Democrant D66 Etten-Leur 2010 Uitgave 6

Download Democrant D66 Etten-Leur 2010 Uitgave 6

Post on 23-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Democrant van D66 Etten-Leur met daarin de verantwoording van de fractie, notulen en de vergaderdata van gemeenteraad, fractie en jaarvergaderingen.

TRANSCRIPT

<ul><li><p> Jaargang : 16 </p><p>Uitgave : 06 </p><p> Datum : 27 november 2010 </p><p> De Democrant is een uitgave van: </p><p> Toernooiveld 14 </p><p> 4873 DK Etten-Leur </p><p> www.d66etten-leur.nl </p><p>Inhoudsopgave : </p><p> 1. Adressen pagina 2 </p><p> 2. De voorzet pagina 2 </p><p> 3. Agenda Openbaar Fractieberaad pagina 3 </p><p> 4. Verslag Openbaar Fractieberaad pagina 4 </p><p> 5. De achterkant van veiligheid, welke keuzes gaan we maken. pagina 7 </p><p> 6. Van de fractie pagina 8 </p><p> 7. Cursus Gemeente Politiek een succes, voorjaar opnieuw een cursus pagina 13 </p><p> 8. Vergaderschema 2011 pagina 14 </p><p> 9. Schema raads- en commissievergaderingen 2011 pagina 14 </p><p>Sluitingsdatum voor Democrant nummer 1/2011 is op 22 januari 2011. </p><p>Lever uw bijdrage op tijd aan ! </p><p>Colofon. Eind redactie :Ron Dujardin </p><p>Redactie :Fractie D66 Etten-Leur </p><p>Correctie :Sylvia Dujardin </p><p>De Democrant is een uitgave van de afdeling Etten-</p><p>Leur. </p><p>De Democrant verschijnt in principe 10 maal per jaar. </p><p> Democrant D66 afdeling Etten-Leur.</p></li><li><p>Uitgave : 06 </p><p> Jaargang : 16 </p><p> Datum : 27 november 2010 </p><p> De Democrant is een uitgave van: </p><p> Toernooiveld 14 </p><p> 4873 DK Etten-Leur </p><p> www.d66etten-leur.nl </p><p>2 </p><p>1. Telefoongids/adressen: </p><p>Raadsleden: </p><p>Raadslid/fractievoorzitter: Ron Dujardin...................................... Tel: 076-5034654. </p><p> Toernooiveld 14, 4873 DK Etten-Leur Mobiel: 06-27437051 </p><p> E-mail: ron.dujardin@d66etten-leur.net </p><p> Fax: 084-7472695 </p><p>Raadslid Erik Vissers Tel: 076-5040103 </p><p> Wilhelminalaan 60, 4872 BZ Etten-Leur E-mail: erik.vissers@d66etten-leur.net </p><p>Post adres Fractie: Toernooiveld 14 Fax: 084-7472700 </p><p> 4873 DK Etten-Leur E-mail: fractie@d66etten-leur.nl </p><p>Burgerleden: </p><p> Jurrien Cerneus 06-39447203 jurrien.cerneus@d66etten-leur.net </p><p> Peter Coopmans 076-8877083 peter.coopmans@d66etten-leur.net </p><p> Pieter Freijee 076-5033793 piet.freijee@d66etten-leur.net </p><p> Wim Mol 076-5016160 wim.mol@d66etten-leur.net </p><p>Bestuur: Voorzitter: Guido Buys 06-10331479 guidobuys@yahoo.com </p><p> Stationstraat 95, 4872 TB Etten-Leur 076-5036799 guido.buys@d66etten-leur.net </p><p>Secretaris: Sylvia Dujardin-Sloos 076-5034654 sylvia.dujardin@ziggo.nl </p><p> sylvia.dujardin@d66etten-leur.net </p><p>Penningmeester: Piet Freijee </p><p>Campagne cordinator en Peter Mul 076-5023267 peter.mul@d66etten-leur.net </p><p>ombudsfunctionaris </p><p>bankrekeningnummer D66 afdeling Etten-Leur 11 35 73 812 RABObank </p><p>Postadres D66 afdeling Etten-Leur Toernooiveld 14, 4873 DK Etten-Leur </p><p> E-mail: Etten.Leur@d66.nl </p><p> bestuur@d66etten-leur.nl </p><p> Fax 084-7472700 </p><p>Home page: http://www.d66etten-leur.nl </p><p>Hyves: http://d66-etten-leur.hyves.nl </p><p>2. De Voorzet </p><p>Beste Democraten, </p><p>Zaterdag 6 november heeft een delegatie van onze afdeling het D66 congres in het World </p><p>Forum in Den Haag bezocht. Ook KSE studente Smahanne Ben Ali, die haar maatschappelijke </p><p>stage bij ons vervuld was op het congres aanwezig. Natuurlijk wensen wij haar veel succes toe </p><p>met haar stage en haar studie. </p><p>Mijn felicitaties gaan uit naar mijn collega van het landelijk bestuur