dell latitude e6500

of 80 /80
www.dell.com | support.dell.com Dell™ Latitude™ E6500 Instrukcja konfiguracji i informacje o systemie W tym przewodniku zamieszczono omówienie funkcji, dane techniczne, instrukcje podstawowej konfiguracji oraz informacje o oprogramowaniu i rozwiązywaniu problemów z komputerem. Aby uzyskać więcej informacji o systemie operacyjnym, urządzeniach i technologiach, zobacz Przewodnik po technologiach firmy Dell w witrynie support.dell.com. Model PP30L

Author: daniel-karwowski

Post on 30-Oct-2014

30 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Dell Latitude E6500 Instrukcja konfiguracji i informacje o systemieW tym przewodniku zamieszczono omwienie funkcji, dane techniczne, instrukcje podstawowej konfiguracji oraz informacje o oprogramowaniu i rozwizywaniu problemw z komputerem. Aby uzyska wicej informacji o systemie operacyjnym, urzdzeniach i technologiach, zobacz Przewodnik po technologiach firmy Dell w witrynie support.dell.com.

Model PP30L

w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m

Uwagi, ostrzeenia i przestrogiUWAGA: Napis UWAGA wskazuje na wan informacj, ktra pozwalalepiej wykorzysta posiadany system komputerowy.

OSTRZEENIE: Napis OSTRZEENIE informuje o sytuacjach, w ktrychwystpuje ryzyko uszkodzenia sprztu lub utraty danych, i przedstawia sposoby uniknicia problemu.

PRZESTROGA: Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w ktrychwystpuje ryzyko uszkodzenia sprztu, obrae lub mierci.

Jeli zakupiono komputer firmy Dell z serii n, adne odniesienia do systemu operacyjnego Microsoft Windows zawarte w tym dokumencie nie maj zastosowania.Uwaga dotyczca produktw firmy Macrovision

Ten produkt zawiera technologi ochrony praw autorskich, ktra jest chroniona przez metody zastrzeone w niektrych patentach w Stanach Zjednoczonych oraz przez inne prawa wasnoci intelektualnej bdce wasnoci firmy Macrovision Corporation i innych wacicieli praw. Korzystanie z tej technologii ochrony praw autorskich musi by autoryzowane przez firm Macrovision Corporation. Ponadto jest ona przeznaczona jedynie do uytku domowego i innych ograniczonych zastosowa, chyba e autoryzacja firmy Macrovision Corporation stanowi inaczej. Przetwarzanie wsteczne i deasemblacja s zabronione. ____________________Informacje zawarte w tym dokumencie mog zosta zmienione bez uprzedzenia. 2008 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeone. Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposb bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione. Znaki towarowe uyte w tekcie: Dell, Latitude, Wi-Fi Catcher, Dell MediaDirect, DellConnect, oraz logo DELL s znakami towarowymi firmy Dell Inc.; Bluetooth jest zastrzeonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc., uywanym przez firm Dell na podstawie licencji; Intel jest zastrzeonym znakiem towarowym, a Core jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach; Blu-ray Disc jest znakiem towarowym firmy Blu-ray Disc Association; Microsoft, Windows, Windows Vista i logo Start systemu Windows Vista s znakami towarowymi lub zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Tekst moe zawiera take inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszce si do podmiotw posiadajcych prawa do tych znakw i nazw lub do ich produktw. Firma Dell Inc. nie roci sobie adnych praw do znakw i nazw towarowych innych ni jej wasne.Model PP30L

Kwiecie 2008

Nr ref. P998C

Wersja A00

Spis treci

1 Informacje o komputerze .Widok z przodu Widok z tyu

. . . . . . . . . .

77 9 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wyjmowanie akumulatora

Przecznik urzdze bezprzewodowych i lokalizator sieciowy Dell Wi-Fi Catcher

. . .

11

2 Przygotowywanie komputera do pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . .Szybka konfiguracja .

. . . . . . .

1313 16 16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nawizywanie poczenia z Internetem

Konfiguracja poczenia internetowego . Przenoszenie informacji do nowego komputera. . . . . . System operacyjny Microsoft Windows XP Microsoft Windows

. . . . . . . . . . . .

18 18 22

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vista

Spis treci

3

3 Dane techniczne

. . . . . . . . . . . . . . . . .

23 3333 33 34 35 43 44 45

4 Rozwizywanie problemw .Narzdzia . Lampki zasilania Kody dwikowe

. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Komunikaty o bdach

Komunikaty systemowe

Rozwizywanie problemw z oprogramowaniem i sprztem Program Dell Diagnostics

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Wskazwki dotyczce rozwizywania problemw . . . . . . . . . . . . . . . . . Problemy z zasilaniem . Problemy z pamici .

. . . . . .

47 48 49 50 52 52

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

Blokowanie si komputera i problemy z oprogramowaniem . . . . . . . . . . . Narzdzie pomocy technicznej firmy Dell

. . . . . . .

Usuga aktualizacji technicznej firmy Dell

. . . .

5 Ponowna instalacja oprogramowania . . .Sterowniki

. . . . . . . . . . . . . .

5555 55 56

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Identyfikacja sterownikw

Ponowna instalacja sterownikw i programw narzdziowych . . . .

. . . . . . .

4

Spis treci

Przywracanie systemu operacyjnego Korzystanie z funkcji przywracania systemu Microsoft Windows . . .

. . . . . .

59 59 62 63

. . . . . .

Korzystanie z programu Dell Factory Image Restore . . . . . . . . . . . . . Korzystanie z nonika z systemem operacyjnym . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . . .

6 Uzyskiwanie pomocyPomoc techniczna

. . . . . . . . . . . . .

6565 66 66 67 68 68 68 68

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pomoc techniczna i Obsuga klienta . Narzdzie DellConnect Usugi online Usuga AutoTech

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Automatyczna obsuga stanu zamwienia Problemy z zamwieniem. Informacje o produkcie

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

Zwrot produktw w celu dokonania naprawy gwarancyjnej lub zwrotu pienidzy . . . . . . Zanim zadzwonisz

. .

69 70 72

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontakt z firm Dell

7 Wyszukiwanie informacji . Indeks

. . . . . . . . .

73 77

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spis treci

5

6

Spis treci

Informacje o komputerzeUWAGA: Aby uzyska wyczerpujce informacje o funkcjach komputera,zobacz Przewodnik po technologiach firmy Dell na komputerze lub w witrynie support.euro.dell.com.

Widok z przodu1 2 3

4 25 24 23 22 219A

5 6 7 8 9 10

20 19 18 17 16 15

14 13

12

11

Informacje o komputerze

7

1 3 5 7 9

kamera i mikrofon (opcjonalne) wywietlacz klawiatura przycisk Dell ControlPoint (DCP) zcza USB (2)

2 4 6 8 10

zatrzask wywietlacza lampki stanu klawiatury przyciski sterowania gonoci przycisk zasilania zcze audio (wyjcie liniowe) i zcze mikrofonu (wejcie liniowe) zcze IEEE 1394a gonik

11 gniazdo kart inteligentnych 13 przecznik urzdze bezprzewodowych i Przycisk lokalizatora sieciowego Dell Wi-Fi Catcher 15 czytnik linii papilarnych (opcjonalny) 17 gniazdo kart PC 19 wodzik 21 przyciski wodzika i tabliczki dotykowej 23 gonik 25 czujnik owietlenia otoczenia

12 14

16 18 20 22 24

wnka nonikw zblieniowy czytnik kart inteligentnych zatrzask zwalniajcy wywietlacza tabliczka dotykowa lampki stanu urzdze

8

Informacje o komputerze

Widok z tyu

1 2 3 4 5 14 1 3 5 7 9 13 12 11 10 9 8 2 4 6 8 10 12 14 7 6 gniazdo kart ExpressCard zcze wideo zcze eSATA/USB zcze zasilacza prdu zmiennego lampka zasilania/akumulatora akumulator zcze modemu (RJ-11)

gniazdo kart SecureDigital (SD) otwory wentylacyjne zcze USB gniazdo kabla zabezpieczajcego zcze DisplayPort

11 znacznik dokowania 13 zcze sieciowe (RJ-45)

Informacje o komputerze

9

PRZESTROGA: Otworw wentylacyjnych nie wolno zasania,zatyka ich ani dopuszcza, aby gromadzi si w nich kurz. Nie naley przechowywa komputera firmy Dell w miejscach o ograniczonym przepywie powietrza, np. w zamknitej walizce, gdy komputer jest wczony. Ograniczenie przepywu powietrza grozi uszkodzeniem komputera lub poarem. Komputer wcza wentylator wtedy, gdy jego temperatura nadmiernie wzronie. Dziaaniu wentylatora moe towarzyszy szum, ktry jest zjawiskiem normalnym i nie oznacza awarii wentylatora ani komputera.

Wyjmowanie akumulatoraPRZESTROGA: Przed rozpoczciem procedur opisanych w tej sekcji naley zapozna si z instrukcjami dotyczcymi bezpieczestwa dostarczonymi z komputerem. PRZESTROGA: Przed przystpieniem do wyjmowania lub wymiany akumulatora naley wyczy komputer. Nastpnie naley odczy zasilacz od gniazdka ciennego i komputera, odczy modem od gniazdka ciennego i komputera, i odczy wszystkie kable wychodzce z komputera. PRZESTROGA: Uycie nieodpowiedniego akumulatora moe zwikszy zagroenie poarem lub wybuchem. Naley stosowa tylko zgodne akumulatory zakupione w firmie Dell. Akumulator jest przeznaczony do pracy z komputerem firmy Dell. W opisywanym urzdzeniu nie naley stosowa akumulatorw z innych komputerw.

10

Informacje o komputerze

Przecznik urzdze bezprzewodowych i lokalizator sieciowy Dell Wi-Fi Catcherikona przecznika urzdze bezprzewodowych ikona lokalizatora sieciowego Dell Wi-Fi Catcher

Przecznik urzdze bezprzewodowych suy do wczania i wyczania bezprzewodowych urzdze sieciowych, a lokalizator sieciowy Wi-Fi Catcher umoliwia odnajdywanie sieci. Aby uzyska wicej informacji o przeczniku urzdze bezprzewodowych i lokalizatorze sieciowym Wi-Fi Catcher, zobacz Przewodnik po technologiach firmy Dell na komputerze lub w witrynie support.euro.dell.com. Aby uzyska informacje o nawizywaniu poczenia z Internetem, zobacz Nawizywanie poczenia z Internetem na stronie 16.

Informacje o komputerze

11

12

Informacje o komputerze

Przygotowywanie komputera do pracySzybka konfiguracjaPRZESTROGA: Przed rozpoczciem procedur opisanych w tej sekcjinaley zapozna si z instrukcjami dotyczcymi bezpieczestwa dostarczonymi z komputerem.

PRZESTROGA: Zasilacz prdu zmiennego wsppracuje z gniazdkamisieci elektrycznej uywanymi na caym wiecie. W rnych krajach stosuje si jednak rne wtyczki i listwy zasilania. Uycie nieodpowiedniego kabla, nieprawidowe podczenie kabla do listwy zasilajcej lub gniazda elektrycznego moe spowodowa poar lub uszkodzenie sprztu.

OSTRZEENIE: Odczajc zasilacz od komputera, naley chwyta zawtyczk kabla, nie za sam kabel, i cign zdecydowanie, ale delikatnie, tak aby nie uszkodzi kabla. Podczas zwijania kabla zasilacza naley zwraca uwag na kt pomidzy zczem i zasilaczem, aby unikn uszkodzenia kabla.

UWAGA: Niektre urzdzenia s dostarczane z komputerem tylko wtedy,gdy zostay zamwione.

1 Podcz zasilacz do zcza zasilacza w komputerze oraz do gniazdka elektrycznego.

Przygotowywanie komputera do pracy

13

2 Podcz kabel sieciowy.

3 Podcz urzdzenia USB, na przykad mysz i klawiatur.

4 Podcz urzdzenia zgodne ze standardem IEEE 1394, takie jak odtwarzacz DVD.

14

Przygotowywanie komputera do pracy

5 Otwrz wywietlacz komputera i nacinij przycisk zasilania, aby wczy komputer.

UWAGA: Zaleca si przynajmniej jednokrotne wczenie i wyczeniekomputera przed zainstalowaniem jakichkolwiek kart lub podczeniem komputera do urzdzenia dokujcego, lub innego urzdzenia zewntrznego, takiego jak drukarka.

6 Nawi poczenie z Internetem. Aby uzyska wicej informacji, zobacz Nawizywanie poczenia z Internetem na stronie 16.4

5 3 2 1 1 3 5 dostawca usug internetowych router bezprzewodowy laptop z czem bezprzewodowym 2 4 1 modem kablowy lub DSL laptop z czem przewodowym 2 3

Przygotowywanie komputera do pracy

15

Nawizywanie poczenia z InternetemUWAGA: Usugodawcy internetowi (ISP) i ich oferty s rni siw zalenoci od kraju.

