daikin vrf

80
DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

Upload: yasturk-yasturk

Post on 24-Mar-2016

309 views

Category:

Documents


14 download

DESCRIPTION

daikin vrf catalog

TRANSCRIPT

Page 1: daikin vrf

DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKANDEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

Page 2: daikin vrf

Daikin, endüstriyel, ticari ve konut tipi kullanım için yüksek

kaliteli iklimlendirme ekipmanlarını 70 yıldır başarılı bir şekilde

üretme deneyimine dayanan dünya çapında bir üne sahiptir.

İklimlendirme ve çevreİklimlendirme sistemleri, önemli düzeyde iç mekan konforu sağlayarak, çok zor iklim koşullarında bile ideal çalışma ve yaşam koşulları sağlamaktadır. Geçtiğimiz yıllarda, çevre kirliliğini azaltma ihtiyacı yönünde küresel bilinç oluşturmayı hedefleyen, Daikin’in da içinde bulunduğu bazı üreticiler, klima sistemlerinin üretilmesi ve işletimi ile ilgili ortaya çıkan olumsuz etkileri sınırlamak amacıyla çok büyük çaba gösterdiler. Bu sayede, enerji tasarrufu ve gelişmiş çevre koruma tekniklerine sahip modeller geliştirilerek, çevre üzerindeki etkinin sınırlanmasına önemli bir katkıda bulunulmuştur.

Daikin Europe N.V.

Çevre Bilinci

s. 02

Daikin Europe N.V.

Page 3: daikin vrf

i ç indeki ler

İçindekiler

s. 03

GİRİŞ 4

ÖZELLİKLER 10

1. Geniş Uygulama Yelpazesi 102. Çevre Bilinci 203. Montaj ve Bakım Kolaylığı 23

DIŞ ÜNİTELER 28

1. VRVIII 282. VRV-WII 383. Aksesuarlar 40

İÇ ÜNİTELER 42

1. Özellikler 422. Teknik özellikler 49

HAVALANDIRMA 62

1. HRV - Isı Geri Kazanımlı Havalandırma 622. FXMQ-MFV1 - %100 Taze Havayla Çalışabilen Ünite 643. VRV+EXV-kit - Klima Santraline Bağlanabilen VRV Uygulamaları 65

GÜÇLÜ SEÇİM PROGRAMLARI 661. VRV XPRESS 662. VRV PRO 67

KULLANICI DOSTU KONTROL SİSTEMLERİ 68

1. Bireysel Kumanda Sistemleri 682. Merkezi Kumanda Sistemleri 703. Network Çözümleri 714. Aksesuarlar 76

Page 4: daikin vrf

VRV Sistemlerinin Tarihçesi

• 1987Daikin Industries Ltd. tarafından 1982 yılında geliştirilen orijinal VRV iklimlendirme sistemi VRV standart formatında Avrupa’da piyasaya sunuldu. VRV D serisi tek bir dış üniteye bağlı 4 iç üniteden şartlandırılmış hava sağlayabiliyor.

• 1994Sürekli yüksek kalite ve verimlilik, VRV konseptinin geniş kitlelerce kabul görmesini ve Daikin’ın ISO9001 sertifikasıyla ödüllendirilen ilk Japon iklimlendirme sistemleri üreticisi olmasını sağladı. Daikin, VRV teknolojisinde başka bir dev gelişme de tek 1 dış üniteden 16 adede kadar iç üniteyi çalıştırabilen VRV Inverter H serisidir.

• 1990Bu senenin sonunda, tek bir dış üniteden 8 adet iç üniteyi çalıştırabilen yeni VRV Inverter G serisi üretilmeye başlandı. Inverter kapasite kontrolü sistem etkinliği ve verimliliğini büyük ölçüde arttırdı.

• 1991Aynı soğutma devresinde farklı iç ünitelerden eşzamanlı olarak soğutma ve ısıtma sağlayan VRV ısı geri kazanımlı sistemin piyasaya sürülmesiyle 1991 yılında bir adım ileri gidildi.

• 1992Enerji verimliliği ve sistem esnekliği alanında yapılan düzenli iyileştirmeler, taze hava beslemesinin (HRV) ve bilgisayarlı yönetimin (DACMS) VRV’de bir araya getirildiği gelişmiş Hi-VRV’nin geliştirilmesini sağladı.

• 1998CFC esaslı tüm ekipmanların üretiminin aşamalı olarak durdurulacağı tarihlerin yaklaşmasıyla Daikin Europe, R-407C kullanan VRV klima ünitelerinin üretimini hızlandırdı.

Daikin Europe 25. kuruluş yıl dönümünü kutlarken bir ISO14001 çevre sertifikası ile ödüllendirildi ve R-407C kullanan yalnız soğuk ve heat pump VRV Inverter K serisini piyasaya sürdü. 16 adede kadar iç ünite 1 tek dış üniteye bağlanabiliyor.

s. 04

Page 5: daikin vrf

• 2000Yüksek kapasiteli sistem ihtiyaçlarının artmasından dolayı Daikin Europe, R-407C kullanan heat pump VRV Plus serisini piyasaya sürdü. Tek bir soğutma çevriminde 32 iç ünite bağlanabiliyor.

• 2001VRV Plus serisine son olarak, R-407C kullanan VRV Plus ısı geri kazanımlı seri eklendi.Tek bir soğutma çevrimine 32 iç ünite bağlanabiliyor.

• 2002Daikin, yüksek COP sağlayan ve R-407C kullanan esnek tasarım özelliklerine sahip yeni VRVII serisinin üretimine başladı.

• 2003Daikin, dünyanın R-410A ile çalışan ilk değişken soğutucu akış sistemli iklimlendirme sistemi olan VRVII’yi piyasaya sundu. Yalnız soğuk, heat pump ve ısı geri kazanımlı modellere sahip olan sistem, önceki VRV sistemlerine göre önemli ölçüde bir ilerlemeyi temsil ediyor ve Daikin'ın yeni teknolojiyi nasıl yenilikçi olarak kullandığını sergiliyor. 40 kadar iç ünite ısı geri kazanımlı ve heat pump modeller, tek soğutma çevriminde bağlanabiliyor.

• 2004VRVII-S serisinin geliştirilmesiyle VRV’nin kullanım alanı hafif ticari sektörleri kapsayacak şekilde genişledi.4, 5 ve 6HP kapasite seçeneklerine sahip sistem, 9 odaya kadar montaj edilebilecek şekilde tasarlandı.

• 2005Daikin, büyük ilgili toplayan VRVII inverterli DX soğutmalı sisteminin kullanım kapsamını yeni bir su soğutmalı model olan VRV-WII ile genişletti. 10, 20 ve 30HP modellerine sahip olan sistem, R-410A soğutucu akışkanla çalışıyor ve hem heat pump hem de ısı geri kazanımlı modelleri bulunuyor.

• 2006-2007Mühendislik tarafı büyük ölçüde yenilenen VRVIII ile Daikin, büyük ilgi çeken VRV dizisinin üçüncü kuşağını ilan etti. Sadece heat pump ve yalnız soğuk modellerine sahip olan VRVIII, önceki VRV sistemlerinin üstün özelliklerinin tamamını kapsıyor. Ayrıca, önemli düzeyde yeni tasarım parçalara, montaj ve bakım iyileştirmelerine de sahip.

s. 05

• 1999R-22’yi kullanan VRV Plus serisi, tek soğutma çevriminde 30 adede kadar iç üniteden oluşan yüksek kapasitede iklimlendirme sistemlerinin gereksinimlerini karşılayabilecek  şekilde son teknolojilerle tasarlandı.

R-407C’yi kullanan ve tek bir dış üniteye 16 iç üniteyi bağlamaya olanak tanıyan VRV ısı geri kazanımlı serinin üretimiyle bir adım daha ileri gidildi.

Page 6: daikin vrf

nedir?

Son yıllarda, otel, banka ve ofis mimarisinde estetik amaçlı yapılan değişiklikler ve özellikle giydirme cam cepheler sonucunda ortaya çıkan yüksek ısı kazançları iklimlendirmenin önemini daha da arttırmıştır. Bu yüzdendir ki; artık modern projelerde iklimlendirme gerekli bir unsur olarak kabul edilmektedir.

Öte yandan elektronik ofis cihazlarının kullanımı, aydınlatma ihtiyacı v.b. faktörler bina içindeki ısı kazançlarını o kadar arttırmaktadır ki, kışın bile soğutma ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanında ısıtma ve soğutmaihtiyacı, gün içinde binada bulunan personel sayısına ve yoğunluğuna bağlı olarak önemli ölçüdedeğişebilmektedir. Artık son kullanıcı klima sisteminden sadece ısıtma veya soğutma değil, çok dahafazlasını beklemektedir.

İKLİMLENDİRME

HAVALANDIRMA KONTROL VE YÖNETİM

NETWORK ÇÖZÜMLERİ

İdeal modern sistem; yüksek verimli, enerji tasarruflu, montajıkolay, esnek, emniyetli ve kullanıcı dostu olmalıdır. Binanın tazehava ihtiyacı, enerji sarfiyatını arttırmadan karşılanmalı ve sistemyönetimi, binanın her türlü ihtiyacına cevap verebilecekşekilde olmalıdır.Daikin Hi-VRV sistemi tüm bu talepleri karşılamaktadır.

Daikin’ın yazılım paketi olan yenilikçi Hi-VRV seçim programı, sistemin olanaklarını en iyi şekilde kullanmanıza imkan tanır ve kullanıcısına mükemmel bir hizmet garantisi sağlar. Artık Daikin iklimlendirme projenizi temel prensiplere göre zorlanmadan adım adım planlayabilirsiniz.

Hi-VRV

s. 06

Page 7: daikin vrf

KONTROL VE YÖNETİM

•DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİSİ

•Yalnız soğuk, heat pump ve ısı gerikazanımlı(VRVII) seriler bulunmaktadır.

•Birdışünitegrubuna(tekbirsoğutmaçevrimi)64adet iç üniteyi bağlamak mümkündür.

•Inverter kompresörlü sistem sayesinde dışüniteler, mekanın ısıtma/soğutma ihtiyacına göre modülasyonlu olarak çalışır, böylece işletmede ciddi enerji tasarrufu sağlanır.

•ISIGERİKAZANIMLIHAVALANDIRMA

Isı ve nem; taze hava ile egzoz havası arasındatransfer edilir.Bu sayede;•Dışhavaşartları,içhavaşartlarınayaklaştırılır.•Enerjisarfiyatıönlenir.•Isıtma/soğutmakapasitesindeönemliölçüdeazalma

sağlanmış olur.

Maksimum 2.000 adede kadar iç ünitenin bağlı olduğu sistemlerin kontrol ve yönetiminde en ideal çözümdür.

VRV sistemlerinde detaylı gözlem ve kolay kontrol imkanı sağlar. (maksimum 2x64 iç ünite kontrolü)

Maksimum 1.024 adede kadar iç ünitenin bağlı olduğu VRV sistemlerinin kontrol ve idaresinde en ideal çözümdür.

VRV sistemlerinde detaylı gözlem ve kontrol fonksiyonlarının LonWorks® networkleri ile entegrasyon imkanı.

VRV sistemin Bina Yönetim Sistemine entegrasyonu imkanı.

NETWORK ÇÖZÜMLERİ

s. 07

Page 8: daikin vrf

VRVIII INVERTER ISI GERİKAZANIMLI

•Teksistemdenaynıandahemısıtmahemdesoğutmayapılabilmektedir.

•Tek bir dış üniteye maksimum 40 adet iç ünitebağlanabilmektedir.

•8HP - 48HP arasında 2HP’lık artışlar yapılarak eskiveya yeni, küçük veya büyük tüm binalardaki ısıtma ve soğutma ihtiyacı rahatlıkla karşılanabilmektedir.

•Isıgerikazanımı,soğutmamodundaortamdançekilenısının, ısıtma gereken alanlara aktarılması sayesinde sağlanır. Böylece sistemde ekstra enerji tasarrufu sağlanır.

•Sistemdeki bu ısı transferi BS üniteleri sayesindesağlanır.

VRV Sistemleri

VRVIII INVERTER YALNIZSOĞUK

•Teksistemdensoğutmayapabilmektedir.•Ek bir adaptör PCB’ye ihtiyaç duymadan tek bir dış

üniteye 29 adet iç ünite bağlanabilmektedir. •5, 8, 10, 12, 16 ve 18HP modelleri ile daha küçük

tesislerdeki uygulamalara, küçük kapasite artırımlarına ve güncellemelere uygundur.

VRVIII INVERTER HEAT PUMP

•Teksistemdenısıtmayadasoğutmayapılabilmektedir.•Tek bir dış üniteye maksimum 64 adet iç ünite

bağlanabilmektedir.•5HP’den başlayan geniş kapasite aralığı 8HP - 54HP

arasında 2HP’lık artışlar yapılarak eski veya yeni, küçük veya büyük tüm binalardaki ısıtma ve soğutma ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilmektedir.

s. 08

Page 9: daikin vrf

VRV-WII INVERTERHEAT PUMP

•Havasoğutmalısistemlerdenfarkı,havasoğutmalıkondenser yerine, su soğutmalı kondenserlerin kullanılmasıdır. Tek sistemden ısıtma yada soğutma yapılabilmektedir.

•Tek bir dış üniteye ekstra PCB adaptörüneihtiyaç duyulmadan maksimum 32 adet iç ünite bağlanabilmektedir.

•10HP,20HPve30HPmodellerimevcuttur.

VRV s istemler i

s . 09

VRV-WII INVERTER ISI GERİKAZANIMLI

•Havasoğutmalısistemlerdenfarkı,havasoğutmalıkondenser yerine, su soğutmalı kondenserlerin kullanılmasıdır. Tek sistemden aynı anda hem ısıtma hem de soğutma yapılabilmektedir.

•Tek bir dış üniteye ekstra PCB adaptörüneihtiyaç duyulmadan maksimum 32 adet iç ünite bağlanabilmektedir.

•10HP,20HPve30HPmodellerimevcuttur.•Isı geri kazanımı, soğutma modunda ortamdan

çekilen ısının, ısıtma gereken alanlara aktarılması sayesinde sağlanır. Böylece sistemde ekstra enerji tasarrufu sağlanır.

•SistemdekibuısıtransferiBSünitelerisayesinde sağlanır.

Page 10: daikin vrf

RXQ5P RXYQ5P 1 1 8 62,5 162,5 18

RXQ8P RXYQ8P 1 1 13 100 260 24

RXQ10P RXYQ10P 1 2 16 125 325 37

RXQ12P RXYQ12P 1 2 19 150 390 37

RXQ14PA RXYQ14PA 1 3 23 175 455 51

RXQ16PA RXYQ16PA 1 3 26 200 520 51

RXQ18PA RXYQ18PA 1 3 29 225 585 55

- RXYQ20P 2 3 32 250 650 35

- RXYQ22P 2 4 35 275 715 36

- RXYQ24P 2 4 39 300 780 40

- RXYQ26P 2 4 42 325 845 40

- RXYQ28P 2 5 45 350 910 45

- RXYQ30P 2 5 49 375 975 45

- RXYQ32P 2 6 52 400 1.040 46

- RXYQ34P 2 6 55 425 1.105 50

- RXYQ36P 2 6 58 450 1.170 50

- RXYQ38P 3 6 61 475 1.235 41

- RXYQ40P 3 7 64 500 1.300 46

- RXYQ42P 3 7 64 525 1.365 46

- RXYQ44P 3 7 64 550 1.430 46

- RXYQ46P 3 8 64 575 1.495 66

- RXYQ48P 3 8 64 600 1.560 66

- RXYQ50P 3 9 64 625 1.625 56

- RXYQ52P 3 9 64 650 1.690 56

- RXYQ54P 3 9 64 675 1.755 56

VRVIIIYalnız Soğuk

VRVIII Heat Pump

Dış Ünite Sayısı*

Kompresör Sayısı*

Bağlanabilir Maksimum İç Ünite Sayısı

Minimum Kapasite İndeksi (%50 Diversite)

Maksimum ** Kapasite İndeksi (%130 Diversite)

Kapasite Kademeleri

14,16,18HP8,10,12HP5HP

Özellikler

1. GENİŞ UYGULAMA ARALIĞI

VRVIII Yalnız Soğuk/Heat Pump Dış Ünite Ürün Gamı

* Optimize yerleşim kombinasyonları esas alınmıştır.

** Daha fazla bilgi için lütfen firmamıza danışınız.

s. 10

1

Page 11: daikin vrf

VRV-WII Dış Ünite Ürün Gamı

VRVIII Isı Geri Kazanımlı Dış Ünite Ürün Gamı

8,10,12HP 14,16HP

REYQ8P 1 2 13 100 260 30

REYQ10P 1 2 16 125 325 37

REYQ12P 1 2 19 150 390 37

REYQ14P 1 2 22 175 455 26

REYQ16P 1 2 26 200 520 26

REYQ18P 2 3 29 225 585 31

REYQ20P 2 3 32 250 650 31

REYQ22P 2 4 35 275 715 38

REYQ24P 2 4 39 300 780 38

REYQ26P 2 5 42 325 845 41

REYQ28P 2 5 45 350 910 41

REYQ30P 2 6 48 375 975 46

REYQ32P 2 6 52 400 1.040 46

REYQ34P 3 6 55 425 1.105 36

REYQ36P 3 6 58 450 1.170 36

REYQ38P 3 7 61 475 1.235 41

REYQ40P 3 8 64 500 1.300 41

REYQ42P 3 8 64 525 1.365 46

REYQ44P 3 8 64 550 1.430 46

REYQ46P 3 9 64 575 1.495 51

REYQ48P 3 9 64 600 1.560 51

VRV III

Isı Geri Kazanımlı

Dış Ünite

Sayısı

Kompresör

Sayısı

Bağlanabilir

Maksimum Iç

Ünite Sayısı

Minimum

Kapasite Indeksi

(%50 Diversite)

Maksimum

Kapasite Indeksi

(%130 Diversite)

Kapasite

Kademeleri

RWEYQ10M 1 1 16 125 325 22

RWEYQ20M 2 2 20 250 650 32

RWEYQ30M 3 3 32 375 975 37

VRV-WII

Heat Pump

VRV-WII

Isı Geri Kazanımlı

Dış Ünite

Sayısı*

Kompresör

Sayısı

Bağlanabilir

Maksimum İç

Ünite Sayısı

Minimum

Kapasite İndeksi

(%50 Diversite)

Maksimum

Kapasite İndeksi

(%130 Diversite)

Kapasite

Kademeleri

10HP

D ı ş ü n i t e

s. 11

Model 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 200 250

Kapasite indeksi 20 25 31,5 40 50 62,5 71 80 100 125 200 250

İç Ünite Kapasiteleri

Örnek: Seçilen iç üniteler: FXCQ25 + FXFQ100 + FXMQ200 + FXSQ40

Kapasite toplamı: 25 + 100 + 200 + 40 = 3659 Muhtemel dış ünite REYQ12P

2

3

4

Page 12: daikin vrf

Geniş Uygulama Aral ığ ı

s . 12

Geniş İç Ünite Model Seçenekleri

VRV iklimlendirme sistemleri, ofis, otel, alışveriş merkezi ve diğer pek çok ticari mekana yazın serinlik, kışın sıcaklık getiriyor. Bu durum kapalı mekanları daha rahat yaşanır hale getirmiş ve çalışma rahatlığını arttırmak için zemin hazırlamıştır. İklimlendirme gereksinimi ne olursa olsun, bir Daikin iç üniteyle karşılanabilmektedir. 13 farklı iç ünite modeline sahip toplam 75 değişik seçenek İle iklimlendirme kolaylıkla sağlanabilir.

5

Kaset tipi

Gizli tavan tipi

Kasetli döşeme tipi

Page 13: daikin vrf

20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 200 250

8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8

8 8

8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8

8 8 8

8 8 8

8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8

s. 13

İç üniteler

Dairesel atışlı kaset tipi

Kompakt kaset tipi (600x600mm)

2 yöne üflemeli kaset tipi

Tek yöne üflemeli kaset tipi

Küçük gizli tavan tipi (otel tipi)

İnce gizli tavan tipi

Gizli tavan tipi (orta statik basınçlı)

Gizli tavan tipi (yüksek statik basınçlı)

Duvar tipi

Tavan tipi

4 yöne üflemeli tavan tipi

Kasetli döşeme tipi

Gizli döşeme tipi

FXFQ

FXZQ

FXCQ

FXKQ

FXDQ

FXDQ

FXSQ

FXMQ

FXAQ

FXHQ

FXUQ

FXLQ

FXNQ

Gizli döşeme tipi

Tavan tipi

Duvar tipi

Page 14: daikin vrf

Daikin, işyerleri, oteller, mağazalar ve diğer ticari mekanlara taze hava sağlamak için bir dizi çözüm sunar. Bu çözümler birbirini tamamlayıcı ve esnektir.

HRV - ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA

9 Taze hava ile egzoz havası arasında ısı ve nem transferi sayesinde; • Dışhavaşartlarını,içhavaşartlarınayaklaştırır. • Enerjikaybıgerikazanılır. • İklimlendirmekapasitesindeönemliseviyedeazalmasağlanır.9 Isı eşanjörü, alınan taze havanın nem ve sıcaklığını iç koşullara uygun şekilde ayarlar.9 Bu sayede iç ve dış ortamlar arasında sağlanan denge, iklimlendirme sistemi üzerindeki soğutma/ısıtma yükünü azaltır.

(Isı ve nem transfer edilir)9 Daha küçük iç üniteler seçilerek daha fazla enerji tasarrufu sağlanır. • %40’akadardahaküçükiçüniteleresahiptir. • TümVAMsistemininkendiniamortietmesi,±2,5yıl*dır

*Koşullar:

-Soğutmadadışortamşartları:30°C/Isıtmadadışortamşartları:-8°C

-Soğutmadaiçortamşartları:24°C/Isıtmadaiçortamşartları:22°C

-Odabaşınahavalandırma:150m3/h

9 Taze hava gereksinimleri için ideal modüler konsept

FXMQ-MFV1 – %100 TAZE HAVAYLA ÇALIŞABİLEN ÜNİTE

9 %100tazehavaileçalışmamümkündür.9 Mobilya, dekorasyon ve tesisat için maksimum zemin ve duvar alanı bırakır.9 Çalışmasıcaklıkaralığı,-5°Cile43°Carasındadır.9 225 Pa’dan yüksek cihaz dışı statik basınç uzun kanal çekilmesine ve esnek uygulamaya imkan tanır. Geniş alanlarda

kullanım için idealdir.9 Drenaj pompası kiti opsiyonel olarak mevcuttur.

VRV+EXV-KIT - KLİMA SANTRALİNE BAĞLANABİLEN VRV UYGULAMALARI

9 Inverter kontrollü ünitelere sahiptir.9 Geniş kapasite aralığındadır. (5HP ile 18HP arası)9 Yalnız soğuk9 Kontrolz:Daikinkumandayla(DDCkumandagereklideğildir)havasıcaklığının(emişsıcaklığı,odasıcaklığı)kontrolü

yapılır.9 Farklı genleşme vanası kitleri mevcuttur.9 Drenaj pompası kiti opsiyonel olarak mevcuttur.

Havalandırma Sistemi ile Entegre Çalışma

Geniş Uygulama Aral ığ ı

s . 14

6

Page 15: daikin vrf

VRV-WII

Maksimum borulama mesafesi150m’dir. (175m eşdeğer) Sistemin uzun mesafelere kadar soğutucu akışkan taşıma kabiliyetiolması, sistemin iç ünite ile dış ünitearasındaki farkın 50m ve içünitelerin arasındaki farkın 15molacak şekilde dizaynınamüsaittir. Bu sayede, 15 katlıbinalarda bile tüm dış ünitelerçatıya monte edilebilmektedir.

s. 15

7

VRVIII

VRVIII sistemde, sistemin toplambakır borulama uzunluğu 1.000m’dir.Maksimum borulama mesafesi ise165m’dir. (190m eşdeğer borulamauzunluğu)

Dış ünitenin, iç üniteden yukarıyayerleştirilmesi durumunda yükseklikfarkı standart olarak 50m’dir.(*90m’yekadardaarttırılabilir)

Dış ünitenin, iç üniteden aşağıyayerleştirilmesi durumunda iseyükseklik farkı standart olarak40m’dir.(*90m’yekadararttırılabilir)

İlk branşmandan sonra en uzaktaki iç üniteye olan mesafe 90 m’dir. (İlk branşmana en uzak iç ünite ile en yakın iç ünite boru uzunlukları arasındaki fark en az 40 m olmalıdır. Aksi halde ilk branşmandan sonra en uzaktaki iç üniteye olan mesafe 40 m’dir.)

