dalaj lama-saveti o umiranju i boljem zivotu

Download Dalaj Lama-Saveti o Umiranju i Boljem Zivotu

Post on 04-Mar-2015

217 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

DALAI lama Savjeti o umiranju i boljem ivotu / Njegova Svetost dalaj-lama ; . -Zagreb : Mozaik knjiga, 2004. Prijevod djela: Advice on daying and living a better life. ISBN 953-196-356-8 I. Lamaizam -- Temeljna naela 440618088 Njegova Svetost dalaj-lama Preveo i priredio dr. Jeffrev Hopkins SAVJETI O UMIRANJU i boljem ivljenju S engleskoga preveo Predrag Raos Mozaik knjiga

Svatko umire, ali nitko nije mrtav. TiBETSKA IZREKA Sadraj Predgovor 9 1. Svijest o smrti 33 2. Osloboenje od straha 46 3. Pripremanje za smrt 62 4. Uklanjanje prepreka pred povoljnom smru 78 5. Osiguravanje povoljnih preduvjeta za smrtni trenutak 84 6. Meditacije u smrtnom asu 91 7. Unutranja graa 105 8. Jasno svjetlo smrti 123 9. Reagiranje na prelazno stanje 140 10. Osiguranje povoljnog ponovnog roenja 153 11. Svakodnevna razmiljanja o pjesmi 159 Dodatak 165 Predgovor Tibet je poznat po svom dubokom pronicanju u dubine ljudskoga uma. Kao riznica buddhistikog nauka, Tibet je dugo odravao tradiciju duhovnog vjebanja i uenja usmjerenu na izraavanje tih dubokih stanja uma i njihovu primjenu za postizanje duhovnog napretka. Ja sam pak svoje naukovanje o tim sustavima zapoeo koncem 1962. u Tibetsko-mongolskom samostanu u New Jersevju. Dok sam tako u tom samostanu ivio skoro pet godina, nauio sam tibetski jezik, a uz to sam meditirao i izuavao iroku lepezu tema. To mi je omoguilo da, kad sam se u ljeto 1968. vratio u samostan, uzmognem valjano ocijeniti velianstveno izlaganje o raznim temama - kako velikim tako i malim - iz usta vremenog lame Kensura Ngawanga Lekdena, ovjeka koji je 1959., kad su kineski komunisti provalili u Tibet, bio opat samostana Tantra u Lhasi, prijestolnici te zemlje. Na svom je izlaganju lama nekoliko puta spomenuo duboku knjigu o smrti to ju je donio sa sobom. Objasnio je kako je ta knjiga silno korisna kad se pribliimo kraju ivota, i to zato to podrobno opisuje sve dublja umna stanja kroz koja prolazi samrtnik, ali nam i govori kako da se za njih pripremimo. Zatim je dodao kako kroz iste faze prolazimo i svakodnevno kad odlazimo na poinak ili se budimo iz sna, ba kao i kad padamo u nesvijest, kiemo ili doivljavamo orgazam. Ostao sam duboko zadivljen. Ve sam po laminom kratkom izlaganju sadraja te knjige shvatio da je naa uobiajena razina svijesti vrlo povrna u usporedbi s tim dubljim stanjima. Poelio sam o tome doznati vie, pa ga zamolio da me uputi u taj tekst, ali je on to odloio za neku drugu zgodu. Napokon sam 1971. krenuo, zahvaljujui Fulbrightovoj stipendiji, na nekoliko mjeseci izuavanja u drutvu jednog od

