değerli - ticiz.comfiles.ticiz.com/7723_li_kombi_kullanma_klavuzu_.pdf3 10. bu kombi sadece...

of 30/30
1

Post on 14-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

 • 2

  Değerli Daxom Kullanıcısı,

  Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz

  için cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda

  belirtilen talimatlara uyunuz.

  Yetkisiz olarak montaj veya bakım yapılması halinde, cihaz garanti

  kapsamından çıkacaktır. Buna ek olarak üründe meydana gelebilecek

  bir bozukluk veya kazadan firmamız sorumlu olmayacaktır.

  Lütfen bu kullanma kılavuzunu daha sonra referans almak üzere iyi

  koşullarda saklayınız.

  1. Kombi montajı yetkili personel tarafından bu kılavuzda belirtilen

  yönergelere göre yapılmalıdır.

  2. Cihazın ilk çalıştırılması Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır,

  cihazı kendiniz çalıştırmayı denemeyiniz.

  3. Cihazın su ve kalorifer tesisatı bağlantıları güvenli yapılmalıdır.

  4. Cihaz, modeline göre bu kılavuzda belirtilen gerilim ile çalışabilir.

  Şebeke geriliminin uygun olması sağlanmalıdır.

  5. Şehir şebekesi dışında bir kaynaktan (jenaretör gibi) besleme

  yapıldığında cihazın güvenli çalışabilmesi için gereken şartların

  sağlandığındığından emin olunmalıdır.

  6. Cihaza, bu kılavuzda belirtilen uygun çaplı kablo ile enerji

  sağlanmalıdır. Kesinlikle kaçak akım rölesi ve topraklama

  bağlantısı olmalıdır.

  7. Cihaz nemli ve dış etkenlerde ıslanabilecek ortamlara montajı

  yapılmamalıdır.

  8. Parlayıcı, patlayıcı veya kolay alev alan madde veya eşyaları

  cihazın yanında veya yakınında bulundurmayınız.

  9. Bu montaj ve kullanma kılavuzu, ürünün tamamlayıcı parçasıdır.

  Gerektiğinde başvurmak için saklayınız. Herhangi bir kayıp veya

  hasar halinde yeni bir kopya için Yetkili Servis ile irtibata geçiniz.

  1. GÜVENLİK UYARILARI

 • 3

  10. Bu kombi sadece maksadına uygun olarak kullanılmalıdır. Üretici

  yanlış kullanım, kurulum, ayarlama ve bakımdan doğabilecek

  mülke hasar ya da kişilere veya hayvanlara yönelik

  yaralanmalarda, sözleşmede yer alan yahut almayan her tür

  yükümlülüğü peşinen reddeder.

  11. Ambalajı çıkardıktan sonra, içeriğin iyi durumda ve eksiksiz

  olduğundan emin olun. Aksi halde, cihazınızı satın aldığınız satıcı

  ile irtibata geçiniz.

  12. Emniyet valfı çıkışı uygun tahliye ve havalandırma sistemine

  bağlanmalıdır. Emniyet valfine yapılan herhangi bir müdahale

  nedeniyle meydana gelebilecek bir hasar durumunda tüm

  yükümlülüğü reddeder.

  13. Tüm ambalaj atıklarını insan ve çevre sağlığına zarar vermeden,

  dikkatlice bertaraf edin.

  14. Su kaçağı olması halinde su besleme kapatılmalıdır ve yetkili

  servisi derhal bilgilendirilmelidir.

  15. Hidrolik sistem çalışma basıncı 1 ve 2 bar arasında olmalı ve

  dolayısıyla 3 barı aşmamalıdır. İhtiyaç halinde, basıncı "Sistemi

  Doldurma" başlıklı paragrafta gösterildiği gibi sıfırlanabilir.

  16. Kombi uzunca bir süre kullanılmayacaksa aşağıdaki işlemleri

  yerine getirmesi önerilir:

  Cihazın elektrik anahtarını kapatın

  Hem ısıtma hem de şebeke sıcak su devrelerindeki su

  musluklarını kapatın

  Donmayı önlemek için ısıtma ve şebeke sıcak su devresini

  tahliye edin

  17. Kombi çocuklar veya yardımcısı olmayan özürlü kişiler tarafından

  kullanılmamalıdır.

  18. Cihaz kaynaklı duman veya yanık kokusu alınması halinde

  cihazın elektrik anahtarını kapatın ve Yetkili Servis ile irtibata

  geçin.

 • 4

  19. Islak elle veya cihazın dışı ıslakken cihaza dokunmayınız.

  20. Cihazın temizliği için deterjan, tiner gibi kimyasal maddeler

  kullanmayınız. Cihazın dış temizliğini hafif nemli bir bez ile cihazın

  elektrik anahtarını kapatarak yapınız.

  21. Sıcak su musluğunu ilk açtığınızda kaynar su gelebilir. lütfen sıcaklığı kontrol ediniz.

  22. Kombinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirtilen

  kullanım ömrü 10 yıldır.

  1. İç ortam sıcaklığını ihtiyacınıza göre ayarlayın. İç ortan

  sıcaklığının 1 oC artışı enerji tüketiminizi yaklaşık %6 oranında

  artırır.

  2. Isıtma yapılacak ortamda bulunan bölümlerde kullanım amacına

  göre homojen ısıtma yapılması tasarrufu artırır.

