindt

  COLUMN

  Advies- en ingenieursbureau

  Nieuwe energie in Eemsdelta

  dhv.nl

  Vanuit ons regiokantoor aan de Griffeweg in Gronin-gen adviseren wij overheid, ontwikkelaars, corporaties en het bedrijfsleven in Frysln, Groningen en Drenthe. Ruim 90 medewerkers werken vanuit een grote betrok-kenheid met de klant en de regio mee aan toonaange-vende projecten en initiatieven. Betrokkenheid moet je uitspreken maar moet je ook doen. Wij investeren daar-om mee in de grote strategische opgaven in Noord-Ne-derland zoals de ontwikkelingen in de Eemsdelta en het RegioSpecifiek Pakket Zuiderzeelijn. Dat doen wij met de focus op onze top expertisevelden milieu, duurzaam-heid, infra, mobiliteit, gebiedsontwikkeling en water. Mei 2010 > De nieuwe horizon Noord-Nederland | Nieuwe energie in Eemsdelta | Duurzaam Noord-Nederland |

  Planeconomie: meer met minder in crisistijd | Sport verbindt en inspireert

  Vroeger ging er niets boven Groningen, want wie enkele jaren geleden het uitgestrekte Hoge Noorden van Groningen doorkruiste, in de Eemshaven parkeerde en de kade opwandelde, die zag niets dan leegte, land en water - en zo nu en dan een veerboot naar het Duitse eiland Borkum. Maar de tijden zijn veranderd: bezoek de Eemshaven in 2010 en je staat met je schoenen in het zand van het grootste bouwterrein van Nederland. Hoe dat kan? De grote multinationals hebben hun oog op de industrie- en havencomplexen laten vallen en investeren miljarden in de Eemsdelta. Daardoor ontwikkelt de Eemshaven zich in een hoog tempo tot de belangrijkste energiehaven van Noordwest Europa. En de stad Groningen? Dat wordt een volwaardige energiehavenstad: naar verwachting produceren de energiebedrijven Nuon, RWE en Advanced Power over enkele jaren 7500 MW energie in het Eemsdeltagebied, ruim voldoende om de helft van heel Nederland van stroom te voorzien.

  Ingeborg van Ansem (DHV): Uit een onderzoek van werkgeversorganisatie VNO-NCW blijkt dat de nieuwe ondernemingen de beschikbare ruimte als grootste pr van de regio beschouwen. De bedrijven doelen zowel op de geografische als op de regel- en wetgevingsruimte, want in de Eemsdelta is nog veel mogelijk, ook voor de industrie. DHV is onder andere betrokken bij de uitbreiding van de Wilhelminahaven, die nodig is voor de toelevering van grote brandstofhoeveelheden. In de directe nabijheid van de Waddenzee verrijzen naast nieuwe kolencentrales ook duurzame energieproductiefaciliteiten, van een groot windmolenpark tot vergassingsinstallaties voor biomassa. Dat vraagt om verstandig ruimtelijk beleid, om integrale expertise en om intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen. DHV stelt milieueffectrapportages op, brengt verschillende partijen in de Eemsdelta bijeen en maakt nieuwe kansen zichtbaar, bijvoorbeeld ten aanzien van gezamenlijk beheer. En ding is zeker: vanaf nu gaat (en vaart) er van alles boven Groningen. info:[email protected]

  GEBIEDSGERICHTNoord-Nederland

  Wilko Huyink: Integrale expertise voor regionale mobiliteit & klimaat

  Contact: DHV BV | Groningen | 050 239 53 00 | [email protected] | www.dhv.nl | Tekst: Rob Groot | Fotografie: Ed Seeder, Rijk Meerbeek DHV | Ontwerp: Maurits Malherbe | Opmaak en productie: DHV Communications | Meer informatie, een persoonlijk abonnement of afmelding voor deze nieuwsbrief: [email protected]

  Altijd een oplossing verder

  Topografische kaart: [email protected]

  Ingeborg van Ansem: Investeringen bieden nieuwe kansen voor hele regio

  De nieuwe horizon Noord-Nederland

  VNG Congres 2010: Sneller, beter en slimmer

  Top 3 van DHV tools

  Het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in het WTC Expo in Leeuwarden begint in verband met de Tweede Kamerverkiezingen een dag eerder dan oorspronkelijk gepland. De nieuwe data zijn maandag 7 en dinsdag 8 juni 2010. DHV is kernsponsor van het congres. Sjoerd Radersma (DHV): Gemeenten worden geconfronteerd met nieuwe wetgeving, met decentralisatie en maatschappelijke druk. De verwachtingen zijn hoog, maar de financile ruimte is beperkt. Daardoor zullen gemeenten nog sneller, beter en slimmer moeten opereren. DHV demonstreert welke innovatieve oplossingen mogelijk zijn, o.a. met een deelcongres en een excursie rond het thema krimp in Noord-Frysln. Voorafgaand aan het congres voert DHV gesprekken met diverse gemeenten over het thema sneller, beter, slimmer en voert een doorlichting uit van de nieuwe college programma's. De uitkomsten zullen op het VNG jaarcongres worden gepresenteerd. info:[email protected]

