ders içerikleri - okan Üniversitesi · web viewbu dersin amacı öğrencilerin yaratıcı ve...

of 21 /21
İÇMİMARLIK BÖLÜMÜ 2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ GSF101 Renk 1 2 saat / 2+0 / 2 KR / 4 ECTS ZORUNLU İçerik: Dersin amacı; sanat ve tasarım alanında temel bir ifade aracı olarak ‘Renk’i fiziksel ve psikolojik boyutları ile ele alarak öğrencide ‘Renk’e ilişkin, teorik ve deneysel birikim yaratmaktır. Ders; “Rengin Tanımı”, “Renk Algısı”, “Renk ve Işık İlişkisi”, “Işık Renk”, “Pigment Renk”, “Renk Kuramları”, “Renk ve Form İlişkileri”, “Renk / Sanat/ Tasarım İlişkisi” bağlamında teorik ve uygulamalı olarak işlenir. GSF111 Desen 1 3 saat / 1+2 / 2 KR / 4 ECTS ZORUNLU İçerik: Dersin amacı; görsel sanatlar alanının temel ifade aracı olan “desen” aracılığıyla görmek ve bakmak arasındaki farka odaklanarak öğrencilerin nesneler dünyasını sorgulamasını ve gördüğünü doğru aktarmasını sağlamaktır. Ders; çizgi temeline dayalı uygulamalardan sonra “canlı / cansız nesne çizimleri”ne odaklanır. Teorik ve uygulamalı olarak yürütülür. GSF121 2 Boyutlu Tasarım 1 3 saat / 1+2 / 2 KR / 4 ECTS ZORUNLU İçerik: Dersin amacı, Öğrencilerin 2 boyutlu bir düzlemde temel tasarım kavram ve elemanlarını kullanmada beceri geliştirmelerini ve bireysel yaratıcılıklarının 2 boyutlu tasarım prensipleri içinde gelişmesini sağlamaktır. Bu ders, 2 boyutlu tasarımın elementer birimler ve bu birimlerin birbirleriyle olan ilişkilerini içeren, kompozisyon, harmoni, birim tekrarı gibi temel tasarım kurgularının uygulanmasını içerir. GSF131 3 Boyutlu Tasarım 1 3 saat / 1+2 / 2 KR / 4 ECTS ZORUNLU 1

Author: others

Post on 01-Mar-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Ders içerikleri

İÇMİMARLIK BÖLÜMÜ

2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

LİSANS PROGRAMI Ders içerikleri

1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ

GSF101

Renk 1

2 saat / 2+0 / 2 KR / 4 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Dersin amacı; sanat ve tasarım alanında temel bir ifade aracı olarak ‘Renk’i fiziksel ve psikolojik boyutları ile ele alarak öğrencide ‘Renk’e ilişkin, teorik ve deneysel birikim yaratmaktır. Ders; “Rengin Tanımı”, “Renk Algısı”, “Renk ve Işık İlişkisi”, “Işık Renk”, “Pigment Renk”, “Renk Kuramları”, “Renk ve Form İlişkileri”, “Renk / Sanat/ Tasarım İlişkisi” bağlamında teorik ve uygulamalı olarak işlenir.

GSF111

Desen 1

3 saat / 1+2 / 2 KR / 4 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Dersin amacı; görsel sanatlar alanının temel ifade aracı olan “desen” aracılığıyla görmek ve bakmak arasındaki farka odaklanarak öğrencilerin nesneler dünyasını sorgulamasını ve gördüğünü doğru aktarmasını sağlamaktır. Ders; çizgi temeline dayalı uygulamalardan sonra “canlı / cansız nesne çizimleri”ne odaklanır. Teorik ve uygulamalı olarak yürütülür.

GSF121

2 Boyutlu Tasarım 1

3 saat / 1+2 / 2 KR / 4 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Dersin amacı, Öğrencilerin 2 boyutlu bir düzlemde temel tasarım kavram ve elemanlarını kullanmada beceri geliştirmelerini ve bireysel yaratıcılıklarının 2 boyutlu tasarım prensipleri içinde gelişmesini sağlamaktır. Bu ders, 2 boyutlu tasarımın elementer birimler ve bu birimlerin birbirleriyle olan ilişkilerini içeren, kompozisyon, harmoni, birim tekrarı gibi temel tasarım kurgularının uygulanmasını içerir.

GSF131

3 Boyutlu Tasarım 1

3 saat / 1+2 / 2 KR / 4 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Dersin amacı, 3 boyutlu form tasarlama ve düşünme yetisini deneysel uygulamalarla geliştirmektir. Deneysel uygulamalar sürecinde farklı malzemeler ile “birim” ve “birimin özerk bir form oluşturması”, “birimin serbest kullanımı” ve bağımsız form araştırmaları teorik ve uygulamalı olarak sürdürülür.