Do nawizania poczenia z Internetem jest wymagany modem lub cze sieciowe oraz wykupienie usugi u usugodawcy internetowego (ISP). W przypadku korzystania z poczenia telefonicznego przed skonfigurowaniem poczenia z Internetem naley podczy lini telefoniczn do zcza modemu komputera i do gniazdka telefonicznego. W przypadku korzystania z modemu DSL lub kablowego/satelitarnego naley uzyska informacje dotyczce konfiguracji od swojego dostawcy usug internetowych lub telefonii komrkowej.

Konfiguracja poczenia internetowegoAby skonfigurowa poczenie z Internetem za porednictwem skrtu na pulpicie dostarczonego przez dostawc usug internetowych: 1 Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie otwarte programy. 2 Kliknij dwukrotnie ikon usugodawcy internetowego (ISP) na pulpicie systemu Microsoft Windows. 3 Aby przeprowadzi konfiguracj, postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Jeli na pulpicie nie ma ikony dostawcy usug internetowych, lub jeli chcesz dokona poczenia za porednictwem innego dostawcy, wykonaj podane poniej czynnoci. UWAGA: Jeli nie moesz poczy si z Internetem, zobacz Przewodnikpo technologiach firmy Dell. Jeli uprzednio poczenie z Internetem funkcjonowao, mogo doj do awarii u usugodawcy internetowego. Skontaktuj si z usugodawc, aby sprawdzi stan usugi, lub sprbuj poczy si pniej.

UWAGA: Przygotuj informacje o dostawcy usug internetowych (ISP). Jelinie masz usugodawcy internetowego, skorzystaj z kreatora Connect to the Internet (Pocz z Internetem), dostpnego w funkcji Pomoc i obsuga techniczna systemu Microsoft Windows (menu Start).

16

Przygotowywanie komputera do pracy

System operacyjny Microsoft Windows XP

1 Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie otwarte programy. 2 Kliknij Start Internet Explorer Connect to the Internet (Pocz z Internetem). 3 W nastpnym oknie kliknij odpowiedni opcj: Jeli nie masz usugodawcy internetowego i chcesz go wybra, kliknij opcj Choose from a list of Internet service providers (ISPs) (Wybierz z listy usugodawcw internetowych). Jeli masz ju informacje o konfiguracji otrzymane od usugodawcy internetowego, ale nie masz konfiguracyjnego dysku CD, kliknij opcj Set up my connection manually (Skonfiguruj poczenie rcznie). Jeli masz dysk CD do konfiguracji poczenia, kliknij opcj Use the CD I got from an ISP (Uyj dysku CD od usugodawcy internetowego).

4 Kliknij przycisk Next (Dalej). W przypadku wybrania opcji Set up my connection manually (Skonfiguruj poczenie rcznie) w punkcie 5 przejd do punktu 3. W przeciwnym razie postpuj zgodnie z wywietlanymi na ekranie instrukcjami, aby ukoczy konfiguracj. UWAGA: Jeli nie wiesz, jaki typ poczenia wybra, skontaktuj siz usugodawc internetowym.

5 Wybierz odpowied na pytanie How do you want to connect to the Internet? (W jaki sposb czysz si z Internetem?) i kliknij przycisk Next (Dalej). 6 Do ukoczenia konfiguracji uyj informacji konfiguracyjnych dostarczonych przez usugodawc internetowego.Microsoft Windows Vista

1 Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie otwarte programy. 2 Kliknij przycisk Start systemu Windows Vista sterowania). Control Panel (Panel

3 W sekcji Network and Internet (Sie i Internet) kliknij opcj Connect to the Internet (Pocz z Internetem).

Przygotowywanie komputera do pracy

17

4 W oknie Connect to the Internet (pocz z Internetem), kliknij Broadband (PPPoE) (Poczenie szerokopasmowe (PPPoE)) lub Dial-up (Poczenie telefoniczne), w zalenoci od tego, jak chcesz si poczy: Wybierz opcj Broadband (Poczenie szerokopasmowe), jeli chcesz korzysta z modemu DSL, satelitarnego, telewizji kablowej lub poczenia z wykorzystaniem technologii Bluetooth. Wybierz opcj Dial-up (Poczenie telefoniczne), jeli chcesz korzysta ze zwykego modemu telefonicznego lub z modemu ISDN.

UWAGA: Jeli nie wiesz, ktry typ poczenia wybra, kliknij polecenieHelp me choose (Pom mi wybra) lub skontaktuj si z usugodawc internetowym.

5 Aby ukoczy konfiguracj, postpuj zgodnie z informacjami wywietlanymi na ekranie i skorzystaj z informacji udostpnionych przez swojego usugodawc internetowego.

Przenoszenie informacji do nowego komputeraSystem operacyjny Microsoft Windows XPSystem operacyjny Microsoft Windows XP udostpnia narzdzie o nazwie Files and Settings Transfer Wizard (Kreator transferu plikw i ustawie), suce do przenoszenia danych z komputera rdowego na nowy komputer. Dane mona przenosi do nowego komputera za porednictwem sieci lub poczenia szeregowego. Istnieje take moliwo zachowania ich na wymiennym noniku, takim jak dyskietka czy zapisywalny dysk CD. UWAGA: Informacje mona przenosi ze starego komputera do nowegoprzez bezporednie podczenie kabla szeregowego do portw wejcia/wyjcia (I/O) obu komputerw. Instrukcje dotyczce konfigurowania bezporedniego poczenia kablowego pomidzy dwoma komputerami mona znale w artykule Bazy wiedzy firmy Microsoft nr 305621, zatytuowanym How to Set Up a Direct Cable Connection Between Two Computers in Windows XP (Jak skonfigurowa poczenie kablowe pomidzy dwoma komputerami pracujcymi w systemie Windows XP). W niektrych krajach te informacje mog by niedostpne.

Aby przenie informacje do nowego komputera, naley uruchomi narzdzie Files and Settings Transfer Wizard (Kreator transferu plikw i ustawie). 18

Przygotowywanie komputera do pracy

Uruchamianie Kreatora transferu plikw i ustawie z nonika z systemem operacyjnym

UWAGA: Ta procedura wymaga uycia nonika Operating System(System operacyjny). Nonik ten jest dostarczany opcjonalnie i nie ze wszystkimi komputerami.

Aby przygotowa nowy komputer do transferu plikw: 1 Otwrz Kreatora transferu plikw i ustawie, klikajc przycisk Start All Programs (Wszystkie programy) Accessories (Akcesoria) System Tools (Narzdzia systemowe) Files and Settings Transfer Wizard (Kreator transferu plikw i ustawie). 2 Na ekranie powitalnym Kreatora transferu plikw i ustawie kliknij przycisk Next (Dalej). 3 Na ekranie Which computer is this? (Ktry to komputer?) kliknij New Computer (Nowy komputer) Next (Dalej). 4 Na ekranie Do you have a Windows XP CD? (Czy masz dysk CD systemu Windows XP?) kliknij I will use the wizard from the Windows XP CD (Uyj kreatora z dysku CD z systemem Windows XP), a nastpnie kliknij przycisk Next (Dalej). 5 Po wywietleniu ekranu Now go to your old computer (Przejd teraz do starego komputera) przejd do starego lub rdowego komputera. Nie klikaj w tym momencie przycisku Next (Dalej). Aby skopiowa dane ze starego komputera: 1 Do starego komputera w dysk nonik z systemem operacyjnym Windows XP. 2 Na ekranie Welcome to Microsoft Windows XP (Microsoft Windows XP Zapraszamy) kliknij opcj Perform additional tasks (Wykonaj zadania dodatkowe). 3 W obszarze What do you want to do? (Co chcesz zrobi?) kliknij opcj Transfer files and settings (Transferuj pliki i ustawienia) Next (Dalej). 4 Na ekranie Which computer is this? (Ktry to komputer?) kliknij Old Computer (Stary komputer) Next (Dalej). 5 Na ekranie Select a transfer method (Wybierz metod transferu) kliknij preferowan metod transferu.

Przygotowywanie komputera do pracy

19

6 Na ekranie What do you want to transfer? (Co chcesz przenie?) zaznacz elementy do przeniesienia i kliknij przycisk Next (Dalej). Po skopiowaniu informacji zostanie wywietlony ekran Completing the Collection Phase (Koczenie fazy zbierania). 7 Kliknij przycisk Finish (Zakocz). Aby przenie dane na nowy komputer: 1 Na ekranie Now go to your old computer (Przejd teraz do starego komputera) na nowym komputerze kliknij przycisk Next (Dalej). 2 Na ekranie Where are the files and settings? (Gdzie s pliki i ustawienia?) zaznacz wybran metod przenoszenia ustawie i plikw, a nastpnie kliknij przycisk Next (Dalej). Kreator przeniesie wybrane pliki i ustawienia do nowego komputera. 3 Na ekranie Finished (Zakoczono), kliknij przycisk Finished (Zakoczono) i uruchom ponownie komputer.Uruchamianie Kreatora transferu plikw i ustawie bez dysku CD z systemem operacyjnym

Aby uruchomi Kreatora transferu plikw i ustawie bez dysku CD Operating System, naley utworzy dysk Kreatora, ktry umoliwi utworzenie kopii zapasowej pliku obrazu na noniku wymiennym. Aby utworzy dysk kreatora na nowym komputerze w systemie Windows XP, wykonaj nastpujce czynnoci: 1 Otwrz Kreatora transferu plikw i ustawie, klikajc przycisk Start All Programs (Wszystkie programy) Accessories (Akcesoria) System Tools (Narzdzia systemowe) Files and Settings Transfer Wizard (Kreator transferu plikw i ustawie). 2 Na ekranie powitalnym Files and Settings Transfer Wizard (Kreatora transferu plikw i ustawie) kliknij przycisk Next (Dalej). 3 Na ekranie Which computer is this? (Ktry to komputer?) kliknij New Computer (Nowy komputer) Next (Dalej). 4 Na ekranie Do you have a Windows XP CD? (Czy masz dysk CD systemu Windows XP?) kliknij opcj I want to create a Wizard Disk in the following drive (Chc utworzy dysk kreatora w nastpujcej stacji dyskw) Next (Dalej). 20

Przygotowywanie komputera do pracy

5 W nonik wymienny, taki jak dyskietka lub dysk CD, a nastpnie kliknij przycisk OK. 6 Po zakoczeniu tworzenia dysku i pojawieniu si komunikatu Now go to your old computer (Przejd teraz do starego komputera) nie klikaj przycisku Next (Dalej). 7 Przejd do starego komputera. Aby skopiowa dane ze starego komputera: 1 W dysk kreatora do starego komputera i kliknij Start Run (Uruchom). 2 W polu Open (Otwrz) w oknie Run (Uruchamianie) przejd do cieki, w ktrej znajduje si fastwiz (na odpowiednim wymiennym noniku), i kliknij przycisk OK. 3 Na ekranie powitalnym Files and Settings Transfer Wizard (Kreatora transferu plikw i ustawie) kliknij przycisk Next (Dalej). 4 Na ekranie Which computer is this? (Ktry to komputer?) kliknij Old Computer (Stary komputer) Next (Dalej). 5 Na ekranie Select a transfer method (Wybierz metod transferu) kliknij preferowan metod transferu. 6 Na ekranie What do you want to transfer? (Co chcesz przenie?) zaznacz elementy do przeniesienia i kliknij przycisk Next (Dalej). Po skopiowaniu informacji zostanie wywietlony ekran Completing the Collection Phase (Koczenie fazy zbierania). 7 Kliknij przycisk Finish (Zakocz). Aby przenie dane na nowy komputer: 1 Na ekranie Now go to your old computer (Przejd teraz do starego komputera) na nowym komputerze kliknij przycisk Next (Dalej). 2 Na ekranie Where are the files and settings? (Gdzie s pliki i ustawienia?) zaznacz wybran metod przenoszenia ustawie i plikw, a nastpnie kliknij przycisk Next (Dalej). Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Kreator przeniesie wybrane pliki i ustawienia do nowego komputera. Po zastosowaniu wszystkich ustawie i przeniesieniu wszystkich plikw pojawi si ekran Finished (Zakoczono).

Przygotowywanie komputera do pracy

21

3 Kliknij przycisk Finished (Zakoczono) i ponownie uruchom nowy komputer. UWAGA: Aby uzyska wicej informacji o tej procedurze, naley w witrynie support.euro.dell.com wyszuka dokument nr 154781: What Are The Different Methods To Transfer Files From My Old Computer To My New Dell Computer Using the Microsoft Windows XP Operating System? (Metody przenoszenia plikw ze starego komputera na nowy komputer Dell w systemie operacyjnym Microsoft Windows XP?). UWAGA: W niektrych krajach dostp do dokumentu Bazy wiedzy firmy Dell moe nie by moliwy.

Microsoft Windows Vista1 Kliknij przycisk Start systemu Windows Vista , a nastpnie kliknij kolejno Transfer files and settings (Transferuj pliki i ustawienia) Start Windows Easy Transfer (Uruchom atwy transfer w systemie Windows). 2 W oknie dialogowym User Account Control (Kontrola konta uytkownika) kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). 3 Kliknij opcj Start a new transfer (Rozpocznij nowy transfer) lub Continue a transfer in progress (Kontynuuj transfer w toku). 4 Wykonuj instrukcje wywietlane na ekranie przez kreatora Windows Easy Transfer (atwy transfer w systemie Windows).