*Dahafazlabilgiiçin,lütfenfirmamızadanışınız.

Arttırılmış Boru Uzunluğu

Maksimum boru

uzunluğu 120 m

Eşdeğer boru

uzunluğu 140 m

VRV-WII ile iç ünitelerarasındaki maksimum boru uzunluğu: 120m (Eşdeğer boru uzunluğu: 140m) Su boruları

Soğutucu akışkan boruları

(Toplam boru uzunluğu: 300m)

İç üniteler arasındaki kot farkı: 15m

VRV-WII ile iç üniteler arasındaki kot farkı:

VRV-WII yukarıdaysa 50mVRV-WII aşağıdaysa 40m

İç ortama montaj

Su borusu uzunluğu, ısı kaynağı ekipmanına bağlıdır.

VRV-WII

**40meğerVRV-WIIdışünitesiiçünitelerdenaşağıdaysa

165m

Mak

simum

bor

u uz

unlu

ğu *

1

50m

(90m

*) İç

ve

dış

ünite

ler a

rasın

daki

kot

fark

ı

15m

İç ü

nite

ler a

rası

kot f

arkı

90m

mak

simum

Maksimum boru

uzunluğu 165 m

Eşdeğer boru

uzunluğu 190 m

Page 16: daikin vrf

VRV-WIIYeni su soğutmalı kondenserin benimsenmesi ile soğutucu akışkan kontrol devresinin optimizasyonu sağlanmış ve bu sayede sektördeki en küçük ve en hafif dizayn ortaya çıkmıştır. 150kg ağırlığında ve 1.000mm yüksekliğindeki üniteler montajı kolaylaştırmakla birlikte üst üste montaj imkanı ile yerden tasarruf sağlamaktadır.

Tavan yüksekliği

Kat zemini

100-300mm

3.200mm veya daha

yüksek

Üst üste montaj mümkündür.

Daha Az Yer İhtiyacı

1. Kademe 50dB(A)

14,7 19,9 19,9 20,9 19,9 20,1 20,2

%100 %98 %78 %69 %55 %49 %44

2. Kademe 45dB(A)

11,9 15,1 15,1 15,6 15,5 15,6 15,6

%93 %74 %59 %51 %43 %38 %34

5HP 8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP

1. kademe, çalışma ses değerini 50dB(A)’ya sabitler. 8HP kapasitede bir dış ünitenin ses seviyesi 50dB(A) değerine sabitlendiğinde,ünitenominalkapasitesinin%98’indeçalışacaktır.2.kademe,çalışmasesdeğerini45dB(A)’yasabitler.8HP aynıkapasitedekidışüniteninsesseviyesi45dB(A)’yasabitlendiğinde,dışünitenominalkapasitesinin%74’ündeçalışacaktır.

Bazı uygulamalarda dış ünite çalışma ses seviyesi çok yüksek olabilir. Buna rağmen VRVIII süper sessiz modu, gürültü kirliliğini önlemek amacıyla ses seviyesinin sabitlenmesine imkan vermektedir.

Süper Sessiz Mod

Geniş Uygulama Aral ığ ı

s . 16

8

9

Page 17: daikin vrf

Kompresör arızası durumunda, uzaktan veya dış ünite üzerinden (aynı zamanda farklı üniteler arası) kontrol edilebilen emniyet fonksiyonu; diğer kompresörün max. 8 saat geçici kapasiteyle acil durum çalışmasını sürdürmesine olanak sağlamaktadır. Sistem kaldığı yerden çalışmaya devam eder.

Kendini Yedekleme Fonksiyonu

s. 17

9 Tüm yıl boyunca eş zamanlı soğutma ve/veya ısıtma yapabilecek şekilde dizayn edilmiş VRV ısı geri kazanım sistemleri modüler olduklarından; binanın ortam koşullarına veya bina içinde sıcak veya soğuk bölgelere göre değişen ısı yüklerine sahip odalar veya zonlar için idealdir.

9 Aynı toplantı odası için; günün hangi saati olduğuna, ortamda bulunan kişi sayısına, yerleşime ve kullanım dağılımına bağlı olarak ısı yüklerinde değişiklik olabilmektedir.

9 Dış ortam soğuksa ve iç ortamın da ısıtılması gerekiyorsa; hava soğutmalı dış ünitenin kapasitesi düşer. Su soğutmalı sistemlerde ise böyle bir sorun yoktur. Kazan, her zaman uygun ve yeterli ilave ısıyı iç ortama sağlamaktadır.

Tüm Yıl Boyunca Soğutma ve/veya Isıtma

10

11

Page 18: daikin vrf

s. 18

Geniş Uygulama Aral ığ ı

Isı eşanjörü

Korozyona dayanıklı ısı eşanjörü kesit görünüşü

Alüminyum

Hidrofilik film

Korozyona dayanıklıAkrilik reçine

Korozyon Önleyici Kaplama

Isı eşanjörünün özel korozyon önleyici kaplaması, asit yağmuru ve tuz korozyonuna karşı 5 ile 6 kat arası daha fazla dayanıklılık sağlar. Ünitenin alt kısmında paslanmaz çelik sac kullanımı ek bir koruma sağlamaktadır.

Korozyon direncinde gelişme

Korozyon direnci derecesi

Kaplamasız Korozyon önleyici kaplanmış

Tuz korozyonu 1 5 ila 6

Asit yağmuru 1 5 ila 6

Performans Testleri:VDA Wechseltest 1Çevrimiçeriği(7gün):9 24 saat tuz püskürtme testi SS DIN 500219 96 saat nem çevrimi testi KFW DIN 500179 48saatodasıcaklığı&odanemtestiperiyodu:5çevrim

8

6

4

2

01 2 3 4 5

Çevrim

Kor

ozyo

n de

rece

si

Kesternich testi (SO2)9 1 çevrimin içeriği (48 saat

DIN50018'e göre (0.21)9 Testperiyodu:40çevrim

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 Çevrim

Kor

ozyo

n de

rece

si

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0DAIKIN P.E.

Çıplak alüminyum

12

Page 19: daikin vrf

9 Daikin tarafından yapılan ses seviyelerini azaltmaya yönelik araştırmalar sonucunda inverterli scroll kompresör ve fan geliştirilmiştir.

9 Daikin iç üniteleri, 25dB(A)’ya varan çok düşük ses seviyelerine sahiptir.

VRVIIIDış ünitenin gelişmiş PI kumandası sayesinde VRVIII serisinin soğutmamodunda-5°C’yekadar,ısıtmamodunda-20°C’yekadarortam sıcaklıklarında çalışmasına imkan tanır.

Çalışma Sıcaklık Aralığı

50

40

30

20

10

-5

-10

-15

-20

Soğutma43°C KT

Soğutma 43°C KT

Isıtma 15,5°C YT

Isıtma15,5°C YT

Soğutma ve Isıtma

15,5°C YT

-5°C KT

-20°C YT

-5°C KT -5°C YT

50

40

30

20

10

-5

-10

-15

-20-20°C YT

Soğutma45°

Isıtma45°C

10°C 10°C

VRVIII Yalnız Soğuk / Heat Pump

VRVIII Isı Geri Kazanımlı

VRV-WIISusoğutmalıünitelerhemsoğutmahemısıtmada10°C ile45°Carasında geniş çalışma aralığına sahiptir.

VRV-WII Heat Pump / Isı Geri Kazanımlı

dB(A) Algılanan ses Ses Örneği

0 Duyma eşiği -

20 Çok sessiz Yaprak hışırtısı

40 Sessiz Sessiz oda

60 Orta seviyede Normal konuşma

80 Çok yüksek Şehir trafiği gürültüsü

100 Aşırı gürültülü Senfoni orkestrası

120 Hissetme eşiği Jet sesi

9DAIKIN İÇ ÜNİTE

Düşük Çalışma Ses Seviyesi

s. 19

50

40

30

20

10

0

13

14

Page 20: daikin vrf

9

2. ÇEVRE BİLİNCİ

Daha Yüksek EER/COP

8 1 1

10 1 1

12 1 1 2 1

14 1

16 1 1

18 1 1 1 1 1 1 2

HP 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

1. Seçenek: Kompakt Kombinasyonlar

8 2 1 3 2 1 1

10 1 2 1 1 2 3 1

12 1 2 2 3

HP 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

1. Seçenek: Yüksek EER/COP Kombinasyonları

EER 4,04 3,88 3,78 3,62 4,02 3,94 3,84 3,77 3,60 3,56 3,49

COP 4,27 4,15 4,09 4,04 3,97 4,20 4,13 4,09 4,05 4,02 3,99

HP 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

İyileştirilmiş EER/COP Değerleri

Önceki serilere kıyasla, VRVIII sistemdeki soğutucu akışkan miktarı en azdır.

Daha Az Soğutucu Akışkan Şarjı

10HP R-22 VRV-K R-407C VRV-K R-410A VRVII R-410A VRVIII

Soğutucu 13,5 kg 11,2 kg 8,6 kg 8,4 kg

akışkan şarjı %100 %83 %63,7 %62,2

Soğutucu akışkan sızdırmazlığını arttırmak amacıyla ünitedeki tüm konik ve flanşlı bağlantılar kaynaklı bağlantılarla değiştirilmiştir.

Geliştirilmiş Soğutucu Akışkan SızdırmazlığıKonik veya

flanş bağlantı

Kaynak bağlantısı

9%37,8 AZALMA

Çevre Bi l inc i

s . 20

EER 3,17 3,02 3,68 3,62 3,49 3,28 3,26 3,20 3,11 3,09 3,02

COP 3,88 3,69 4,08 4,04 3,47 3,84 3,83 3,81 3,83 3,79 3,69

HP 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

EER/COP Değerleri

%30 ARTIŞ

5HP’den 54HP’ye kadar kompakt kombinasyonlar ile en küçük alan sağlanır.

Yüksek EER/COP kombinasyonları ile 16HP’den 36HP’ye kadar dış ünitelerle yüksek enerji verimi sağlanır.

1

2

3

Page 21: daikin vrf

Tümsisteminsoğutucuakışkanhacmiaşağıdakiverilerkullanılarakhesaplanır:•Dışsıcaklık•Referanssistemsıcaklıkları•Referansbasınçsıcaklıkları•Soğutucuakışkanyoğunluğu•İçünitetipivesayısıSoğutucu akışkan sızıntı kontrolü çalıştırıldığında, ünite soğutma moduna geçer ve hafızadaki verilere dayalı olarak belirli referans koşullarını kopyalar. Ortaya çıkan sonuçlar, soğutucu akışkan kaçağı olup olmadığını gösterir.

Soğutucu Akışkan Sızıntı Kontrolü

Elektrikli ve elektronik ekipmanda tehlikeli maddelerin sınırlanmasıdır. (2002/95/EC).Tehlikeli maddeler ise Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Heksavalent Kromyum (Cr6+), Cıva (Hg), Polibrominatlı bifeniller (PBB), Polibrominatlı difenieteri (PBDE) kapsamaktadır.

RoHS denetiminin sadece küçük ve büyük ev ekipmanları için geçerli olmasına karşın, Daikin çevre politikası VRVIII’ün tamamen RoHS’ye uyumlu olmasını sağlamaktadır.

RoHS Uygunluğu

Lineer VRV sistemi, küçük ve büyük alanlarda tam kontrol sağlamak amacıyla, kumanda basamaklarını azaltmaktan, inverter ve ON/OFF kontrollü kompresörler üzerinde ek kontrol sağlayan ve soğutucu akışkan basınç sensörlerini kullanan değişken bir Orantısal Entegre (PI) kumanda sistemi kullanmaktadır. Bu sistem ile farklı kapasiteye ve tipe sahip 60 adede kadar iç ünitenin dış ünite kapasitesinin%50~200 oranında kumanda edilebilmesine imkan tanır. 5 HP dış üniteler sadece inverter kontrollü kompresör kullanır. VRV sistemleri, her bir zonun ayrı ayrı kontrol edilmesine imkan verdiğinden işletme maliyetleri düşüktür. Böylelikle, sadece iklimlendirme ihtiyacı olan odalar ısıtılıp soğutulurken, iklimlendirme ihtiyacı olmayan odalarda sistem tamamen kapatılabilir.

Inverter Teknolojisi

Kom

pres

ör K

apas

ite K

ontro

37 Kademe

Fazla AzAğırlık

10HP/28kW DIŞ ÜNİTE 12HP/33,5kW DIŞ ÜNİTE

2

%100

%14

1

1

s. 21

Kom

pres

ör K

apas

ite K

ontro

18 Kademe

Fazla AzAğırlık

5HP/14kW DIŞ ÜNİTE

1

%100

%24

Kom

pres

ör K

apas

ite K

ontro

24 Kademe

Fazla AzAğırlık

8HP/22,4kW DIŞ ÜNİTE

1

%100

%19

Kom

pres

ör K

apas

ite K

ontro

51 Kademe

Fazla AzAğırlık

14HP/40,0kW DIŞ ÜNİTE16HP/44,5kW DIŞ ÜNİTE

1

%100

%10

1

1

3

2 2 Kom

pres

ör K

apas

ite K

ontro

55 Kademe

Fazla AzAğırlık

18HP/44,5kW DIŞ ÜNİTE

1

%100

%9

1

1

3

2 2

4

5

6

Page 22: daikin vrf

VRV SERİSİ (DAIKIN PID Kontrollü)ON/OFF kontrollü klima (2,5HP)

Zaman

Soğutma

Emiş

hava

sı sıc

aklığ

ı

Not: Grafik, gerçek ısı yükü varsayılarak test odasında ölçülen verileri göstermektedir.

Termostat oda sıcaklığını, ayarlanan değerden ±0,5°Chassasiyetlekontroledebilir. İnverter klima

Non-inverter klima

Set sıcaklığı

Daha az sıcaklık farkı

Geniş sıcaklık farkı

Sıcak ve soğuk çevrimleri tekrarlar

Sıcaklığı sabit tutar

Başlama süresi 1/3 oranında kısaltılmıştır

Yavaş başlama

Frekans 30 116 30+açık 116+açık

Kapa

site

%50

%60

%55

%65

PID kontrollü elektronik genleşme vanası iç ünitelerin yük değişimlerine göre soğutucu akışkan miktarını sürekli olarak ayarlar. VRV sistem bu sayede konforlu oda şartlarını neredeyse sabit bir seviyede tutar ve klasik ON/OFF kontrol sistemlerindeki sıcaklık değişikliklerine neden olmaz.

Konfor Getiren Akıllı Kontrol

9 Daikin’ın benimsediği çoklu kompresörlerle kapasiteyi ayarlayabilme tekniği, kapasite ve frekanstaki aşırı yük durumundan dolayı oluşan geçiş kaybı ve güç dalgalanmalarının minimuma indirilmesini sağlamıştır.

9 Daikin 5HP küçük kapasiteli kompresörler kullanarak daha yüksek kapasiteli bir kompresörün ürettiği dalgalanma etkisinden daha az bir dalgalanma etkisi yaratmıştır.

9 Daikin’ınçoksayıdakompresörkullanımsistemi%50yedeklemeimkanıdasağlamaktadır.

9 Küçük kompresörler daha ucuz olup değiştirilmeleri daha hızlıdır.

Daha Az Dur-Kalk Çalışması

Soğutucu akışkan geri kazanım fonksiyonu, tüm genleşme vanalarının açılmasını sağlar. Bu sayede tüm soğutucu akışkan, bakır boru sisteminden tahliye edilebilir.

Soğutucu Akışkan Geri Toplama Fonksiyonu

s. 22

Çevre Bi l inc i

7

8

9

Page 23: daikin vrf

32°C

20°C

43°C 0°C

Otomatik Şarj Fonksiyonu

3. MONTAJ VE BAKIM KOLAYLIĞI

Klasik Yöntem:1. İlave soğutucu akışkan şarj hacminin hesaplanması2. Üniteye ilave soğutucu akışkan şarj edilmesi3. Soğutucu akışkan tüpünün ağırlığının ölçülmesi4. Basınca göre (test işlemi) karar verme

VRVIIIAncak VRVIII’te PCB üzerindeki bir buton vasıtasıyla VRVIII ünitesi gerekli miktarda soğutucu akışkan ile otomatik olarak şarj edilebildiğinden bu 4 adıma gerek kalmaz. Gerekli miktarda soğutucu akışkan bir seferde sisteme aktarıldıktan sonra otomatik şarj işlemi durur.

İç ortam sıcaklığı 20°C’nin altına düşersemanuel yükleme gereklidir. (Sistemiaşırı şarj etmemek için) Isıtmayaayarlandıktan sonraortamın sıcaklığı20°C’yeyükselince, otomatik şarj fonksiyonunu başlatmak için şarj butonuna basılması gerekir. Soğutucu akışkan kaçak kontrolü, sadece otomatik şarj fonksiyonu ile mümkündür.

Soğutucu akışkan şarjı bittikten sonra, PCB üzerindeki test işlem butonuna basılarak kablolama, kapatma vanaları, sensörler ve soğutucu akışkan hacim kontrolü başlatılır. Bu kontroller tamamlandığında test otomatik olarak durur.

Otomatik Test

Otomatik Arıza Arama FonksiyonuPCB’deki butonla devreye sokulan bu fonksiyon, arıza gidermeyi hızlandırır, çalıştırma ve bakım için kullanılmalıdır. Bağlantısı kesilmiş termistörler, arızalı selenoid vanalar veya motorlu vanalar, kompresör arızaları, iletişim hataları vb. arızaları hızlı bir şekilde tespit edilebilmektedir.

Kolay Bakım

s. 23

Dış ortam sıcaklığı

İç ortam sıcaklığı

Otomatik Bilgi DepolamaÜnite çalıştığı sırada, son 5 dakikanın verileri otomatik olarak kaydedilir. Arıza durumunda, son 5 dakikanın verileri incelenerek problemin yeri ve arızanın nedeni belirlenir. Ardından arızanın nedenini ortadan kaldırmak için gerekli önlemler uygulanır.

1

2

3

Otomatik şarj fonksiyonu

Manuelşarj

Page 24: daikin vrf

Montaj ve Bakım Kolay l ığ ı

Küçük soğutucu akışkan boruları ve REFNET joint aksesuarları sayesinde, VRV boru montajı çok hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir.VRV sisteminin montajı kat bazında uygulanabilir; bu sayede binanın bölümleri çok hızlı bir şekilde kullanılmaya başlanabilir ve projenin nihai olarak tamamlanmasını beklemeden iklimlendirme sistemi aşamalı olarak devreye alınıp kullanılabilir.

Kısa Montaj Süresi

Modüler tasarım ünitelerinin sıra halinde birleştirilebilmelerine imkan tanımaktadır.

Dış ünitelerin tasarımı, ticari asansörle binanın tepesine çıkartılabilmelerine imkan tanıyacak kadar kompakttır ve özellikle dış ünitelerin her bir kata monte edilmesi gerektiğinde şantiyede nakliye sorunu oluşturmamaktadır.

Modüler ve Hafif

Dış ünitelerin hafif ve titreşimsiz yapıları sayesinde, zemin takviyesine gerek kalmamakta ve toplam inşaat maliyetleri düşmektedir.

Yapısal takviye gerektirmez

Çoklu dış ünite sisteminin sıralı çalışması ile kompresörlerin çalışma süreleri dengelenir ve çalışma ömürleri uzatılır .

Kompresörlerin Çalışma Çevrimi

s. 24

4

5

6

7

Page 25: daikin vrf

VRVIII Sistem Dış ünite

Klasik VRF SistemiMaks. 16 iç ünite

Maks. 64 iç ünite

Soğutucu akışkan borusu montaj masraflarında yaklaşık %30 azalma.

VRV-WII Sistemi

R-410A

Dış ünite

Maks. 32 iç ünite

Küçültülmüş boru çaplarıYüksek verimlilikte R-410A kullanımı VRVIII’nin daha az soğutucu akışkan miktarı ile çalışmasına imkan tanıyarak, sıvı ve gaz boru çaplarının küçülmesine neden olur.

Modüler tasarım sayesinde azaltılmış boru maliyetleriDaha küçük çapta sıvı ve gaz boruları, montaj alanı ve montaj maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur.

4 Yönde Boru BağlantısıVRV serisi dış ünitelerde, önden boru bağlama olanağı olduğu gibi soldan, sağdan veya alttan daboru bağlanabilmekte ve bu sayede daha çok yerleşim serbestliği sağlanmaktadır.

Soğutucu Akışkan Boruları

s. 25

Ön

Sol

Alt

Sağ

8

H2O

Page 26: daikin vrf

1 güç kaynağına 3 dış ünite bağlanabilir ve ardışık olarak açılabilir. Bu sayede devre kesicilerin sayısı ve kapasiteleri küçülür ve kablo bağlantıları basitleşir (10HP veya daha küçük modeller için).

Ardışık Çalıştırma

Sektörde türünün ilk örneği olan VRV’deki kablolama kontrolü imkanı, üniteler arasındaki kablo ve borulardaki bağlantı hataları konusunda kullanıcıyı uyarır. Bu fonksiyon, dış ünitenin PC kartlarındaki ON/OFF LED’leri vasıtasıyla sistem hatalarını belirler ve uyarı verir.

Kablolama Kontrolü

2 kablolu basit bir kaplamasız multipleks iletim sistemi, her bir dış üniteyi 2 damarlı bir tel kullanarak çok sayıda iç üniteye bağlamakta ve kablo bağlantı işlemini basitleştirmektedir.

Ayrıca dış ünitelerin yan ve ön kısımlarındaki güç bağlantı prizleri, bir dizi ünitenin bir arada bağlandığında yerden tasarruf, daha kolay montaj ve bakım imkanı sağlamaktadır.

Basitleştirilmiş Kablo Sistemi

Birleştirilmiş Daikin REFNET boru sisteminin en önemli özelliklerinden biri de kolay montaj için tasarlanmış olmasıdır.

Boruların çapının küçük olmasına rağmen, REFNET borularının elektronik genleşme vanaları ile birlikte kullanımı, iç üniteler arasındaki soğutucu akışkan dengesizliklerini önemli ölçüde azaltmıştır.

REFNET joint ve header (aksesuar) montaj esnasında kesilebilir, böylece sistem güvenilirliği artar.

Soğutucu akışkan dağıtımının homojenlikten uzak olduğu normal T branşmanlara kıyasla, Daikin REFNET jointler özellikle soğutucu akışını homojen dağıtacak şekilde tasarlanmıştır.

Birleştirilmiş REFNET borular

REFNET joint T tipi branşman

REFNET joint izolasyonu üzerinde

REFNET header izolasyonu üzerinde

REFNET header

REFNET joint

s. 26

9

10

11

12

Page 27: daikin vrf

Süper kablolama sistemi; iç üniteler, dış üniteler ve merkezi uzaktan kumanda arasındaki ortak kablo kullanımını sağlamak için kullanılmalıdır.

Bu sistem sadece dış ünitelere takılır ve kullanıcının mevcut sistemi merkezi bir uzaktan kumanda ile entegre olarak çalıştırmasını kolaylaştırır.

Kutuplu olmayan kablo sistemi sayesinde, bağlantıların yanlış yapılması imkansız hale gelmiş ve montaj süresi kısalmıştır.

“Süper Kablolama” Sistemi

Kablolar, dış ünitenin hem sol hem sağ tarafındaki panellerden, ön panelden ve alt panelden geçirilebilir.

4 Yönde Kablo Bağlantısı

Ön

Sol

Alt

Sağ

Bu işlem iç ve dış üniteler arasındaki kabloların ve çok sayıdaki iç ünite kablolarının grup kontrol kablolamasına imkan verir. Bu sayede her adresin manuel olarak girilmesine gerek kalmaz.

