crveni mjesec novo

Author: ceres709

Post on 07-Jul-2018

249 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  1/232

  Miranda Gray

  Crveni mjesec

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  2/232

  BibliotekaNaslov originala

  Red Moon Prvi put objavioElement Books

  Tekst copyright © Miranda Gray i Richard Gray Hrvatsko izdanje © Planetopija 2010.

  Prijevod Renata Risek Lektura Ljiljana Puljar-Matić 1.–3. poglavlje Željka Roguljić4.–6. poglavlje UrednicaMerima Nikočević Ibrahimpašić Naslovnica Bee Biro, Zagreb Grafičko oblikovanjeErmego, Zagreb

  Tisak Printera grupa, Sveta Nedelja Za nakladnikaMarina Kralj Vidačak Nakladnik Planetopija, Zagreb prosinac 2010.

  Sva prava pridržava nakladnik. Nijedan dio ove knjige ne smije se upotrijebitiniti reproducirati na bilo koji način bez pisane dozvole, osim u slučaju kratkihnavoda u kritikama ili ocjenjivačkim člancima. Za sve obavijesti možete se obra-titi nakladniku.

  ISBN 978-953-257-186-8

  CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveuči-lišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 752176.

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  3/232

  Crveni mjesecRazumijevanje i korištenje kreativn

  seksualne i duhovne moćimenstrualnog ciklusa

  Miranda Gray

  Zagreb, 2010.

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  4/232

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  5/232

  Sadržaj

  Zahvale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7Predgovor obnovljenom izdanju. . . . . . . . . . . . . . .9

  Prvo poglavlje Uvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Drugo poglavlje Buđenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Treće poglavlje Mjesečeva sjena . . . . . . . . . . . . . . .59

  Četvrto poglavlje Ususret Mjesecu . . . . . . . . . . . . . . .96Peto poglavlje Kreativni Mjesec . . . . . . . . . . . . .156Šesto poglavlje Spirala Mjeseca . . . . . . . . . . . . . . 202

  Pogovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230Miranda Gray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  6/232

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  7/232

  7

  Zahvale

  Zahvaljujem svima onima koji su pomogli pri nastajanju ove knjigedijeleći sa mnom svoja iskustva ili pak svoje uvide i viđenja. Oso-bito sam zahvalna Naomi Ozaniec zbog pružene potpore i ohrabri- vanja na počecima. Jednako tako i Juliji McCutchen iz tvrtke Ele- ment Books jer je vjerovala u vrijednost mojih zamisli.

  Želim zahvaliti i svim onim ženama koje su mi tijekom godina

  nakon prvog izdanjaCrvenog mjeseca povjerile svoja iskustva, kao ionima koje je ova knjiga nadahnula da u svojim radnim skupinamai na radionicama koriste u njoj iznesene zamisli. Uistinu mi je velikčast štoCrveni mjesec seže do života žena i mijenja ih nabolje.

  I naposljetku želim zahvaliti svome suprugu Richardu, bez čijeljubavi, pomoći, potpore i uredničkih napora ova knjiga nikadane bi došla na svijet. Uistinu sam sretna što imam tako krasnog

  partnera.

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  8/232

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  9/232

  9

  Predgovor obnovljenom izdanju

  Nedavno su me upitali kako je uopće došlo do toga da napišemCrveni mjesec , pa sam pomislila kako bi novim čitateljima moglo bitizanimljivo ako priču ispričam u ovom obnovljenom izdanju.

  Poslije fakulteta, gdje sam stekla diplomu znanstvenoga smjera,krenula sam na tečaj znanstvene ilustracije. Kreativno izražavanjebilo je pravo zadovoljstvo, a tijekom tečaja postala sam izrazito svje-

  sna promjena i tijeka svoje kreativnosti. Po završetku tečaja počelasam raditi kod kuće kao slobodna ilustratorica – to je donijelo velikpritisak jer sam morala biti kreativna cijelo vrijeme kako bih dovršila posao u skladu s nakladničkim rokovima.

  Nakon nekoliko mjeseci postalo je očito da se moji kreativniradovi lako mogu podijeliti na dva vrlo različita i osebujna stila –jedan detaljan i precizan kakav su nakladnici željeli, i drugi slobod-niji, ekspresivniji i zorniji koji nisu htjeli. Izazov u vezi s preciznim stilom bio je taj što mi je bio gotovo nedostižan u posljednjimdanima predmenstrualnog i prvim danima menstrualnog razdoblja.Stoga nisam mogla slijediti zadane rokove i to je često izazivalonevjerojatan stres, osjećaj nemoći i suze.

  Vodeći tako svoje poslovanje kod kuće, postala sam svjesna isvega što tijekom mjeseca s lakoćom činim, a što mi teško pada.Bilo je trenutaka kada naprosto nisam mogla stati pred ljude i govo-riti, razdoblja kada su mi pouzdanje i vjera u sebe bili snažni, ali situacija kada mi je koncentracija opadala, trenutaka kada sam uži-

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  10/232

  CRVENI MJESEC

  10

  vala u pisanju i onih kada je pronalaženje prikladnih riječi bila pravamuka. Pretpostavljam da me je upravo osjećaj nemoći zbog nedo-sljednosti natjerao da uzroke potražim u vlastitom ciklusu. Bilježilasam promjene tijekom ciklusa – u tome su mi pomogle informacijeiz knjigeThe Wise Wound (Mudra krv: menstruacija i žena, mitovi,stvarnosti i značenja menstruacije) Penelope Shuttle i Petera Red-grovea – i tako naposljetku uspjela prepoznati obrasce promjenamentalne energije, emocionalne stabilnosti i osjetljivosti, misaonihprocesa i usredotočenosti, senzualnosti i seksualne energije, kreativ -nosti i duhovnosti.

