dekan - vuka

37
1 DEKAN UPRAVNO VIJEĆE SAVJETNICI DEKANA PRODEKAN ZA NASTAVU Prodekan za stručni, znanstveni rad i međunarodnu suradnju STRUČNO VIJEĆE Prodekan za poslovanje i suradnju sa gospodarstvom MZO Odbori i povjerenstva Odbor za kvalitetu TAJNIK SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE STUDENTSKA SLUŽBA SLUŽBA ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE Knjižnica Informatička služba Ured za međunarodnu suradnju i projekte Služba za pravne, opće i kadrovske poslove KOMERCIJALNA SLUŽBA STRUČNE SLUŽBE DEKANATA ODJEL PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE Odjel sigurnosti i zaštite POSLOVNI ODJEL STROJARS KI ODJEL TEKSTILNI ODJEL ODJEL LOVSTVA I ZAŠTITE SLUŽBA ZA LABORATORIJSKE DJELATNOSTI ODJELI BIOLOŠKI LABORATORIJ LABORATORIJ ZA MLIJEKO I MLIJEČNE PROIZVODE PROCESNI LABORATORIJ PIVARSTVA Strojarski laboratoriji KEMIJSKI LABORATORIJ LABORATORIJ BIOTEHNOLOGIJE I PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE Laboratorij za vibracije i dinamiku strojeva Laboratorij hidraulike i pneumatike Laboratorij za mikrografiju Laboratorij elektrotehnike i elektronike CENTAR ZA MEHATRONIKU Konstruktorska stanica Laboratorij za ispitivanje materijala Laboratorij za brzu i prototipnu proizvodnju Laboratorij strojne obrade Laboratorij za automatsku regulaciju i upravljanje LABORATORIJ ZA KONSTRUKCIJE I PROJEKTIRANJE ENERGETSKIH, PROCESNIH I EKOLOŠKIH

Upload: others

Post on 16-Oct-2021

27 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DEKAN - VUKA

1

DEKAN

UPRAVNO VIJEĆE

SAVJETNICI DEKANA PRODEKAN ZA NASTAVU

Prodekan za stručni, znanstveni rad i

međunarodnu suradnju STRUČNO VIJEĆE

Prodekan za poslovanje i suradnju sa gospodarstvom

MZO

Odbori i povjerenstva

Odbor za kvalitetu

TAJNIK

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

STUDENTSKA SLUŽBA

SLUŽBA ZA TEHNIČKO

ODRŽAVANJE

Knjižnica

Informatička služba

Ured za međunarodnu suradnju i projekte

Služba za pravne, opće i kadrovske poslove

KOMERCIJALNA

SLUŽBA

STRUČNE SLUŽBE DEKANATA

ODJEL PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

Odjel sigurnosti

i zaštite POSLOVNI ODJEL

STROJARS

KI ODJEL TEKSTILNI

ODJEL ODJEL LOVSTVA I ZAŠTITE

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKE

DJELATNOSTI ODJELI

BIOLOŠKI LABORATORIJ

LABORATORIJ ZA MLIJEKO I MLIJEČNE PROIZVODE

PROCESNI LABORATORIJ

PIVARSTVA

Strojarski laboratoriji KEMIJSKI

LABORATORIJ LABORATORIJ BIOTEHNOLOGIJE

I PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

Laboratorij za vibracije i dinamiku strojeva

Laboratorij hidraulike i pneumatike

Laboratorij za mikrografiju

Laboratorij elektrotehnike i

elektronike

CENTAR ZA MEHATRONIKU

Konstruktorska stanica

Laboratorij za ispitivanje materijala

Laboratorij za brzu i prototipnu proizvodnju

Laboratorij strojne obrade

Laboratorij za automatsku

regulaciju i upravljanje

LABORATORIJ ZA KONSTRUKCIJE I PROJEKTIRANJE ENERGETSKIH, PROCESNIH I EKOLOŠKIH

Page 2: DEKAN - VUKA

2

MZO

Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Nadležno Ministarstvo, http://public.mzo.hr/Default.aspx

Povratak na prvu stranicu

Page 3: DEKAN - VUKA

3

UPRAVNO VIJEĆE

Veleučilištem upravlja Upravno vijeće.

Djelokrug Upravnog vijeća određen je Zakonom, Uredbom o osnivanju i čl. 86. do 93. Statuta Veleučilišta.

Članovi Upravnog vijeća Veleučilišta u Karlovcu, Odluke RH MZO, Klasa 640-01/12-03/00039, ur.br.:533-04-20-0004 od 17.04.2020. i Klasa 640-01/12-03/00039, ur.br.:533-04-20-0005 od 11.11.2020., Odluka 217-65-02/2020 sa 65. sjednice Upravnog vijeća održane 03.05.2016., Odluka 880-125-1/2018 sa 125. sjednice Stručnog vijeća održane 05.06.2018.

Ime i prezime funkcija

1. Kristina Gerber Sertić predsjednik, MZO

2. Žarko Latković vanjski član, FZOEU

3. Dr.sc. Lidija Tepeš Golubić, prof.v.š. vanjski član, TVZ

4. dr.sc. Slaven Lulić član, predstavnik Veleučilišta u Karlovcu,

5. član, predstavnik Radničkog vijeća Veleučilišta u Karlovcu

Povratak na prvu stranicu

Page 4: DEKAN - VUKA

4

DEKAN

Dekan je čelnik i voditelj Veleučilišta, te upravlja radom Veleučilišta. Djelokrug poslova dekana Veleučilišta

određen je Zakonom, Uredbom o osnivanju i čl. 94. do 100. Statuta Veleučilišta.