Otomatik Adresleme Fonksiyonu

Montaj ve Bakım Dostu Tasar ım

s. 27

13

14

15

Page 28: daikin vrf

1

3

2

Dış Üniteler

1. VRVIII

VRVIII Teknolojisi

s. 28

Değişken Manyetik Kutuplu Fırçasız DC Kompresör

9 Değişken Manyetik Kutuplu fırçasız DC motor klasik AC inverter motorlara kıyasla verimlilik açısından önemli artış sağlar; eş zamanlı olarak 2 farklı tork biçimi (normal ve değişken tork) kullanarak küçük elektrik akımlarından ek güç üretir.

9 Motorda değişken torku yaratan güçlü neodimiyum mıknatıslar bulunur. Bu mıknatıslar ferrit mıknatıslardan yaklaşık 12 kat daha güçlüdür ve enerji tasarrufu özelliklerine önemli bir katkı sağlarlar.

9 Yüksek itiş mekanizması (VRVIII yalnız soğuk/heat pump) Yüksek yağ basıncı ile, sabit scroll’dan gelen tepki kuvveti iç güce eklenerek, itiş kaybı

azaltılır. Bu durum verimi arttırırken ses seviyesini azaltır.

DC Fan Motoru

DC fan motorunun kullanılması özellikle düşük hızlı dönüş sırasında klasik AC motorlara kıyasla işletim verimliliğinde önemli artış sağlar.

DC fan motoru yapısı

DC motor verimliliği(klasik AC motorla kıyaslama)

Motor hızı (d/dak)

Verim

lilik

(%)

AC motor

200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

100

80

60

40

20

0

Sinüs Dalgası DC Inverter

Sinüs dalgası eğrisinin optimizasyonu düzgün motor rotasyonu ve yüksek motor verimi sağlar.

Ferrit mıknatıs

1

Neodimiyum mıknatıs

Page 29: daikin vrf

1

2

3

4

5

9 9

5

0 VRVII VRVIII

OUT 45°C

OUT 45°C

IN 85°C

43°C

60°C

55°C

55°C

50°C

27°C

27°C

27°C

27°C

27°C

27°C

55°C55°C 37°C

OUT 45°CIN 85°C

4

5

6

s. 29

Çiftli DC Fanları

• Çiftli DC fanlar maksimum %10 hava debisi artışı (16 HP) sağlar

e-Pass Isı Eşanjörü

Isı eşanjörünün yol düzeninin optimizasyonu aşırı ısınan gaz bölümünden alttaki soğutmalı sıvı bölümüne ısı transferini önler - ısı eşanjörü bu şekilde daha etkin kullanılır.

Soğutma modunda, kondenserin serpantini geliştirilmiştir. Bu ise %3 COP artışı anlamına geliyor.

Mevcut Model HD Tipi

i-Demand Fonksiyonu

Yeni geliştirilen akım sensörü, gerçek güç sarfiyatı ile teorik güç sarfiyatı arasındaki farkı en aza indirir.

8:00 12:00 16:00 20:00Zaman

Güç

Tük

etim

i (KV

V)

Fanların gövdeleri optimize edilmiştir (düşük ses yüksek hava debisi)

10 HP: 3 kanat, ø700 --> 4 kanat, ø680

Kanat alanı %25 genişletilmiş, düzensiz açı: NZ gürültüsü yok

18 HP: ø700 --> ø540 x 2 Kanat alanı %20 genişletilmiş,

ses seviyesi 0,7 dB(A) düşürülmüş

• Yüksek cihaz dışı statik basınç ve düşük çekilen güç ile yüksek verim ve düşük basınç kaybı.

10

İç d

irenç

(mm

H 2O

) @

185

m3 /d

ak 1

0HP

Basınç kaybında önemli azalma

Üç boyutlu plastik kaplamalı çelik ızgaralar • Yüksek dayanım (60 kg ağırlığa dayanır)• Yüksek çıkış alanı açıklığı

Arttırılmış ısı eşanjörü alanı• Isı transfer verimi artışı

Dış Ünite ler

8,1

3,2

4,9

3,81,3

2,5

Page 30: daikin vrf

RXQ5P7W1B RXQ8P7W1B RXQ10P7W1B RXQ12P7W1B RXQ14P7W1BA RXQ16P7W1BA RXQ18P7W1BA

48.000 / 14,0 76.500 / 22,4 95.500 / 28,0 115.000 / 33,5 134.000 / 40,0 153.000 / 45,0 172.000 / 49,0

3,98 4,03 3,77 3,48 3,23 3,17 3,02

5 8 10 12 14 16 18

3,52 5,56 7,42 9,62 12,4 14,2 16,2

8 13 16 19 23 26 29

62,5 100 125 150 175 200 225

162,5 260 325 390 455 520 585

Daikin Beyaz

Boyalı galvanizli çelik

1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680

635 930 930 930 1.240 1.240 1.240

765 765 765 765 765 765 765

157 185 238 238 314 314 322

Aksiyal

95 171 185 196 233 233 239

78Pa yüksek statik basınç

Hermetik sızdırmaz scroll kompresör

-5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0

72 78 78 80 80 80 83

54 57 58 60 60 60 63

R-410A

6,2 7,7 8,4 8,6 11,3 11,5 11,7

Genleşme vanası (elektronik tip)

Sentetik (eter) yağ

1,7 2,1 3,9 3,9 5,7 5,7 5,8

Kaynaklı bağlantı

9,52 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,9

Kaynaklı bağlantı

15,9 19,1 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6

Hem sıvı hem gaz boruları

Inverter kontrollü

~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100

HPS, fan motoru aşırı akım koruyucusu, aşırı akım rölesi, inverter aşırı yük koruyucu, PC kartı sigortası

W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1

3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~

50 50 50 50 50 50 50

400 400 400 400 400 400 400

RXQ-P(A)

Nominal kapasite Btu/h / kW

COP

Kapasite aralığı HP

Çekilen güç (nominal) kW

Bağlanabilecek maksimum iç ünite sayısı

İç ünite bağlantı Minimum

indeksi Maksimum

Gövde Renk

Malzeme

Boyutlar Ünite Y mm

G mm

D mm

Ağırlık Ünite kg

Fan Tipi

Hava debisi (230V’de nominal) m3/h

Cihaz dışı statik basınç (MAKS.) Pa

Kompresör Tipi

Çalışma sıcaklık aralığı Minimum °C KT

Maksimum °C KT

Ses seviyesi (nominal) Ses gücü dBA

Ses basıncı dBA

Soğutucu Akışkan Tipi

Şarj kg

Kontrol

Soğutucu Yağ Tipi

Şarj hacmi l

Boru Bağlantıları Sıvı Tipi

Çap (DÇ) mm

Gaz Tipi

Çap (DÇ) mm

Isı izolasyonu

Kapasite kontrol yöntemi

Kapasite kontrolü [%]

Güvenlik cihazları

Enerji beslemesi Ad

Faz

Frekans Hz

Voltaj V

Notlar:Nominal soğutma kapasitesi esası: İç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, Dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, Eşdeğer soğutucu akışkan borusu: 7,5m, Kot farkı: 0m.Ses gücü seviyesi bir ses kaynağının oluşturduğu mutlak bir değerdir.Ses basıncı seviyesi, mesafe ve akustik ortama bağlı nisbi bir değerdir.Ses değerleri yarı-anekoik odada ölçülmektedir.

VRVIII YALNIZ SOĞUK

s. 30

2

Page 31: daikin vrf

RXYQ-P(A)

Nominal kapasite Soğutma Btu/h / kW

Isıtma Btu/h / kW

COP Soğutma

Isıtma

Kapasite aralığı HP

Çekilen güç Soğutma kW

(nominal) Isıtma kW

Bağlanabilecek maksimum iç ünite sayısı

İç ünite bağlantı Minimum

indeksi Maksimum

Gövde Renk

Malzeme

Boyutlar Ünite Y mm

G mm

D mm

Ağırlık Ynite kg

Fan tipi

Hava debisi Soğutma m3/h

(230V'de nominal) Isıtma m3/h

Cihaz dışı statik basınç (MAKS.) Pa

Kompresör Tipi

Çalışma sıcaklık Soğutma Minimum °C KT

aralığı Maksimum °C KT

Isıtma Minimum °C YT

Maksimum °C YT

Ses seviyesi Soğutma Ses gücü dBA

(nominal) Ses basıncı dBA

Soğutucu Akışkan Tipi

Şarj kg

Kontrol

Soğutucu Yağ Tipi

Şarj hacmi l

Boru Bağlantıları Sıvı Tipi

Çap (DÇ) mm

Gaz Tipi

Çap (DÇ) mm

Isı izolasyonu

Maks. toplam uzunluk m

Defrost metodu

Defrost kontrolü

Kapasite kontrol yöntemi Kapasite kontrolü (%)

Güvenlik cihazları

Enerji beslemesi Ad

Faz

Frekans Hz

Voltaj V

RXYQ5P7W1B RXYQ8P7W1B RXYQ10P7W1B RXYQ12P7W1B RXYQ14P7W1BA RXYQ16P7W1BA RXYQ18P7W1BA

48.000 / 14,0 76.500 / 22,4 95.500 / 28,0 115.000 / 33,5 134.000 / 40,0 153.000 / 45,0 172.000 / 49,0

55.000 / 16,0 85.300 / 25,0 107.500 / 31,5 128.000 / 37,5 153.500 / 45,0 170.000 / 50,0 193.000 / 56,5

3,98 4,03 3,77 3,48 3,23 3,17 3,02

4,00 4,27 4,09 3,97 3,98 3,88 3,69

5 8 10 12 14 16 18

3,52 5,56 7,42 9,62 12,4 14,2 16,2

4,00 5,86 7,70 9,44 11,30 12,90 15,30

8 13 16 19 23 26 29

62,5 100 125 150 175 200 225

162,5 260 325 390 455 520 585

Daikin Beyaz

Boyalı galvanizli çelik

1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680

635 930 930 930 1.240 1.240 1.240

765 765 765 765 765 765 765

159 187 240 240 316 316 324

Aksiyal

95 171 185 196 233 233 239

95 171 185 196 233 233 239

78Pa yüksek statik basınç

Hermetik sızdırmaz scroll kompresör

-5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0

-20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

72 78 78 80 80 80 83

54 57 58 60 60 60 63

R-410A

6,2 7,7 8,4 8,6 11,3 11,5 11,7

Genleşme vanası (elektronik tip)

Sentetik (eter) yağ

1,7 2,1 3,9 3,9 5,7 5,7 5,8

Kaynaklı bağlantı

9,52 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,9

Kaynaklı bağlantı

15,9 19,1 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6

Hem sıvı hem gaz boruları

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Tersine çevrim

Dış ünite ısı eşanjörü sıcaklık sensörü

Inverter kontrollü

~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100HPS, fan motoru aşırı akım koruyucusu, aşırı akım rölesi, inverter aşırı yük koruyucu, PC kartı sigortası

W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1

3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~

50 50 50 50 50 50 50

400 400 400 400 400 400 400

VRVIII HEAT PUMP - MİNİMUM YER İHTİYACI KOMBİNASYONU

Dış Ünite ler

s . 31

Notlar: Nominal soğutma kapasitesi esası: İç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, Dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, Eşdeğer soğutucu akışkan borusu: 7,5m, Kot farkı: 0m. Nominal ısıtma kapasitesi esası: İç ortam sıcaklığı: 20°C KT, Dış ortam sıcaklığı : 7°C KT, 6°C YT, Eşdeğer soğutucu akışkan borusu: 7,5m, Kot farkı: 0m Ses gücü seviyesi bir ses kaynağının oluşturduğu mutlak bir değerdir. Ses basıncı seviyesi, mesafe ve akustik ortama bağlı nisbi bir değerdir. Ses değerleri yarı-anekoik odada ölçülmektedir.

3

Page 32: daikin vrf

RXYQ-P

Kombinasyon RXYQ8P7W1B

RXYQ10P7W1B

RXYQ12P7W1B

RXYQ14P7W1BA

RXYQ16P7W1BA

RXYQ18P7W1BA

Nominal kapasite Soğutma Btu/h / kW

Isıtma Btu/h / kW

COP Soğutma

Isıtma

Kapasite aralığı HP

Çekilen güç Soğutma kW

(nominal) Isıtma kW

Bağlanabilecek maksimum iç ünite sayısı

İç ünite bağlantı Minimum

indeksi Maksimum

Gövde Renk

Malzeme

Fan Tipi

Hava debisi Soğutma m3/h

(230V'de nominal) Isıtma m3/h

Cihaz dışı statik basınç (MAKS) Pa

Kompresör Tipi

Çalışma sıcaklık Soğutma Minimum °C KT

aralığı Maksimum °C KT

Isıtma Minimum °C YT

Maksimum °C YT

Soğutucu Akışkan Tipi

Şarj kg

Kontrol

Sistemdeki maksimum toplam soğutucu akışkan miktarı kg

Soğutucu Yağ Tipi

Şarj hacmi l

Boru Bağlantıları Sıvı Tipi

Çap (DÇ) mm

Gaz Tipi

Çap (DÇ) mm

Isı izolasyonu

Maks. toplam uzunluk m

Defrost metodu

Defrost kontrolü

Kapasite kontrol yöntemi

Kapasite kontrolü [%]

Güvenlik cihazları

Enerji beslemesi Ad

Faz

Frekans Hz

Voltaj V

RXYQ20P7W1B RXYQ22P7W1B RXYQ24P7W1B RXYQ26P7W1B RXYQ28P7W1B RXYQ30P7W1B RXYQ32P7W1B RXYQ34P7W1B RXYQ36P7W1B

1 1

1 1

1 1 2 1

1

1

1 1 1 1 1 2

192.000 / 55,9 211.200 / 61,5 230.400 / 67,0 249.600 / 71,4 268.000 / 77,0 288.000 / 82,5 307.200 / 89,0 326.400 / 94,0 345.600 / 98,0

213.000 / 62,5 235.500 / 69,0 256.000 / 75,0 278.000 / 81,5 300.000 / 88,0 321.000 / 94,0 348.000 / 102,0 365.000 / 107,0 386.000 / 113,0

3,68 3,62 3,49 3,28 3,26 3,20 3,11 3,09 3,02

4,08 4,04 3,97 3,84 3,83 3,81 3,83 3,79 3,69

20 22 24 26 28 30 32 34 36

15,2 17,0 19,2 21,8 23,6 25,8 28,6 30,4 32,4

15,3 17,1 18,9 21,2 23,0 24,7 26,6 28,2 30,6

32 35 39 42 45 49 52 55 58

250 275 300 325 350 375 400 425 450

650 715 780 845 910 975 1.040 1.105 1.170

Daikin Beyaz

Boyalı galvanizli çelik

Aksiyal Aksiyal Aksiyal Aksiyal Aksiyal Aksiyal Aksiyal Aksiyal Aksiyal

171 + 196 185 + 196 196 + 196 171 + 239 185 + 239 196 + 239 233 + 239 233 + 239 239 + 239

171 + 196 185 + 196 196 + 196 171 + 239 185 + 239 196 + 239 233 + 239 233 + 239 239 + 239

78Pa yüksek statik basınç

Hermetik sızdırmaz scroll kompresör

-5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0

-20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

7,7 + 8,6 8,4 + 8,6 8,6 + 8,6 7,7 + 11,7 8,4 + 11,7 8,6 + 11,7 11,3 + 11,7 11,5 + 11,7 11,7 + 11,7

Genleşme vanası (elektronik tip)

100’den az (hesaplanan miktar 95’den az)

Sentetik (eter) yağ

2,1 + 3,9 3,9 + 3,9 3,9 + 3,9 2,1 + 5,8 3,9 + 5,8 3,9 + 5,8 5,7 + 5,8 5,7 + 5,8 5,8 + 5,8

Kaynaklı bağlantı

15,9 15,9 15,9 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1

Kaynaklı bağlantı

28,6 28,6 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 41,3

Hem sıvı hem gaz boruları

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Tersine çevrim

Dış ünite ısı eşanjörü sıcaklık sensörü

Inverter kontrollü

~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100

HPS, fan motoru aşırı akım koruyucusu, aşırı akım rölesi, inverter aşırı yük koruyucu, PC kartı sigortası

W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1

3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~

50 50 50 50 50 50 50 50 50

400 400 400 400 400 400 400 400 400

VRVIII HEAT PUMP - MİNİMUM YER İHTİYACI KOMBİNASYONU

Dış Ünite ler s . 32

Notlar: Nominal soğutma kapasitesi esası: İç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, Dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, Eşdeğer soğutucu akışkan borusu: 7,5m, Kot farkı: 0m. Nominal ısıtma kapasitesi esası: İç ortam sıcaklığı: 20°C KT, Dış ortam sıcaklığı : 7°C KT, 6°C YT, Eşdeğer soğutucu akışkan borusu: 7,5m, Kot farkı: 0m Çoklu bir sistemin ses seviyesi tekli dış ünite ve montaj koşuluna göre belirlenir. Sistemin soğutucu akışkan şarjı 100 kg’den az olmalıdır. Yani hesaplanan soğutucu akışkan şarjının 95 kg’ye eşit veya fazla olduğu durumda, çok sayıdaki dış sistemi her biri 95 kg’den az soğutucu akışkan şarjı taşıyan daha küçük sistemlere bölmelisiniz. Fabrika şarjı için, ünitenin etiketine bakın.

4

Page 33: daikin vrf

s. 33

RXYQ-P

Kombinasyon RXYQ8P7W1B

RXYQ10P7W1B

RXYQ12P7W1B

RXYQ14P7W1BA

RXYQ16P7W1BA

RXYQ18P7W1BA

Nominal kapasite Soğutma Btu/h / kW

Isıtma Btu/h / kW

COP Soğutma

Isıtma

Kapasite aralığı HP

Çekilen güç Soğutma kW

(nominal) Isıtma kW

Bağlanabilecek maksimum iç ünite sayısı

İç ünite bağlantı Minimum

indeksi Maksimum

Gövde Renk

Malzeme

Fan Tipi

Hava debisi Soğutma m3/h

(230V'de nominal) Isıtma m3/h

Cihaz dışı statik basınç (MAKS) Pa

Kompresör Tipi

Çalışma sıcaklık Soğutma Minimum °C KT

aralığı Maksimum °C KT

Isıtma minimum °C YT

Maksimum °C YT

Soğutucu Akışkan Tipi

Şarj kg

Kontrol

Sistemdeki maksimum toplam soğutucu akışkan miktarı kg

Soğutucu Yağ Tipi

Şarj hacmi l

Boru Bağlantıları Sıvı Tipi

Çap (DÇ) mm

Gaz Tipi

Çap (DÇ) mm

Isı izolasyonu

Maks. toplam uzunluk m

Defrost metodu

Defrost kontrolü

Kapasite kontrol yöntemi

Kapasite kontrolü [%]

Güvenlik cihazları

Enerji beslemesi Ad

Faz

Frekans Hz

Voltaj V

RXYQ38P7W1B RXYQ40P7W1B RXYQ42P7W1B RXYQ44P7W1B RXYQ46P7W1B RXYQ48P7W1B RXYQ50P7W1B RXYQ52P7W1B RXYQ54P7W1B

1 1

1 1

1 1 2 1

1

1

1 1 1 2 2 2 2 2 3

364.800 / 105,0 384.000 / 111,0 403.200 / 116,0 422.400 /120,0 441.600 / 126,0 460.800 / 132,0 480.000 / 138,0 499.200 / 143,0 518.400 / 147,0

406.000 / 119,0 430.000 / 126,0 450.000 / 132,0 471.000 / 138,0 495.000 / 145,0 515.000 / 151,0 540.000 / 158,0 556.000 / 163,0 580.000 / 170,0

3,34 3,34 3,28 3,16 3,17 3,14 3,08 3,07 3,02

3,89 3,89 3,86 3,78 3,79 3,78 3,77 3,75 3,70

38 40 42 44 46 48 50 52 54

31,4 33,2 35,4 38,0 39,8 42,0 44,8 46,6 48,6

30,6 32,4 34,2 36,5 38,3 40,0 41,9 43,5 45,9

61 64 64 64 64 64 64 64 64

475 500 525 550 575 600 625 650 675

1.235 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560 1.625 1.690 1.755

Daikin Beyaz

Boyalı galvanizli çelik

Aksiyal

171+196+239 185+196+239 196+196+239 171+239+239 185+239+239 196+239+239 233+239+239 233+239+239 239+239+239

171+196+239 185+196+239 196+196+239 171+239+239 185+239+239 196+239+239 233+239+239 233+239+239 239+239+239

78 Pa yüksek statik basınçta

Hermetik sızdırmaz scroll kompresör

-5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0

-20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

R-410A

7,7 + 8,6 + 11,7 8,4 + 8,6 + 11,7 8,6 + 8,6 + 11,7 7,7 + 11,7 + 11,7 8,4 + 11,7 + 11,7 8,6 + 11,7 + 11,7 11,3 + 11,7 + 11,7 11,5 + 11,7 + 11,7 11,7 + 11,7 + 11,7

Genleşme vanası (elektronik tip)

100’den az (hesaplanan miktar 95’den az)

Sentetik (eter) yağ

2,9+3,9+5,8 3,9+3,9+5,8 3,9+3,9+5,8 2,1+5,8+5,8 3,9+5,8+5,8 3,9+5,8+5,8 5,7+5,8+5,8 5,7+5,8+5,8 5,8+5,8+5,8

Kaynaklı bağlantı

19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1

Kaynaklı bağlantı

41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3

Hem sıvı hem gaz boruları

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Tersine çevrim

Dış ünite ısı eşanjörü sıcaklık sensörü

Inverter kontrollü

~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100

HPS, fan motoru aşırı akım koruyucusu, aşırı akım rölesi, inverter aşırı yük koruyucu, PC kartı sigortası

W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1

3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~

50 50 50 50 50 50 50 50 50

400 400 400 400 400 400 400 400 400

Notlar: Nominal soğutma kapasitesi esası: İç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, Dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, Eşdeğer soğutucu akışkan borusu: 7,5m, Kot farkı: 0m. Nominal ısıtma kapasitesi esası: İç ortam sıcaklığı: 20°C KT, Dış ortam sıcaklığı : 7°C KT, 6°C YT, Eşdeğer soğutucu akışkan borusu: 7,5m, Kot farkı: 0m Çoklu bir sistemin ses seviyesi tekli dış ünite ve montaj koşuluna göre belirlenir. Sistemin soğutucu akışkan şarjı 100 kg’den az olmalıdır. Yani hesaplanan soğutucu akışkan şarjının 95 kg’ye eşit veya fazla olduğu durumda, çok sayıdaki dış sistemi her biri 95 kg’den az soğutucu akışkan şarjı taşıyan daha küçük sistemlere bölmelisiniz. Fabrika şarjı için, ünitenin etiketine bakın.

Page 34: daikin vrf

Dış Ünite ler s . 34

RXYQ-P

Kombinasyon RXYQ8P7W1B

RXYQ10P7W1B

RXYQ12P7W1B

Nominal kapasite Soğutma Btu/h / kW

Isıtma Btu/h / kW

COP Soğutma

Isıtma

Kapasite aralığı HP

Çekilen güç Soğutma kW

(nominal) Isıtma kW

Bağlanabilecek maksimum iç ünite sayısı

İç ünite bağlantı Minimum

indeksi Maksimum

Gövde Renk

Malzeme

Fan Tipi

Hava debisi Soğutma m3/h

(230V'de nominal) Isıtma m3/h

Cihaz dışı statik basınç (MAKS) Pa

Kompresör Tipi

Çalışma sıcaklık Soğutma Minimum °C KT

aralığı Maksimum °C KT

ısıtma Minimum °C YT

Maksimum °C YT

Soğutucu Akışkan Tipi

Şarj kg

Kontrol

Sistemdeki maksimum toplam soğutucu akışkan miktarı kg

Soğutucu Yağ Tipi

Şarj hacmi l

Boru Bağlantıları Sıvı Tipi

Çap (DÇ) mm

Gaz Tipi

Çap (DÇ) mm

Isı izolasyonu

Maks. toplam uzunluk m

Defrost metodu

Defrost kontrolü

Kapasite kontrol yöntemi

Kapasite kontrolü [%]

Güvenlik cihazları

Enerji beslemesi Ad

Faz

Frekans Hz

Voltaj V

VRVIII HEAT PUMP – YÜKSEK COP KOMBİNASYONU

Notlar: Nominal soğutma kapasitesi esası: İç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, Dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, Eşdeğer soğutucu akışkan borusu: 7,5m, Kot farkı: 0m. Nominal ısıtma kapasitesi esası: İç ortam sıcaklığı: 20°C KT, Dış ortam sıcaklığı : 7°C KT, 6°C YT, Eşdeğer soğutucu akışkan borusu: 7,5m, Kot farkı: 0m Çoklu bir sistemin ses seviyesi tekli dış ünite ve montaj koşuluna göre belirlenir. Sistemin soğutucu akışkan şarjı 100 kg’den az olmalıdır. Yani hesaplanan soğutucu akışkan şarjını 95 kg’ye eşit veya fazla olduğu durumda, çok sayıdaki dış sistemi her biri 95 kg’den az soğutucu akışkan şarjı taşıyan daha küçük bağımsız sistemlere bölmelisiniz. Fabrika şarjı için, ünitenin etiketine bakın.

