de blauwe kei 2015

Download De blauwe kei 2015

Post on 22-Jul-2016

217 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Publicatie voor De Blauwe Kei 2015 door Jong VLD Antwerpen.

TRANSCRIPT

 • GWENDOLYN RUTTEN

  GWENDOLYN RUTTEN werd geboren in Hasselt, op 26 juni 1975, maar verhuisde reeds als kind naar Aarschot, waar ze nog steeds woont. In 1998 haalde ze haar licentiaat in de rechten aan de KU Leuven; het jaar daarna een postgraduaat in de internationale betrekkingen van dezelfde instelling met summa cum laude. Reeds vanaf het begin van haar prille loopbaan had de politieke microbe haar te pakken. Na stages bij de Europese Unie en Verenigde Naties ging ze aan de slag als adviseur van Karel De Gucht, toenmalig voorzitter van de VLD. Na een driejarig intermezzo in de Europese instellingen werd ze benoemd tot kabinetschef van de vice-minister-president van de Vlaamse Regering: aanvankelijk Fientje Moerman, nadien Dirk Van Mechelen. Haar intelligentie en werklust bleven niet onopgemerkt en ze kon dan ook met wijde steun binnen liberale kringen de electorale arena betreden. In 2006 werd ze verkozen tot gemeenteraadslid in Aarschot en in 2007 en 2009 nam ze deel aan resp. de federale en Europese verkiezingen. Tussen 2010 en 2014 zetelde ze in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar ze zich onder meer toelegde op nancile dossiers. Sinds de vorige verkiezingen zetelt ze in het Vlaams halfrond, van waar ze kritisch en constructief bijdraagt tot het dagelijks Vlaams beleid.Uiteraard kennen we Gwendolyn niet in

  de eerste plaats voor haar parlementaire rol, maar als partijvoorzitter. Haar eerste kandidatuur voor het voorzitterschap stelde ze in 2009 en sinds 8 december 2012 staat ze aan het roer van onze moederpartij. Meteen na haar benoeming stond ze voor de monumentale taak om de partij succesvol door de moeder aller verkiezingen te loodsen. Het startschot tot een politieke lente voor de Vlaamse liberalen gaf ze met haar manifest De Gengageerde Burger. Wie de overeenkomstige website bezocht, kreeg meteen een idee van de stijl die Gwendolyn wou hanteren: wie wou,

  kon namelijk zlf aantekeningen maken bij het boek en in discussie gaan met andere lezers. Na de voorstelling volgde een serie gespreksavonden in heel Vlaanderen, waarop een aantal experten in uiteenlopende onderwerpen hun visie op de 21ste eeuw kwam geven en genteresseerde partijleden rechtstreeks met hen in debat konden gaan. Dit participatietraject culmineerde in het ideologisch congres, waar de lijvige toekomstverklaring van Open Vld bediscussieerd, geamendeerd en uiteindelijk geadopteerd werd. Kort hierna volgde dan het programmacongres voor de federale

  Mei 2015

  DE BLAUWE KEI

  ROLAND DUCHTELET

  INTERVIEW MET

  WILLIAM MOSTMANS, POLITIEK SECRETARIS

  JONG VLD ANTWERPEN MET GOESTING IN DE TOEKOMST, EN DE BLIK OP EUROPA.

  NAAR EEN GEREGULEERDE LEGALISERING

  VAN CANNABIS

  KISS ME, Im Liberal! Eline Joukes

  Column Toby Fischler

  BLAUWE KEI 2015

  A n t w e r p e n

  P.7 P.2 P.5 P.5 P.4

 • 2 3

  EINDELIJK AFDELING VAN HET JAAR!

  Ik hoor u al zeggen: Met slechts n concurrent uit het verre Vlaams -niet Midden-Brabant kan ik het ook. Edoch, laat me abstractie maken van de merites van de collegas van Huldenberg: Zelfs al is de kuip klein en de pekel brak, men weet welk vlees er in zit.Met een goed track record trokken we naar de jong VLD kiezer in de hoop mogelijke

  vooroordelen tegen ons, Antwerpenaren, te overwinnen. Antwerpenaren zijn een beetje de inverse van de Berbers van Bart De Wever: Onze hoogmoed bemoeilijkt soms ons integratieproces in de rest van Vlaanderen.Dat track record ging trouwens verder dan statistieken over leden en aanwezigen op activiteiten. Statistieken worden immers gebruikt zoals een dronkeman een lantaarnpaal gebruikt: Vaak ter ondersteuning, zelden om iets te belichten. Ons verkiezingsprogramma bestond uit een visualisatie van de hoogtepunten van het voorbije jaar. U weet wel: Die momenten dat u als Open VLD mandataris het gevoel kreeg dat er een vervelende kiezel in uw schoen was blijven steken wanneer u de ochtendkrant opensloeg. Het is niet dat onze ambitie zich beperkt tot het belichamen van die kiezel. Het is echter wel door op tijd aan de alarmbel te trekken dat we als jonge liberalen het verschil kunnen maken. Jong VLD Groot-Antwerpen heeft laten zien dat het daarvoor de nodige moed en overtuiging heeft.Een overtuiging hebben is geen vrijblijvend cognitief proces. Wie het goede meent te kennen, moet er ook naar leven. Daarom gaan elke maand bestuursleden een handje helpen bij Kamiano om voedsel te bedelen aan dakloze mede-Antwerpenaren. We zoeken nog een reclamebureau dat hiervoor een passend logo kan bedenken. En een hashtag. Budget is bespreekbaar.In tussentijd kunnen we alvast op zoek naar een datum en een caf om ons liquide prijzengeld te innen. U bent dan eveneens welkom.