22

Przygotowywanie komputera do pracy

Dane techniczneUWAGA: Oferty rni si midzy poszczeglnymi regionami geograficznymi. Aby uzyska wicej informacji dotyczcych konfiguracji komputera, kliknij kolejno Start Help and Support (Pomoc i obsuga techniczna) i wybierz opcj dotyczc wywietlenia informacji dotyczcych komputera.Procesor Typ procesora Pami podrczna L2 Czstotliwo magistrali FSB Przechowywanie Dysk twardy Dodatkowy dysk twardy Informacje o systemie Zestaw ukadw mikroprocesorowych Intel 45 Express Szeroko magistrali danych Szeroko magistrali DRAM 64 bity 64 bity SATA we wnce nonikw (opcjonalny) Procesor Intel Core 2 Duo 6 MB 1067 MHz

Szeroko szyny adresowej procesora 36 bity Pami Flash EPROM Magistrala PCI (tylko autonomiczne karty graficzne) Interfejs SPI 32 Mbit x16 PCIe

Dane techniczne

23

Karta PC Card Kontroler CardBus Zcze karty PC Obsugiwane karty Rozmiar zcza kart PC Card Karty ExpressCard Ricoh R5C847 jedno (obsuguje kart typu I lub II) 3,3 V oraz 5 V 80 stykw

UWAGA: Gniazdo kart ExpressCard jest przeznaczone tylko dla kart tego typu. Gniazdo NIE obsuguje kart PC Card.Zcze ExpressCard Obsugiwane karty gniazdo kart ExpressCard (obsuguje interfejsy USB i PCIe) ExpressCard/54 i ExpressCard/34 (rozmiary kart)

Czytnik kart pamici Secure Digital (SD) Obsugiwane karty SD, SDIO, SD HC, Mini SD (z adapterem) MMC, MMC+, Mini MMC (z adapterem) Pami Zcze moduu pamici Konfiguracje pamici dwa gniazda DIMM 512 MB (1 gniazdo DIMM) 1 GB (1 lub 2 gniazda DIMM) 2 GB (1 lub 2 gniazda DIMM) 4 GB (1 lub 2 gniazda DIMM, tylko system Microsoft Windows Vista) 8 GB (2 gniazda DIMM, tylko system Windows Vista) Typ pamici DDR II 667 MHz i 800 MHz (jeli obsugiwany przez systemowy zestaw ukadw i/lub procesor); tylko pami typu innego ni ECC.

24

Dane techniczne

Pami (cig dalszy) Minimalna pojemno pamici Maksymalna pojemno pamici 512 MB (1 gniazdo DIMM) 8 GB (tylko Windows Vista)

UWAGA: Przepustowo magistrali dwukanaowej wymaga, aby oba gniazdapamici byy obsadzone moduami o takiej samej pojemnoci.

UWAGA: Pokazana objto pamici nie odpowiada cakowitej, maksymalnejpamici zainstalowanej w komputerze, poniewa cz pamici jest zarezerwowana dla plikw systemowych. Porty i zcza Dwik Zcze IEEE 1394a Gniazda I/O zcze mikrofonu, stereofoniczne zcze suchawek/gonikw zcze 4-stykowe czytnik hybrydowy SD obsuguje karty SD, SDIO, SD-HC, Mini-SD (z adapterem) MMC, MMC+, Mini-MMC (z adapterem) gniazdo kart ExpressCard dla jednej karty 54 mm lub 34 mm jedno gniazdo CardBus/PCMCIA zintegrowany czytnik kart inteligentnych Obsuga kart Mini-Card (wewntrzne jedno dedykowane gniazdo powkowej karty gniazda rozszerze) Mini-Card do obsugi bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) jedno dedykowane gniazdo penowymiarowej karty Mini-Card do obsugi bezprzewodowej sieci rozlegej (WWAN, mobilny system szerokopasmowy) jedno dedykowane gniazdo penowymiarowej karty Mini-Card do obsugi bezprzewodowej sieci osobistej (WPAN, technologia bezprzewodowa Bluetooth lub Ultra Wideband) Penowymiarowe gniazdo kart Mini-Card WWAN lub WPAN moe by take uywane jako gniazdo pamici podrcznej Intel Flash Cache

Dane techniczne

25

Porty i zcza (cig dalszy) Wnka nonikw Modem Karta sieciowa USB, eSATA obsuguje komponenty typu E-Family i E-Module port RJ-11 port RJ-45 trzy porty USB 2.0 dla urzdze zewntrznych, zasilane prdem o cznym nateniu 2 A jeden port USB 2.0/eSATA dla urzdze zewntrznych, zasilane prdem o cznym nateniu 2 A Grafika Zcze DisplayPort obsuguje standardy HDMI i DVI za porednictwem przejciwki.

Komunikacja Modem: Karta sieciowa Komunikacja bezprzewodowa modem wewntrzny 10/100/1000 Ethernet LAN na pycie systemowej WLAN Bezprzewodowa czno szerokopasmowa Technologia bezprzewodowa Bluetooth WI-MAX Technologia UWB (Ultra-Wide Band) Penowymiarowa karta Mini-Card Karta Mini-Card mobilnego systemu szerokopasmowego lub karta Mini-Card systemu GPS

Bezprzewodowa czno szerokopasmowa System GPS

Grafika

UWAGA: Komputer Dell ma zarwno opcj zintegrowanej, jaki autonomicznej karty wideo. Standard grafiki Magistrala danych zintegrowana i autonomiczna na pycie systemowej, przyspieszanie sprztowe karta graficzna zintegrowana lub PCI-E x16

26

Dane techniczne

Grafika (cig dalszy) Kontroler grafiki Intel Extreme (zintegrowany) nVIDIA Quadro NVS 160 M (autonomiczny) Pami grafiki do 256 MB (zintegrowana) 256 MB pamici dedykowanej (autonomiczna) Wyjcie wideo Obsuga urzdze zewntrznych VGA, DisplayPort VGA zcze DisplayPort DVI (z adapterem DisplayPort lub przez zcze E-Port) HDMI (z adapterem DisplayPort) Dwik Typ dwiku Koder-dekoder audio Konwersja stereo Zcza: Wewntrzne Zewntrzne Goniki Wzmacniacz gonikw wewntrznych Mikrofon wewntrzny Regulacja gonoci wewntrzny koder-dekoder audio wysokiej rozdzielczoci (Azalia) zcze wejcia mikrofonu zewntrznego; stereofoniczne zcze suchawek/gonikw dwa goniki 1 W o impedancji 4 omw 1 W na kana, impedancja 4 omy pojedynczy mikrofon cyfrowy przyciski regulacji gonoci i wyciszenia dwukanaowy dwik o wysokiej rozdzielczoci (Azalia) IDT 92HD71B 24-bitowa (analogowo-cyfrowa i cyfrowoanalogowa)

Dane techniczne

27

Wywietlacz Typ (aktywna matryca TFT) Wymiary: Maksymalna rozdzielczo: WXGA CCFL WXGA+ WLED WUXGA 2-CCFL Czstotliwo odwieania Kt rozwarcia Kty widzenia: Poziomo WXGA: 40/40 WXGA+: 55/55 WUXGA: 55/55 Pionowo WXGA: 15/30 WXGA+: 45/45 WUXGA: 45/45 Gsto pikseli: WXGA: 0,2373 WXGA+: 0,2109 WUXGA: 0,1725 Typowe zuycie energii (panel z podwietleniem): WXGA: 6,2 W (maks.) bez strat na inwerterze WXGA+: 5,8 W (maks.) WUXGA: 13,0 W (maks.) 1280 x 800, kolor 18-bitowy (262 tysice kolorw) 1440 x 900, kolor 18-bitowy (262 tysice kolorw) 1920 x 1200, kolor 18-bitowy (262 tysice kolorw) 60 Hz 0 (zamknity) do 160 (komputer niezadokowany) WXGA, WXGA+, WUXGA 391 mm (15,4 cala), panoramiczny (wspczynnik proporcji 16:10)

28

Dane techniczne

Klawiatura Liczba klawiszy Ukad klawiatury Rozmiar Tabliczka dotykowa Rozdzielczo pooenia X/Y (tryb tablicy graficznej) Rozmiar: Szeroko Wysoko Akumulator Typy 4-ogniwowy, inteligentny, litowo-jonowy 6-ogniwowy, inteligentny, litowo-jonowy 9-ogniwowy, inteligentny, litowo-jonowy 12-ogniwowy, inteligentny, polimerowy Wymiary z akumulatorem 4-ogniwowym, litowo-jonowym: Dugo Wysoko Szeroko Masa 206 mm (8,11 cala) 19,8 mm (0,78 cala) 47,0 mm (1,85 cala) 0,24 kg (0,53 funta) obszar aktywny czujnika: 65,8 mm (2,59 cala) 38,5 mm (1,52 cala), ksztat prostoktny 240 cpi (pooe na cal) 83 (USA i Kanada); 84 (Europa); 87 (Japonia) QWERTY/AZERTY/Kanji penowymiarowa (rozstaw klawiszy 19 mm)

Wymiary z akumulatorem 6-ogniwowym, litowo-jonowym: Dugo Wysoko Szeroko Masa 206 mm (8,11 cala) 19,8 mm (0,78 cala) 47,0 mm (1,85 cala) 0,33 kg (0,73 funta)

Dane techniczne

29

Akumulator (cig dalszy) Wymiary z akumulatorem 9-ogniwowym, litowo-jonowym: Dugo Wysoko Szeroko Masa 208 mm (8,67 cala) 22,3 mm (0,88 cala) 68,98 mm (2,70 cala) 0,51 kg (1,12 funta)

Wymiary z akumulatorem 12-ogniwowym, polimerowym: Dugo Wysoko Szeroko Napicie prdu akumulatora Pobr mocy: Gwny akumulator 4-ogniwowy Gwny akumulator 6-ogniwowy 35 Wh, 2,6 Ah 56 Wh, 2,6 Ah 14,48 mm (0,57 cala) 217,24 mm (8,55 cala) 322,17 mm (12,68 cala) prd stay 11,1 V

Akumulator 9-ogniwowy o wysokiej 85 Wh, 2,6 Ah (we wnce akumulatora, pojemnoci opcjonalny)

UWAGA: Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym zaley od warunkw uytkowania; w przypadku korzystania z funkcji wymagajcych duej iloci energii czas ten moe by znacznie krtszy.Czas adowania (przybliony): Komputer wyczony Okres eksploatacji (przybliony) Zakres temperatur: Eksploatacja Przechowywanie Bateria pastylkowa od 0 do 40C (od 32 do 104F) od 10 do 65C (od 14 do 149F) CR-2032 1 godzina lub krcej 80% pojemnoci do 500 cykli adowania/rozadowania

30

Dane techniczne

Zasilacz Typy Zasilacz podrny 65 W Zasilacz prdu staego 90 W Zasilacz Dell 130 W PA-4E Napicie wejciowe Czstotliwo Napicie wtrne Zasilacz podrny 65 W Prd wejciowy Prd wyjciowy 90 W (z adapterem AC) Prd wejciowy Prd wyjciowy Zasilacz Dell 130 W PA-4E Prd wejciowy Prd wyjciowy Wymiary: Wysoko Szeroko Dugo Zakres temperatur: Eksploatacja Przechowywanie od 0 do 35C (32 do 95F) od 40 do 65C (od 40 do 149F) 70,22 mm (2,76 cala) 146,64 mm (5,77 cala) 16,3 mm (0,64 cala) 2,5 A 6,7 A 1,5 A 4,62 A 1,5 A 3,34 A prd zmienny 100240 V 5060 Hz prd stay 19,5 V

Dane techniczne

31

Wymiary i masa Wysoko Szeroko Dugo Masa 27 mm (1,06 cala) 33,3 mm (1,31 cala) 358 mm (14,1 cala) 244 mm (9,61 cala) 2,57 kg (5,69 funta) z akumulatorem 6-ogniwowym i napdem optycznym 2,46 kg (5,41 funta) z akumulatorem 6-ogniwowym, bez napdu optycznego rodowisko pracy Zakres temperatur: Eksploatacja Przechowywanie Wilgotno wzgldna (maksymalna): Eksploatacja Przechowywanie 10% do 90% (bez kondensacji) 5% do 95% (bez kondensacji) od 0 do 35C (32 do 95F) od 40 do 65C (od 40 do 149F)

Maksymalne wibracje (z wykorzystaniem spektrum losowych wibracji, ktre symuluj rodowisko uytkownika): Eksploatacja Przechowywanie 0,66 GRMS 1,3 GRMS

Maksymalny wstrzs (mierzony dla dysku twardego z w trybie roboczym i impulsu p-sinusoidalnego o dugoci 2 ms. Mierzony take dla dysku twardego z zaparkowanymi gowicami i impulsu p-sinusoidalnego o dugoci 2 ms): Eksploatacja Przechowywanie Wysoko nad poziomem morza (maksymalna): Eksploatacja Przechowywanie 15,2 do 3048 m (50 to 10 000 stp) 15,2 do 3048 m (50 to 10 000 stp) 143 G 163 G

32

Dane techniczne

Rozwizywanie problemwPRZESTROGA: Aby zabezpieczy si przez grob poraeniaprdem, zranienia obracajcymi si opatkami wentylatora lub innym moliwym obraeniom, zawsze naley odcza komputer od gniazda elektrycznego przed zdejmowaniem pokrywy.