  3. Radyatörlerde termostatik vana kullanımı ile her bölüm için ihtiyaç

  duyulan sıcaklık değeri ayarlanabilir olması tasarrufu artırır.

  Ancak oda termostadı ile termostatik vananın aynı anda kullanımı

  problem oluşturabilir.

  4. Termostatik vana veya oda termostadı kullanımda cihazın

  sıcaklığı doğru şekilde algılayabilmesi için ortamki hava akımını

  bozacak perde, eşya gibi nesneleri uygun şekilde konumlandırın.

  5. Oda termostadı bulunduğu ortamın gerçek sıcaklığını algılamasını

  bozacak eşya ve cihazlardan uzakta bulunmalı ve uygun

  yükseklikte konumlandırılmalıdır.

  6. Isıtılan ortamların uzun süre havalandırılması enerji kaybını artırır.

  Kısa süreli havalandırma yapılmalı, eğer uzun süreli

  havalandırma yapılması gerekiyorsa ortamda bulunan radyatör

  vanalarının kapatılması veya cihazın kısılması enerji tasarrufu

  sağlar.

  2. TASARRUFLU KULLANIM İÇİN ÖNERİLER

 • 5

  7. Gece veya evde bulunulmadığında cihaz kısık bırakılması ortamın

  sıcalığının belli bir seviyede tutulmasını sağlarken tasarruf

  edilebilir.

  8. Cihazın çalışma sıcaklık ayarını dış hava sıcaklıklarına göre

  yapmanız tasarruf sağlar.

  9. Kullanım suyu sıcaklık ayarını ihtiyacınıza göre sıcak su ile

  ılıştırmaya gerek kalmayacak sıcaklığa ayarlamanız tasarruf

  sağlar.

  10. Suyu bilinçli kullanın. Bilinçli su kullanımı tasarrufu artırır.

  3. CİHAZINIZIN KONFİGÜRASYONU

 • 6

  Teknik Özellikler

  Model Güç (kW)

  Boyutlar Y*G*D (mm)

  Ağırlık (Kg)

  Genleşme Tankı (l)

  Δt=25 oC Sıcak

  Su Miktarı (l/dk)

  3~400 V.50 Hz Elektrikli Isıtma ve Sıcak Su

  UKDAX-10EDT 10 700*400*250 24 6 5,8

  UKDAX-12EDT 12 700*400*250 24 6 6,9

  UKDAX-16EDT 16 700*400*250 27 6 9,2

  UKDAX-18EDT 18 700*400*250 27 6 10,4

  UKDAX-20EDT 20 700*400*250 28 8 11,5

  UKDAX-24EDT 24 700*400*250 28 8 13,8

  UKDAX-30EDT 30 700*400*250 32 10 15,0

  UKDAX-36EDT 36 700*400*250 33 12 15,0

  UKDAX-40EDT 40 700*400*250 35 18 15,0

  UKDAX-48EDT 48 700*400*250 35 18 15,0

  1~220 V.50 Hz Elektrikli Isıtma ve Sıcak Su

  UKDAX-10EDM 10 700*400*250 24 6 5,8

  UKDAX-12EDM 12 700*400*250 24 6 6,9

  UKDAX-16EDM 16 700*400*250 27 6 9,2

  UKDAX-18EDM 18 700*400*250 27 6 10,4

  3~400 V.50 Hz Elektrikli Sadece Isıtma

  UKDAX-10ET 10 700*400*250 20 6 -

  UKDAX-12ET 12 700*400*250 20 6 -

  UKDAX-16ET 16 700*400*250 22 6 -

  UKDAX-18ET 18 700*400*250 22 6 -

  UKDAX-20ET 20 700*400*250 23 8 -

  UKDAX-24ET 24 700*400*250 23 8 -

  UKDAX-30ET 30 700*400*250 27 10 -

  UKDAX-36ET 36 700*400*250 27 12 -

  UKDAX-40ET 40 700*400*250 29 18 -

  UKDAX-48ET 48 700*400*250 29 18 -

  1~220 V.50 Hz Elektrikli Sadece Isıtma

  UKDAX-10EM 10 700*400*250 20 6 -

  UKDAX-12EM 12 700*400*250 20 6 -

  UKDAX-16EM 16 700*400*250 22 6 -

  UKDAX-18EM 18 700*400*250 22 6 -

  Teknik Özellikler Kalorifer Kullanım Suyu

  Min.Çalışma Basıncı bar 1 1

  Max.Çalışma Basıncı bar 3 10

  Min.Ayar Sıcaklığı oC 35 35

  Max.Ayar Sıcaklığı oC 80 55

  Bağlaantılar “ ¾ ½

  4. TEKNİK BİLGİLER

 • 7

  Kombi montajı yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

  5. KOMBİNİN MONTAJI

 • 8

  Düzenli bakım yapabilmek üzere kombiye erişebilmek için kurulumda

  öngörülen minimum mesafelere uyunuz.

  Doğru cihaz konumlaması için:

  Bir ocak ya da benzeri pişirme cihazları üzerine koymayın

  Kombinin kurulu olduğu odada yanıcı ürün bırakmayın

  Isıya duyarlı duvarlar (örneğin, ahşap duvarlar) düzgün yalıtım ile

  korunmalıdır.

