De Wmo in Almere: samen meer voor elkaar telt mee, iedereen doet mee, ... kan doen en zelfstandig kan leven en wonen. Dat lukt ... u met het formulier ‘Verzoek beindigen voorziening’.

Download De Wmo in Almere: samen meer voor elkaar telt mee, iedereen doet mee, ... kan doen en zelfstandig kan leven en wonen. Dat lukt ... u met het formulier ‘Verzoek beindigen voorziening’.

Post on 07-Feb-2018

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SAMEN MEER VOOR ELKAAR IN ALMERE - Zaterdag 12 oktober 2013 Pagina 4 van 5

  De Wmo in Almere: samen meer voor elkaar Iedereen telt mee, iedereen doet mee, iedereen draagt bij

  We willen ervoor zorgen dat iedereen in Almere mee kan doen en zelfstandig kan leven en wonen. Dat lukt alleen als we naar elkaar omkijken. En als we kiezen voor maatwerk. De huidige manieren van ondersteunen vol-doen niet meer. Er is te veel versnippering en te weinig

  samenwerking. Het moet anders en beter en het kan goedkoper. Loopt u tegen problemen aan in uw dage-lijks leven, dan kunt u een gesprek aanvragen met de gemeente. Samen brengen we de situatie in kaart en komen we tot de juiste combinatie van oplossingen.

  Oplossingen waar u voor langere tijd mee geholpen bent. Van tijd tot tijd gaan we opnieuw met u in ge-sprek. We bespreken of de ondersteuning die u krijgt nog wel de juiste is. Het doel is altijd: zorgen dat u zelf weer verder kunt.

  Wat doe ik als... ik hulp bij het huishouden krijg en ik ga verhuizen naar een andere gemeente?

  Geef uw verhuizing vier weken van tevoren door aan het Servicepunt Z van de gemeente Almere. Dat doet u met het formulier Verzoek beindigen voorziening. U vindt dit formulier op almere.nl/servicepuntz. U kunt het formulier ook aanvragen via telefoonnummer 14 036. Vergeet niet om uw verhuizing ook te melden bij de leverancier van uw huishoudelijke hulp. Na uw

  verhuizing kunt u contact zoeken met uw nieuwe ge-meente over hulp bij het huishouden. Eventueel kunt u eerder al uitzoeken bij uw nieuwe gemeente hoe zij werken. Elke gemeente heeft zijn eigen werkwijze. Bij de ene gemeente kunt u direct hulp bij het huishouden aanvragen. Bij de andere gaat u eerst in gesprek over uw situatie en over wat u nodig heeft in uw nieuwe huis.

  Wist u dat u dit jaar extra kilometers kunt reizen met de Valys-taxi?

  Mensen die gebruikmaken van Valys-vervoer kun-nen in 2013 geen 450, maar 600 kilometer reizen. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft het kilometerbudget ver-hoogd. Dit omdat er anders geld overblijft dat wel voor deze regeling bedoeld is. De extra kilo-meters zijn alleen bedoeld voor mensen met een standaard kilometerbudget. De kilometers worden automatisch toegevoegd aan uw reistegoed.

  Wie aan het eind van het jaar nog Valys-kilometers over heeft, raakt die kwijt. U kunt ze niet meenemen naar 2014. Maak dus gebruik van de kilometers nu het nog kan. Wilt u weten hoeveel kilometers u op dit moment nog heeft? Kijk dan op valys.nl of bel met de reserveerlijn: 0900-96 30 (lokaal tarief).

  Samen meedoen mogelijk maken

  Als gemeente werken we samen met heel veel organisaties en instellingen op het gebied van wonen, werken, welzijn en zorg. En van die organisaties is MEE IJsseloevers. Dit najaar hebben we een nieuwe overeenkomst getekend om onze samenwerking te bekrachtigen.

  MEE is er voor iedereen die zelf of in zijn/haar directe omgeving te maken heeft met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij zaken als opvoeden, leren en werken, wonen, geld-zaken en vrije tijd. De medewerkers van MEE werken nauw samen met medewerkers van de gemeente. Deze samenwerking gaat steeds beter en je merkt dat we veel kennis en ervaring kunnen uitwisselen.

  De gemeente en MEE streven er allebei naar om de eigen kracht en het eigen netwerk van Almeerders te versterken. Die ambitie wordt de komende jaren steeds belangrijker. De gemeente krijgt de komende jaren namelijk meer verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld op het gebied van jeugd, werk en langdurige zorg. Tegelijkertijd komt er

  minder geld voor beschikbaar dan er nu is. Dat maakt het niet gemakkelijker. Toch zien we die nieuwe taken als een kans.

  Het biedt ons namelijk de mogelijkheid om het anders en beter te regelen. Slimmer en makkelijker voor u als inwo-ner. Hoe we dat precies doen, daar experimenteren we al mee in een aantal wijken. Dat doen we samen met allerlei organisaties en nog belangrijker met wijkbewoners zelf. Zo zorgen we dat we goed zijn voorbereid op de toekomst.

  Ineke SmidtWethouder Participatie, Zorg en Inkomen

  meeijsseloevers.nl

 • SAMEN MEER VOOR ELKAAR IN ALMERE - Zaterdag 16 november 2013 Pagina 5 van ?

  almere.nl/servicepuntz

  Is het dementie?Uw moeder van 82 loopt naar de keuken om iets te pakken, maar daar aangekomen weet ze niet meer wat het was. De laatste tijd komt ze wel vaker niet op het juiste woord. En ze lijkt zich ook wat anders te gedragen dan voorheen. Wordt ze gewoon vergeet-achtig of is het misschien dementie?

  Het is belangrijk om alert te zijn op beginnende signa-len van dementie. De tien belangrijkste signalen staan verderop op deze pagina. Maakt u zich zorgen? Blijf er niet mee rondlopen. Bij twijfel of bij vragen kunt u terecht bij uw huisarts.

  Hulp combinerenIs de diagnose van dementie eenmaal gesteld, dan werkt het vaak goed om professionele hulp te combineren met

  mantelzorg en hulp door vrijwilligers. De vrijwilligers-cordinator van de Vrijwilligers- en Mantelzorgcentrale Almere (VMCA) vertelt hoe dat in zijn werk kan gaan.

  We kregen het verzoek om een vrijwilliger in te zet-ten voor een mevrouw met dementie. Het doel was om elke week samen koffie te drinken en een spelletje te doen. We voerden een eerste gesprek met de zoons van de mevrouw. Hun moeder bleek door de demen-tie veel behoefte te hebben om te gaan lopen. Vooral rond lunchtijd. Ze ging elke dag naar de supermarkt en kocht daar dingen die ze helemaal niet nodig had.

  Met de zoons sprak ik af dat ik een vrijwilliger ging zoeken die met hun moeder zou willen lunchen. Ik vond al snel een enthousiaste vrijwilligster die al erva-ring had met dementie in haar eigen familie. Er bleken geen juiste voedingsmiddelen in huis voor de lunch. De vrijwilligster nam de mevrouw daarom elke keer

  mee om samen boodschappen te doen. Van tevoren maakten ze een boodschappenlijstje om impulsaan-kopen te voorkomen. Dat werkte heel goed.

  Door haar loopdrang gebeurde het regelmatig dat mevrouw niet thuis was op het moment dat de vrij-willigster voor de deur stond. De zoons belden hun moeder daarom een aantal keren op de dagen dat de vrijwilligster zou komen. Ondanks haar dementie vond mevrouw de bezoekjes van de vrijwilligster zo belang-rijk dat ze haar loopdrang kon beheersen. Tot de tijd kwam dat de mevrouw moest worden opgenomen in een verzorgingstehuis, bleef de vrijwilligster de bezoek-jes voortzetten.

  Meer weten?Wilt u weten wat vrijwilligers van de VMCA voor u zouden kunnen betekenen? Kijk dan op vmca.nl of bel naar (036) 534 14 04.

  Uitgebreide zorgverzekering voor Almeerders met een laag inkomen

  Zorg is duur. Daarom is een goede ziektekostenverze-kering van belang. De gemeente Almere en Agis bieden mensen met een minimuminkomen een goede collectieve zorgverzekering aan. Als u een uitkering ontvangt, of een vergelijkbaar laag inkomen, dan kunt u mogelijk gebruik-maken van dit aanbod.

  De voordelen U krijgt 7,5% korting op de premie. De maandpremie

  voor de basisverzekering is 91,34 euro. De premie voor de aanvullende verzekering is 40,90 euro.

  U krijgt goede vergoedingen voor brillen, contactlenzen, de tandarts, orthodontie, alternatieve zorg en de eigen bijdrage voor thuiszorg.

  U betaalt het eigen risico gespreid met een maandelijks bedrag van dertig euro.

  U krijgt niet te veel rekeningen. Zorgverleners sturen de rekeningen rechtstreeks naar Agis.

  De betaling vindt automatisch plaats via uw bijstands-uitkering (indien van toepassing).

  VoorwaardenDe verzekering is niet alleen bedoeld voor bijstandsge-rechtigden. Ook mensen met een inkomen tot 110% van het minimum mogen gebruik maken van de verzekering. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met een WIA-, WAO- of AOW-uitkering. U mag geen schulden hebben bij uw huidige verzekeraar. Op gezondverzekerd.nl kunt u meer informatie vinden over de verzekering.

  Aanvragen?Inwoners van Almere die mogelijk recht hebben op deze verzekering, ontvangen binnenkort een brief. Bij de brief zit een aanmeldformulier. Wilt u meer weten over de ver-zekering, dan kunt u ook bellen met de gemeente Almere via telefoonnummer 14 036. Wij kunnen dan kort met u bespreken of u in aanmerking komt voor de collectieve zorgverzekering. Langskomen bij de balie Sociale Zaken in het stadhuis mag natuurlijk ook. Zorg wel dat u dit doet vr 20 december 2013.

  Tien signalen van dementieDe eerste verschijnselen van dementie kunnen nau-welijks opvallen. Toch is het erg belangrijk om alert te zijn op de volgende signalen:

  1. Vergeetachtigheid2. Problemen met dagelijkse handelingen3. Vergissingen met tijd en plaats4. Taalproblemen5. Kwijtraken van spullen6. Slecht beoordelingsvermogen7. Terugtrekken uit sociale activiteiten8. Veranderingen in gedrag en karakter9. Onrust10. Visuele problemen

  Meer weten? Kijk op alzheimer-nederland.nl of bel 0800- 50 88 (gratis). Met vragen kunt u ook te-recht bij uw huisarts.

Recommended

View more >