  U to me je vrijeme, kao i u mnogome u mojoj prošlosti, zani-malo sve u vezi s mitovima i legendama, narodnim predanjem iduhovnošću zasnovanoj na prirodi i božanskoj ženskosti, a radilasam s nekim vrlo nadahnjujućim autorima na području keltske iarthurovske duhovne tradicije. Željela sam pronaći referentni okvirza svoja iskustva, arhetipove s kojima bih se mogla poistovjetiti ikoji bi mi omogućili povezanost s dubljom ženskom duhovnošćukoju sam osjećala u sebi. U potrazi za tim arhetipovima okrenulasam se mitologiji i pronašla ih u pričama za djecu i pripovijestima iznarodne predaje. Mučila sam se sa suvremenim tumačenjem božan-ske ženskosti kao trojnog arhetipa. U pričama sam je pronalazilakaočetiri arhetipa – tri svijetle faze Mjeseca i četvrta koja je tamna1,skrivena; i četiri faze životne sile – tri vidljiva i četvrto doba povla-čenja zimi. Kad sam pronašla te arhetipove, shvatila sam da moja

  1 Na engleskom se jeziku kažedark moon , odnosno “tamni Mjesec”, dok je uhrvatskome uobičajeno takve noći nazivati “noćimabez Mjeseca”. Jednakotako, u narodu se mlađakom teži nazivati tek rođeni srp Mjeseca, trenutakkad Mjesec postane vidljiv – kao da ga do tada nije bilo, pa mu nije trebaloimena. Za žene i ženske energije važna je stalna prisutnost Mjeseca i zato,

  usprkos hrvatskim uvriježenim jezičnim rješenjima, u ovoj se knjizi za noćikoje ne daruju mjesečinu kaže da su “tamna, mračna faza Mjeseca” ili noćimlađaka. Ne postoje “noći bez Mjeseca”, on je samo skriven, nevidljiv. (op.prev.)

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  11/232

  PREDGOVOR OBNOVLJENOM IZDANJU

  11

  iskustva nisu jedinstvena – postoji drevna tradicija mudrosti o men-strualnom ciklusu sukladna mojim zaključcima koja seže unatragdo izblijedjele daleke prošlosti.

  Upoznavši arhetipove, poželjela sam otkriti imaju li druge ženeiskustva poput mojih, pa sam pitala svaku ženu na koju bih naišlao njezinome ciklusu. Bilo je uistinu šokantno slušati odgovore ojednakim iskustvima. To me nagnalo da istražim postojeću litera-turu o menstrualnom ciklusu i tijekom tog pothvata shvatila sam damoram napisatisvoju knjigu.

  Uvelike vizualno razmišljam i riječi su oduvijek bile, a i još uv-jek jesu, za mene težak medij. Nikada nisam težila tome da budemspisateljica. Međutim, kada sam pokušala zapisati neke od svojihzamisli, otkrila sam nešto zapanjujuće – u svojoj predmenstrualnojfazi mogla sam pisati. Tada bi misli naprosto navirale i mogla samlako pronaći prave riječi, osmisliti rečenice koje bi govorile što mje u srcu, a sve je dolazilo pravim redoslijedom pa čak je i moja gra-matika bila bolja! To je uistinu bilo sjajno otkriće i, kako sam većradila neke ilustracije za nakladnika Element Books koji je objavljivaoknjige iz područja alternativnih pristupa i duhovnosti, upravo samnjima predložila svoj projekt. Vrlo sam zahvalna Juliji McCutchenšto je prihvatila mene i moju knjigu, iako tada još nije znala da pisatmogu samo jedan tjedan svakoga mjeseca!

  Kako pišem vođena svojim osjećajima i vizijama, pripovijest jebila najizravniji i najprirodniji oblik kojim mogu protumačiti svojzamisli iznesene uCrvenom mjesecu . Tako knjiga i počinje pričom odjevojčici po imenu Eva. Kroz priču sam mogla predstaviti arhe-tipove bez njihova definiranja i dopustiti da odjekuju u podsvijestii osjećajima čitatelja. Jednom kad osjete “ispravnost” arhetipova imožda čak požele ponovno se povezati s njima, ostatak knjige čitatće i srcem i umom, a ne samo umom.

  Pišući knjigu, morala sam uobličiti svoja iskustva o četiri fazei podatke koje sam dobila od drugih žena te napisati vježbe kojesam osmislila za samu sebe kako bih svoj život uskladila sa svojom

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  12/232

  CRVENI MJESEC

  12

  cikličnom prirodom. Na svom začetku knjiga je bila hrpa komadićapapira na kojima su stajali neki čudni odlomci i rečenice. Većinatih zapisa nastala je tijekom moje predmenstrualne faze, ali sve subilješke nastale tijekom određene faze o kojoj su i govorile. Naime,željela sam o svakoj fazi pisati upravo dok ju proživljavam, odnosno glasom određenog arhetipa. Moj mi je suprug Richard mnogo pomo-gao pri oblikovanju završne inačice rukopisa, i kaže da je sasvimbjelodano u kojoj sam fazi ciklusa bila tijekom pisanja pojedinihdijelova knjige.