  5.1 Montaj Şartları ve Güvenlik Uyarıları

 • 9

  Kurulumdan önce, cihazın çalışmasını bozabilecek herhangi bir

  kalıntıyı ortadan kaldırmak için bütün sistem borularını dikkatlice

  yıkayın. Isıtma sisteminin aşırı basıncı sebebiyle kaçak olması

  halinde, emniyet valfı altına uygun bir tahliye borusuna sahip bir

  su toplama kanalı yerleştirin. Şebeke sıcak su devresinde emniyet

  valfına ihtiyaç yoktur, ancak su tertibatının 6 barı aşmadığından

  emin olun. Şüphe duyuyorsanız, bir basınç azaltıcı montajı

  yaptırınız.

  Şofbenin monte edildiği ortam onarım veya bakım esnasında

  bloke edici, engelleyici parça ve çıkıntılardan uzak olmalı; cihazın

  çevresinde tamir ve bakım için yeterli boşluk bulunmalıdır..

  Kombinin elektrik bağlantısı uygun kablo, sigorta ve kaçak akım

  rölesi ile yapılmalı ve topraklama kesinlikle yapılmalıdır.

  Kombinizin monte edildiği duvar kombi ağırlığını taşıyabilecek

  kadar mukavim olmalıdır.

  Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak seçilen yere kombi montaj

  delikleri ölçülerine göre cihazın altından ve üstünden en az ikişer adet

  olmak üzere uygun çapta delik deliniz. Deliklere uygun çaplı dübelleri

  sabitleyiniz. Kombiyi delliğiniz deliklere alttan ve üsten vidalayınız.

  Gerektiğinde daha fazla noktadan vidalayınız.

  Kalorifer tesisatı, kalorifer suyunun yeterli dolaşımını sağlamak için

  uygun çapta boru ile çekilmelidir. Kalorifer borularının olması

  gerekenden küçük seçilmesi, tesisattaki daralma veya tıkanmalar

  kalorifer dolaşımının yetersizliğine sebep olabilir. Kombiye yapılan

  bağlantılar gerektiğinde kolaylıkla sökülebilir durumda olmalıdır.

  Kombiye su ve kalorifer giriş borularında vana ve pislik tutucu

  kullanılmalıdır.

  5.2. Kombinin Duvara Montajı

  5.2.1. Kalorifer ve Su Tesisatı Bağlantılarının Yapılması

 • 10

  Hidrolik bağlantıları yapıldıktan sonra, ısıtma sisteminin doldurulması

  gereklidir. UKDAX-xxEDT ve UKDAX-xxEMD modeller için bu işlem

  kombi altındaki doldurma musluğu ile yapılır. Bu işlem, aşağıdaki

  talimatlar uygulayarak yapılmalıdır.

  Soğuk su giriş musluğunun açık olduğundan emin olun

  Doldurma musluğunu su basıncı göstergesinin 1 ile 1,5 bar

  arasına gelene kadar açın.

  Dolum tamamlandığında, doldurma musluğunu kapatın.

  Radyatörlerde biriken havayı radyatörlerde bulunan purjörleri

  hava biterek su gelinceye kadar açık tutun, su gelmeye

  başladığında kapatın.

  Radyatörlerde biriken hava boşaltıldığında kalorifer su basıncında

  düşme olabilir. Kalorifer su basıncı kontrol edilerek 1 ile 1,5 bar

  aralığında olduğundan emin olunmalı, eksilme varsa doldurma

  musluğu açılarak tamamlanmalı.

  Su kaçağı olup olmadığı titizlikle kontrol edilmelidir.

  Hidrolik bağlantıları yapıldıktan sonra, ısıtma sisteminin doldurulması

  gereklidir. UKDAX-xxET ve UKDAX-xxED modeller için bu işlem

  kalorifer tesisatına bağlanacak doldurma vanası ile yapılır. Bunun için

  soğuk su tesisatından kalorifer tesisatına vanalı bağlantı yapılması

  gerekir. Bu vana kalorifer sisteminin doldurulmasında kullanılacağı

  için cihaza yakın bir yerde ve vana açıldığında cihazdaki basınç

  göstergesinin görülebileceği konumda bulunmalıdır. Doldurma

  vanasından sonra pislik tutucu bulunması gerekmektedir. Doldurma

  işlem, aşağıdaki talimatlar uygulayarak yapılmalıdır.

  5.2.1.1. EDT ve EDM Modeller İçin Kalorifer Sisteminin

  Doldurulması

  5.2.1.1. ET ve EM Modeller İçin Kalorifer Sisteminin

  Doldurulması

 • 11

  Doldurma vanasını su basıncı göstergesinin 1 ile 1,5 bar arasına

  gelene kadar açın.

  Dolum tamamlandığında, doldurma vanasını kapatın.

  Radyatörlerde biriken havayı radyatörlerde bulunan purjörleri

  hava biterek su gelinceye kadar açık tutun, su gelmeye

  başladığında kapatın.

  Radyatörlerde biriken hava boşaltıldığında kalorifer su basıncında

  düşme olabilir. Kalorifer su basıncı kontrol edilerek 1 ile 1,5 bar

  aralığında olduğundan emin olunmalı, eksilme varsa doldurma

  vanası açılarak tamamlanmalı.

  Su kaçağı olup olmadığı titizlikle kontrol edilmelidir.