Dekanica: dr. sc. Nina Popović, prof. v. š.

e-mail: nina.popovic(at)vuka.hr

e-mail: dekanat(at)vuka.hr

Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, 47000 Karlovac

Tajnica dekanice:

Kristina Hrgić, struč.spec.oec., Tel: 047/843-525/113, e-mail: kristina.pevac(at)vuka.hr

Povratak na prvu stranicu

Page 5: DEKAN - VUKA

5

STRUČNO VIJEĆE

Djelokrug poslova Stručnog vijeća Veleučilišta određen je Zakonom, Uredbom o osnivanju i čl.101. do 105. Statuta Veleučilišta.

Članovi Stručnog vijeća prema Odluci Stručnog vijeća broj: 940-131-1/2018. od 19.12.2018.

1. Dr.sc. Nina Popović dekanica, predsjedav. nina.popovic(at)vuka.hr

2. Ivan Štedul prof. prodekan,član ivan.stedul(at)vuka.hr

3. Marko Ožura dipl.ing. prodekan,član marko.ozura(at)vuka.hr

4. Mr.sc. Vedran Vyroubal prodekan.,član vedran.vyroubal(at)vuka.hr

5. Mr.sc. Marina Tevčić pročelnica odjela,član marina.tevcic(at)vuka.hr

6. Tomislav Dumić mag.ing.agr. Pročelnik odjela.,član tomislav.dumic(at)vuka.hr

7. Doc.dr.sc. Marijana Blažić pročelnica odjela,član mblazic(at)vuka.hr

8. Mr.sc. Snježana Kirin pročelnica odjela,član snjezana.kirin(at)vuka.hr

9. Dr.sc. Nikolina Smajla pročelnik odjela,član nikolina.smajla(at)vuka.hr

10. Tihana Kostadin mag.ing. predstav.nast.član tihana.kostadin(at)vuka.hr

11. Marin Maras, dipl.ing predstav.nast.član marin.maras(at)vuka.hr

12. Dr.sc. Bojan Matijević predstav.nast.,član bojan.matijevic(at)vuka.hr

13. Dr.sc. Krunoslav Pintur predstav.nast.član krunoslav.pintur(at)vuka.hr

14. Dr.sc. Igor Peternel predstav.nast.,član igor.peternel(at)vuka.hr

15. Marko Prahović prof. predstav.nast.,član marko.prahovic(at)vuka.hr

16. Dr.sc. Zvonimir Matusinović predstav.nast.,član zvonimir.matusinovic(at)vuka.hr

17. Dr.sc.Mateja Petračić predstav.nast.,član mateja.petracic(at)vuka.hr

18. Davorka Rujevčan mag.educ.philol.angl. predstav.nast.,član davorka.rujevcan(at)vuka.hr

19. Vedran Slijepčević dr.vet.med. predstav.nast.,član vedran.slijepcevic(at)vuka.hr

20. Dr.sc. Katica Sobo predstav.nast.,član katica.sobo(at)vuka.hr

21. Dr.sc. Adam Stančić predstav.nast.,član adam.stancic(at)vuka.hr

22. Tomislav Božić, dipl.ing predstav.nast.,član tomislav.bozic(at)vuka.hr

23. Sonja Eterović mag.educ.philol.germ. predstav.nast.,član sonja.eterovic(at)vuka.hr

24. Dr.sc. Jasna Halambek predstav.nast.,član jasna.halambek(at)vuka.hr

25. Dr.sc.Sandra Zavadlav predstav.nast.,član sandra.zavadlav(at)vuka.hr

26. Dr.sc. Goran Šarić predstav.nast.,član goran.saric(at)vuka.hr

27. Dr.sc. Dubravka Krivačić predstav.nast.,član dubravka.krivacic(at)vuka.hr

28. Dr.sc. Slaven Lulić predstav.nast.,član slaven.lulic(at)vuka.hr

29. Dr.sc.Ines Cindrić predstav.nast.,član ines.cindric(at)vuka.hr

30. Dr.sc. Josip Hoster predstav.nast.,član josip.hoster(at)vuka.hr

31. Anamarija Kirin, mag.ing.inf. predstav.asist.,član anamarija.kirin(at)vuka.hr

32. Tamara Fehervari, prof. predstav.asist.,član tamara.fehervari(at)vuka.hr

33. Mirjana Cibulka, mag.educ.philol.germ. predstav.asist.,član mirjana.cibulka(at)vuka.hr

34. Lidija Jakšić, mag.ing. predstav.asist.,član lidija.brckovic(at)vuka.hr

35. Sanja Arapović predstav.Rad.vijeća.član sanja.arapovic(at)vuka.hr

36. Elizabeta Zandona, mag.ing. predstav.asist.,član elizabeta.kralj(at)vuka.hr

37. Tamara Ljikar predstav.stud.član tamara.ljikar(at)vuka.hr

38. Antonela Paić predstav.stud.član antonela.paic(at)vuka.hr

39. Mihael Lukaček predstav.stud.član mihael.lukacek(at)vuka.hr

40. Matija Lučić predstav.stud.član matija.lucic(at)vuka.hr

41. Klara Čurćinac predstav.stud.član klara.curcinac(at)vuka.hr

42. Luka Blažeković predstav.stud.član luka.blazekovic(at)vuka.hr

Page 6: DEKAN - VUKA

6

Povratak na prvu stranicu

SAVJETNICI DEKANA

Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, 47000 Karlovac

Savjetnik dekana za javnu nabavu:

Savjetnik dekana za investicije:

Savjetnik dekana za programe cjeloživotnog učenja :

Povratak na prvu stranicu

Page 7: DEKAN - VUKA

7

ODBORI I POVJERENSTVA

Odbore i povjerenstva može osnovati i imenovati odlukom Upravno vijeće, Stručno vijeće ili dekan.