  Het zijn de grote themas van onze tijd: energie, duurzaamheid, watermanagement en mobiliteit. In Noord-Nederland komen al deze themas op een unieke wijze samen. Dat zowel de overheid als de private sector juist nu en hier miljarden euros in energie en mobiliteitsprojecten investeert is geen toeval. Het zijn de uitstekende mogelijkheden voor innovatie waardoor Noord-Nederland volop in de belangstelling staat. De Eemsdelta, waar nieuwe energiecentrales verrijzen (o.a. van RWE en Nuon) en waar volop wordt gexperimenteerd met duurzame vormen van energiewinning, ontwikkelt zich in hoog tempo tot een van de belangrijkste energiecentra in Europa. DHV is als toonaangevend bureau betrokken bij de vele ruimtelijke en infrastructurele projecten die voortvloeien uit het (eveneens miljarden euros omvattende) regiospecifieke pakket (RSP). Natuurlijk had Noord-Nederland graag alvast die hogesnelheidsverbinding met Amsterdam, Hamburg en Berlijn willen realiseren, maar ook zonder Zuiderzeelijn zijn de ontwikkelingen in deze regio niet te stuiten. Waar de noordelijke provincies van oudsher buiten het blikveld van het Binnenhof leken te liggen, daar staat deze regio nu centraal in een Europese ontwikkeling die inzet op duurzaamheid, op biogas en CCS, op water, wind en ruimte. De grootschalige bouwwerkzaamheden in de Eemsdelta, de realisatie van de zuidelijke Ringweg Groningen, de spoorverbinding met Heerenveen, de versterking van de Afsluitdijk, de aanpak van het knooppunt Joure en het verbeteren van de bereikbaarheid van Leeuwarden - al deze projecten vragen om een efficinte en goede samenwerking tussen provincies, gemeenten en private partijen. Daarbij is DHV de adviespartner die inhoudelijke expertise paart aan een integrale visie op bestuurlijke en procesmatige ontwikkelingsaspecten. In deze nieuwsbrief laten wij zien hoe wij samen met overheden, private marktpartijen en maatschappelijke organisaties bouwen aan de nieuwe horizon Noord- Nederland. Veel leesplezier. info:[email protected]

  Een zaterdagmorgen in april. Een voorzichtig voorjaarszonnetje breekt door de grijze lucht. Twee voetbaltassen gaan achterin in de auto. RWF uit. Mijn zoon Thijs schat vanaf de achterbank de kracht van de tegenstander in. Het kan wel een moeilijke wedstrijd worden. In de binnenspiegel zie ik een enthousiaste blik. .maar wij zijn ook best goed.

  We stappen even uit bij een parkeerterrein waar zich al enkele medespelers hebben verzameld. De pupillen spelen tikkertje terwijl we wachten tot het team compleet is. De ouders klitten wat bij elkaar en praten over de aanstaande wedstrijd, over de route naar het voetbalveld en over de plannen voor het weekend. Sport verbindt. Als trainer en leider van de F-pupillen van Be Quick Dokkum ervaar ik dat elke zaterdag weer. Ouders leven mee. Spelertjes groeien. Technisch en tactisch. Leren over winst en verlies. Over samenwerken en met elkaar strijden. En ze zijn gezond bezig.

  Ik vind het geweldig om me voor sport in te zetten. Ik ben daarom erg blij dat sport een steeds grotere rol speelt in ons werk. Van collega Jan Hof kreeg ik afgelopen week een geactualiseerde referentielijst van DHV-projecten op het vlak van sport. De Olympische Spelen in Barcelona, Atlanta, Peking en Vancouver, de bouw van een duurzame ijshal, nieuwe stadions in binnen- en buitenland, de huisvesting van atleten, de aanleg van vliegvelden, het EK voetbal 2012 in Polen en Oekrane, het WK voetbal 2010 in Zuid-Afrika het staat er allemaal op. En ook dichter bij huis: de herontwikkeling van het Cambuurterrein, sportstad Heerenveen en het berekenen van de economische effecten van gemeentelijke investeringen in sport. Recent ben ik bezig met de sportieve profilering van Noordelijke gemeenten en de organisatie van een Friese sportweek in 2012 overal zie je dat sport mensen dichter tot elkaar brengt en inspireert. Ik geloof er sterk in dat sport een gemeente, een stad en een wijk sterker en duurzamer maakt. Ik werk er daarom graag aan mee. Dus wie weet: tot volgende week op het sportveld. Ons team is zeker van de partij.

  Sport verbindt en inspireert

  Sjoerd Radersma

  DHV instrumentarium voor succesvol beleid

  Het bepalen van de financile haalbaarheid, het in kaart brengen van de economische effecten van demografische veranderingen en het meten van duurzaamheidaspecten - voor elk van deze actuele themas biedt DHV nu een handig instrument. De top 3 van meest succesvolle DHV tools:

  1. CO2 scanner Helpt gemeenten om de totale lokale CO2-uitstoot en de verdeling ervan over de sectoren verkeer en vervoer, huishoudens, industrie etc. in kaart te brengen. Meer info: Carlien Bos, [email protected]

  2. GeO Value Vergemakkelijkt het snel en accuraat bepalen van de financile haalbaarheid van ontwikkelingsplannen (o.a. grond- en opstalwaarde, grond- en bouwexploitatie). Meer info: Jos Dijcker, [email protected]

  3. Krimpbarometer Geeft gemeenten en regios snel inzicht in de effecten van bevolkingskrimp voor het vastgoed, de maatschappelijke voorzieningen en de economie. Meer info: Sjoerd Radersma, [email protected]

 • Carlien Bos: Nieuwe impulsen voor economische ontwikkeling Het zijn niet alleen idealen die de noordelijke provincies najagen wanneer zij duurzame ontwikkelingen stimuleren. De duurzame ambities van Noord-Nederland zijn ook gebaseerd op nuchtere economische overwegingen, en zo hoort het ook, aldus Helle van der Roest, leading professional bij DHV. Hij laat verschillende projectvoorbeelden de revue passeren die aantonen dat duurzame energieproductie rendabel kan zijn, ook zonder overheidssteun. Van der Roest: Van energietransitieparken tot energieneutrale woonwijken, wij beschouwen elk energievraagstuk als een deel van een ruimtelijk en groter functioneel geheel. Als ketenarchitect ontwerpen we een optimale ketensamenwerking, waarbij kosten worden geminimaliseerd en opbrengsten worden gemaximaliseerd.

