d'actualitat nº 63 juny 2011

Download D'Actualitat nº 63 juny 2011

Post on 22-Feb-2016

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Butllet de la biblioteca Guinard-Merc Rodoreda

TRANSCRIPT

 • SUMARIPG.

  En portada 1Destaquem 1De Pensament, Paraula i Obra 2+ Poesia 3Fem memria 7Notcies 8Espai menut 9Agenda 12

  Ens trobars a: C/Camlies, 76-80 08024 BARCELONA Tel. 93/435-31-70 b.barcelona.mr@diba.cat

  HORARI: Dilluns, dimarts, dimecres i dissabte de 10 a 14h i de 16 a 20.30h. Dijous i divendres de 10 a 20.30h.

  SALA DESTUDI: De dilluns a divendres de 21 a 1h. b.barcelona.mr.estudi@diba.catWeb: www.bcn.cat/bibmercerodoreda

  Trobans a

  DActualitatButllet de la Biblioteca Merc Rodoreda Juny 2011

  Nm. 63

  DestaquemDestaquem

  1

  AventuradeconixerCicleViatges: Delhi,AgraiJaipur,lesciutatsdelTriangledOr. AcrrecdeKris UbachDijous2deJuny19hSaladActes

  Primeres passesEspectacle visual:Quepassaquanparemtaula?Amb Mariona Trenchs.De6mesos a3anys.Activitat gratuta.Dimarts 14deJuny 11hSalainfantil

  DePensament,paraulaiobra.RecitaldeJosAngel LeyvaPresentatper:JordiVirallongaDijous30deJuny20hSaladactes

  Viatjaamblabiblioteca!

  Arriba juny icomencemapensaren lesvacances,enprendreelsol,enpoder anar a laplatja, a lapiscina o a lamuntanya, enconixer altres llocs... En definitiva en viatjar... clar qui puguiviatjar!Unanymsensplantegem lagranpregunta:aonanemaquestestiu?

  Sietsdelsqueencaranohapreparat lessevesvacances,oqueaquestany (per tercer any consecutiu!)decideixquedarse a laseva ciutat, al seu poble, perqu no pot anarse de viatge... labibliotecausajudaaviatjarsensesortirdecasa.

  Aquest mes de juny trobareu a la sala de msica lexposici:LlibresdeViatge.

  Larelacientreviatgesiescripturastanantigacomlescripturamateixa. De fet, ja trobem el viatge com a tema principal alpoema de Gilgamesh, aparegut en uns manuscrits en llenguaaccdiadelsmillennisIIiIa.C.Tampochemdoblidarelllegatdegrans clssics com Homer, amb lOdissea, o posteriorment laRihla dIbn Battuta,elsviatgesdeMarcoPolooelmateixQuixot.

  Laguiade lecturaque trobareua lexposici aplegaalgunesdeles referncies ms importants dentre els llibres de viatges,combinantenlamajoriadelscasoslintersdelviatgeensamblaqualitatliterriadelanarraci.

  Volem,ams,retrehomenatge ifervosmemriadequearafacentanys,Roald Amundsen ielsseushomesvanmarcarunadeles grans fites de la histria de la humanitat en matria deviatges,arribantperprimercopalPolSud.IelmateixAmundsenenshovadeixartotperescritenunmagnficvolum.

  Vistaix,usconvidemagaudirdelexperinciadelviatgeatravsde la lectura, estalviantvos el patiment del cansament, lamalaltia, langoixa, els accidents, les temperatures extremes olamenaa de persones i animals que samaguen a les pginesdaquestsllibres.

  Bonviatgeatothom!

 • Butllet de la Biblioteca Merc Rodoreda Juny 2011 nm. 63DActualitat

  De pensament, PARAULA i obra

  2

  Anteriorsessi:Almudena Guzmn

  Elpassat19demaig,enunanovasessidelciclepoticDepensament,paraula iobra, vamrebre lavisita a la BibliotecaGuinardMerc Rodoreda de lapoetaAlmudena Guzmn (Navacerrada,Madrid,1964).JordiVirallonga,presidentdelAuladePoesiadePoesiadeBarcelonaicoordinadordelcicle,vaserlencarregatdeconduirlacteiconversaramblanostraconvidada.

