cv writing "updated" 17/9/2016

42
CV Smart Tips By : Ahmed Al-kawaliny Trainer | SOBS Former President| Graphic designer/Media Sp.TEDxZagazigUniversity | Co-founder EAGE ZUSC | Media Sp. Masr Ta3mal. /COCOtheDevil /ahmedalkawaliny @ kawaliny 01068446067

Upload: ahmed-alkawaliny

Post on 22-Jan-2018

198 views

Category:

Education


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: CV Writing "Updated" 17/9/2016

CV Smart Tips By : Ahmed Al-kawaliny

Trainer | SOBS Former President| Graphic designer/Media Sp.TEDxZagazigUniversity | Co-founder EAGE ZUSC | Media Sp. Masr Ta3mal.

/COCOtheDevil /ahmedalkawaliny @ kawaliny 01068446067

Page 2: CV Writing "Updated" 17/9/2016

Instructions of the Lecture .

Hand note to write the passing idea.

Of course you need a comfortable pen to write.

You must set your phone to silent.

You must keep your attention.

Follow the rules.

Page 3: CV Writing "Updated" 17/9/2016

Introduction“ only for live Audience”

Is that your first CV Session ?

Events Rate after 25 Jan.

Why Graduated and working one is better?

Zero skill Problem .

Don’t Worry , you will start finally.

Never Stop learning.

Page 4: CV Writing "Updated" 17/9/2016

Who care about my cv ?

Page 5: CV Writing "Updated" 17/9/2016

What If I select a wrong one :D

Page 6: CV Writing "Updated" 17/9/2016

Getting Started

الCV إختصار لكلمة التينية أصلهاcurriculum vitae

دم تصور وتعني سيرة الحياة أو السيرة الذاتية المطولة اللى فيها بتق:مفصل عن حياتك ومؤهالتك ومهاراتك وأهم صفاته هي كاآلتي

.بيكون موضح كل حاجه في تاريخك العملي بالتفصيل-ة اللي بيبقى فيه كل المؤهالت العلمية و المناصب والجوائز العلمي-

.حصلت عليها.كبتكتب فيه األبحاث والمقاالت والكتب اللي عملتها في حيات-ك حجمه بيبقى كبير ألن فيه تفاصيل كتيرة وكاملة عن حيات-

.العمليةي علشان يتم الرجوع ليهم تأكيًدا لل( أشخاص)بيكون في مرجع -

. CVمكتوب في ال ا بعد بيركز أكتر علي العمل األكاديمي والبحث المتقدم والتعليم م-

.الثانوي والمنح

Page 7: CV Writing "Updated" 17/9/2016

CV .vs.

Resume

Page 8: CV Writing "Updated" 17/9/2016

CV .vs.

Resume

الResume فهي كلمة أصلها فرنسي ومعناها ملخص، بمعنى إنها

بتلخص تفاصيل كل مهاراتك، كفاءاتك، إنجازاتك، الشغل اللى اتي اشتغلته قبل كده والبيانات الشخصية الخاصة بيك وأهم صف

:كاآلتي.صفحة بيكون مختصر وحجمه -د بتعرض فيها مؤهالتك، شهاداتك ومهاراتك بشكل مختصر ومفي-

ودى اللى بنستخدمها فى التقديم لشغل مش أكاديمي في .شركات أو مصانع أو تدريب أو منح

.ليهاالخبرات و التدريب المتعلق بالحاجة اللي هتقدم عفيه يكون -.بتكتب فيه المراجع فقط لو اتطلب منك كده-.بيستخدم في التقديم في معارض التوظيف-

Page 9: CV Writing "Updated" 17/9/2016

CV .vs.

Resume

Page 10: CV Writing "Updated" 17/9/2016

CV .vs.

Resume

CV to get the job.

Resume to get an interview.

Page 11: CV Writing "Updated" 17/9/2016

CV Rules

There is not Fixed Staff , but the recommended things .

Picture : don’t put your picture unless it’s necessary .

Formal picture , No sea , tree or natural view . Just your face .

Page 12: CV Writing "Updated" 17/9/2016

CV Rules

ط تاني حاجة هللا يرضى عليك أنت مش بتعمل بحث و تكبر الخطو

Fresh graduatesلل CVال .. من ده والكالم framesوتلون وتعمل

ميزدش عن صفحتين و الخط كله بلون واحد ولو عاوز تفرق خلي

ويستحسن متتطلعش عن 12–10تخليها من وحاول Boldالعناوين

Times New Roman & Arial & Calibriالخطوط دي

Font : Times New Roman, & Arial & Calibri.