  Katrien Hemmes, senior adviseur bij DHV: Verder richten we ons op een optimale synergie tussen energie, water en afvalreststromen: het zogenaamde Sustnergy concept. Zo kunnen de productiekosten van groen gas significant omlaag, bijvoorbeeld door gebruik te maken van laagwaardige restwarmte, en kunnen opbrengsten omhoog, bijvoorbeeld door toepassing voor duurzame mobiliteit. Een ander voorbeeld is de Centrale Opwerking van Duurzame Eindproducten (CODE), waarmee uit afvalreststromen niet alleen energie maar ook bruikbare stoffen als bijvoorbeeld fosfaat kan worden gewonnen. Duurzaam ondernemerschap is gebaat bij slimme technologie, maar ook bij een slimme samenwerking tussen alle betrokken partijen. Sustnergy begint dan ook bij een duurzaam toekomstbeeld dat gezamenlijk met deze partijen wordt geschetst. Carlien Bos: zo zijn Jaap Sprokholt en ik bij de provincie Drenthe betrokken bij het opstellen van integrale plannen om in 2015 minimaal 100.000 voertuigen op alternatieve brandstoffen te laten rijden. Bij het opstellen van de plannen vindt nauwe samenwerking plaats tussen bedrijven, provincie en gemeenten. Groengas speelt hierbij een belangrijke rol info:[email protected]

  Wethouder Hans van den Broek: Integrale aanpak creert kansen voor mens en milieu

  De gemeente Sneek heeft veel aan de natuur te danken, met name aan het water. Het nabijgelegen Sneekermeer is een paradijs voor watersporters en dankzij de gunstige ligging aan historisch belangrijke waterwegen kon Sneek zich ontwikkelen tot een centrum van handel, landbouw en industrie. Nu de gemeente voorbereidingen treft om een unieke energieneutrale woonwijk te ontwikkelen staat Sneek opnieuw prominent op de kaart: ministers, hogescholen en innovatieve marktpartijen, ze zien in deze wijk allemaal nieuwe kansen voor duurzame wijkontwikkeling. Hans van den Broek, wethouder gemeente Sneek: Om onze doelstellingen te bereiken moet een groot aantal duurzaamheid- en omgevingsaspecten al in de ontwerpfase nauwkeurig op elkaar worden afgestemd. Daarvoor is een integrale en projectmatige ontwikkeling nodig. DHV is vanaf het begin bij dit project betrokken en heeft ook de grondexploitatie opgesteld. Voor het projectmatige werk hebben we uit capaciteitsoverwegingen een projectleider van DHV ingehuurd. De externe kennis van DHV combineren wij met de ruime expertise die we zelf in huis hebben. Daardoor kan de projectorganisatie nog effectiever functioneren. Enkele jaren geleden heeft de gemeente een raamcontract met DHV opgesteld waarmee een breed pakket aan diensten is veiliggesteld. Daar maken we gebruik van, maar de gemeente Sneek voert zelf de regie.

  De gefaseerde ontwikkeling, het behoud van archeologisch waardevolle elementen, de water- en groeninfrastructuur en de innovatieve energieconcepten maken dit project interessant en complex. Samen met DHV zoeken we naar de beste wijze om deze wijk energieneutraal te maken. Daarbij passeren verschillende duurzame energiesystemen de revue die zo slim mogelijk aan elkaar worden gekoppeld, van wind- en zonne-energie via warmtekoude opslag tot de vergisting van biomassa. Juist de combinatie van deze technieken levert systeemvoordelen op die ook andere gemeenten in de toekomst kunnen benutten. Met deze voorbeeldwijk wil Sneek iets teruggeven aan dezelfde natuur waaraan we zoveel te danken hebben. info: [email protected]

  Gemeente Sneek investeert in duurzame voorbeeldwijk

  Altijd een oplossing verder

  Rijkswaterstaat en DHV: samen sterk in Noord-NederlandJoost de Ruig (Rijkswaterstaat) & Wilko Huyink (DHV): Complexe projecten vragen om topregie

  Martijn van Houten: Weerstanden wegnemen en meer mogelijk maken

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  Land en water, landbouw en natuur - al naar gelang het gebruik en de functie van gebieden moet het een soms voor het ander wijken. Soms vraagt dat om gerichte maatregelen. De meeste van deze maatregelen worden vastgelegd in gebiedsgerichte plannen en richten zich o.a. op het voorkomen van wateroverlast en het garanderen van de veiligheid. Daarnaast richt de Europese Kaderrichtlijn water zich op de verbetering van de algehele waterkwaliteit en worden in bestuursakkoorden de belangrijkste waterbeheerdoelstellingen bepaald. In zogenoemde peilbesluiten leggen de waterschappen alle gewenste oppervlakte- en grondwaterpeilen vast. Het waterschap Noorderzijlvest vroeg aan DHV om de projectleiding te verzorgen bij het opstellen van een integraal peilbesluitplan dat zich richt op twee aangrenzende gebieden in de gemeente Midden Drenthe: een natuurgebied en een landbouwpolder. Het Fochtelorveen is een van de laatste levende hoogveengebieden in Nederland waar de veenlaag nog op natuurlijke wijze aangroeit. Dit beschermde natuurgebied is gebaat bij een hoog grondwaterpeil. De landbouwgrond in de naastgelegen Zeven Blokken polder vraagt juist om een laag grondwaterpeil.