  Crveni mjesec prvotno je objavljen baš u razdoblju kada je mnogožena istraživalo žensku duhovnost i pisalo o tome. Nadala sam seda će postati dijelom pokreta za vraćanje menstrualnoga ciklusa nazasluženo mjesto u društvu i kulturi s obzirom na to da je riječ oizvanrednom izvoru stvaralaštva, nadahnuća i mudrosti koji možepodržati i pomoći u društvenom razvoju i rastu. Željela sam doži- vjeti da se o menstrualnome ciklusu poučava u školama kao onečemu što nije tek biološki proces, i da žene koriste svoju cikličnuprirodu i energije svoga menstrualnog ciklusa aktivno u svom sva-kodnevnom životu. Željela sam da menstrualni ciklus postanemainstream .

  Nažalost, to se nije dogodilo. Potreba zaCrvenim mjesecom danasje jednako snažna koliko je i bila, iako je dostupno mnogo višeknjiga i mnogo više žena podržava radionice i internetske zajednice.Danas žene počinju primjenjivati znanja o ciklusu u svakodnevnomživotu, no još nisu “izišle iz ormara”. Pitajući se gdje je dokaz žen-skog poznavanja vlastite cikličke energije, pretraživala sam poslovnisvijet i svijet životnog savjetovanja i samorazvoja. I ta je potraga bilaokidač mojoj drugoj knjiziThe Optimized Woman – Using the MenstrualCycle to Achieve Success and Fulfilment (Optimizirana žena – uspješ-nost i ispunjenje uz pomoć menstrualnog ciklusa). Priča u toj knjizinamijenjena je nekom drugom vremenu, no ona je sljedeći korak nadaljnjem putovanju cikličke žene. Naša ciklična priroda nije samo“za po doma”, ne pripada samo praksi duhovnog razvoja, ona je

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  13/232

  PREDGOVOR OBNOVLJENOM IZDANJU

  13

  također za ured i za posao, za zajednicu i kulturu – bitna je za našeživotne ciljeve i snove i za našu sposobnost da budemo radosne,da uspijemo i dostignemo blagostanje i ispunjenje u životu. Kaocikličke žene posjedujemo nevjerojatan dar i vrijeme je da to obzna-nimo, da ga pokažemo svijetu da bi ga se uvažilo!

  Tijekom proteklih godina često bi me ganule i počastile reakciježena koje su pročitaleCrveni mjesec te pronašle u knjizi nadahnuće iustanovile njezin pozitivan učinak na svoj život. Iskreno se nadamda će se takav utjecaj nastaviti i ovim obnovljenim izdanjem.

  Miranda Gray

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  14/232

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  15/232

  15

  Poglavlje 1.

  Uvod

  NAMJERA

  Prema suvremenom poimanju menstrualni je ciklus pasivno doga-đanje, za koje se zna da se događa, ali ga se ignorira ili skriva. Žense poučava da se trebaju “nositi” sa svim tegobama i potrebama, ada ne privlače pozornost, jer to je dio života žene. I zato žene čestopred drugima prikrivaju svoje tegobe u strahu da ih ne bi smatralislabima i da ih ne bi optuživali da ‘od muhe prave slona’. A taj nedo-statak komunikacije i društvenog prihvaćanja ponovno potvrđujeizolaciju menstrualnog ciklusa kao skrivenog i tajnovitog događa-nja. Moja je namjera da knjigomCrveni mjesec iskoračim i pokažemda je menstrualni ciklus zapravo dinamično događanje koje, kada soslobodi uvjetovanosti i društvenih ograda, može aktivno utjecatina tjelesni, emocionalni, intelektualni i duhovni napredak žene, kaoi društva i okoline u kojima živi.

  Žene žive u društvu orijentiranom na muškarce koje uvjetujenjihovo poimanje svijeta i samih sebe. Takvo društvo ne nudi vod-stvo, niti ima spremne strukture i koncepte za osjećaje i iskustvakoje donosi menstrualni ciklus, niti na bilo koji način prepoznajesve ono što bi iz ciklusa moglo proizaći. U ovoj su knjizi ženamaponuđeni načini kako da postanu svjesnije svoga menstrualnogciklusa i postignu određene uvide u s ciklusom povezane energije.

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  16/232

  CRVENI MJESEC

  16

  Iskustvo ciklusa svake žene različito je, a zamisli uCrvenom mjesecu osmišljene su tako da budu prilagodljive pojedinoj čitateljici i daodgovore na njezine osobne potrebe.

  Pristup je u knjizi dvojak. Velik dio učenja i zamisli u vezi s men-strualnim ciklusom, iako ih u suvremenom društvu nema, nalazi seu mnogim legendama, mitovima, narodnim pričama i dječjim pri-povijetkama. UCrvenom mjesecu ponuđena su tumačenja nekih od tihpoznatih pripovjedaka, a njihov zajednički simbolizam koristi se iu novoj pripovijetciBuđenje (drugo poglavlje), koja služi kao osnovaza lakše razumijevanje ciklične prirode ženstva. Iako koncepti istruktura znatno olakšavaju razumijevanje, potrebno ih je potvrditiosobnim iskustvom. Stoga se u knjizi iznose načini kako da čitate-ljice osvijeste vlastiti menstrualni ciklus radeći na sebi iz mjeseca umjesec.

