den romerske verden

Download Den romerske verden

Post on 22-Feb-2016

195 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Den romerske verden. Marius Vøllestad Bø vgs. ”Gladiatorkamp”. Plan for undervisningen. Republikken Romersk ekspansjon Keiserdømme Pax Romana Kultur, vitenskap og teknologi Den romerske familien Byen Kristendommen Romerrikets fall Plinius den Yngre. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Den romerske verden

Den romerske verdenMarius Vllestad B vgs.GladiatorkampPlan for undervisningenRepublikkenRomersk ekspansjonKeiserdmmePax RomanaKultur, vitenskap og teknologiDen romerske familienByenKristendommenRomerrikets fallPlinius den Yngre

Seneca (4-1f.Kr-65 e.Kr.) Ep. 82-3Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepulturaLivsnytelser uten studium er dden og gravstedet for et levende menneskeRepublikkenP 700-tallet f.Kr dominerte grekere i Sr-Italia I nord- og midt-Italia dominerte etruskerne Etruskerne utviklet avanserte sivilisasjoner som fikk betydning for senere utviklingen av RomaRoma i midt-Italia ble grunnlagt ca 753 f.KrEtter mange r med etruskisk kongemakt, valgte romerne ha republikk (res republica = offentlig sak) Gikk ut p at staten skulle tilhre folket i fellesskap

RepublikkenBefolkningen i republikken bestod av to stender: 1) Eliten: patrisiere 2) Borgere: plebeireBystaten og republikken Roma hadde folkeforsamling, embetsmenn og et senat, som var et rd bestende av tidligere embetsmennP 300- og 400-tallet utfordret plebeierne patrisernes maktposisjon, gjennom stenderkampeneLover ble opprettet og nedskrevet Plebeier fikk deretter embeter, plass i senatet og en egen folkeforsamlingLikevel ble Roma preget av aristokrati, og demokratiet ble aldri s gjennomfrt som i Athen

Romersk ekspansjonDen strst ren en romer kunne oppn var gjennom seier i krigRoma la under seg alle naboomrdene p 400-og 300-tallet f.Kr, og gav befolkningen ulike rettigheterRomerne brukte en spiltt-og-hersk- taktikk for f kontroll over folkegrupper270 f.Kr hadde Roma kontroll over hele den italienske halvyaRoma beseiret Kartago i Nord-Afrika i 146 f.Kr, og etter dette fortsatt de sin erobring av omrdene rundt MiddelhavetOgs de hellenistiske omrdene (Egypt, Syria og Makedonia) ble erobret Romersk ekspansjon Rundt r 0 strakk romerriket seg fra den engelske kanal til RdehavetDe romerske soldatene var bnder, som dro tilbake til grdene etter krigerDe stor avstandene frte til problemer med skaffe nok soldaterGaius Marius innfrte bruk av lnnede yrkessoldater p heltidFattige og jordlse kunne verve segDen romerske hr ble uovervinneligSoldatene fikk etter hvert egen jord og andre goder av sin feltherreLojaliteten ble flyttet fra staten til de lokale feltherrene og aristokratene, som kunne stille nye krav til Roma

Romersk ekspansjonErobringene brakte store rikdommer til RomaDe rikeste skaffet seg landeiendommer og levde et liv i luksusForskjellene mellom fattig og rik kteDet ble innfrt store mengder billig korn fra Egypt til Roma, noe som frte til en nedgang i romerske kornbnderMange bnder mtte flytte til Roma og jobbe for offentlige prosjekter SlaverRoma ble et slavesamfunn etter at uttallige krigsfanger ble fraktet til Roma fra hele riketBndene byttet ut sine arbeidere med slaverAlle frie mennesker hadde rett til eie en slaveSlaver var stort sett lojale mot sin eier, og kunne bli frigitt og bli romerske borgereNoe slaver ble trent til underholde ved arenaene, som gladiatorer (gladius=sverd)

Uro i republikkenErobringene frte i tillegg til rikdom med seg mange utfordringer for RomaUro frte blant annet til endret styreform i republikken

Julius CsarDe selvstendige hrene ble maktsenter utenfor RomaJulius Csar som hadde seiret over Gallia, tok kontroll over hele Romerriket i 46 f.Kr etter uro og borgerkrigerHan erklrte seg som diktator med full maktBle myrdet i 44 f.Kr