  DHV verzorgt de projectleiding voor het opstellen van het integraal peilbesluitplan. Een projectteam dat verder volledig is samengesteld uit medewerkers van het waterschap stelt de maatregelen op en voert de werkzaamheden uit. Projectleider Martijn van Houten (DHV): We maken inzichtelijk waar huidige en toekomstige knelpunten te verwachten zijn. Op basis van de resultaten uit grondwatermodelberekeningen wordt met de provincie Drenthe, de Vereniging Natuurmonumenten en de landbouwers samengewerkt om tot een oplossing te komen die voor alle betrokken partijen acceptabel is. Daarbij helpen we het waterschap niet alleen om een goed peilbesluitplan op te stellen, maar dragen we ook de nodige projectmatige werkwijze over. Zo helpen wij het waterschap om de juiste voorwaarden te creren voor toekomstige integrale waterbeheerprojecten. info:[email protected]

  Integraal waterbeheer in peilbesluitplan Smilde

  De twee in Noord-Nederland werkzame directeuren van Rijkswaterstaat (Joost de Ruig) en DHV (Wilko Huyink) zijn bepaald geen vreemden voor elkaar. Rijkswaterstaat maakt al jaren gebruik van de diensten van DHV en beide directeuren delen hun opvattingen over het belang van een goede samenwerking tussen overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. De Ruig: We maken steeds beter gebruik van de expertise van marktpartijen, o.a. door projecten waar mogelijk op basis van DBFM-contracten te realiseren. Maar de overheid voert de regie en om dat optimaal te kunnen doen kiezen we voor een nauwe samenwerking met provincies en gemeenten.

  Huyink: Met name complexe projecten, zoals de aanleg van de Rijksweg N48 en de bereikbaarheidsverbetering van Groningen en Leeuwarden vragen om een integrale benadering en een goed oog voor omgevingsaspecten. In opdracht van Rijkswaterstaat maken wij deze aspecten zichtbaar en waar nodig brengen wij via andere units en regios van DHV extra expertise in. De Ruig: De gemeenten en provincies hebben in Noord-Nederland ook zelf veel expertise in huis, maar overheden moeten steeds meer doen met minder middelen. Samenwerkende overheden kunnen efficinter en daardoor effectiever opereren. Daarom stellen wij ons bij elk project de vraag: wat voeren we zelf uit en welk deel

  kunnen we beter aan anderen overlaten? We werken bewust met mensen die uiteenlopende soorten expertise combineren en een goed gevoel hebben voor verhoudingen. Daardoor heeft DHV een cruciale rol kunnen spelen bij de voorbereidingen voor de bouw van de Rijksweg N48, waarbij drie overheden betrokken waren met in totaal zeven financieringsbudgetten. Samen met DHV zijn we erin geslaagd om alle (bestuurs)technische, organisatorische en procesmatige projectelementen in n project onder te brengen. Dat leidt in een kortere tijd tot een financieel gunstiger n kwalitatief beter eindresultaat.info: [email protected]

  Duurzaam Noord-Nederland

  Grensoverschrijdend regionaal ontwikkelen, dat is het doel van dertien gemeenten en twee provincies in Noord-Nederland die zich hebben verenigd in het samenwerkingsverband Groningen-Assen 2030. De samenwerking is tevens gericht op het behoud van waardevolle regionale kwaliteiten. De gezamenlijke toekomstvisie, vastgelegd in de Regiovisie Groningen-Assen 2030, bevat beide ambities. De gemeente Hoogezand-Sappemeer is in de Regiovisie aangewezen om de toekomstige vraag naar extra woonruimte op te vangen. Daarvoor wil de gemeente, in samenwerking met de Dienst Landelijk Gebied, een 700 hectare groot recreatief woonlandschap ontwikkelen (De Groene Compagnie) waarin tweederde van de ruimte zal worden ingenomen door water- en groenvoorzieningen. In samenwerking met Bureau Pau verzorgt DHV het projectmanagement en het planeconomisch deel van de gebiedsontwikkeling. Jos Dijker (DHV): Wij bepalen de financile haalbaarheid van diverse ruimtelijke voorstellen, we voeren de projectleiding van de werkgroep planeconomie en adviseren

  landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen bij het verder uitwerken van de plannen. Dat resulteert in ruimtelijke scenarios die gezamenlijk een kader vormen waarbinnen innovatieve partijen invulling kunnen geven aan een duurzame ontwikkeling van De Groene Compagnie. De lage bebouwingsdichtheid (4,3 woningen per hectare in plaats van het gemiddelde aantal van 15-25 woningen per hectare) beperkt de opbrengsten in het gebied aanzienlijk. Daarom maken wij zoveel mogelijk gebruik van de bestaande infrastructuur en van natuurlijke groeiprocessen. De lange looptijd van het project (20 tot 40 jaar) maakt een gefaseerde en flexibele ontwikkeling mogelijk waardoor ruimte ontstaat om te pionieren. Al naar gelang de marktmogelijkheden en de initiatieven wordt bekeken of een nieuwe fase kan worden opgestart. Vanuit onze financile expertise zorgen we ervoor dat de voorinvesteringen in groen en water vrijwel gelijklopen met opbrengsten uit kavelverkoop. Hierdoor worden onnodige rentekosten voorkomen. info:[email protected]

  Planeconomie: meer met minder in crisistijd

  milieu en duurzaamheid

  water

  regiodirecteur/marktcordinatie

  mobiliteit

  gebiedsontwikkeling en consultancy

  nieuwe markten

  assetmanagement en bouw&industrie

  infra en rail&stations

 • Carlien Bos: Nieuwe impulsen voor economische ontwikkeling Het zijn niet alleen idealen die de noordelijke provincies najagen wanneer zij duurzame ontwikkelingen stimuleren. De duurzame ambities van Noord-Nederland zijn ook gebaseerd op nuchtere economische overwegingen, en zo hoort het ook, aldus Helle van der Roest, leading professional bij DHV. Hij laat verschillende projectvoorbeelden de revue passeren die aantonen dat duurzame energieproductie rendabel kan zijn, ook zonder overheidssteun. Van der Roest: Van energietransitieparken tot energieneutrale woonwijken, wij beschouwen elk energievraagstuk als een deel van een ruimtelijk en groter functioneel geheel. Als ketenarchitect ontwerpen we een optimale ketensamenwerking, waarbij kosten worden geminimaliseerd en opbrengsten worden gemaximaliseerd.