GSF151

Sanat Tarihi 1

2 saat / 2+0 / 2 KR / 2 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Bu ders çerçevesinde Mağara Sanatı'ndan Barok döneme dek olan sürecin incelenmesi amaçlanmaktadır. Sanat tarihinin temel kavramları çerçevesinde dönemler, eğilimler, dönem karşılaştırmaları sanat yapıtları ve sanatçılar bağlamında irdelenecek ve ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

TRD101

Türk Dili 1

2 saat / 2+0 / 2 KR / 2 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Öğrencilere Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklar; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle gösterir. Öğrencilerin anlama (dinleme/ okuma/ izleme / anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirir. Öğrencilerin Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar.

ATA101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

2 saat / 2+0 / 2 KR / 2 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Türk İnkılâbının tarihi, anlamı ve önemi; Türk İnkılâbını hazırlayan koşullar, ortam ve gelişmeler dersin kapsamını oluşturur.

SIN171

Görüntü Okuma 1

2 saat / 3+0 / 3 KR / 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Dersin amacı, öğrenciye, fotoğraf ve resim sanatından başlayarak görüntü okuma ve çözümleyebilme yetisini kazandırmaktır. Görsel dilin sistematiği ve görüntü dili gibi olgular anlam ilişkileri bağlamında tartışılır.

GSF185

Sosyoloji 1

2 saat / 2+0 / 2 KR / 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Dersin amacı, fertten ziyade topluma ayna tutan sosyoloji alanına bir giriş yapmak ve gündelik konular çerçevesinde ‘sosyolojik bakış açısı’ kazanımına bir temel oluşturmaktır. Bu ders sosyolojiye giriş niteliğinde olup, sosyoloji alanını anlamaya yardımcı bir dizi temel tema etrafında oluşturulur.

UYG101

Uygarlık Tarihi 1

2 saat / 3+0 / 3 KR / 5 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Dersin amacı, kültür tarihinin gelişimini öğrencilere aktarmaktır. Bu ders, uygarlıkların tarihsel gelişimi içerisinde felsefe, bilim ve sanatın geçirdiği kavramsal gelişim süreçlerini içerir.

SIN131/132

Yaratıcı Yazarlık 1/2

3 saat / 3+0 / 3 KR / 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Bu dersin amacı öğrencilerin yaratıcı ve hikaye anlatıcı yeteneklerini ortaya çıkarmak ve onların yazma sürecinde ihtiyaçları olacak teknik ve pratik yöntemleri öğrenmelerini sağlamaktır.

GOR161

Fotoğraf 1

2 saat / 2+0 / 2 KR / 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Bu ders öğrencilerin fotoğraf alanındaki temel becerileri geliştirerek, fotoğrafın estetik ve teknik yönlerini tanıma ve değerlendirme yetisini öğretmeyi amaçlamaktadır. Ders fotoğraf alanın ışık, kontrast, alan derinliği ve kadraj konularını ele alarak, ders anlatımı ve uygulama yöntemleriyle işlenmektedir.

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ

GSF102

Renk 2

2 saat / 2+0 / 2 KR / 2 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Dersin amacı, yaratı alanında anlam üretme ve tasarlama süreçlerinde renk olgusunu merkeze alarak öğrencide teorik ve deneysel birikim yaratmaktır. “Renk ve Anlam İlişkisi”, “Renk ve Görsel Organizasyon”, “Renk Uyumları”, ”Renk Kontrastları”, “Renk ve Üç Boyut İlişkisi”, “Renk ve Mekân İlişkisi”, “Renk ve Hareket”, “Renk ve Güncel Eğilimler “gibi kavramlar ders kapsamında teorik ve uygulamalı olarak işlenir.

GSF112

Desen 2

3 saat / 1+2 / 2 KR / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Dersin amacı, görsel dünyanın geometrik çözümlemelerle algılanıp kavranmasını ve bu noktadan soyutlamaya ulaşılmasını sağlamaktır. Canlı model çizimlerinden yola çıkılarak anatomiye ilişkin yapı çözümlenir. Ders teorik ve uygulamalı olarak yürütülür.

GSF122

2 Boyutlu Tasarım 2

3 saat / 1+2 / 2 KR / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Dersin amacı, 2 boyutlu tasarımın temel öğeleri ve kavramları etrafında görsel düşünme ve tasarımlama becerilerinin edinilmesini sağlamaktır. Elementer birimlerin, “kompozisyon”, “form”, “doku”, “boşluk”, “doluluk” gibi 2 boyutlu tasarımın temel öğeleri çerçevesinde kurgulanmalarını içerir.