Ingrid van Engelshoven </p><p>die herkozen is als partijvoorzitter. Ook felicitaties voor Rogier van Boxtel die als lijsttrekker </p><p>voor de eerste kamer weer een actieve rol gaat vervullen voor onze partij. Een partij die in de </p><p>lift zit en onlangs de grens van 22.000 leden overschreed. </p><p>Maarten Koning, de voorzitter van de Jonge Democraten zette in een boeiend betoog op het congres uiteen waarom de </p><p>jongeren zich door het huidige kabinet in de kou gezet voelen staan. Zij lijken de rekening te krijgen van een gebrek aan </p></li><li><p>Uitgave : 06 </p><p> Jaargang : 16 </p><p> Datum : 27 november 2010 </p><p> De Democrant is een uitgave van: </p><p> Toernooiveld 14 </p><p> 4873 DK Etten-Leur </p><p> www.d66etten-leur.nl </p><p>3 </p><p>daadkracht in de Nederlandse politiek. </p><p>En Margarethe Vestager, fractievoorzitter van onze zusterpartij Radikale Venstre in Denemarken schetste een beeld van </p><p>de politieke situatie in Denemarken waar een minderheidskabinet gesteund word door een rechtse populistische partij. </p><p>Die situatie lijkt erg veel op de Nederlandse politiek na de bediging van het nieuwe kabinet Rutte-Verhagen met </p><p>gedoogsteun van de PVV. </p><p>De Tweede Kamer fractie van D66 zal zich voor moeten bereiden op een rol in de oppositie. Na een moeizaam tot stand </p><p>gekomen regeerakkoord blijkt het nieuwe kabinet echter nu al behoorlijk wat water bij de wijn te doen zodat het een </p><p>aantal belangrijke verkiezingsbeloftes niet na komt. </p><p>Het begrotingstekort loopt op, er komen voor 6,2 miljard euro lastenverzwaringen, het sociaal minimum wordt fors </p><p>verlaagd, de ontwikkelingssamenwerking wordt verder gekort dan vooraf was beloofd, de werkloosheid neemt toe, de </p><p>arbeidsmarkt wordt niet hervormd en schulden worden doorgeschoven naar de volgende generatie. Bovendien blijven </p><p>beloofde investeringen in het onderwijs uit. Het kabinet schuift met geldstromen waardoor er uiteindelijk zelfs 100 </p><p>miljoen euro bezuinigd word op onderwijs terwijl Nederland voorbij gestreefd word door landen als China, India en </p><p>Brazili. </p><p>Rutte verweet het vorige kabinet vier jaar stilstand. Maar de noodzakelijke hervormingen van zijn eigen kabinet blijven </p><p>uit. Hoewel het dieptepunt van de crisis bereikt lijkt zal het herstel van de economie nog enige tijd vergen. Toch gaat </p><p>het regeerakkoord vooral over veiligheid en immigratie. En hoe liberaal is de VVD nog als Rutte zelfs een knieval doet </p><p>voor de SGP over de koopzondagen? </p><p>Omdat het nieuwe kabinet Rutte-Verhagen geen duidelijke keuzes durft te maken lijken we weer vier jaren van stilstand </p><p>te krijgen. Met een regeerakkoord dat gebaseerd lijkt op angst en wantrouwen. Niet op daadkracht en geloof in de </p><p>kracht van het individu. Terwijl het buitenland zich verbaasd afvraagt waar die bekende tolerantie in Nederland ineens </p><p>gebleven is. </p><p>Daar liggen de mogelijkheden voor onze tweede kamer fractie om aan te tonen dat D66 een alternatief heeft. Dat wij </p><p>wel durven te hervormen. Dat het anders kan en anders moet. </p><p>Dat D66 de enige echte liberale partij in Nederland is. </p><p>Guido Buys </p><p>Voorzitter D66 Etten-Leur </p><p>3. Agenda openbaar spreekuur en fractieberaad </p><p>Hierbij nodig ik u uit voor het OPENBAAR FRACTIEBERAAD welke op donderdag 2 december 2010 zal </p><p>plaatsvinden in het Turfschip lange Brugstraat 63 AANVANG 19.30 UUR (D66AFR160.101202). </p><p>We beginnen met een openbaar spreekuur voor de burger. Aansluitend vindt het fractieberaad plaats, dat uiteraard ook </p><p>voor iedereen toegankelijk is. </p><p>AGENDA. </p><p> 1. Opening. </p><p> 2. Inspreektijd derden/openbaar spreekuur voor burgers. </p><p> 3 Mededelingen. </p><p> 4. Verslag vorige vergadering (D66FR159.101021). </p><p>5. Opinie raad van 6 december en de raadsvergadering van 13 december2010. 