culegere grile-rezidentiat

Download culegere grile-rezidentiat

Post on 07-Nov-2014

119 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

teste grila rezidentiat 2012

TRANSCRIPT

<p>CARDIOLOGIESTAREA DE RAU, PIEDEREA CUNOSTIINTEI, CRIZA COMITIONALA LA ADULT (27-29) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: PALPITATII (30-34) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.C 1.AC 2.C 2.AD 3.E 3.AD 4.C 4.AE 5.A 1.B 1.ACE 2.E 2.BCE 3.A 3.BD 4.BE</p> <p>ELECTROCARDIOGRAMA - INDICATII SI INTERPRETARI (35-37) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: FIBRILATIA ATRIALA (38-40) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.C 4.BC 2.D 5.ABE 3.A 6.ACE 7.BD 1.D 1.CDE 2.C 2.BCDE 3.D 3.CE 4.AE</p> <p>TULBURARI DE CONDUCERE INTRACARDIACA (41-43) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.A 1.ADE 2.D 2.AD 3.E 3.BCE 4.CD 5.BDE</p> <p>HIPERTENSIUNEA ARTERIALA (52-58) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.A 1.CDE 6.AD 11.BDE 2.D 2.BC 7.DE 12.ACD 3.A 3.ABCD 8.AB 13.ABCD 4.B 4.ABDE 9.CDE 14.CD 5.E 5.ABCD 10.ABC 15.BDE</p> <p>DUREREA TORACICA ACUTA SI CRONICA (59-63) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.D 1.BCDE 2.E 2.CD 3.C 3.ABD 4.D 4.DE</p> <p>ANGINA PECTORALA SI INFARCTUL MIOCARDIC (64-74) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.E 1.BCDE 6.CDE 11.CD 2.C 2.CD 7.ABDE 12.DE 3.D 3.CDE 8.AC 4.BC 9.CDE 5.CDE 10.CDE</p> <p>ARTERIOPATIA OBLITERANTA A AORTEI SI MEMBRELOR INFERIOARE (75-80) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.D 4.BC 2.A 5.AB 3.E 6.BE 7.BCD 8.ABC</p> <p>ISCHEMIA ACUTA A MEMBRELOR (75-80) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.E 1.BD 2.C 2.ABCD 3.C 3.BD 4.E 4.ABD</p> <p>INSUFICIENTA CARDIACA LA ADULTA (84-92) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.E 1.BCD 6.DE 11.CDE 2.D 2.ACD 7.AE 3.C 3.CDE 8.CDE 4.E 4.ABCE 9.ACD 5.ADE 10.ACDE</p> <p>MONITORIZAREA PURTATORILOR DE VALVE SI PROTEZE VASCULARE (93-96) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.C 1.AE 2.A 2.CD 3.B 3.BCE 4.A</p> <p>ENDOCARDITA INFECTIOASA (97-103) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.D 1.ABCD 6.ADE 2.C 2.CD 3.E 3.BD 4.B 4.BCE 5.ACE</p> <p>PERICARDITA ACUTA (104-107) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.E 1.BCDE 2.D 2.ABCD 3.ACE 4.AB 5.ADE</p> <p>INSUFICIENTA AORTICA (120-123) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.D 1.ABC 2.C 2.CDE 3.D 3.ABC</p> <p>INSUFICIENTA MITRALA (112-115) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.B 1.ABD 2.E 2.BCD 3.A 3.BE 4.CDE 5.ABD</p> <p>STENOZA AORTICA (116-119) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.B 1.ABCE 2.C 2.ABCD 3.A 3.ABE 4.CDE 5.BD</p> <p>INSUFICIENTA VENOASA CRONICA. VARICE (120-123) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.C 1.BD 2.B 2.ABCD 3.A 3.C 4.ABDE</p> <p>ACCIDENTE ALE ANTICOAGULANTELOR (124-126) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.C 3.BCDE 2.D 4.CD 5.ABD</p> <p>PRESCRIEREA SI SUPRAVEGHEREA UNUI TRATAMENT ANTITROMBOTIC (127-137) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.C 1.ABC 2.E 2.ABCE 3.B 3.ADE 4.C 4.DE 5.CDE</p> <p>PRESCRIEREA SI SUPRAVEGHEREA DIURETICELOR (138-141) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.B 1.AD 2.E 2.ADE 3.C 3.AE 4.CD</p> <p>DISPNEEA ACUTA SI CRONICA (142-144) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.A 4.DE 2.E 5.AB 3.B 6.BCD</p> <p>SUFLUL CARIDAC LA COPIL (1123 -1124) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.C 1.BDE 2.D 2.ADE 3.E 3.BD</p> <p>PRESCRIEREA UNUI REGIM DIETETIC (1270-1272) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.C 1.BCD 2.B 2.DE</p> <p>EDEME ALE MEMBRELOR INFERIOAREA COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.D 1.BCE 2.B 2.BD 3.CE</p> <p>PNEUMOLOGIEDISPNEEA ACUTA SI CRONICA (142-143) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: TUSEA LA ADULT (145-147) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.E 2.A 5.BCD 6.ABCD 10.ABDE 3.E 7.ABCE 4.A 8.ABDE 9.ABCD 1.A 4.DE 2.E 5.AB 3.B 6.BCD</p> <p>ALERGIILE RESPIRATORII LA ADULT (148-150) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.E 1.ABDE 6.BCD 2.D 2.ABE 3.E 3.ABCD 4.B 4.ABE 5.ABCD</p> <p>ASTMUL LA ADULT (151-156) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.D 1.ABCD 6.ABD 2.E 2.ABCE 7.BCE 3.E 3.ABCD 8.ACE 4.E 4.BD 9.ABD 5.ACD 10.CE</p> <p>TUBERCULOZA (157-160) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.C GRESIT 2.E 5.AD 3.B. 6.ABCE 4.E 7.ABC 8.ABCD</p> <p>BRONHOPNEUMOPATIA OBSTRUCTIVA CRONICA (161-168) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.A 6.ABCD 11.B 16.BCDE 2.C 7.ABC 12.BC 17.ABD 3.D 8.ABCE 13.ACDE 18.BD 4.E 9.ABD 14.AD 19.ABCD 5.D 10.BCE 15.ABE 20.ACE</p> <p>INFECTIILE BRONHOPULMONARE LA ADULT (169-175) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.A 1.BCD 6.ACD 11.ABC 2.D 2.ABD 7.ACDE 3.C 3.BDE 8.CDE 4.C 4.ACDE 9.ABD 5.ACDE 10.BD</p> <p>DETRESA RESPIRATORIE ACUTA LA ADULT .CORPI STRAINI LA NIVELUL CAILOR AERIENE SUPERIOADE (176-179) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: HEMOPTIZIA (181-182) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: PNEUMOTORACELE (176-179) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.B 1.ABD 2.E 2.BCDE 3.ABDE 1.B 1.ACD 2.D 2.CDE 3.ABCE 1.A 3.ACE 2.C 4.ABDE 5.ACD 6.BD 7.ABE</p> <p>REVARSATUL PLEURAL (186-188) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.B 1.ABC 2.E 2.ABE</p> <p>PNEUMOPATIA INTERSTITIALA DIFUZA (189-192) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.C 