  Ta se dva pristupa u knjizi međusobno isprepliću. Priče i mitovikoji sadrže prikaze povezane s menstrualnim ciklusom izrasli su izosobnih iskustava žena, i stoga su sredstvo koje suvremenoj ženimože pomoći da shvati vlastita iskustva ciklusa. U cijeloj se knjizipraktičnim sugestijama i vježbama, ističe važnost osvještavanja, amnoge od njih, a možda čak i sve, lako se mogu uklopiti u svakod-nevni život. UCrvenom semjesecu kao menstrualno iskustvo tretiraukupan ciklus, a ne samo vrijeme krvarenja. U knjizi su ponuđeni

  vodstvo i praktični savjeti o načinima povezivanja s energijamamenstrualnoga ciklusa, a razmatraju se i načini na koje bi ženemogle svoja znanja prenijeti svojim kćerima i drugim ženama.

  STAV DRUŠTVA PREMA MENSTRUACIJI

  Stoljećima se na ženski menstrualni ciklus gledalo s osjećajima bli-skim odvratnosti i preziru, doživljavan je kao prljav, kao znak gri-jeha, a njegova je prisutnost utvrdila položaj žene kao inferiorne udruštvu kojim dominiraju muškarci. Mjesečnica se i danas smatra

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  17/232

  U VOD

  17

  biološkim hendikepom žena koji ih čini emocionalnima, nerazum-nima i nepouzdanim radnicama.

  U industrijaliziranoj zapadnjačkoj kulturi, koja sebe voli doživ -ljavati ‘prosvijetljenom’, menstrualni je ciklus još uvijek rijetkotvorena tema za razgovor, osim kad je riječ o medicini. Postojebarijere između majki i kćeri, između supružnika, sestara i prijate-ljica. Mnoge žene prolaze kroz život mrzeći same sebe i osjećajućse krivima zato što su u određeno vrijeme u mjesecu depresivne,razdražljive, napuhnute i nespretne. Koliko je žena tu mržnju i strahprenijelo na svoju djecu, bilo svojim govorom ili svojim načinomponašanja? Za koliko je žena prva menstruacija bila zastrašujućeiskustvo jer ništa nisu znale o tome što mogu očekivati ili su, u naj-boljem slučaju, znale samo kliničke pojedinosti koje im nikako nisumogle objasniti ono što su osjećale? Koliko je djevojaka u suvreme-nom svijetu, u kojem više uopće nema obreda zrelosti, uistinu osje-tilo da su postale žene i imale pred sobom nekoga tko ih je naučiokako da taj dar prihvate i razvijaju? Kada žene nauče što su blago-slovi menstrualnog ciklusa i krenu to iskustvo promatrati u pozitiv-nom svjetlu, ponovno će moći svoje djevojčice uvoditi u ženstvo injegove cikluse.

  Mnoge žene tijekom svoje menstruacije pate, kako mentalno,tako i fizički, a dostupna pomoć svodi se uglavnom na uklanjanjesimptoma. Pravi uzrok, koji je očito naprosto nemogućnost da seprihvati ženska priroda, ne može se ukloniti. Postojanje predmen-strualnog sindroma u suvremenom je društvu postalo općeprihva-ćeno, ali njegovi simptomi još se smatraju negativnim i destruk -tivnim. Žene su morale proći vrlo tešku borbu kako bi natjeraledruštvo, medicinsku znanost i zakone da prihvate činjenicu dazbog menstruacije doživljavaju izmijenjeno stanje svijesti, ali više npostoje strukture ili tradicija koje bi im pomogle da tu izmijenjenusvjesnost razumiju i upotrijebe na pozitivan način.

  Žena u reproduktivnoj fazi života ciklička je po svojoj prirodi,ali uz linearno viđenje vremena i događanja uvriježeno u društvu,

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  18/232

  CRVENI MJESEC

  18

  ženama je to često teško pojmiti i preokrenuti u svoju korist. Čak ikad bilježe svoje mjesečnice u kalendaru, najčešće ne uviđaju ciklusedogađaja. Naprotiv, najvjerojatnije cijeli proces shvaćaju samo kaolinearni ponavljajući obrazac. Upotreba Mjesečeva kalendara, kojipredstavlja metodu praćenja tih podataka i nov način njihova sagle-davanja, objašnjena je u četvrtom poglavlju. Osvijeste li žene činje-nicu da su ciklička bića od trenutka kad dobiju prvu mjesečnicu,počet će uviđati da su dio obuhvatnijih ritmova svemira te će početiprihvaćati svoju istinsku prirodu i pronaći sklada u svome životu.

  TABU MENSTRUACIJE

  Moć menstruacije priznavale su drevne kulture, a priznaju je i nekadruštva današnjice. Te su prakse osmišljavale žene kako bi samesebi pomogle upravljati stvaralačkom energijom, no uvelike su ihzlorabila patrijarhalna društva koja snagu mensturacije smatraju

  opasnom za muškarce. Odnos prema mjesečnici izmijenio se: odshvaćanja da je to nešto časno i sveto do stava da se radi o nečemnečistom i gadnom. Na ženu s mjesečnicom gledalo se kao na hoda-juću prijetnju uništenjem, koja u srži svoga ženstva krije golemumagičnu moć koju se ne da zauzdati osim da je se izdvoji iz zajed-nice i udalji. Ta nezajažljiva magija, osjećali su, zarazila bi sve s čimbi žena došla u doticaj, a osobito je bila opasna za muškarce, njihov

  način življenja, njihova dobra i stoku.Na prvi znak krvarenja ženu bi često izdvojili iz zajednice. U

  mnogim je kulturama to značilo da je se zatvara u kolibu izdvo-jenu od glavnine sela, zajedno sa svim drugim ženama iz plemenakoje bi u tom trenutku imale menstruaciju. Ženama s menstruaci-jom bilo je zabranjeno dodirivati svakodnevne potrepštine i sve štobi u tom razdoblju dodirnule bilo bi “zaraženo” i moralo je biti uni-šteno. Ženama je tijekom menstruacije bilo strogo zabranjeno dodi-rivati bilo što što pripada muškarcu – bojali su se da tada žena imamoć prouzročiti muškarčevu smrt ili gubitak lovačkih sposobnosti.