PRZESTROGA: Przed rozpoczciem procedur opisanych w tej sekcjinaley zapozna si z instrukcjami dotyczcymi bezpieczestwa dostarczonymi z komputerem.

NarzdziaLampki zasilaniaDwukolorowe lampki przycisku zasilania, umieszczone w rogach z przodu i z tyu komputera, wiec wiatem cigym lub przerywanym, wskazujc rne stany urzdze. Wskazania lampek przycisku zasilania s nastpujce:Wskazania lampek zasilania Znaczenie Wyczona Komputer jest wyczony lub nie jest podczony do rda zasilania.

wieci niebieskim wiatem, Wywietlacz jest podczony, ale prawdopodobnie komputer nie reaguje na polecenia nie jest wczony. Przerywane niebieskie wiato Komputer jest w trybie gotowoci. Aby przywrci normalne dziaanie, nacinij dowolny klawisz na klawiaturze, porusz mysz lub nacinij przycisk zasilania. Komputer jest zasilany, ale jedno z urzdze, takie jak modu pamici lub karta graficzna, moe by uszkodzone lub nieprawidowo zainstalowane. Mg wystpi problem z zasilaniem lub jedno z urzdze wewntrznych moe by uszkodzone.

Przerywane pomaraczowe wiato Cige pomaraczowe wiato

Rozwizywanie problemw

33

Kody dwikoweNa wypadek, gdyby wywietlanie na monitorze informacji o bdach byo niemoliwe, podczas procedury startowej komputer moe generowa szereg sygnaw dwikowych. Sygnay te, nazywane kodami dwikowymi, identyfikuj problem. Jednym z sygnaw dwikowych emitowanych przez komputer jest sygna skadajcy si z trzech sygnaw krtkich. Ten kod dwikowy informuje, e w komputerze wystpi problem z pamici. Jeli komputer wyemituje sygnay dwikowe podczas jego uruchamiania: 1 Zapisz kod dwikowy. 2 Uruchom program Dell Diagnostics, aby zidentyfikowa przyczyn bdu (zobacz Program Dell Diagnostics na stronie 45).Kod Opis (seria krtkich sygnaw) 1 Sugerowane rozwizanie

Bd sumy kontrolnej Skontaktuj si z firm Dell. systemu BIOS. Moliwa awaria pyty gwnej Nie wykryto moduw pamici1 Jeli w komputerze zainstalowano dwa lub

2

wiksz liczb moduw pamici, usu te moduy, ponownie zainstaluj jeden z nich (zobacz Instrukcja serwisowa w witrynie support.euro.dell.com) i uruchom ponownie komputer. Jeli proces uruchamiania komputera przebiegnie normalnie, zainstaluj kolejny modu. Powtarzaj t procedur a do zidentyfikowania wadliwego moduu lub do bezbdnego zakoczenia powtrnej instalacji wszystkich moduw. 2 O ile to moliwe, zainstaluj w komputerze prawidowo dziaajc pami tego samego typu (zobacz Instrukcja serwisowa w witrynie support.euro.dell.com). 3 Jeli problem nie ustpi, skontaktuj si z firm Dell.

34

Rozwizywanie problemw

Kod Opis (seria krtkich sygnaw) 3 4

Sugerowane rozwizanie

Moliwa awaria pyty Skontaktuj si z firm Dell. systemowej Bd zapisu lub odczytu pamici operacyjnej (RAM)1 Upewnij si, e nie ma wymaga dot.

umiejscowienia moduu pamici/zcza (zobacz Instrukcja serwisowa w witrynie support.euro.dell.com). 2 Sprawd, czy instalowane moduy pamici s zgodne z komputerem (zobacz Instrukcja serwisowa w witrynie support.euro.dell.com). 3 Jeli problem nie ustpi, skontaktuj si z firm Dell.1 Wymie bateri (zobacz Instrukcja serwisowa

5

Bd zegara czasu rzeczywistego. Moliwe wyczerpanie baterii lub awaria pyty gwnej Bd podczas testowania systemu BIOS wideo Bd podczas testowania pamici podrcznej CPU

w witrynie support.euro.dell.com). 2 Jeli problem nie ustpi, skontaktuj si z firm Dell. Skontaktuj si z firm Dell.

6

7

Skontaktuj si z firm Dell.

Komunikaty o bdachPRZESTROGA: Przed rozpoczciem procedur opisanych w tej sekcji naley zapozna si z instrukcjami dotyczcymi bezpieczestwa dostarczonymi z komputerem. Jeli komunikatu nie ma na licie, naley zapozna si z dokumentacj systemu operacyjnego lub programu, ktry by uruchomiony w momencie wywietlenia komunikatu.

Rozwizywanie problemw

35

A U X I L I A R Y D E V I C E F A I L U R E (A W A R I A U R Z D Z E N I A P O M O C N I C Z E G O )

Moe by uszkodzona tabliczka dotykowa lub mysz zewntrzna. W przypadku uywania myszy zewntrznej sprawd poczenie przewodu. Wcz opcj Pointing Device (Urzdzenie wskazujce) w programie konfiguracji systemu. Wicej informacji zamieszczono w Instrukcji serwisowej w witrynie support.euro.dell.com. Jeli problem nie zostanie rozwizany, skontaktuj si z firm Dell (patrz Kontakt z firm Dell na stronie 72).B A D C O M M A N D O R F I L E N A M E (N I E P R A W I D O W A N A Z W A P O L E C E N I A L U B P L I K U ) Upewnij si, e polecenie zostao wpisane prawidowo, CACHE DISABLED DUE TO FAILURE (P AMI PODRCZNA WYCZONA Z POWODU AWARII ) Awaria pamici podrcznej pierwszego poziomu w mikroprocesorze.

z odstpami w odpowiednich miejscach i z prawidow nazw cieki.

Skontaktuj si z firm Dell (zobacz Kontakt z firm Dell na stronie 72).CD DRIVE CONTROLLER FAILURE (AWARIA KONTROLERA NAPDU C D ) Napd CD nie odpowiada na polecenia otrzymywane od komputera. D A T A E R R O R (B D D A N Y C H ) Dysk twardy nie moe odczyta danych. D ECREASING AVAILABLE MEMORY (Z MNIEJ S ZENIE ROZMIARU DOST PNEJ PAMIC I ) Co najmniej jeden z moduw pamici moe by uszkodzony lub

nieprawidowo zamontowany. Ponownie zainstaluj moduy pamici, a w razie potrzeby wymie je. Wicej informacji zamieszczono w Instrukcji serwisowej w witrynie support.euro.dell.com.D I S K C : F A I L E D I N I T I A L I Z A T I O N (N I E P O W I O D A S I I N I C J A L I Z A C J A D Y S K U C : ) Dysk twardy nie wykona inicjalizacji. Przeprowad testy

dysku twardego w programie Dell Diagnostics (zobacz Program Dell Diagnostics na stronie 45).D R I V E N O T R E A D Y (N A P D N I E J E S T G O T O W Y ) Aby operacja moga by kontynuowana, we wnce musi znajdowa si dysk twardy. Zainstaluj dysk twardy we wnce dysku twardego. Wicej informacji zamieszczono w Instrukcji serwisowej w witrynie support.euro.dell.com. E R R O R R E A D I N G P C M C I A C A R D (B D O D C Z Y T U K A R T Y P C M C I A )

Komputer nie rozpoznaje karty ExpressCard. W kart ponownie lub uyj innej karty. Wicej informacji zamieszczono w Instrukcji serwisowej w witrynie support.euro.dell.com.

36

Rozwizywanie problemw

E X T E N D E D M E M O R Y S I Z E H A S C H A N G E D (Z M I E N I S I R O Z M I A R P A M I C I R O Z S Z E R Z O N E J ) Ilo pamici zapisana w pamici nieulotnej NVRAM nie

odpowiada iloci pamici zainstalowanej w komputerze. Uruchom ponownie komputer. Jeli bd wystpi ponownie, skontaktuj si z firm Dell (zobacz Kontakt z firm Dell na stronie 72).THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE (K O P I O W A N Y P L I K J E S T Z A D U Y D L A N A P D U D O C E L O W E G O )

Kopiowany plik jest zbyt duy, aby zmieci si na dysku, lub dysk jest zapeniony. Sprbuj skopiowa plik na inny dysk lub uyj dysku o wikszej pojemnoci.A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS : \ / : * ? " < > | (N AZWA PLIKU NIE MOE ZAWIERA ADNEGO Z NASTPUJCYCH ZNAKW : \ / : * ? " < > | ) Nie uywaj tych znakw w nazwach plikw. G A T E A2 0 F A I L U R E ( B D B R A M K I A20 ) Moliwe, e modu pamici nie jest prawidowo osadzony w gniedzie. Ponownie zainstaluj moduy pamici, a w razie potrzeby wymie je. Wicej informacji zamieszczono w Instrukcji serwisowej w witrynie support.euro.dell.com. G E N E R A L F A I L U R E ( B D O G L N Y ) System operacyjny nie moe wykona polecenia. Temu komunikatowi zazwyczaj towarzysz szczegowe informacje np. Printer out of paper (W drukarce zabrako papieru). Naley podj odpowiednie dziaanie. H A R D - D I S K D R I V E C O N F I G U R A T I O N E R R O R ( B D K O N F I G U R A C J I D Y S K U T W A R D E G O ) Komputer nie rozpoznaje typu napdu. Wycz komputer, wyjmij

dysk twardy (zobacz Instrukcja serwisowa w witrynie support.euro.dell.com) i uruchom komputer z dysku CD. Nastpnie wycz komputer, zainstaluj dysk twardy i ponownie uruchom komputer. Przeprowad testy dysku twardego w programie Dell Diagnostics (zobacz Program Dell Diagnostics na stronie 45).H ARD - DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0 (A WARIA 0 KONTROLERA DYSKU TWARDEGO ) Dysk twardy nie odpowiada na polecenia otrzymywane

z komputera. Zamknij komputer, wymontuj dysk twardy (zobacz Instrukcja serwisowa), a nastpnie uruchom komputer z dysku CD. Nastpnie wycz komputer, zainstaluj dysk twardy i ponownie uruchom komputer. Jeeli problem nie ustpi, uyj innego napdu. Przeprowad testy dysku twardego w programie Dell Diagnostics (zobacz Program Dell Diagnostics na stronie 45). H A R D - D I S K D R I V E F A I L U R E (A W A R I A D Y S K U T W A R D E G O ) Dysk twardy nie odpowiada na polecenia otrzymywane z komputera. Wycz komputer, wymontuj dysk twardy (zobacz Instrukcja serwisowa w witrynie support.euro.dell.com), a nastpnie uruchom komputer z dysku CD. Nastpnie wycz komputer, zainstaluj dysk twardy i ponownie uruchom komputer. Jeeli problem nie ustpi, uyj innego napdu. Przeprowad testy dysku twardego w programie Dell Diagnostics (zobacz Program Dell Diagnostics na stronie 45).

Rozwizywanie problemw

37

H ARD - DISK DRIVE READ FAILURE (B D ODCZYTU DYSKU TWARDEGO )

Dysk twardy moe by uszkodzony. Wycz komputer, wymontuj dysk twardy (zobacz Instrukcja serwisowa w witrynie support.euro.dell.com), a nastpnie uruchom komputer z dysku CD. Nastpnie wycz komputer, zainstaluj dysk twardy i ponownie uruchom komputer. Jeeli problem nie ustpi, uyj innego napdu. Przeprowad testy dysku twardego w programie Dell Diagnostics (zobacz Program Dell Diagnostics na stronie 45).I NSERT BOOTABLE MEDIA (W NONIK STARTOWY ) System operacyjny usiuje przeprowadzi uruchomienie z nieprawidowego nonika startowego, takiego jak dyskietka lub dysk CD. W nonik startowy. INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN SYSTEM SETUP P R O G R A M (N I E P R A W I D O W E I N F O R M A C J E O K O N F I G U R A C J I ; U R U C H O M P R O G R A M K O N F I G U R A C J I S Y S T E M U ) Informacje o konfiguracji systemu

mog nie odpowiada konfiguracji sprztu. Komunikat ten moe zosta wywietlony po zainstalowaniu moduu pamici. Popraw odpowiednie ustawienia opcji w programie konfiguracji systemu. Wicej informacji zamieszczono w Instrukcji serwisowej w witrynie support.euro.dell.com.KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE (AWARIA LINII ZEGAROWEJ K L A W I A T U R Y ) W przypadku korzystania z klawiatury zewntrznej sprawd

poczenie przewodu. Przeprowad test kontrolera klawiatury w programie Dell Diagnostics (zobacz Program Dell Diagnostics na stronie 45).KEYBOARD CONTROLLER FAILURE (AWARIA KONTROLERA K L A W I A T U R Y ) W przypadku korzystania z klawiatury zewntrznej sprawd

poczenie przewodu. Ponownie uruchom komputer, nie dotykajc klawiatury ani myszy podczas uruchamiania. Przeprowad test kontrolera klawiatury w programie Dell Diagnostics (zobacz Program Dell Diagnostics na stronie 45).KEYBOARD DATA LINE FAILURE (AWARIA LINII DANYCH K L A W I A T U R Y ) W przypadku korzystania z klawiatury zewntrznej sprawd

poczenie przewodu. Przeprowad test kontrolera klawiatury w programie Dell Diagnostics (zobacz Program Dell Diagnostics na stronie 45).K EYBOARD STUCK KEY FAILURE (Z ACICIE KLAWISZA NA KLAWIATURZE )

W przypadku korzystania z klawiatury zewntrznej lub klawiatury numerycznej sprawd poczenie przewodu. Ponownie uruchom komputer, nie dotykajc klawiatury ani klawiszy podczas uruchamiania. Przeprowad test klawiszy w programie Dell Diagnostics (zobacz Program Dell Diagnostics na stronie 45).