1.ABC 2.C 2.ABE 3.B 3.ACE 4.BD 5.ABC</p> <p>TUMORI PRIMITIVE SI SECUNDARE ALE PLAMANULUI (197-202) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.B 1.ABCD 2.D 2.DE 3.A 3.BDE 4.A 4.ABD</p> <p>CHIRURGIE TORACICAEVALUAREA GRAVITATII SI INVESTIGAREA COMPLICATIILOR PRECOCE LA UN PACIENT CU TRAUMATISM TORACIC (206-209) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.C 1.ABC 6.BD 2.A 2.ACE 7.ACDE 3.A 3.ACD 8.AD 4.ACE 5.BCE</p> <p>STOPUL CARDIO-CIRCULATOR (217-219) COMPLEMENT SIMPLU: 1.D 6.E 11.B 1.AC 6.BCDE 11.ACD 16.CE 2.B 7.B 12.C 2.CE 7.ACD 12.ACE 3.B 8.A 13.E 3.ABD 8.CDE 13.ABE 4.C 9.A 14.C 4.ABE 9.ABCD 14.ABC 5.E 10.A 5.BCDE 10.CE 15.ACE</p> <p>COMPLEMENT MULTIPLU:</p> <p>STAREA DE SOC (220-223) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.D 1.ACD 6.ADE 11.BDE 16.BCD 21.ABC 2.B 2.CDE 7.AC 12.ACD 17.CDE 22.AC 3.D 3.BCE 8.ACD 13.BDE 18.AC 23.BDE 4.AC 9.ABCE 14.BC 19.BCD 5.BDE 10.ABE 15.BCD 20.ABD</p> <p>TROMBOZA VENOASA PROFUNDA SI EMBOLIA PULMONARA (210-216) COMPLEMENT SIMPLU: 1.D 6.B 11.E 1.ABC 6.ABDE 11.CDE 16.ACDE 21.BD 26.AC 31.ACE 36.BDE 2.E 7.D 12.C 2.BE 7.AE 12.CDE 17.ABC 22.ABCE 27.ABC 32.BC 37.ABD 3.A 8.B 13.C 3.BCE 8.ADE 13.DE 18.ACD 23.BCD 28.ABDE 33.BCD 4.C 9.E 14.A 4.CDE 9.ABE 14.BCDE 19.ABC 24.ABC 29.ABE 34.ACD 5.E 10.A 15.B 5.ABD 10.DE 15.CD 20.BCE 25.ABDE 30.ACD 35.BDE</p> <p>COMPLEMENT MULTIPLU:</p> <p>NEUROLOGIE PATOLOGIA VASCULARA CEREBRALA SI MENINGEANA.ACCIDENTELE VASCULARE CEREBRALE (250-259) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.B 6.C 1.CD 6.BD 11.BC 16.BC 2.A 7.D 2.ADE 7.BCD 12.ACD 17.BCE 3.B 8.B 3.ABE 8.ABCD 13.ABE 18.ABCD 4.C 9.C 4.BDE 9.CD 14.BE 19.ABCD 5.A 10.D 5.DE 10.ABCE 15.ABCD 20.BE</p> <p>HEMORAGIA MENINGIANA (260-262) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.A 1.BCD 6.CDE 2.E 2.ACE 3.E 3.ABDE 4.D 4.ABC 5.B 5.BD</p> <p>TUMORILE INTRACRANIENE (274-276) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.D 1.BCDE 6.BCDE 2.C 2.AD 7.ACE 3.B 3.CDE 4.A 4.ABCD 5.A 5.ACE</p> <p>BOLI INFECTIOASEFEBRA ACUTA LA ADULT (309-311) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.E 6.B 1.CDE 6.BCDE 11.ABCD 16.BCE 21.BD 2.C. 2.ABCD 7.ABCD 12.ABCD 17.ACE 3.E 3.BCD 8.ABC 13.BCD 18.ABCD 4.B 4.ACD 9.ABCD 14.ABCD 19.ABCD 5.E 5.ABCD 10.ABCD 15.ABD 20.ABCD</p> <p>GRIPA (320-324) COMPLEMENT SIMPLU: 1.D 6.B 11.D 1.ABCD 6.ABCE 11.ABCD 16.ABCD 21.ACD 26.ABC 31.ABCD 2.D 7.D 2.ABCE 7.BDE 12.ABD 17.ABCD 22.ABC 27.ABCD 32.CDE 3.B 8.C 3.ABC 8.AC 13.ABCE 18.BC 23.ABCD 28.BDE 33.ABC 4.D 9.D 4.ABCE 9.ABCE 14.ABCD 19.ABCD 24.ABC 29.ABCD 34.ABE 5.D 10.D 5.ABE 10.ABCE 15.ABCD 20.ABCD 25.ABCE 30.ABCD 35.ADE</p> <p>COMPLEMENT MULTIPLU:</p> <p>INFECTIA CU HIV (325-328) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.D 1.ABCD 