  Katrien Hemmes, senior adviseur bij DHV: Verder richten we ons op een optimale synergie tussen energie, water en afvalreststromen: het zogenaamde Sustnergy concept. Zo kunnen de productiekosten van groen gas significant omlaag, bijvoorbeeld door gebruik te maken van laagwaardige restwarmte, en kunnen opbrengsten omhoog, bijvoorbeeld door toepassing voor duurzame mobiliteit. Een ander voorbeeld is de Centrale Opwerking van Duurzame Eindproducten (CODE), waarmee uit afvalreststromen niet alleen energie maar ook bruikbare stoffen als bijvoorbeeld fosfaat kan worden gewonnen. Duurzaam ondernemerschap is gebaat bij slimme technologie, maar ook bij een slimme samenwerking tussen alle betrokken partijen. Sustnergy begint dan ook bij een duurzaam toekomstbeeld dat gezamenlijk met deze partijen wordt geschetst. Carlien Bos: zo zijn Jaap Sprokholt en ik bij de provincie Drenthe betrokken bij het opstellen van integrale plannen om in 2015 minimaal 100.000 voertuigen op alternatieve brandstoffen te laten rijden. Bij het opstellen van de plannen vindt nauwe samenwerking plaats tussen bedrijven, provincie en gemeenten. Groengas speelt hierbij een belangrijke rol info:[email protected]

  Wethouder Hans van den Broek: Integrale aanpak creert kansen voor mens en milieu

  De gemeente Sneek heeft veel aan de natuur te danken, met name aan het water. Het nabijgelegen Sneekermeer is een paradijs voor watersporters en dankzij de gunstige ligging aan historisch belangrijke waterwegen kon Sneek zich ontwikkelen tot een centrum van handel, landbouw en industrie. Nu de gemeente voorbereidingen treft om een unieke energieneutrale woonwijk te ontwikkelen staat Sneek opnieuw prominent op de kaart: ministers, hogescholen en innovatieve marktpartijen, ze zien in deze wijk allemaal nieuwe kansen voor duurzame wijkontwikkeling. Hans van den Broek, wethouder gemeente Sneek: Om onze doelstellingen te bereiken moet een groot aantal duurzaamheid- en omgevingsaspecten al in de ontwerpfase nauwkeurig op elkaar worden afgestemd. Daarvoor is een integrale en projectmatige ontwikkeling nodig. DHV is vanaf het begin bij dit project betrokken en heeft ook de grondexploitatie opgesteld. Voor het projectmatige werk hebben we uit capaciteitsoverwegingen een projectleider van DHV ingehuurd. De externe kennis van DHV combineren wij met de ruime expertise die we zelf in huis hebben. Daardoor kan de projectorganisatie nog effectiever functioneren. Enkele jaren geleden heeft de gemeente een raamcontract met DHV opgesteld waarmee een breed pakket aan diensten is veiliggesteld. Daar maken we gebruik van, maar de gemeente Sneek voert zelf de regie.

  De gefaseerde ontwikkeling, het behoud van archeologisch waardevolle elementen, de water- en groeninfrastructuur en de innovatieve energieconcepten maken dit project interessant en complex. Samen met DHV zoeken we naar de beste wijze om deze wijk energieneutraal te maken. Daarbij passeren verschillende duurzame energiesystemen de revue die zo slim mogelijk aan elkaar worden gekoppeld, van wind- en zonne-energie via warmtekoude opslag tot de vergisting van biomassa. Juist de combinatie van deze technieken levert systeemvoordelen op die ook andere gemeenten in de toekomst kunnen benutten. Met deze voorbeeldwijk wil Sneek iets teruggeven aan dezelfde natuur waaraan we zoveel te danken hebben. info: [email protected]

  Gemeente Sneek investeert in duurzame voorbeeldwijk

  Altijd een oplossing verder

  Rijkswaterstaat en DHV: samen sterk in Noord-NederlandJoost de Ruig (Rijkswaterstaat) & Wilko Huyink (DHV): Complexe projecten vragen om topregie

  Martijn van Houten: Weerstanden wegnemen en meer mogelijk maken

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  Land en water, landbouw en natuur - al naar gelang het gebruik en de functie van gebieden moet het een soms voor het ander wijken. Soms vraagt dat om gerichte maatregelen. De meeste van deze maatregelen worden vastgelegd in gebiedsgerichte plannen en richten zich o.a. op het voorkomen van wateroverlast en het garanderen van de veiligheid. Daarnaast richt de Europese Kaderrichtlijn water zich op de verbetering van de algehele waterkwaliteit en worden in bestuursakkoorden de belangrijkste waterbeheerdoelstellingen bepaald. In zogenoemde peilbesluiten leggen de waterschappen alle gewenste oppervlakte- en grondwaterpeilen vast. Het waterschap Noorderzijlvest vroeg aan DHV om de projectleiding te verzorgen bij het opstellen van een integraal peilbesluitplan dat zich richt op twee aangrenzende gebieden in de gemeente Midden Drenthe: een natuurgebied en een landbouwpolder. Het Fochtelorveen is een van de laatste levende hoogveengebieden in Nederland waar de veenlaag nog op natuurlijke wijze aangroeit. Dit beschermde natuurgebied is gebaat bij een hoog grondwaterpeil. De landbouwgrond in de naastgelegen Zeven Blokken polder vraagt juist om een laag grondwaterpeil.

