Del judaisme al cristianisme: La Setmana Santa

Download Del judaisme al cristianisme: La Setmana Santa

Post on 25-Jun-2015

178 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Del judaisme al cristianisme: La Setmana Santa PereIgnasi Poy Institut Mediterrnia (El Vendrell) ppoy@xtec.cat @PereIgnasiPoy</li></ul> <p> 2. Quina s la base bblica de la Setmana Santa ? 3. Estudi de la religi i els textsreligiosos: Algunes perspectives1 Fenomenologia2 Psicologia3 Sociologia4 Filosofia5 Teologia-------------------------6 Literatura ? Filologia ? 4. TASQUES CONCRETESFenomenologia Descriu la religi i els seus elements significatius.Psicologia Explora la vivncia sana no patolgica de la religi.Sociologia Examina la interacci de la religi en un sistema sociocultural.Filosofia Estudia el pensament destilat per la religi, quan no la pensa.Teologia Exposa el pensament sobre Du, i lhome, de la religi.Filologia Analitza el discurs literari esttic articulat en el si de la religi. 5. Fenomenologia El text atorga sentit els elements de la religi.Psicologia El text proposa la vivncia sana de Du.Sociologia El text reflecteix la vida de les comunitats.Filosofia El text esbossa una conscincia religiosa.Teologia El text proporciona una gramtica de / per a la fe.Filologia El text construeix un discurs esttic.---------------------------------------------------------------------------La filologia sha de servir dels resultats dels altres estudis. Peratansar-se a un text, i entendrel, la filologia no pot menystenirres. La filologia, al seu torn, ajuda les altres disciplines a laconsecuci dels seus objectius propis. 6. La Filologia Dr. Josep M. Pujol, Universitat de Tarragona Sc dels que sostenen que la filologia s la cincia suprema perqu consi-dera totes les altres com a auxiliars seves per a la consecuci del seu objec-tiu, que s el darribar al grau ms profund possible de comprensi dun text.Els fillegs ens imposem la tasca daclarir no solament qu ha dit exacta-ment un autor tant si s un autor maltractat per segles o fins i tot milen-nis dincria com si ha estat una vctima recent dell mateix o del seu propixit sin la de qu volia dir de deb. La distinci s bsica, ats que,com se sap, el llenguatge s ambigu i les paraules formen un magma enprocs de transformaci continu, i a mesura que passa el temps la distnciaentre una taca de tinta i el seu significat la seva reverberaci davant delsulls que la llegeixen no para dobrir-se. ( 2002 ) 7. setmana en qu Jess de Natzaret1(personatge histric)s jutjat, torturat, condemnata mort i executat a Jerusalem setmana de passi, mort setmana santa 2 i resurrecci de Jess de Natzaret3 Pasqua de Jess, el Crist Mateu, caps. 2128 Marc, caps. 111684 Lluc, caps. 19452453 Joan, caps. 1820 8. Levangeli de Marc,en els caps. 1116 8,explcitament seqencia una setmana. 9. MacroestructuraEstructura enLectura enbblicacercles concntrics cercles concntricsquatrecerclesTor Profetes Escrits NT 10. Estructura especular de la Bbliacreaci: fang curacions de Jess: fangdileg AdamEva dileg JessMagdalenatorre de BabelPentecostamanaments benaurancesdesert: 40 anys Jess: desert 40 dies i 40 nitscntic dAnna cntic de MariaTor: 5 llibres Psalms: 5 parts, Mateu: 5 discursos?Setmana Santa 11. Lectura del Nou Testament1 En el seu origen, es tracta de texts orals.2 Narren des del coneixement del final.3 Clau de lectura: Jess s el Crist.4 Centre unificant: la novetat del Regne de Du.5 Continutat amb el Vell Testament, el judaisme. 12. Els temps bblics El temps El tempsEl tempsdels orgensde la histria escatolgic Gn 111 des dAbrahamel finalnarracions lacci i la revelaci judici final, simbliques,de Du tenen llocenll de la histriano histriques en el cor de lahistria 13. Evangeli de MarcMc 11 Ttol Evangeli de Jess, el Messies, Fill de DuMc 1213 Prleg Joan baptisme de JessJess al desertMc 114830Galilea predicaci Jess apstolsensenyamentmalaltia (3)Mc 8311052camanunci passiautoritat Jess ensenyament malaltia (3)Mc 1116Jerusalem setmana santa 14. Mc 11111 Arribada i estada a JerusalemQuan sacostaven a Jerusalem, pel cant de Betfag i Betnia, prop de la muntanyade les Oliveres, Jess va enviar dos dels seus deixebles amb aquest encrrec:Aneu al poble que teniu al davant. Aix que hi entrareu, trobareu un poll fermat,que ning no ha muntat mai encara. Deslligueu-lo i porteu-lo. Si alg us preguntavaper qu ho feu, responeu-li: El Senyor lha de menester, per de seguida us eltornar. [...]