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  19/232

  U VOD

  19

  U nekim je kulturama kazna za kršenje te zabrane bila smrt. Dru-gim je ženama bilo dopušteno posjećivati ženu s menstruacijom,ali ih nikako nisu smjeli vidjeti muškarci iz sela, niti su one smjel vidjeti muškarce.

  I ne samo da je ženama tijekom mjesečnice bilo ograničeno kre-tanje, zabranjeno dodirivanje stvari i susretanje s drugima, nego imje često bilo ograničeno i ono što su smjele jesti. U nekim im je slu-čajevima bilo zabranjeno jesti meso i piti mlijeko, da ne bi prouzro-čile jalov lov ili da krave ne bi izgubile mlijeko. Držalo se da je žentijekom menstruacije toliko nečista da vrijeđa prirodu, pa se zatomijenja prirodni poredak.

  “Najopasnije” vrijeme za zajednicu bilo je ono kada bi djevoj-čici tek započela krvarenja. Ograničenja koja su bila nametana dje- vojčicama bila su ekstremna verzija ograničenja određenih za odra-sle žene. Pritvor je mogao trajati i do sedam godina, djevojčice sezatvaralo i u malene kaveze, a ograničenja su mogla uključivati zabranu hodanja ili izlaska na sunce.

  Tabu menstruacije ne ograničava se samo na primitivna druš-tva, niti pripada samo povijesti. Mnoge religije čak i danas ženamas mjesečnicom nameću ograničenja – kako tjelesna, tako i men-talna. Islamska kultura još uvijek ženama tijekom mjesečnice zabra-njuje ulaz u džamije – u prošlosti je kazna za prijestup bila smrt. Zaneke je kršćanske kulture menstruacija Evin izvorni grijeh, grijeh kojim se svako žensko dijete rađa. Kršćanke se, smatra se, nikadane mogu osloboditi toga grijeha i neprestano ga moraju okajavatižele li dospjeti u raj. To učinkovito određuje kako nijedna žena nijedovoljno sveta da bi u religiji mogla zauzeti bilo kakvu aktivnuulogu.

  Žene moraju postati svjesne u kolikoj je mjeri zapravo njihovstav prema menstruaciji određen povijesti društva. Jednom kada toshvate, moći će nadići tu društvenu uvjetovanost i ponovno razmo-triti svoju menstruaciju, otkrivajući što im ona znači, bez obzira nato kako na nju gledaju drugi pojedinci ili skupine.

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  20/232

  CRVENI MJESEC

  20

  MENSTRUALNE ENERGIJE

  U ovoj se knjizi pojam “menstrualni” upotrebljava u smislu ‘svegašto se povezuje s cijelim mjesečnim ciklusom’, a ne samo s razdob-ljem krvarenja. Usmjerenost i aspekti kreativnih energija menstru-alnog ciklusa promjenljivi su, dvojaki, a povezani s ciklusom mater-nice. Ako se jajašce oslobođeno ovulacijom oplodi, te se energijeizražavaju oblikujući nov život, no ako se jajašce ne oplodi, tada ta

  energija poprima neki drugi oblik u ženinu životu.Energije menstrualnog ciklusa ne treba ograničavati niti kontro-

  lirati – njihovo blokiranje ili zauzdavanje može dovesti do toga dapostanu destruktivne. Tu energiju valja prihvatiti kao tok koji će sena sebi svojstven način izraziti. Kad se suprotstavljamo tom toku,možemo prouzročiti bol, bilo fizičku bilo duhovnu, jer žena koja se

  opire, bori se protiv vlastite prirode. Posljedice opiranja često mogubiti agresija, bijes i frustracija. Menstrualne energije svoj izraz pronalaze umnogim oblicima ženine stvaralačke prirode.

  Povlačenje iz društva u vrijeme krvarenja bilo je prirodan izrazenergija menstruacije. Bilo je to vrijeme za poučavanje i učenje, vri-jeme za upotrebu kolektivne energije cijele skupine žena koje u tom

  trenutku imaju menstruaciju. Osama tijekom puberteta izvornonije imala negativan predznak: naprotiv, predstavljala je priliku damudre žene pouče mlade djevojke o prirodi ženskog tijela, o novimenergijama koje su tek osvještavale, o duhovnim tradicijama kojesu uz ta događanja pristajale. Takav je pristup značio da će mladažena nakon puberteta biti u ravnoteži i skladu sa svojom prirodom,

  da će biti sposobna svoje energije upotrijebiti za dobrobit zajednicei okoline.

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  21/232

  U VOD

  21

  PREMA SVJESNOSTI

  VježbaOčito je izrazito teško u strci svakodnevnoga života pronaći vremena da bi se započeo još jedan projekt. Odvajanje čaki petnaest minuta da bi se napisao dnevnik može biti pro-blem ako je dodatnih petnaest minuta spavanja dragocjeno!Međutim, kako biste razumjeli energije vlastitoga menstru-alnog ciklusa te pratili učinke vježbi koje su u knjizi prepo-ručene, morat ćete voditi neku vrstu dnevnika. Za prikup-ljanje podataka koji će biti dostatni da bi mogli prikazati vašciklus u Mjesečevu kalendaru trebat će vam podrobni zapisi vođeni barem tri mjeseca, iako ćete već nakon prvog mje-seca nazreti kako ciklus po prilici izgleda.