  DHV verzorgt de projectleiding voor het opstellen van het integraal peilbesluitplan. Een projectteam dat verder volledig is samengesteld uit medewerkers van het waterschap stelt de maatregelen op en voert de werkzaamheden uit. Projectleider Martijn van Houten (DHV): We maken inzichtelijk waar huidige en toekomstige knelpunten te verwachten zijn. Op basis van de resultaten uit grondwatermodelberekeningen wordt met de provincie Drenthe, de Vereniging Natuurmonumenten en de landbouwers samengewerkt om tot een oplossing te komen die voor alle betrokken partijen acceptabel is. Daarbij helpen we het waterschap niet alleen om een goed peilbesluitplan op te stellen, maar dragen we ook de nodige projectmatige werkwijze over. Zo helpen wij het waterschap om de juiste voorwaarden te creren voor toekomstige integrale waterbeheerprojecten. info:[email protected]

  Integraal waterbeheer in peilbesluitplan Smilde

  De twee in Noord-Nederland werkzame directeuren van Rijkswaterstaat (Joost de Ruig) en DHV (Wilko Huyink) zijn bepaald geen vreemden voor elkaar. Rijkswaterstaat maakt al jaren gebruik van de diensten van DHV en beide directeuren delen hun opvattingen over het belang van een goede samenwerking tussen overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. De Ruig: We maken steeds beter gebruik van de expertise van marktpartijen, o.a. door projecten waar mogelijk op basis van DBFM-contracten te realiseren. Maar de overheid voert de regie en om dat optimaal te kunnen doen kiezen we voor een nauwe samenwerking met provincies en gemeenten.

  Huyink: Met name complexe projecten, zoals de aanleg van de Rijksweg N48 en de bereikbaarheidsverbetering van Groningen en Leeuwarden vragen om een integrale benadering en een goed oog voor omgevingsaspecten. In opdracht van Rijkswaterstaat maken wij deze aspecten zichtbaar en waar nodig brengen wij via andere units en regios van DHV extra expertise in. De Ruig: De gemeenten en provincies hebben in Noord-Nederland ook zelf veel expertise in huis, maar overheden moeten steeds meer doen met minder middelen. Samenwerkende overheden kunnen efficinter en daardoor effectiever opereren. Daarom stellen wij ons bij elk project de vraag: wat voeren we zelf uit en welk deel

  kunnen we beter aan anderen overlaten? We werken bewust met mensen die uiteenlopende soorten expertise combineren en een goed gevoel hebben voor verhoudingen. Daardoor heeft DHV een cruciale rol kunnen spelen bij de voorbereidingen voor de bouw van de Rijksweg N48, waarbij drie overheden betrokken waren met in totaal zeven financieringsbudgetten. Samen met DHV zijn we erin geslaagd om alle (bestuurs)technische, organisatorische en procesmatige projectelementen in n project onder te brengen. Dat leidt in een kortere tijd tot een financieel gunstiger n kwalitatief beter eindresultaat.info: [email protected]

  Duurzaam Noord-Nederland

  Grensoverschrijdend regionaal ontwikkelen, dat is het doel van dertien gemeenten en twee provincies in Noord-Nederland die zich hebben verenigd in het samenwerkingsverband Groningen-Assen 2030. De samenwerking is tevens gericht op het behoud van waardevolle regionale kwaliteiten. De gezamenlijke toekomstvisie, vastgelegd in de Regiovisie Groningen-Assen 2030, bevat beide ambities. De gemeente Hoogezand-Sappemeer is in de Regiovisie aangewezen om de toekomstige vraag naar extra woonruimte op te vangen. Daarvoor wil de gemeente, in samenwerking met de Dienst Landelijk Gebied, een 700 hectare groot recreatief woonlandschap ontwikkelen (De Groene Compagnie) waarin tweederde van de ruimte zal worden ingenomen door water- en groenvoorzieningen. In samenwerking met Bureau Pau verzorgt DHV het projectmanagement en het planeconomisch deel van de gebiedsontwikkeling. Jos Dijker (DHV): Wij bepalen de financile haalbaarheid van diverse ruimtelijke voorstellen, we voeren de projectleiding van de werkgroep planeconomie en adviseren

  landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen bij het verder uitwerken van de plannen. Dat resulteert in ruimtelijke scenarios die gezamenlijk een kader vormen waarbinnen innovatieve partijen invulling kunnen geven aan een duurzame ontwikkeling van De Groene Compagnie. De lage bebouwingsdichtheid (4,3 woningen per hectare in plaats van het gemiddelde aantal van 15-25 woningen per hectare) beperkt de opbrengsten in het gebied aanzienlijk. Daarom maken wij zoveel mogelijk gebruik van de bestaande infrastructuur en van natuurlijke groeiprocessen. De lange looptijd van het project (20 tot 40 jaar) maakt een gefaseerde en flexibele ontwikkeling mogelijk waardoor ruimte ontstaat om te pionieren. Al naar gelang de marktmogelijkheden en de initiatieven wordt bekeken of een nieuwe fase kan worden opgestart. Vanuit onze financile expertise zorgen we ervoor dat de voorinvesteringen in groen en water vrijwel gelijklopen met opbrengsten uit kavelverkoop. Hierdoor worden onnodige rentekosten voorkomen. info:[email protected]