Etter nye borgerkriger tok Julius Csars adoptivsnn Oktavian kontrollen over staten som eneherskerBle kalt AugustusRoma var fra 31 f.Kr et keiserrikeSelv om senatet og embetsmennene fungerte, var det likevel keiseren som tok de viktigste beslutningene

Keiseren og Pax RomanaCsar ble tittelen til alle Romas ledereBle ogs kalt imperator og priceps Alle disse benevnelsene kan knyttes til titlene som har blitt brukt i senere tid: keiser, tsar, emperor og prinsDe frste keiserne utvidet stadig riket, og det oppstod en fred innad over lengre tid, som kalles Pax Romana (romerfreden)

Administrasjon og maktI r 150 kontrollerte Roma 60 millioner menneskerDe lokale elitene rundt om i keiserriket hadde makt og lojalitet til RomaSplitt-og hersk-teknikken ble brukt flittigDen romerske administrasjonen ble styrt av keiserens stab som bestod av tjenestemenn og embetsmenn utnevnt av keiser og senatUtenfor Italia besto riket av provinser, som ble styrt av en romersk stattholder eller provinsbestyrer

Administrasjon og maktKeiseren brukte ofte italienere i administrasjonenByene styrte seg selv og sitt nromrde som fr, og staten blandet seg lite inn, s lenge de fulgte lovene og betalte skatt til RomaRomerne bygde veier over hele riket for flytte hren raskt, men disse var ogs en fordel for handelsvirksomhet SkattUtgifter til alle offentlige tiltak ble dekket av skatter fra innbyggerne i riketSkatteinnkreverne var privateRomerriket gav offentlige goder og beskyttelse til innbyggerne, men krevde skatteinntekter Kultur, vitenskap og teknologiRomersk kultur kan knyttes til livet i byenHellenistisk kultur pvirket den romerske, men var stort sett et visuelt uttrykkRomerne masseproduserte skulpturer, mosaikker og veggmalerier etter hellenistisk pvirkningHellenistiske syleordener ble brukt som dekorasjon

Romersk teknologi Utviklet mange viktige byggeelementer:Buen, hvelvinger og bruk av betongFremstilling av glass og vinduerKompliserte vann- og kloakkanleggVeier og bruer

LatinskLatinsk var felles sprk, som i senere tid har utviklet seg til forskjellige latinske sprk som italiensk, spansk, fransk, portugisisk osv. Latinsk har siden vrt fellessprk for kirken og mange vitenskapsfolk FamilienFamiliens overhode hadde stor makt i den romerske familien, pater familiasKvinner hadde en formynder hele livetKvinner var knyttet til hjemmetRomerske samfunnet var preget av patron-klinet-systemetMektige personer (patron) kunne hjelpe andre (klient) som da forpliktet seg til vre lojal og gi hjelp tilbake

Religion og KristendomRomersk religion var offentlig, men mange hadde lokale varianterRomerne hadde kontroll over Galilea der Jesus holdt til og kristendommen oppstodApostelen Paulus var romersk borger og dro til RomaEtter at kristendommen kte i omfang, ble den sett p som en trussel og de kristne forfulgtDe kristne menighetene gav rom for alleMye uro i keiserriket p 200-tallet, samtidig som de kristne utviklet et organisert system, frte til at keiser Konstantin skte politisk sttte og aksepterte kristendommen i 312 Kristendommen ble statsreligion i 381Paven var kirkens overhode med tilhold i Roma frem til splittelsen av kirken ved deling av riket Romerrikets fallKeiserriket ble delt i 395 til keiser Theodosius to snnerSentralmakten i st-Romerriket fortsatte fungere, mens Vest-Romerriket gikk i opplsning p 400-tallet Germanske grupper invaderte romerske omrder

rsaker til romerrikets fallrsakene til fallet bestr bde av ytre og indre rsakerYtre: Press fra grupper og stater mot en svekket militrmakt Indre: Misnye med kte skatter, innfring av tvangslover, klimaforverring, utarming av jorden, matmangel og sykdom, mindre skatteinntekter

Plinius den yngre61-113 e.Kr Romersk senator og villaeierKjent for sine brev som forteller mye om det romerske samfunnetI brev 6.16 og 6.20 til historikeren Cornelius Tacitus forteller Plinius om hvordan han opplevde Vesuvs utbrudd p nrt hold, og som begravde byen Pompeii i r 79 e.Kr

View more >