  Dobra je zamisao nastaviti bilježiti primjedbe, zami-sli i snove u dnevnik i nakon ta tri mjeseca kako biste pra-tili svoje uvide i iskustva. Zapisi ne trebaju biti dugački, alimoraju sadržavati određene pojedinosti:

  ZAPIS

  DATUM

  DAN CIKLUSAZapočnite prvoga dana krvarenja sa zapisom broj 1. Ako ne znateu kojem ste danu ciklusa, nastavite s dnevnim zapisima dopočetka krvarenja.

  MJESEČEVA MIJENAU većini ćete novina pronaći podatak o tome u kojoj je fazi

  Mjesec. Nacrtajte malen simbol kako biste zabilježili je liMjesec u porastu, u opadanju, je li pun – uštap, ili je noć bezMjeseca – mlađak.

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  22/232

  CRVENI MJESEC

  22

  SNOVIMožete li se sjetiti svojih snova, zapišite osnovno o sadržajuili neku upečatljivu temu ili sliku. Možda ćete ustanoviti dase svojih snova sjećate odmah poslije buđenja, ali ih nakonnekoliko minuta zaboravite. Da biste ih uhvatili, zapišitesnove odmah kad se probudite ili hotimice u glavi ponovno vrtite slike iz sna s pojedinostima trudeći se zapamtiti ih pazatim, kad budete imali vremena, san zapišite u dnevnik.

  OSJEĆAJIPokušajte pratiti kako se osjećate tijekom dana. Jeste lisretni, potišteni, umorni, druželjubivi, izdvojeni od svi-jeta, intuitivni, staloženi? Privlače li vas neke aktivnosti iliodređena odjeća? Razmotrite i svoju seksualnost – jeste lisenzualni, puni ljubavi, spremni davati, duhovni, kreativni,erotični, divlji, zahtjevni, požudni, agresivni, prazni? Nije

  važno zapisivati koliko ste često seksualno aktivni ako imateseksualnog partnera, ali pokušajte zabilježiti osjećaje vezaneuz seksualnu energiju i oblike koje su poprimili.

  ZDRAVLJEZabilježite osjetite li bilo kakve menstrualne bolove ilitegobe, žudnju za hranom te osjećate li da ste pod stresom.

  Nužno je da osvijestite svoj ciklus i načine na koje on utječe na vas, no također trebate razmotriti svoju menstrualnu prošlost, svojeodnose s drugima i ono što na vas utječe – tada i sada. Odvojitenešto vremena i sjetite se svojeg prvog krvarenja. Koliko ste tadaznali o menstruaciji? Je li to bilo zastrašujuće i neugodno iskustvo?Kakva je bila reakcija vaše majke, vaše obitelji, prijatelja u školi iučitelja? Razmislite također i o tome kakav je bio stav vaše majkeili bliskih ženskih članova obitelji prema menstruaciji. Kako su jenazivale? Jeste li s njima imali bilo kakvu interakciju u vezi svoje

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  23/232

  U VOD

  23

  menstruacije? Ako imate djecu, kako ste ih poučili o svome ciklusuodnosno kako to namjeravate učiniti? Ako su vaša djeca djevojčicekako ćete ih poučiti o njihovom ciklusu?

  Razmotrite i odnos svoga partnera, svojih kolega s posla i prija-telja prema menstruaciji. Ignoriraju li je, odnose li se prema njoj kaoprema “ženskom problemu”, zbijaju li šale ili omalovažavaju? Osje-ćate li, vi ili vaš partner, odbojnost prema vođenju ljubavi tijekomkrvarenja? Zašto? Zapišite svoje misli ukratko u svoj dnevnik.

  U sljedećem poglavlju, uklopljeni u pričuBuđenje , iznose se nekikoncepti i ideje u vezi s menstrualnim ciklusom preuzeti iz različi-tih kultura i legenda. Teme, prizori i koncepti iz priče objašnjeni suu narednim poglavljima.

  Svrha ispričane priče jest da vas potakne da se poistovjetite sodređenim likovima i prikazima povezanim s menstrualnim ciklu-som. S tim poistovjećivanjem na tradicionalan će način krenuti pro-

  ces inicijacije, odnosno prihvaćanja znanja kroz vizualizaciju pri-zora iz priče u vašem umu. Predate li se priči, bez obzira na to čitateli je ili slušate, osjećaji i emocije koje ona probudi pokreću procespoimanja i nadahnuća koji koncepte priče izravno povezuju sintui- tivnom prirodom uma, a ne samo s intelektom.

  U Buđenju postoji više razina značenja koje privlače vašu pažnjukako biste ih pojmili na vlastitoj razini razumijevanja. Ne brinite se

  učini li vam se kako ne razumijete sva značenja priče, mnoga će odnjih postati jasnija tijekom daljnjeg rada s knjigom prema ponuđe-nim vježbama osvješćivanja.

  Nakon čitanja knjige i rada po vježbama iz knjige, preporuču-jem da ponovno pročitate pričuBuđenje i poglavlje koje slijedi kakobiste na temelju prizora iz mitova i narodnih pripovijesti utvrdilisvoje razumijevanje vlastitog ciklusa.

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  24/232

  24

  Poglavlje 2.