Osnivaju se po potrebi .

ODBOR ZA KVALITETU

Članovi Odbora za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Karlovcu, Odluke broj 940-131-4/2018 i 1040-141-16/2019

1. Dr.sc. Bojan Matijević, prof.v.š.

Predstavnik nastavnika, član bojan.matijevic(at)vuka.hr

2. dr.sc. Silvija Vitner Marković, prof.v.š.

Predstavnik nastavnika Predsjedavajući

svitner(at)vuka.hr

3. Tomislav Božić, dipl.ing.,v.pred

Predstavnik nastavnika, član tomislav.bozic(at)vuka.hr

4. Nikola Šimunić, mag. ing.mech.

Predstavnik nastavnika, član nsimunic(at)vuka.hr

5 Katarina Bukovac,dipl.oec. Predstavnica stručnih službi

dekanata, član katarina.bukovac(at)vuka.hr

6. Domagoj Baričević Predstavnik studenata, član baricevicdomagoj2701(at)gmail.com

7. mr.sc. Željko Martišković, predstavnik vanjskih dionika

Predstavnik vanjskih dionika, član

zmartiskovic(at)pbz.hr

POVJERENSTVO ZA UNUTARNJU PROSUDBU SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE

Članovi Povjerenstva za unutarnju prosudbu Sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta u Karlovcu, Odluka SV 940-131-5/2018 i Odluka SV 1180-155-10/2021

1. Elizabeta Zandona, mag.ing.asistent

Odjel prehrambene tehnologije

elizabeta.kralj(at)vuka.hr

2. Vedran Slijepčević, dr.vet.med.

Odjel lovstva i zaštite prirode

vedran.slijepcevic(at)vuka.hr

3. Filip Žugčić, mag.ing.el. Strojarski odjel filip.zugcic(at)vuka.hr

4. dr.sc. Goran Šarić Odjel prehrambene

tehnologije goran.saric(at)vuka.hr

5. Tihana Kostadin, mag. ing.str.

Strojarski odjel tihana.kostadin(at)vuka.hr

6. Josip Groš, mag. ing.str. Strojarski odjel josip.gros(at)vuka.hr

7. dr.sc. Tihomir Mihalić Strojarski odjel tihomir.mihalic(at)vuka.hr

8. Dr.sc. Mateja Petračić, Poslovni odjel mateja.petracic(at)vuka.hr

9. Goran Žugelj, ing. Stručne službe dekanata goran.zugelj(at)vuka.hr

10. Sara Lovreković Studentica

Page 8: DEKAN - VUKA

8

STRUČNO POVJERENSTVO ZA RASHODOVANJE MATERIJALNE IMOVINE

1. dr.sc. Jasna Halambek Odjel prehrambene tehnologije

jasna.halambek(at)vuka.hr

2. Filip Žugčić, mag.ing.el. Strojarski odjel filip.zugcic(at)vuka.hr

3. Maja Mikulec Rogić, mag.educ. Poslovni odjel mmrogic(at)vuka.hr

Povratak na prvu stranicu

PRODEKAN ZA NASTAVU

Trg J.J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac

Kabinet

Ivan Štedul, prof , e-mail: ivan.stedul(at)vuka.hr

Povratak na prvu stranicu

Page 9: DEKAN - VUKA

9

PRODEKAN ZA POSLOVANJE I SURADNJU S GOSPODARSTVOM

Trg J.J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac

Kabinet 216

Marko Ožura, dipl.ing , Tel: e-mail: marko.ozura(at)vuka.hr

Povratak na prvu stranicu

Page 10: DEKAN - VUKA

10

PRODEKAN ZA STRUČNI, ZNANSTVENI RAD I MEĐUNARODNU SURADNJU

Ivana Meštrovića 10, 47000 Karlovac

Mr.sc. Vedran Vyroubal, , e-mail: vedran.vyroubal(at)vuka.hr

Povratak na prvu stranicu

Page 11: DEKAN - VUKA

11

STRUČNE SLUŽBE DEKANATA

Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, 47000 Karlovac

-Tajnik – više na str.13

- Služba za pravne , opće i kadrovske poslove - više na str.14

- Studentska služba - više na str.15

- Služba za računovodstvo i financije - više na str.16

- Komercijalna služba - više na str.17

- Služba za tehničko održavanje - više na str.18

- Informatička služba - više na str.19

- Ured za međunarodnu suradnju i projekte / Ured za osiguravanje kvalitete - više na str.20

- Ured za karijerno savjetovanje

Povratak na prvu stranicu

Page 12: DEKAN - VUKA

12

TAJNIK

Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, 47000 Karlovac

Glavni tajnik: Marin Kundić, dipl.iur., Tel: 047/047/843-504, Fax.: 047/843-503, e-mail:

