°»‌ ng t¬nh c»§a cha gisu

Download °»‌ ng T¬nh C»§a Cha Gisu

Post on 02-Jan-2016

37 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Đ ườ ng Tình Của Chúa Giêsu. Tuần Thánh 2009 PPS: ĐĐ. “CON Đ ƯỜ NG NÀO CHÚA ĐÃ ĐI QUA”. (Hình ba cảnh, s ư u tầm). Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán ?. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • ng Tnh Ca Cha GisuTun Thnh 2009

  PPS:

 • CON NG NO CHA I QUA(Hnh ba cnh, su tm)

 • Ly Cha con ng no Cha i qua, con ng no Ngi ra php trng, mo gai no hn su trn trn ?

 • Ly Cha thnh gi no Ngi vc trn vai, au thng no ph kn tm t ?

 • ng tnh Ngi dnh cho con.

 • Ly Cha con ng no Cha i qua, con ng no Ngi ra php trng, mo gai no hn su trn trn ?Ly Cha con ng no Cha i qua, con ng no Ngi ra php trng, mo gai no hn su trn trn ?

 • Ly Cha thnh gi no Ngi vc trn vai, au thng no ph kn tm t ? ng tnh Ngi dnh cho con.

 • Ly Cha xin cho con bc i vi Ngi, xin cho con cng vc vi Ngi

 • thp gi trn ng i con i. Ly Cha xin cho con ng inh vi Ngi,

 • xin cho con cng cht vi Ngi, c sng vi Ngi vinh quang.

 • Ly Cha mi ng no m thu con tim, inh nhn no cn loang mu o, s nhc no cn vng trn mt ?

 • Ly Cha nhng bc no gc ng au thng, bao roi n hn vt th lng ?

 • ng tnh Ngi dnh cho con.

 • Ly Cha i ng tnh Cha i qua, con ng thp t loang mu o.i ! li ng cn loang vt mu

 • ng tnh Ngi dnh cho con

 • CON NG NO CHA I QUANhc s: LM Vn ChiCa s: L HngHnh nh : su tm

 • Cu chc tt c qu v y trn n sng qua Cha Gisu Phc Sinh.

  Slideshow PPS: oan inhng Tnh Ca Cha Gisu

Recommended

View more >