cute picture

Download cute picture

Post on 06-Jul-2015

609 views

Category:

Art & Photos

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Skaistas fotogrfijas datorgrafik Var priect katra acis

2. Tu nekad nebsi viens/a, vienmr bs kds, kas tevi sarg! 3. Jaunas cerbas vienmr piedzimst no jauna! 4. Neiesldzies sav aul, pardi, ka spj bt jauks/a! 5. Aicini draugus ciemos, kop jautrk! 6. Tavi cei uz mri vienmr tiks apgaismoti! 7. Auggal vienmr bsim saules apspdti! 8. Ms visi reiz sapojam par pasakainiem draugiem! 9. Neraizjies, Tavs eeltis vienmr Tevi vro no augas! 10. Lai ir ar drmi laiki, vienmr bs kds gaismas stars, kas tevi apspds! 11. Pat lielkos pldos Tev bs kur patverties! 12. Briem ir tik jauki atrasties mkstajos mkoos! 13. 14. 15. Lai kur ms atrastos, ms nebsim vieni! 16. Pat naktis spj mums dot eneriju!!! 17. Ja iekritsi kda tklos, tad cerams, ka labos! 18. 19. Visvairk var uzzint neko nejautjot! 20. Vislielk laime, ko var gt, ir mlt otru un mltam bt! 21. 22. Ms esam labi un jauki, bet tikai tad, kad mums paiem ir labi un jauki. 23. Cilvkam tas, ko vi nevar iegt, liekas labks nek tas, kas viam pieder. 24. Mums katram ir dotas dadas izvles iespjas. Katra izvle virza msu dzvi tlk un norda, kur virzien varam augt un attstties - ja vien to vlamies... 25. Tas, kur dom, ka var iztikt bez citiem, stipri kds. Bet tas, kur dom, ka citi nevar iztikt bez via, kds vl vairk. 26. Pat vispelcgko istabu spj atdzvint brni glti salikti stros... 27. sts draugs ir tas, kura kltbtn varu domt skai! 28. Nevajag meklt ar acm, bet ar sirdi. 29. Tikai ievainot gliemenc izaug prles. 30. 31. Visskaistkais cilvks pasaul ir tas, kas dusms savalds, bet sps pasmaida. 32. Mums ir tieksme notict visam, ko saka, it pai, ja ir skaisti pateikts. 33. Visneticamkais brnumos ir tas, ka tie tomr atgads. 34. Viena pati roze var bt mans drzs, viens pats draugs var bt visa mana pasaule. 35. Ms katrs esam eelis, tikai ar vienu sprnu. Un lidot varam, kad ciei apkampjam un apmojam mums ldzgu btni. 36. Katrs cilvks pasauli redz citdi. Katrs redz to, ko iedomjas. 37. Vajag saprast vienam otru, cits viss nks pats no sevis... 38. Paldies par apskati!

  • Bildes datorgrafik prveidoja
  • Inga Braua