[email protected]

Povratak na prvu stranicu

Page 13: DEKAN - VUKA

13

SLUŽBA ZA PRAVNE , OPĆE I KADROVSKE POSLOVE

Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, 47000 Karlovac

Pravnik : Marin Kundić, dipl.iur., Tel: 047/843-504, Fax.: 047/843-503, e-mail: [email protected]

Referent pravnih, općih i kadrovskih poslova : Davorka Vignjević, ing., tel: 047/843-507, fax.: 047/843-503

e-mail: [email protected]

Povratak na prvu stranicu

Page 14: DEKAN - VUKA

14

STUDENTSKA SLUŽBA

Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, 47000 Karlovac,

tel.: 047/843-510

E-mail adresa: referada(at)vuka.hr

Studentske opće poslove za sve odjele Veleučilišta u Karlovcu vodi Studentska referada.

pruža sve informacije o studijima, razredbenom postupku i upisima

zaprima prijave za upise, provodi razredbeni postupak i vrši upise

zaprima zahtjeve studenata za prijelaze na studije Veleučilišta

uspostavlja dosje studenata i vrši unos u matičnu knjigu i ISVU sustav

izdaje potvrde studentima vezano za njihov status ,prijepise ocjena

zaprima zamolbe studenata i prosljeđuje nadležnim tijelima Veleučilišta

zaprima prijave i provodi pripremni postupak za završne i diplomske ispite

provodi odluke dekana, prodekana za nastavu, tajnika i Stručnog vijeća vezano za studiranje na

Veleučilištu

priprema i organizira svečane promocije diplomiranih studenata

Rukovoditelj studentske referade:

Zinka Mikešić Skukan, struč.spec.oec.,tel.:047/843-510, e-mail : zinka.mikesic.skukan(at)vuka.hr

Referenti:

Barica Jurković, Tel.: 047/843-580, e-mail: [email protected]

Natalija Kusanić, Tel. 047/ 843 511, e-mail: [email protected]

Sanja Arapović, Tel. 047/ 843 511, e-mail: [email protected]

Povratak na prvu stranicu

Page 15: DEKAN - VUKA

15

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, 47000 Karlovac

Voditelj računovodstveno-financijske službe:

Katarina Bukovac, dipl.oec., tel.: 047/843-505, e-mail: katarina.bukovac(at)uka.hr

Referent: Mirjana Vrbanić, tel.: 047/843-505, e-mail: racunovodstvo(at)vuka.hr

Referent : Kristina Fanjak, struč.spec.oec., tel.: 047/843-505, e-mail: racunovodstvo(at)vuka.hr

Referent : Jelena Dupin.struč.spec.oec., tel.: 047/843-505, e-mail: jelena-dupin(at)vuka.hr

Povratak na prvu stranicu

Page 16: DEKAN - VUKA

16

KOMERCIJALNA SLUŽBA

Povratak na prvu stranicu

Page 17: DEKAN - VUKA

17

SLUŽBA ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE

Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, 47000 Karlovac

Jure Žgela, tel.:047/843-502, fax: 047/843-503, e-mail: jure.zgela(at)vuka.hr

Marko Ožura, dipl.ing., viši predavač, e-mail: marko.ozura(at)vuka.hr

Povratak na prvu stranicu

Page 18: DEKAN - VUKA

18

INFORMATIČKA SLUŽBA

Trg J.J.Strosmayera 9, Karlovac Tel.: 047 843 550

Ivana Meštrovića 10, Karlovac, Tel.:047 843-525/104

HELPDESK, Tel. 047 843 555

Voditelj informatičke službe: Goran Žugelj, ing. tel.: 047 843 551, e-mail: [email protected]

Sistem administrator: Saša Lugar, ing., tel. 047 843-525/104, e-mail: [email protected]

Povratak na prvu stranicu

Page 19: DEKAN - VUKA

19

URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I PROJEKTE

Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, 47000 Karlovac

Viši stručni referent : Maja Mikšić, struč.spec.oec., tel.:047/843-562, e-mail: maja.miksic(at)vuka.hr

Erasmus koordinator: mr.sc. Ivana Varičak, viši predavač, e-mail: ivana.grgat(at)vuka.hr

Projekti u provedbi:

LIFE LYNX: Vedran Slijepčević, dr.med.vet., voditelj projekta, tel.:047/843-523, e-mail: vedran.slijepcevic(at)vuka.hr

MEASURES : dr.sc. Nina Popović, prof.v.š., voditeljica projekta, e-mail: nina.popovic(at)vuka.hr, Mirna Protulipac, administrator projekta tel.: 047/843-562, e-mail: mirna.protulipac(at)vuka.hr

MODERNO OBRAZOVANJE STRUČNIH PRVOSTUPNIKA/CA MEHATRONIKE USKLAĐENO SA ZAHTJEVIMA HKO-a: Ivan Štedul, prof., koordinator Veleučilišta u Karlovcu u upravljanju projektom, e-mail:ivan.stedul(at)vuka.hr, Maja Mikšić, struč.spec.oec., tel.:047/843-562, e-mail: maja.miksic(at)vuka.hr

SIRENA_Modifikacija procesa zrenja sira i razvoj proizvoda na bazi sirutke: doc.dr.sc. Marijana Blažić, prof.v.š.,koordinatorica stručnog tima, tel.:047/843-535, e-mail: marijana.blazic(at)vuka.hr, administrativna voditeljica projekta Emina Grčić, tel.:047/843-562, e-mail: emina.grcic(at)vuka.hr

