dav rapport

Download DAV rapport

Post on 14-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DAV rapport af Lisa, Louise og Kristine

TRANSCRIPT

 • ProjektrapportDanskAngolanskVenskab

  Multimedieteknologi&Interaktionsdesign

  Udarbejdetaf:

  LisaSecherMcAllister

  LouiseEllerbk

  AnneKristineMrcherKnudsen

  Websitetsadresse:

  http://multimedieteam.dk/0512/lisa/wp/

  Kontaktpersonigruppen:

  LisaMcAllister

  Email:mcallisterlisa@hotmail.com

 • Lisa Secher McAllister Multimedieteknologi & Interaktionsdesign Dato for aflevering: 12-03-12 Louise Ellerbk Projektrapport Anne Kristine Mrcher Knudsen Dansk Angolansk Venskab

  Side 2 af 23

  Indholdsfortegnelse

  Indholdsfortegnelse .......................................................................................................................................... 2

  Indledning ......................................................................................................................................................... 3

  Metode ......................................................................................................................................................... 3

  UdviklingsmetodenHOME................................................................................................................................ 3

  Foranalyse..................................................................................................................................................... 4

  Undersgelsestrinnet ................................................................................................................................... 4

  Designtrinnet ................................................................................................................................................ 4

  Realiseringstrinnet........................................................................................................................................ 5

  Afgrnsning.................................................................................................................................................. 5

  Tidsplan......................................................................................................................................................... 5

  Undersgelse .................................................................................................................................................... 6

  Informationsindsamling................................................................................................................................ 6

  Brainstorm .................................................................................................................................................... 6

  Design ............................................................................................................................................................... 6

  Informationsdesign....................................................................................................................................... 6

  Interaktionsdesign ........................................................................................................................................ 7

  Prsentationsdesign .................................................................................................................................... 7

  Designparametre .......................................................................................................................................... 8

  Form ......................................................................................................................................................... 8Typografi .................................................................................................................................................. 9Farver ..................................................................................................................................................... 10Illustration .............................................................................................................................................. 10

  Komposition................................................................................................................................................ 11

  AIDAmodellen........................................................................................................................................ 11Poyntereyetracking .............................................................................................................................. 12

  Realisering....................................................................................................................................................... 13

  Videreudvikling ........................................................................................................................................... 13

  Konklusion....................................................................................................................................................... 13

  Evaluering ................................................................................................................................................... 13

 • LisaSecherMcAllister Multimedieteknologi&Interaktionsdesign Datoforaflevering:120312 LouiseEllerbk ProjektrapportAnneKristineMrcherKnudsen DanskAngolanskVenskab

  Side 3 af 23

  IndledningDetteprojekterafrundingenpkursetMultimedieteknologiogInteraktionsdesign,oger

  udarbejdetforkundenDanskAngolanskVenskab.DanskAngolanskVenskab,ogskaldetDAVi

  opgaven,nskeretredesignafderesnuvrendewebsitehttp://www.dav.nu.DAVeren

  foreningenstiftetafengruppedanskeogangolanskevenner,somnskeratsttteAngolas

  befolkningmedhjlptilselvhjlp.Foreningensformler,atfremmekontakt,forstelseog

  venskabmellemDanmarksogAngolasbefolkningergennemudbredelseafinformationomAngola

  iDanmark,atetablereogstttehumanitre,socialeogkulturelleprojekter,somhjlperden

  hrdestramtedelafAngolasborgerkrigshrgedebefolkning,samtatsamarbejdemedandreikke

  politiskeorganisationeromovennvnteml.

  Kravettilprojekteter,atwebsitetskalvrep34sider,mensrapportenskalhaveetomfangp

  ca.10sider.

  Metode

  Projektetbestraftoelementer,etwebsiteimplementeretiWordPressogentilhrende

  projektrapport,dererudarbejdetpbaggrundafHOMEudviklingsmetoden.

  WordPress,somwebsiteterudvikleti,eretopensourceblogsystemskrevetiPHP.Dererbde

  mulighedforatinstallereplugins,skiftetemaogtilfjetagstilsineposter.