RXYQ16P7W1B RXYQ18P7W1B RXYQ20P7W1B RXYQ22P7W1B

2 1

1 2 1

1

153.000 / 44,8 172.000 / 50,4 192.000 / 56,0 211.200 / 61,5

170.000 / 50,0 193.000 / 56,5 213.000 / 63,0 235.500 / 69,0

4,04 3,88 3,78 3,62

4,27 4,15 4,09 4,04

16 18 20 22

11,1 13,0 14,8 17,0

11,7 13,6 15,4 17,1

26 29 32 35

200 225 250 275

520 585 650 715

Daikin Beyaz

Boyalı galvanizli çelik

Aksiyal

171 + 171 171 + 185 185 + 185 185 + 185

171 + 171 171 + 185 185 + 185 185 + 185

78Pa yüksek statik basınç

Hermetik sızdırmaz scroll kompresör

-5,0 -5,0 -5,0 -5,0

43,0 43,0 43,0 43,0

-20,0 -20,0 -20,0 -20,0

15,0 15,0 15,0 15,0

R-410A

7,7 + 7,7 7,7 + 8,4 8,4 + 8,4 8,4 + 8,6

Genleşme vanası (elektronik tip)

100’den az (hesaplanan miktar 95’den az)

Sentetik (eter) yağ

2,1 + 2,1 2,1 + 3,9 3,9 + 3,9 3,9 + 3,9

Kaynaklı bağlantı

12,7 15,9 15,9 15,9

Kaynaklı bağlantı

28,6 28,6 28,6 28,6

Hem sıvı hem gaz boruları

1.000 1.000 1.000 1.000

Tersine çevrim

Dış ünite ısı eşanjörü sıcaklık sensörü

Inverter kontrollü

~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100

HPS, fan motoru aşırı akım koruyucusu, aşırı akım rölesi, inverter aşırı yük koruyucu, PC kartı sigortası

W1 W1 W1 W1

3N~ 3N~ 3N~ 3N~

50 50 50 50

400 400 400 400

5

Page 35: daikin vrf

s. 35

RXYQ-P

Kombinasyon RXYQ8P7W1B

RXYQ10P7W1B

RXYQ12P7W1B

Nominal kapasite Soğutma Btu/h / kW

Isıtma Btu/h / kW

COP Soğutma

Isıtma

Kapasite aralığı HP

Çekilen güç Soğutma kW

(nominal) Isıtma kW

Bağlanabilecek maksimum iç ünite sayısı

İç ünite bağlantı Minimum

indeksi Maksimum

Gövde Renk

Malzeme

Fan Tipi

Hava debisi Soğutma m3/h

(230V'de nominal) Isıtma m3/h

Cihaz dışı statik basınç (MAKS) Pa

Kompresör Tipi

Çalışma sıcaklık Soğutma Minimum °C KT

aralığı Maksimum °C KT

Isıtma Minimum °C YT

Maksimum °C YT

Soğutucu Akışkan Tipi

Şarj kg

Kontrol

Sistemdeki maksimum toplam soğutucu akışkan miktarı kg

Soğutucu Yağ Tipi

Şarj hacmi l

Boru Bağlantıları Sıvı Tipi

Çap (DÇ) mm

Gaz Tipi

Çap (DÇ) mm

Isı izolasyonu

Maks. toplam uzunluk m

Defrost metodu

Defrost kontrolü

Kapasite kontrol yöntemi

Kapasite kontrolü [%]

Güvenlik cihazları

Enerji beslemesi Ad

Faz

Frekans Hz

Voltaj V

Notlar: Nominal soğutma kapasitesi esası: İç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, Dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, Eşdeğer soğutucu akışkan borusu: 7,5m, Kot farkı: 0m. Nominal ısıtma kapasitesi esası: İç ortam sıcaklığı: 20°C KT, Dış ortam sıcaklığı : 7°C KT, 6°C YT, Eşdeğer soğutucu akışkan borusu: 7,5m, Kot farkı: 0m Çoklu bir sistemin ses seviyesi tekli dış ünite ve montaj koşuluna göre belirlenir. Sistemin soğutucu akışkan şarjı 100 kg’den az olmalıdır. Yani hesaplanan soğutucu akışkan şarjını 95 kg’ye eşit veya fazla olduğu durumda, çok sayıdaki dış sistemi her biri 95 kg’den az soğutucu akışkan şarjı taşıyan daha küçük bağımsız sistemlere bölmelisiniz. Fabrika şarjı için, ünitenin etiketine bakın.

RXYQ24P7W1B RXYQ26P7W1B RXYQ28P7W1B RXYQ30P7W1B RXYQ32P7W1B RXYQ34P7W1B RXYQ36P7W1B

3 2 1 1

1 2 3 1

2 2 3

230.400 / 67,2 249.600 / 72,8 268.800 / 78,4 288.000 / 84,0 307.200 / 89,4 326.400 / 95,0 345.600 / 101,0

256.000 / 75,0 278.000 / 81,5 300.000 / 88,0 321.000 / 94,5 348.000 / 100,0 365.000 / 107,0 386.000 / 113,0

4,02 3,94 3,84 3,77 3,60 3,56 3,49

3,97 4,20 4,13 4,09 4,05 4,02 3,99

24 26 28 30 32 34 36

16,7 18,5 20,4 22,3 24,8 26,7 28,9

18,9 19,4 21,3 23,1 24,7 26,6 28,3

39 42 45 48 52 55 58

300 325 350 375 400 425 450

780 845 910 975 1.040 1.105 1.170

Daikin Beyaz

Boyalı galvanizli çelik

Aksiyal Aksiyal Aksiyal Aksiyal Aksiyal Aksiyal Aksiyal

171 + 171 + 171 171 + 171 + 185 171 + 185 + 185 185 + 185 + 185 171 + 196 + 196 185 + 196 + 196 196 + 196 + 196

171 + 171 + 171 171 + 171 + 185 171 + 185 + 185 185 + 185 + 185 171 + 196 + 196 185 + 196 + 196 196 + 196 + 196

78Pa yüksek statik basınç

Hermetik sızdırmaz scroll kompresör

-5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0

-20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

R-410A

7,7 + 7,7 + 7,7 7,7 + 7,7 + 8,4 7,7 + 8,4 + 8,4 8,6 + 8,6 + 8,6 7,7 + 8,6 + 8,6 8,4 + 8,6 + 8,6 8,6 + 8,6 + 8,6

Genleşme vanası (elektronik tip)

100’den az (hesaplanan miktar 95’den az)

Sentetik (eter) yağ

2,1 + 2,1 + 2,1 2,1 + 2,1 + 3,9 2,1 + 3,9 + 3,9 3,9 + 3,9 + 3,9 2,1 + 3,9 + 3,9 3,9 + 3,9 + 3,9 3,9 + 3,9 + 3,9

Kaynaklı bağlantı

15,9 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1

Kaynaklı bağlantı

34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 41,3

Hem sıvı hem gaz boruları

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Tersine çevrim

Dış ünite ısı eşanjörü sıcaklık sensörü

Inverter kontrollü

~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100 ~ 100

HPS, fan motoru aşırı akım koruyucusu, aşırı akım rölesi, inverter aşırı yük koruyucu, PC kartı sigortası

W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1

3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~

50 50 50 50 50 50 50

400 400 400 400 400 400 400

Page 36: daikin vrf

VRVIII ISI GERİ KAZANIMLI

VRVI I I

s . 36

6

*Baskı zamanında bilgi mevcut değildi

REYQ-P 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Modüller REMQ8P 1 1 1

REMQ10P 1 1 1 1

REMQ12P 1 1 1 2 1

REMQ14P 1

REMQ16P 1 1 1

Dış ünite sayısı* 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Cihaz kapasitesi HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Kapasite Soğutma kW 22,4 28 33,5 40 45 50,4 55,9 61,5 67,0 73,0 78,5

Soğutma Btu/h 76.500 95.500 115.000 134.000 153.000 172.000 192.000 211.200 230.400 249.600 268.800

Isıtma kW 25 31,5 37,5 45 50 56,5 62,5 69 75 81,5 87,5

Isıtma Btu/h 85.300 107.500 128.000 153.500 170.000 193.000 213.000 235.500 256.000 278.000 300.000

Çekilen güç Soğutma kW 5,46 7,09 9,08 11,4 14,1 13,0 15,2 17,0 19,2 21,6 23,8

Isıtma kW 5,81 7,38 8,93 11,0 12,8 13,6 15,3 17,1 18,9 20,6 22,3

EER Soğutma 4,10 3,95 3,69 3,51 3,19 3,88 3,68 3,61 3,49 3,38 3,3

COP Isıtma 4,30 4,27 4,20 4,10 3,90 4,15 4,08 4,03 3,97 3,96 3,92

Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı 13 16 19 22 26 29 32 35 39 42 45

Minimum kapasite indeksi 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350

Maksimum kapasite indeksi - %130 260 325 390 455 520 585 650 715 780 845 910

Kapasite kademeleri 30 37 37 26 26 31 31 38 38 41 41

Boyutlar Y mm 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680

G mm 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 930 + 930 930 + 930 930 + 930 930 + 930 930 + 1.240 930 + 1.240

D mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

Ağırlık kg 331 331 331 339 339 204 + 254 204 + 254 254 + 254 254 + 254 254 + 334 254 + 334

Gövde Boyalı galvanizli çelik

Renk Fildişi beyazı

Ses basıncı seviyesi dB(A) 58 58 60 62 63 61 62 62 63 62 63

Ses gücü seviyesi dB(A) * * * * * 81,0 82,0 82,0 83,0 82,0 83,0

Fan Tipi Aksiyal

Hava debisi 190 190 210 235 240 180 + 185 180 + 200 185 + 200 200 + 200 185 + 230 200 + 230

Soğutucu

Akışkan

Ad R-410A

Şarj kg 10,3 10,6 10,8 11,1 11,1 8,2 + 9,0 8,2 + 9,1 9,0 + 9,1 9,1 + 9,1 9,0 + 11,7 9,1 + 11,7

Kontrol Elektronik genleşme vanası

Soğutucu yağ Tipi Sentetik eter yağ

Şarj l * * * * * 8,2 8,4 10,4 10,6 12,6 12,8

Kompresör Tipi Hermetik sızdırmaz scroll kompresör

Başlatma yöntemi Yüksüz start alan (Soft Start)

Boru bağlantıları Sıvı mm 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9 19,1 19,1

Gaz mm 19,1 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 34,9 34,9 34,9

Deşarj gazı mm 15,9 19,1 19,1 22,2 22,2 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6Basınç dengeleyici boru mm hiçbiri hiçbiri hiçbiri hiçbiri hiçbiri 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1

Çalışma sıcaklık aralığı

Soğutma °C KT -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43

Isıtma °C YT -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5

Enerji beslemesi W1 3~, 50Hz, 380-415V

Güvenlik cihazları HPS, fan motoru aşırı akım koruyucusu, inverter aşırı yük koruyucusu, aşırı akım rölesi, PC kartı sigortası

Page 37: daikin vrf

s. 37

Notlar: • Nominal soğutma kapasitesi esası: İç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT • Dış ortam sıcaklığı: 35°C KT • Eşdeğer soğutucu akışkan borusu: 7,5m • Kot farkı: 0m • Nominal ısıtma kapasitesi esası: İç ortam sıcaklığı: 20°C KT • Dış ortam sıcaklığı: 7°C KT/6°C YT • Eşdeğer soğutucu akışkan borusu: 7,5m • Kot farkı: 0m

Dış Ünite ler

REYQ-P 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Modüller REMQ8P 1 1

REMQ10P 1 1 1

REMQ12P 1 1 2 1

REMQ14P 1 1

REMQ16P 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3

Dış ünite sayısı* 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Cihaz kapasitesi HP 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Kapasite Soğutma kW 85,0 90,0 95,4 101,0 107,0 112,0 118,0 124,0 130,0 135,0

Soğutma btu/h 288.000 307.000 325.500 344.500 365.000 382.000 403.000 423.000 443.500 460.800

Isıtma kW 95 100 107 113 119 125 132 138 145 150

Isıtma btu/h 324.000 340.000 365.000 386.000 406.000 426.500 450.000 471.000 495.000 512.000

Çekilen güç Soğutma kW 26,6 28,4 27,2 29,4 31,2 33,4 35,8 38,0 40,8 42,6

Isıtma kW 24,2 25,8 26,5 28,2 30,0 31,8 33,5 35,2 37,1 38,7

EER Soğutma 3,2 3,17 3,51 3,43 3,43 3,35 3,3 3,26 3,19 3,17

COP Isıtma 3,93 3,88 4,04 4,01 3,97 3,93 3,94 3,92 3,91 3,88

Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı 48 52 55 58 61 64 64 64 64 64

Minimum kapasite indeksi 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600

Maksimum kapasite indeksi - %130 975 1.040 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560

Kapasite kademeleri 46 46 36 36 41 41 46 46 51 51

Boyutlar Y mm 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680

G mm 1.240+1.240 1.240+1.240 930+930+1.240 930+930+1.240 930+930+1.240 930+930+1.240 930+1.240+1.240 930+1.240+1.240 1.240+1.240+1.240 1.240+1.240+1.240

D mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

Ağırlık kg 334+334 334+334 204+254+334 204+254+334 254+254+334 254+254+334 254+334+334 254+334+334 334+334+334 334+334+334

Gövde Boyalı galvanizli çelik

Renk Fildişi beyazı

Ses basıncı seviyesi dB(A) 63 63 63 64 64 65 64 65 65 65

Ses gücü seviyesi dB(A) 83,0 83,0 83,0 84,0 84,0 85,0 84,0 85,0 85,0 85,0

Fan Tipi Aksiyal

Hava debisi 230+230 230+230 180+185+230 180+200+230 185+200+230 200+200+230 185+230+230 200+230+230 230+230+230 230+230+230

Soğutucu

Akışkan

Ad R-410A

Şarj kg 11,7+11,7 11,7+11,7 8,2+9,0+11,7 8,2+9,1+11,7 9,0+9,1+11,7 9,1+9,1+11,7 9,0+11,7+11,7 9,1+11,7+11,7 11,7+11,7+11,7 11,7+11,7+11,7

Kontrol Elektronik genleşme vanası

Soğutucu yağ Tipi Sentetik eter yağ

Şarj l 14,9 15,0 15,7 15,9 17,9 18,1 20,1 20,3 22,4 22,5

Kompresör Tipi Hermetik sızdırmaz scroll kompresör

Başlatma yöntemi Yüksüz start alan (Soft Start)

Boru bağlantıları Sıvı mm 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1

Gaz mm 34,9 34,9 34,9 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3

Deşarj gazı mm 28,6 28,6 28,6 28,6 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9Basınç dengeleyici boru mm 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1

Çalışma sıcaklık aralığı

Soğutma °C KT -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43 -5 ~ 43

Isıtma °C YT -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5 -20 ~ 15,5

Enerji beslemesi W1 3~, 50Hz, 380-415V

Güvenlik cihazları HPS, fan motoru aşırı akım koruyucusu, inverter aşırı yük koruyucusu, aşırı akım rölesi, PC kartı sigortası

Page 38: daikin vrf

2

1

3

Değişken Manyetik Kutuplu Fırçasız DC Kompresör

9 Değişken Manyetik Kutuplu fırçasız DC motor klasik AC inverter motorlara kıyasla verimlilik açısından önemli artış sağlar. Eş zamanlı olarak 2 farklı tork biçimi (normal ve değişken tork) kullanarak küçük elektrik akımlarından ek güç üretir.

9 Yüksek itiş mekanizması Yüksek yağ basıncı ile, sabit scroll’dan gelen tepki kuvveti dahili güce

eklenerek, itiş kaybı azaltılır. Bu durum verimli arttırırken ses seviyesini azaltır.

9 Motorda değişken tork yaratan güçlü neodimium mıknatıslar bulunur. Bu mıknatıslar, ferrit mıknatıslardan yaklaşık 12 kat

daha güçlüdür ve enerji tasarrufu özelliklerine önemli bir katkı sağlarlar.

i-Demand Fonksiyonu

Yeni geliştirilen akım sensörü, gerçek güç sarfiyatı ile teorik güç sarfiyatı arasındaki farkı en aza indirir.

Sinüs Dalgası DC Inverter

Sinüs dalgası eğrisinin optimizasyonu düzgün motor rotasyonu ve yüksek motor verimi sağlar.

2. VRV-WII

“Normal” torkDeğişken tork

Döner Stator Alanı

Demir

Neodimiyum Mıknatıs

Düşük basınç tarafı

Yüksek basınç tarafı

Emiş

Scroll

Basma

Değişken manyetik kutuplu fırçasız motor

Neodimiyum mıknatıs

Ferrit mıknatıs

8:00 12:00 16:00 20:00Zaman

çtü

keti

mi

(KV

V)

s. 38

VRV-WII Teknolojisi1

Page 39: daikin vrf

Nominal soğutma kapasitesi Btu/h / kW

Nominal ısıtma kapasitesi Btu/h / kW

Kapasite aralığı HP

Çekilen güç (nominal) Soğutma kW

Isıtma kW

COP Soğutma

ısıtma

Bağlanabilecek maksimum iç ünite sayısı

Minimum kapasite indeksi

Maksimum kapasite indeksi

Enerji beslemesi Y1

Boyutlar Y mm

G mm

D mm

Ağırlık kg

Renk

Ses basıncı seviyeleri dBA

Ses gücü seviyeleri dBA

Fan Tipi

Hava debisi (nominal) m3/h

Soğutucu Akışkan Ad

Şarj kg

Kontrol

Soğutucu Yağ Tipi

Şarj hacmi l

Kompresör Sayısı

Tipi

Başlatma yöntemi

Boru Bağlantıları Sıvı mm

Deşarj gazı mm

Gaz mm

Güvenlik cihazları

VRV-WII RWEYQ10M RWEYQ20M RWEYQ30M RWEYQ10M RWEYQ20M RWEYQ30M

91.000 / 26,70 182.500 / 53,40 273.500 / 80,10 91.000 / 26,70 182.500 / 53,40 273.500 / 80,10

107.500 / 31,50 215.000 / 63,00 322.500 / 94,50 107.500 / 31,50 215.000 / 63,00 322.500 / 94,50

10 20 30 10 20 30

6,03 12,10 18,10 6,03 12,10 18,10

6,05 12,10 18,20 6,05 12,10 18,20

4,43 4,41 4,43 4,43 4,41 4,43

5,21 5,21 5,19 5,21 5,21 5,19

16 20 32 16 20 32

125 250 375 125 250 375

325 650 975 325 650 975

3~, 50Hz, 380-415V 3~, 50Hz, 380-415V

1,000 * * 1,000 * *

780 * * 780 * *

550 * * 550 * *

150 150+150 150+150+150 150 150+150 150+150+150

Fil dişi beyazı (5Y7,5/1) Fil dişi beyazı (5Y7,5/1)

51,0 54,0 56,0 51,0 54,0 56,0

** ** ** ** ** **

** ** ** ** ** **

** ** ** ** ** **

R-410A R-410A

5,2 5,2+5,2 5,2+5,2+5,2 5,2 5,2+5,2 5,2+5,2+5,2

Genleşme vanası (elektronik tip) Genleşme vanası (elektronik tip)

Sentetik (eter) yağ Sentetik (eter) yağ

** ** ** ** ** **

1 2 3 1 2 3

Hermetik sızdırmaz scroll kompresör Hermetik sızdırmaz scroll kompresör

Yüksüz start alan (Soft Start) Yüksüz start alan (Soft Start)

9,52 (rakorlu bağlantı) 15,9 (rakorlu bağlantı) 19,1 (rakorlu bağlantı) 9,52 (rakorlu bağlantı) 15,9 (rakorlu bağlantı) 19,1 (rakorlu bağlantı)

22,2 (kaynaklı bağlantı) 28,6 (kaynaklı bağlantı) 34,9 (kaynaklı bağlantı) 19,1 (kaynaklı bağlantı) 22,2 (kaynaklı bağlantı) 28,6 (kaynaklı bağlantı)

- - - 22,2 (kaynaklı bağlantı) 28,6 (kaynaklı bağlantı) 34,9 (kaynaklı bağlantı)

HPS, inverterli aşırı yük koruyucu, kart sigortası HPS, inverterli aşırı yük koruyucu, kart sigortası

HEAT PUMP ISI GERİ KAZANIMLI

“Normal” torkDeğişken tork

VRV-WII HEAT PUMP / ISI GERİ KAZANIMLI

s. 39

Notlar: • Nominal soğutma kapasitesi esası: İç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT • giriş su sıcaklığı: 30°C • Eşdeğer soğutucu akışkan borusu: 7,5m • Kot farkı: 0m • Nominal ısıtma kapasitesi esası: İç ortam sıcaklığı: 20°C KT • giriş su sıcaklığı: 20°C • Eşdeğer soğutucu akışkan borusu: 7,5m • Kot farkı: 0m • Bu ünite dış ortama monte edilmemeli, iç ortama örneğin makine odasına vs. monte edilmelidir. • İç ortam çalışma çevre sıcaklığı: 0 ~ 40°C. Dış üniteden ısı gönderme: 0,71kW/10HP • *20HP ve 30HP ünite boyutları istifleme yöntemine bağlıdır. • **Baskı zamanında bilgi mevcut değildi.