38

Rozwizywanie problemw

L I C E N S E D C O N T E N T I S N O T A C C E S S I B L E I N M E D I A D I R E C T (M A T E R I A OBJTY LICENCJ NIE JEST DOSTPNY W PROGRAMIE MEDIADIRECT)

Program Dell MediaDirect nie moe zweryfikowa ogranicze dostpu Digital Rights Management (DRM) dla pliku i nie moe odtworzy pliku (zobacz Program Dell Diagnostics na stronie 45).MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING V A L U E ( B D L I N I I A D R E S U P A M I C I W A D R E S I E , F U N K C J A O D C Z Y T U W A R T O C I O C Z E K U J E W A R T O C I ) Modu pamici moe by uszkodzony

lub nieprawidowo osadzony w gniedzie. Ponownie zainstaluj moduy pamici, a w razie potrzeby wymie je. Wicej informacji zamieszczono w Instrukcji serwisowej w witrynie support.euro.dell.com.M EMORY ALLOCATION ERROR (B D PRZYDZIELANIA PAMI CI ) Midzy wykorzystywanym oprogramowaniem a systemem operacyjnym lub innym programem albo narzdziem zachodzi konflikt. Wycz komputer, odczekaj 30 sekund, a nastpnie ponownie uruchom komputer. Sprbuj ponownie uruchomi program. Jeli ponownie wystpi komunikat o bdzie, zapoznaj si z dokumentacj oprogramowania. MEMORY DATA LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING V A L U E (B D W L I N I I D A N Y C H P A M I C I W A D R E S I E , F U N K C J A O D C Z Y T U W A R T O C I O C Z E K U J E W A R T O C I ) Modu pamici moe by uszkodzony

lub nieprawidowo osadzony w gniedzie. Ponownie zainstaluj moduy pamici, a w razie potrzeby wymie je. Wicej informacji zamieszczono w Instrukcji serwisowej w witrynie support.euro.dell.com.MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE E X P E C T I N G V A L U E ( B D L O G I C Z N Y P O D W J N E G O S O W A W A D R E S I E , F U N K C J A O D C Z Y T U W A R T O C I O C Z E K U J E W A R T O C I ) Modu pamici

moe by uszkodzony lub nieprawidowo osadzony w gniedzie. Ponownie zainstaluj moduy pamici, a w razie potrzeby wymie je. Wicej informacji zamieszczono w Instrukcji serwisowej w witrynie support.euro.dell.com.MEMORY ODD/EVEN WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE E X P E C T I N G V A L U E (B D L O G I C Z N Y P A R Z Y S T O C I W A D R E S I E , F U N K C J A O D C Z Y T U W A R T O C I O C Z E K U J E W A R T O C I ) Modu pamici moe by

uszkodzony lub nieprawidowo osadzony w gniedzie. Ponownie zainstaluj moduy pamici, a w razie potrzeby wymie je. Wicej informacji zamieszczono w Instrukcji serwisowej w witrynie support.euro.dell.com.

Rozwizywanie problemw

39

MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING V A L U E (B D Z A P I S U / O D C Z Y T U P A M I C I W A D R E S I E , F U N K C J A O D C Z Y T U W A R T O C I O C Z E K U J E W A R T O C I ) Modu pamici moe by

uszkodzony lub nieprawidowo osadzony w gniedzie. Ponownie zainstaluj moduy pamici, a w razie potrzeby wymie je. Wicej informacji zamieszczono w Instrukcji serwisowej w witrynie support.euro.dell.com.N O B O O T D E V I C E A V A I L A B L E (B R A K D O S T P N E G O U R Z D Z E N I A S T A R T O W E G O ) Komputer nie moe znale dysku twardego. Jeli

urzdzeniem startowym jest dysk twardy, upewnij si, e dysk jest zainstalowany, waciwie zamontowany i e znajduje si na nim partycja startowa.N O B O O T S E C T O R O N H A R D D R I V E (B R A K S E K T O R A R O Z R U C H O W E G O N A D Y S K U T W A R D Y M ) System operacyjny moe by uszkodzony.

Skontaktuj si z firm Dell (zobacz Kontakt z firm Dell na stronie 72).N O T I M E R T I C K I N T E R R U P T (B R A K P R Z E R W A N I A T A K T U Z E G A R A )

Jeden z ukadw na pycie systemowej moe dziaa nieprawidowo. Przeprowad testy dysku twardego w programie Dell Diagnostics (zobacz Program Dell Diagnostics na stronie 45).NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN (B RAK WYSTARCZAJCEJ ILOCI PAMICI LUB ZASOBW . Z AKOCZ N I E K T R E P R O G R A M Y I S P R B U J P O N O W N I E ) Uruchomiono zbyt wiele

programw. Zamknij wszystkie okna i otwrz program, ktrego chcesz uywa.OPERATING SYSTEM NOT FOUND (NIE ODNALEZIONO SYSTEMU O P E R A C Y J N E G O ) Zainstaluj ponownie dysk twardy (zobacz Instrukcja

serwisowa w witrynie support.euro.dell.com). Jeli problem nie ustpi, skontaktuj si z firm Dell (zobacz Kontakt z firm Dell na stronie 72).O P T I O N A L R O M B A D C H E C K S U M (N I E P R A W I D O W A S U M A K O N T R O L N A O P C J O N A L N E J P A M I C I R O M ) Prawdopodobna usterka opcjonalnej

pamici ROM. Skontaktuj si z firm Dell (zobacz Kontakt z firm Dell na stronie 72).A REQUIRED .DLL FILE WAS NOT FOUND (N IE ODNALEZIONO WYMAGANEGO P L I K U . D L L ) W programie, ktry prbujesz uruchomi, brakuje istotnego

pliku. Usu program, a nastpnie zainstaluj go ponownie.

40

Rozwizywanie problemw

Windows XP: 1 Kliknij Start Control Panel (Panel sterowania) Add or Remove Programs (Dodaj lub usu programy) Programs and Features (Programy i funkcje). 2 Wybierz program do usunicia. 3 Kliknij przycisk Uninstall (Odinstaluj). 4 Instrukcja dotyczca instalacji znajduje si w dokumentacji programu. Windows Vista: 1 Kliknij przycisk Start systemu Windows Vista Control Panel (Panel sterowania) Programs (Programy) Programs and Features (Programy i funkcje). 2 Wybierz program do usunicia. 3 Kliknij przycisk Uninstall (Odinstaluj). 4 Instrukcja dotyczca instalacji znajduje si w dokumentacji programu.S E C T O R N O T F O U N D ( N I E O D N A L E Z I O N O S E K T O R A ) System operacyjny nie moe znale sektora na dysku twardym. Na dysku twardym moe wystpowa nieprawidowy sektor lub tablica alokacji plikw (FAT) moe by uszkodzona. Uruchom narzdzie wykrywania bdw systemu Windows w celu sprawdzenia struktury plikw na dysku twardym. Aby uzyska instrukcje, skorzystaj z funkcji Pomoc i obsuga techniczna systemu Windows. W tym celu kliknij Start Help and Support (Pomoc i obsuga techniczna). Jeli istnieje wiele wadliwych sektorw, wykonaj kopi zapasow danych (o ile to moliwe), a nastpnie ponownie sformatuj dysk twardy. S E E K E R R O R (B D W Y S Z U K I W A N I A ) System operacyjny nie moe znale specyficznej cieki na dysku twardym. S H U T D O W N F A I L U R E (B D P O D C Z A S W Y C Z A N I A K O M P U T E R A )

Jeden z ukadw na pycie systemowej moe dziaa nieprawidowo. Przeprowad testy dysku twardego w programie Dell Diagnostics (zobacz Program Dell Diagnostics na stronie 45).TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER (UTRATA ZASILANIA ZEGARA)

Konfiguracja systemu jest nieprawidowa. Podcz komputer do gniazdka elektrycznego w celu naadowania akumulatora. Jeli problem nie ustpi, sprbuj odzyska dane, otwierajc program konfiguracji systemu i natychmiast go zamykajc (zobacz Instrukcja serwisowa w witrynie support.euro.dell.com). Jeli komunikat pojawi si ponownie, skontaktuj si z firm Dell (zobacz Kontakt z firm Dell na stronie 72).Rozwizywanie problemw

41

T I M E - O F - D A Y C L O C K S T O P P E D (Z E G A R N I E D Z I A A ) Akumulator zapasowy, podtrzymujcy zasilanie w celu zachowania ustawie systemowych, moe wymaga naadowania. Podcz komputer do gniazdka elektrycznego w celu naadowania akumulatora. Jeli problem nie ustpi, skontaktuj si z firm Dell (zobacz Kontakt z firm Dell na stronie 72). TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM (NIE USTAWIONO GODZINY - URUCHOM PROGRAM KONFIGURACJI S Y S T E M U ) Godzina lub data ustawione w programie konfiguracyjnym

systemu s inne ni wskazywane przez zegar systemowy. Popraw ustawienia opcji Date (daty) i Time (godziny). Wicej informacji zamieszczono w Instrukcji serwisowej w witrynie support.euro.dell.com.T IMER CHIP COUNTER 2 FAILED (A WARIA UKADU LICZNIKA ZEGARA 2)

Jeden z ukadw na pycie systemowej moe dziaa nieprawidowo. Przeprowad testy dysku twardego w programie Dell Diagnostics (zobacz Program Dell Diagnostics na stronie 45).UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE (NIEOCZEKIWANE P R Z E R W A N I E W T R Y B I E C H R O N I O N Y M ) Kontroler klawiatury moe

dziaa nieprawidowo albo modu pamici moe by nieprawidowo osadzony w gniedzie. Przeprowad testy pamici systemowej i kontrolera klawiatury w programie Dell Diagnostics (zobacz Program Dell Diagnostics na stronie 45).X:\ IS NOT ACCESSIBLE. N I E D O S T P N Y.

T H E D E V I C E I S N O T R E A D Y (N A P D X :\ J E S T U R Z D Z E N I E N I E J E S T G O T O W E ) W dysk do napdu

i sprbuj ponownie.W A R N I N G : B A T T E R Y I S C R I T I C A L L Y L O W (O S T R Z E E N I E : K R Y T Y C Z N I E N I S K I P O Z I O M N A A D O W A N I A A K U M U L A T O R A ) Koczy si energia

w akumulatorze. Wymie akumulator lub podcz komputer do gniazdka elektrycznego; w przeciwnym razie przecz komputer na tryb gotowoci lub wycz go.

42

Rozwizywanie problemw

Komunikaty systemoweUWAGA: Jeli wywietlonego komunikatu nie ma w poniszej tabeli,zapoznaj si z dokumentacj systemu operacyjnego lub programu, ktry by uruchomiony w chwili pojawienia si komunikatu. ALERT! PREVIOUS ATTEMPTS AT BOOTING THIS SYSTEM HAVE FAILED AT CHECKPOINT [NNNN]. FOR HELP IN RESOLVING THIS PROBLEM, P L E A S E N O T E T H I S C H E C K P O I N T A N D C O N T A C T D E L L TE C H N I C A L S U P P O R T (U W A G A ! P O P R Z E D N I E P R B Y U R U C H O M I E N I A S Y S T E M U N I E P O W I O D Y S I W P U N K C I E K O N T R O L N Y M [ N N N N ] . A B Y U A T W I ROZWIZANIE PROBLEMU, ZANOTUJ TEN PUNKT KONTROLNY I ZWR S I D O P O M O C Y T E C H N I C Z N E J F I R M Y D E L L ) Trzy razy z rzdu nie

powid si rozruch komputera z powodu tego samego bdu (aby uzyska pomoc, zobacz Kontakt z firm Dell na stronie 72).C M O S C H E C K S U M E R R O R (B D S U M Y K O N T R O L N E J S Y S T E M U C M O S ) Moliwa awaria pyty gwnej lub wyczerpanie baterii zegara

czasu rzeczywistego. Wymie bateri. Aby uzyska pomoc, zobacz Instrukcj serwisow w witrynie support.euro.dell.com lub zobacz Kontakt z firm Dell na stronie 72.CPU F A N F A I L U R E (A W A R I A W E N T Y L A T O R A P R O C E S O R A C P U )