Size :

*The name: 20*Data connections: 16*Guidelines: 14*Content: 12

Page 13: CV Writing "Updated" 17/9/2016

1- Objectivesor

Summary

الخبرات اللي عندي إيه.

إزايبنميها الخبرات دي إزاي و اكتسبت.

إيه هي الـVision بتاعتي.

خليه قصير جدا و معبر جدا عن انت عاوز تعمل ايه .

Page 14: CV Writing "Updated" 17/9/2016

1- ObjectivesorSummary

Page 15: CV Writing "Updated" 17/9/2016

2- Education:

الزم تكون في أول صفحة من الCV فيها أتخرجت من وتوضحلهنيجي ألهم حتة بقى.. جامعة إيه ومؤهالتك

أنك تكتب الGPA متكتبوش إال في حالة أنك جايب .. بتاعكGPA عالي أوي أوي أما غير كدة شكليات

Faculty.

Department.

Last year grade.

General grade.

Professional Certificates.

Page 16: CV Writing "Updated" 17/9/2016

2- Education:

Page 17: CV Writing "Updated" 17/9/2016

3- Internships, Extracurricular activities and Courses:

ده أهم قسم في الCV بتاعك ألن ده هوا اللي بيفرق بينFresh

graduates

للي االتدريباتأقسام هتكتب كل واحدة منفصلة وهتكتبله 3دول

في طلعتها وتوضحاله بالسنين ومش الزم تحط التواريخ إال إذا كانت

– Jan 1"كدة سنة واحدة وتكتبه Sep 30" كنت اللي األنشطةو

اللي Moocsالـ +الكورساتو فيها في جامعتك وعملت فيها إيه

هيسألك HRومتكتبش حاجة ما أستفدش منها ألن أكيد ال.. أخدتها

.فيها

Page 18: CV Writing "Updated" 17/9/2016

3- Internships, Extracurricular activities and Courses:

Page 19: CV Writing "Updated" 17/9/2016

3- Internships, Extracurricular activities and Courses:

Page 20: CV Writing "Updated" 17/9/2016

3- Internships, Extracurricular activities and Courses:

Page 21: CV Writing "Updated" 17/9/2016

4- Skills

Language

Office

Computer

Adobe

Auto CAD

Soft skills or Personal behaviors

Page 22: CV Writing "Updated" 17/9/2016

Soft skills or Personal behaviors:

leadership

teamwork

Presentation skills

Communication skills

Adaptability

Problem solving

Conflict resolution

” negotiate ”

Critical observation

Page 23: CV Writing "Updated" 17/9/2016

Skills

Page 24: CV Writing "Updated" 17/9/2016

6- Personal information:

خليها أخر حاجة دايما في الدىCV .. طبعا تكتب أسمك و رقم

ه باهلل عليه متكونش مسمي.. واإليميل الخاص بيك تليفونك

King_Medo أنا لو علشانHR في شركة مش هقبلك

نك وبالنسبة للجنسية والعنوان ممكن متوضحهمش إال إذا طلبوها م

ة أو بتقدم على شركة برة مصر ومش الزم تكتب حالتك اإلجتماعي

.خالص أو تاريخ ميالدك أو المكان اللي أتودلت فيه

Page 25: CV Writing "Updated" 17/9/2016

6- Personal information:

Date of Birth.

Military service.

Marital status.

Nationality.

Driving license.

Page 26: CV Writing "Updated" 17/9/2016

7- LinkedIn account:

من الحاجات المهمة اللي بتضيف للCV قيمه أنك تكون حاطط له

إحتاج معلومات زيادة عنك HRعلشان لو وده .. LinkedInاألكونت بتاع

.يالقيها فيها

Page 27: CV Writing "Updated" 17/9/2016

Mistakes

Page 28: CV Writing "Updated" 17/9/2016

Mistakes

1. Photo

2. Colors

3. C.V

4. Don’t write : (Mobile - Email - address)

5. UnProfessional E-mail

6. التنسيق

7. Career Objective : Don’t make it wide.

8. Education : Bsc كلمة اختصارات زى

Page 29: CV Writing "Updated" 17/9/2016

Mistakes

9- Experience

دى طيب هنا معظم الناس يأما بتكتب انا اشتغلت فى الشركه

من كذا لكذا وخالص يأما بقى فى ناس بتكون عايزه تملى

تعتها السى فى بتعها بتروح عامله كاالتى تروح كتبه الشركه ب

ومن كذا لكذا وتروح حاطه الوصف الوظيفى بتاع الشغل انا فى

وده غلط طب الصح انك . الشغل ده مسئولياتى كانت ده وده

فى الشركه دى ميزتك عن غيرك تكتب حاجه انت عملتها

ها عن فى نفس الشغالنه او حاجه انت ضفتها للشركه بينتك في

.غيرك

Page 30: CV Writing "Updated" 17/9/2016

Mistakes

10- Skills :