Dış Ünite ler

2

Page 40: daikin vrf

3. AKSESUARLAR

s. 40

VRVIII HEAT PUMP

Sıcak/soğuk şalteri

Montaj kutusu

REFNET kolektör

REFNET joint

2 dış ünite için çoklu boru bağlantısı kiti

3 dış ünite için çoklu boru bağlantısı kiti

Merkezi drenaj tavası kiti

Dijital basınç gösterge kiti

İç ünite ile dış ünite arasındaki yükseklik farkının 90m'ye çıkarılması (not 5'ye bakınız)

RXYQ5P RXYQ8-10P RXYQ12P RXYQ14-18PA RXYQ20-54P

KKRC19-26A6

KJB111A

KHRQ22M29H KHRQ22M29H KHRQ22M29H KHRQ22M29H KHRQ22M29H

- - KHRQ22M64H KHRQ22M64H KHRQ22M64H

- - - - KHRQ22M75H

KHRQ22M20T KHRQ22M20T KHRQ22M20T KHRQ22M20T KHRQ22M20T

- KHRQ22M29T KHRQ22M29T KHRQ22M29T KHRQ22M29T

- - KHRQ22M64T KHRQ22M64T KHRQ22M64T

- - - - KHRQ22M75T

- - BHFQ22P1007

- - - - BHFQ22P1517

KWC26B160 KWC26B280 KWC26B280 KWC26B450 not 2'e bakınız

BHGP26A1 BHGP26A1 BHGP26A1 BHGP26A1 not 3'e bakınız

- EKLD90P12 EKLD90P12 EKLD90P18 not 4'e bakınız

VRVIII YALNIZ SOĞUK

Montaj kutusu

REFNET kolektör

REFNET joint

Merkezi drenaj tavası kiti

Dijital basınç gösterge kiti

İç ünite ile dış ünite arasındaki yükseklik farkının 90m'ye çıkarılması (not 2'ye bakınız)

RXQ5P RXQ8-10P RXQ12P RXQ14-18PA

KJB111A

KHRQ22M29H KHRQ22M29H KHRQ22M29H KHRQ22M29H

- - KHRQ22M64H KHRQ22M64H

KHRQ22M20T KHRQ22M20T KHRQ22M20T KHRQ22M20T

- KHRQ22M29T KHRQ22M29T KHRQ22M29T

- - KHRQ22M64T KHRQ22M64T

KWC26zzB160 KWC26B280 KWC26B280 KWC26B450

BHGP26A1 BHGP26A1 BHGP26A1 BHGP26A1

- EKLD90P12 EKLD90P12 EKLD90P18

1. Tüm aksesuarlar kit halindedir2. Merkezi drenaj tavası kiti, dış ünite kombinasyon tablosuna göre kombine edilmelidir.3. Montaj başına sadece 1 aksesuar gereklidir.4. Modül başına 1 aksesuar gereklidir.5. Aksesuar iç ünite içine monte edilmelidir

1. Tüm aksesuarlar kit halindedir2. Aksesuar iç ünite içine monte edilmelidir

Page 41: daikin vrf

BS KUTUSU

Bağlanabilir iç ünite kapasite toplamı

Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı

Gövde

Boyutlar YxGxD mm

Ağırlık kg

Boru bağlantıları İç ünite Sıvı/Gaz mm

Dış ünite Sıvı/Emiş Gazı/Deşarj Gazı mm

Güvenlik cihazları

Sıcak/soğuk şalteri

Montaj kutusu

BSVQ100PV1 BSVQ160PV1 BSVQ250PV1

x ≤ 100 100 < x ≤ 160 160 < x ≤ 250

5 8 5

Galvanizli çelik levha

207x388x326

14 14 15

9,5/15,9 9,5/15,9 9,5/22,2

9,5/15,9/12,7 9,5/15,9/12,7 9,5/22,2/19,1

PCB sigortası

KRC19-26A

KJB111A

s. 41

VRV-WII HEAT PUMP

Sıcak/soğuk şalteri

Montaj kutusu

REFNET kolektör

REFNET joint

Dış ünite çoklu boru bağlantı kiti

Pislik tutucu kiti

Dış ünite için harici kontrol adaptörü

RWEYQ10M RWEYQ20M RWEYQ30M

KRC19-26A

KJB111A

KHRQ22M29H KHRQ22M29H KHRQ22M29H

- KHRQ22M64H KHRQ22M64H

- KHRQ22M75H KHRQ22M75H

KHRQ22M20T KHRQ22M20T KHRQ22M20T

KHRQ22M29T KHRQ22M29T KHRQ22M29T

- KHRQ22M64T KHRQ22M64T

- KHRQ22M75T KHRQ22M75T

- BHFP22MA56 BHFP22MA84

BWU26A15, BWU26A20

DTA104A62

VRV-WII ISI GERİ KAZANIMLI

Montaj kutusu

REFNET kolektör

REFNET joint

Dış ünite çoklu boru bağlantı kiti

Pislik tutucu

Dış ünite için harici kontrol adaptörü

RWEYQ10M RWEYQ20M RWEYQ30M

KJB111A

KHRQ23M29H KHRQ23M29H KHRQ23M29H

- KHRQ23M64H KHRQ23M64H

- KHRQ23M75H KHRQ23M75H

KHRQ23M20T KHRQ23M20T KHRQ23M20T

KHRQ23M29T KHRQ23M29T KHRQ23M29T

- KHRQ23M64T KHRQ23M64T

- KHRQ23M75T KHRQ23M75T

- BHFP26MA56 BHFP26MA84

BWU26A15, BWU26A20

DTA104A62

Dış Ünite ler

VRVIII ISI GERİ KAZANIMLI

REFNET kolektör

REFNET joint

Dış ünite çoklu boru bağlantı kiti

Merkezi drenaj tavası kiti

REYQ8P REYQ10-16P REYQ18P REYQ20-24P REYQ26-28P REYQ30-32P REYQ34-40P REYQ42-44P REYQ46-48P

KHRP25M33H KHRP25M33H KHRP25M33H KHRP25M33H KHRP25M33H KHRP25M33H KHRP25M33H KHRP25M33H KHRP25M33H

- KHRP25M72H KHRP25M72H KHRP25M72H KHRP25M72H KHRP25M72H KHRP25M72H KHRP25M72H KHRP25M72H

- - KHRP25M73H KHRP25M73H KHRP25M73H KHRP25M73H KHRP25M73H KHRP25M73H KHRP25M73H

KHRP25A22T KHRP25A22T KHRP25A22T KHRP25A22T KHRP25A22T KHRP25A22T KHRP25A22T KHRP25A22T KHRP25A22T

KHRP25A33T KHRP25A33T KHRP25A33T KHRP25A33T KHRP25A33T KHRP25A33T KHRP25A33T KHRP25A33T KHRP25A33T

- KHRP25A72T KHRP25A72T KHRP25A72T KHRP25A72T KHRP25A72T KHRP25A72T KHRP25A72T KHRP25A72T

- KHRP25M72TP KHRP25M72TP KHRP25M72TP KHRP25M72TP KHRP25M72TP KHRP25M72TP KHRP25M72TP KHRP25M72TP

- - - KHRP25A73T KHRP25A73T KHRP25A73T KHRP25A73T KHRP25A73T KHRP25A73T

- - - KHRP25M73TP KHRP25M73TP KHRP25M73TP KHRP25M73TP KHRP25M73TP KHRP25M73TP

- - BHFP26A90 BHFP26A90 BHFP26A90 BHFP26A90 BHFP26A136 BHFP26A136 BHFP26A136

KWC25C450 KWC25C450 - - KWC26C450 KWC26C450 x 2 KWC26C450 KWC26C450 x 2 KWC26C450 x 3

- - KWC26C280 x 2 KWC26C280 x 2 KWC26C280 - KWC26C280 x 2 KWC26C280 -

Page 42: daikin vrf

FXZQ-M8

FXFQ-P

İç Üniteler1. ÖZELLİKLER

s. 42

KONFOR9 Beyaz renkte modern dekoratif panel (RAL9010)9 Çok sessiz çalışma9 Mükemmel düşük soğuk hava etkisi özelliğine sahip9 Kanatlar 0° konumuna hareket edebildiğinden, hemen hemen

hiç soğuk hava etkisi yaratmaz.

9 0° ile 60° arasındaki 5 farklı hava akış modelinden biri seçilerek cihazın çalışması esnasında bile kanat açıları kolaylıkla değiştirilebilmektedir.

20-25-32-40-50

Asma tavan boşluğu 295 mm’dir

60°

ESNEK MONTAJ VE KOLAY BAKIM9 Kompakt gövde sayesinde, 600mmx600mm’lik standart mimari modüllere

sığmakta ve asma tavan karolajının kesilmesine gerek kalmamaktadır 9 4 yönden hava atışı yapılabilmektedir9 Köşelere kolay montaj için 1 veya 2 üfleme ağzı kapatılabilir.

9 Elektrik kutusu cihaz içinde olduğundan, asma tavan karolajı kaldırılmadan cihaz bakımı rahatlıkla yapılabilir

9 500mm drenaj pompası standart olarak cihaza monte edilmiştir.

850 mm

KONFOR9 Beyaz renkte modern dekoratif panel (RAL9010)9 360° hava üfleme özelliği sayesinde, homojen hava akışı ve

sıcaklık dağılımı9 Köşelerden hava üfleme özelliği ile, sıcaklık farkı görülebilecek

ölü bölgelerin oluşmasını önleme9 Yatay hava üfleme kabiliyeti sayesinde soğuk hava etkisi

yaratmaz ve tavan kirlenmesini önleme9 23 farklı hava akış modeli9 Maksimum %20 taze hava ile çalışma

ESNEK MONTAJ VE KOLAY BAKIM9 20-63 kapasiteleri için 214mm düşük montaj yüksekliği9 Saydam drenaj soketi sayesinde kolaylıkla müdahale

edilebilen drenaj kontrolü9 Cihaza standart olarak monte edilen 850mm drenaj

pompası

20-25-32-40-50-63-80-100-125

360° Dairesel Üfleme 4 Yöne Üfleme 3 Yöne Üfleme 2 Yöne Üfleme

HAVA AKIŞ MODELİ ÖRNEKLERİ

* Aynı zamanda kanal uygulamasıyla başka bir mekana hava üflenebilir.

Page 43: daikin vrf

FXCQ-M8

FXKQ-MA

s. 43

KONFOR9 Sessiz çalışma.9 Mobilya, dekorasyon ve tesisat için maksimum zemin ve duvar alanı bırakabilmesi9 Otomatik hava akışı ayarlama özelliği, homojen hava akışı ve sıcaklık dağılımı9 Tavan kirlenmesini önleyici teknoloji FİLTRE9 Standart olarak uzun ömürlü filtreye sahip

ESNEK MONTAJ VE KOLAY BAKIM9 Sadece 355 mm yükseklikteki asma tavana kolay

montaj imkanı9 Cihaza standart olarak monte edilen 600mm drenaj

pompası9 Sadece ön panel çıkartılarak kolay bakım imkanı9 Temizlenmesi kolay düz emiş ızgarasına sahip9 Kolaylıkla çıkarılabilen salınım özelliğine sahip kanatlar

20-25-32-40-50-63-80-125

20-32-40-63

minimum tavanyüksekliği 355mm’dir

1Standart

Not: standart ayardır.

2Soğuk havaönleme

3Tavan kirlenmesi önleme

Aşağıya doğru hava üfleme

Üzerine Çiz Kombinasyon

Karşıya doğru hava üfleme

Dekoratif panel ile kapatılır

Min. 195 mm

Panel kapatıcısı20 mm

500 mm

KONFOR9 Özel soğuk hava etkisini ve tavan kirlenmesini

önleyici teknoloji

9 Otomatik hava akış özelliği, homojen hava akışı ve sıcaklık dağılımı

9 Aşağı doğru hava üfleme, karşıya doğru üfleme veya her ikisinin kombinasyonu ile hava akışı mümkündür.

ESNEK MONTAJ9 Kompakt ölçüleri sayesinde; dar asma tavan

boşluğuna kolaylıkla monte edilebilir (sadece 220 mm asma tavan boşluğu gereklidir, aksesuar olarak panel kapatıcı ile bu ölçü 195 mm olmaktadır).

9 Cihaza standart olarak monte edilen 500mm drenaj pompası

Page 44: daikin vrf

FXDQ-M8

FXDQ-P/NA

s. 44

KONFOR9 Otel odaları için tasarlanmış9 İç dekorasyona rahatlıkla uyum sağlama (Sadece emiş ve atış menfezleri görünür.)9 Çok sessiz çalışma

FİLTRE9 Cihaza standart olarak monte edilen hava emiş filtresi

ESNEK MONTAJ9 Kompakt ölçüleri sayesinde (230 mm yükseklik ve 652 mm derinlik); asma tavan boşluğuna

kolaylıkla monte edebilme imkanı9 Hava emişinin cihazın arkasından veya altından yapabilmesi9 ünitenin soluna veya sağına yerleştirilen drenaj tavası ile kolay montaj imkanı

20-25-32-40-50-63

KONFOR9 Sessiz çalışma9 İç dekorasyona kusursuz uyum sağlama9 Mobilya, dekorasyon ve tesisat için maksimum zemin ve duvar alanı bırakabilmesi

ESNEK MONTAJ 9 İnce tasarımı sayesinde, 240 mm’lik bir asma tavan boşluğuna kolaylıkla uygulama imkanı

9 Yeni ve mevcut binalara montaj imkanı9 Orta cihaz dışı statik basınç, değişken uzunluklardaki flexible kanallar sayesinde ünite

kullanımının kolaylaşması9 Cihaza standart olarak monte edilen 750mm drenaj pompası

200mmEmiş Odası

[Kanal bağlantısı]

Hava filtresi

Tavan

20-25

Page 45: daikin vrf

FXSQ-M8

FXMQ-MA

s. 45

KONFOR9 Çok çeşitli uygulamalarda esneklik9 Sessiz çalışma9 İç dekora sorunsuz uyum

FİLTRE9 Uzun ömürlü filtre standart cihaz içerisinde mevcut9 Yüksek verimlilikte filtreler (%65 ve %95) aksesuar olarak mevcut

ESNEK MONTAJ VE KOLAY BAKIM9 Yüksek cihaz dışı statik basınç değişen uzunluklardaki flexible kanallar sayesinde ünite

kullanımının kolaylaşması9 Emiş panelini kullanırken, ünitenin sadece 350mm

tavan boşluğuna gereksinim duyması9 Cihaza standart olarak monte edilen 625mm yükseğe

basabilen drenaj pompası9 Hava emiş yönünün arkadan, alttan emiş şeklinde değiştirilebilmesi9 Servisin kolay yapılabilmesi için elektrik kutusuna

ünitenin yanından veya alt kısmından ulaşılabilmesi

KONFOR9 Mobilya, dekorasyon ve tesisat için maksimum zemin ve duvar alanı bırakabilmesi

ESNEK UYGULAMA9 150 Pa’dan yüksek dış statik basınç kapsamlı kanal çalışmasına ve esnek uygulama imkanı

(Geniş alanlarda kullanım için idealdir).9 750mm yükseğe basabilen drenaj pompası 40-125 modelleri için aksesuar olarak mevcut

9 Kanal sistemindeki direnci karşılayacak şekilde elektrik kutusu içindeki değiştirme anahtarı kullanılarak kolay bir şekilde ayarlama imkanı

9 Dahili drenaj pompasının (aksesuar), ünite (model 200 & 250) içine yerleştirilmesi sayesinde gerekli montaj alanını azaltması

625mm

Min.350mm

Min.530mm470mm 470mm

222mm

0 - 250mm

Min.450mm390mm

750mm

120mm

drenaj pompasız drenaj pompalı

i ç ü n i t e l e r

20-25-32-40-50-63-80-100-125

40-50-63-80-100-125 200-250

Page 46: daikin vrf

FXAQ-MA

FXHQ-MA

100°

s. 46

KONFOR9 Sessiz çalışma.9 Mobilya, dekorasyon ve tesisat için maksimum zemin ve duvar

alanı bırakabilmesi9 100° hava akış modu sayesinde tüm yönlere yatay ve dikey hava

sirkülasyonu

FİLTRE9 Cihaza standart olarak monte edilen uzun ömürlü filtre

ESNEK MONTAJ VE KOLAY BAKIM9 Yeni ve mevcut binalara montaj imkanı9 Asma tavanı olmayan mekanlar için ideal çözüm9 600 mm drenaj pompası aksesuar olarak mevcut9 Ünitenin alt kısmından kolay bakım imkanı9 Toz tutmayan üfleme kanatları, sayesinde

kolay cihaz temizliği

1.000mm

Drenaj yüksekliği

Drenaj kitiİç ünite

Drenaj kiti

20-25-32-40-50-63

32-63-100

10° Soğutma

70° Isıtma

Drenaj pompası kiti(iç üniteye entegre)

KONFOR9 Kompakt ve şık tasarımı ile her türlü iç dekorasyona kusursuz uyum sağlama9 Otomatik hava akış ayarlama özelliği, ünite kapatıldığında otomatik olarak kapanan kanatlar

ile homojen hava dağılımı sağlaması9 Uzaktan kumandayla 5 farklı üfleme açısı programlama9 Cihaz yeniden çalıştırıldığında üfleme açısı otomatik olarak önceki

çalışma pozisyonuna geri döner (soğutma için ilk ayar 10° ve ısıtma için 70°).

FİLTRE9 Küf yapmayan polistiren filtre ve drenaj tavası

ESNEK MONTAJ VE KOLAY BAKIM9 Hem yatay kapakların hem de ön panelin kolaylıkla çıkartılması

ve yıkanabilmesi9 Tüm bakım işlemleri ünitenin ön kısmından gerçekleşmesi9 1.000 mm drenaj pompası aksesuar olarak mevcut9 Drenaj borusu ünitenin sağ veya sol tarafına takılabilmesi

Page 47: daikin vrf

FXUQ-MA

s. 47

iç ünite ler

KONFOR9 Diğer VRV iç üniteleriyle birlikte grup kontrolü mümkün9 Soğutma-ısıtma seçimi9 Isıtma modunda soğuk hava etkisini önleme, defrost ve yağ geri dönüş koruması9 4 yönün herhangi birinden havanın üflenebilmesi9 0 ile 60° arasındaki 5 farklı açıdan hava üflenmesi

9 Otomatik hava akış ayarlama özelliği ile homojen hava akışı ve sıcaklık dağılımı sağlanması9 3,5 m yüksekliğe sahip tavanlarda bile kapasite kaybı olmaksızın homojen hava dağılımı

FİLTRE9 Hava filtresi, drenaj tavası ve eşanjörü kanatları küf yapmayan

ve anti bakteriyel özelliğe sahip

ESNEK MONTAJ 9 Yeni ve mevcut binalara montaj imkanı9 FXUQ ünitesi ile genleşme valfi kutusu arasında 5 m mesafeye kadar montaj yapılabilme9 Köşelere kolay montaj için 1 veya 2 üfleme ağzı kapatma imkanı

9 Cihaza standart olarak monte edilen 500mm drenaj pompası

71-100-125

Page 48: daikin vrf

FXLQ-MA

FXNQ-MA

s. 48

KONFOR9 Pencere altına montaj için ideal9 Kompakt ölçülere sahip (222 mm derinlik ve 600 mm yükseklik).9 Tüm modeller için uzaktan kumanda ile kontrol imkanı (opsiyonel)

FİLTRE9 Cihaza standart olarak monte edilen uzun ömürlü filtre

ESNEK MONTAJ VE KOLAY BAKIM9 Arkadan bakır boru bağlantısı sayesinde ünitenin duvara monte edilebilmesi

9 Montaj sırasında cihazın bağlantılarını sahada yapmak oldukça kolay9 Elyaf içermeyen üfleme menfezi ile yoğuşmayı ve paslanmayı önleme

KONFOR9 Çevre zon uygulamaları için ideal9 Pencere altına montaj için ideal9 Tüm modeller için uzaktan kumanda ile kontrol imkanı (opsiyonel).

FİLTRE9 Cihaza standart olarak monte edilen uzun ömürlü filtre

ESNEK MONTAJ 9 Montaj sırasında cihazın bağlantılarını sahada yapmak oldukça kolay9 Bağlantı uçları cihazın üzerinde ve aşağıya doğru olduğundan

ilave boru bağlantısı gerektirmez.

Duvara monte Yere monte

Bağlantı ucu

Bakır boru

20-25-32-40-50-63

20-25-32-40-50-63

Page 49: daikin vrf

FXFQ-P

s. 492. TEKNİK ÖZELLİKLER

D a i r e s e l a t ı ş l ı k a s e t t i p i

20 25 32 40 50 63 80 100 125FXFQ-P

Kablolu kumandaUzaktan kumanda Yalnız soğuk

Heat pumpDekoratif panelYedek uzun ömürlü filtre (örgüsüz tip)Taze hava alış kiti (%20 taze hava) (çerçeve tipi)Hava atış ağzı sızdırmazlık elemanı

BRC1D52BRC7F533FBRC7F532F

BYCQ140CW1KAFP551K160KDDQ5C140

KDBHQ55C140

AKSESUARLARFXFQ-P

Kapasite Soğutma Btu/h / kWIsıtma Btu/h / kW

Çekilen güçSoğutma kWIsıtma kW

Ölçüler (Y x G x D) mmAğırlık Ünite kgGövde

Hava debisiSoğutma Y/D m3/hIsıtma Y/D m3/h

Ses gücü (nominal) Soğutma dBA

Ses basıncıSoğutma Y/D dBAIsıtma Y/D dBA

Soğutucu akışkan TipiGüç beslemesiBoru bağlantıları Sıvı/Gaz/Drenaj Çap mmHava filtresiDrenaj yüksekliği mm

Dekoratif panel

ModelRenk(Y x G x D) mmAğırlık kg

7.500 / 2,2 9.500 / 2,8 12.000 / 3,6 15.000 /4,5 19.000 / 5,6 24.000 / 7,1 30.000 / 9,0 38.000 / 11,2 48.000 / 14,08.500 / 2,5 11.000 / 3,2 13.500 / 4,0 17.000 / 5,0 21.500 / 6,3 27.000 / 8,0 34.000 / 10,0 43.000 / 12,5 55.000 / 16,0

0,053 0,063 0,083 0,095 0,120 0,173 0,2580,045 0,055 0,067 0,114 0,108 0,176 0,246

204x840x840 246x840x840 288x840x84020,0 21,0 24,0 26,0

Galvanizli çelik plaka750/540 810/540 930/600 990/660 1410/870 1590/1020 1980/1200750/540 810/540 900/570 1050/720 1410/870 1680/1050 1980/1200

49 50 51 52 55 58 6131/28 32/28 33/28 34/29 38/32 41/33 44/3431/28 32/28 33/28 36/30 38/32 42/34 44/34

R-410A1~ / 220-240V / 50Hz

6,35/12,7/32 6,4/12,7/32 9,5/15,9/32Küfe dayanıklı reçine

750BYCQ140CW1

RAL901050x950x950

5,5

Notlar: • Ses basıncı değerleri arkadan emiş yapan ünite içindir. • Ses gücü seviyesi, ses kaynağının yarattığı gücün göstergesidir. • Nominal soğutma kapasitesi: İç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, Dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, Eşdeğer boru uzunluğu: 5m, Kot farkı: 0m şartlarına bağlıdır. • Nominal ısıtma kapasites: İç ortam sıcaklığı: 20°C KT, Dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, Eşdeğer boru uzunluğu: 5m, Kot farkı: 0m şartlarına bağlıdır. • Kapasiteler nettir, iç ünite fan motorunun ısısından dolayı soğutma için bir azalma dahildir. (Isıtma için ilave)

20 25 32 40 50 63 80 125

Page 50: daikin vrf

FXZQ-M8

s. 50

20 25 32 40 50

BRC1D52

BRC7E531

BRC7E530

BYFQ60B

KDBH44B60

KDBQ44B60

KAFQ441B60

KDDQ44X60

FXZQ-M8

Kablolu kumanda

Uzaktan kumanda Yalnız soğuk

Heat pump

Dekoratif panel

Hava atış ağzı sızdırmazlık elemanı

Panel kapatıcı

Yedek uzun ömürlü filtre

Taze hava alış kiti Direkt monte edilen tip

K o m p a k t k a s e t t i p i ( 6 0 0 m m x 6 0 0 m m )

AKSESUARLAR

7.500 / 2,2 9.500 / 2,8 12.000 / 3,6 15.000 / 4,5 19.000 / 5,68.500 / 2,5 11.000 / 3,2 13.500 / 4,0 17.000 / 5,0 21.500 / 6,3

73 73 76 89 11564 64 68 80 107

286 x 575 x 57518

Galvanizli çelik plaka540/420 540/420 570/450 660/480 840/60030/25 30/25 32/26 36/28 41/33

47 47 49 53 58R-410A

ø 6,4 / ø 12,7Küfe dayanıklı reçine

5001~, 50 Hz, 220-240 V

55 x 700 x 7002,7

Beyaz (RAL 9010)

Soğutma kapasitesi Btu/h / kWIsıtma kapasitesi Btu/h / kWÇekilen güç Soğutma W

Isıtma WÖlçüler (YxGxD) mmAğırlık kgGövdeHava debisi (Y/D) m3/hSes basıncı seviyesi (Y/D)(200V) dB(A)Ses gücü seviyesi dB(A)Soğutucu akışkan tipiBoru bağlantıları Sıvı/Gaz mmHava filtresiDrenaj yüksekliği mmGüç beslemesi V1Dekoratif panel Ölçüler (YxGxD) mm

Ağırlık kgRenk

20 25 32 40 50FXZQ-M8

Notlar: • Nominal soğutma kapasitesi: İç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT • Dış ortam sıcaklığı: 35°C KT • Eşdeğer boru uzunluğu: 7,5m (yatay) şartlarına bağlıdır. • Nominal ısıtma kapasitesi: İç ortam sıcaklığı: 20°C KT • Dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT • Eşdeğer boru uzunluğu: 7,5m (yatay) şartlarına bağlıdır. • Kapasiteler nettir, iç ünite fan motorunun ısısından dolayı soğutma içn bir azalma dahildir. (Isıtma için ilave).