  HOMEmetoden,erenhelhedsorienteretogbenmetodetiludviklingafalleslagsdigitalemedier,

  idettetilfldeetwebsite.Metodenbeskftigersigbdemedprojektledelseogmedudviklingaf

  digitalemedier.Formletmedmetodener,atsttearbejdetisystematgredesignerensvalg

  sammenhngende,velovervejedeogkonsekventeiforholdtilopgaven.

  UdviklingsmetodenHOME HOMEeretakronymforHolistic,OpenMultimediadevelopmentmEthod.

  MetodenerudvikletafLouiseHarderFischerogMarieOosterbaan.Deprsentererdensom

  vrendeenhelhedsorienteretogbenmetodetiludviklingafalleslagsdigitalemedier,ogdener

  derforrelevantiforholdtiludviklingenafvoresDAVwebsite.

  Mankandogargumenterefor,atidetvoresprojekteryderstbegrnsetiforholdtiltid,

  ressourcerogomfang,vildetikkevrendvendigtellerhensigtsmssigtatanvendemangeafde

  delelementersomindgriHOMEmetoden.Denertydeligvisudvikletmedstrreprojekterforje,

 • LisaSecherMcAllister Multimedieteknologi&Interaktionsdesign Datoforaflevering:120312 LouiseEllerbk ProjektrapportAnneKristineMrcherKnudsen DanskAngolanskVenskab

  Side 4 af 23

  mendenharalligevelvretetnyttigtredskabforos,ogviharstruktureretvoresprojektarbejde

  udfradefiretrinHOMEmetodenindeholder:

  ForanalyseKundemdetvarforosstartskuddetforprojektet.Viindsamledesmegetinformationsommuligt

  frakundenomkringderesnskertildesignafogindholdpsitet,formlmedsitetoghvilken

  mlgruppedenskedeathenvendesigtilviasitet.

  Derblevinterntigruppenudarbejdetenprojektbeskrivelsesomhjlptilatstterammerfor

  voresprojekt1.

  UndersgelsestrinnetMedudgangspunktideinformationervihavdeindsamletfrakunden,lavedevipdettetrinet

  mindmapderskullehjlpeosvidereiprocessen2.Mindmappetsynliggjordehvilkenretningvi

  nskedeatudvikleprojektetioggavosetoverblik.

  Viskitseredeentidsplanforprojektetmedudgangspunktidettidsforbrug,somvipdettidspunkt

  iprocessenforventede,atdeenkeltedelemttekrve.Dervarssamtidigtafsatpladstilat

  noteredetreelletidsforbrugvedprojektetsafslutning,ogsomdetfremgraftidsplanen3

  harmonererdetforventedeogdetreelletidsforbrugikke.Detvardogforventetfravoresside,s

  dervarafsatekstratidafivorespersonligetidsplaner.

  DesigntrinnetViudarbejdedepdettestadieafprocessenetflowchart4ogetstoryboard5forsitetsledes,atvi

  fikvoresvisionerogiderframindmappetkonkretiseret.Derblevbrugtmegentidpatudvlge

  etpassendetemaogpluginsforsitet,somkunnefungereindenforderammervihavde.Daderfra

  kundenssideafvaretstrktnskeom,atbibeholdedetgrafiskeudtryksomlogoogbannergav

  detennaturligudfordringogbegrnsning.

  1 Se bilag A 2 Se bilag B 3 Se bilag C 4 Se bilag D 5 Se bilag E

 • LisaSecherMcAllister Multimedieteknologi&Interaktionsdesign Datoforaflevering:120312 LouiseEllerbk ProjektrapportAnneKristineMrcherKnudsen DanskAngolanskVenskab

  Side 5 af 23

  RealiseringstrinnetPdettestadieblevselvesitetskabt,ogvrdienafdeforegendetriniHOMEmetodenblev

  synliggjort,dadetvargennemdemstrukturenforprojektetblevopbygget.Tidsplanen,

  mindmappet,flowchartetogstoryboardetbetdvihavdeoverblikogmlrettethedpdette

  vigtigestadieafprocessen.

  AfgrnsningVihariudarbejdelsenafsitetforDAVforetagetvissefrav