6. Algemene politieke zaken, met extra aandacht probleem rond de hangjongeren en ontwikkelingen rond de </p><p>Nobelaer. </p><p>7. Rondvraag. 8. Sluiting. </p><p>Uiteraard staat het belangstellenden en leden vrij om vragen te stellen en te discussiren over actuele politieke en plaat-</p><p>selijke zaken. Ook via ons forum, of per E-mail, of onze enqute kunt u reageren en/of vragen stellen. </p><p>(http://www.d66etten-leur.nl) </p><p>Ron Dujardin </p><p>Fractievoorzitter. </p></li><li><p>Uitgave : 06 </p><p> Jaargang : 16 </p><p> Datum : 27 november 2010 </p><p> De Democrant is een uitgave van: </p><p> Toernooiveld 14 </p><p> 4873 DK Etten-Leur </p><p> www.d66etten-leur.nl </p><p>4 </p><p>4. Verslag van het openbaar fractieberaad van D66 Etten-Leur gehouden op 21 oktober 2010 (D66FR159.101021) </p><p>1. Opening </p><p>Voorzitter Ron Dujardin opent het openbaar fractieberaad en heet alle aanwezigen welkom. </p><p>2. Mededelingen / Binnengekomen post </p><p>Bericht van verhindering van Guido Buys , Sylvia Dujardin, Erik Vissers en Bert van Gils. </p><p>3. Openbaar spreekuur / inspreektijd derden </p><p>Er hebben zich geen insprekers gemeld voor het openbare fractieberaad. </p><p>4.Verslag vorige vergadering </p><p>Verslag van het vorige fractieberaad op 24-6-2010 en 23-09-2010 worden goedgekeurd zonder op- en aanmerkingen. </p><p>5. Inbrengen agendapunten door leden. </p><p>Geen punten ingebracht, daar de te bespreken zaken al in de agenda voorkomen </p><p>6. Opinieraad van 1 november 2010 </p><p>RUIMTELIJKE ZAKEN: </p><p>Agendapunt 5: Voorstel over het vaststellen van de parkeerverordening Etten-Leur 2011. </p><p>In 2007 is een parkeer verordening opgesteld om de parkeeroverlast in bepaalde gebieden te beperken. </p><p>Bewoners moesten betalen voor een vergunning voor de 1e, 2</p><p>e, en volgende autos, waarbij de prijs voor de 2</p><p>e e.v. autos duurder waren. Kosten voor de 1e auto 32.50. </p><p>In 2008 is besloten de vergunning voor de 1e auto gratis te verstrekken. Motivatie voor deze gratis </p><p>verstrekking was o.a. dat de bewoners in betreffende gebieden niet schuldig waren aan de overlast van </p><p>bijvoorbeeld het Winkelhart. </p><p>Nu stelt het college voor weer voor de 1e parkeervergunning te laten betalen, met als argument dat de </p><p>parkeerproblemen niet zijn opgelost, dat verstrekking van de vergunningen niet kostendekkend is en </p><p>dat vergunningen oneigenlijk worden gebruikt. Voorgesteld wordt een bedrag van 40,- wat een stijging van 25% betekend ten opzichte van 2008. </p><p>Standpunt van D66 in deze is dat </p><p> Het voorstel van het college niet goed is onderbouwd. Te weinig is bekend van wie er in de gratis gebieden aansluitend aan de vergunningsgebieden parkeren. </p><p> Prijsstijging is niet reel Voorstel stoelt op oneigenlijke gronden, namelijk financieel gewin Voorstel druist in tegen het gelijkheidsbeginsel: Mensen in andere wijken moeten ook geen </p><p>geld betalen om in de omgeving van hun woning te parkeren </p><p>We gaan niet akkoord met het voorstel. Om de parkeervergunningen kostendekkend te maken stellen </p><p>we voor de parkeerkosten in de betaalde gebieden iets te verhogen. </p><p>Agendapunt 6: Voorstel tot aanscherping van de kaders van bestemmingsplan de Streekop verzoek van de fractie van D66. </p><p> In de structuurvisie Plus is besloten De Streekte bestempelen als