  Planeconomie: meer met minder in crisistijd

  milieu en duurzaamheid

  water

  regiodirecteur/marktcordinatie

  mobiliteit

  gebiedsontwikkeling en consultancy

  nieuwe markten

  assetmanagement en bouw&industrie

  infra en rail&stations

 • Eemsdelta

  RWS

  Duurzame ontwikkeling

  Integraal waterbeheer

  Planeconomie Duitslan

  dDuurzame voorbeeldwijk

  VNG-congres

  Sport verbindt

  COLUMN

  Advies- en ingenieursbureau

  Nieuwe energie in Eemsdelta

  dhv.nl

  Vanuit ons regiokantoor aan de Griffeweg in Gronin-gen adviseren wij overheid, ontwikkelaars, corporaties en het bedrijfsleven in Frysln, Groningen en Drenthe. Ruim 90 medewerkers werken vanuit een grote betrok-kenheid met de klant en de regio mee aan toonaange-vende projecten en initiatieven. Betrokkenheid moet je uitspreken maar moet je ook doen. Wij investeren daar-om mee in de grote strategische opgaven in Noord-Ne-derland zoals de ontwikkelingen in de Eemsdelta en het RegioSpecifiek Pakket Zuiderzeelijn. Dat doen wij met de focus op onze top expertisevelden milieu, duurzaam-heid, infra, mobiliteit, gebiedsontwikkeling en water. Mei 2010 > De nieuwe horizon Noord-Nederland | Nieuwe energie in Eemsdelta | Duurzaam Noord-Nederland |

  Planeconomie: meer met minder in crisistijd | Sport verbindt en inspireert

  Vroeger ging er niets boven Groningen, want wie enkele jaren geleden het uitgestrekte Hoge Noorden van Groningen doorkruiste, in de Eemshaven parkeerde en de kade opwandelde, die zag niets dan leegte, land en water - en zo nu en dan een veerboot naar het Duitse eiland Borkum. Maar de tijden zijn veranderd: bezoek de Eemshaven in 2010 en je staat met je schoenen in het zand van het grootste bouwterrein van Nederland. Hoe dat kan? De grote multinationals hebben hun oog op de industrie- en havencomplexen laten vallen en investeren miljarden in de Eemsdelta. Daardoor ontwikkelt de Eemshaven zich in een hoog tempo tot de belangrijkste energiehaven van Noordwest Europa. En de stad Groningen? Dat wordt een volwaardige energiehavenstad: naar verwachting produceren de energiebedrijven Nuon, RWE en Advanced Power over enkele jaren 7500 MW energie in het Eemsdeltagebied, ruim voldoende om de helft van heel Nederland van stroom te voorzien.

  Ingeborg van Ansem (DHV): Uit een onderzoek van werkgeversorganisatie VNO-NCW blijkt dat de nieuwe ondernemingen de beschikbare ruimte als grootste pr van de regio beschouwen. De bedrijven doelen zowel op de geografische als op de regel- en wetgevingsruimte, want in de Eemsdelta is nog veel mogelijk, ook voor de industrie. DHV is onder andere betrokken bij de uitbreiding van de Wilhelminahaven, die nodig is voor de toelevering van grote brandstofhoeveelheden. In de directe nabijheid van de Waddenzee verrijzen naast nieuwe kolencentrales ook duurzame energieproductiefaciliteiten, van een groot windmolenpark tot vergassingsinstallaties voor biomassa. Dat vraagt om verstandig ruimtelijk beleid, om integrale expertise en om intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen. DHV stelt milieueffectrapportages op, brengt verschillende partijen in de Eemsdelta bijeen en maakt nieuwe kansen zichtbaar, bijvoorbeeld ten aanzien van gezamenlijk beheer. En ding is zeker: vanaf nu gaat (en vaart) er van alles boven Groningen. info:[email protected]

  GEBIEDSGERICHTNoord-Nederland

  Wilko Huyink: Integrale expertise voor regionale mobiliteit & klimaat

  Contact: DHV BV | Groningen | 050 239 53 00 | [email protected] | www.dhv.nl | Tekst: Rob Groot | Fotografie: Ed Seeder, Rijk Meerbeek DHV | Ontwerp: Maurits Malherbe | Opmaak en productie: DHV Communications | Meer informatie, een persoonlijk abonnement of afmelding voor deze nieuwsbrief: [email protected]

  Altijd een oplossing verder

  Topografische kaart: [email protected]

  Ingeborg van Ansem: Investeringen bieden nieuwe kansen voor hele regio

  De nieuwe horizon Noord-Nederland

  VNG Congres 2010: Sneller, beter en slimmer

  Top 3 van DHV tools

  Het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in het WTC Expo in Leeuwarden begint in verband met de Tweede Kamerverkiezingen een dag eerder dan oorspronkelijk gepland. De nieuwe data zijn maandag 7 en dinsdag 8 juni 2010. DHV is kernsponsor van het congres. Sjoerd Radersma (DHV): Gemeenten worden geconfronteerd met nieuwe wetgeving, met decentralisatie en maatschappelijke druk. De verwachtingen zijn hoog, maar de financile ruimte is beperkt. Daardoor zullen gemeenten nog sneller, beter en slimmer moeten opereren. DHV demonstreert welke innovatieve oplossingen mogelijk zijn, o.a. met een deelcongres en een excursie rond het thema krimp in Noord-Frysln. Voorafgaand aan het congres voert DHV gesprekken met diverse gemeenten over het thema sneller, beter, slimmer en voert een doorlichting uit van de nieuwe college programma's. De uitkomsten zullen op het VNG jaarcongres worden gepresenteerd. info:[email protected]

