dags fأ¶r invأ¤sts slutkonferens - skaraborg dags fأ¶r invأ¤sts slutkonferens - resultat,...

Download Dags fأ¶r InVأ¤sts slutkonferens - Skaraborg Dags fأ¶r InVأ¤sts slutkonferens - Resultat, lأ¤rdomar

Post on 05-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dags för InVästs slutkonferens - Resultat, lärdomar och goda exempel från sfi i Västsverige

  TID OCH PLATS: 21 maj kl. 9.00-16.30. Registrering från 8.30 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg. MÅLGRUPP: Rektorer, utbildningsledare, lärare i språk-

  eller yrkesämne, studiehandledare och andra medarbetare som arbetar på sfi. Företrädare för huvudman och förvaltning som ansvarar för sfi eller yrkesutbildningar med språkstöd. Representanter från andra sektorer som är intresserade av sfi.

  ARRANGÖR: Göteborgsregionen, Halmstad kommun och Skaraborgs kommunalförbund; Projektet InVäst – Integration Västsverige.

  ANMÄLAN: Anmäl dig/er via anmälningssidan senast den 8 april. Vi välkomnar att flera från samma sfi-verksamhet anmäler sig.

  Konferensen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår. Observera att en eventuell avbokning ska ske senast den 8 april, annars debiteras en kostnad på 500 kr. Platsen kan överlåtas till en annan person utan avgift.

  KONTAKT: Om anmälan, lislott.lundahl@goteborgsregionen.se

  Om konferensens innehåll, jenny.hostetter@goteborgsregionen.se

  Nu är det dags att summera resultat och lärdomar från det ESF-finansierade projektet InVäst – Integration Västsverige. Likaså vill vi blicka framåt: hur tar vi erfarenheterna vidare? På kommande sidor hittar du information om dagens program och de valbara seminarierna.

  Visste du att... ...InVäst har lyfts fram av EU-kom- misionen?

  Den 16 oktober 2018 släppte Europeiska kommissionen volym två av Education and Training Monitor, en årlig utbildnings- översikt om utbildningssystemen i Europa. I den nya upplagan lyfts InVäst fram som ett exempel på hur integrationen av nyanlända förbättras: "InVäst — Integration Western Sweden (2016-2019) aims to build municipalities’ capacity to receive and integrate newly arrived adults. By raising municipal employees’ aware- ness and level of comp- etences, the project will improve migrants’ living conditions and quality of life.”

  http://www.trippus.net/190521slutkonferensinvast mailto:lislott.lundahl%40goteborgsregionen.se%20?subject= mailto:jenny.hostetter%40goteborgsregionen.se?subject=

 • FÖRMIDDAGENS PROGRAM

  8.30 Registrering med kaffe och smörgås

  9.00 Konferensen inleds

  Inledning från Göteborgsregionen

  InVäst 2016-2019 – resultat, framgångsrika arbetssätt och lärdomar • Sofia Reimer, Jenny Hostetter och Amir Fikic Projekt- och processledare InVäst, Göteborgsregionen

  Paus med kaffe

  Undervisning med utgångspunkt i elevernas intressen, förutsättningar och mål • Malin Dahlström, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet

  12.00 Lunch

  EFTERMIDDAGENS PROGRAM Eftermiddagen består av två seminarieomgångar. På anmälningssidan väljer ni vilka seminarier ni vill delta på.

  13.00-14.30 Valbara seminarier med erfarenhetsutbyte A-D

  Fika

  15.00 -16.30 Valbara seminarier med erfarenhetsutbyte E-H

  OM INVÄST

  InVäst har pågått sedan 2016 i syfte att stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända. Stort fokus i projektet är att stärka kvaliteten inom sfi-verksamheter i Västsverige. Utvecklingsarbetet har bedrivits på drygt 40 sfi-verksamheter i Västra Götaland och Halland och ca 700 personer har deltagit i kompetens- utvecklingsinsatserna.

  InVäst ägs av Göteborgsregionen och drivs i samarbete med delregionerna Skaraborg och Halland. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden.

  Läs mer om projektet här.