Wystpia awaria wentylatora procesora CPU. Wymie wentylator procesora. Zobacz Instrukcj serwisow w witrynie support.euro.dell.com. H A R D - D I S K D R I V E F A I L U R E ? (A W A R I A D Y S K U T W A R D E G O ) Moliwa awaria dysku twardego podczas testu POST. Sprawd kable, wymie dyski twarde lub zobacz Kontakt z firm Dell na stronie 72 w celu uzyskania pomocy.H A R D - D I S K D R I V E R E A D F A I L U R E ( B D O D C Z Y T U D Y S K U T W A R D E G O ) Moliwa awaria dysku twardego podczas testu startowego

(aby uzyska pomoc, zobacz Kontakt z firm Dell na stronie 72). K E Y B O A R D F A I L U R E (A W A R I A K L A W I A T U R Y ) Awaria klawiatury lub kabel klawiatury jest obluzowany.NO BOOT DEVICE AVAILABLE (BRAK DOSTPNEGO URZDZENIA S T A R T O W E G O ) Brak partycji rozruchowej na dysku twardym, kabel dysku

twardego jest obluzowany lub nie istnieje urzdzenie startowe. Jeli urzdzeniem startowym jest dysk twardy, sprawd, czy kable s podczone, a napd jest waciwie zamontowany i podzielony na partycje jako urzdzenie startowe. Uruchom program konfiguracji systemu i upewnij si, e informacje dotyczce sekwencji adowania s prawidowe (zobacz Instrukcja serwisowa w witrynie support.euro.dell.com).Rozwizywanie problemw

43

N O T I M E R T I C K I N T E R R U P T (B R A K P R Z E R W A N I A T A K T U Z E G A R A )

Mogo doj do uszkodzenia ukadu na pycie systemowej lub uszkodzenia caej pyty (aby uzyska dalsze informacje, zobacz Kontakt z firm Dell na stronie 72).U S B O V E R C U R R E N T E R R O R (B D Z A S I L A N I A U R Z D Z E N I A U S B )

Odcz urzdzenie USB. Uyj zewntrznego rda zasilania dla urzdzenia USB.NOTICE H A R D D R I V E SELF MONITORING SYSTEM H A S R E P O R T E D THAT A PARAMETER HAS EXCEEDED ITS NORMAL OPERATING RANGE . D ELL RECOMMENDS THAT YOU BACK UP YOUR DATA REGULARLY. A PARAMETEROUT OF RANGE MAY OR MAY NOT INDICATE A POTENTIAL HARD DRIVE

( O S T R Z E E N I E S Y S T E M M O N I TO R O WA N I A D Y S K U TWARDEGO ZGASZA , E JEDEN Z PARAMETRW PRZEKROCZY NORMALNY Z A K R E S O P E R A C Y J N Y. F I R M A D E L L Z A L E C A R E G U L A R N E W Y K O N Y W A N I E KOPII ZAPASOWYCH DANYCH. PRZEKROCZENIE NORMALNEGO ZAKRESUPROBLEM OPERACYJNEGO PARAMETRU MOE NIEKIEDY OZNACZA POTENCJALNY P R O B L E M Z D Y S K I E M T W A R D Y M ) Bd zgaszany przez system S.M.A.R.T; moliwa awaria dysku twardego. T funkcj mona wcza i wycza w konfiguracji systemu BIOS.

Rozwizywanie problemw z oprogramowaniem i sprztemJeli urzdzenie nie zostao wykryte podczas instalacji systemu operacyjnego lub zostao wykryte, ale nieprawidowo skonfigurowane, do wyeliminowania niezgodnoci mona uy narzdzia do rozwizywania problemw ze sprztem (program Hardware Troubleshooter). Aby uruchomi program Hardware Troubleshooter (Narzdzie do rozwizywania problemw ze sprztem): Windows XP: 1 Kliknij Start Help and Support (Pomoc i obsuga techniczna). 2 W polu wyszukiwania wpisz wyraenie hardware troubleshooter (narzdzie do rozwizywania problemw ze sprztem) i nacinij klawisz , aby wyszuka informacje. 3 W obszarze Fix a Problem (Rozwi problem) kliknij opcj Hardware Troubleshooter (Narzdzie do rozwizywania problemw ze sprztem). Z listy Hardware Troubleshooter (Narzdzie do rozwizywania problemw ze sprztem) wybierz opcj, ktra najlepiej pasuje do problemu, i kliknij przycisk Next (Dalej), aby wykona pozostae czynnoci niezbdne do rozwizania problemu.

44

Rozwizywanie problemw

Windows Vista: 1 Kliknij przycisk Start systemu Windows Vista , a nastpnie kliknij polecenie Help and Support (Pomoc i obsuga techniczna). 2 W polu wyszukiwania wpisz wyraenie hardware troubleshooter (narzdzie do rozwizywania problemw ze sprztem) i nacinij klawisz , aby wyszuka informacje. 3 Z listy wynikw wyszukiwania wybierz opcj, ktra najlepiej opisuje problem, i wykonaj pozostae czynnoci rozwizywania problemu.

Program Dell DiagnosticsPRZESTROGA: Przed rozpoczciem procedur opisanychw tej sekcji naley zapozna si z instrukcjami dotyczcymi bezpieczestwa dostarczonymi z komputerem.

Kiedy uy programu Dell Diagnostics

W razie wystpienia problemw z komputerem przed zasigniciem pomocy w firmie Dell wykonaj testy w czci Blokowanie si komputera i problemy z oprogramowaniem (zobacz Blokowanie si komputera i problemy z oprogramowaniem na stronie 50) i uruchom program Dell Diagnostics. Zalecane jest wydrukowanie tych procedur przed rozpoczciem. OSTRZEENIE: Program Dell Diagnostics dziaa tylko na komputerachfirmy Dell.

UWAGA: Nonik Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzdziowe)firmy Dell jest opcjonalny i mg nie zosta dostarczony z komputerem.

Zapoznaj si z Instrukcj serwisow w witrynie support.euro.dell.com, w ktrej zamieszczono informacje na temat konfiguracji komputera oraz upewnij si, e urzdzenie, jakie chcesz testowa jest wykrywane w programie konfiguracji systemu oraz e jest aktywne. Uruchom program Dell Diagnostics z dysku twardego lub z opcjonalnego nonika Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzdziowe).

Rozwizywanie problemw

45

Uruchamianie programu Dell Diagnostics z dysku twardego

UWAGA: Jeli komputer nie wywietla obrazu, zobacz Kontakt z firmDell na stronie 72.

1 Upewnij si, e komputer jest podczony do prawidowo dziaajcego gniazdka elektrycznego. 2 Wcz lub uruchom ponownie komputer. 3 Nacinij klawisz natychmiast po pojawieniu si logo firmy DELL. Wybierz opcj Diagnostics (Diagnostyka) z menu uruchamiania i nacinij klawisz . UWAGA: W przypadku zbyt dugiego oczekiwania i pojawienia silogo systemu operacyjnego naley zaczeka na wywietlenie pulpitu systemu Microsoft Windows, a nastpnie wyczy komputer i sprbowa ponownie.

UWAGA: Jeli zostanie wywietlony komunikat informujcy, e nieznaleziono partycji narzdzi diagnostycznych, uruchom program Dell Diagnostics z nonika Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzdziowe).

4 Nacinij dowolny klawisz, aby uruchomi program Dell Diagnostics z partycji narzdzia diagnostycznego na dysku twardym, i wykonaj wywietlane instrukcje.Uruchamianie programu Dell Diagnostics z nonika Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzdziowe)

1 W nonik Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzdziowe). 2 Zamknij komputer i uruchom go ponownie. Po wywietleniu logo firmy DELL nacinij niezwocznie klawisz . UWAGA: W przypadku zbyt dugiego oczekiwania i pojawienia silogo systemu operacyjnego naley zaczeka na wywietlenie pulpitu systemu Microsoft Windows, a nastpnie wyczy komputer i sprbowa ponownie.

UWAGA: Kolejne kroki procedury zmieniaj sekwencj adowaniatylko na jeden raz. Przy nastpnym uruchomieniu komputer wykona sekwencj adowania zgodnie z urzdzeniami podanymi w programie konfiguracji systemu.

3 Po wywietleniu listy urzdze startowych zaznacz opcj CD/DVD/CD-RW Drive (Napd CD/DVD/CD-RW) i nacinij klawisz . 46

Rozwizywanie problemw

4 Z wywietlonego menu wybierz opcj Boot from CD-ROM (Uruchom z dysku CD-ROM) i nacinij klawisz . 5 Wpisz 1, aby uruchomi menu dysku CD, a nastpnie nacinij klawisz , aby kontynuowa. 6 Wybierz opcj Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Uruchom 32-bitow wersj programu Dell Diagnostics) z listy numerowanej. Jeli pojawi si kilka wersji, wybierz wersj odpowiadajc danemu komputerowi. 7 Po wywietleniu menu gwnego programu Dell Diagnostics Main Menu (Menu gwnym) wybierz test, jaki chcesz przeprowadzi, i wykonaj polecenia wywietlane na ekranie.

Wskazwki dotyczce rozwizywania problemwPostpuj zgodnie z tymi wskazwkami podczas rozwizywania problemw z komputerem: Jeli przed wystpieniem problemu odinstalowano lub zainstalowano element, naley zapozna si z instrukcjami instalacji i upewni si, e element jest prawidowo zainstalowany (zobacz Instrukcja serwisowa w witrynie support.euro.dell.com). Jeli nie dziaa urzdzenie peryferyjne, sprawd, czy jest prawidowo podczone. Jeeli na ekranie wywietlony zostanie komunikat o bdzie, zapisz dokadnie jego tre. Komunikat ten moe pomc personelowi pomocy technicznej w zdiagnozowaniu i rozwizaniu problemu. Jeli komunikat o bdzie zosta wywietlony w programie, zapoznaj si z dokumentacj danego programu. UWAGA: Procedury opisane w niniejszym dokumencie zostay opracowanedla domylnego widoku systemu Windows i mog nie mie zastosowania, jeli na komputerze Dell wczono widok klasyczny systemu Windows.

Rozwizywanie problemw

47

Problemy z zasilaniemPRZESTROGA: Przed rozpoczciem procedur opisanych w tej sekcjinaley zapozna si z instrukcjami dotyczcymi bezpieczestwa dostarczonymi z komputerem.

lub nie jest podczony do rda zasilania.

J E L I L A M P K A Z A S I L A N I A J E S T W Y C Z O N A Komputer jest wyczony

Popraw osadzenie kabla zasilania w zczu zasilania z tyu komputera oraz w gniazdku elektrycznym. Sprawd, czy mona wczy komputer bez porednictwa listew zasilania, przeduaczy i wszelkich urzdze zabezpieczajcych. Jeli uywasz listwy zasilania, upewnij si, e jest podczona do gniazdka elektrycznego i wczona. Upewnij si, e gniazdko zasilania jest sprawne, sprawdzajc je za pomoc innego urzdzenia, na przykad lampy. Sprawd, czy gwny przewd zasilania i kabel panelu przedniego s prawidowo osadzone w gniedzie pyty systemowej (zobacz Instrukcja serwisowa w witrynie support.euro.dell.com). Upewnij si, e wywietlacz jest podczony i zasilany. Jeli wywietlacz jest podczony i zasilany, zobacz Kody dwikowe na stronie 34.

J ELI LAMPKA ZASILANIA WIECI NA NIEBIESKO , A KOMPUTER NIE REAGUJE

J E L I L A M P K A Z A S I L A N I A B Y S K A N A N I E B I E S K O Komputer jest w trybie gotowoci. Aby przywrci normalne dziaanie, nacinij dowolny klawisz na klawiaturze, porusz mysz lub nacinij przycisk zasilania. J E L I L A M P K A Z A S I L A N I A B Y S K A N A P O M A R A C Z O W O Komputer jest zasilany; jedno z urzdze moe funkcjonowa nieprawidowo lub jest nieprawidowo zainstalowane.

Wyjmij a nastpnie zainstaluj ponownie wszystkie moduy pamici (zobacz Instrukcja serwisowa w witrynie support.euro.dell.com). Wyjmij a nastpnie zainstaluj ponownie wszystkie karty rozszerze, w tym karty graficzne (zobacz Instrukcja serwisowa w witrynie support.euro.dell.com).

48

Rozwizywanie problemw

J E L I L A M P K A Z A S I L A N I A W I E C I C I G Y M P O M A R A C Z O W Y M W I A T E M Wystpi problem z zasilaniem; jedno z urzdze moe dziaa

nieprawidowo lub jest nieprawidowo zainstalowane. Upewnij si, e kabel zasilania procesora jest prawidowo osadzony w gniedzie cza pyty systemowej (zobacz Instrukcja serwisowa w witrynie support.euro.dell.com). Sprawd, czy gwny przewd zasilania i kabel panelu przedniego s prawidowo osadzone w gniedzie pyty systemowej (zobacz Instrukcja serwisowa w witrynie support.euro.dell.com).

