daniken erich von - czy sie mylilem

Download Daniken Erich von - Czy sie mylilem

Post on 06-Jun-2015

1.626 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Polish translation

TRANSCRIPT

ERICH VON DNIKEN

CZY SI MYLIEM?Nowe wspomnienia z przyszoci - Rozmowa z moimi Czytelnikami

Jednym z najmilszych dowiadcze w yciu Jest by celem nie bdc trafionym. Winston Churchill (1874-l968)

Przed mniej wicej dwudziestu laty napisaem swoj pierwsz ksik. W cigu nastpnych dwch lat od tego momentu proponowaem j kolejno 25 (sownie: dwudziestu piciu) niemieckojzycznym wydawnictwom. Z mi sercu regularnoci po jakim czasie znajdowaem w skrzynce na listy maszynopis z doczonym do niego stereotypowym licikiem zaczynajcym si od sw: aujemy bardzo... nie mieci si w naszym profilu... itd. Wreszcie w odruchu rozpaczy wysupaem ostatnie pienidze, wsiadem do mojego rozklekotanego volkswagena i pojechaem do Hamburga, aby zaproponowa panu doktorowi Thomasowi von Randow, wczesnemu redaktorowi dziau naukowego tygodnika Die Zeit, wydrukowanie przynajmniej kilku fragmentw mojej ksiki. Doktor von Randow zaprotegowa mnie telefonicznie w wydawnictwie Econ - u pana Erwina Bartha von Wehrenalp - i kilka dni potem znalazem si w Dusseldorfie przed jego wielkim biurkiem. Spojrza na mnie sceptycznie znad szkie okularw i owiadczy: - Moemy ewentualnie zaryzykowa skromny nakad, powiedzmy: nie wicej ni trzy tysice egzemplarzy. W lutym 1968 Wspomnienia z przyszoci ukazay si na ksigarskim rynku. W tym czasie redaktorem naczelnym szwajcarskiego tygodnika Die Weltwoche by nieyjcy ju dzi dr Rolf Bigler - modemu podwczas Jurgowi Ramspeckowi podlegay materiay odcinkowe. (Pan Ramspeck jest dzi zastpc redaktora naczelnego tego tygodnika.) Obydwaj panowie byli zafascynowani moj ksik i przedrukowali j w caoci. Wywoao to istn lawin. W krtkim czasie w samej tylko Szwajcarii sprzedano 20000 egzemplarzy ksiki, sukces rozcign si poza granice mojego kraju na Republik Federaln i Austri. W marcu 1970 roku wydawnictwo Econ wypucio trzydzieste wydanie Wspomnie, co dao w sumie 600 tysicy egzemplarzy. Liczc z wydaniami kieszonkowymi i klubowymi Wspomnienia z przyszoci miay na samym tylko obszarze niemieckojzycznym czny nakad ponad 2,1 miliona egzemplarzy. Ksik przeoono na 28 jzykw, ukazaa si w 36 krajach, na

jej podstawie nakrcono flm pod tym samym tytuem. Po jego emisji w telewizji amerykaskiej, w Nowym wiecie wybucha epidemia Dnikenitis (okrelenie magazynu Time). Poruszony przeze mnie temat Czy nasi przodkowie byli wiadkami wizyty z Kosmosu? sta si powszechnym przedmiotem dyskusji. Wraz z fal sukcesw pojawia si rwnie fala krytyki. W ksice zatytuowanej Czy bogowie byli astronautami? profesor Ernst von Khuon zebra artykuy siedemnastu naukowcw. Cz tekstw bya jednoznacznie negatywna, cz za utrzymana w tonie agodnej przychylnoci. Od tego momentu na caym dosownie wiecie jak grzyby po deszczu pojawia si poczy ksiki erujce na moim powodzeniu. Wrd nich zdarzay si produkty zupenie aosne. W telewizyjnych dyskusjach, prowadzonych nie wiadomo dlaczego pod szyldem audycji naukowych, bardzo czsto dochodzio do wypowiedzi niewiele majcych wsplnego z naukowoci. Jak powiada Norman Mailer: Jeli idzie o krytykw, to odnosi si czasem wraenie, i niektrzy myl maszyn do pisania z krzesem elektrycznym. Ja t egzekucj przeyem. Czy piszc Wspomnienia z przyszoci myliem si w zasadniczych punktach? Byem - do czego kady nowicjusz ma pene prawo - naiwny, porwany tematem i o cae niebo mniej samokrytyczny, ni staem si pniej w wyniku wasnych rozwaa i wskutek atakw caej rzeszy krytykw. Bardzo czsto dawaem si ponie entuzjazmowi, a nadto chtnie akceptowaem informacje, ktre wydaway mi si przydatne - przy pniejszych weryfikacjach bywaem jednak czasem niemile zaskoczony. Zdarzao mi si te oprze na pracach powanych autorw naukowych, by zosta potem pouczonym, i pogldy owego pana dawno ju zostay podwaone. Wskutek takich wanie przypadkw okrzyknito mnie wszem i wobec autorem podwaonym, odwieszajc moje pogldy na wtym haku. Haczyk tkwicy w tego rodzaju sdach podwaajcych moje tezy by i jest nadal ten sam: ot moi antagonici - tak samo jak ja - reprezentuj cakowicie osobiste pogldy i maj pene prawo, tak jak i ja, przy nich pozosta. Oto przykady: Napisaem wwczas o mapach tureckiego admiraa Piri Reisa, ktre podziwia mona w paacu Topkapi w Istambule, co nastpuje: Rwnie precyzyjnie wyrysowane s tam wybrzea Pnocnej i Poudniowej Ameryki. Zdanie to zostao potem podwaone, poniewa istotnie