  Elektrik tesisatı kombi kapasitesine ve kablo uzunluğuna göre

  belirlenen uygun çaplı kablo ile yeterli ehliyet sahibi personel

  tarafından yapılmalıdır. Kombi elektriğini tümüyle kesebilecek uygun

  özellikli ve amper değerine sahip kaçak akım rölesi ve sigorta ayrı

  ayrı bulunmalı, sigorta cihazın yakınında olmalıdır. Kombi

  topraklaması mutlaka yapılmalıdır. Kombinin montajı yapıldığı yapıda

  topraklama tesisatı bulunmuyorsa, yeterli ehliyete sahip personel

  tarafından kombi için topraklama hattı çekilmelidir. Topraklama

  tesisatının çalışır durumda olduğu belirli peryodlarla kontrol

  ettirilmelidir. Sigorta kombi yakınında bulunmalı, sigortadan sonra

  kombiye bağantı yapılabilecek kadar kablo bulunmalıdır. Kabloların

  kombiye bağlantısı Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır.

  Kombi kapasitesi ve kablo uzunluklarına göre hesaplanmış kablo

  çapları, kaçak akım rölesi ve sigorta amper değerleri aşağıdaki

  tabloda görülebilir.

  Mo

  de

  l

  ç

  (kW

  )

  Çektiği A

  kım

  (A)

  Sig

  ort

  a v

  e

  Ka

  ça

  k A

  kım

  Röle

  si (A

  )

  Ke

  sit

  Ma

  x.

  Me

  sa

  fe

  (m)

  Mo

  de

  l

  ç

  (kW

  )

  Çektiği A

  kım

  (A)

  Sig

  ort

  a v

  e

  Ka

  ça

  k A

  kım

  Röle

  si (A

  )

  Ke

  siti

  Ma

  x.

  Me

  sa

  fe

  (m)

  3~400 V. 50 Hz Elektrikli Isıtma ve Sıcak Su 3~400 V.50 Hz Elektrikli Sadece Isıtma

  UKDAX- 10 3*15,2 3*16 5*2,5 15 UKDAX- 10 3*15,2 3*16 5*2,5 15

  5.2.2. Elektrik Bağlantılarının Yapılması

 • 12

  10EDT 5*4 20

  10ET 5*4 20

  5*6 35 5*6 35

  UKDAX-12EDT

  12 3*18,2 3*20

  5*2,5 10 UKDAX-

  12ET 12 3*18,2 3*20

  5*2,5 10

  5*4 20 5*4 20

  5*6 30 5*6 30

  UKDAX-16EDT

  16 3*24,3 3*25

  5*2,5 8 UKDAX-

  16ET 16 3*24,3 3*25

  5*2,5 8

  5*4 15 5*4 15

  5*6 20 5*6 20

  UKDAX-18EDT

  18 3*27,3 3*32

  5*2,5 7 UKDAX-

  18ET 18 3*27,3 3*32

  5*2,5 7

  5*4 12 5*4 12

  5*6 18 5*6 18

  UKDAX-20EDT

  20 3*30,4 3*40

  5*2,5 7 UKDAX-

  20ET 20 3*30,4 3*40

  5*2,5 7

  5*4 10 5*4 10

  5*6 16 5*6 16

  UKDAX-24EDT

  24 3*36,4 3*50

  5*2,5 6 UKDAX-

  24ET 24 3*36,4 3*40

  5*2,5 6

  5*4 8 5*4 8

  5*6 14 5*6 14

  UKDAX-30EDT

  30 3*45,5 3*63

  5*2,5 5 UKDAX-

  30ET 30 3*45,5 3*50

  5*2,5 5

  5*4 8 5*4 8

  5*6 10 5*6 10

  UKDAX-36EDT

  36 3*54,6 3*63

  5*2,5 4 UKDAX-

  36ET 36 3*54,6 3*63

  5*2,5 4

  5*4 6 5*4 6

  5*6 9 5*6 9

  UKDAX-40EDT

  40 3*60,7 3*63

  5*2,5 3 UKDAX-

  40ET 40 3*60,7 3*63

  5*2,5 3

  5*4 5 5*4 5

  5*6 8 5*6 8

  UKDAX-48EDT

  48 3*72,8 3*80

  5*2,5 2 UKDAX-

  48ET 48 3*72,8 3*80

  5*2,5 2

  5*4 4 5*4 4

  5*6 7 5*6 7

  1~220 V.50 Hz Elektrikli Isıtma ve Sıcak Su 1~220 V.50 Hz Elektrikli Sadece Isıtma

  UKDAX-10EDM

  10 1*45,5 1*50

  3*2,5 5 UKDAX-

  10EM 10 1*45,5 1*50

  3*2,5 5

  3*4 8 3*4 8

  3*6 12 3*6 12

  UKDAX-12EDM

  12 1*54,6 1*63

  3*2,5 4 UKDAX-

  12EM 12 1*54,6 1*63

  3*2,5 4

  3*4 6 3*4 6

  3*6 9 3*6 9

  UKDAX-16EDM

  16 1*72,8 1*80

  3*2,5 3 UKDAX-

  16EM 16 1*72,8 1*80

  3*2,5 3

  3*4 5 3*4 5

  3*6 7 3*6 7

  UKDAX-18EDM

  18 1*81,9 1*100

  3*2,5 2 UKDAX-

  18EM 18 1*81,9 1*100

  3*2,5 2

  3*4 4 3*4 4

  3*6 6 3*6 6

  6. KOMBİNİN ÇALIŞTIRILMASI VE KULLANIMI

  6.1. Kumanda Ekranı

 • 13

  Cihazın çalışma durumu ve yapılan ayarlamalar kumanda panelinden

  izlenebilir.