Page 51: daikin vrf

FXCQ-M8

2 y ö n e ü f l e m e l i k a s e t t i p i

s . 51

AKSESUARLAR

7.500 / 2,2 9.500 / 2,8 12.000 / 3,6 15.000 / 4,5 19.000 / 5,68.500 / 2,5 11.000 / 3,2 13.500 / 4,0 17.000 / 5,0 21.500 / 6,3

73 73 76 89 11564 64 68 80 107

286 x 575 x 57518

Galvanizli çelik plaka540/420 540/420 570/450 660/480 840/60030/25 30/25 32/26 36/28 41/33

47 47 49 53 58R-410A

ø 6,4 / ø 12,7Küfe dayanıklı reçine

5001~, 50 Hz, 220-240 V

55 x 700 x 7002,7

Beyaz (RAL 9010)

20 25 32 40 50Kapasitesi Btu/h / kWIsıtma kapasitesi Btu/h / kWÇekilen güç Soğutma W

Isıtma WÖlçüler (YxGxD) mmAğırlık kgGövdeHava debisi (Y/D) m3/hSes basıncı seviyesi (Y/D) dB(A)Ses gücü seviyesi dB(A)Soğutucu akışkan tipiBoru bağlantıları Sıvı/Gaz mmHava filtresiDrenaj yüksekliği mmGüç beslemesi V3Dekoratif panel Ölçüler (YxGxD) mm

Ağırlık kgRenk

FXCQ-M8 20 25 32 40 50 63 80 125

7.500 / 2,2 9.500 / 2,8 12.000 / 3,6 15.000 / 4,5 19.000 / 5,6 24.000 / 7,1 30.000 / 9,0 48.000 / 14,08.500 / 2,5 11.000 / 3,2 13.500 / 4,0 17.000 / 5,0 21.500 / 6,3 27.000 / 8,0 34.000 / 10,0 55.000 / 16,0

77 92 92 130 130 161 209 25644 59 59 97 97 126 176 223

305 x 780 x 600 305 x 995 x 600 305 x 1.180 x 600 305 x 1.670 x 60026 31 32 35 47 48

Galvanizli çelik plaka420/300 540/390 540/390 720/540 720/540 990/780 1560/1260 1980/1500

33/28 35/29 35/29 35,5/30,5 35,5/30,5 38/33 40/35 45/3945 50 50 50 50 52 54 60

R-410Aø 6,4 / ø 12,7 ø 9,5 / ø 15,9

Küfe dayanıklı reçine600

1~, 50 Hz, 230 V53 x 1.030 x 680 53 x 1 245 x 680 53 x 1.430 x 680 53 x 1.920 x 680

8 8,5 9,5 12Fildişi beyazı

Kablolu kumandaUzaktan kumanda Yalnız soğuk

Heat pumpDekoratif panelYüksek verimli filtre %65 *1Yüksek verimli filtre %90 *1Alttan emiş için filtre çerçevesiYedek uzun ömürlü filtre

BRC1D52BRC7C67BRC7C62

BYBC32G BYBC50G BYBC63G BYBC125GKAFJ532G36 KAFJ532G56 KAFJ532G80 KAFJ532G160KAFJ533G36 KAFJ533G56 KAFJ533G80 KAFJ533G160KDDFJ53G36 KDDFJ53G56 KDDFJ53G80 KDDFJ53G160KAFJ531G36 KAFJ531G56 KAFJ531G80 KAFJ531G160

20 25 32 40 50 63 80 125FXCQ-M8

Notlar: • Nominal soğutma kapasites: İç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT • Dış ortam sıcaklığı: 35°C KT • Eşdeğer boru uzunluğu: 8m • Kot farkı: 0m şartlarına bağlıdır. • Nominal ısıtma kapasites: İç ortam sıcaklığı: 20°C KT • Dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT • Eşdeğer boru uzunluğu: 8m • Kot farkı: 0m şartlarına bağlıdır. • Kapasiteler nettir, iç ünite fan motorunun ısısından dolayı soğutma içn bir azalma dahildir. (Isıtma için ilave).

Not: *Yüksek verimli filtre takarken filtre çerçevesi gerekir.

Page 52: daikin vrf

FXKQ-MAT e k y ö n e ü f l e m e l i k a s e t t i p i

s . 52

AKSESUARLAR

9.500 / 2,8 12.000 / 3,6 15.000 / 4,5 24.000 / 7,111.000 / 3,2 13.500 / 4,0 17.000 / 5,0 27.000 / 8,0

66 66 76 10546 46 56 85

215 x 1.110 x 710 215 x 1.310 x 71031 34

Galvanizli çelik plaka660/540 660/540 780/600 1080/900

38/33 38/33 40/34 42/37* * * *

R-410Aø 6,4 / ø 12,7 ø 9,5 / ø 15,9

Küfe dayanıklı reçine500

1~, 50 Hz, 220-240 V70 x 1.240 x 800 70 x 1.440 x 800

8,5 9,5Fildişi beyazı

BRC1D52BRC4C63BRC4C61

BYK45F BYK71FKPBJ52F56 KPBJ52F80

KAFJ521F56 KAFJ521F80K-HV7AW K-HV9AW

KDBJ52F56W KDBJ52F80WKFDJ52F56 KFDJ52F80

FXKQ-MA

FXKQ-MA 25 32 40 63

Soğutma kapasitesi Btu/h / kWIsıtma kapasitesi Btu/h / kWÇekilen güç Soğutma W

Isıtma WÖlçüler (YxGxD) mmAğırlık kgGövdeHava debisi (Y/D) m3/hSes basıncı seviyesi (Y/D)(220 V) dB(A)Ses gücü seviyesi dB(A)Soğutucu akışkan tipiBoru bağlantıları Sıvı/Gaz mmHava filtresiDrenaj yüksekliği mmGüç beslemesi VEDekoratif panel Ölçüler (YxGxD) mm

Ağırlık kgRenk

Notlar: • Nominal soğutma kapasites: İç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT • Dış ortam sıcaklığı: 35°C KT • Eşdeğer boru uzunluğu: 7,5m • Kot farkı: 0m şartlarına bağlıdır. • Nominal ısıtma kapasites: İç ortam sıcaklığı: 20°C KT • Dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT • Eşdeğer boru uzunluğu: 7,5m • Kot farkı: 0m şartlarına bağlıdır. • Kapasiteler nettir, iç ünite fan motorunun ısısından dolayı soğutma içn bir azalma dahildir. (Isıtma için ilave).

Kablolu kumandaUzaktan kumanda Yalnız soğuk

Heat pumpDekoratif panelPanel kapatıcıYedek uzun ömürlü filtreHava atış menfeziHava atış körleme paneliFlexible kanal (damperli)

25 32 40 63

Page 53: daikin vrf

FXDQ-M8K ü ç ü k g i z l i t a v a n t i p i ( o t e l t i p i )

s . 53

AKSESUARLAR 20 25

7.500 / 2,2 9.500 / 2,88.500 / 2,5 11.000 / 3,2

5050

230 x 502 x 65217

Galvanizli çelik plaka402/312 444/348

37/3250

R-410Aø 6,4 / ø 12,7

Küfe dayanıklı reçine1~, 50 Hz, 230 V

FXDQ-M8

FXDQ-M8 20 25

BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61BRC4C64BRC4C62

Soğutma kapasitesi Btu/h / kWIsıtma kapasitesi Btu/h / kWÇekilen güç Soğutma W

Isıtma WÖlçüler (YxGxD) mmAğırlık kgGövdeHava debisi (Y/D) m3/hSes basıncı seviyesi (Y/D) dB(A)Ses gücü seviyesi dB(A)Soğutucu akışkan tipiBoru bağlantıları Sıvı/Gaz mmHava filtresiGüç beslemesi V3

Notlar: • Nominal soğutma kapasites: İç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT • Dış ortam sıcaklığı: 35°C KT • Eşdeğer boru uzunluğu: 8m • Kot farkı: 0m şartlarına bağlıdır. • Nominal ısıtma kapasites: İç ortam sıcaklığı: 20°C KT • Dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT • Eşdeğer boru uzunluğu: 8m • Kot farkı: 0m şartlarına bağlıdır. • Kapasiteler nettir, iç ünite fan motorunun ısısından dolayı soğutma içn bir azalma dahildir. (Isıtma için ilave).

Kablolu kumandaUzaktan kumanda Yalnız soğuk

Heat pump

Page 54: daikin vrf

FXDQ-P/NAİ n c e g i z l i t a v a n t i p i

s . 54

AKSESUARLAR

BRC1D52BRC4C64BRC4C62

7.500 / 2,2 9.500 / 2,8 12.000 / 3,6 15.000 / 4,5 19.000 / 5,6 24.000 / 7,18.500 / 2,5 11.000 / 3,2 13.500 / 4,0 17.000 / 5,0 21.500 / 6,3 27.000 / 8,0

86 86 89 160 165 18167 67 70 70 152 168

200 x 700 x 620 200 x 900 x 620 200 x 1.100 x 62023 23 23 27 28 31

Galvanizli çelik plaka480/384 480/384 480/384 630/510 750/600 16,5/13,0

33/29 33/29 33/29 34/30 35/31 36/32* * * * * *

R-410A750

ø 6,4 / ø 12,7 ø 9,5 / ø 15,9Sökülebilir, yıkanabilir, küfe dayanıklı

1~, 50 Hz, 220-240 V

FXDQ20P FXDQ25P FXDQ32P FXDQ40NA FXDQ50NA FXDQ63NA

FXDQ20P FXDQ25P FXDQ32P FXDQ40NA FXDQ50NA FXDQ63NA

Kablolu kumandaUzaktan kumanda Yalnız soğuk

Heat pump

Soğutma kapasitesi Btu/h / kWIsıtma kapasitesi Btu/h / kWÇekilen güç Soğutma W

Isıtma WÖlçüler (YxGxD) mmAğırlık kgGövdeHava debisi (Y/D) m3/hSes basıncı seviyesi (Y/D) dB(A)Ses gücü seviyesi dB(A)Soğutucu akışkan tipiDrenaj yüksekliği mmBoru bağlantıları Sıvı/Gaz mmHava filtresiGüç beslemesi VE

Notlar: •Nominalsoğutmakapasitesi:•İçortamsıcaklığı:27°CKT,19°CYT•Dışortamsıcaklığı:35°CKT•Eşdeğerboruuzunluğu:7,5m(yatay)şartlarınabağlıdır. •Nominalısıtmakapasitesi:•İçortamsıcaklığı:20°CKT•Dışortamsıcaklığı:7°CKT,6°CYT•Eşdeğerboruuzunluğu:7,5m(yatay)şartlarınabağlıdır. •Kapasitelernettir,içünitefanmotorununısısındandolayısoğutmaiçnbirazalmadahildir.(Isıtmaiçinilave) •Sesbasıncıdeğerleriarkadanemişyapanüniteiçindir. •*Katalogbasıldığındabubilgimevcutdeğildi.

Page 55: daikin vrf

FXSQ-M8

AKSESUARLAR

s. 55

BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61BRC4C64BRC4C62

BYBS32D BYBS45D BYB571D BYBS125DKTBJ25K36W KTBJ25K56W KTBJ25K80W KTBJ25K160WKAFJ252L36 KAFJ252L56 KAFJ252L80 KAFJ252L160KAFJ253L36 KAFJ253L56 KAFJ253L80 KAFJ253L160KAJ25L36D KAJ25L56D KAJ25L80D KAJ25L160DKAJ25L36B KAJ25L56B KAJ25L80B KAJ25L160BKSA-25K36 KSA-25K56 KSA-25K80 KSA-25K160KBBJ25K36 KBBJ25K56 KBBJ25K80 KBBJ25K160KDAJ25K36 KDAJ25K56 KDAJ25K71 KDAJ25K140

20 25 32 40 50 63 80 100 125

7.500 / 2,2 9.500 / 2,8 12.000 / 3,6 15.000 / 4,5 19.000 / 5,6 24.000 / 7,1 30.000 / 9,0 38.000 / 11,2 48.000 / 14,08.500 / 2,5 11.000 / 3,2 13.500 / 4,0 17.000 / 5,0 21.500 / 6,3 27.000 / 8,0 34.000 / 10,0 43.000 / 12,5 55.000 / 16,0

110 110 114 127 143 189 234 242 32190 90 94 107 123 169 214 222 301

300 x 550 x 800 300 x 550 x 800 300 x 1.000 x 800 300 x 700 x 800 300 x 700 x 800 300 x 1.000 x 800 300 x 1.400 x 800 300 x 1.400 x 800 300 x 1.400 x 80030 30 30 30 31 41 51 51 52

Galvanizli çelik plaka540/390 540/390 570/420 690/540 900/660 1260/930 1620/1200 1680/1230 2280/1680

32/28 32/28 33/28 33/29 35/31 35/30 37/31 38/33 40/3550 50 51 56 58 56 55 56 65

R-410Aø 6,4 / ø 12,7 ø 9,5 / ø 15,9

Küfe dayanıklı reçine625

1~, 50 Hz, 230 V55 x 650 x 500 55 x 800 x 500 55 x 1.100 x 500 55 x 1.500 x 500

3 3,5 4,5 6,5Fildişi beyazı

20 25 32 40 50 63 80 100 125

FXSQ-M8

FXSQ-M8

G i z l i t a v a n t i p i ( O r t a S t a t i k B a s ı n ç l ı )

Soğutma kapasitesi Btu/h / kWIsıtma kapasitesi Btu/h / kWÇekilen güç Soğutma W

Isıtma WÖlçüler (YxGxD) mmAğırlık kgGövdeHava debisi (Y/D) m3/hSes basıncı seviyesi (Y/D) dB(A)Ses gücü seviyesi dB(A)Soğutucu akışkan tipiBoru bağlantıları Sıvı/Gaz mmHava filtresiDrenaj yüksekliği mmGüç beslemesi V3Dekoratif panel Ölçüler (YxGxD)

Ağırlık kgRenk

Kablolu kumandaUzaktan kumanda Yalnız soğuk

Heat pumpDekoratif panelServis paneliYüksek verimli filtre %65 *1Yüksek verimli filtre %90 *1Alttan emiş için filtre çerçevesiArkadan emiş için filtre çerçevesiHava emiş brandasıEmiş çerçevesiDaire kesitli kanal için hava atış adaptörü

Notlar:•*Üniteyeyüksekverimlifiltretakarken,alttanveyaarkadanemişiçinfiltreçerçevesigereklidir.

Notlar: •Nominalsoğutmakapasitesiesası:İçortamsıcaklığı:27°CKT,19°CYT•Dışortamsıcaklığı:35°CKT•Eşdeğerboruuzunluğu:8m•Kotfarkı:Omşartlarınabağlıdır. •Nominalısıtmakapasitesiesası:İçortamsıcaklığı:20°CKT•Dışortamsıcaklığı:7°CKT,6°CYT•Eşdeğerboruuzunluğu:8m•Kotfarkı:Omşartlarınabağlıdır. •Kapasitelernettir,içünitefanmotorununısısındandolayısoğutmaiçinbirazalmadahildir.(Isıtmaiçinilave) •Sesbasıncıdeğerleriarkadanemişyapanüniteiçindir.

Page 56: daikin vrf

FXMQ-MA

G i z l i t a v a n t i p i ( y ü k s e k s t a t i k b a s ı n ç l ı )

s . 56

40 50 63 80 100 125 200 250

15.000 / 4,5 19.000 / 5,6 24.000 / 7,1 30.000 / 9,0 38.000 / 11,2 48.000 / 14,0 79.400 / 22,4 96.000 / 28,0

17.000 / 5,0 21.500 / 6,3 27.000 / 8,0 34.000 / 10,0 43.000 / 12,5 55.000 / 16,0 85.000 /25,0 110.000 /31,5

211 211 211 284 411 619 1.294 1.465

211 211 211 284 411 619 1.294 1.465

390x720x690 390x1.110x690 470x1.380x1.100

44 44 44 45 63 65 137 137

Galvanizli çelik levha

840/690 840/690 840/690 1170/960 1740/1380 2160/1740 3480/3000 4320/3720

39/35 39/35 39/35 42/38 43/39 45/42 48/45 48/45

* * * * * * * *

R-410A

ø6,4/ø12,7 ø9,5/ø15,9 ø9,5/ø19,1 ø9,5/ø22,2

Not 4’e bakın

1~, 50Hz, 220-240V

FXMQ-MA

Soğutma kapasitesi Btu/h / kW

Isıtma kapasitesi Btu/h / kW

Çekilen güç Soğutma W

Isıtma W

Boyutlar (YxGxD) mm

Ağırlık kg

Gövde

Hava debisi (Y/D) m3/h

Ses basıncı seviyesi (Y/D)(200V) dB(A)

Ses gücü seviyesi dB(A)

Soğutucu akışkan tipi

Boru bağlantıları Sıvı/Gaz mm

Hava filtresi

Güç beslemesi VE

FXMQ-MVE

Kablolu kumanda

Uzaktan kumanda Yalnız soğuk

Heat pump

Drenaj pompası kiti

Yüksek verimli filtre %65

Yüksek verimli filtre %90

Filtre hücresi

Yedek uzun ömürlü filtre

AKSESUARLAR

Notlar: •Nominalsoğutmakapasitesiesası:İçortamsıcaklığı:27°CKT,19°CYT•Dışortamsıcaklığı:35°CKT•Eşdeğersoğutucuakışkanborusu:7,5m(yatay) •Nominalısıtmakapasitesiesası:İçortamsıcaklığı:20°CKT•Dışortamsıcaklığı:7°CKT,6°CYT•Eşdeğersoğutucuakışkanborusu:7,5m(yatay) •Kapasitelernettir,içünitefanmotorununısısındandolayısoğutmaiçn(ısıtmaiçinilave)birazalmadahildir. •Havafiltresistandartbiraksesuardeğildirancakkanalsistemindeemiştarafındantakın.Kalorimetremetodu(ağırlıkmetodu)%50veyadahafazlaolarakseçin. •*Baskızamanındabilgimevcutdeğildi.

40 50 63 80 100 125 200 250

BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61

BRC4C64

BRC4C62

KDU-30L125 KDU-30L250

KAFP372A80 KAFP372A160 KAFJ372L280

KAFP373A80 KAFP373A160 KAFJ373L280

KDDFP37A80 KDDFP37A160 KDJ3705L280

KAFP371A80 KAFP371A160 KAFJ371L280

Page 57: daikin vrf

FXAQ-MA

D u v a r t i p i

s . 57

AKSESUARLAR

20 25 32 40 50 63

20 25 32 40 50 63FXAQ-MA

FXAQ-MA

7.500 / 2,2 9.500 / 2,8 12.000 / 3,6 15.000 / 4,5 19.000 / 5,6 24.000 / 7,18.500 / 2,5 11.000 / 3,2 13.500 / 4,0 17.000 / 5,0 21.500 / 6,3 27.000 / 8,0

16 22 27 20 27 5024 27 32 20 32 60

290 x 795 x 230 290 x 1.050 x 23011 14

Beyaz450/270 480/300 540/330 720/540 900/720 1140/840

35/29 36/29 37/29 39/34 42/36 46/39* * * * * *

R-410Aø 6,4 / ø 12,7 ø 9,5 / ø 15,9

Yıkanabilir reçine1~, 50 Hz, 220-240 V

BRC1D52BRC7E619BRC7E618

K-KDU572DVE

Notlar: •Nominalsoğutmakapasitesiesası:İçortamsıcaklığı:27°CKT,19°CYT•Dışortamsıcaklığı:35°CKT•Eşdeğerboruuzunluğu:5m(yatay)şartlarınabağlıdır. •Nominalısıtmakapasitesiesası:İçortamsıcaklığı:20°CKT•Dışortamsıcaklığı:7°CKT,6°CYT•Eşdeğerboruuzunluğu:5m(yatay)şartlarınabağlıdır. •Kapasitelernettir,içünitefanmotorununısısındandolayısoğutmaiçnbirazalmadahildir.(Isıtmaiçinilave) •*Katalogbasıldığındabubilgimevcutdeğildi.

Soğutma kapasitesi Btu/h / kWKapasite kWÇekilen güç Soğutma W

Isıtma WÖlçüler (YxGxD) mmAğırlık kgRenkHava debisi (Y/D) m3/hSes basıncı seviyesi (Y/D)(220 V) dB(A)Ses gücü seviyesi dB(A)Soğutucu akışkan tipiBoru bağlantıları Sıvı/Gaz mmHava filtresiGüç beslemesi VE

Kablolu kumandaUzaktan kumanda Yalnız soğuk

Heat pumpDrenaj pompası kiti

Page 58: daikin vrf

FXHQ-MA

T a v a n t i p i

s . 58

AKSESUARLAR

32 63 100FXHQ-MA

32 63 100FXHQ-MA

12.000 / 3,6 24.000 / 7,1 38.000 / 11,213.500 / 4,0 27.000 / 8,0 43.000 / 12,5

111 115 135111 115 135

195 x 960 x 680 195 x 1.160 x 680 195 x 1.400 x 68024 28 33

Fildişi beyazı720/600 1050/840 1500/1170

36/31 39/34 45/37* * *

R-410Aø 6,4 / ø 12,7 ø 9,5 / ø 15,9

Küfe dayanıklı reçine1~, 50 Hz, 220-240 V

BRC1D52BRC7E66BRC7E63

KDU50M60 KDU50M125 KDU50M125KAFJ501DA56 KAFJ501DA80 KAFJ501DA112

KHFP5M35 KHFP5M63 KHFP5M63

Notlar: •Nominalsoğutmakapasitesi:İçortamsıcaklığı:27°CKT,19°CYT•Dışortamsıcaklığı:35°CKT,24°CYTşartlarınabağlıdır. •Nominalısıtmakapasitesi:İçortamsıcaklığı:20°CKT,15°CYT•Dışortamsıcaklığı:7°CKT,6°CYTşartlarınabağlıdır. •Kapasitelernettir,içünitefanmotorununısısındandolayısoğutmaiçnbirazalmadahildir.(Isıtmaiçinilave).

Soğutma kapasitesi Btu/h / kWIsıtma kapasitesi Btu/h / kWÇekilen güç Soğutma W

Isıtma WÖlçüler (YxGxD) mmAğırlık kgRenkHava debisi (Y/D) m3/hSes basıncı seviyesi (Y/D)(220 V) dB(A)Ses gücü seviyesi dB(A)Soğutucu akışkantypeBoru bağlantıları Sıvı/Gaz mmHava filtresiGüç beslemesi VE

Kablolu kumandaUzaktan kumanda Yalnız soğuk

Heat pumpDrenaj pompası kitiYedek uzun ömürlü filtre ReçineLtipiborukiti Yukarı yön için

Page 59: daikin vrf

FXUQ-MA

AKSESUARLAR

s. 59

4 y ö n e ü f l e m e l i t a v a n t i p i

BEVQ-MA

GENLEŞME VALF İ KUTUSU

71 100 125FXUQ-MA

71 100 125FXUQ-MA

71 100 125BEVQ-MA

27.300 / 8,0 38.000 / 11,2 48.000 / 14,030.700 / 9,0 43.000 / 12,5 55.000 / 14,0

180 289 289160 269 269

165 x 895 x 895 230 x 895 x 895 230 x 895 x 89525 31 31

Beyaz1140/840 1740/1260 1920/1380

40/35 43/38 44/3956 59 60

R-410Aø 9,5 / ø 15,9 ø 9,5 / ø 15,9 ø 9,5 / ø 15,9

Küfe dayanıklı reçine1~, 50 Hz, 230 V

BEVQ71MA BEVQ100MA BEVQ125MA

BRC1D52BRC7C529BRC7C528

KDBHJ49F80 KDBHJ49F140KDBTJ49F80 KDBTJ49F140KDGJ49F80 KDGJ49F140

KAFJ495F140KHFP49M63 KHFP49M140

100 x 350 x 2253,0 3,0 3,5

Galvanizli çelik plaka1~, 50 Hz, 220-240 V

Notlar: •Nominalsoğutmakapasitesi:İçortamsıcaklığı:27°CKT,19°CYT•Dışortamsıcaklığı:35°CKT,24°CYTşartlarınabağlıdır. •Nominalısıtmakapasitesi:İçortamsıcaklığı:20°CKT,15°CYT•Dışortamsıcaklığı:7°CKT,6°CYTşartlarınabağlıdır. •Kapasitelernettir,içünitefanmotorununısısındandolayısoğutmaiçnbirazalmadahildir.(Isıtmaiçinilave).