kontury obu Ameryk widoczne s jedynie w oglnych zarysach. Ta zaakceptowana przeze mnie korekta w adnej jednak mierze nie odbiera mapom Piri Reisa ich sensacyjnego charakteru, poniewa pokazuj one lini brzegow Antarktydy, ktra przecie ukryta jest pod warstw wiecznych niegw i lodu. Jednym z czekajcych na odpowied pyta pozostaje, w jaki sposb tego rodzaju dziea kartograficzne mogy powsta w czasach Kolumba. Swego czasu zacytowaem informacj, jakoby w Chinach znaleziono w jednym z grobw pod Szu-Szu fragmenty aluminiowego pasa, podczas kiedy de facto - tak wiadomo otrzymaem z Chin - chodzio o specjalnie hartowany stop srebra. Podobnie czas skorygowa informacj o prastarym elaznym obelisku w Indiach, ktry nie ulega korozji mimo wystawienia na dziaanie atmosfery - obelisk zacz w kilku miejscach rdzewie, sam to widziaem. W zwizku z postaciami, obrazami i wydarzeniami opisanymi w powstaym okoo 2000 lat przed Chrystusem sumeryjskim eposie Gilgamesz, zastanawiaem si, czy wspomnianej w nim Bramy Soca nie naleaoby czy ze synn Bram Soca w Tiahuanaco na paskowyu boliwijskim, co byoby potwierdzeniem tezy o pokonywaniu przez naszych praprzodkw olbrzymich odlegoci. Wkrtce sam doszedem do wniosku, e takie spekulacje to czysty wymys: Brama Soca z Tiahuanaco otrzymaa swoj nazw dopiero od wspczesnych archeologw, a jak si nazywaa przed tysicami lat, nie wie nikt. Podczas mojej pierwszej podry do Egiptu w roku 1954, mj przyjaciel z akademika Mahmud Grand, mieszkajcy w Kairze, powiedzia mi, e niewielka wysepka na Nilu w pobliu Assuanu nazwana zostaa Elefantyna, poniewa widziana z lotu ptaka przypomina sylwetk sonia. Informacja ta utkwia w szarych komrkach dziewitnastolatka prawdopodobnie dlatego, e ju wwczas pasowaa do mojego pniejszego spojrzenia na wiat. Dzi wiem ju, e obok tej poudniowej twierdzy granicznej Egiptu przechodziy po prostu wyprawy zdajce do Nubii na soniach. Wszystko to s przykady pomyek, ktrych byo w mojej pierwszej ksice znacznie wicej, przyznaem si do nich, ale nie spowodowao to zawalenia si adnego z zasadniczych filarw gmachu mylowego, jaki udao mi si stworzy. Jeli chodzi o tego rodzaju pomyki, to trzeba zway, e w owym czasie stawiaem kroki po nie odkrytej ziemi. Postpowaem w moim odczuciu bardzo uczciwie, poniewa kade pytanie zaopatrywaem przysugujcym mu pytajnikiem, byo ich w sumie 323. Moi jake skrupulatni zazwyczaj krytycy raczyli t

