ĐẠI LÝ VÉ TÀU HÀ NỘI – LÀO CAI – SA PA – HÀ NỘI GIÁ RẺ

Download ĐẠI LÝ VÉ TÀU HÀ NỘI – LÀO CAI – SA PA – HÀ NỘI GIÁ RẺ

Post on 13-Jun-2015

1.190 views

Category:

Travel

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

i l cung cp Dch v v tu du lch Sa Pa Lo Cai, V tu H Ni Lo Cai,V tu H Ni i Sapa, ging Nm, ngi mm, Dch v bn v tu i Lo Cai, Lch trnh gi v tu i Sa Pa, cc loi tu i Lo Cai, thng tin tu i Sa Pa, cn mua v tu, mua Ve Tau Ha Noi Lao Cai, bn v tu, Du lch Vit NamL i l Chuyn Bn v tu ha Nm mm iu ha H Ni - Lo Cai Sa Pa ca cc loi tu nhanh nh: Tu ha Hara Train Express, Tulico, Ratraco, Fanxipan, Victoria, Green train, tu Sapaly, Orient train, King Express, Et-Pumkin L i l Chuyn Bn v tu ha Nm mm iu ha H Ni - Lo Cai Sa Pa ca cc loi tu nhanh nh: Tu ha Hara Train Express, Tulico, Ratraco, Fanxipan, Victoria, Green train, tu Sapaly, Orient train, King Express, Et-Pumkin