Soğutma kapasitesi Btu/h / kWIsıtma kapasitesi Btu/h / kW

Çekilen güçSoğutma WIsıtma W

Ölçüler (YxGxD) mmAğırlık kgRenkHava debisi (Y/D) m3/hSes basıncı seviyesi (Y/D) (220 V) dB(A)Ses gücü seviyesi (Y) dB(A)Soğutucu akışkan tipiBoru bağlantıları Sıvı/Gaz mmHava filtresiGüç beslemesi V1Kullanılan genleşme valfi kutusu

Kablolu kumanda

Uzaktan kumandaYalnız soğukHeat pump

Hava atış ağzı sızdırmazlık elemanıDekoratif panelDikey üfleme kitiYedek uzun ömürlü filtreLtipibağlantıborukiti

Ölçüler YxGxD mmAğırlık kgGövdeGüç beslemesi VE

Page 60: daikin vrf

FXLQ-MAs. 60

AKSESUARLAR FXLQ-MA

FXLQ-MA

BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61BRC4C64BRC4C62

KAFJ361K28 KAFJ361K45 KAFJ361K71

7.500 / 2,2 9.500 / 2,8 12.000 / 3,6 15.000 / 4,5 19.000 / 5,6 24.000 / 7,18.500 / 2,5 11.000 / 3,2 13.500 / 4,0 17.000 / 5,0 21.500 / 6,3 27.000 / 8,0

49 49 90 90 110 11049 49 90 90 110 110

600 x 1.000 x 222 600 x 1.140 x 222 600 x 1 420 x 22225 30 36

Fildişi beyazı420/360 420/360 480/360 660/510 840/660 960/72035/32 35/32 35/32 38/33 39/34 40/35

* * * * * *R-410A

ø 6,4 / ø 12,7 ø 9,5 / ø 15,9Küfe dayanıklı reçine

1~, 50 Hz, 220-240 V

20 25 32 40 50 63

K a s e t l i d ö ş e m e t i p i

Notlar: •Nominalsoğutmakapasitesi:İçortamsıcaklığı:27°CKT,19°CYT•Dışortamsıcaklığı:35°CKT•Eşdeğerboruuzunluğu:7,5m(yatay)şartlarınabağlıdır. •Nominalısıtmakapasitesi:İçortamsıcaklığı:20°CKT•Dışortamsıcaklığı:7°CKT,6°CYT•Eşdeğerboruuzunluğu:7,5m(yatay)şartlarınabağlıdır. •Kapasitelernettir,içünitefanmotorununısısındandolayısoğutmaiçnbirazalmadahildir.(Isıtmaiçinilave). •Katalogbasıldığındabubilgimevcutdeğildi.

Kablolu kumandaUzaktan kumanda Yalnız soğuk

Heat pumpUzun ömürlü yedek filtre

Soğutma kapasitesi Btu/h / kWIsıtma kapasitesi Btu/h / kWÇekilen güç Soğutma W

Isıtma WÖlçüler (YxGxD) mmAğırlık kgRenkHava debisi (Y/D) m3/hSes basıncı seviyesi (Y/D)(200 V) dB(A)Ses gücü seviyesi dB(A)Soğutucu akışkan tipiBoru bağlantıları Sıvı/Gaz mmHava filtresiGüç beslemesi VE

20 25 32 40 50 63

Page 61: daikin vrf

FXNQ-MAs. 61

AKSESUARLAR

K a s e t l i d ö ş e m e t i p i

20 25 32 40 50 63FXNQ-MA

20 25 32 40 50 63FXNQ-MA

BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61BRC4C64BRC4C62

KAFJ361K28 KAFJ361K45 KAFJ361K71

7.500 / 2,2 9.500 / 2,8 12.000 / 3,6 15.000 / 4,5 19.000 / 5,6 24.000 / 7,18.500 / 2,5 11.000 / 3,2 13.500 / 4,0 17.000 / 5,0 21.500 / 6,3 27.000 / 8,0

49 49 90 90 110 11049 49 90 90 110 110

600 x 1.000 x 222 600 x 1.140 x 222 600 x 1.420 x 22225 30 36

Fildişi beyazı420/360 420/360 480/360 660/510 840/660 960/72035/32 35/32 35/32 38/33 39/34 40/35

* * * * * *R-410A

ø 6,4 / ø 12,7 ø 9,5 / ø 15,9Küfe dayanıklı reçine

1~, 50 Hz, 220-240 V

G i z l i d ö ş e m e t i p i ü n i t e

Notlar: •Nominalsoğutmakapasitesi:İçortamsıcaklığı:27°CKT,19°CYT•Dışortamsıcaklığı:35°CKT•Eşdeğerboruuzunluğu:7,5m(yatay)şartlarınabağlıdır. •Nominalısıtmakapasitesi:İçortamsıcaklığı:20°CKT•Dışortamsıcaklığı:7°CKT,6°CYT•Eşdeğerboruuzunluğu:7,5m(yatay)şartlarınabağlıdır. •Kapasitelernettir,içünitefanmotorununısısındandolayısoğutmaiçnbirazalmadahildir.(Isıtmaiçinilave). •*Katalogbasıldığındabubilgimevcutdeğildi.

Soğutma kapasitesi Btu/h / kWIsıtma kapasitesi Btu/h / kWÇekilen güç Soğutma W

Isıtma WÖlçüler (YxGxD) mmAğırlık kgGövdeHava debisi (Y/D) m3/hSes basıncı seviyesi (Y/D)(220 V) dB(A)Ses gücü seviyesi dB(A)Soğutucu akışkan tipiBoru bağlantıları Sıvı/Gaz mmHava filtresiGüç beslemesi VE

Kablolu kumandaUzaktan kumanda Yalnız soğuk

Heat pumpYedek uzun ömürlü filtre

Page 62: daikin vrf

[iPU] ��

1

Havalandırmas. 62

Isısı transfer edilmişkirli hava

Kirli iç ortam havası

Isısı transfer edilmiş taze hava

TemizdışortamhavasıDaikin ısı geri kazanımlı havalandırma sistemi, dışardan alınan taze havanın sıcaklık ve nem değerlerini içerideki havanın koşullarına uygun olarak değiştirir. Bu şekilde iç ve dış ortam şartları arasında denge sağlanır ve iklimlendirme sistemi üzerindeki soğutma veya ısıtma yükü önemli ölçüde azalır. HRV üniteleri tek başına kontrol edilebildiği gibi klima sistemi ile birlikte de (Daikin VRV veya Sky Air serileri) çalışabilmektedir.

• 9farklımodel• Kompakt,enerjitasarrufusağlayanhavalandırma• Yüksekverimlikağıt(HEP-HighEfficiencyPaper)kullanılaraközelolarakgeliştirilmişısıtransferelemanı• VRVsisteminekolayentegrasyon• MevcutDaikinkontrolsistemlerinebağlanabilmeimkanı

VAM-FA

VAM-FA7

HRV-Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemleri1

VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA150 250 350 500 650 800 1 000 1 500 2 000

27/28,5 28/29 32/34 33/34,5 34,5/35,5 36/37 36/37 39,5/41,5 40/42,569 64 98 98 93 137 157 137 13774 72 75 74 74 74 75 75 7558 58 61 58 58 60 61 61 6164 64 65 62 63 65 66 66 66269 269 285 285 348 348 348 710 710760 760 812 812 988 988 988 1.498 1.498509 509 800 800 852 852 1.140 852 1.14024 24 33 33 48 48 61 132 158

Ø 100 Ø 150 Ø 150 Ø 200 Ø 200 Ø 250 Ø 250 Ø 350 Ø 3501~, 50 Hz, 220-240 V

HAVALANDIRMAHava debisi m3/hSes basıncı seviyesi (maks.) (1) dBACihaz dışı statik basınç (maks.) PaIsı transfer verimi %Entalpi transfer verimi

ısıtma %soğutma %

Ölçüler Y mmG mmD mm

Ağırlık kgKanal çapı mmGüç beslemesi VE

(1) Ses basıncı seviyesi, ısı transfer modunda ölçülmüştür.

Page 63: daikin vrf

[iPU] ��

2

• Isıtransferelemanı(ekonomizer)ileiçortamdabiriken ısının gece dışarı atılması

• NemlendirmevehavalandırmanınHRVünitesineentegrasyonu• Gelişmişfanperformansısayesindedahayüksekstatikbasınç• HRVuzaktankumandasıilebireyselkontrol• MevcutDaikinkontrolsistemlerinebağlanabilmeimkanı:

VKM-GAM

VKM-GA

s. 63

VKM-GA / VKM-GAM

VKM50GAM VKM80GAM VKM100GAM4,71 7,46 9,125,58 8,79 10,69

500 - 500 - 440 750 - 750 - 640 950 - 950 - 82037 - 35,5 - 32 38,5 - 36 - 33 39 - 37 - 3438 - 36 - 34 40 - 37,5 - 35,5 40 - 38 - 35,5

160 - 120 - 100 140 - 90 - 70 110 - 70 - 6076 - 76 - 77,5 78 - 78 - 79 74 - 74 - 76,564 - 64 - 67 66 - 66 - 68 62 - 62 - 6667 - 67- 69 71 - 71 - 73 65 - 65 -69

Doğal buharlaştırıcı nemlendirici2,70 4,00 5,40387 387 387

1.764 1.764 1.764832 1.214 1.214102 120 125

1~, 220-240 V, 50 Hz

VKM50GA VKM80GA VKM100GA4,71 7,46 9,125,58 8,79 10,69

500 - 500 - 440 750 - 750 - 640 950 - 950 - 82038 - 36 - 33,5 40 - 37,5 - 34,5 40 - 38 - 3539 - 37 - 35,5 41,5 - 39 - 37 41 - 39 - 36,5

180 - 150 - 110 170 - 120 - 80 150 - 100 - 7076 - 76 - 77,5 78 - 78 - 79 74 - 74 - 76,564 - 64 - 67 66 - 66 - 68 62 - 62 - 6667 - 67- 69 71 - 71 - 73 65 - 65 -69

387 387 3871.764 1.764 1.764832 1.214 1.214 96 109 114

1~, 220-240 V, 50 Hz

HAVALANDIRMA DX BATARYA VE NEMLENDIRICI,Tazehavaısıyükü Soğutma kW

Isıtma kWHava debisi UY/Y/D m3/hSes basıncı seviyesi – 220 V UY/Y/D dBASes basıncı seviyesi – 240V UY/Y/D dBAStatik basınç UY/Y/D PaIsı transfer verimi UY/Y/D %Entalpi transfer verimi - soğutma UY/Y/D %Entalpi transfer verimi - ısıtma UY/Y/D %Nemlendirici tipNemlendirme kapasitesi kg/hÖlçüler Y mm

G mmD mm

Ağırlık kgGüç beslemesi V1

HAVALANDIRMA & DX BATARYATazehavayükü soğutma kW

ısıtma kWHava debisi UY/Y/D m3/hSes basıncı seviyesi – 220V UY/Y/D dBASes basıncı seviyesi - 240 V UY/Y/D dBAStatik basınç UY/Y/D PaIsı transfer verimi UY/Y/D %Entalpi transfer verimi - soğutma UY/Y/D %Entalpi transfer verimi - ısıtma UY/Y/D %Ölçüler Y mm

G mmD mm

Ağırlık kgGüç beslemesi V1

Page 64: daikin vrf

FXMQ-MFV1 - %100 Taze Havayla Çalışabilen Ünite2

s. 64

FXMQ-MFV1

İÇ ÜNİTELER FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

KapasiteSoğutma Btu/h / kW 48.000 / 14,0 79.400 / 22,4 96.000 / 28,00

Isıtma Btu/h / kW 31.000 / 8,9 48.000 / 13,9 60.000 / 17,40

Çekilen GüçSoğutma kW 0,359 0,548 0,638

Isıtma kW 0,359 0,548 0,638

Boyutlar YxGxD mm 470x744x1.100 470x1.380x1.100

Ağırlık kg 86 123

Hava DebisiSoğutma O m3/h 1080 1680 2100

Isıtma O m3/h 1080 1680 2100

Soğutucu akışkan -

Güç Beslemesi 220-240V/50Hz

Boru Bağlantıları Sıvı (dç)/Gaz/Drenaj mm 9,5 / 15,9 / PS1B 9,5 / 19,1 / PS1B 9,5 / 22,2 / PS1B

Tek bir sistem ile taze hava ve iklimlendirme

Hava emişi ve üflemesi dengelemekle ilgili yaygın tasarım sorunları olmaksızın, heat pumpteknolojivasıtasıylatekbirsistemdehemtazehavaalımıhemdeiklimlendirmebaşarılı bir şekilde yapılabilir. Fan coil üniteleri ve %100 taze havayla çalışan üniteler aynı soğutucu akışkan hattına bağlanarak, tasarım esnekliği sağlayabilir ve toplam sistem maliyetinde önemli bir düşüş sağlanabilir.

• %100tazehavaemişimümkün• Mobilya,dekorasyonvetesisatiçinmaksimumzeminveduvaralanıbırakabilmesi• -5°Cile43°Carasındaçalışmasıcaklıkaralığı• 225 Pa’dan yüksek cihaz dışı statik basınç uzun hava kanalı çekilmesine ve esnek

uygulamaya imkan tanır (Geniş alanlarda kullanım için idealdir.)• Drenajpompasıkitiaksesuarolarakmevcut

Page 65: daikin vrf

Klima santraline bağlanabilen yeni seri R-410A inverter kondenser üniteler.

• Inverterüniteler• Genişkapasitearalığı(5'den18HP'yekadar)• Yalnızsoğuk• R-410A• Kontrolz:Daikinkumandayla(DDCkumandagereklideğildir)hava sıcaklığının (emiş sıcaklığı, oda sıcaklığı) kontrolü

• Farklıgenleşmevanasıkitlerimevcut

• BRC1D52,setsıcaklığınıayarlamak için kullanılır (EKEXMCB'ebağlanır).

Klima santrali

(Sahadan Temin)

EKEXMCB

EXV kiti

KOMBİNASYON TABLOSU

DIŞ ÜNİTE

KONTROL KUTUSU

GENLEŞME VANASI KİTİ

KONTROL Z SINIF 50 SINIF 63 SINIF 80 SINIF 100 SINIF 125 SINIF 140 SINIF 200 SINIF 250

EKEXMCB EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXv100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250

3ph

RXQ5P X X X X X X X X X

RXQ8P X X X X X X X X XRXQ10P X X X X X X X X XRXQ12P X X X X X X X X X

RXQ14PA X X X X X X X X XRXQ16PA X X X X X X X X XRXQ18PA X X X X X X X X X

YALNIZ SOĞUK

RXQ-P(A) 5 8 10 12 14 16 18

Kapasite aralığı HP 5 8 10 12 14 16 18

Kapasite Soğutma Btu/h / kW 48.000 / 14,0 79.400 / 22,4 96.000 / 28,0 114.000 / 33,5 134.000 / 40,0 153.500 / 45,0 172.000 / 49,0

Çekilen güç (Nominal) Soğutma kW 3,52 5,56 7,42 9,62 12,4 14,2 16,2

Boyutlar YxGxD mm 1.680x635x765 1.680x930x765 1.680x1.240x765

Ağırlık kg 157 185 238 315 323

Ses SeviyesiSes gücü Soğutma dBA 72 78 80 83

Ses basıncı Soğutma dBA 54 57 58 60 63

Hava Debisi (230V’de nominal) Soğutma m³/h 95 171 185 196 233 239

Çalışma Sıcaklık Aralığı Soğutma min~maks °CKT -5,0~43,0

Soğutucu akışkan R-410A

Güç Beslemesi 3N~/400V/50Hz

Bağlanabilecek maksimum iç ünite sayısı 8 13 16 19 23 26 29

Boru bağlantıları Sıvı (DÇ)/Gaz mm 9,5 / 15,9 9,5 / 19,1 9,5 / 22,2 12,7 / 22,2 12,7 / 28,6 15,9 / 28,6

VRV+EXV-kit - Klima Santraline Bağlanabilen VRV Uygulamaları3

s. 65

gaz borusu

sıvı borusu

F1, F2 iletişimi

Page 66: daikin vrf

Sistem Seçim Programları

s. 66

1. VRV XPRESS

Daikin, yeni geliştirmiş olduğu kullanıcı dostu yazılım sayesinde hızlı bir şekilde VRV seçiminin yapılmasına imkan tanır. Profesyonelçözümegidenbu7adımaşağıdakigibidir:1. İç ünitelerin seçimi2. Dış ünitelerin iç ünitelere bağlanması3. Bakır boru tesisat şemalarının otomatik olarak çıkması4. Kablolama şemalarının otomatik olarak çıkması5. Uygun merkezi kontrol sisteminin seçilmesi6. Oluşan raporun Word veya Excel biçiminde görüntülenmesi7.Projeninkaydedilmesi VRV Xpress’ in kullanılması, VRV seçimlerinin kolaylıkla yapılabilmesini, doğru, tam ve profesyonel bir yaklaşım yapılmasını sağlar.

Windows95®, Windows98®,WindowsNT®, Windows2000® ve WindowsXP® Microsoft corporation’un tescilli markalarıdır.

Page 67: daikin vrf

2. VRV PRO

Windows 95®, Windows 98®, WindowsNT®, Windows 2000® ve Windows XP® işletim sistemleri için dizayn edilmiştir. Bu program; proje mühendislerinin, dizayn ve inşaat müteahhitlerinin, binatasarımcılarının,mimarlarınDaikinVRVprojelerinidetaylıçizimler,adetve maliyet hesaplarıyla adım adım planlamalarına imkan vermektedir. Bu program; VRV sistemlerinin, optimum işletme maliyeti ve maksimum enerjiverimiylekesinveekonomikolarakdizaynedilmesinisağlar.

ÖZELLİKLER:• VRV Pro seçim programı, müşterinin ihtiyaçlarına göre farklı

dizaynlara uyum sağlayacak şekilde 3 ayrı mod içermektedir. Programdaçokludilseçeneğimevcuttur.

1. PROFESYONEL MOD: Farklı odalardaki soğutma ve ısıtma yükleri hesaplandıktan sonra, program en uygun sistemi seçer ve tahmini enerji tüketiminihesaplar.

2. HIZLI MOD: Hesaplanan sistem yüklerini esas alarak, program en uygun sistemi

seçer.3. ÇİZİM MODU: Kullanıcı iç ve dış üniteleri bir listeden seçerek, sistemi çok hızlı bir

şekilde tasarlayabilir.

s. 67

Page 68: daikin vrf

1. BİREYSEL KUMANDA SİSTEMLERİ

Uzaktan kumanda

Çalışma Butonları: ON/OFF,timermodu,start/stopmodu,timerON/OFFmodu,programzamani,sıcaklıkayarı,havaakışyönü(sadeceFXHQ,FXFQ,FXCQveFXAQmodelleri),çalışmamodu,fanhizikontrolü,filtregöstergesireset,kontrol/testçalışması.

Ekran: Çalışma modu, pil değişimi, sıcaklık ayarı, hava akış yönü (sadece FXHQ,FXFQ,FXCQveFXAQmodellerinde),programzamanı,kontrol/testçalışması,fanhızı.

Basitleştirilmiş kablolu kumandaBasit, kompakt ve iç ünitenin kolaylıkla kontrol edilebildiği bir kumandadır. Otel odalarında kullanım için uygundur.

Çalışma Butonları:ON/OFF, çalışma modu seçimi, fan hiz kontrolü, sıcaklık ayarı.

Ekran: Soğutma/ısıtmageçişkontrolü,IsıGeriKazanımlıHavalandırmaCihazıçalışma(HRV), sıcaklık ayarı, çalışmamodu,merkezi kontrol göstergesi, fanhızı, defrost/hotstart,hatateşhis,çalışmamoduseçimi,fanhızıkontrolü,filtregöstergesireset,kontrol/test çalışması.

Otel Uygulamaları İçin Basitleştirilmiş Kablolu Uzaktan KumandaKompakt ve kullanımı kolay bir kumandadır. Otel odaları için uygundur.

Çalışma Butonları:ON/OFF, fan hızı kontrolü, sıcaklık ayarı.

Ekran:IsıGeriKazanımlıHavalandırmaCihazıçalışma(HRV),sıcaklıkayarı,çalışmamodu,merkezikontrolgöstergesi,fanhızı,defrost/hotstart,hatateşhis.

s. 68

Kullanıcı Dostu Kontrol Sistemleri

BRC4*BRC7*

BRC2C51

BRC3A61

Page 69: daikin vrf

BRC1D52

s. 69

Kablolu kumanda9 Sıcaklıklimitliçalışmaile(min/maks)odasıcaklığıayarlanabilirüstvealtlimitlerle

kontrol edilebilmektedir. Sıcaklık limitli çalışma, manuel olarak veya program zamanlayıcı ile etkinleştirilebilir.

9 Gerçek zamanlı saati gerçek saat ve günü belirtir.9 Programzamanlayıcıile; • Programzamanlayıcıyıhaftalıkolarakprogramlamakmümkündür. •Haftanınhergünüiçinkablolukumandayıprogramlamakmümkündür. Beşgünlükişlemleraşağıdakişekildeayarlanabilir: - Set edilen değer: Ünite On konumunda ve normal çalışma devam etmektedir. - OFF ünite kapalı konumdadır. - Sıcaklık limitleri: Ünite On konumdadır ve min/maks değerler arasında

sıcaklık kontrolü yapılabilir. (Daha fazla bilgi için sıcaklık limitli çalışma bölümüne bakınız).

9 Evde yokken çalışma (donma koruması) ile kullanıcıların evde olmaması durumunda, iç ortam sıcaklığı belirli bir değerde tutulabilir. Bu fonksiyon aynı zamanda üniteyi açıp kapatabilir.

9 Farklıseviyelerdetutulabilirbutonlarıdevredışıbırakmakmümkündür: •1. seviye: Tüm butonlara erişilebilir. • 2. seviye: ON/OFF, sıcaklık ayarı, fan hızı soğutma/ısıtma modu, program

zamanlayıcı on/off hava akış yönü ayarı, butonları hariç diğer butonlaraerişilebilir.

• 3. seviye: ON/OFF, sıcaklık ayarı fan hızı butonları hariç diğer butonlaraerişilebilir.

9 Kullanıcı dostu HRV fonksiyonunda havalandırma modu ve fan hızı butonu mevcuttur.

9 Toplam 80 farklı unsura kadar olan hatalar için sistemin sürekli olarak izlenmesi mümkündür.

9 Hatanın yeri ve durumu anında görüntülenebilmektedir.9 Bakım sürelerinde ve maliyetlerde azalma sağlanmaktadır.

Çalışma Butonları: ON/OFF, timer start/stop modu, timer ON/OFF, programzamanı, sıcaklık ayarı, hava akış yönü ayarı, çalışma modu seçimi, fan hızı kontrolü, filtrereset,kontrol/testçalışması.

Ekran: Çalışma modu, Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazı çalışma (HRV),soğutma/ısıtmageçişkontrolü,merkezikontrolgöstergesi,grupkumandagöstergesi,sıcaklıkayarı,havaakışyönü,programzamanı,kontrol/testçalışması,fanhızı,tazehavafiltresi,defrost/hotstart,hatateşhis.

Page 70: daikin vrf

s. 70

DCS302C51 Merkezi kumanda

64 grup (zon) iç ünitenin bireysel kontrolünü sağlar.9 Maksimum 64 grup (128 iç ünite, maks. 10 dış ünite) kontrol edilebilir9 Farklı 2 merkezi kumanda ile maksimum 128 grup (128 iç ünite, maks. 10 dış ünite)

kontrol edilebilir.9 Zon kontrolü yapılabilir.9 Grup kontrolü (grup seçimi için yukarı ve aşağı butonları eklenmiştir) yapılabilir.9 HRV hava akış yönü ve hava debisinin kontrol edebilir.9 Genişletilmiş timer fonksiyonu mevcuttur.9 Hata kodu görüntüler.9 Maksimum1,000mkablolamamesafesine(toplam:2,000m)sahiptir.