-----------------------------------------------------------------------------------------------------Mc 111119 DillunsJess va entrar a Jerusalem, al temple. Desprs de donar una mirada tot al voltant,com que ja era el vespre, va sortir amb els Dotze cap a Betnia. Lendem, quansortien de Betnia, Jess va tenir gana. [...] 15. Mc 112013 DimartsAl mat, tot passant, van veure que la figuera shavia assecat de soca-rel. [...]Mc 14111 DimecresQuan faltaven dos dies per a la festa de Pasqua i dels zims, els grans sacerdotsi els mestres de la Llei buscaven la manera dapoderar-se amb astcia de Jess imatar-lo. [...]Mc 141216 DijousEl primer dia dels zims, quan se sacrificava lanyell pasqual, els deixebles van dira Jess:On vols que anem a fer els preparatius perqu puguis menjar el sopar pasqual? [...] 16. Mc 141718 Divendres: Nucli central del misteri cristi, amb el dijous i el diumengeArribat el capvespre, Jess vingu amb els Dotze. I mentre eren a taula, tot sopant,Jess digu:Us ho ben asseguro: un de vosaltres em trair, un que menja amb mi. [...]Mc 151 Tot seguit, en despuntar el dia, els grans sacerdots, amb els notables i elsmestres de la Llei i tot el Sanedr, van prendre un acord. I desprs de fer lligar Jess,sel van endur i lentregaren a Pilat. [...]Mc 152425 Llavors el van crucificar i es repartiren els seus vestits jugant-sels alsdaus, a veure qu treia cadasc. Eren les nou del mat quan el crucificaren. ...Mc 153334 Arribat el migdia, es va estendre per tota la terra una foscor que vadurar fins a les tres de la tarda. I a les tres de la tarda, Jess va cridar amb tota lafora:Elo, Elo, lem sabactani? que vol dir:Du meu, Du meu, per qu mhasabandonat?[...] 17. Mc 154243 DissabteArribat ja el capvespre, com que era el dia de preparaci, el dia abans del repsdel dissabte, Josep dArimatea, membre distingit del Sanedr, que esperava tamblarribada del Regne de Du, va gosar entrar a veure Pilat per demanar-li el cos deJess. [...]Mc 1618 DiumengePassat el reps del dissabte, Maria Magdalena, Maria, mare de Jaume, i Salomvan comprar olis aromtics per anar a ungir el cos de Jess. El diumenge, molt demat, arribaren al sepulcre a la sortida del sol. Es deien entre elles:Qui ens far rodolar la pedra de lentrada del sepulcre?Llavors van alar els ulls i sadonaren que la pedra ja havia estat apartada; era unapedra realment molt grossa. Van entrar al sepulcre i veieren assegut a la dreta unjove vestit de blanc, i sesglaiaren. Ell els diu:No us espanteu. Vosaltres busqueu Jess de Natzaret, el crucificat: ha ressusci-tat, no s aqu. Mireu el lloc on lhavien posat. Per ara aneu a dir als seusdeixebles i a Pere: "Ell va davant vostre a Galilea; all el veureu, tal com us vadir." 18. Mc 1615Aneu per tot el mn i anuncieu la bona nova delEvangeli a tota la humanitat (psei tei ktsei). 19. Gn 124caos cel terra estels animals home i dona repstenebres marbenediccillum vegetaci 20. Mateu Lluc Joan cap. 1cap. 11825 cap. 12638 Al principi existia el qui s la Paraula. Ha nascut deMaria concep un Maria s verge i Du mateix, sha fet homefill per obra deDu li concedeix lai ha habitat entre elslEsperit Sant. grcia de tenir el homes.No havia tingut seu fill.relacions conjugals LEsperit Sant vecap. 20amb Josep.sobre seu i el poder dileg entre Jess i Mariade lAltssim la de Magdala el mat de lacobreix amb la resurrecciseva ombra. 21. J 12 3 456dissabtellum humansdiumenge dilluns dimarts dimecres dijous divendresdissabte diumengeESCATOCde RamszimsPasqua crucifixi ?resurrecci LOGIA</p>