  Buđenje

  Ležeći na krevetu u mraku svoje sobe, Eva je duboko uzdahnula. Iznekog je razloga cijeli dan bio uistinu loš – sve je uporno ispadalopogrešno i sad su je nakon svega potjerali u sobu samo zbog svađes bratom. Bijesna u svojoj nemoći bacila je jastuk u zatvorena vrata izaronila glavu pod pokrivač. S hodnika pred njezinom sobom dopi-rao je majčin glas i plačljiva žalopojka njezina brata.

  Okrenula se na bok kadli joj pažnju privuče jasna srebrna svje-tlost koja se kroz prozor razlila spavaćom sobom. U trenu se učinilokao da je vrijeme stalo, a žamor televizora i drugih članova obiteljipostao je dalek. Eva je polako ustala iz kreveta i krenula preko sobe,koja je ovako okupana srebrnkastom svjetlošću djelovala strano.Kod prozora je kleknula na veliku hrpu odbačene odjeće na sta-rom stolcu, otvorila prozor i nagnula se van gledajući u noć koja jepostala topla i magična. Nježan povjetarac igrao se pramenovimanjezine duge kose. Čudan je spokoj zahvatio čak i grad, pa je bukakasnovečernjeg prometa bila tek mukla tutnjava u pozadini. ProzorEvine sobe bio je okrenut na jug, pa se s njega pružao širok pogledpreko krovova kuća.

  Na duboko tamnoplavom nebu, upravo pred Evom, visio jepun Mjesec u društvu jedne jedine zvijezde. Bez riječi je zaželjelaželju. Mjesec je izgledao čudno plutajući iznad brujećeg grada i Evaje osjećala kako njegova magičnost zahvaća i dira samu srž njezinabića. Njezino tijelo kao da se rastopilo i zaplovilo spajajući se s mje-

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  25/232

  Buđenje

  25

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  26/232

  CRVENI MJESEC

  26

  sečinom i zemljom pod kućom, i tada je znala kako ista mjesečinaupravo to tlo obasjava već milijunima godina. S tom iznenadnomspoznajom Vrijeme je postalo vidljivo – sjajna srebrna nit proteg-nuta od Eve u tamu prošlosti. Dok su Evina stopala bila usidrenau zemlji, Vrijeme je dodirnulo njezinu svijest i pred očima joj seprikazao grad iz prošlosti, živ u vatrama ratnog bombardiranja. Vri-jeme ju je dodirnulo ponovno, a na malo naselje smješteno izmeđudviju rijeka trajao je napad i neprijatelj je svojim čamcima pristajaona šljunčane obale. Slike su se izmjenjivale u brzom slijedu: malaskupina ljudi pijucima od rogova kopa jarak, iza njih dolaze šume,zatim led koji bijelim valovima izravnava krajobraz. Šume, rijeke,oceani i pustinje napredovali su i povlačili se, a nad njima je uvijeksjao isti srebrni Mjesec. Kopno se uzdizalo iz pretpovijesnih morai u jednom je trenutku sićušna svijest, koja je još uvijek bila Evina,pojmila nevjerojatnu starost Mjeseca i postojanost njegove nijemepratnje svega što je živjelo.

  Iz središta stvaranja Vrijeme se odmatalo u budućnost, nosećisa sobom Evinu svijest. Pred njezinim očima obasjana svjetlošćupunoga Mjeseca prva kopnena bića izranjala su iz vode, svog rod-nog doma. Obasjana mjesečinom, sjedeći visoko među granamastabla ženka primata pružala je svoje ruke kako bi dodirnula liceMjeseca. A ženka špiljskoga čovjeka, naga i tetovirana, čučala je inudila Mjesecu svoje novorođenče podižući ga uvis. Eva je gledalai svećenice odjevene u bijelo kako sipaju tamjan na zlatni žeravnikpred srebrnim ogledalom i malenu djevojčicu tamne kose nagnutukroz prozor i zagledanu u Mjesec.

  Još uvijek u izmaglici srebrne svjetlosti Eva je osjetila kako pipci Vremena napuštaju njezinu svijest, no niti života koje su je povezales drugima opijenim Mjesecom ostajale su. Osjećala je povezanostsa svim tim ženama, kao da je dio brojnog sestrinstva Mjesecomdirnutih sestri koje su na taj poziv i odgovorile. S kraja na kraj svi-jeta mogu se mijenjati granice, jezici i kulturološki utjecaji, ali sve težene gledale su isti Mjesec čije su ih svjetlost i mijene povezale.

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  27/232

  Buđenje

  27

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  28/232

  CRVENI MJESEC

  28

  Iako je slika Mjeseca učinila da se Eva u tijeku Vremena osjećamalenom i beznačajnom, sad se osjetila i dijelom nečega osobitog,što doseže onkraj granica njezina svakodnevnog života. Posegnulaje rukama kao da želi dodirnuti Mjesec i tiho rekla: “Pratioče žena,pazi na mene!” Nije znala zasigurno zašto je to rekla, no osjećala jeneobičnu potrebu da izrazi tu trenutačnu povezanost s Mjesecom.Iz daljine, kao s drugoga svijeta, čula je kako roditelji gase televizori vidjela kako tragovi svjetla iz kuće nestaju. Iako bi najradije ostalas Mjesecom cijelu noć, san je potezao rubove njezina uma pa se iprotiv svoje volje okrenula od prozora. Zavukla se pod pokrivač igledala Mjesec kroz sve uže procjepe među kapcima, sve dok nisupostali toliko teški da oči više nije mogla držati otvorene.