okoliczno przeoczy. Przyjem zasad, by w miar moliwoci informowa tylko i wycznie o rzeczach, ktrych sam dotknem, ktre sam widziaem i sfotografowaem. Jest to zasada, ktrej nie trzymaj si niekiedy nawet prace naukowe, jak przyszo mi si z czasem przekona. Istniej take ksiki pisane przez naukowcw i technikw, ktre - w caoci, bd czciowo - potwierdzaj moje tezy! Niechtnie, ale jednak potwierdzaj. O tym, jak z Szawa mona przemieni si w Pawa, opowiada w swojej ksice Joseph F. Blumrich, ktry w okresie swego nawrcenia kierowa wydziaem projektw NASA w Huntsville. Oto co pisze: Caa sprawa zacza si od rozmowy telefonicznej pomidzy Long Island i Huntsville. Nasz syn, Christoph, opowiada nam midzy innymi, tak na zasadzie co by wam tu jeszcze powiedzie', e wanie przeczyta niesychanie interesujc ksik, ktr my te koniecznie musimy przeczyta i w ktrej chodzi o przybyszy z Kosmosu, ktrzy odwiedzili Ziemi. Tytu mia brzmie Wspomnienia z przyszoci. Autor? Nie jaki Erich von Dniken. Jako posuszni rodzice poszlimy za rad naszego oczytanego syna i zamwilimy rzeczone dzieo. Jeli o mnie chodzi, to zgodziem si je zamwi, poniewa wiem, e tego rodzaju ksiki zawsze s pasjonujc lektur. Czasami s wrcz ekscytujce. W odlegych czasach, krajach i regionach wiata, o ktrych niewiele wiemy, potrafi si dzia wspaniae rzeczy. Jako inynier zajmujcy si od roku 1934 budow samolotw, od lat jedenastu za projektujcy wielkie rakiety none i satelity, wiedziaem oczywicie z gry, e to wszystko brednie. Jasna sprawa! No i po jakich szeciu czy siedmiu tygodniach nadesza z Niemiec zamwiona ksika, a z ni par innych. - C, Dniken moe poczeka. Kiedy przyszed czas na niego, pierwsza zacza czyta moja ona. Dzi nie pamitam ju, co wtedy robiem czy czytaem. Pamitam za to bardzo dokadnie, e niezliczon ilo razy przerywaa mi moje niezwykle oczywicie wane rozmylania okrzykami zdziwienia i penymi entuzjazmu stwierdzeniami, e koniecznie, ale to koniecznie musz t ksik przeczyta! No i oczywicie przytaczaa mnstwo cytatw. Ja tylko umiechaem si z wyyn mojej wiedzy. I tak na nasze pikne amerykaskie Poudnie zawita listopad, a z nim dzie, kiedy nie mogem ju odkada lektury Dnikena. Musiaem przynajmniej do niego zajrze i chociaby

wyrywkowo przeczyta. Byo to wieczorem, gdzie tak drugiego, a moe trzeciego listopada. Nigdy nie zapomn godzin spdzonych nad t ksik! Czytam wic sobie, umiecham si i miej w gos, i powoli zaczynam si troch zoci, e daem si namwi na lektur, bo przecie z gry wiedziaem, czego mog si spodziewa! Wtedy natrafiem na to miejsce, gdzie Dniken pisze o przeyciach proroka Ezechiela. Byem zachwycony: nareszcie co technicznego, co, do czego mog si ustosunkowa na gruncie moich zawodowych dowiadcze. Wszystko wskazywao na to, e jest dostatecznie duo szczegw i bd mg to sprawdzi! Wystarczy podej do regau, wyj Bibli i udowodni onie i sobie samemu, dlaczego ten Dniken absolutnie nie moe mie racji. Zamknem ksik, pooyem j niezbyt delikatnie na stole i wyjaniem mojej zdumionej maonce, co zaraz zrobi. Takie byo przynajmniej moje przekonanie. Zaczem znowu czyta, tym razem proroka Ezechiela, o ktrym do tego wieczora wiedziaem tylko tyle, e istnia. Zaraz w pierwszym rozdziale natrafiem na zdanie: Ich nogi byy proste, a stopa ich ng bya jak kopyto cielcia i lniy jak polerowany brz. To by werset sidmy. Dla lepszego zrozumienia tego, co teraz nastpi, musz ws