day 2 filipino 5

of 11 /11
Magbigay ng limang pangngalan na makikita sa inyong kapaligiran.

Author: duper-maldita

Post on 15-Apr-2017

201 views

Category:

Education


11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Day 2 filipino 5

Magbigay ng limang pangngalan na makikita sa inyong kapaligiran.

Page 2: Day 2 filipino 5
Page 3: Day 2 filipino 5
Page 4: Day 2 filipino 5
Page 5: Day 2 filipino 5

Pagpapanood ng maikling video clip.

Ano-ano ang pamantayan sa panonood?

Page 6: Day 2 filipino 5
Page 7: Day 2 filipino 5

Ano ang ipinakita sa video? Ano ang naunawaan nyo sa video?Ano ang ginagamit na panghalili sa mga pangngalan?

Page 8: Day 2 filipino 5

Ano ang tamang salitang pamalit sa pangngalan?

Ano ang panghalip?

Page 9: Day 2 filipino 5

Pangkatang GawainUnang pangkat – magrarap ang pangngalanIkalawang Pangkat – magpapakita ng isang

dula-dulaan ang panghalipIkatlong Pangkat – magpapakita ng tula

gamit ang pangngalan at panghalipIka-apat na Pangkat – awitin ang Isang

Komunidad

Page 10: Day 2 filipino 5

Magtala ng limang (5) pangngalan ng tao, bagay, lugar at pangyayari na nais mong pahalagahan. Gawin sa kuwaderno.

Page 11: Day 2 filipino 5

Takdang AralinPaano natin pahahalagahan

ang mga bagay-bagay, mga tao sa ating kapaligiran?