6.ABC 11.ABE 16.ABCD 21.BCE 26.ABCE 31.ABCD 2.C 2.ABC 7.BCE 12.ABCD 17.ABCD 22.ABCD 27.BCDE 32.ABD 3.C 3.BCD 8.ABCD 13.BE 18.BCD 23.ABCD 28.ABCD 33.ABCD 4.D 4.ACDE 9.ADE 14.ABCD 19.ABD 24.BC 29.ABCD 5.BCD 10.BCE 15.ABCD 20.ABC 25.ABCD 30.BCD</p> <p>BOLI CU TRANSMITERE SEXUALA: GONOCOCI, CHLAMIDOZA, SIFILIS (329-333) COMPLEMENT SIMPLU: 1.B 6.A 11.B 1.ACDE 6.ACDE 11.CDE 16.AC 2.A 7.D 12.A 2.ACE 7.CE 12.BC 17.ABC 3.C 8.A 13.E 3.BC 8.BDE 13.ABC 18.AE 4.C 9.D 14.B 4.CD 9.ADE 14.ACE 19.BCE 5.D 10.C 15.D 5.CE 10.ACD 15.BCE 20.BCDE</p> <p>COMPLEMENT MULTIPLU:</p> <p>INFECTIILE NOSOCOMIALE (339-341) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.D 6.D 1.ABCD 6.ACDE 11.BD 2.A 7.E 2.ABCD 7.ACD 12.AC 3.B 3.BCDE 8.BCDE 13.ACDE 4.D 4.ABC 9.ABE 14.ACE 5.A 5.BCD 10.ABD</p> <p>SEPTICEMIA (370-375) COMPLEMENT SIMPLU: 1.D 6.E 11.D 1.ABCD 6.BDE 11.BCD 16.ABC 21.BCE 2.C 7.C 12.E 2.ABCD 7.ABD 12.ABCD 17.ABDE 22.ACDE 3.D 8.C 13.D 3.BDE 8.ABC 13.ABCD 18.ACE 23.ABE 4.E 9.D 14.E 4.CE 9.ABC 14.ABCE 19.ACE 24.ACE 5.A 10.D 5.ABDE 10.ABC 15.BCDE 20.ACDE 25.ABCD</p> <p>COMPLEMENT MULTIPLU:</p> <p>PROFILAXIA TETANOSULUI (367-369) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.C 1.CE 6.ACE 11.D 2.E 2.ACD 7.ABCD 3.A 3.ABCE 8.ADE 4.C 4.ABD 9.ABCD 5.BDE 10.ABCD</p> <p>MENINGITELE INFECTIOASE SI MENINGOENCEFALITELE ADULTULUI (289-293) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.A 15.CDE 20.ABDE 24.ACE 29.ACDE 2.E 16.ACD 21.CDE 25.ABCD 30.ABE 3.E 17.ADE 22.ACD 26.ACDE 4.A 18.BCDE 9.DE 27.ACDE 5.D 19.BE 23.BCD 28.BCD</p> <p>HEPATO-GASTROENTEROLOGIEDIAREEA ACUTA SI DESHIDRATAREA LA ADULT (403-407) COMPLEMENT SIMPLU: 1.B 6.D 11.E 16.A 1.AB 6.CD 11.AE 16.BC 21.ABD 2.A 7.A 12.C 17.C 2.CDE 7.AB 12.ABCD 17.AC 22.BD 3.E 8.C 13.B 18.A 3.ABDE 8.DE 13.BDE 18.ABD 23.ABDE 4.D 9.C 14.E 19.E 4.ACE 9.ABD 14.CDE 19.BCE 5.B 10.B 15.D 20.E 5.AE 10.AC 15.AE 20.BCD</p> <p>COMPLEMENT MULTIPLU:</p> <p>HEMORAGIA DIGESTIVA (426-429) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.C 6.A 1.ABCD 6.BDE 11.ACD 16.BDE 2.C 7.E 2.ACD 7.ABCE 12.CDE 17.BCD 3.E 8.C 3.ABD 8.ADE 13.ACE 18.ABDE 4.C 9.E 4.ACDE 9.ACE 14.AD 5.D 10.D 5.CE 10.ACE 15.ACE</p> <p>HEPATITELE VIRALE. ANOMALII BIOLOGICE HEPATICE LA SUBIECTUL ASIMPTOMATIC (450-451) COMPLEMENT SIMPLU: 1.E 6.D 11.C 16.E 21.E 1.BCD 6.ABCD 11.ACD 16.ACE 21.ABCE 26.ABCE 2.C 7.D 12.E 17.C 2.BC 7.BCE 12.CD 17.AB 22.ACE 27.ACE 3.A 8.C 13.C 18.E 3.AC 8.ABD 13.AB 18.CD 23.ACE 28.AB 4.E 9.A 14.A 19.D 4.ACE 9.ABD 14.BDE 19.ABC 24.CD 5.C 10.D 15.D 20.B 5.BCE 10.BC 15.ABD 20.ABE 25.BCE</p> <p>COMPLEMENT MULTIPLU:</p> <p>ULCERUL GASTRIC SI DUODENAL (433-435) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.B 1.ABE 6.BCD 2.D 2.CD 7.ABD 3.E 3.ACE 8.BDE 4.B 4.ADE 9.CD 5.C 5.ABCE 9.DE</p> <p>ICTERUL (445-446) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.C 1.ACD 6.DE 2.A 2.BDE 7.ABE 3.A 3.BCD 8.ACD 4.C 4.BC 9.BCD 5.D 5.BD 10.CDE</p> <p>CIROZA SI COMPLICATIILE ACESTEIA (459-466) COMPLEMENT SIMPLU: 1.D 6.D 11.C 16.B 1.ABD 6.BD 11.BCD 16.AD 21.CD 26.ABC 31.BCE 2.B 7.C 12.D 17.C 2.BD 7.AB 12.BD 17.ACE 22.BD 27.ACD 32.AD 3.E 8.E 13.E 18.B 3.AE 8.AD 13.ADE 18.BE 23.CE 28.ABD 33.ACD 4.E 9.A 14.A 4.BDE 9.ACE 14.BC 19.BD 24.CDE 29.BCE 5.C 10.D 15.D 5.ABC 10.BCDE 15.ABC 20.ADE 25.ACE 30.ADE</p> <p>COMPLEMENT MULTIPLU:</p> <p>BOALA CROHN SI RECTOCOLITA HEMORAGICA (439-441) COMPLEMENT SIMPLU: 1.B 6.B 11.E 1.BC 6.BC 11.ACD 16.ABCD 21.ABD 2.E 7.D 12.C 2.ABC 7.ABC 12.ABCD 17.BCD 22.ACE 3.A 8.A 3.DE 8.ACD 13.CD 18.CD 4.D 9.E 4.BCD 9.BC 14.BCD 19.ADE 5.C 10.A 5.ACD 10.BCE 15.ACD 20.ABD</p> <p>COMPLEMENT MULTIPLU:</p> <p>PATOLOGIA HEMOROIDALA (473-474) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.D 1.AD 6.ACDE 2.C 2.CDE 7.ABCE 3.B 3.BC 8.ADE 4.BDE 9.CDE 5.ADE</p> <p>CHIRURGIE VISCERALA TUMORILE COLONULUI SI RECTULUI (475-478) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.A 6.D 1.ABC 6.ABE 11.BCD 2.B 7.A 2.BCDE 7.ABE 12.ABD 3.B 3.DE 8.ABE 13.ACDE 4.B 4.AB 9.AB 14.ABDE 5.B 5.AE 10.ABCE 15.ABC</p> <p>TUMORILE STOMACULUI (479-480) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.E 6.B 1.ABDE 2.A 7.C 2.ABCE 3.A 3.AE 4.B 4.ADE 5.A. 5.CE</p> <p>TUMORILE PRIMITIVE SI SECUNDARE ALE FICATULUI (481-484) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.C 6.D 1.ABE 6.AC 11.AB 16.BD 2.D 7.E 2.BD 7.CD 12.ABCE 17.ABCD 3.D 8.B 3.CD(481) 8.ACE 13.ABCE 18.ACDE 4.C 4.AC 9.BE 14.ABCD 5.A 5.AD 10.AC 15.BDE</p> <p>TUMORILE ESOFAGULUI (485-487) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.B 6.A 1.BDE 6.ABCD 2.A 2.ABCD 7.ADE 3.A 3.ABCD 8.ABDE 4.B 4.AB 5.B 5.ABCE</p> <p>TUMORILE PANCREASULUI (488-490) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.B 1.BCDE 6.ABDE 2.A 2.ABCD 7.ABCD 3.A 3.ABCD 8.ABCD 4.ABE(489) 5.ABCD</p> <p>EVALUAREA SEVERITATII SI IDENTIFICAREA COMPLICATIILOR PRECOCE LA PACIENTUL CU TRAUMATISM ABDOMINAL(491-493) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.A 1.AC 2.E 2.ABCD 3.DE 4.ABCE</p> <p>SINDROMUL OCLUZIV (494-498) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.E 1.ABDE 6.DE 2.E 2.BCE 7.BCD 3.C 3.BDE 8.ACDE 4.ABC 9.ABCE 5.ABC</p> <p>APENDICITA LA COPII SI ADULTI (499-500) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.A 6.A 1.ABCD 6.ABCE 2.B 2.BCDE 7.ACDE 3.B 3.ACDE 8.AB 4.E 4.ABCD 9.ABCD 5.A 5.ABDE 10.ABD</p> <p>HERNIA PARIETALA LA COPIL SI ADULT (504-505) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.B 1.BC 2.D 2.ACE 3.ABC</p> <p>LITIAZA BILIARA SI COMPLICATIILE SALE (508-512 COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.E 