  Ta gärna del av vår digitala kunskapsresurs Sfiväst med exempel, beforskade modeller och beprövad erfarenhet som rör vuxnas lärande.

  http://www.trippus.net/190521slutkonferensinvast https://www.goteborgsregionen.se/invast https://www.sfivast.se/

 • A: Kombinera eller integrera? Elevens förutsättningar att lära språk och yrke samtidigt Seminariet riktar sig till huvudman, rektor och arbetslag som organiserar yrkesutbildning och arbetslivsinriktning för sfi-elever. En didaktisk modell från YFI-projektet i Stockholm presenteras och här diskuteras även skillnaden i kvalitet mellan en utbildning där språk och yrke löper parallellt – och en utbildning där språk och yrke verkligen integreras. Medverkande: Malin Dahlström, projektledare för sfi och vux vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, medarbetare i YFI-projektet. Exempel från arbetslag vid yrkesutbildning med språkstöd inom InVäst i Göteborgs- regionen.

  B: Att vara kompetent läsare – vad menas med det? Seminariet riktar sig till arbetslag vid olika studievägar samt till ledare för sfi-verksamhetens utvecklingsarbete. Här beskrivs hur läsundervisning planeras med utgångspunkt i elevers förutsättningar och behov av läsning. Medverkande: Amir Fikic, processledare InVäst. Exempel från arbetslag på olika studievägar inom InVäst.

  C: Att som ledare skapa förutsättningar för lärande och stödja det pedagogiska arbetet Seminariet riktar sig till rektor, utbildningsledare samt förstelärare och fokuserar på ledarens nyckelroll i planering och organisation av utvecklingsarbete för elevers lärande. Här delger ledare inom kommunal och upphandlad sfi-verksam- het insikter baserade på lärprocesser inom InVäst. Medverkande: Inger Strömberg, rektor Marks sfi, samt Fredrik Harstad och Anders Malm, pedagogisk utvecklare respektive utbildningsledare ABF Vux i Göteborg.

  D: Att koppla undervisningen till vardagen – stöttning i studieteknik på studieväg 1 Seminariet riktar sig till arbetslag med undervisning för sfi-elever med kort tidigare skolgång/utan tidigare skolgång samt ledare med pedagogiskt utvecklingsansvar. Här presen- teras forskningsmodeller och hur de tillämpas för att stärka förutsättningarna att lära även utanför klassrummet. Medverkande: Jenny Hostetter, processledare InVäst. Exempel från arbetslag på studieväg 1 inom InVäst.

  E: Sfi och arbete – skilda världar eller samspel för professionell utveckling? Det här utmanande seminariet riktar sig till huvudman, rektor och arbetslag som vill öka förutsättningarna för sfi-elever att formulera och nå sina yrkesmål. Det handlar om hur elever kan stöttas som professionella medarbetare genom samspel mellan språkundervisning och arbete utifrån en kommunikativ, sociokulturell och biografisk ingång. Modellerna appliceras på en sfi-organisation där elever har olika yrkesmål och skiftande valkompetens. Medverkande: Michael Svendsen Pedersen, lektor emeritus Roskilde universitet, Danmark. Exempel från Mikael Johansson Holmström, sfi-lärare Hjälmareds folkhögskola.

  F: Elevnära undervisning i muntlig produktion och interaktion Seminariet riktar sig till arbetslag vid olika studievägar på sfi. Här beskrivs hur undervisning kan planeras med utgångspunkt i elevintervjuer, film och rollspel för att stärka elevernas mod och förmåga att uttrycka sig muntligt. Medverkande: Jenny Hostetter, processledare InVäst. Exempel från arbetslag på olika studievägar.

  G: Att säkerställa individanpassning på sfi – perspektiv och metoder Seminariet riktar sig till huvudman, kvalitetsutvecklare, rektor och andra med ansvar för kvalitetsarbete på sfi. Här beskrivs hur styrning, mått och lärandeprocesser kan stärka elevers lärande och individanpassningen av undervisningen. Med exempel från InVäst beskrivs rektorsnätverkens betydelse. Medverkande: Nomi Madolo, rektor för vuxenutbildningen i Partille kommun, och Maria Melander, projektledare InVäst Halland.

  H: Feedback som lärande resurs i skrivundervisning Seminariet riktar sig till arbetslag vid olika studievägar på sfi och beskriver hur lärare kan tydliggöra elevens progression genom kontinuerlig bedömning och återkoppling. Här ges exempel på tematiskt arbete där eleverna får återkoppling i form av detektivarbete som kräver egen reflektion och interaktion i grupper. Medverkande: Amir Fikic, processledare för InVäst. Exempel från arbetslag på studieväg 2 inom InVäst.

  VALBARA SEMINARIER A-D 13.00-14.30 VALBARA SEMINARIER E-H 15.00-16.30

Recommended

View more >