laminih tibetskih uenika, a koji je predavao u Njemakoj na Ham-burkom sveuilitu. Tu sam odsjeo u neemu to bi se najbolje dalo opisati kao veliki ormar. Prijatelj je tibetskog uenjaka iznad prozora u ostavi napravio uzani leaj do kojeg su vodile ljestvice, a ispod njega postavio siuni pisai stol. Jedne noi, na samom poetku mog boravka, u uzbudljivom mi se snu pojavio lama i to u blistavom vlastitom liku ali sa est godina, i bez oiljaka od boginja to ih je inae imao na licu kao odrasli ovjek. Stao mi je na prsa pa izjavio: Vratit u se. Tada sam shvatio da je umro. Produio sam za Indiju, u kojoj sam ostao preko godinu dana, i pritom posluao dva niza predavanja Njegove Svetosti dalaj-lame, za mnogih se audijencija s njim uputao u duge rasprave, dobivao od njega privatnu podu-ku, preveo njegov tekst o rastu vezanosti za svijet i praznini, a osim toga i posluio kao prevodilac druini studenata koja je zatraila da ih primi. Vrativi se u Sjedinjene Drave, otiao sam ravno u samostan u New Jersevju, s namjerom da pretraim stvari lame Kensura Ngawanga Lekdena i pronaem knjigu o umiranju. 10 I onda sam je na svoju radost i naao! Proitao sam je i od dvojice lama zatraio tumaenje. Knjiga je na meni ostavila dubok trag. Ona i povrne i duboke razine uma opisuje tako ivo da nam omoguuje zamiljanje kako, na tom krajnjem putu preo-braenja, sve dublje i dublje prodiremo u um. Shvativi da bi ta graa mnogima bila dragocjena, upitao sam Njegovu Svetost dalaj-lamu bi li mogao napisati komentar o jednom drugom tekstu na istu temu, naime o pjesmi to ju je u sedamnaestom stoljeu napisao prvi panen-lama (a koju je ve bio prokomentirao autor knjige o umiranju koju sam netom bio proitao). Izrazio sam miljenje da bi se tako dobila pristupanija knjige, i dalaj-lama se s tim sloio. Nekoliko su me dana kasnije pozvali u unutranji ured Njegove Svetosti, pa sam, opremljen magnetofonom, sjeo pred njega. Njegova je Svetost, crpei pri tumaenju tog teksta iz irokog dijapazona predaja i iskustava, razloila do ivih pojedinosti strukturu buddhistike dubinske psihologije ba kao i sam proces umiranja i razdoblje od smrti do sljedeeg ivota. Pritom je dalaj-lama opisao i kako uvjebani jogini izraavaju duboke razine svijesti potrebne za duevni preobraaj. Dirljivim je rijeima govorio o vrijednosti stalne svjesnosti o vlastitoj smrti, o tehnikama njezina postizanja, o svladavanju straha u trenutku smrti, a takoer i o onom meustanju izmeu dva ivota te o pomoi drugim umiruima. Njegove su pouke sr ove knjige. Da bih u vama stvorio nekakvu predodbu o tome kakav je dojam kod mene tog dana stvorio dalaj-lama, dopustite mi da citiram nekoliko biljeaka iz moje knjige Kultiviranje suuti (Cultivating Compassion), gdje raspravljam o meditiranju o naravi stvarnosti: 11 Dalaj-lama vam savjetuje da se prepustite takvoj meditaciji o nekome ili neemu do ega jako drite, ali tako da doivljaj praznine ne protumaite krivo, to jest kao obezvrjeivanje subjekta - do njega ete i dalje jako drati, ali ete ga sad sagledati na drugi nain. U doba kad me je poduavao o tome u svom uredu u Indiji, moj je doivljaj bio izvanredno jak. Jednoga popodneva, dok sam ga promatrao preko pisaeg stola - a iza lea mu se irio niz prozora - sunce se ve bilo spustilo prilino nisko nad dolinom Kangra. Predmet su naeg razgovora bile faze umiranja - bilo je to duboko izlaganje dubljih razina uma, razina na kojima je izgraena ne samo smrt, nego i sve svjesno iskustvo. Kad govori tibetski, dalaj-lama posjeduje nevjerojatno snaan izraz - jer govori istodobno i vrlo brzo i vrlo jasno - pa na jednu temu us-mjeruje silno mnotvo razliitih uenja. Prizor je bio blistav zbog sjaja sunca preko itavog jarko naranastog neba - kao na drugom stupnju etiri suptilne svijesti kroz koje prolazimo u trenutku smrti. Osjeao sam se kao kod kue kao nikad u ivotu. Kad sam iziao iz njegove sobe, zatravio me pogled na zasnijeeni vrhunac iznad Dhar-msale. Krenuo sam prema svojoj sobi smjetenoj nie na obronku, pa preao preko mjesta