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SPECIJALIZIRANIH MULTIROTORNIH BESPILOTNIH LETJELICA, Denis Kotarski, mag. ing.mech., voditelj projekta, e-mail: denis.kotarski(at)vuka.hr, administrativna voditeljica projekta Sanja Belobaba, tel.:047/843-562, e-mail: sanja.belobaba(at)vuka.hr

URED ZA OSIGURAVANJE KVALITETE

Viši stručni referent : Maja Mikšić, struč.spec.oec., tel.:047/843-562, e-mail: maja.miksic(at)vuka.hr

URED ZA KARIJERNO SAVJETOVANJE I PODRŠKU STUDENTIMA

Ivana Meštrovića 10., Karlovac

Voditelj ureda: mr.sc. Majda Šavor, tel tel.:047/843-102, e-mail: majda.savor(at)vuka.hr

Povratak na prvu stranicu

Page 20: DEKAN - VUKA

20

KNJIŽNICA

Knjižnica je osnovana 16. travnja 1997.godine. Početni fond činilo je naslijeđe Više tehničke strojarske škole, a donacijom tvrtke «Turboteh» (biblioteka bivše «Jugoturbine») fond je obogaćen stručnom literaturom. Danas knjižnica broji preko 12 000 knjiga, stručnih časopisa i druge knjižnične građe. Ovdje također možete pronaći i diplomske radove naših diplomanata. Sve knjige obrađuju se u programu CRO LIST, i dostupne su korisnicima.

Knjižnica je smještena u prostoru Veleučilišta na adresi Trg J.J. Strossmayera 9, 3.kat

Uz knjižnicu je dostupan i prostor za učenje

Knjižničarka: Maja Kličarić, dipl.bibl., tel.: 047/843-524, e-mail: maja.klicaric(at)vuka.hr

Knjižničar: Nikola Nikolić, mag.cult., tel.: 047/843-526, e-mail: nikola.nikolic(at)vuka.hr

Povratak na prvu stranicu

Page 21: DEKAN - VUKA

21

ODJELI

Strojarski odjel – Ivana Meštrovića 10, 47000 Karlovac, više na str. 22-23; 29-32

Poslovni odjel - Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, 47000 Karlovac, više na str. 24

Odjel lovstva i zaštite prirode - Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, 47000 Karlovac, više na str. 25

Odjel prehrambene tehnologije - Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, 47000 Karlovac, više na str. 26, 33-37

Odjel sigurnosti i zaštite - Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, 47000 Karlovac, više na str. 27

Povratak na prvu stranicu

Page 22: DEKAN - VUKA

22

STROJARSKI ODJEL

Strojarski odjel organizira i izvodi redovni stručni preddiplomski Studij strojarstva s usmjerenjima proizvodno strojarstvo i strojarske konstrukcije, redovni preddiplomski stručni Studij mehatronike, te izvanredni specijalistički diplomski stručni studij strojarstva. Organizira nastavu iz području strojarstva, elektrotehnike, računalstva i srodnih područja i kolegija za ostale odjele Veleučilišta. Sjedište Odjela je u ulici Ivana Meštrovića 10, Karlovac, gdje se nalaze specijalizirane predavaonice i kabineti nastavnika. Praktične vježbe se izvode u specijaliziranim praktikumima opremljenim najmodernijom opremom za metalografska ispitivanja materijala, mehanička ispitivanja materijala, pneumatiku i hidrauliku, elektrotehniku i elektroniku, automatsko upravljanje i robotiku, vibracije i dinamiku strojeva, ispitivanje materijala, strojnu obradu i praktikum za prototipnu proizvodnju na adresi Trg J.J. Strossmayera 9. Osim u praktikumima Veleučilišta, praktične vježbe održavaju se i u pogonima tvrtki iz područja strojogradnje u Karlovačkoj županiji, a manji dio na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

Pročelnica Odjela: mr.sc. Marina Tevčić,viši predavač, , tel.: 047/843-115, e-mail: marina.tevcic(at)vuka.hr

Kako bi se studenti što bolje osposobili za rad u gospodarstvu osim predavanja i auditornih vježbi,

održavaju se i praktične vježbe (laboratorijske, konstrukcijske). U okviru Strojarskog odjela za

potrebe praktičnih vježbi su u funkciji:

Laboratorij za ispitivanje materijala sastoji se od dva odvojena prostora:

a) Na lokaciji u prizemlju glavne zgrade Veleučilišta Trg J. J. Strossmayera 9 -

obuhvaća opremu za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala: ispitivanje

čvrstoće, udarnog rada loma i tvrdoće (prema Brinellu i Vickersu). U laboratoriju se

nalazi i komorna peć za toplinsku obradu.

b) Na lokaciji u zgradi nastavnih kabineta i laboratorija – obuhvaća noviju opremu za

ispitivanje čvrstoće materijala, spektroskop za analizu kemijskog sastava

materijala, kao i opremu za defektoskopiju (magnetsko ispitivanje, ispitivanje

penetrantima i ultrazvučno ispitivanje).

U laboratorijima se izvode praktične vježbe iz predmeta: Materijali I, Materijali II,

Toplinska obrada, Inžinjerstvo površina.