GSF132

3 Boyutlu Tasarım 2

3 saat / 1+2 / 2 KR / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

GOR104

Estetik ve Sanat Felsefesi

2 saat / 2+0 / 2 KR / 2 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Dersin amacı, sanat felsefesi ve estetik değerler mantığının bir bütün olarak kavramasını sağlamaktır. Ders “Eski Yunan’dan – Modernizme kadar” örnekler üstünden tartışılır. Estetiğin temel kavramları, sanat felsefesinin temel kavram ve problemleri, sanat ve düşünce ilişkisi, estetik yargı ve karşılaştırmalı estetik gibi konular bu ders kapsamında ele alınır.

GSF152

Sanat Tarihi 2

2 saat / 2+0 / 2 KR / 2 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Rokoko'dan 19. yüzyıla dek sanat tarihi dönemlerinin karşılaştırmalı olarak ele alınması amaçlanmaktadır. Sanatçılar ve sanat yapıtları bağlamında incelenecek olan bu derste öğrencilere kronolojik olarak sanat tarihinin genel çerçevesi aktarılacaktır.   

TRD102

Türk Dili 2

2 saat / 2+0 / 2 KR / 2 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe'nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları, dilekçe yazma, özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenir; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenir.

ATA102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

2 saat / 2+0 / 2 KR / 2 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti'nin kuruluş ve Türkiye’nin modernleşme sürecini içerir.

KYP001

Kariyer ve Yaşam Programı

2 saat / 0+2 / 1 KR / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Dersin amacı resim, fotoğraf ve sinema tarihinden referanslarla; görüntü algısının kültürel, toplumsal kodlarının incelenmesi bu dersin konusunu oluşturur. Öğrencilerin tüm görsel malzemeyi okumasını ve anlamlandırmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda; görüntü (resim, fotoğraf, simge, medya, reklâm, güncel görsel malzeme, mimari vb. ) okumaları, film okumaları ve karşılaştırmalı görüntü okuma gibi konular ders kapsamında ele alınır.

SIN172

Görüntü Okuma 2

2 saat / 3+0 / 3 KR / 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Dersin amacı resim, fotoğraf ve sinema tarihinden referanslarla; görüntü algısının kültürel, toplumsal kodlarının incelenmesi bu dersin konusunu oluşturur. Öğrencilerin tüm görsel malzemeyi okumasını ve anlamlandırmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda; görüntü (resim, fotoğraf, simge, medya, reklâm, güncel görsel malzeme, mimari vb. ) okumaları, film okumaları ve karşılaştırmalı görüntü okuma gibi konular ders kapsamında ele alınır.

GSF186

Sosyoloji 2

2 saat / 2+0 / 2 KR / 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Ders GSF öğrencileri için sosyoloji alanına giriş niteliğindedir. Dersin temel amacı GSF öğrencilerinin 'sosyolojik bakış açısı' kazanımına temel oluşturmaktır. Bunu yaparken, esnek ve yanılgılardan uzak paradigma oluşum sürecini sosyolojiye dair kuramlar, gündelik karşılaşmalara ilişkin örnekler ve sinema, müzik, edebiyat ve siyaset alanındaki ilgili yapıtlar yoluyla desteklemeyi hedefler. Kültür, kişilik, sosyal sistem, sosyal olay, sosyal olgu, sosyal farklılaşma, göç, sosyal hareketlilik, sosyal değişme gibi sosyoloji alanındaki temel kavramların incelenmesi içerir.

SIN131/132

Yaratıcı Yazarlık 1/2

3 saat / 3+0 / 3 KR / 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Bu dersin amacı öğrencilerin yaratıcı ve hikaye anlatıcı yeteneklerini ortaya çıkarmak ve onların yazma sürecinde ihtiyaçları olacak teknik ve pratik yöntemleri öğrenmelerini sağlamaktır.

GOR162

Fotoğraf 2

2 saat / 2+0 / 2 KR / 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Bu ders öğrencilerin fotoğraf alanındaki temel becerileri geliştirerek, fotoğrafın estetik ve teknik yönlerini tanıma ve değerlendirme yetisini öğretmeyi amaçlamaktadır. Ders fotoğraf alanın ışık, kontrast, alan derinliği ve kadraj gibi konularını ele alarak, ders anlatımı ve uygulama yöntemleriyle işlenmektedir.

2. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ

İÇM203

7 saat / 1+6 / 4 KR / 8 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Teknik resim araç ve gereçlerinin kullanılması yöntemleri, çizgi çeşitleri, kullanıldıkları yerler, ölçek, ölçeklerin kullanılması, temel geometri çizimleri, tasarı geometri çizimleri (iz düşüm), teknik resim (proje) çizim metodu ve teknik resimde kesit görünüşlerin çizilmesi projelerin donatılmasını ve projeden yararlanarak paralel perspektif, konik perspektif ve perspektifte gölge konularını içerir.

İÇM213

İÇMİMARLIK TEMEL TASARIM

4 saat / 2+2 / 3 KR / 6 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Tümdengelim ve tümevarım yöntemleri kullanılarak; tasarım elemanları, tasarım ilkeleri ve algı kuramları paralelinde, iki ve üç boyutlu soyut - somut biçimlendirme çalışmalarını içerir.

İÇM223

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 1 

3 saat / 1+2 / 2 KR / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Bilgisayar Destekli Tasarım programları aracılığıyla, 2 Boyutlu tasarım ve çizim becerilerinin geliştirilmesi.

İÇM243

GÖRSEL ANLATIM TEKNİKLERİ 1 

3 saat / 1+2 / 2 KR / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Tasarım sürecinde çeşitli obje, mobilya ve aksesuarların doku-malzeme-renk gibi özelliklerinin gerçekçi anlatımlarını etkinleştirmek için gerekli olan sunum ve anlatımlara ilişkin farklı tekniklerin bilgisini veren derstir.

İÇM205

TASARIMDA İNSAN ETKENİ

2 saat / 2+0 / 2 KR / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Ergonomi hakkında genel bir giriş dersi niteliğindedir.

İÇM207

MEKÂN TASARIM TARİHİ 1

2 saat / 2+0 / 2 KR / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Antik Çağ'dan Endüstri Devrimine mekân ve hacim tasarımının gelişimi ve sosyal yaşamla ilişkisi konularını ve önemli tasarım olgularını, eğilim ve akımları içerir.

İÇM201

TASARIMDA YÖNTEM GELİŞTİRME TEKNİKLERİ

2 saat / 2+0 / 2 KR / 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Ders kapsamında, temel olarak, “araştırma yöntemlerini öğrenmeye niçin gerek duyarız?” sorusu çerçevesinde, araştırma tasarımı ve adımları, farklı araştırma yöntemleri türleri ve bir araştırma raporunun nasıl yazılacağı hakkında genel bir bakış açısı sağlamak hedeflenmektedir.

SIN171

GÖRÜNTÜ OKUMA 1

3 saat / 3+0 / 3 KR / 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Dersin amacı, öğrenciye, fotoğraf ve resim sanatından başlayarak görüntü okuma ve çözümleyebilme yetisini kazandırmaktır. Görsel dilin sistematiği ve görüntü dili gibi olgular anlam ilişkileri bağlamında tartışılır.

GOR205

3 saat / 1+2 / 2 KR / 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Farklı alanlardan öğrencilere açık bu atölyenin amacı; disiplinler arası sınırları kaldırmak, öğrenciye alanlar arası yeni ve yaratıcı bir çalışma ortamı açmak ve öğrencinin ve hayal gücünün geliştirilmesine yönelik projeleri tasarlamasını ve uygulamasını sağlamaktır. İlk aşamada öğrencinin kişisel ütopya tasarımı tartışılır. Nasıl uygulanacağına dair ön çalışmalar gerçekleştirilir.

2. SINIF BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ

İÇM214

TEKNİK RESİM PERSPEKTİF

4 Saat / 2+2 / 3 KR / 4 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Projeden yararlanarak paralel perspektif, konik perspektif ve perspektifte gölge konularını içerir.

İÇM226

TASARIM KURAM VE YÖNTEMLERİ

3 saat / 1+2 / 2 KR/ 4 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Çeşitli tasarım ilkelerine ilişkin kuramsal bilgilerin aktarılması ve tasarım kuram- yöntem ilkelerinin, analiz ve sentez yöntemleri ile incelenerek yapılan araştırma-uygulama çalışmalarını, Çeşitli yaşamsal konularda araştırma ile fikir ve kuram - uygulama - sunum yöntemlerini geliştirme çalışmalarını içerir.

İÇM294

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 2

3 saat / 1+2/ 2 KR/ 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Bilgisayar Destekli Tasarım programları aracılığıyla, 3 Boyutlu tasarım ve sunum tekniklerinin geliştirilmesi.

İÇM244

GÖRSEL ANLATIM TEKNİKLERİ 2 

3 saat / 1+2 / 2 KR / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Proje sürecinde çeşitli plan, kesit ve perspektif etütlerinin renk, ışık, mat-parlak, açık-koyu vb. ilişkiler dikkate alınarak yapılabilmesi için gerekli olan sunum ve anlatım tekniklerine ilişkin bilgileri veren derstir.