طيب هنا معظم الناس بيحطوا مهاراتهم فى الكمبيوتر ومهاراتهم

ا طب فى حاجه انت ممكن تضفه. الشخصيه الحاجات الرئيسيه بس

آل الكمبيوتر عامههتبقى حلوه اوى انك بدل ما تحط مهارات عندك فى

رع مهارات عندك هتخليك تحقق حاجات فى الوظيفه بتعتك أس، حطله

من أى حد تانى ممكن يكون مش بيستخدموه خالص وفى المهارات

ومرن -الشخصيه متقولوش المعروف اللى هو ده انا بتاع شغل

تخليك وبمهارات فيك تكون متصله بالوظيفه قول أل والحاجات دى

.مناسب ليها أكتر من أى حد تانى

Page 31: CV Writing "Updated" 17/9/2016

Mistakes

11- Student Activites :

ده خالص مبتذكرشفى ناس بتبقى مشتركه فى أنشطه قبل كده واللى هما مقدمين متصله بالوظيفه وكمان اآلنشطه دى أنشطه

عليه وهتساعدهم فى التميز عن غيرهم وده هيدل على أنهم بيحبوا المجال ده وأشتغلوا فيه قبل كده فى التطوع فلو أشتركت فى أى انشطه قبل كده حطه هتفيدك جدا فى االنترفيو وهتميزك .وخصوصا لو كان ليها عالقه بالوظيفه اللى أنت مقدم عليها

12- أكتر من صفحتين:ودى حاجه مفهومها غلط عندنا أحنا معظمنا بيفتكر أنه لما يجى

يعمل السى فى بتاعه كل ما كان كبير كل ما أنا هتقبل وهتخطفمعندوش وقت يقرأ ده HRبس الحقيقه أن الراجل بتاع ال . خطف كده

.كله

Page 32: CV Writing "Updated" 17/9/2016

Other Common mistakes:

Word vs PDF

الطيفناولا

الخلفية

Cover letter

Attachment – My CV ×

Mail Subject

Formal mail

Spell,Fonts,Grammer !

Page 33: CV Writing "Updated" 17/9/2016

الزم تشوف السى فى دا

http://www.rleonardi.com/interactive-resume/

Page 34: CV Writing "Updated" 17/9/2016

لعملمواقع CV ممتازبشكل

123-www.getfreecv.com

124 - www.kickresume.com

125 - www.enthuse.me

126 - www.onlinecvgenerator.com

127 - www.cvmkr.com

128 - www.yourcvbuilder.com

129 - www.resumizer.com

130 - www.pdfcv.com

131 - www.create-cv.com

132 - www.europass.cedefop.europa.eu

Page 35: CV Writing "Updated" 17/9/2016

ملتقييمواقع CV

http://rezscore.com/#

Page 36: CV Writing "Updated" 17/9/2016

ملتقييمواقع CV

http://resume.naukri.com/resume-quality-scorehttp://www.naukrigulf.com/resume-services/cv-quality-score

Page 37: CV Writing "Updated" 17/9/2016

موقع يفحص الكالم و االخطاء االمالئية واللغويه

http://spellcheckplus.com/

Page 38: CV Writing "Updated" 17/9/2016

Send

هتقدم إزاى للوظيفة ؟ CVيأما تروح الشركه بنفسك وتقدم الـ-

موقع الشركه-

مواقع التوظيف-

معارض التوظيف-

Page 39: CV Writing "Updated" 17/9/2016

Mail

تبقى بتعرف تبعت ميل فورمال من اى مزود خدمة

Gmail - Google

Yahoo

Outlook-Microsoft

Page 40: CV Writing "Updated" 17/9/2016

Mail Signature

http://www.wisestamp.com/

Page 41: CV Writing "Updated" 17/9/2016

Email Tracking

http://bananatag.com/

Page 42: CV Writing "Updated" 17/9/2016

Thank YouBy : Ahmed Al-kawaliny

Trainer | SOBS Former President| Graphic designer/Media Sp.TEDxZagazigUniversity | Co-founder EAGE ZUSC | Media Sp. Masr Ta3mal.

/ahmedalkawaliny /ahmedalkawaliny @kawaliny 01068446067