W Y E L I M I N U J R D A Z A K C E Moliwe przyczyny zakce s

nastpujce: Kable zasilania i przeduacze klawiatury i myszy Zbyt dua liczba urzdze podczonych do tej samej listwy zasilania Wiele listew zasilania podczonych do tego samego gniazdka elektrycznego

Problemy z pamiciPRZESTROGA: Przed rozpoczciem procedur opisanych w tej sekcjinaley zapozna si z instrukcjami dotyczcymi bezpieczestwa dostarczonymi z komputerem. J E L I Z O S T A W Y W I E T L O N Y K O M U N I K A T O N I E W Y S T A R C Z A J C E J ILOCI PAMICI

Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki i zakocz dziaanie wszystkich otwartych programw, ktrych nie uywasz, aby sprawdzi, czy spowoduje to rozwizanie problemu. Informacje na temat minimalnych wymaga dotyczcych pamici mona znale w dokumentacji dostarczonej z oprogramowaniem. W razie potrzeby zainstaluj dodatkowe moduy pamici (zobacz Instrukcja serwisowa w witrynie support.euro.dell.com). Wymontuj moduy pamici i zainstaluj je ponownie (zobacz Instrukcja serwisowa w witrynie support.euro.dell.com), aby mie pewno, e komputer prawidowo komunikuje si z pamici. Uruchom program Dell Diagnostics (zobacz Program Dell Diagnostics na stronie 45).

Rozwizywanie problemw

49

JELI WYSTPUJ INNE PROBLEMY Z PAMICI

Wymontuj moduy pamici i zainstaluj je ponownie (zobacz Instrukcja serwisowa w witrynie support.euro.dell.com), aby mie pewno, e komputer prawidowo komunikuje si z pamici. Sprawd, czy moduy pamici zostay zainstalowane zgodnie z instrukcjami montau (zobacz Instrukcja serwisowa w witrynie support.euro.dell.com). Upewnij si, e komputer obsuguje zainstalowane moduy pamici. Aby uzyska wicej informacji o typach pamici obsugiwanych przez komputer, zobacz temat Pami na stronie 24. Uruchom program Dell Diagnostics (zobacz Program Dell Diagnostics na stronie 45).

Blokowanie si komputera i problemy z oprogramowaniemPRZESTROGA: Przed rozpoczciem procedur opisanych w tej sekcjinaley zapozna si z instrukcjami dotyczcymi bezpieczestwa dostarczonymi z komputerem.

Komputer nie chce si uruchomiU P E W N I J S I , E K A B E L Z A S I L A N I A J E S T P R A W I D O W O P O D C Z O N Y D OKOMPUTERA I GNIAZDKA ZASILANIA

Komputer reaguje na polecenia

OSTRZEENIE: Jeli nie mona zamkn systemu operacyjnego, moenastpi utrata danych. W Y C Z K O M P U T E R Jeli komputer nie reaguje na nacinicia klawiszy ani na ruch myszy, nacinij i przytrzymaj przycisk zasilania przez przynajmniej 8 do 10 sekund, a komputer wyczy si, a nastpnie uruchom go ponownie.

Program nie reaguje na poleceniaZ A K O C Z D Z I A A N I E P R O G R A M U

1 Nacinij jednoczenie klawisze , aby otworzy okno Task Manager (Meneder zada). 2 Kliknij kart Applications (Aplikacje). 3 Kliknij program, ktry przesta reagowa, a nastpnie kliknij opcj End Task (Zakocz zadanie).

50

Rozwizywanie problemw

Powtarzajce si awarie programu

UWAGA: W dokumentacji oprogramowania, na dyskietce albo dysku CDlub DVD s zwykle doczane instrukcje dotyczce instalowania. S P R A W D D O K U M E N T A C J P R O G R A M U W razie potrzeby odinstaluj

i ponownie zainstaluj program.Program jest przeznaczony dla wczeniejszej wersji systemu operacyjnego Microsoft WindowsURUCHOM KREATORA ZGODNOCI PROGRAMW

Windows XP: Kreator zgodnoci programw konfiguruje program tak, e dziaa on w rodowisku podobnym do rodowisk innych ni system operacyjny Windows XP. 1 Kliknij Start All Programs (Wszystkie programy) Accessories (Akcesoria) Program Compatibility Wizard (Kreator zgodnoci programw) Next (Dalej). 2 Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Windows Vista: Kreator zgodnoci programw konfiguruje program tak, e dziaa on w rodowisku podobnym do rodowisk innych ni system operacyjny Windows Vista. 1 Kliknij Start Control Panel (Panel sterowania) Programs (Programy) Use an older program with this version of Windows (Uyj starszego programu z t wersj systemu Windows). 2 Na Welcome (ekranie powitalnym) kliknij przycisk Next (Dalej). 3 Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.Pojawia si niebieski ekranW Y C Z K O M P U T E R Jeli komputer nie reaguje na nacinicia klawiszy ani na ruch myszy, nacinij i przytrzymaj przycisk zasilania przez przynajmniej 8 do 10 sekund, a komputer wyczy si, a nastpnie uruchom go ponownie.

Rozwizywanie problemw

51

Inne problemy z oprogramowaniemSPRAWD DOKUMENTACJ DOSTARCZON Z OPROGRAMOWANIEM LUBSKONTAKTUJ SI Z PRODUCENTEM OPROGRAMOWANIA W CELU UZYSKANIA I N F O R M A C J I N A T E M A T R O Z W I Z Y W A N I A P R O B L E M W

Sprawd, czy program jest zgodny z systemem operacyjnym zainstalowanym w komputerze. Sprawd, czy komputer spenia minimalne wymagania sprztowe potrzebne do uruchomienia programu. Zapoznaj si z dokumentacj oprogramowania. Sprawd, czy program zosta poprawnie zainstalowany i skonfigurowany. Sprawd, czy sterowniki urzdze nie powoduj konfliktw z niektrymi programami. W razie potrzeby odinstaluj i ponownie zainstaluj program. Uyj programu antywirusowego, aby sprawdzi dysk twardy, dyskietki, dyski CD lub DVD Zapisz i zamknij otwarte pliki lub programy oraz wycz komputer za pomoc menu Start

N I E Z W O C Z N I E U T W R Z K O P I E Z A P A S O W E P L I K W

Usuga aktualizacji technicznej firmy DellUsuga Dell Technical Update (Aktualizacja techniczna firmy Dell) zapewnia funkcj aktywnego powiadamiania poczt elektroniczn o dostpnoci aktualizacji oprogramowania i sprztu dla danego komputera. Usuga jest bezpatna i mona j dostosowa pod wzgldem treci, formatu i czstotliwoci przesyania powiadomie. Aby rozpocz korzystanie z usugi Dell Technical Update, przejd do strony support.euro.dell.com/technicalupdate.

Narzdzie pomocy technicznej firmy DellNarzdzie pomocy technicznej firmy Dell (Dell Support Utility) jest instalowane na komputerze i dostpne w pomocy technicznej firmy Dell oraz po klikniciu ikony na pasku zada lub w menu przycisku Start. To narzdzie pomocy technicznej suy do automatycznego dostarczania informacji, aktualizacji oprogramowania i skanowania stanu rodowiska komputerowego.

52

Rozwizywanie problemw

Uzyskiwanie dostpu do narzdzia pomocy technicznej firmy Dell

Dostp do narzdzia pomocy technicznej firmy Dell mona uzyska klikajc ikon na pasku zada lub w menu Start. Jeli ikona narzdzia pomocy technicznej firmy Dell nie widnieje na pasku zada: 1 Kliknij Start All Programs (Wszystkie programy) Dell Support (Pomoc techniczna firmy Dell) Dell Support Settings (Ustawienia pomocy technicznej firmy Dell). 2 Upewnij si, e opcja Show icon on the taskbar (Poka ikon na pasku zada) jest zaznaczona. UWAGA: Jeli narzdzie pomocy technicznej firmy Dell jest niedostpnew menu Start, przejd do strony support.euro.dell.com i pobierz oprogramowanie.

Narzdzie pomocy technicznej firmy Dell jest dostosowane do danego rodowiska komputerowego. Ikona na pasku zada reaguje w rny sposb w zalenoci od tego, czy zostaa kliknita raz, dwa razy, czy prawym przyciskiem myszy.Kliknicie ikony pomocy technicznej firmy Dell

Kliknij lewym lub prawym przyciskiem myszy ikon nastpujce zadania: Sprawdzenie rodowiska komputerowego.

, aby wykona

Przegldanie ustawie programu narzdziowego Dell Support. Uzyskanie dostpu do pliku pomocy dla programu narzdziowego Dell Support. Przegldanie czsto zadawanych pyta. Zapoznanie si z programem narzdziowym Dell Support. Wyczenie programu narzdziowego Dell Support.

Dwukrotne kliknicie ikony pomocy technicznej firmy Dell

Kliknij dwukrotnie ikon , aby rcznie sprawdzi rodowisko komputerowe, przejrze czsto zadawane pytania, uzyska dostp do pliku pomocy narzdzia pomocy technicznej firmy Dell i przejrze ustawienia pomocy technicznej firmy Dell. Aby uzyska wicej informacji o programie narzdziowym Dell Support, kliknij znak zapytania (?) na grze ekranu programu Dell Support.Rozwizywanie problemw

53

54

Rozwizywanie problemw

Ponowna instalacja oprogramowaniaSterownikiIdentyfikacja sterownikwJeli wystpuje problem z urzdzeniem, naley ustali, czy rdem problemu jest sterownik, i w razie potrzeby zaktualizowa go. Windows XP: 1 Kliknij przycisk Start Control Panel (Panel sterowania). 2 W obszarze Pick a Category (Wybierz kategori) kliknij opcj Performance and Maintenance (Wydajno i konserwacja) i kliknij ikon System. 3 W oknie System Properties (Waciwoci systemu) kliknij zakadk Hardware (Sprzt) i przycisk Device Manager (Meneder urzdze). Windows Vista: 1 Kliknij przycisk Start systemu Windows Vista , a nastpnie kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Computer (Komputer). 2 Kliknij polecenie Properties (Waciwoci) Device Manager (Meneder urzdze). UWAGA: Moe zosta wywietlone okno User Account Control(Kontrola konta uytkownika). Jeli jeste administratorem komputera, kliknij przycisk Continue (Kontynuuj); w przeciwnym razie zwr si do administratora, aby wykona wymagan czynno.

Przewi list urzdze, aby sprawdzi, czy obok ikony jednego z nich jest wywietlany wykrzyknik (te kko ze znakiem [!]). Jeli obok nazwy urzdzenia znajduje si wykrzyknik, naley ponownie zainstalowa uywany sterownik lub zainstalowa nowy (zobacz Ponowna instalacja sterownikw i programw narzdziowych na stronie 56).Ponowna instalacja oprogramowania

55

Ponowna instalacja sterownikw i programw narzdziowychOSTRZEENIE: Witryna pomocy technicznej firmy Dell, support.euro.dell.com, oraz dysk Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzdziowe) zawieraj sterowniki zatwierdzone dla komputerw Dell. Instalowanie sterownikw pochodzcych z innych rde moe spowodowa niepoprawne dziaanie komputera.Przywracanie poprzedniej wersji sterownika urzdzenia

Windows XP: 1 Kliknij przycisk Start My Computer (Mj komputer) Properties (Waciwoci) Hardware (Sprzt) Device Manager (Meneder urzdze). 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy urzdzenie, dla ktrego zosta zainstalowany nowy sterownik, a nastpnie kliknij polecenie Properties (Waciwoci). 3 Kliknij kart Drivers (Sterowniki) Roll Back Driver (Przywr sterownik). Windows Vista: 1 Kliknij przycisk Start systemu Windows Vista , a nastpnie prawym przyciskiem myszy kliknij polecenie Computer (Komputer). 2 Kliknij polecenie Properties (Waciwoci) Device Manager (Meneder urzdze). UWAGA: Moe zosta wywietlone okno User Account Control(Kontrola konta uytkownika). Jeli jeste administratorem komputera, kliknij przycisk Continue (Kontynuuj); w przeciwnym razie zwr si do administratora, aby wykona wymagan czynno.

3 Kliknij prawym przyciskiem myszy urzdzenie, dla ktrego zosta zainstalowany nowy sterownik, a nastpnie kliknij polecenie Properties (Waciwoci). 4 Kliknij kart Drivers (Sterowniki) Roll Back Driver (Przywr sterownik). Jeli proces przywracania sterownika nie rozwie problemu, uyj funkcji System Restore (Przywracanie systemu; zobacz Przywracanie systemu operacyjnego na stronie 59), aby przywrci komputer do stanu, w jakim znajdowa si przed zainstalowaniem nowego sterownika.

56

Ponowna instalacja oprogramowania

Korzystanie z nonika Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzdziowe)

Jeli funkcja przywracania sterownikw urzdzenia lub przywracania systemu (zobacz Przywracanie systemu operacyjnego na stronie 59) nie umoliwia rozwizania problemu, naley zainstalowa ponownie sterownik z dysku CD Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzdziowe). 1 Po wywietleniu pulpitu systemu Windows w do napdu dysk Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzdziowe). Jeli pierwszy raz korzystasz z nonika Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzdziowe), zobacz czynno 2. W przeciwnym razie zobacz czynno 5. 2 Po uruchomieniu programu instalacyjnego z Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzdziowe), postpuj zgodnie z komunikatami wywietlanymi na ekranie. UWAGA: W wikszoci przypadkw program instalacyjny Driversand Utilities (Sterowniki i programy narzdziowe) jest uruchamiany automatycznie. Jeli tak si nie stanie, uruchom Eksploratora Windows, kliknij katalog napdu dysku CD, aby wywietli jego zawarto, a nastpnie dwukrotnie kliknij plik autorcd.exe.