Laboratorij za mikrografiju nalazi se u prizemlju glavne zgrade Veleučilišta i u njemu je

smještena odgovarajuća oprema za metalografsko ispitivanje materijala (metalografska

priprema i metalografski mikroskop za analizu mikrostrukture). U laboratoriju se izvode

praktične vježbe iz predmeta Materijali I i Materijali II.

Laboratorij za vibracije i dinamiku strojeva namijenjen je izvođenju praktičnih vježbi iz

predmeta Vibracije i dinamika strojeva, ali i ostalih srodnih predmeta za studente Odjela

strojarstva. U laboratoriju se nalaze rotor za mjerenje i proučavanje vibracija te bilježenje

istih na računalu, vibracijski uzbuđivač vibracija, uređaji za kontaktno i beskontaktno

mjerenje vibracija, prenosni uređaj za mjerenje buke i vibracija.

Laboratorij elekrotehnike i elektronike opremljen je vrhunskom opremom renomiranih

svjetskih proizvođača te programskim paketima koji omogućavaju širok spektar usluga iz

područja elektrotehnike i elektronike (projektiranje elektroničkih sklopova, projektiranje i

Page 23: DEKAN - VUKA

23

izradu tiskanih pločica, montažu elektroničkih elementa, mjerenje električnih vodiča,

izradu kućišta za elektroničke uređaje). U laboratoriju se izvode vježbe iz predmeta:

Elektrotehnika, Osnove elektrotehnike I i II, Elektronika I i II.

Laboratorij za automatsku regulaciju i upravljanje služi za izvođenje praktične nastave iz

kolegija Osnove automatske regulacije, Mikrokontroleri te Senzori. Laboratorij je

opremljen linijom za kontrolu razine i protoka tekućine u spremniku ovisno o vrsti

regulacije te didaktičkom opremom potrebnom za izvođenje vježbi iz područja senzora i

mikrokontrolera.

Laboratorij hidraulike i pneumatike služi za izvođenje praktične nastave iz predmeta

Hidraulički strojevi, Pneumatika i hidraulika. U laboratoriju se nalazi oprema za simulaciju

rada pneumatskog sustava, koji uključuju pretvorbu, prijenos i upravljanje energijom.

Pored toga, u laboratoriju je moguće izvoditi simulaciju hidrauličkog pogona s otvorenim

optokom i simulaciju hidrauličkog pogona sa zatvorenim optokom.

Laboratorij za brzu i prototipnu proizvodnju uređen je 2011. godine u okviru CMK-a, u

potpunosti je opremljen najnovijom opremom za 3D printanje, 3D skeniranje te brzu

izradu prototipnih 3D modela visoke točnosti.

Laboratorij strojne obrade u okviru CMK-a uređen je 2011. godine, posjeduje najnovije

CNC uređaje za strojnu obradu u području tehnologija glodanja i tokarenja. Programska

podrška ostvarena je softverskim paketima za izradu NC programa: Esprit, ShopMill i

Shopturn, a moguća je obrada svih vrsta čelika, aluminija i bronce.

Povratak na prvu stranicu

Page 24: DEKAN - VUKA

24

POSLOVNI ODJEL

Poslovni odjel organizira i izvodi redovni i izvanredni preddiplomski stručni Studij ugostiteljstvo i specijalistički diplomski stručni studij Poslovno upravljanje. Nastavnici Odjela izvode nastavu i za druge odjele Veleučilišta iz polja ekonomskih znanosti. Uz osnovnu djelatnost obrazovanja Odjel se bavi i znanstvenim i stručnim radom. Nastava se redovno izvodi na adresi Trg J.J.Strossmayera 9 gdje se nalaze i kabineti nastavnika i pročelnika Odjela. Stručna praksa se provodi u organizacijama na prostoru Karlovačke županije, ali i u drugim županijama Republike Hrvatske.

Nastavnike i Pročelnicu Odjela je moguće kontaktirati putem e-maila ili u terminu konzultacija.

Pročelnica Odjela: dr.sc. Nikolina Smajla, prof.v.š., e-mail: nikolina.smajla(at)vuka.hr,

Adresa: Trg J.J. Strossmayera, kabinet 312, tel: (047)843-540

Povratak na prvu stranicu

Page 25: DEKAN - VUKA

25

ODJEL LOVSTVA I ZAŠTITE PRIRODE

Odjel lovstva i zaštite prirode organizira i izvodi izvanredni preddiplomski stručni Studij lovstva i zaštite prirode. Uz obrazovanje Odjel se bavi znanstvenim i stručnim radom na području lovstva, ekologije, biologije i srodnih područja te izvodi nastavu u tim područjima za druge Odjele Veleučilišta. Sjedište Odjela sa kabinetima pročelnika i nastavnika nalazi se na adresi Trg J.J.Strossmayera 9. Nastava se odvija u predavaonicama i specijaliziranim praktikumima (biološki laboratorij, kabinet botanike i pedologije, kabinetu komparativne anatomije, biologije i trofeistike). Studenti u okviru nastavnog plana i programa znatan dio svoje izobrazbe stječu u sklopu terenske nastave u lovištima, nacionalnim i parkovima prirode i drugim zaštićenim područjima te drugim gospodarskim subjektima.

Pročelnik Odjela: Tomislav Dumić, mag.ing.agr., predavač., e-mail: tomislav.dumic(at)vuka.hr

Adresa: Trg J.J. Strossmayera, kabinet 214, tel: (047)843-520

Nastavnike i Pročelnika Odjela je moguće kontaktirati putem e-maila ili u terminu konzultacija.