DCS301B51 Birleşik ON/OFF Kumanda

16 grup iç ünitenin aynı anda ve bireysel kontrolünü sağlar9 Maksimum 16 grup (128 iç ünite) kontrol edilebilir.9 Birbirinden ayrı mekanlar için 2 uzaktan kumanda kullanılabilir.9 Çalışma durumu göstergesi (normal çalışma, alarm).9 Merkezi kontrol göstergesi mevcuttur.9 Maksimum1,000mkablolamamesafesine(toplam:2,000m)sahiptir.

DST301B51 Program Zamanlayıcısı

64 grubun programlanabilmesine imkan tanır.9 Maksimum 128 iç ünite kontrol edilebilir.9 8 tip haftalık program yapabilir.9 Maksimum 48 saat yedek güç kaynağına sahiptir.9 Maksimum1,000mkablolamamesafesine(toplam:2,000m)sahiptir.

k u m a n d a s i s t e m l e r i

2. MERKEZİ KUMANDA SİSTEMLERİ

Page 71: daikin vrf

Modem

3. NETWORK ÇÖZÜMLERİ

2.000 adede kadar içünitenin kontrolü veyönetimi için ideal çözümdür.

UYGULAMA ALANI9 40 adetten daha az iç ünite olan kısmen ticari olan

uygulamalar.9 Merkezi görüntülenmesine önemli olduğu uygulamalar.

SİSTEM ÖZELLİKLERİ9 Tek bir modem ve telefon hattı ile 50 mağaza veya zonun

ve 2.000 iç ünitenin görüntülenmesi ve kontrolüne imkan tanır.

9 Isıtma-soğutmavekontroltaleplerifarklıolankullanıcılariçin günlük klima otomasyonu sağlar.

9 Günlük program ayarları otomatik çalışmaya imkan tanır.

9 Herhangibirhatadurumundaalarm(rapormesajı)verir.Herhangi bir iç ünitenin hata vermesi durumunda servis veren firmaya anında rapor verir.

9 Otomatik hata bilgisi raporu verir.9 Göndereceği hızlı mesajlarla, klimanın çalışmaması

yüzünden yaşanacak konfor kaybını minimuma indirir.

FONKSİYONLAR9 Programayarı.(Günlükprogram) - Start/stop9 Hata raporu - Görüntülemesisteminemesajgönderilmesi9 Manuel çalıştırma - Start/stop,sıcaklıkayarı,çalışmamodu,

fan hızı9 Durum görüntüleme - Start/stop,sıcaklıkayarı, - Çalışma modu, oda sıcaklığı, çalışma süresi, hata

kodu

s. 71k u m a n d a s i s t e m l e r i

Modem

Telefonhattı

GörüntülemeiçinPC

Arıza

DS-NETadapter

Maks. 10 DS-NETadaptörü

RS48

5RS

232C

P1-P2 F1 - F2

P1-P2 F1 - F2

Page 72: daikin vrf

DIünitesi

network çözümler i

s . 72

VRV sistemlerinin detaylı ve kolay görüntülenmesine ve çalıştırılmasına imkan verir (maks. 2 x 64 kontrol grubu).

Eternet

•PPD(opsiyonel)sonucununCSVçıkışı

AIRNET

PPD(opsiyonel)fonksiyonu kullanılırken

elektrik sayacına bağlantıyı sağlar.

Yangınalarmı

Zorlamalı kapama (OFF) kontak girişi

DIII-NET

RS-232C

Pi-portİç üniteler

Drenajpompası,aydınlatma

kontrolü

DIII-NET64içüniteyekadar(grup)görüntüleme/kontrol imkan sağlar

Odagiriş/çıkışişaretinin

görüntülenmesi

HRV

PCMCIAflash

bellek

Arıza

Dahili modem

DIOünitesi

Açık Arayüz

Dahili ethernet portu

üçüncü taraf kumanda (domotics, BMS, vs.)

Telefon hattı

İnternet, e-posta vasıtasıylauzaktan görüntüleme/kontrolsağlar.PPDverileriinternette mevcuttur

DIII-NETPLUS-adaptör

HRVİç ünite

YENİ

Page 73: daikin vrf

s. 73

DİLLERİngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca

SİSTEM ÖZELLİKLERİ9 2 x 64 iç üniteye kadar kontrol imkanı9 Dahili ethernet portu (web tarayıcı ve e-posta)9 Dijitali/okontakları(opsiyonel)9 Dokunmatikpanel(ikongösterimlitamrenkliLCD)

YÖNETİM9 Web uygulaması ve internet uyumluluğu

- Görüntüleme ve kullanıcıya bağlı kontrol - Birden fazla binanın uzaktan görüntülenmesi ve

kontrolü - Birden fazla binanın internet vasıtasıyla uzaktan

görüntülenmesi ve kontrolü9 Oransal Güç Dağılımı (opsiyonel)9 PPDverileriinternettemevcuttur9 Elektrik tüketiminin kolay yönetimi9 Gelişmiş tarih fonksiyonu

KONTROL9 Bireyselkontrol(setdeğeri,start/stop,fanhızı)

(maks.2x64içünite/grup)9 Programkontrolü(8program,17model)9 Zonlarda fleksible gruplama9 Yıllıkprogram9 Yangınacildurumdurdurmakontrolü9 İç ünitelerin birbirine bağlantı kontrolü9 Geliştirilmiş HRV görüntüleme ve kontrol fonksiyonu9 Otomatiksoğutma/ısıtmageçişi9 Hızlı seçim ve tam kontrol9 Basit kullanım9 Isıtmaoptimizasyonu9 Sıcaklık limitleri9 Güvenlikşifresi:3seviye(genel,yönetim&servis)

GÖRÜNTÜLEME9 KullanıcıGrafikArayüzü(GUI)ilegörüntüleme9 İkon renk görünümü değiştirme fonksiyonu9 İç üniteleri çalıştırma modu9 E-postaveceptelefonuyla(opsiyonel)hatamesajı9 Filitre yenileme göstergesi9 Çok sayıda bilgisayardan görüntüleme

DÜŞÜK TÜKETİM9 Çalışma tasarrufu9 Kolaymontaj9 Kompakttasarımıileminimummontajalanı9 Toplamenerjitasarrufu

AÇIK ARAYÜZ9 Herhangi bir üçüncü taraf kumanda ile

(domotics, BMS, vs.) iletişim kurabilme.

BAĞLANABİLEN CİHAZLAR9 VRV9 HRV9 Sky Air (arayüz adaptörü ile)9 Split (arayüz adaptörü ile)

YENİ

Page 74: daikin vrf

~

~

s. 74

network çözümler i

DIII-NET

DIII-NET

DIII-NET

HRV

DAM602B51/52

YÖNETİM9 Webden erişim fonksiyonu

(opsiyonel)9 Oransal güç dağılımı (opsiyonel)9 İşletmegeçmişiyönetimi(start/

stop, hata, çalışma saati)9 Raporgeçmişi(grafikler&

tablolar) (günlük, haftalık, aylık)9 Pikyükükaldırmakiçinelektrik

kesme9 Gelişmiş kullanıcı yönetimi9 Hassas sıcaklık ölçümü9 Ekonomi modu (opsiyonel)

KONTROL9 Bireysel kontrol

(setdeğeri,start/stop,fanhızı)(maks. 1.024 iç ünite)

9 Grup kontrolü (100 grup)9 Programkontrolü(128program)9 Yangınacildurumdurdurma

kontrolü (32 program)9 İç ünitelerin birbirine bağlantı

kontrolü9 Set değeri sınırlaması9 Otomatik soğutma - ısıtma geçişi9 Güçeksilmesi/boşaltmakontrolü9 Sıcaklık limitleri (otomatik start) 9 Timer çalışmasının uzatılması

GÖRÜNTÜLEME9 KullanıcıGrafikArayüzü (GUI) ile

görüntüleme 9 İç ve dış ünitelerin çalışma modu9 Hata göstergesi9 Filtre yenileme göstergesi9 Set değeri göstergesi9 Çalışma zamanı görüntülenmesi9 Çok sayıda bilgisayardan

görüntüleme9 İnternet üzerinden

anında yardım

YENİ

Maksimum 1.024 VRV iç üniteninkontrolü ve yönetimi için idealçözümdür.

SİSTEMÖZELLİKLERİ9 1.024içünite’yekadar(4iPUile)

kontrol imkanı9 EthernetTCPIP/10temel/Tiletişim9 AkıllıİşletimÜnitesiüzerinde(iPU)

entegredijitalkontak •19genelgirişportu •2dijitalçıkış9 iPUminimum48saattekbaşına

çalışması9 UPSileuyumlukapatmaprogramı

Web Erişimi

BağlıPC

ETHER

NET

Intranet/İnternetWeb Erişimi

E-postayla arıza raporu

Dio ünitesi

· Asansör·Pompa· Aydınlatma…

Güç beslemesi sistemi

Ai ünitesi

Daikin Merkezi Klima Sistemi

VRV SistemiYerelgörüntüleme &kontrol

ElektrikÖlçümü

Yangınalarmı

DIII-N

ET

İnternet yoluyla

YENİ

KlimaNetworkServisSistemi(Opsiyonel Bakım Servisi)

Page 75: daikin vrf

s. 75

LONWORKS®NetworkUyumluAğGeçidi

9 LONWORKS® network uyumlu arayüz9 LON® protokolü ile iletişim9 HerbirDMS-IF’ye64ünitebağlanabilmesi9 Limitsizalanbüyüklüğü9 Hızlıvekolaymontaj

KlimaNetworkServisSistemi(Opsiyonel Bakım Servisi)

LON® BMS

YangınAlarmı Sistemi

Güvenlik

BİNAKONTROLNETWORKÜ

adaptör

LonTalk

LonTalk

LonPoint LonPoint

ETHER

NET(TC

P/IP)

adaptör

DMS504B51

YerelKontrol

DIII-NET

VRVDış ünite

HRV

Uzaktan Kumanda

DAIKINKLİMAALTYAPISI

VRV sistemini BYS (Bina Yönetim Sistemi)sistemine bağlayan entegre kumanda sistemi

9 PPDverileriBMSsistemindemevcut9 BMS sistem için arayüz9 BACnetprotokolü(Ethernetilebağlantı)

ile haberleşme9 Her bir BACnet ağ geçidine 256 ünite

bağlanabilmesi9 Limitsizalanbüyüklüğü9 Kolayvehızlımontaj

BMS

BİNAKONTROLNETWORKÜ

BACNET/ETH

ERNET

YangınalarmıGüvenlik

DMS502A51

YerelKontrol

DIII-NET

VRV Dış ünite

HRV

DAIKINKLİMAALTYAPISI

Güç beslemesi sistemi

Pompa Aydınlatma Asansör

YENİMerkezi Kumanda

Page 76: daikin vrf

AÇIKLAMA REFERANS AÇIKLAMALAR

4. AKSESUARLAR

k u m a n d a s i s t e m l e r i

s . 76

• BİREYSEL KUMANDA SİSTEMLERİ

BRC1D52BRC7F533 BRC7E531 BRC7C67 BRC4C63 BRC4C64 BRC4C64 BRC4C64 BRC4C64 BRC7C529 BRC7E66 BRC7E619 BRC4C64 BRC4C64BRC7F532 BRC7E530 BRC7C62 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C62 BRC4C62 BRC4C62 BRC7C528 BRC7E63 BRC7E618 BRC4C62 BRC4C62

- - - - BRC2C51 BRC2C51 BRC2C51 BRC2C51 - - - BRC2C51 BRC2C51- - - - BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 - - - BRC3A61 BRC3A61

Kablolu kumandaUzaktan kumanda Yalnız soğuk

Heat pumpBasitleştirilmiş kablolu kumandaOtelodasıkumandası

•MERKEZİKUMANDASİSTEMLERİFXFQ FXZQ FXCQ FXKQ FXDQ FXDQ-N FXSQ FXMQ FXUQ FXHQ FXAQ FXLQ FXNQ

DCS302C51DCS301B51DST301B51

Merkezi kumandaBirleştirilmişON/OFFkontrolüProgram zamanlayıcısı

AÇIKLAMA

•DİĞERLERİ

AÇIKLAMA

Kablo adaptörüKablo adaptörü (saat)Elektrikli cihazlar için kablo adaptörü (1)Elektrikli cihazlar için kablo adaptörü (2)Harici sensörAdaptör PCB için montaj kutusuTopraklıelektrikkutusu(3blok)Topraklıelektrikkutusu(2blok)Ses filtresi (sadece elektromanyetik arayüz için)Harici kontrol adaptörüSky Air serisi için arayüz adaptörüZorlamalı açma/zorla kapama için bağlantı

- KRP1B57*1 - KRP1B61 KRP1B61 KRP1B56 - KRP1B61 KRP4A53 KRP1B3 - KRP1B61 KRP1B61EKRP1C11*1 - EKRP1B2 - EKRP1B2*2 - EKRP1B2 - - - - -KRP2A526*1KRP2A526*1KRP2A516*1 KRP2A61 KRP2A516 KRP2A53 KRP2A516 KRP2A61 KRP2A62* KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51KRP4AA53*1 KRP4A536*1KRP4A516*1 KRP4A51 KRP4A516 KRP4A54 KRP4A516 KRP4A51 KRP4A52* KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51KRCS01-4 KRCS01-1KRP1H98 KRP1BA101 KRP1B96*3/4 - - KRP1BA101 - KRP1B97 KRP1C93*3 KRP4A93*3/4 - -

- KJB311AKJB212AA KJB212A

- KEK26-1A- DTA104A52 DTA104A51*1 DTA104A61 DTA104A51 DTA104A53 DTA104A51 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A51 DTA104A61 DTA104A61- - - - - - - - DTA102A52 - - - -- - - - - - - - EKRORO - - - -

Notlar: •*1:Montajkutusugereklidir•*2:MontajkutusuKRP1A90’dır•*3:Montajkutusubaşına2adedekadaradaptörmonteedilebilir.•*4:İçünitebaşınasadece1montajkutusumonteedilebilir.

FXFQ FXZQ FXCQ FXKQ FXDQ FXDQ-N FXSQ FXMQ FXUQ FXHQ FXAQ FXLQ FXNQ

DS-net adaptörüYazılım

DTA113B51 Adaptör başına 4 ünite bağlanabilir, 10 adaptör ile 40 ünite bağlanabilir.DPC001B1-B51 Görüntüleme paneli yazılımı

DCS601C51 2x64 ünite bağlanabilirDCS002C51 OransalGüçDağıtım(PPD)yazılımıDCS004A51 E-posta / Web yazılımıDCS601A52 DIIINET-PlusadaptörüKJB411A Duvara montaj için1264009 Kumandanın yedek parça olarak kalemi

KRP928A2S Split klimalara bağlantı içinDTA102A52 R-22 / R-407C Sky Air ünitelerine bağlantı içinDTA112B51 R-410A Sky Air ünitelerine bağlantı içinDEC101A51 Giriş kontakları: 16 portDEC102A51 Giriş kontakları: 8 port; çıkış kontakları: 4 port

Akıllı dokunmatik kumandaYazılım

DonanımMontaj kutusuDokunmatik KalemArayüz adaptörleri

Dijital girişDijital giriş/çıkış

AÇIKLAMA REFERANS AÇIKLAMALAR

k u m a n d a s i s t e m l e r i

AÇIKLAMA FXFQ FXZQ FXCQ FXKQ FXDQ FXDQ-N FXSQ FXMQ FXUQ FXHQ FXAQ FXLQ FXNQ

Page 77: daikin vrf

•BMS:BİNAYÖNETİMSİSTEMİ

s. 77

DAM602B51 Her bir IPU başına 256 iç üniteDAM602B52 Her bir IPU başına 128 iç ünite

IM3.XX 1.024 adede kadar iç üniteKRP928A2S Split klimalara bağlantı içinDTA102A52 R-407C/R-22 Sky Air ünitelerine bağlantı içinDTA112B51 R-410A Sky Air ünitelerine bağlantı içinDAM101A51 Dış hava sıcaklık sensörüDEC101A51 Giriş kontakları: 16 portDEC102A51 Giriş kontakları: 8 port; çıkış kontakları: 4 port

Akıllıİşlemciünitesi

YazılımArayüz adaptörleri

DIII AiDijital girişDijital giriş/çıkış

AÇIKLAMA REFERANS AÇIKLAMALAR

DMS502B51 Her bir ağ geçidi başına 64 üniteDAM411B51 3 x DIII hattının (3 x 64) iç ünite bağlantısıDAM412B51 Zorlamalı kapatma içinKRP928A2S Split klimalara bağlantı içinDTA102A52 R-407C/R-22 Sky Air ünitelerine bağlantı içinDTA112B51 R-410A Sky Air ünitelerine bağlantı için

BACnet ağ geçidiDIII kartDijital giriş/çıkışArayüz adaptörleri

AÇIKLAMA REFERANS AÇIKLAMALAR

Kont

ak /

anal

og s

inya

l Paralelarayüz–TemelüniteSıcaklık ölçüm üniteleriSıcaklık ayar üniteleriBilgisayar kontrolü için birleştirme adaptörü Elektrikli cihazlar için kablo adaptörü (1)

Elektrikli cihazlar için kablo adaptörü (2)Dış ünite harici kontrol adaptörü

DIII-net genişletici adaptör

Montaj kiti

DPF201A51 ON/OFFkomutunuetkinleştirir,çalışmavearızagörüntülemesi4üniteylekadarkullanılabilir.4ünites.DPF201A52 4 grup için sıcaklık ölçüm çıkışını etkinleştirir; 0~5VDC.»DPF201A53 16 grup için sıcaklık ayarı girişini etkinleştirir; 0~5VDC.»DCS302A52 Bilgisayarilemerkezikumandayıbirbirinebağlamakiçinkullanılır(ON/OFF,görüntüleme).

KRP2A51Eş zamanlı olarak klima kontrol bilgisayarı ve 64 iç ünite grubunu kumanda eder.

KRP2A52KRP4A51-53 uzaktan kumandanın iletim kablosuyla bağlanan iç üniteler grubunu kolektif olarak kontrol eder.DTA104A51 Çoklu dış üniteler arasında soğutma/ısıtma modu geçişi, talep kontrolü ve düşük

ses seviyesi kontrolü yapılabilir.DTA104A52DTA109A51 maksimum10adetdışve128adetiçünitebiradetDTA109A51’ebağlanabilir.

maksimum8adetDTA109A51,DIII-net’ebağlanabilir.KRP4A92 DTA109A51’inkolaymontajıiçin.

AÇIKLAMA REFERANS AÇIKLAMALAR

DMS504B51 Her bir DMS-IF başına 64 adede kadar ünite bağlanabilirKRP928A2S Split klimalara bağlantı içinDTA102A52 R-407C/R-22 Sky Air ünitelerine bağlantı içinDTA112B51 R-410A Sky Air ünitelerine bağlantı için

LONWORKS® netwerk uyumlu arayüzArayüz adaptörleri

AÇIKLAMA REFERANS AÇIKLAMALAR

Page 78: daikin vrf

Notlar

n o t l a r

s . 78

Page 79: daikin vrf

n o t l a r

Page 80: daikin vrf

İKLİMLENDİRME VE ÇEVREİklimlendirme sistemleri, önemli düzeyde iç mekan konforu sağlayarak, en zor iklim koşullarında bile optimum çalışma ve yaşam koşulları sağlamaktadır. Geçtiğimiz yıllarda çevrenin üzerindeki yüklerin azaltılması ihtiyacı yönünde küresel bilinç oluşturmayı hedefleyen, Daikin’ın da içinde bulunduğu bazı üreticiler, iklimlendirme sistemleri ile ilişkilendirilen olumsuz etkileri sınırlamak amacıyla çok büyük çaba gösterdiler. Bu şekilde, enerji tasarruf özellikleri ve gelişmiş ekonomik üretim tekniklerine sahip modeller gün yüzüne çıkarak, çevre üzerindeki etkinin sınırlanmasına önemli bir katkıda bulundu.

Daikin Europe N.V., Klimalar (AC), Sıvı Soğutma Paketleri (LCP) ve Fanlı Isıtma Üniteleri (FC) için Eurovent Sertifikasyon Programına katılmştır; onaylanan modellerin onaylı bilgileri Eurovent Dizininde belirtilmektedir. Multi üniteler Eurovent tarafından 2 iç ünite kombinasyonuna kadar onaylanmıştır. Eurovent programına split multi, sky, package, fan coil ve chiller ürün grupları dahildir. VRV, VAM, FWD üniteleri, Eurovent Sertifika Programı kapsamında değildir.

ISO14001, insan sağlığını ve çevreyi faaliyetlerimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin olası etkilerine karşı korumak ve çevre kalitesinin korunması ve geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla etkin bir çevre yönetim sistemi uygulamaktadır.

DAIKIN Europe N.V.’nin Kalite Yönetim Sistemi, LRQA tarafından ISO9001 standardına göre onaylanmıştır. ISO9001 tasarım, geliştirme, üretim ve ürünle ilgili hizmetleri kapsayan bir kalite güvencesidir.

Daikin üniteleri, ürün güvenliğini garanti altına alan Avrupa düzenlemelerine uymaktadır.

Yüksek teknoloji, profesyonel kaliteli montaj ve bakımla desteklenmelidir. Bu yüzden tüm Daikin ürün yelpazesi, Isısan yetkili uzman bayiler tarafından hizmetinize sunulmaktadır. Türkiye geneline dağılmış 400’ü aşkın yetkili bayimiz, Daikin ürünleri ve uygulamaları hakkında detaylı bilgiler için hizmetinizdedir. Ürünlerimizi daha yakından tanımak için showroomlarımızı ya da web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İklimlendirme ihtiyaçlarınız için profesyonel danışmanınız

Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkı üretici firmaya aittir.

ISISAN ISITMA VE KLİMA SANAYİ AŞ DAIKIN TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜDÜR.

www.isisanservis.comwww.isisan.com

MERKEZ Bestekâr Şevki Bey Sokak No.1 Balmumcu / İSTANBUL • Tel: (0212) 340 37 00 - 340 37 37 Faks: (0212) 266 11 34 - 272 22 32 [email protected] BUZDOLABI SHOWROOM Barbaros Bulvarı No. 42 Balmumcu / İSTANBUL • Tel: (0212) 288 43 47 - 267 31 85 Faks: (0212) 288 43 68 [email protected]İSTANBUL ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ankara Asfaltı üzeri Onur Sk. No.18/A Koşuyolu Kadıköy / İSTANBUL • Tel: (0216) 544 11 00 Faks: (0216) 340 40 17 [email protected]İSTANBUL MERKEZ DEPO Osmangazi Mah. Battalgazi Cad. No.45 Samandıra / İSTANBUL • Tel: (0216) 561 27 27 Faks: (0216) 311 05 69 [email protected]İS MÜDÜRLÜĞÜ Ankara Asfaltı üzeri Onur Sokak No.18/A Koşuyolu Kadıköy / İSTANBUL • Tel: (0216) 544 11 11 Faks: (0216) 325 80 77 [email protected] BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Turgut Özal Bulvarı No.129 Migros karşısı / ADANA • Tel: (0322) 232 70 20 Faks: (0322) 232 70 25 [email protected] BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Akay Cad. No.22 Dedeman Oteli karşısı / ANKARA • Tel: (0312) 418 32 20 Faks: (0312) 417 92 55 [email protected] SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Gersan San Sit 657. Sk No. 35 Ergazi / ANKARA • Tel: (0312) 256 99 66 Faks: (0312) 256 10 12 [email protected] BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ali Çetinkaya Cad No.152 PTT karşısı / ANTALYA • Tel: (0242) 322 04 44 Faks: (0242) 322 27 25 [email protected] BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Yalova Yolu 9. km No.28 Ovaakça / BURSA • Tel: (0224) 267 04 85 Faks: (0224) 267 00 69 [email protected]İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Akçay Caddesi No. 283 Emlak Bankası Konutları Karşısı Gaziemir / İZMİR • Tel: (0232) 251 30 50 Faks: (0232) 251 91 81 [email protected]

04.2

008