3 Gdy pojawi si okno InstallShield Wizard Complete (Kreator InstallShield zakoczy prac) wyjmij nonik Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzdziowe) i uruchom ponownie komputer klikajc przycisk Finish (Zakocz). 4 Po wywietleniu pulpitu systemu Windows ponownie w do napdu nonik Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzdziowe). 5 Na ekranie Welcome Dell System Owner (Witamy posiadacza systemu komputerowego Dell) kliknij przycisk Dalej. UWAGA: Menu Drivers and Utilities (Sterowniki i programynarzdziowe) wywietla jedynie sterowniki urzdze zainstalowanych w komputerze. Niekiedy po zainstalowaniu nowych urzdze ich sterowniki nie s widoczne. Jeli sterowniki nie s wywietlane, zamknij program Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzdziowe). Informacje na temat sterownikw mona znale w dokumentacji dostarczonej z danym urzdzeniem.

Zostanie wywietlony komunikat informujcy o wykrywaniu urzdze w komputerze.

Ponowna instalacja oprogramowania

57

Sterowniki wykorzystywane przez system zostan automatycznie wywietlone w oknie My DriversThe Rescource CD has identified these components in your system (Moje sterownikiResourceCD zidentyfikowa w systemie ponisze podzespoy). 6 Kliknij sterownik, ktry chcesz zainstalowa ponownie, i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Jeli dany sterownik nie jest wywietlany, oznacza to, e system operacyjny go nie wymaga.Rczna ponowna instalacja sterownikw

Po przeniesieniu plikw sterownika na dysk, tak jak to opisano w poprzednim rozdziale: 1 Kliknij przycisk Start systemu Windows Vista , a nastpnie prawym przyciskiem myszy kliknij polecenie Computer (Komputer). 2 Kliknij polecenie Properties (Waciwoci) Device Manager (Meneder urzdze). UWAGA: Moe zosta wywietlone okno User Account Control(Kontrola konta uytkownika). Jeli jeste administratorem komputera, kliknij przycisk Continue (Kontynuuj); w przeciwnym razie zwr si do administratora, aby wykona wymagan czynno.

3 Kliknij dwukrotnie typ urzdzenia, dla ktrego jest instalowany sterownik (np. Dwik lub Grafika). 4 Kliknij dwukrotnie nazw urzdzenia, dla ktrego chcesz zainstalowa sterownik. 5 Kliknij kart Driver (Sterownik) Update Driver (Aktualizuj sterownik) Browse my computer for driver software (Przegldaj mj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika). 6 Kliknij opcj Browse (Przegldaj) i wyszukaj lokalizacj, do ktrej pliki sterownika zostay wczeniej skopiowane. 7 Po wywietleniu nazwy odpowiedniego sterownika kliknij j, a nastpnie kliknij przycisk OK Next (Dalej). 8 Kliknij przycisk Finish (Zakocz) i uruchom ponownie komputer.

58

Ponowna instalacja oprogramowania

Przywracanie systemu operacyjnegoSystem operacyjny mona przywrci na kilka sposobw: Narzdzie Microsoft Windows System Restore (Przywracanie systemu) umoliwia przywrcenie wczeniejszego stanu komputera bez wpywu na pliki danych. Aby przywrci system operacyjny i zachowa pliki danych, naley w pierwszej kolejnoci uy tego narzdzia. Program Dell Factory Image Restore (tylko dla systemu Microsoft Windows Vista) przywraca dysk twardy do stanu, w jakim znajdowa si w momencie nabycia komputera. Oba te narzdzia trwale usuwaj wszystkie dane z dysku twardego oraz programy zainstalowane po zakupie komputera. Programu Dell Factory Image Restore naley uy tylko wtedy, gdy po uyciu programu System Restore (Przywracanie systemu) nadal wystpuj problemy. Do przywrcenia systemu operacyjnego mona uy nonika Operating System (System operacyjny), jeli taki nonik zosta doczony do komputera Dell. Uycie nonika Operating System (System operacyjny) spowoduje jednak usunicie wszystkich danych z twardego dysku. Z tego nonika naley wic korzysta tylko wwczas, jeli narzdzie System Restore (Przywracanie systemu) nie rozwizao problemu z systemem operacyjnym.

Korzystanie z funkcji przywracania systemu Microsoft WindowsSystem operacyjny Windows udostpnia funkcj System Restore (Przywracanie systemu), umoliwiajc przywrcenie systemu do wczeniejszego stanu bez wpywu na dane w przypadku, gdy zmiany sprztowe, zwizane z oprogramowaniem lub konfiguracj systemu spowodoway niepodan lub niestabiln prac komputera. Wszystkie zmiany wykonane przez program System Restore (Przywracanie systemu) mona wycofa. OSTRZEENIE: Naley regularnie wykonywa kopie zapasowe plikw danych. Funkcja Przywracanie systemu nie monitoruje plikw danych uytkownika ani ich nie przywraca. UWAGA: Procedury opisane w niniejszym dokumencie zostay opracowanedla domylnego widoku systemu Windows i mog nie mie zastosowania, jeli na komputerze Dell wczono widok klasyczny systemu Windows.

Ponowna instalacja oprogramowania

59

Uruchamianie funkcji Przywracanie systemu

Windows XP: OSTRZEENIE: Przed przywrceniem komputera do wczeniejszego stanu naley zapisa i zamkn wszystkie otwarte pliki oraz zamkn wszystkie otwarte programy. Dopki przywracanie systemu nie zostanie zakoczone, nie naley modyfikowa, otwiera ani usuwa plikw bd programw. 1 Kliknij przycisk Start All Programs (Wszystkie programy) Accessories (Akcesoria) System Tools (Narzdzia systemowe) System Restore (Przywracanie systemu). 2 Kliknij polecenie Restore my computer to an earlier time (Przywr mj komputer do wczeniejszego czasu) lub Create a restore point (Utwrz punkt przywracania). 3 Kliknij przycisk Next (Dalej) i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Windows Vista: 1 Kliknij przycisk Start . 2 W polu Start Search (Rozpocznij wyszukiwanie) wpisz System Restore (Przywracanie systemu) i nacinij klawisz . UWAGA: Moe zosta wywietlone okno User Account Control(Kontrola konta uytkownika). Jeli jeste administratorem komputera, kliknij przycisk Continue (Kontynuuj); w przeciwnym razie zwr si do administratora, aby wykona dan czynno.

3 Kliknij przycisk Next (Dalej) i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Jeli nie udao si rozwiza problemu przy uyciu funkcji Przywracanie systemu, efekty dziaania tej funkcji mona wycofa. (Zobacz Wycofywanie ostatniego przywracania systemu na stronie 61).

60

Ponowna instalacja oprogramowania

Wycofywanie ostatniego przywracania systemu

OSTRZEENIE: Przed cofniciem ostatniego przywrcenia naleyzapisa i zamkn wszystkie otwarte pliki i zamkn wszystkie otwarte programy. Dopki przywracanie systemu nie zostanie zakoczone, nie naley modyfikowa, otwiera ani usuwa plikw bd programw.

Windows XP: 1 Kliknij przycisk Start All Programs (Wszystkie programy) Accessories (Akcesoria) System Tools (Narzdzia systemowe) System Restore (Przywracanie systemu). 2 Wybierz pozycj Undo my last restoration (Cofnij moje ostatnie przywracanie) i kliknij Next (Dalej). Windows Vista: 1 Kliknij przycisk Start . 2 W polu Start Search (Rozpocznij wyszukiwanie) wpisz System Restore (Przywracanie systemu) i nacinij klawisz . 3 Wybierz pozycj Undo my last restoration (Cofnij moje ostatnie przywracanie) i kliknij Next (Dalej).Wczanie funkcji System Restore (Przywracanie systemu)

UWAGA: W systemie Windows Vista funkcja System Restore (Przywracaniesystemu) nie jest wyczana, niezalenie od maej iloci miejsca na dysku. Z tego powodu ponisze czynnoci maj zastosowanie tylko w systemie Windows XP.

Przy ponownej instalacji systemu Windows XP w sytuacji, gdy ilo wolnej pamici na dysku twardym jest mniejsza ni 200 MB, funkcja Przywracanie systemu zostanie automatycznie wyczona. Aby sprawdzi, czy funkcja System Restore (Przywracanie systemu) jest wczona: 1 Kliknij przycisk Start Control Panel (Panel sterowania) Performance and Maintenance (Wydajno i konserwacja) System. 2 Kliknij kart System Restore (Przywracanie systemu) i upewnij si, e pole Turn off System Restore (Wycz Przywracanie systemu) nie jest zaznaczone.

Ponowna instalacja oprogramowania

61

Korzystanie z programu Dell Factory Image RestoreOSTRZEENIE: Uycie programu Dell Factory Image Restore powodujetrwae usunicie wszystkich danych z twardego dysku oraz wszystkich aplikacji i sterownikw zainstalowanych po otrzymaniu komputera. O ile to moliwe, przed uyciem tych narzdzi naley wykona kopie zapasowe danych. Programu Dell Factory Image Restore naley uy tylko wtedy, gdy po uyciu programu System Restore (Przywracanie systemu) nadal wystpuj problemy.

UWAGA: Program Dell Factory Image Restore moe nie by dostpnyw niektrych krajach i na niektrych komputerach.

Z narzdzia Dell Factory Image Restore (tylko dla systemu Microsoft Windows Vista) naley korzysta jako z ostatecznej metody przywrcenia systemu operacyjnego. Opcje te umoliwiaj przywrcenie twardego dysku do stanu, w jakim znajdowa si on w momencie zakupu komputera. Wszystkie programy lub pliki dodane od tego czasuw tym pliki danychs trwale usuwane z twardego dysku. Do plikw danych nale dokumenty, arkusze kalkulacyjne, wiadomoci e-mail, zdjcia cyfrowe, pliki muzyczne itd. O ile to moliwe, przed uyciem programu Dell Factory Image Restore naley wykona kopie zapasowe wszystkich danych.Uruchamianie programu Dell Factory Image Restore

1 Wcz komputer. Kiedy zostanie wywietlony ekran z logo firmy Dell, nacinij kilkakrotnie klawisz , aby otworzy okno Vista Advanced Boot Options (Zaawansowane opcje rozruchu systemu Windows Vista). 2 Wybierz opcj Repair Your Computer (Napraw komputer). 3 W oknie Recovery Options (Opcje odzyskiwania systemu) wybierz ukad klawiatury i kliknij przycisk Next (Dalej). 4 Aby uzyska dostp do opcji przywracania, zaloguj si jako uytkownik lokalny. Aby uzyska dostp do wiersza polece, wpisz sowo administrator w polu User name (Nazwa uytkownika) i kliknij przycisk OK. 5 Kliknij pozycj Dell Factory Image Restore. UWAGA: W zalenoci od konfiguracji systemu, konieczne moe bywybranie opcji Dell Factory Tools i Dell Factory Image Restore.

Zostanie wywietlony ekran powitalny narzdzia Dell Factory Image Restore.

62

Ponowna instalacja oprogramowania

6 Na ekranie powitalnym programu Dell Factory Image Restore kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie wywietlony ekran Confirm Data Deletion (Potwierdzanie usunicia danych). OSTRZEENIE: Jeli nie chcesz dalej uywa programu Factory Image Restore, kliknij przycisk Cancel (Anuluj). 7 Zaznacz klikniciem pole wyboru, aby zatwierdzi czynno formatowania dysku twardego i przywrcenia ustawie fabrycznych systemu, a nastpnie kliknij przycisk Next (Dalej). Proces przywracania rozpocznie si i moe potrwa 5 minut lub duej. 8 Kliknij przycisk Finish (Zakocz), aby ponownie uruchomi komputer.

Korzystanie z nonika z systemem operacyjnymPrzed rozpoczciem

W przypadku planowania ponownej instalacji systemu Windows w celu naprawienia problemu z nowo zainstalowanym sterownikiem naley najpierw sprbowa uy funkcji przywracania sterownikw urzdze systemu Windows. Zobacz Przywracanie poprzedniej wersji sterownika urzdzenia na stronie 56. Jeli funkcja przywracania sterownikw urzdze nie rozwie problemu, naley uy funkcji przywracania systemu, aby przywrci system operacyjny do stanu sprzed instalacji nowego sterownika. Zobacz Korzystanie z funkcji przywracania systemu Microsoft Windows na stronie 59. OSTRZEENIE: Przed rozpoczciem instalowania naley wykona kopiezapasowe wszystkich plikw danych na gwnym dysku twardym. W konwencjonalnych konfiguracjach dyskw twardych za gwny dysk twardy uznaje si pierwszy dysk wykryty przez komputer.

Do ponownego zainstalowania systemu Windows wymagane s noniki Dell Operating System (System operacyjny) i Dell Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzdziowe). UWAGA: Nonik Dell Drivers and Utilities (Sterowniki i programynarzdziowe) zawiera sterowniki, ktre byy zainstalowane fabrycznie podczas montau komputera. Nonika Dell Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzdziowe) naley uy do zaadowania wszelkich wymaganych sterownikw. Noniki Dell Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzdziowe) i Dell Operating System (System operacyjny) mog nie by dostarczane z komputerami zamwi