  Kalorifer çalışma göstergesi

  Haftanın günleri

  Zaman programı. 3 adet zaman programı yapılabilir.

  Saat

  Kapasite göstergesi

  Çalışmaya hazır göstergesi

  Sıcak su ısıtma göstergesi

  Kalorifer ısıtma göstergesi

  Kalorifer gidiş/dönüş sıcaklık farkı göstergesi

  Pompa çalışma göstergesi.

  Donma koruması göstergesi

  Harici bağlantı göstergesi

  Sıcaklık göstergesi

  Kombi kullanımı için LCD ekranın altında bulunan tuşlardan

  yararlanırız.

  6.2. Kumanda Tuşları

 • 14

  Açma/kapama

  Menü giriş / değiştirme

  Sıcaklık arttırma / ileri

  Sıcaklık azaltma / geri

  Reset / Timer açma kapama

  Kombinin ilk çalıştırması mutlaka Yetkili Servis tarafından

  yapılmalıdır.

  Yetkisiz kişilerin cihaza müdehalesi ile oluşabilecek hasar ve

  kazalardan firmamız sorumlu değildir.

  Kombi çalıştırılmadan önce mekanik ve elektriksel tüm bağlantıların

  uygun olduğu kontrol edilmelidir. Kombi kalorifer tesisatına 1-2 bar

  arası basınçda su basılmış olmalıdır. Hatalı bağlantıdan dolayı

  oluşabilecek hasar ve kazalardan firmamız sorumlu değildir.

  Kombinin çalıştırılması için aşağıdaki adımlar izleyin.

  Kombinin su ve kalorifer vanalarının (ET ve EM modellerde sadece

  kalorifer vanası) açık olduğuna emin olun.

  Sigorta ve kaçak akım rölesinin elektrik geçişine engel olacak

  konumda olduğundan emin olun.

  Elektrik kablolarının uç kısımlarından yeteri kadar izolasyon açtıktan

  sonra cihazda bulunan bağlantı terminalindeki vidaları gevşeterek

  kablonun iletken kısmının tamamını yerleştirin ve kablo tutucu vidayıı

  gevşeklik olmayacak şekilde sıkın. Kablonun yerine tam ve sağlam

  6.3. Cihazın Çalıştırılması

 • 15

  olarak sabitlendiğinden emin olun. Diğer kablolar için aynı işlemi

  tekrarlayarak bağlantıyı tamamlayın.

  Kabloları doğru yere bağladığınızdan emin olun.

  Kablo bağlantılarının gevşek yapılması kazalara sebep olabilir.

  Kaçak akım rölesini ve ardından sigortayı açın. Ekranda bütün

  gösterge ışıkları birkaç saniye görünür kaldıktan sonra ekran

  aşağıdaki gibi olacaktır.

  Cihazı açmak için tuşuna 2 saniye basılı tutunuz. Eğer cihazın

  kapanmadan önceki ayar ısıtma modu kalorifer ısıtması ise pompa

  yaklaşık 1 dakika çalıştıktan sonra cihaz kalorifer ısıtmasına başlar ve

  ekranda işareti görünür. Eğer cihazın kapanmadan önceki ayarı

  sıcak su ısıtması ise sıcak su kullanımı için beklemeye geçer.

  Her tuşa basma işleminde uyarı sesi duyulur. Uzun süreli (mesela 2-3

  saniye) tuşa basmalarda uyarı sesi duyulmadan tuşa basılmış olmaz.

  1. Cihaz kapalı duruma getirilir

  2. Tuşuna 5-6 saniye basılı tutulur, günler yanıp sönmeye başlar

  Veya tuşları ile gün ayarlanır

  3. Tuşuna basılır saat yanıp sönmeye başlar. Veya tuşuna

  basarak 0 ile 23 arasında saat ayarlanır

  4. Tuşuna basılır dakika yanıp sönmeye başlar. Veya

  tuşuna basarak 0 ile 60 arasında dakika ayarlanır

  6.4. Çalışma Parametrelerinin Ayarlanması

  6.4.1. Gün ve Zaman Ayarının Yapılması

 • 16

  5. Tuşuna basılarak ya da 10 saniye herhangi bir tuşa

  basılmadığında yapılan ayarlar kayıt edilerek ayar menüsünden

  çıkılır.

  Cihaz ısıtma için çalışırken veya tuşlarına basarak 35 ile 80

  arasında ayarlanabilir. Kalorifer sıcaklık ayarı yapılırken “Water

  Temp” yazısı söner, ayarlanan sıcaklık yanıp sönmeye başlar.

  Ayarlama tamamlandıktan 2 saniye sonra ekranda cihaz çalışma

  sıcaklığı görünür ve ekranda “Water Temp” görünür. Cihazın

  ayarlanan sıcaklığa gelmesi zaman alabilir.

  Kullanım suyu sıcaklık ayarı üç şekilde yapılabilir. Bunlar;

  1- Cihaz sıcak kullanım suyu verirken veya tuşları ile yapılır.