  Almudena GuzmnsllicenciadaenFilologiaHispnicailasevatrajectriaenelmndeleslletrestjauncamrecorregut:comenaaescriurepoesiaambtansols15anys. Desdellavorshapublicatvuitpoemaris,guardonatsambdestacatspremisliteraris.

  Comellamateixaensindic,elsseusllibressnunitaris,per lasevaobrapoticaensparladelrecorregutdelaprpiaaventuradelautoconeixement.Almudena va compartir amb els assistents la seva experincia potica i lectora a travs dunamiradaatenta irigorosasobreelsversos.Mestreen lartsensualde levocaci idelpoderde lasuggerencia,elsseuspoemessomplendundiscurslricdeladescripcipsicolgicaisnvehicleperalaidentificaciambellector.IsquelapoesiadAlmudena Guzmnssensual,fonamentalmentamorosa,quotidiana,irnicaicolloquial,plenadimatgessurrealistes:unapoesialligadaal diaadia,alasinceritat,alaresistncia,alasupervivncia.

  Lalecturadelsversosnovadecebrelesexpectativesdelauditorii,comaprimcia,ensportalabibliotecaelseudarrerpoemariZonas comunesguanyadordelPremioTiflos dePoesia,ijustacabatdepublicarperleditorialVisorPoesia.

  Segons lescriptora,ambaquestpoemarihavolgutexpresar que las situaciones por lasquepasa el serhumano de todas las pocas son muy parecidas, por no decir iguales, tanto colectiva comoindividualmente.PerademostrarhoacudeixalatradiciiRomaestmoltpresentalseupoemari.JordiVirallonga destac l'empremta de la lectura dels clssics, tant els llatins com els hispnics, a lobradAlmudena Guzmn.DunamaneraparticularlautorarememoralapoesiadeProperci eramuy claro,comoelagua,muy sencillo,unamaravilla.PoemescomAgamenn conquistar TroyaoCleopatra enlaseccin debao delCorte Inglsensnunbonexempledaquestainfluncia.Tamblainjustciaspresentalsseuspoemes,demaneraespecialaZonas comunes,quednacabudaalssentimentsdaquellsquipateixeninjustcies.

  ComdiuClaudio RodrguezsobrelanostraconvidadaSehace ms claro elespritu yms emocionado ellenguaje junto alelemento moral,confesional,desalvacin delvivir humano ydelapresenciadelascosas.

 • LaBibliotecaGuinard MercRodoreda vacelebrarelpassat12demaig,dinsdelsactesdelFestivalBarcelonaPoesia2011,unanovasessidelcicleParlemambonlajovepoetaLunaMiguel(AlcaldeHenares,1990)vaserconvidadaperparlarsobreelseudarrerpoemariPoetry isnot dead ambleditorSergio Gaspar.LunaMiguel sunaautoraquepertanyalageneracidejovespoetesque,enlactualitat,aportendiferentsmaneresdeferalaliteraturailasevavisicrticasobreelscontingutsilesformesdelesgeneracionspredecessores,desdeladifusipoticaonline alaxarxa.

  SegonsleditorSergio Gaspar,lapoesiadeLunamostraunaactitudsubversivadecanviquevadefinircomapunk suau,light.Isquelaprovocacimitjanantelsexe,lesdroguesoelpunk sntemesrecurrentspresentsalpoemari,persenelterritoridelacorporalitatonestrobaelpuntmspersonaldePoetry isnot dead :lamor,lasexualitat,elcos,lamalaltia,sntemesquetraspasen elspoemesdeLunaMiguel.

  LunaMiguel portatempstraientelcappelmnliterariiperiodsticcollaboraaldiariPblico ialarevistaQuimera,motiuspelsqualsserboseguirlasevatrajectriaipoderconixerlevolucidelasevaobra.EsperemqueelsseusversosAcabarescribiendo /cualquier cosa/menos poesa noacabinsentpremonitoris.

  RecitaldeJosngel LeyvaPresentatperJordiVirallongaDijous30dejuny,20h.Saladactes

  Josngel Leyva (Durango,Mxic,1958).AcavallentrelacinciailaliteraturaesvagraduarenestudisdeMedicinaa laUniversitatde Jurez i realitzestudisdemestratge en Literatura Iberoamericana a la Facultat de Filosofia i Lletres de la

  UNAM. Poeta, narrador, assagista, editor i promotor cultural ha publicat en ms dun mbit: poesia,novella,llibresinfantils,treballsdedivulgaci...Haguanyatdiversospremispotics iperiodsticsentreellselPremioNacionaldePoesa OlgaAriasambelllibreEntresueos,el1990;elPremiodelXXIXCertamenNacionaldePeriodismo delClubdePeriodistas deMxico,el1999oelPremioLuis Donaldo ColosioalasLetras,otorgat per lEstatdeDurango,el2007.Actualmentdirigeix laRevista dePoesa LaOtra ielsseuspoemeshanestattradutsagairebunadesenadidiomes.