İÇM206

MOBİLYA TASARIMI VE KONSTRÜKSİYONU 1

4 Saat / 2+2 / 3 KR / 6 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Dar kapsamlı ve depolama amaçlı (giysi, kitap vs.) mobilya elemanlarının araştırılması, tasarlanması ve konstrüksiyon sistemlerinin irdelenmesini içerir.

İÇM208

MOBİLYA TASARIM TARİHİ 1

2 saat / 2+0 / 2 KR / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

İÇM210

YAPI İÇİ KONSTRÜKSİYONU 1

3 Saat / 1+2 / 2 KR / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

İç hacim yapı elemanlarından olan KAPI ve PENCERE çeşitlerinin ve konstrüksiyon sistemlerinin teorik anlatımları, araştırılması ve proje uygulama çalışmalarıyla sonuçlandırılmasını içerir.

İÇM202

TASARIMDA PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

2 saat / 2+0/ 2 / 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Tasarım sürecini zenginleştirecek yaratıcı problem çözme tekniklerinin içerik ve uygulamalarının yapılmasını hedefler.

SIN172

GÖRÜNTÜ OKUMA 2

3 saat / 3+0 / 3 KR / 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Dersin amacı resim, fotoğraf ve sinema tarihinden referanslarla; görüntü algısının kültürel, toplumsal kodlarının incelenmesi bu dersin konusunu oluşturur. Öğrencilerin tüm görsel malzemeyi okumasını ve anlamlandırmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda; görüntü (resim, fotoğraf, simge, medya, reklâm, güncel görsel malzeme, mimari vb. ) okumaları, film okumaları ve karşılaştırmalı görüntü okuma gibi konular ders kapsamında ele alınır.

GOR206

ÜTOPYALAR ATÖLYESİ 2

3 saat / 1+2 / 2 KR / 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Öğrencinin herhangi bir disiplin gözetmeksizin kurduğu ütopyayı gerçekleştirme sürecini içerir. Bu süreçte öğrenci projesini öteki öğrencilerle ortak sürdürebileceği gibi tekil olarak da bu uygulamayı gerçekleştirebilir.

3. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ

İÇM315

İÇMİMARLIK ÇEVRE TASARIM 1  

7 saat / 1+6 / 4 KR / 7 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Temel hacim tasarım ilkelerinin kazandırılmasından hareketle hacim-insan-mobilya ilişkilerinin araştırılması, kavranması ve öğrenciye özgün tasarım kimliğinin kazandırılması doğrultusunda; dar ve geniş programlı konutların 1/50 ölçekte mekân tasarım çalışmalarını içerir.

İÇM305

MOBİLYA TASARIM VE KONSTRÜKSİYONU 2

4 Saat /2+2 / 3 KR/ 7 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Farklı kullanımlara yönelik masa, iskemle, koltuk ve kavramsal mobilya elemanlarının; araştırılması, tasarlanması, konstrüksiyon sistemlerinin irdelenmesini ve tasarım özelliklerine uygun yapım ve uygulama yöntemlerini, tekniklerini öğretmeyi amaçlar.

İÇM307

MİMARLIK YAPI BİLGİSİ 1 

3 saat / 1+2 / 2 KR / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Mimarlığın tanımı ve tarihsel gelişimi, mimari-çevre ilişkisi, mimarlığın ülke - bölge- şehir planlaması ile ilişkileri, mimari yapı kavramı ve sanatsal-teknik-sosyal  açıdan işlev-tasarlama-planlama-projelendirme yöntemleri, mimari uygulamada yasa, yönetmelik  v.b. koşulların irdelenmesi konularını içerir.

İÇM309

YAPI İÇİ KONSTRÜKSİYONU 2

3 Saat / 1+2 / 2 KR / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

İç hacim yapı elemanlarından olan ASMA TAVAN ve ona bağlı sistemlerin (perde, aydınlatma vb.) çeşitlerinin ve konstrüksiyon yapılarının teorik anlatımları, araştırılması ve proje uygulama çalışmalarıyla sonuçlandırılmasını içerir.

İÇM311

SUNUM TEKNİKLERİ 1 (MAKET YAPIM)

2 saat / 2+0 / 2 KR / 3 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Üç boyutlu şekillendirme ilkelerinin incelenmesini ve seçilen bir mekân üzerinden üç boyutlu anlatım yapılması.

İÇM319

GELENEKSEL MİMARİ - TASARIM İLİŞKİSİ 1

2 saat / 2+0 / 2 KR / 3 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Geleneksel Türk evlerinin temel mimari özellikleriyle birlikte fiziksel ve sosyal çevrelerinin analiz ve örneklendirilmesini içerir.