  2- Cihaz sadece sıcak su (yaz konumu) için ayarlanmış ise bekleme

  ya da çalışma sırasında veya tuşları ile yapılır

  3- Sadece sıcak su ısıtma modu (yaz konumu) ‘na aldıktan sonra

  yapılabilir. Bunun için; tuşuna 2-3 saniye basıldıktan sonra

  basıldıktan sonra veya ile

  “shower” seçilir, tuşuna basılır. Böylece cihaz “yaz konumu”

  na alınmış olur. Sonrasında veya tuşları ile sıcaklık ayarı

  yapılır (işlem sonunda cihaz tekrar ilk çalışma konumuna

  alınmalı).

  Ayarlama süresince sıcaklık derecesi yanıp söner. Ayarlama

  tamamlandıktan 2 saniye sonra ekranda cihaz çalışma sıcaklığı

  görünür ve ekranda “Water Temp” görünür.

  6.4.2. Kalorifer Sıcaklık Ayarının Yapılması

  6.4.3. Kullanım Suyu Sıcaklık Ayarının Yapılması

  6.4.4 ΔT Sıcaklık Farkı Ayarının Yapılması

 • 17

  Cihazın gidiş /dönüş arası belli bir ΔT sıcaklık farkına göre

  çalışmasını sağlamak mümkündür. Bunun için bu menüden ayar

  yapılabilir.

  Cihaz normal çalışma durumundayken;

  1. Tuşuna 2-3 saniye basılarak ayar menüsüne girilir.

  2. Tuşuna basılır görünür, ΔT sıcaklık farkı değeri

  yanıp sönmeye başlar.

  3. Veya tuşları ile ΔT sıcaklık farkı değeri ayarlanır.

  4. Tuşuna basılarak ayar menüsünden çıkılır.

  Cihaza oda termostadı ile kumanda etmek mümkündür. Bu sayede

  cihaz oda termostadının bulunduğu ortamın sıcaklığına göre çalışır.

  Oda termostadı bağlantısı yapılacak cihaz Yetkili Servis tarafından

  devreye alınırken cihaz içinden oda termostadı bağlantısı aktif

  duruma getirilecektir. Cihaza oda termostadı bağlantısı yapıldıktan

  sonra bu ayar menüsünden oda termostadını kullanımına açmak

  gerekir. Oda termostadı bağlı olsa bile ayar menüsünden kullanıma

  açılmazsa oda termostadı fonksiyon göstermez. Oda termostadı bağlı

  geğilken oda termostadı kullanıma açılırsa cihaz ısıtma için sürekli

  beklemede kalır ve kalorifer ısıtması çalışmaz. Cihazın oda

  termostadı fonksiyonu açık olarak ayarlandığında görünür.

  Cihaz normal çalışma durumundayken;

  1. Tuşuna 2-3 saniye basılarak ayar menüsüne girilir.

  2. 2 defa tuşuna basılır simgesi görünür, oda

  termostadı açma kapama göstergesi yanıp sönmeye başlar.

  3. Veya tuşları ile oda termostadını kullanıma açma

  için “1”, oda termostadını kullanıma kapatmak için “0”

  ayarlanır.

  6.4.5. Oda Termostadı Ayarı Yapılması

 • 18

  4. Tuşuna basılarak ayar menüsünden çıkılır.

  Cihaz yerden ısıtma (düşük sıcaklık) ve radyatör ısıtma sistemine

  göre ayarlanabilir. Bu sayede özellikle yarden ısıtmalı sistemlerde

  aşırı ısıtma önlenmiş olur. Cihaz yerden ısıtma modunda çalışırken

  en fazla 55 oC sıcaklığa ayarlanabilir. Yerden ısıtmalı sismeme bağlı

  cihazlar Yetkili Servisler tarafından devreye alınırken cihaz içinden

  yerden ısıtma moduna alınacaktır. Bu durumda ısıtma modunun

  kullanıcı tarafından bilinçli ya da yanlışlıkla değiştirilmesi mümkün

  olmayacaktır. Radyatör ısıtmalı sistemlerde kullanını isterse ısıtma

  modunu yerden ısıtmaya alarak cihazın maksimum 55 oC de

  çalışmasını sağlayabilir. Cihaz radyatör ısıtması için ayarlandığında

  görünür.

  Cihaz normal çalışma durumundayken;

  1. Tuşuna 2-3 saniye basılarak ayar menüsüne girilir.

  2. 3 defa tuşuna basılır görünür, ısıtma modu seçim

  göstergesi yanıp sönmeye başlar.

  3. Veya tuşları ile ısıtma modunu yerden ısıtmayı

  kullanıma açma için “0”, radyatör ısıtmasını açmak için “1”

  ayarlanır. Yerden ısıtmalı sistemlerde ısıtma modu Yetkili

  Servis tarafından cihaz içinden ayarlandığı için bu menüde

  “0” olan ayar değiştirilemez.

  4. Tuşuna basılarak ayar menüsünden çıkılır.

  6.4.7. Kapasite Ayarının Yapılması

  6.4.6. Isıtma Modu Ayarının Yapılması

 • 19

  Cihaz 3 farklı kapasitede çalışabilir. P1 1/3 kapasite, P2 2/3 kapasite,

  P3 tam kapasite anlamına gelmektedir. Örnek olarak cihaz 24 kw ise

  P1: 8 Kw, P2: 16 Kw, P3: 24 Kw dır.