  Driewerf hoera! JongVLD Groot Antwerpen is afdeling van het jaar geworden. Na talrijke malen net naast die prijs te hebben gegrepen was het op 31 januari 2015 eindelijk zo ver. Niets of niemand, dus ook niet de concullegas van afdeling Huldenberg konden verhinderen dat JongVLD Groot Antwerpen dit jaar beslag legde op deze prijs.

  Bavo De Mol

  JONG VLD ANTWERPEN MET GOESTING IN DE TOEKOMST, EN DE BLIK OP EUROPA.

  Voor vele Vlamingen speelt Europa een rol in de marge. Te weinig burgers hebben een adequate kennis inzake het Europese politieke en institutionele gestel, een probleem waar de Vlaamse media actief toe bijdragen. Toch wordt, met voorstellen als de energie unie en de eengemaakte digitale markt, Europa elke dag meer relevant.

  Met uitzondering van de verkiezingen in mei 2014, heeft Europa de afgelopen jaren niet prominent op de agenda van Jong VLD Antwerpen gestaan. Vandaag verbinden we ons ertoe ons de komende termijn te verdiepen in het wel en wee van de Europese Unie in al zijn aspecten. Als lokale afdeling in een wereldstad verruimen we onze blik. Themas als diversiteit, religie en innovatie kunnen vandaag moeilijk nog worden behandeld vanuit een zuiver lokaal, regionaal of zelfs nationaal perspectief. Telkens stuiten we op het besef dat dergelijke dossiers worden benvloed vanuit een hoger beleidsniveau.

  Uiteraard kunnen we als lokale jongerenafdeling niet rechtstreeks wegen op het beleid dat door middel van uitzonderlijke dossierkennis in Brussel en Straatsburg wordt gevoerd. We kunnen via informatie, discussie en participatie echter wel onze mening kenbaar maken en zo hopelijk onze stempel drukken op het nationale standpunt tegenover Europa. Want de stem van jongeren moet worden gehoord, ook in de hoogste echelons van de internationale politiek. Hoewel het Europees Parlement niet meer het olifantenkerkhof van weleer is, klinkt de stem van jongeren nog teveel als ge uister. En dat terwijl de huidige jonge generatie voor enorme uitdagingen staat, uitdagingen over welke vandaag moet worden nagedacht en gediscussieerd.

  en Vlaamse verkiezingen, onder de slogan Vlaanderen vleugels geven.De overtuigingskracht van het herbronde Vlaams liberalisme en de positieve campagne die Open Vld voerde, konden bijna 600 000 kiezers overtuigen om hun vertrouwen te geven aan de blauwe kandidaten: een opvallende score binnen de heersende politieke constellatie. Door ijzersterk onderhandelwerk bij de Vlaamse en federale formaties kon Gwendolyn Open Vld bovendien niet alleen een stem in de parlementen, maar ook in de Vlaamse en federale regering geven. Het is dan ook veilig te stellen dat door haar management van de partij de stem van de Vlaamse liberalen luid te horen valt in het maatschappelijk debat en onmogelijk te negeren valt: een verdienste die volgens Jong VLD Antwerpen een Blauwe Kei waard is!

  Onze Blauwe Klinker 2015, ROLAND DUCHTELET, mogen we vanavond verwelkomen in zijn gewezen thuisbasis: hij werd namelijk geboren in Merksem, op 14 november 1946. Hij behaalde zowel diplomas burgerlijk ingenieur elektronica en toegepaste economische wetenschappen aan de KU Leuven, waar hij eveneens zeer actief deelnam aan de studentenprotesten van mei 68. Zijn curriculum vitae leest als een hoofdstuk van de geschiedenis van de Belgische elektronica-industrie. Van de ondernemingen waarin hij een actieve rol speelt, is halfgeleiderfabrikant Melexis waarschijnlijk de bekendste, maar ook bedrijven als Elmos, X-Fab, Epiq, Sensor-Nite en Catalyst Semiconductor konden pro teren van zijn economische en technologische expertise. Daarnaast staat hij binnen Belgi bekend als voorzitter van voetbalclub Standard Luik en ex-voorzitter van Sint-Truiden VV. Ook in het buitenland doet zijn naam bij voetbalfans een belletje rinkelen, vooral bij de supporters van Charlton Athletic FC, FC Carl Zeiss Jena en AD Alcorcn, waarin hij eveneens

  belangrijke aandelen heeft.Zijn credentials als entrepreneur staan dus buiten kijf, iets wat wij als jonge liberalen uiteraard zr weten te appreciren. Zijn engagement beperkt zich echter niet tot zijn ondernemerschap. In 1994 begon hij de politieke partij BANAAN (Beter Alternatieven Nastreven Als Apathisch Nietsdoen), een afscheuring van ROSSEM, nancieel te ondersteunen. Hoewel dit partijtje toentertijd weinig serieus genomen werd (in 1995 behaalden hun kandidaten slechts 0.7% van de stemmen), leven een aantal ideen uit hun partijprogramma nog steeds voort in het publiek debat wr met dank aan onze Blauwe Klinker, die deze principes reeds uitlijnde in zijn boek NV Belgi: verslag aan de aandeelhouder en consequent bleef verdedigen. Een groot deel van de gewezen BANAAN-leden sloot zich aan bij Vivant, de door Duchtelet in 1997 opgerichte beweging en partij die in 2007 met het oog op de nakende verkiezingen zou fuseren met de toenmalige VLD en het Liberaal Appel tot n grote liberale familie: Open Vld was geboren. Het meest herkenbare en actueel besproken idee van Vivant is ongetwijfeld het basisinkomen: een uitkering die elke burger zou ontvangen ter vervanging van het huidige sociale zekerheidsysteem, met als voornaamste hypothetische voordelen een minimalisatie van de