Povratak na prvu stranicu

Page 26: DEKAN - VUKA

26

ODJEL PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

Odjel prehrambene tehnologije organizira i izvodi redovni stručni preddiplomski Studij prehrambene tehnologije s dva usmjerenja : Pivarstvo i Prerada mlijeka. Uz obrazovanje Odjel se bavi stručnim i znanstvenim radom u području prehrambene tehnologije i biotehnologije. Sjedište Odjela sa kabinetima pročelnika i nastavnika nalazi se na adresi Trg J.J.Strossmayera 9. Nastava se odvija u predavaonicama i specijaliziranim praktikumima: kemijskom, mikrobiološkom, pivarskom i mljekarskom. Dio praktične nastave odvija se u pogonima i laboratorijima tvrtki iz područja pivarstva i prerade mlijeka u Karlovačkoj županiji i u pogonima značajnijih tvrtki prehrambene industrije Hrvatske.

Pročelnica Odjela: doc.dr.sc. Marijana Blažić, prof.v.š., e-mail: marijana.blazic(at)vuka.hr

Adresa: Trg J.J. Strossmayera, kabinet 311, tel: (047)843-535

Nastavnike i Pročelnicu Odjela je moguće kontaktirati putem e-maila ili u terminu konzultacija.

Povratak na prvu stranicu

Page 27: DEKAN - VUKA

27

ODJEL SIGURNOSTI I ZAŠTITE

Odjel sigurnosti i zaštite organizira i izvodi redovni i izvanredni preddiplomski stručni studij i izvanredni specijalistički diplomski studij sa dva usmjerenja: Zaštita na radu i Zaštita od požara. Uz obrazovanje Odjel se bavi znanstvenim i stručnim radom te izvodi nastavu i za druge odjele Veleučilišta u području sigurnosti i zaštite. Odjel je smješten na adresi Trg J.J.Strossmayera 9. gdje se nalaze kabineti nastavnika i pročelnika Odjela. Nastava i vježbe se izvode u predavaonicama i specijaliziranim praktikumima na istoj adresi. Dio vježbi se organizira u pogonima tvrtki u Karlovačkoj županiji i u drugim županijama Hrvatske.

Pročelnica Odjela je mr.sc.Snježana Kirin, viši predavač, e-mail: snjezana.kirin(at)vuka.hr

Adresa: Trg J.J. Strossmayera, kabinet 218, tel: (047)843-581

Nastavnike i Pročelnicu Odjela je moguće kontaktirati putem e-maila ili u terminu konzultacija.

Povratak na prvu stranicu

Page 28: DEKAN - VUKA

28

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKE DJELATNOSTI

Laboratorijske djelatnosti Veleučilišta odvijaju se na adresi Trg J.J. Strossmayera 9 u Karlovcu. Laboratoriji su oformljeni prvenstveno za provođenje praktičnih vježbi studenata, ali moguće je i pružanje usluga za vanjske naručitelje.

Kontakt tel: 047/843-568

Povratak na prvu stranicu

Page 29: DEKAN - VUKA

29

STROJARSKI LABORATORIJI:

LABORATORIJ ZA KONSTRUKCIJE I PROJEKTIRANJE ENERGETSKIH, PROCESNIH I EKOLOŠKIH POSTROJENJA

CENTAR ZA MEHATRONIKU , Više na linku: http://cmk.vuka.hr/hr/, Tel.: 047/843-568 o Laboratorij za brzu i prototipnu proizvodnju o Laboratorij strojne obrade o Laboratorij za ispitivanje materijala o Laboratorij za metalografska ispitivanja o Laboratorij elektrotehnike i elektronike o Laboratorij za automatsku regulaciju i upravljanje o Laboratorij hidraulike i pneumatike

LABORATORIJ ZA VIBRACIJE I DINAMIKU STROJEVA

Tomislav Božić, dipl.ing., 047/843-568, e-mail: tomislav.bozic(at)vuka.hr

Denis Kotarski, mag. ing.mech., 047/843-574, e-mail: denis.kotarski(at)vuka.hr

Povratak na prvu stranicu

Page 30: DEKAN - VUKA

30

LABORATORIJ ZA KONSTRUKCIJE I PROJEKTIRANJE ENERGETSKIH, PROCESNIH I EKOLOŠKIH

POSTROJENJA

Tomislav Božić, dipl.ing., 047/843-568, e-mail: tomislav.bozic(at)vuka.hr

Povratak na prvu stranicu

Page 31: DEKAN - VUKA

31

CENTAR ZA MEHATRONIKU

CENTAR ZA MEHATRONIKU , Više na linku: http://cmk.vuka.hr/hr/, Tel.: 047/843-568

Laboratorij za brzu i prototipnu proizvodnju- uređen je 2011. godine u okviru CMK-a, u

potpunosti je opremljen najnovijom opremom za 3D printanje, 3D skeniranje te brzu

izradu prototipnih 3D modela visoke točnosti.

Laboratorij strojne obrade u okviru CMK-a uređen je 2011. godine, posjeduje najnovije

CNC uređaje za strojnu obradu u području tehnologija glodanja i tokarenja. Programska

podrška ostvarena je softverskim paketima za izradu NC programa: Esprit, ShopMill i

Shopturn, a moguća je obrada svih vrsta čelika, aluminija i bronce.