gdje je i s druge strane pucao pogled na brdo. Prostor je izmeu dvije planine ispunila duga, tvorei potpuni krug. Bilo je to neto zapanjujue! Nekoliko dana kasnije, ba kad sam odlazio s posljednje po-duke kod dalaj-lame, spremajui se na povratak u 12 Sjedinjene Drave, u trenutku kad sam stigao do vrata, on mi je rekao: To je kao san. Nato ja: Sto to? To je kao san, odgovorio mi je on. ak i u tom najivljem i najdragocjenijem razdoblju ivota, on me natjerao da razmiljam o praznini tog dragocjenog doivljaja. Praznina ne ponitava pojave; ba naprotiv, ona je sasvim spojiva s djelatnou, ba kao i s prihvaanjem drutvenih vrijednosti. Djelovanje dalaj-lamina nauka Nauk dalaj-lame prepun je pojedinosti o samom procesu umiranja, ali i praktinih savjeta. Kroza nj sam stekao mnoge predodbe o postupnom uruavanju svijesti, te nauio mnogo toga to e se kasnije pokazati vrlo korisnim. Dok su mi se otac i mati odmarali u svojoj malenoj zimskoj kuici na Floridi, otac je doivio modani udar. Imao je tada osamdeset i jednu godinu. Ja sam u tom trenutku bio daleko, ak u Vancouveru, gdje sam predavao na Sveuilitu Britanske Kolumbije, zbog ega sam u tom gradu i ostao kad su moja tri brata otila na Floridu posjetiti bolesnoga oca. Svi smo doivjeli veliko olakanje kad se otac digao iz komatoznog stanja, pa se ak i vratio kui. Pa ipak, kad sam nekoliko tjedana kasnije, poto su braa otila, stigao i sam, otac se ve bio vratio u bolnicu, i opet u komatoznom stanju. 13 Jednog je dana, leei tako na leima, otvorio oi. Okrenuo se prema meni, pa smo zapoeli blagi razgovor. I tako mi je u jednom trenutku, s bolnim odsjajem u oima, rekao: Ne bi mi vjerovao kad bih ti ispriao to se sve u ovoj bolnici zbiva. Upitao sam se to je time mislio rei, a pogled mi je odlutao do televizora na dnu njegova kreveta. Davala se nekakva vrua bolnika sapunica, a onda sam opazio i da mu je bolnica na jastuk stavila maleni zvunik. Dok je leao u komi, sluao je sve te programe! Nakon nekog sam mu vremena rekao to je zapravo izvor tih njegovih ideja, pa mu onda i iskljuio zvunik, jer sam se prisjetio dalaj-lamina nauka kako je, kad se ponemo bliiti smrti, najvrjednije od svega imati nekoga tko e te podsjetiti na kreposne misli. Nekoliko dana kasnije oevo se stanje prozlilo, pa je potonuo u duboku komu. Posjetivi ga jedne veeri, otkrio sam da su ga premjestili u drugu sobu. Ovaj je put iz televizora tretao nekakav kviz. elio sam ga iskljuiti, ali mi je sestra rekla da taj kviz jako voli jedan skoro gluhi bolesnik u susjednom krevetu. Smeteno sam sjeo na dno oeva kreveta i upitao se to sad. Televizor je zagrmio pitanje o brodu koji je potonuo na puini, pa sam pomislio da bih sad mogao bar zapoeti razgovor s onim drugim bolesnikom. Znate li kako se zvao taj brod? viknuo sam. Kad se na njemu nije pomaknuo ni jedan mii, shvatio sam da je i on u komatoznom stanju. Ali se moj otac uspravio u postelji i rekao: Andrea Dona. Bio je lucidan, i sve je to sve vrijeme sluao! Iskljuio sam TV, a onda smo zapoeli lijep razgovor. Bio je opet onaj stari, sa svime zadovoljan. Zatraio je krekere i mlijeko, i sestra mu ih je donijela na posebno 14 njean nain. Neko smo vrijeme tako avrljali, a kad sam odlazio, upitao sam ga: Da pozdravim mamu? A to misli, odgovorio mi je veselo. Sutradan su rano ujutro majku nazvali iz bolnice i javili joj da je otac noas umro. Kako mi je bilo drago da je pred smrt doao k svijesti i da mu se vratilo dobro raspoloenje.