İÇM321

MEKÂN ANALİZİ 1

2 saat / 2+0 / 2 KR/ 3 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Seçilen bir mekânın, yapı - iç mekân - mobilya ölçeklerinde, biçimleniş ilkelerinin analiz edilmesini ve ulaşılan biçim dizgesinin mekâna yüklenen işlevle ne derece örtüştüğü incelenir.

İÇM385

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 3

3 saat / 1+2 / 2 KR / 3 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Bilgisayar Destekli Tasarım programları aracılığıyla, 3 Boyutlu tasarım ve çizim becerilerinin geliştirilmesi.

GOR205

ÜTOPYALAR ATÖLYESİ 1

3 saat / 1+2 / 2 KR / 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Farklı alanlardan öğrencilere açık bu atölyenin amacı; disiplinler arası sınırları kaldırmak, öğrenciye alanlar arası yeni ve yaratıcı bir çalışma ortamı açmak ve öğrencinin ve hayal gücünün geliştirilmesine yönelik projeleri tasarlamasını ve uygulamasını sağlamaktır. İlk aşamada öğrencinin kişisel ütopya tasarımı tartışılır. Nasıl uygulanacağına dair ön çalışmalar gerçekleştirilir.

3. SINIF BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ

İÇM316

İÇMİMARLIK ÇEVRE TASARIM 2

7 saat / 1+6 / 4 KR / 13 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Temel hacim tasarım ilkelerinin kazandırılmasından hareketle hacim-insan-mobilya ilişkilerinin araştırılması, kavranması ve öğrenciye özgün tasarım kimliğinin kazandırılması doğrultusunda; dar ve geniş programlı konutların 1/20 ölçekte detaylı mekân tasarım çalışmalarını içerir.

İÇM310

MEKÂN PSİKOLOJİSİ

2 saat / 2+0 / 2 KR / 7 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Dönem boyunca hem çevre hem de mekân psikolojisine ilişkin unsurlardan bahsedilecektir. İnsanların mekânları tecrübe edişi ve ortaya çıkan davranışları hem birey hem de toplum düzeyinde tartışılacaktır.

İÇM308

MİMARLIK YAPI BİLGİSİ 2 

3 saat / 1+2 / 2 KR/ 3 ECTS 

SEÇMELİ

İçerik:

Mimari bir yapıyı oluşturan öğeler, temeller, zemin yapısı, temel çeşitleri, döşemeler ve konstrüksiyonların kuramsal anlatımı ve projelendirilmesini içerir.

İÇM312

SUNUM TEKNİKLERİ 2 (PORTFOLYO)

2 saat / 2+0 / 2 KR/ 3 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

İşveren, kullanıcı ve tasarımcı ilişkisine dair sunum teknikleri ve davranış modellerini içerir.

İÇM320

GELENEKSEL MİMARİ - TASARIM İLİŞKİSİ 2

2 saat / 2+0 / 2 KR/ 3 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Türk mimarisinde öne çıkan farklı konut tipleri ve onların temel tasarım özelliklerini ve insan davranışlarının farklı konut tip ve tasarımlarına göre nasıl farklılaştığını tartışmayı hedefler.

İÇM322

MEKÂN ANALİZİ 2

2 saat / 2+0 / 2 KR/ 3 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Seçilen bir mekânın, yapı - iç mekân - mobilya ölçeklerinde, içerik dizgesinin analiz edilmesini ve bu içeriğin, mekânın biçim dizgesi ve işleviyle ne derece örtüştüğü incelenir.

İÇM324

MOBİLYA TASARIM TARİHİ 2

2 saat / 2 + 0 / 2 KR/ 3 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Endüstri Devrimi'nden günümüze mobilya tasarımının gelişimi ve sosyal yaşamla ilişkisi konularını ve önemli tasarım olgularını, eğilim ve akımları içerir.

İÇM328

MEKÂN TASARIM TARİHİ 2

2 saat / 2+0 / 2 KR / 3 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Endüstri Devrimi'nden günümüze mekân ve hacim tasarımının gelişimi ve sosyal yaşamla ilişkisi konularını ve önemli tasarım olgularını, eğilim ve akımları içerir.

İÇM349

MOBİLYA TASARIMI 1

3 saat / 1+2 / 2 KR / 3 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Duyusal belleğe bilgi toplayan tüm duyuların odağını oluşturabileceği bir çıkış noktasının seçilmesini ve ilişkili imgelerle yorumlanarak bir mobilyaya dönüştürülmesini içerir. Tasarlanan bu mobilyanın üretilmesi ve düşünsel öyküsünü tanımlayan bir atmosfer içinde sunulması beklenir. Algılama, Alımlama ve Yorumlama olarak özetlenebilecek Tasarımcı Düşünme Süreci çerçevesinde, somut mekânsal işleve sahip bir kavram geliştirme deneyiminin kazandırılması amaçlanır. 