  Cihaz normal çalışma durumundayken;

  1. Tuşuna 2-3 saniye basılarak ayar menüsüne girilir.

  2. 4 defa tuşuna basılır simgesi görünür, kapasite

  göstergesi yanar.

  3. Veya tuşları ile cihaz kapasitesi P1, P2 veya P3

  olarak ayarlanır. Seçilen kapasiteye göre arklı parlaklıklığı

  değişir.

  4. Tuşuna basılarak ayar menüsünden çıkılır.

  Cihaz 3 farklı çalışma modunda çalışabilir.

  1. Sadece Kalorifer Isıtma Modu: Cihaz sadece ısıtma yapar.

  Kullanım suyu ısıtılmak istense bile bu ayar aktfiken

  kullanım suyu ısıtması gerçekleşmez.

  2. Sadece Sıcak Kullanım Suyu Isıtma Modu: Cihaz sadece

  kullanım suyunu ısıtır. Şofben ya da yaz modu olarak da

  adlandırılabilir.

  3. Kalorifer ve Sıcak Kullanım Suyu Isıtma Modu: Cihaz hem

  kalorifer ısıtması hemde sıcak kullanım suyu ısıtması yapar.

  Öncelik sıcak kullanım suyu ısıtmasındadır. Kalorifer

  ısıtması yapılırken sıcak kullanım suyu ihtiyacı olduğunda,

  cihaz kalorifet ısıtmasını durdurarak kullanım suyu ısıtması

  için çalışır.

  Cihaz normal çalışma durumundayken;

  1. Tuşuna 2-3 saniye basılarak ayar menüsüne girilir.

  2. 5 defa tuşuna basılır daha önce yapılmış ayara göre

  “heating”, “shower” veya her ikisi yanıp sönmeye başlar.

  6.4.8. Çalışma Modu Ayarının Yapılması

 • 20

  3. Veya tuşları ile tercih edilen çalışma modu seçilir.

  4. Tuşuna basılarak ayar menüsünden çıkılır.

  Cihaz kalorifer ısıtması için günlük ve haftalık olarak programlanabilir.

  Günlük 3 haftalık 21 program yapılabilir. Program ayarında;

  programın başlama ve bitiş zamanları, program süresince cihazın

  çalışma sıcaklığı ve ΔT sıcaklık farkı ayarı yapılabilir. Eğer

  programlama yapılmış ve program aktif durumda ise program

  yapılmamış zaman dilimlerinde cihaz ısıtma modu için beklemeye

  geçer. Tuşu ile program aktif ya da pasif edilebilir. Program aktif

  olduğunda1,2 veya 3 gibi içinde bulunulan program görünür.

  1- Tuşuna 2-3 saniye basılır. Ayar menüsüne girilir.

  2- Veya tuşuna basılarak timer ayar menüsüne girilir. Ve

  hafta günleri yanıp sönmeye başlar.

  3- Veya tuşları ile istenen hafta günü veya günleri

  ayarlanabilir. Haftanın günleri aşağıdaki gibi gruplandırılabilir.

  Bütün günler seçilebilir. (SUN. MON. TUES. WED. THUR.

  FRİ. SAT.)

  Hafta içi günleri seçilebilir. (MON. TUES. WED. THUR. FRİ.)

  Hafta sonu günleri olabilir. (SUN. SAT.)

  Günler tek tek seçilebilir.

  4- Tuşuna basılır. Veya tuşları ile ayarlanmak istenen

  program 1,2 veya 3 seçilir

  5- Tuşuna basılır. Program başlama saati yanıp sönmeye

  başlar. Veya tuşları ile program başlama saati belirlenir.

  6.5. Timer Ayarının Yapılması

 • 21

  6- Tuşuna basılır. Program başlama dakikası yanıp sönmeye

  başlar. Veya tuşları ile program başlama dakikası

  belirlenir.

  7- Tuşuna basılır. Program bitiş saati yanıp sönmeye başlar.

  Veya tuşları ile program bitiş saati belirlenir.

  8- Tuşuna basılır. Program bitiş dakikası yanıp sönmeye başlar.

  Veya tuşları ile program bitiş dakikası belirlenir.

  9- Tuşuna basılır. Sıcaklık göstergesi yanıp sönmeye başlar.

  Seçilen programdaki çalışma sıcaklığı veya tuşları ile

  seçilir.

  10- Tuşuna basılır işareti görünür. Sıcaklık ayar göstergesi

  yanıp sönmeye başlar. Seçilen programdaki istenilen DT

  (gidiş/dönüş) sıcaklık farkı veya tuşları ile seçilir.

  11- Tuşuna basılır. Ayarlanmak istenen diğer zaman programı

  seçilerek 3. maddeden başlanarak zaman programları ayarlanır.

  12- Bütün zaman programlarının ayarlanması mecburiyeti yoktur.

  Zaman programlarından 1'i veya 2'si de ayarlanabilir.

  13- Programlama bittikten sonra tuşuna basıldığında yada 10

  saniye herhangi bir tuşa basılmazsa yapılan ayarlar kayıt edilerek

  ayar menüsünden çıkılır.