inbreidingsgebied voor woningbouw. In eerste instantie zouden er 750 woningen worden gebouwd, welke plannen door het </p><p>besluit van de provincie minder woningen te mogen bouwen werden teruggebracht naar 370 </p><p>woningen. Hiervoor zijn de kaders vastgesteld en het plan wordt in de inspraak gebracht. Na </p><p>aanleiding van een brief van de bewoners Grauwe Polder grenzend aan De Streek waarin gevraagd </p><p>werd de kaders aan te passen voordat het plan verder de inspraak ingaat, heeft D66 een brief gestuurd </p><p>naar het college met de vraag een en ander te mogen behandelen in de Opinieraad om de kaders voor </p><p>de inspraak al aan te passen. </p><p> Aanpassing betreft: </p><p> Woningbouw: De bouwhoogte van eventueel te bouwen appartementen te beperken </p><p>tot 3 bouwlagen. </p></li><li><p>Uitgave : 06 </p><p> Jaargang : 16 </p><p> Datum : 27 november 2010 </p><p> De Democrant is een uitgave van: </p><p> Toernooiveld 14 </p><p> 4873 DK Etten-Leur </p><p> www.d66etten-leur.nl </p><p>5 </p><p> Voldoende mogelijkheid te geven voor zelfbouwkavels waar veel vraag naar is. </p><p> Bijzondere doelgroepen tevoren benoemen. </p><p> Aansluiting: Hoofdaansluiting via de Streek en de Grauwe Polder. Karakter van De Streek behouden. </p><p> Water &amp; Groen: Toevoegen dat gestreefd zal worden een aansluiting te vinden naar het groen </p><p>van de Grote Tour en Withoftuin </p><p> ader aan te geven wat bedoeld wordt met 80 m2 groen/water per woning. Na de inspraak zal het voorontwerp bestemmingsplan opnieuw in de inspraak komen, waarna begin </p><p>2012 de bouw zou kunnen beginnen. </p><p> In het huidige bestemmingsplan is nog grond gereserveerd voor sport. </p><p>Opmerkingen Wim Bouman: Bewoners Grauwe Polder zijn niet tegen het plan. Men is nog steeds niet voldoende op de </p><p>hoogte, of het gehele plan 370 betreft, of dat dit alleen fase 1 is en er later nog een fase 2 </p><p>achteraankomt, zodat het totaal op 750 komt. </p><p> Men vraagt zich af wat de competentie is van de klankbordgroep. Ron legt uit dat het doel van de inspraak is te reflecteren op wat er in de kaders in neergelegd. Zaken zoals de </p><p>verdeling van woningtypen (30-30-40), zelfbouwkavels en bijzondere doelgroepen wordt </p><p>door de Raad bepaald. </p><p> Grote zorg van de buurt is, hoe het plan eruit gaat zien. De klankbordgroep kan zienswijze geven m.b.t. fietspaden, ontsluiting, behoud waardevol groen, etc. </p><p> Waardevol groen zou moeten blijven bestaan. Vaak staan er in een plan bomen die lukraak weggesaneerd en gekapt worden . Als voor maken van de tekeningen bekend is welke bomen </p><p>waardevol zijn, kan men rekening houden met deze bomen in het plan. </p><p>BESTUURLIJKE ZAKEN: </p><p>Agendapunt 10: Bespreking rapport daadkrachtig drugsbeleid van de commissie Frnzel, inclusief de reactie van het college daarop. </p><p> Naar aanleiding van de sluiting van de coffeeshops in Bergen op Zoom en Roosendaal was men bang </p><p>voor verdringing van de bezoekers naar de omliggende gemeenten. Deze gemeenten besloten een </p><p>onderzoek te laten doen. Rapport was eind 2009 gereed, maar werd nog niet vrijgegeven. Naar </p><p>aanleiding van een uitspraak van mevr. van Rijnbach in een raadsvergadering dat het rapport snel vrij </p><p>zou komen en een verzoek van D66 aan het college wat dat betreft is er een hoop bombarie met o.a. </p><p>pers gekomen. Andere D66 afdelingen sloten zich aan bij Etten-Leur, waarna de korpsbeheerder en </p><p>burgemeester van Breda het rapport heeft vrijgegeven. </p><p> Enkele conclusies: </p><p> Verschuiving naar straathandel in Bergen op Zoom en Roosendaal Niet veel...</p></li></ul>