DECLARACIÓ DE LA SITUACIÓ DE L’ACTIVITAT - mutua ?· LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES Les dades facilitades…

Download DECLARACIÓ DE LA SITUACIÓ DE L’ACTIVITAT - mutua ?· LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES Les dades facilitades…

Post on 01-Aug-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

<ul><li><p>LLEI DE PROTECCI DE DADESLes dades facilitades sincorporaran als fitxers que MTUA INTERCOMARCAL, MATEPSS nm. 39, t declarats davant lAEPD i que nicament seran utilitzadesper a les finalitats o gestions derivades daquest document.Pot exercir els drets daccs, rectificaci, cancellaci i oposici respecte a les dades personals recollides, mitjanant carta escrita adreada a: MTUA INTERCOMARCAL, Avinguda dIcria, 133-135 / 08005 Barcelona, o per correu electrnic: lopd@mutua-intercomarcal.com</p><p>Signatura</p><p>, de/d de 20</p><p>En/Na Nm. de la Seguretat Social</p><p>amb DNI/NIE Codi de compte de cotitzaci de lempresa</p><p>En/Na Nm. de la Seguretat Social</p><p>amb DNI/NIE Codi de compte de cotitzaci de lempresa</p><p>DECLARACI DE LA SITUACI DE LACTIVITATNoms per a treballadores autnomes</p><p>Na</p><p>amb nmero de la Seguretat Social</p><p>i amb domicili a</p><p>(1)s titular dun establiment mercantil, industrial o duna altra naturalesa </p><p>Que aquest establiment t el domicili social a</p><p>Que lactivitat econmica, ofici o professi s la de</p><p>1- Gestionada per:</p><p>amb DNI/NIE</p><p>GPREF07-2 Pgina 1 de 1</p><p>S NO</p><p>declara sota la seva responsabilitat que:</p><p>i que durant la situaci de risc durant lembars o la lactncia natural, lactivitat queda en la segent situaci:</p><p>2- Cessament temporal o definitiu de lactivitat durant la situaci de risc durant lembars o la lactncia natural del titular de</p><p> lestabliment.</p><p>3- O, el contrari, declara que est incls en el rgim especial de treballadors per compte propi o autnoms per ra de lactivitat</p><p> econmica de </p><p>i amb domicili a</p><p>4- Declaro, sota la meva responsabilitat, que la data de cessament efectiu en lactivitat s el</p><p>(1) Si marca la casella NO haur demplenar el punt 3.</p><p>A. - Familiar:</p><p>En/Na Nm. de la Seguretat Social</p><p>Parentiu</p><p>amb DNI/NIE Codi de compte de cotitzaci de lempresa</p><p>B. - Empleat de l'establiment:</p><p>C. - Una altra persona:</p><p>,</p><p>,</p><p>Na: Seguretat Social: DNI/NIE: Adrea: 1: Adrea_1: Activitat: 2: En_Na_1: Seguridad Social_1: DNI/NIE_1: Codigo_1: Parentiu: 3: En_Na_2: Seguretat Social_2: DNI/NIE_2: Codigo_2: En_Na_3: Seguretat Social_3: DNI/NIE_3: Codigo_3: 4: 5: Activitat_1: Adrea_2: Data: Lloc: dia: mes: any: </p></li></ul>

Recommended

View more >