  Kısa süreli bulunmama durumlarında tuşuna 2-3 saniye basarak

  cihazın kapanmasını sağlayın. Böylelikle (elektrik ve yakıt beslemeyi

  etkin halde bırakarak) kombi aşağıdaki sistemlerle korunmuş

  olacaktır:

  6.6.1. Geçici Kapatma

  6.6. Cihazın Kapatılması

 • 22

  Donma Koruma Fonksiyonu: Kombi içerisindeki su sıcaklığı 5°C'nin

  altına düşerse, pompa ve ısıtma çalışarak su sıcaklığını yeniden

  güvenlik değerlerine (35°C) getirmek üzere çalışmaya başlayacaktır.

  Anti-frost döngüsü süresince ekranda sembolü görülür.

  Anti-Blokaj Fonksiyonu: Cihaz içindeki pompa ve üç yollu vana her 18

  saatte devreye girer.

  Cihazı uzunca bir süre çalıştırmayacaksanız, tuşunu 2-3 saniye

  bastıktan sonra cihaz sigortasını kapatının. Bu durumda cihaz donma

  koruması çalışmayacağı için donma riskine karşı sistemdeki suyu

  boşaltın.

  6.6.2. Kısa Süreli Kapatma

 • 23

  7. ELEKTRİK ŞEMASI

 • 24

  Ürünün garanti süresi boyunca cihaz ile ilgili malzeme ve üretim

  hatalarına karşı kullanıcıya ücretsiz servis sağlamaktayız. Kullanım

  sırasında bir problemle karşılaştığınızda lütfen satış sonrası hizmetler

  departmanımız ile temasa geçiniz. Cihazın yetkisiz olarak onarım ve

  bakımı cihazı garanti kapsamından çıkartacaktır. Daha sonra olacak

  olan arıza ve kazalardan firmamız sorumlu olmayacaktır

  Arıza Kodu Arıza Çözüm

  E0 1-Su basıncı yetersiz 2-Su basınç anahtarı arızası

  1-Su basıncı 1-2 bar arasına ayarlayın 2- Yetkili servisi arayın

  E1 1-Isıtıcı sensörü arızası

  Bir süre beklediğiniz halde aynı hata kodunu almaya devam ediyorsanız yetkili servisi arayın

  E3 Su sıcaklık 85

  oC üzerinde

  uyarısı 1 dakika sonra cihaz çalışmaya başlayacaktır

  E4 Limit thermostat devrede uyarısı

  1-Sıcaklık 85 oC nin altına

  indiğinde çalışmaya başlayacaktır. 2-Bir süre beklendiği halde aynı hata kodu alınmaya devam ediyorsa yetkili servisi arayın

  E5 1-Boru tıkalı veya vana kapalı 2-Pompa arızası 3-Akışölçer arıszası

  1-Isıtma tesisatında kapalı vana olup olmadığını kontrol edin ve pislik tutucuyu temizleyin 2-Yetkili servisi arayın

  9. ARIZA BULMA - GİDERME TABLOSU

  8. ONARIM ve SERVİS

 • 25

  PROBLEM SEBEBİ

  Ko

  ntro

  l pa

  nelin

  de ış

  ık y

  ok

  Tu

  şla

  r ça

  lışm

  ıyo

  r

  Ya

  nık

  kokusu v

  ar

  Isıtm

  a s

  ıcaklığ

  ı yete

  rli de

  ğil

  Ku

  llan

  ım s

  uyu ıs

  ınm

  ıyo

  r

  Ba

  ğla

  ntıla

  rda s

  u s

  ızın

  tısı v

  ar

  Sık

  sık

  su e

  ksiltiy

  or

  Em

  niy

  et v

  entili s

  u a

  kıtıy

  or

  ÇÖZÜM YOLLARI

  1-Elektrik yok. 2-Kaçak akım rölesi veya sigorta kapalı 3-Güç kartı ile kontrol panosu kartı bağlantı sorunu 4-Ekran kart arızası

  X X

  1-Elektrik olup olmadığı kontorl edin 2-cihaz kaçak akım rölesi ve sigortası kontrol edilmesli 3-Yetkili servisi arayın

  1-Bağlantılar uygun yapılmamış. 2-.Sızdırmazlık contası arızalı

  X

  1-Bağlantılar yenidenyapılmalı. 2-Sızdırmazlık contaları yenilenmeli

  Tuş takımı veya elektronik kart arızası

  X Yetkili servisi arayın

  1-Uygunsu kablo kullanımı 2-Gevşek bağlantı

  X Cihazı kapatın. Yetkili servisi arayın

  Yüksek basınç X Boşaltma vanasından fazla suyu boşaltın

  1-Su vanası yeterli açılmamış 2- Akış sensörü arızası

  X

  1-Su vanasını tamamen açın 2- Yetkili servisi arayın

  1-Rezistans arızası 2-Limit termostat akımı kesti 3-Triyak arızası 4- Kontrol kartı arızası

  X X Yekili servisi arayın

  Tesisat borularında su sızıntısı var

  X Isıtma sistemi tesisatındaki kaçağı giderin

  Yetersiz su basıncı X Su basıncını kontrol edin

 • 26

 • 27

 • 28

 • 29

 • 30

  Isı Cihazları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

  Namık Kemal Mah. Marmara Cad. No:74

  Ümraniye - İstanbul

  Tel. : +90 216 369 85 36-37

  Fax : +90 216 385 95 45

  E-Mail : [email protected]

  Merkez Servis :

  Namık Kemal Mah. Marmara Cad. No:74

  Ümraniye - İstanbul

  Tel. : +90 216 360 71 21-22

  Fax : +90 216 360 72 25

  mailto:[email protected]