  Het zijn de grote themas van onze tijd: energie, duurzaamheid, watermanagement en mobiliteit. In Noord-Nederland komen al deze themas op een unieke wijze samen. Dat zowel de overheid als de private sector juist nu en hier miljarden euros in energie en mobiliteitsprojecten investeert is geen toeval. Het zijn de uitstekende mogelijkheden voor innovatie waardoor Noord-Nederland volop in de belangstelling staat. De Eemsdelta, waar nieuwe energiecentrales verrijzen (o.a. van RWE en Nuon) en waar volop wordt gexperimenteerd met duurzame vormen van energiewinning, ontwikkelt zich in hoog tempo tot een van de belangrijkste energiecentra in Europa. DHV is als toonaangevend bureau betrokken bij de vele ruimtelijke en infrastructurele projecten die voortvloeien uit het (eveneens miljarden euros omvattende) regiospecifieke pakket (RSP). Natuurlijk had Noord-Nederland graag alvast die hogesnelheidsverbinding met Amsterdam, Hamburg en Berlijn willen realiseren, maar ook zonder Zuiderzeelijn zijn de ontwikkelingen in deze regio niet te stuiten. Waar de noordelijke provincies van oudsher buiten het blikveld van het Binnenhof leken te liggen, daar staat deze regio nu centraal in een Europese ontwikkeling die inzet op duurzaamheid, op biogas en CCS, op water, wind en ruimte. De grootschalige bouwwerkzaamheden in de Eemsdelta, de realisatie van de zuidelijke Ringweg Groningen, de spoorverbinding met Heerenveen, de versterking van de Afsluitdijk, de aanpak van het knooppunt Joure en het verbeteren van de bereikbaarheid van Leeuwarden - al deze projecten vragen om een efficinte en goede samenwerking tussen provincies, gemeenten en private partijen. Daarbij is DHV de adviespartner die inhoudelijke expertise paart aan een integrale visie op bestuurlijke en procesmatige ontwikkelingsaspecten. In deze nieuwsbrief laten wij zien hoe wij samen met overheden, private marktpartijen en maatschappelijke organisaties bouwen aan de nieuwe horizon Noord- Nederland. Veel leesplezier. info:[email protected]

  Een zaterdagmorgen in april. Een voorzichtig voorjaarszonnetje breekt door de grijze lucht. Twee voetbaltassen gaan achterin in de auto. RWF uit. Mijn zoon Thijs schat vanaf de achterbank de kracht van de tegenstander in. Het kan wel een moeilijke wedstrijd worden. In de binnenspiegel zie ik een enthousiaste blik. .maar wij zijn ook best goed.

  We stappen even uit bij een parkeerterrein waar zich al enkele medespelers hebben verzameld. De pupillen spelen tikkertje terwijl we wachten tot het team compleet is. De ouders klitten wat bij elkaar en praten over de aanstaande wedstrijd, over de route naar het voetbalveld en over de plannen voor het weekend. Sport verbindt. Als trainer en leider van de F-pupillen van Be Quick Dokkum ervaar ik dat elke zaterdag weer. Ouders leven mee. Spelertjes groeien. Technisch en tactisch. Leren over winst en verlies. Over samenwerken en met elkaar strijden. En ze zijn gezond bezig.

  Ik vind het geweldig om me voor sport in te zetten. Ik ben daarom erg blij dat sport een steeds grotere rol speelt in ons werk. Van collega Jan Hof kreeg ik afgelopen week een geactualiseerde referentielijst van DHV-projecten op het vlak van sport. De Olympische Spelen in Barcelona, Atlanta, Peking en Vancouver, de bouw van een duurzame ijshal, nieuwe stadions in binnen- en buitenland, de huisvesting van atleten, de aanleg van vliegvelden, het EK voetbal 2012 in Polen en Oekrane, het WK voetbal 2010 in Zuid-Afrika het staat er allemaal op. En ook dichter bij huis: de herontwikkeling van het Cambuurterrein, sportstad Heerenveen en het berekenen van de economische effecten van gemeentelijke investeringen in sport. Recent ben ik bezig met de sportieve profilering van Noordelijke gemeenten en de organisatie van een Friese sportweek in 2012 overal zie je dat sport mensen dichter tot elkaar brengt en inspireert. Ik geloof er sterk in dat sport een gemeente, een stad en een wijk sterker en duurzamer maakt. Ik werk er daarom graag aan mee. Dus wie weet: tot volgende week op het sportveld. Ons team is zeker van de partij.

  Sport verbindt en inspireert

  Sjoerd Radersma

  DHV instrumentarium voor succesvol beleid

  Het bepalen van de financile haalbaarheid, het in kaart brengen van de economische effecten van demografische veranderingen en het meten van duurzaamheidaspecten - voor elk van deze actuele themas biedt DHV nu een handig instrument. De top 3 van meest succesvolle DHV tools:

  1. CO2 scanner Helpt gemeenten om de totale lokale CO2-uitstoot en de verdeling ervan over de sectoren verkeer en vervoer, huishoudens, industrie etc. in kaart te brengen. Meer info: Carlien Bos, [email protected]

  2. GeO Value Vergemakkelijkt het snel en accuraat bepalen van de financile haalbaarheid van ontwikkelingsplannen (o.a. grond- en opstalwaarde, grond- en bouwexploitatie). Meer info: Jos Dijcker, [email protected]

  3. Krimpbarometer Geeft gemeenten en regios snel inzicht in de effecten van bevolkingskrimp voor het vastgoed, de maatschappelijke voorzieningen en de economie. Meer info: Sjoerd Radersma, [email protected]