Laboratorij za ispitivanje materijala sastoji se od dva odvojena prostora:

a) Na lokaciji u prizemlju glavne zgrade Veleučilišta Trg J. J. Strossmayera 9 -

obuhvaća opremu za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala: ispitivanje

čvrstoće, udarnog rada loma i tvrdoće (prema Brinellu i Vickersu). U laboratoriju se

nalazi i komorna peć za toplinsku obradu.

b) Na lokaciji u zgradi nastavnih kabineta i laboratorija (CMK) – obuhvaća noviju

opremu za ispitivanje čvrstoće materijala, spektroskop za analizu kemijskog

sastava materijala, kao i opremu za defektoskopiju (magnetsko ispitivanje,

ispitivanje penetrantima i ultrazvučno ispitivanje).

Laboratorij za mikrografiju nalazi se u prizemlju glavne zgrade Veleučilišta i u njemu je

smještena odgovarajuća oprema za metalografsko ispitivanje materijala (metalografska

priprema i metalografski mikroskop za analizu mikrostrukture). U laboratoriju se izvode

praktične vježbe iz predmeta Materijali I i Materijali II.

Laboratorij elekrotehnike i elektronike opremljen je vrhunskom opremom renomiranih

svjetskih proizvođača te programskim paketima koji omogućavaju širok spektar usluga iz

područja elektrotehnike i elektronike (projektiranje elektroničkih sklopova, projektiranje i

izradu tiskanih pločica, montažu elektroničkih elementa, mjerenje električnih vodiča,

izradu kućišta za elektroničke uređaje). U laboratoriju se izvode vježbe iz predmeta:

Elektrotehnika, Osnove elektrotehnike I i II, Elektronika I i II.

Laboratorij za automatsku regulaciju i upravljanje služi za izvođenje praktične nastave iz

kolegija Osnove automatske regulacije, Mikrokontroleri te Senzori. Laboratorij je

opremljen linijom za kontrolu razine i protoka tekućine u spremniku ovisno o vrsti

regulacije te didaktičkom opremom potrebnom za izvođenje vježbi iz područja senzora i

mikrokontrolera.

Laboratorij hidraulike i pneumatike služi za izvođenje praktične nastave iz predmeta

Hidraulički strojevi, Pneumatika i hidraulika. U laboratoriju se nalazi oprema za simulaciju

rada pneumatskog sustava, koji uključuju pretvorbu, prijenos i upravljanje energijom.

Pored toga, u laboratoriju je moguće izvoditi simulaciju hidrauličkog pogona s otvorenim

optokom i simulaciju hidrauličkog pogona sa zatvorenim optokom.

Page 32: DEKAN - VUKA

32

Laboratorij za vibracije i dinamiku strojeva namijenjen je izvođenju praktičnih vježbi iz

predmeta Vibracije i dinamika strojeva, ali i ostalih srodnih predmeta za studente Odjela

strojarstva. U laboratoriju se nalaze rotor za mjerenje i proučavanje vibracija te bilježenje

istih na računalu, vibracijski uzbuđivač vibracija, uređaji za kontaktno i beskontaktno

mjerenje vibracija, prenosni uređaj za mjerenje buke i vibracija.

Tomislav Božić, dipl.ing., 047/843-568, e-mail: tomislav.bozic(at)vuka.hr

Denis Kotarski, mag. ing.mech., 047/843-574, e-mail: denis.kotarski(at)vuka.hr

Povratak na prvu stranicu

Page 33: DEKAN - VUKA

33

KEMIJSKI LABORATORIJ

Dr.sc.Ines Cindrić, prof.v.š., tel.: 047/843-531, e-mail: ines.cindric(at)vuka.hr

Božica Fember, ing.prehr.tehnologije, tel.: 047/843-568, e-mail: bozica.fember(at)vuka.hr

Povratak na prvu stranicu

Page 34: DEKAN - VUKA

34

BIOLOŠKI LABORATORIJ

Ivana Kolić, struč.spec.oec., Odjel prehrambene tehnologije, tel.: 047/843-568, e-mail: ivana.kolic(at)vuka.hr

Povratak na prvu stranicu

Page 35: DEKAN - VUKA

35

LABORATORIJI BIOTEHNOLOGIJE I PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

LABORATORIJ ZA MLIJEKO I MLIJEČNE PROIZVODE

PROCESNI LABORATORIJ PIVARSTVA LABORATORIJ SIRARSTVA

Adresa: Trg J.J. Strossmayera 9, Karlovac

Ured: (047) 843-568

Povratak na prvu stranicu

Page 36: DEKAN - VUKA

36

LABORATORIJ ZA MLIJEKO I MLIJEČNE PROIZVODE

Doc.dr.sc.Marijana Blažić, prof.v.š., Odjel prehrambene tehnologije, tel.: 047/843-535, e-mail: marijana.blazic(at)vuka.hr

Povratak na prvu stranicu

Page 37: DEKAN - VUKA

37

PROCESNI LABORATORIJ PIVARSTVA

Ivana Kolić, struč.spec.oec., Odjel prehrambene tehnologije, tel 047/843-568, e-mail: ivana.kolic(at)vuka.hr

dr.sc. Goran Šarić,viši predavač, Odjel prehrambene tehnologije, tel 047/843-533, e-mail: goran.saric(at)vuka.hr

Povratak na prvu stranicu