1.ABCE 6.ABCE 2.ABDE 2.ABC 7.ABCE 3.C 3.ABCE 8.ACDE 4.ABDE 9.BCD 5.ADE</p> <p>PANCREATITA ACUTA (513-516) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.D 1.ABCE 6.ABCD 11.CDE 2.C 2.ABCD 7.ABC 12.ABD 4.A 3.ADE 8.ABCD 13.BCD 5.A 4.CD 9.ACD 14.ACDE 6.A 5.ACE 10.CDE</p> <p>PERITONITA ACUTA (517-518) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.E 6.A 1.ACD 2.D 2.BD 3.E 3.ABDE 4.E 4.ABCD 5.C 5.ABCD</p> <p>PANCREATITA CRONICA (467-469) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.B 6.A 1.ABDE 6.ACDE 2.C 2.ABDE 3.B 3.ABC 4.D 4.ACD 5.C 5.ABCD</p> <p>GINECOLOGIE-OBSTETRICASARCINA NORMALA.NECESITATILE NUTRITIONALE ALE FEMEII GRAVIDE (521-524) COMPLEMANT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.B 6.C 1.BD 6.CD 11.ABCE 16.CDE 22.ACE 27.AC 2.B 7.E 2.CD 7.BCDE 12.ABE 17.AB 23.ABD 28.ACDE 3.C 8.B 3.ABDE 8.BCD 13.AC 18.ADE 24.ACD 4.B 9.D 4.ABC 9.AC 14.BCD 19.ABC 25.BCDE 5.E 10.C 5.BE 10.ADE 15ABD 21.BCDE 26.ABCE</p> <p>PRINCIPALELE COMPLICATII ALE SARCINII (525-532) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.E 6.C 1.ACD 6.ABCE 11.ABCD 16.ABCE 21.BC 26.AC 31.BCDE 2.D 7.A 2.ACE 7.ACDE 12.ACD 17.CE 22.ACD 27.ABDE 32.BD 3.C 8.B 3.ABDE 8.BCE 13.ABCE 18.BCDE 23.BE 28.AC 4.C 9.B 4.CDE 9.ABC 14.BCD 19.CD 24.BCE 29.ABD 5.E 5.ABCD 10.CE 15.ABC 20.BCDE 25.ACDE 30.DE</p> <p>SARCINA EXTRAUTERINA(533-536) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.C 6.B 1.ABD 6.AC 11.BCDE 16.ACDE 2.E 2.CE 7.ABCE 12.ABCD 3.C 3.ABE 8.BCD 13.ACD 4.D 4.ACDE 9.ABE 14.BCD 5.B 5.AC 10.ACD 15.BD</p> <p>TRAVALIUL, NASTEREA SI POST-PARTUMUL NORMAL (533-536) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.B 1.CE 6.BCDE 11.AB 16.BC 2.C 2.ABDE 7.ACDE 12.ACE 3.D 3.CE 8.BD 13.BC 4.D 4.ADE 9.ABCE 14.BD 5.ADE 10.BCDE 15.BCE</p> <p>ANOMALIILE CICLULUI MENSTRUAL.METRORAGIILE(559-561) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.C 6.C 1.AD 6.ABDE 2.D 7.C 2.AE 7.AE 3.D 8.E 3.CDE 8.BCDE 4.A 9.D 4.ACD 5.B 5.BC</p> <p>HEMORAGIA GENITALA LA FEMEIE(583-586) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.C 1.CD 6.AB 2.D 2.BD</p> <p>3.BCD</p> <p>4.ABD</p> <p>5BCDE</p> <p>INFECTIILE GENITALE LA FEMEI. LEUCOREEA(576-578) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.E 1.CDE 2.CE 3.AC</p> <p>PATOLOGIA TUMORALA GENITALA PELVINA SI MAMARA LA FEMEI.FORMATIUNI TUMORALE PELVINE LA FEMEI(587589) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.E 1.ABE 6.ABDE 11.ABD 2.B 2.ACE 7.ACD 12.AC 3.E 3.ABDE 8.ADE 13AE 4.BCE 9.ABC 5.CD 10.BDE</p> <p>TUMORILE OVARIENE(598-600) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIPLU: 1.C 6.D 1.CE 6.ABCD 2.B 7.C 2.AC 7.BD 3.E 8.A 3.ACD 4.A 4.CDE 5.D 5.ABD</p> <p>TUMORILE MAMARE(601-604) COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT MULTIP...</p>