dags för ekonomi - ?r-ekonomi-  · föreningspool malmö – dags för ekonomi 4 3. firmatecknare

Download Dags för ekonomi - ?r-ekonomi-  · Föreningspool Malmö – Dags för ekonomi 4 3. Firmatecknare

Post on 06-Mar-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Dags fr ekonomi

Freningspool Malm Dags fr ekonomi 2

1. Allmnt om Freningspool Malm 3

2. Medlemsregister 3

3. Firmatecknare 4

4. Organisationsnummer 4

5. Likviditetsbudget: in-/utbetalningar och Resultatbudget:

kostnader/intkter

4

6. Bokfringsskyldighet och rkenskapsr 5

7. Bokfringsprogram 5

8. Handkassa 6

9. Grundbokfring/huvudbokfring, Periodisering, Ingende balans 6

10. Kassabok och kontoplan, verifikation 7

11. Fakturor: uppgifter som krvs 9

12. OCR-nr 9

13. Lnehantering/Lneprogram 9

14. Inkomstsskatteplikt/momsplikt/F-skatt 10

15. Bankgiro (BG)/Plusgiro (PG), Swish, Autogiro, SMS, BIC/IBAN 11

16. Balansrkning (BR)/Resultatrkning (RR) 11

17. Frenklat rsbokslut, kontant-/faktureringsmetoden 12

18. rsmte, Kassrens roll, Bokfringsregler, Revision, INK3 12

19. Upplsning/avveckling, vilande frening 14

20. Ekonomiskt ansvar 14

21. Frenings- och ansvarsfrskring 15

22. Att tnka p 15

23. Ekonomiordlista 16

Innehll

Freningspool Malm Dags fr ekonomi 3

1. Allmnt om Freningspool Malm

Freningspool Malm (foreningspoolmalmo.se), en verksamhet dr Malms ideella

freningar kan f std och hjlp.

En del av freningspoolens verksamhet r den ekonomiska supporten:

Vi kan hjlpa dig med praktisk hjlp och rd om val av bokfringsprogram som kan

passa din frening.

Ge frslag p upplggning av kontoplan.

Frklara hur du kan fra kassabok om du inte vill anvnda ett bokfringsprogram.

F information om hur man gr en rsredovisning och hur man tyder freningens

resultat- och balansrkning: intkter/kostnader, respektive tillgngar/skulder, m.m.

Tips p den ideella freningens olika verksamhetsomrden: forening.se

2. Medlemsregister

Medlemmarna r det viktigaste fr en frening. Det gller att ha ordning i medlemsregistret

t.ex. nr man skall ska eller f bidrag.

PUL, personuppgiftslagen, r regler man mste tnka p gllande sitt medlemsregister, dr

str bland annat:

Som frening fr ni registrera uppgifter om namn, adress, telefonnummer, frtroendeposter

och andra liknande uppgifter som behvs fr freningens administration. I en frening kan det

ocks vara ndvndigt att registrera vilka medlemmar som deltar i olika aktiviteter som

freningen arrangerar. Personnummer fr registreras nr det r klart motiverat - till exempel

fr att p ett skert stt kunna identifiera medlemmarna. Det r dock inte lmpligt att anvnda

personnummer som medlemsnummer (se datainspektionen.se).

SportAdmin, ett medlemsregister fr alla typer av freningar, kostar allt mellan 27000 kr/r

beroende p antalet medlemmar i en frening, detta program r bra bde fr idrottsfreningar

som allmnna ideella freningar. Ett annat program r t.ex. Excel som r gratis eller Access i

Office som finns i de flesta datorer. (sk i Google "medlemsregister gratis" fr fler exempel).

Fr idrottsfreningar

Avtal mellan SportAdmin och Riksidrottsfrbundet frn november 2015 mjliggr fullt LOK-

std och frenklar freningsadministrationen. Detta sker genom en integration mellan

SportAdmin och IdrottOnline. Avtalet mjliggr import av medlemmar och nrvarodata

direkt till IdrottOnline ngot som r ndvndigt fr att erhlla fullt LOK-std. Det fulla

LOK-stdet innefattar extra ledarstd.

!

Freningspool Malm Dags fr ekonomi 4

3. Firmatecknare

Val av firmatecknare beslutas ofta p ett konstituerande styrelsemte eller p ett rsmte.

Freningsstyrelse beslutar att ge fullmakt fr attestrtt till ngon/ngra att godknna fakturor

och betala rkningar. Firmatecknare r huvudansvarig i frening. Firmatecknare r de som har

rtt att teckna freningens firma allts att fretrda freningen gentemot bank och

myndigheter, eller att skriva under avtal. Vljs inga firmatecknare tecknas freningens firma

av styrelsens ledamter. Firman kan tecknas var fr sig eller tillsammans. Var fr sig innebr

att firmatecknarna ensamma fr vidta rttshandlingar som exemplifieras ovan, tillsammans

innebr att bda firmatecknarna mste skriva p nr ngot beslutas. Freningsstyrelse kan

besluta att ge fullmakt fr attestrtt till ngon/ngra anstllda/konsulenter i freningen att

godknna fakturor och betala rkningar, med beloppsbegrnsning.

4. Organisationsnummer

Organisationsnumret r en unik identitetsbeteckning som tilldelas juridiska personer som

freningar, detta nummer underlttar i kontakten med myndigheter och kan ibland behvas

nr man sker bankkonto och bidrag/stipendier.

Anskan om organisationsnummer

Man bestller organisationsnummer via Skatteverket. Man ansker via en blankett (SKV

8400) som finns att ladda ner p skatteverket.se.

Till anskan ska bifogas bevittnade kopior av:

Stadgar

Protokoll frn konstituerandemte som visar att freningen bildats och antagit ett namn,

att stadgar har antagits, att styrelse har valts och vilka som ingr i styrelsen

Protokoll p vem/vilka som r firmatecknare

Ideella freningar med tilldelat organisationsnummer fr varje r inkomstdeklaration, INK3,

av Skatteverket.

5. Likviditetsbudget: in-/utbetalningar och Resultatbudget: kostnader/intkter

Likviditetsbudget r en berkning/planering per mnad fr finansieringen av freningen. I

en likviditetsbudget kan man flja freningens kassaflde, dvs. in- och utbetalningar.

Inbetalningar - kning av likvida medel.

Utbetalningar - minskning av likvida medel

Freningspool Malm Dags fr ekonomi 5

I en frening kommer du att ha bde inbetalningar och utbetalningar. Inbetalningarna r helt

enkelt de pengar som dina medlemmar betalar till dig t.ex. medlemsavgifter. Det kan

exempelvis vara varor/tjnster som du har slt och som andra fretag eller privatpersoner har

betalat fr. Utbetalningar r det som du betalar till andra fretag.

Resultatbudget innebr att man gr en planering fr berknade intkter resp. kostnader fr de

olika kontoslagen gllande hela ret i en uppstllning, dvs. berkning av rets resultat: om

man fr verskott eller underskott i freningens verksamhet.

6. Bokfringsskyldighet och rkenskapsr

Bokfringsskyldigheten fr ideella freningar regleras i bokfringslagen (BFL). Freningen

r bokfringsskyldig om vrdet p tillgngarna (=balansomslutning) verstiger 1,5 miljoner

kronor eller om freningen bedriver nringsverksamhet (vinstsyfte, varaktighet,

sjlvstndighet).

Rkenskapsr

Stadgarna avgr vilket rkenskapsr ni har (se dokumentet Dags fr stadgar).

Rkenskapsret r oftast kalenderr 1/131/12, kan ven vara brutet rkenskapsr som brjar

den 1:e i vilken mnad som helst och avslutas 12 mnader senare. Det r alltid 12 mnader i

ett rkenskapsr, frutom nr en frening r nystartad eller har begrt att f lgga om

rkenskapsret (till exempel frn brutet till kalenderr). Rkenskapsret kan d bli frkortat

eller frlngt, men det fr d inte vara lngre n 18 mnader.

7. Bokfringsprogram

Det finns bra bokfringsprogram som r gratis, som man kan anvnda online, t.ex.:

kapitas.se enkelt och tydligt med balans- och resultatrapport (dock ingen fakturering eller

lnehantering).

bokio.se bde bokfring med rapporter, fakturering och lnehantering, oavsett antalet

anstllda, ingr (man mste ndra till manuell bokfring om man ej har moms).

Det finns bokfringsprogram som kostar ca. 2500 kr per r. Jmfr kostnaden fr programmet

utifrn din frenings behov. Exempel p program:

Visma Frening r ett bra bokfringsprogram, frdelen r att man har support och att alla nya

bokfrings- och skatteregler uppdateras kontinuerligt.

Speedledger, molnbaserad lsning fr freningar som bokfr enligt kontant- eller

faktureringsmetoden. Mjlighet att anvnda resultat- och kostnadsstllen.

Fortnox, molnbaserad lsning dr du kan bokfra var du vill och nr du vill frn valfri dator

eller surfplatta, support ingr.

Freningspool Malm Dags fr ekonomi 6

Alla idrottsfreningar och frbund som r anslutna till Riksidrottsfrbundet (RF), erbjuds

kostnadsfri tillgng till Fortnox webbaserade program fr bokfring, fakturering och attest.

Programmen fr man via IdrottOnline, svensk idrotts gemensamma verksamhetssystem.

Fler gratisprogram, se: gratis-bokfringsprogram.se

Vi rekommenderar ej att man anvnder Excel eftersom man kan ndra i bokfrda poster i

efterhand i detta dataprogram. Tnk p att du enligt lag inte fr lov att skta din bokfring i

Excel eller liknande kalkylprogram om du r bokfringsskyldig! (Bokfringslagen

1999:1078). En bokfring skall ske enligt bokfringslagen p ett "varaktigt stt" och fr allts

inte g att ndra i efterhand. Detta gr att du inte heller fr anvnda din blyertspenna i din

kassabok och inte bokfra i Excel.

8. Handkassa

Med handkassa avses en summa kontanter avsedda fr inbetalningar kontant och fr

kontantutlgg. En handkassa kan innehlla ett fixt belopp eller ndras efter behov och beslut.

Kan t.ex. glla inkomster frn caf och medlemsavgifter vilka kan bokfras i kassa 1910.

Detta fr att skilja handkassan, dr kontanter hanteras, frn fretagskontot 1930 eller plusgirot

1920.

9. Grundbokfring/Huvudbokfring, Periodisering, Ingende balans

Grundbokfring och huvudbokfrin

Recommended

View more >