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. L V TU H N LO CAI SA PA H N GI R I I ITU DU LCH HARA EXPRESSTu Hara Express l chuyn tu nhanh vn chuyn hnh khch tuyn H Ni - Lo Cai - H Ni trn on tu SP3,SP4 c khoang 2 ging v khoang 4 ging c p g v c lp t y trang thit b iu ho khng kh,ging mm, mi ging u c trang b n c sch, hp ng lu tr, nc khong v khn n. Trongmi khoang c mt bung ra v mt nh v sinh sch s, hin i cung cp y nc sch trong sinh hot.Chi titV TU DU LCH LO CAI ROYAL EXPRESSTu Du Lch Lo Cai Royal Express l tu nhanh, tc hnh trn on tu ( SP1, SP2) H Ni - Lo Cai, Sa Pa - HNi, gm nhng cabin p g, 4 ging mm v hai nh v sinh u toa. Mi ging c trang b n c schvi hp ng c nhn, hnh l lu tr rng ri. Mi cabin u c phc v nc ung v khn lnh. Tu DuLch Lo Cai Royal Express vi 2 toa tu, cng l mt phn trong chuyn tu lin vn SP1 v SP2 ni H Ni v LoCai. im thu ht khch ca Tu Du Lch Lo Cai Royal Express l cc cabin sch s vi bn ging nmmm/khoang, to cho hnh khch cm gic m cng v mt chuyn i thoi mi ca qu khch.Chi titV TU DU LCH LO CAI SAPALY EXPRESSTu ha du lch cht lng cao Sapaly l tu c ng mi nht trong nhng toa tu sang trng, lch lm nht,chy trn on tu kiu mu ca ng st Vit Nam, khu v sinh sch s, lch s.... Trong mi khoang c mtbung ra v mt nh v sinh sch s, hin i cung cp y nc sch trong sinh hot. Cng Ty TNHH DuLch Trc Tuyn OnLine Travel Co., Ltd l i l chnh thc cung cp dch v t ch trc trn tu Green Train.Xin vui lng lin h vi chng ti, bit thm thng tin v gi v, chng trnh khuyn mi...Chi titTU H NI-LO CAI KING EXPRESSTu Lo Cai King Express l tu nhanh, SP7, SP 8. Cc toa ca tu King Express c th trang b n 26 ging vinhng toa Cao cp v Sang trng, c phc v vi s thn thin ca i ng nhn vin tu. S sang trng vnhng trang thit b y ca cc toan tu p g s cho bn mt chuyn i ng nh. Qu khch s c c hic th gin hoc thng thc phong cnh rt p qua khung ca s sang trng. S sang trng, s thch th vkhng t l c im chnh ca cc toa tu. Tt c cc ging u l p g, trang b iu ha v n c sch cnhn, ch hnh l. Hnh khch s c phc v ung m v ngon vo bui sng ti Sapa hoc v H Ni.Chi titTU DU LCH TULICO EXPRESSCc toa tu cng c trang b kt an ton chc chn bo v nhng ti sn qu gi ca hnh khch. Mc d ykhng phi l mt chuyn tu thc s sang trng, nhng y thc s l mt s la chn tt cho nhng hnh</li></ul> <p> 2. khch c mc tiu tin hng trung c c mt chuyn i thoi mi t H Ni n Sapa. Hu ht cc toa tuu l loi khoang 4 ging p g iu ha. Hnh khch s c cung cp mt chai nc, mt t thc n nhanh vmt khn lau, gip cho chuyn i thoi mi hn.Chi titTU DU LCH TSC EXPRESS TRAINTu Lo Cai TSC Express l tu nhanh ( SP1, SP2), gm nhng cabin p g, 4 ging mm v hai nh v sinh u toa. Mi ging c trang b n c sch vi hp ng c nhn, hnh l lu tr rng ri. Mi cabin uc phc v nc ung v khn lnh. TSC hin c 08 toa ring loi nm mm iu ho p g ( Toa tu cng mi ni tht theo tiu chun Chu u), trong :Chi titTU DU LCH LIVITRANSLivitrans Express cht lng cao c mnh danh l " on tu sch p nht Vit Nam". Tuyn du lch H Ni -Lo Cai - H Ni s a Qu khch n khu du lch ni ting SaPa. Vi s u t v ni tht sang trng cng nhcht lng phc v t tiu chun cht lng cao s mang n cho Qu khch s thoi mi khi di lch trn ontu.Chi titTU DU LCH LO CAI FRIENDLY EXPRESSTu Sa Pa Friendly Express vi 2 toa tu, cng l mt phn trong chuyn tu lin vn SP1 v SP2 ni H Ni v LoCai. im thu ht khch ca tu Hong gia Friendly Express l cc khoang (cabin) sch s vi 4 ging nmmm p g, iu ha 2 chiu to cho hnh khch cm gic m cng v mt chuyn i thoi mi. Tu du lch H Ni Lao Cai(Sapa) H Ni Friendly Express. Trong mi khoang c mt bung ra v mt nh v sinh sch s, hin icung cp y nc sch trong sinh hot. Cng Ty TNHH Du Lch Trc Tuyn OnLine Travel Co., Ltd l i lchnh thc cung cp dch v t ch trc trn tu Sa Pa Friendly Express. Xin vui lng lin h vi chng ti, bit thm thng tin v gi v, chng trnh khuyn mi...Chi titTU DU LCH LO CAI GREEN TRAINTu du lch Green Train H Ni - Lo Cai (Sa Pa) H Ni l chuyn tu vn chuyn hnh khch tuyn H Ni - LoCai - H Ni c khoang 2 ging v khoang 4 ging c p g v c lp t y trang thit b iu hokhng kh, ging mm, mi ging u c trang b n c sch, hp ng lu tr, nc khong v khnn. Trong mi khoang c mt bung ra v mt nh v sinh sch s, hin i cung cp y nc sch trongsinh hot. Cng Ty TNHH Du Lch Trc Tuyn OnLine Travel Co., Ltd l i l chnh thc cung cp dch v t chtrc trn tu Green Train. Xin vui lng lin h vi chng ti, bit thm thng tin v gi v, chng trnh khuynmi...Chi tit 3. TU DU LCH ORIENT EXPRESSTu ORIENT EXPRESS l mt thng hiu c uy tn, c b dy kinh nghim trong vic cung cp v tu ho du lch,hin ang c nhng toa xe khoang VIP, khoang hng sang (DELUXE), Khoang 4 hoc 6 ging. Toa tu c thitk theo phong cch hin i, ton b thnh xe v cabin c p g sang trng kt hp vi h thng nh sng hiho em li s gn gi v m cng dnh cho du khch.Chi titTU DU LCH RATRACO EXPRESS TRAINToa xe khoang 4 ging c thit k 7 cabin, mt cabin c 4 ging nm mm, Khng gian phng ng v dintch ging c thit k ln hn so vi tiu chun nhm to s thoi mi cho khch i tu. Tt c cc bungc p g v c trang thit b h thng my iu ho nhit , ti 2 u toa c nh v sinh t hoi v bung ratay hin i sch s.Chi titTU DU LCH ET-PUMPKIN EXPRESSTu Et-Pumpkin khng phi l tu ring bit, 02 toa ging nm c ni cng tu a phng chy tuyn H Ni Lo Cai H Ni. Khoang tu c p g, c iu ho, ging m m, n c sch v...v Hnh khch cphc v min ph nc khong v n nh trong chuyn i. Cng ty chng ti l i l chnh thc cung cp dchv t ch trn tu Et-Pumpkin vi dch v giao v tn ni theo yu cu ca qu khch.Chi titTU DU LCH FANXIPAN EXPRESSTu du lch Fanxipan Express l tu nhanh, chiu i trn chuyn tu SP1, chiu v trn chuyn tu SP2, c khoangVIP 2 ging v khoang 4 ging u c p g v trang b iu ha khng kh. Mi ging u c trang bn c sch, hp ng lu tr, hoa, nc khong v khn n. Mi hnh khch s c phc v thc n v ung nh tri cy, tr v n nhanh Cng Ty TNHH Du Lch Trc Tuyn l i l chnh thc cung cp v tu dulch Fanxipan Express tuyn H Ni Lo Cai ( Sa Pa) H Ni. Chng ti nhn giao v tn ni theo yu cu cakhch hng, vui lng lin h bit thm thng tin.Chi titTU DU LCH VICTORIA EXPRESSL on tu sang trng nht trn tuyn H Ni Lo Cai H Ni. on tu Sa Pa Victoria Express c 2 toa bungv 1 toa bp, quy bar, restaurant 10 bn, c th phc v cng lc 40 thc khch. Hai toa bung c 48 ging, chialm hai hng. Cabin hng sang ch 2 ging, vi h thng iu ho khng kh, chiu sng trn, n ng, t ng 4. , gi hnh l... cng nhiu chi tit ni tht sang trng khc. Mi toa c 2 cabin hng sang. Nhng cabin cn lic 4 ging/cabin, ni tht v tin nghi tng t. L i l s 1 ca hu ht cc hng tu ha chuyn tuyn H Ni Lo Cai, Sapa- H Ni, chng ti cam kt mang n cho khch hng dch v tt nht vi gi c hp l trongnhng thi im kh khn nht, qu khch khng phi mt cng ch i xp hng ti nh ga.Chi tit A CH LIN H:CNG TY TNHH DU L CH TR TUYN C a ch : 321 Bch ng - Hon Kim - H NiT: (84-4) 62703013 - 62703020 -- Fax: (84-4) 62703014Website: http://www.dulichvietnam247.com , www.dulichvietnam247.com -Email: info@dulichvietnam247.com</p>