  Butllet de la Biblioteca Merc Rodoreda Juny 2011 nm. 63DActualitat

  De pensament, PARAULA i obra

  3

  ProperasessiambJosngel Leyva

  + Poesia

  Se canta no tan slo lo que se ha perdido sino tambin lo que se ha sufrido. I s que per AlmudenaGuzmn l'inters de lapoesia escentraen lacomunicaciambels lectors,pertambenun intentprofundd'aproximaciaallmsmisterisdelavida,unaindagaci,unarecercaconstant.

  Sivoleullegirelspoemesdelaconvidadaalabibliotecaelspodreutrobaralaseccidepoesiaenllenguacastellana:P834GuzOsipreferiuferservirinternet enaquestenllaentrobareuunabonamostra: Almudena Guzmn:poemeshttp://amediavoz.com/guzman.htm

  Parlemamb...

 • TRIMESTREPOTICALHELIOGBAL

  RoserAmills Bibiloni iLaPrincesaIncaDiumenge,5dejuny,21:30h/Preu:3Msinformaci a:www.therosario.com

  NitJovani 'Me,myself &I'Diumenge,12dejuny,21:30h/Preu:4

  Xavi Morte,MarcFlorensa,Quico Manpel iSergiSirvent 'TreumelaJoan',poesiadeJoanBrossaDiumenge,19dejuny,21:30h/Preu:5

  EnricCasasses,GerardHortaiTriuletDiumenge,26dejuny,21:30h/Preu:5

  Butllet de la Biblioteca Merc Rodoreda Juny 2011 nm. 63DActualitat

  + Poesia

  4

  Agenda

  Msinformacia:www.heliogabal.com

  LITTERARUM:FiradespectaclesdeMradEbre(4aedici)

  Ledicidenguany s celebrardel 3 al 5de juny aMradEbre,coincidintamb laFiradel llibreebrenc.Aix,Litterarum esdevunarefernciaperaprofessionals iseguidorsde la literaturaen llenguacatalana, on poden apreciar la vessant ms polifactica de pecesclssiquesicontempornies.En aquesta edici hi haur diversos actes dedicats a la poesia.Usdestaquemdosdells.

  Josestimar, ambEmmaVilarasau.Diumenge,3dejuny,22:15hLloc:LlanternaTeatre.MradEbre.

  El recital Jo s estimar, protagonitzat per Emma Vilarasau,serundelsplats fortsde la4aedicide Litterarum, la Firadespectacles Literaris de Mra dEbre. A Jo s estimar,Vilarasau desgranar poemes damor de Montserrat Abell,PereRovira,MariaMercMaral, JoanMargarit iMat iPol,entre daltres; i comptar amb lacompanyament del msicXavierBoschalaguitarraipercussi.

  Tertliapoeticomusical AlbertJordmsica.TextosM.MercMaraliM.Mart iPolDiumenge,3dejuny,13h.Lloc:BibliotecaComarcal.MradEbre.

  Trobareumsinformaciitotalaprogramacia:

  http://www.litterarum.cat/programacio2011.pdf

 • Butllet de la Biblioteca Merc Rodoreda Juny 2011 nm. 63DActualitat

  5

  + Poesia

  CICLEDEPOESIAALSPARCS

  ElciclePoesiaalsparcssunainiciativaques'emmarcadins elprogramaculturalViuelparc de laXarxadeParcsNaturalsde laDiputacideBarcelona.Enguanyelprogramaarribaa14espaisnaturals,vuitdelsqualsformenpartdelprogramaculturalViuelparc,quatread'altresciclespoticsorganitzatsenaltresespaisnaturalsdeCatalunyaidosmsaSardenya.

  AquestanyelsrecitalsdePoesiaalsparcsserancomuneslupesgegantinesqueensdeixaranveureambdetenimentelsotaboscen lasevaplenitud,elqualalseutorndeixaranarmostresdelsub