declaraciÓ de la situaciÓ de l’activitat - mutua ?· llei de protecciÓ de dades les dades...

Download DECLARACIÓ DE LA SITUACIÓ DE L’ACTIVITAT - mutua ?· LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES Les dades facilitades…

Post on 01-Aug-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LLEI DE PROTECCI DE DADESLes dades facilitades sincorporaran als fitxers que MTUA INTERCOMARCAL, MATEPSS nm. 39, t declarats davant lAEPD i que nicament seran utilitzadesper a les finalitats o gestions derivades daquest document.Pot exercir els drets daccs, rectificaci, cancellaci i oposici respecte a les dades personals recollides, mitjanant carta escrita adreada a: MTUA INTERCOMARCAL, Avinguda dIcria, 133-135 / 08005 Barcelona, o per correu electrnic: lopd@mutua-intercomarcal.com

  Signatura

  , de/d de 20

  En/Na Nm. de la Seguretat Social

  amb DNI/NIE Codi de compte de cotitzaci de lempresa

  En/Na Nm. de la Seguretat Social

  amb DNI/NIE Codi de compte de cotitzaci de lempresa

  DECLARACI DE LA SITUACI DE LACTIVITATNoms per a treballadores autnomes

  Na

  amb nmero de la Seguretat Social

  i amb domicili a

  (1)s titular dun establiment mercantil, industrial o duna altra naturalesa

  Que aquest establiment t el domicili social a

  Que lactivitat econmica, ofici o professi s la de

  1- Gestionada per:

  amb DNI/NIE

  GPREF07-2 Pgina 1 de 1

  S NO

  declara sota la seva responsabilitat que:

  i que durant la situaci de risc durant lembars o la lactncia natural, lactivitat queda en la segent situaci:

  2- Cessament temporal o definitiu de lactivitat durant la situaci de risc durant lembars o la lactncia natural del titular de

  lestabliment.

  3- O, el contrari, declara que est incls en el rgim especial de treballadors per compte propi o autnoms per ra de lactivitat

  econmica de

  i amb domicili a

  4- Declaro, sota la meva responsabilitat, que la data de cessament efectiu en lactivitat s el

  (1) Si marca la casella NO haur demplenar el punt 3.

  A. - Familiar:

  En/Na Nm. de la Seguretat Social

  Parentiu

  amb DNI/NIE Codi de compte de cotitzaci de lempresa

  B. - Empleat de l'establiment:

  C. - Una altra persona:

  ,

  ,

  Na: Seguretat Social: DNI/NIE: Adrea: 1: Adrea_1: Activitat: 2: En_Na_1: Seguridad Social_1: DNI/NIE_1: Codigo_1: Parentiu: 3: En_Na_2: Seguretat Social_2: DNI/NIE_2: Codigo_2: En_Na_3: Seguretat Social_3: DNI/NIE_3: Codigo_3: 4: 5: Activitat_1: Adrea_2: Data: Lloc: dia: mes: any: