de leraar als regisseur; van referentieniveaus naar doelgericht rekenonderwijs

Download De leraar als regisseur; van referentieniveaus naar doelgericht rekenonderwijs

Post on 24-Jan-2015

2.243 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie over de rol van de docent als het gaat om de invoering van doelgericht rekenonderwijs. Gepresenteerd door KPC Groep tijdens de startconferentie van het Steuntpunt taal en rekenen.

TRANSCRIPT

 • 1. De leraar als regisseurVan referentieniveaus naardoelgericht rekenonderwijs Wilma Willems

2. Doel van de workshop Ik krijg handreikingen om het rekenonderwijs in mijn klassen doelgericht en effectief vorm te geven. 3. Een voorbeeld http://www.youtube.com/watch?v=p2ynqzTK1Lk 4. Opzet

 • Wat?
 • -Referentieniveaus rekenen
 • Hoe?
  • Invloed van de leraar: wat werkt?
  • Doelgericht werken in de klas
  • Opbrengstgericht werken op schoolniveau
 • Tot slot: Waar ga je morgen in je klas mee aan de slag?

5. Referentieniveaus: de geschiedenis

 • Veel geluiden over dalend rekenniveau
 • Nederland kent geen centraal leerplan
 • Uitgeverijen regelen het curriculum
 • Nederland kent wel kerndoelen en eindtermen
 • Politieke tendens om eisen te stellen, te centralisereren, te controleren als het gaat om de basisvaardigheden

6. Opbouw van de referentieniveaus 7. 8. Vier domeinen in de referentieniveaus

 • Getallen
 • Soorten getallen, samenhang, bewerkingen
 • Verhoudingen
 • Verhoudingen en percentages, begrip, samenhang, berekeningen
 • Meten & meetkunde
 • Meten: begrip van en berekeningen met maten
 • Meetkunde: de ruimte om ons heen beschrijven
 • Verbanden
 • Tabellen, grafieken en diagrammen, met numerieke gegevens of verbanden, regelmaat

9. Fundamenteel en streefniveau

 • Twee kwaliteiten:
 • Fundamentele kwaliteiten
 • (meer toepassingsgericht)
 • Streefkwaliteiten
 • (voorbereiding abstracte
 • wiskunde)
 • Elke kwaliteit
 • (fundamenteel en streef)
 • heeft drie niveaus
 • Geen 4F voor rekenen:
 • dat is wiskunde

3F 2F 1F 10. Voorbeeld in het domein meten:Welke typen kennis zijn hier nodig? Foto: SLOA-onderzoek 2010

 • Paraat hebben
 • Functioneel gebruiken
 • Weten waarom

11. Beoogde resultaten eind basisonderwijs

 • Leerlingen: o.a. PrO en LWOO

75% haalt 1F- niveau 25% haalt 1F-niveau niet Hiervan haalt 25%1S-niveauBron: adviesrapport Meijerink (2008) 12. D EP R A K T I J K?

 • Het WAT
 • is in de referentieniveaus beschreven
 • Het HOE
 • is aan de scholen

13. De invloed van de leraar is groot!

 • Wat werkt?
 • Doelgericht werken: waar werk je met leerlingen naartoe?
 • Doelgericht waarnemen: analyse van de toetsresultaten
 • Doelgericht onderwijsbehoeften van de leerlingen begrijpen
 • Doelgericht onderwijs plannen: een periode- en groepsplan met (convergente en/of divergente) differentiatie
 • Doelgericht rekenlessen geven: bijv. het directe instructiemodel
 • Leerlingen actief betrekken bij de doelen in de periode
 • Aansluiten bij het handelings- en denkniveau van de leerlingen veel oefenen geeft geen garantie!
 • Evalueren en reflecteren (nameting)
 • Bron: De leraar als regisseur (Willems & Verbeeck, 2011)

14. Opbrengstgericht werken: de klas Evalueren(NATOETS) /reflecterenAansluiten bij niveau van de leerlingen Leerlingen actief betrekken bij de doelen in de lessen Rekenlessenvoorbereiden:directe instructiePeriodeplan /groepsplan, met differentiatie Waarnemen (VOORTOETS) / analyseren:begrijpen van onderwijsbehoeftenDoelen stellenper periode en les 15. In de praktijk het domein metenNa toetsanalyse (waarnemen en begrijpen) doelgericht aan de slag Onderwijsbehoeften scherp: doelen en aanpak duidelijk!Een periodeplan / les met doelen Aansluiten bij handelings- en denkniveau:een m2 ervaren!Bron: SLOA-onderzoek 2010 16. De ijsbergmetafoor: aansluitenbij het rekenniveau 17. Effecten op leerprestaties

 • Versnellen in curriculum .88
 • Feedback geven.73
 • Relatie leraar-leerling .72
 • Metacognitieve vaardigheden aanleren.69
 • Strategien aanleren.60
 • Directe instructie.59
 • Sociaal-economische status kind.57
 • Doelstellingen expliciteren.56
 • Hoge verwachtingen leraar.43
 • Samenwerkend leren.41
 • Schoolleider.36
 • Huiswerk.29
 • Klassengrootte.21

Bron: Hattie, 2009 18. Opbrengstgericht op schoolniveau

 • Visie op rekenonderwijs
 • Leerlingen adequaat volgen
 • Leerlijnen met tussendoelen
 • Curriculum horizontaal en verticaal uitwerken
 • Experts geven rekenlessen
 • Roosterposities clusteren: twee docenten voor drie klassen, met materialen per domein
 • Rekenen niet alleen bij wiskunde, ook AK, EC, BGP
 • Uniformiteit in instructie van cruciale leermomenten
 • (Extra) zorg en begeleiding

19. Met als resultaat Ehm 75 % [email_address] Hartelijk dank en veel succes!