İÇM378

MALZEME - MALİYET

2 saat / 2+0 / 2 KR / 3 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Mekân ve Mobilya Tasarımında kullanılan ahşap, metal, cam, CTP gibi ana malzemelerin ve bu ana malzemelerle ilişkili yardımcı malzemelerin, yapıştırıcılar, çiviler, vernikler, boyalar yer döşeme, koltuk döşeme malzemelerinin anlatımını içerir. Ders araştırma ödevleri, malzeme örneklerinin öğrencilere gösterilmesi, konu üzerinde tartışmalar ile yürütülür.

İÇM477

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 4

3 saat / 1+2 / 2 KR/ 3 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Office programları aracılığıyla, proje sunum becerilerinin geliştirilmesi.

GOR206

ÜTOPYALAR ATÖLYESİ 2

3 saat / 1+2 / 2 KR / 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Öğrencinin herhangi bir disiplin gözetmeksizin kurduğu ütopyayı gerçekleştirme sürecini içerir. Bu süreçte öğrenci projesini öteki öğrencilerle ortak sürdürebileceği gibi tekil olarak da bu uygulamayı gerçekleştirebilir.

4. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ

İÇM407

İÇMİMARLIK ÇEVRE TASARIM 3

7 saat / 1+6 / 4 KR/ 13 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Tanıtım-Satış-Pazarlama Çevreleri: Hizmet Satış; Otel ,restoran, kafe, bar vb., Ürün Satış; market,mağaza, v.b. ve Stant, Fuar standı  gibi konularda yeni mekan yaratmak ve mekanların yenilenmesi,hacim tasarım kuram ve yöntemleri ilkeleri doğrultusunda projelendirilir.

İÇM409

TASARIMDA ÇEVRE ETKENİ

2 saat / 2+0 / 2 KR/ 4 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Bu ders çerçevesinde sözü geçen çevre kavramı hem doğal, hem sosyal, hem de yapılı çevreyi ve bunların tasarım uzantılarını kapsamaktadır. Ders kapsamında çevreyle ilgili hem farklı bireysel perspektif ve değerlendirmelere, hem de kolektif izlenim ve değerlendirmelerin önemine vurgu yapılacaktır. Yapılı çevre yaklaşımları genelinde ev, okullar, ofis alanları gibi farklı türlere ve bu türler özelinde bireylerin farklı ihtiyaçlarına değinilecektir. Doğal çevre alanları, sınırlı doğal kaynakların yönetimi ve sürdürülebilir çevre vurgusu da dersin bir diğer önemli yapı taşını oluşturur.

İÇM415

BİTİRME PROJESİ HAZIRLIK

2 saat / 2+0 / 2 KR/ 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Bitirme Projesi aşamasında kullanılabilecek kavramsal ve kuramsal verilerin öğrenciye aktarılması ve bitirme projesi sürecinde öğrencinin proje yönetiminin belirlenmesini içerir.

İÇM403

BOŞ ZAMAN MEKÂNLARI VE DENEYİMLERİ

2 saat / 2 + 0 / 2 KR / 3 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Kentli insan ve boş zaman kavramını rekreasyon ve boş zaman mekanları ve deneyimleri üzerinden tartışır.

İÇM411

AYDINLATMA - RENK - IŞIK

2 saat / 2 + 0 / 2 KR / 3 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Işığın günümüze gelene kadar geçirdiği evrelerin incelenmesini; aydınlatma tasarımı ilkelerinin incelenmesini; hacimlerde genel ve özel alanların aydınlatılması için dikkat edilmesi gereken unsurları içerir.

İÇM413

KÜLTÜREL MEKANLAR

2 saat / 2+0 / 2 KR / 3 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Ders, kültürel faaliyetlerin üretildiği mekânlar bağlamında yurtiçi ve yurtdışından seçilmiş, mimari ve iç mimari olarak önemli bazı  müze, kütüphane ve eğitim kurumu yapı örneklerinin incelenmesini içerir.

İÇM385

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 3

3 saat / 1+2 / 2 KR / 3 ECTS

İçerik:

Bilgisayar Destekli Tasarım programları aracılığıyla, 3 Boyutlu tasarım ve çizim becerilerinin geliştirilmesi.

GOR205

ÜTOPYALAR ATÖLYESİ 1

3 saat / 1+2 / 2 KR / 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Farklı alanlardan öğrencilere açık bu atölyenin amacı; disiplinler arası sınırları kaldırmak, öğrenciye alanlar arası yeni ve yaratıcı bir çalışma ortamı açmak ve öğrencinin ve hayal gücünün geliştirilmesine yönelik projeleri tasarlamasını ve uygulamasını sağlamaktır. İlk aşamada öğrencinin kişisel ütopya tasarımı tartışılır. Nasıl uygulanacağına dair ön çalışmalar gerçekleştirilir.

4. SINIF BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ

İÇM410

BİTİRME PROJESİ

2 saat / 0+2 / 1 KR / 18 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Eğitim-Çalışma Çevreleri: Eğitim Çevreleri; ana okul, ilköğretim ve yüksek eğitim kurumları v.b. Çalışma Çevreleri: ofis, banka, seyahat büroları v.b. konular.

İÇM412

EVRENSEL TASARIM

2 saat / 2+0 / 2 KR / 6 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Gerçek dünyaya dair her türlü evrensel tasarım çözümü ve insan becerilerinin geniş kapsamı ders çerçevesinde tartışılacaktır. Bunların yanı sıra engelliler ve her türlü insan ırkının çeşitliliğine vurgu yapılarak, evrensel tasarım yoluyla bu çeşitlilik ve farklı çevreler için maksimum ulaşılabilirlik sağlamanın önemi ders boyunca vurgulanacaktır.

İÇM406

MİMARLIK YAPI BİLGİSİ 3

3 saat / 1+2 / 2 KR / 3 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Mimarlık Yapı Bilgisi 1 ve 2 dersinde edindikleri temelden çatıya kadar teorik olarak anlatılan konuların verilen bir tasarım üzerinde ya da öğrencilerin tasarladıkları plandan yola çıkarak irdelenmesini içerir.

İÇM430

FUAR VE STANT TASARIMI

3 saat / 1+2 / 2 KR / 3 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Fuar stant tasarımı sürecinde; konsept, işlev, malzeme, strüktür ve detay gibi teknik ve teorik temel bilgileri öğrenciye aktarmayı, projelendirmeyi hedefler.

İÇM438

TEKNOLOJİ VE MEKAN

2 saat / 2 + 0 / 2 KR/ 3 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı ve bu kullanımın mekân algısını nasıl değiştirdiği tartışmayı hedefler.

İÇM440

SOSYAL ÇEVRE - TASARIM İLİŞKİSİ

2 saat / 2 + 0 / 2 KR/ 3 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Genel çevre sistemi kapsamında doğal çevre, yapısal (yapma) çevre ile sosyal çevre olgularının araştırılma yöntemleri ve bu bağlamda sosyal çevre- tasarım ilişkilerinin irdelenmesi.

İÇM448

BİNA GÜVENLİĞİ

2 saat / 2 + 0 / 2 KR/ 3 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Yangın, can ve mal güvenliğini tehdit eden en önemli olaylardan biridir. Ancak, bu konuya tasarım ve mimarlık açısından gereken önem verilmemiştir. Bu ders, binalarda pasif yangın güvenlik önlemlerine dikkat çekerek, farklı bina tiplerinde güvenlik ve insan davranışlarını inceler.

İÇM477

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 4

3 saat / 1+2 / 2 KR/ 3 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Office programları aracılığıyla, proje sunum becerilerinin geliştirilmesi.

GOR206

ÜTOPYALAR ATÖLYESİ 2

3 saat / 1+2 / 2 KR / 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Öğrencinin herhangi bir disiplin gözetmeksizin kurduğu ütopyayı gerçekleştirme sürecini içerir. Bu süreçte öğrenci projesini öteki öğrencilerle ortak sürdürebileceği gibi tekil olarak da bu uygulamayı gerçekleştirebilir.

ISL220

GİRİŞİMCİLİK

2 saat / 2 + 2 / 3 KR/ 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Bu dersin amacı, öğrencilerin Türk iş hayatı, iş ortamı özellikle de girişimcilik hakkında bilgiler edinmesi sağlanarak, onları geleceğin başarılı girişimcileri olmaya hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda derslerde, dünyada ve Türkiye’de küresel gelişmeye ve girişimciliğe ilişkin önemli  bilgiler verilecek ve başarı öyküleri paylaşılacaktır. 

LEJAND

1. Sınıf

Güz Dönemi

Bahar Dönemi

2. Sınıf

Güz Dönemi

Bahar Dönemi

3. Sınıf

Güz Dönemi

Bahar Dönemi

4. Sınıf

Güz Dönemi

Bahar Dönemi

PAGE

4