  Strah je pulsirao u njenom usnulom umu. U tmini ju je progo-nilo nešto zlo. Eva je obnevidjela trčala između tamnih obrisa, austrašenost je u njoj bujala i u grlu se oblikovao krik koji nije mogla

  ispustiti. Nije znala od čega zapravo bježi, ni ima li to nešto obličjeili je tek duh ili utvara, no znala je da se strah podignuo iz najdub-ljih dubina njezina bića. Granje i trnje greblo joj je ruke i lice dok seprobijala kroz zamršeno grmlje guste šume.Onose približavalo –Eva je osjećala njegovu gadnu prisutnost kako grabi za njom.

  Dok je trčala, tišinu noći probo je rezak ton lovačkoga roga iEva je na trenutak zastala, boreći se za dah, nesigurna kuda dalje.

  Krajem oka vidjela je sjenu kako brzo prilazi. ‘Prekasno!’, vrisak seprolomio u njezinoj glavi kad se okrenula i bacila u gusto žbunje. Trnje joj je trgalo odjeću i greblo noge dok se pokušavala probitidalje. U divljoj je panici pogledala iza sebe i shvatila kako su se dvijejoš užasnije prilike pridružile prvoj.

  Sumanuto se borila u grmlju, ali što se žešće pokušavala pro-gurati dalje, trnje se čvršće stezalo oko nje. Uhvaćenu, obuzeo ju jeužas i skutrila se cvileći, lica pokrivena rukama. Molila se očajničkida je ne pronađu, ali kroz prste je vidjela sjene kako joj se odlučnopribližavaju. Zatvorila je oči čvršće no ikad i jecala.

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  29/232

  Buđenje

  29

  Odjednom kao da je dijamantna bijela svjetlost eksplodiralapred njom, paleći crvenilom kroz njezine zatvorene kapke. Prenulase i otvorila oči, ali u blistavoj svjetlosti mogla je tek nazreti siluetžene koja se, okrenuvši joj leđa, suočavala s utvarama. Žena je podi-gla ruke i viknula tek jednu naredbu, i zastrašujuće sjenke povuklesu se pokorno i pokunjeno natrag u tamu. Nagnula je glavu kao daosluškuje, a Eva je mogla razabrati samo u daljini prigušen zvukroga koji poziva na povlačenje. Kad se žena okrenula prema Evi,blistava aura polako je gasnula i njezin sve jasniji lik stajao je visokobasjan srebrnom svjetlošću punoga Mjeseca. Začuđenost je zami-jenila strah pa se Eva oprezno odmaknula od trnja i prstima kre-nula prema pruženoj ruci Mjesečeve Gospe ne bi li je dodirnula.

  “Dobrodošla, dijete”, nasmiješila se Mjesečeva Gospa, a činilose da milijun ženskih glasova odjekuje u Evinu umu. Pomislila jekako nikada nije vidjela tako lijepu ženu, glatke srebrnobijele kož

  obasjane mjesečinom i očiju iskričavih od odsjaja. Imala je duguhaljinu blijedoplave boje i na ramenima sukneni ogrtač koji je pri-državao kićen srebrni broš. Duga je, svijetla, raspuštena kosa padalapreko njezinih leđa, a oko čela je imala jednostavnu vrpcu. U njezi-noj se prisutnosti Eva osjećala sigurnom – obuzeo ju je čudan osje-ćaj da ju poznaje cijeli svoj život. Gospa je pomogla Evi da izađe izžbunja i, dok su hodale između srebrom okupanog drveća, govorila

  joj glasom mekim i melodičnim poput bujnoga proljeća.“Ova je noć vrlo posebna za tebe. Ona označava okret kotačaživota iz djetinjstva u ženstvo. Moje sestre i ja vodit ćemo te kroz ovunoć. Iako možda nećeš u potpunosti razumjeti sve što budeš vidjelaili osjetila dok postaješ ženom, barem ćeš početi razumijevati.

  Dok si dijete tvoje su energije linearne, teku stalno prema samojednom cilju – da izrasteš umom i tijelom iz djeteta u odraslu osobu Tijekom promjene iz djeteta u ženu te se energije iz linearnih pre-tvaraju u ciklične. Tvoje će energije slijediti ritam po kojem će seponavljati otprilike jednom na mjesec. Boja i okus tvoga ritma bit

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  30/232

  CRVENI MJESEC

  30

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  31/232

  Buđenje

  31

  će samo tvoji, a ja sam ovdje da bih ti pomogla prepoznati ih, kao injihove različite energije.”

  Šećući tako, stigle su na malen proplanak u šumi. Pogledavšiuvis prema Mjesecu, Eva je izgubila dah od ljepote bezbroj zvijezdkoje su plesale na valovima noći. Na trenutak nebo kao da se otvo-rilo i ona je zurila u dubinu beskrajnog prostranstva svemira.

  “Kao žena ti si povezana s univerzalnim ritmovima i otkuca-jima – kako onim makrosvemira, tako i mikrosvemira.” Gospine suriječi u bezdan prostora pale kao šapat. “Iz naraštaja u naraštaj ženesu u prošlosti bile poveznica ljudskoga roda s univerzumom. Svo-jom prvom menstruacijom ženke primata evolucijski su se odvojileod ostatka životinjskoga carstva i njihovo je krvarenje postalo satusklađen s ritmovima svemira.”

  Te su riječi snažno zazvale Evinu dušu, pa je žudjela odvojiti seod tijela koje ju je ograničavalo i stopiti se s okretanjem zvijezdaEvinom kralježnicom prošao je srh i prizor se, zatitravši poput valova koji se na vodi kružno šire, promijenio.

  Eva se odjednom našla u velikoj, mračnoj, kružnoj prostoriji,popločanoj crnim i bijelim pločicama. U središtu sobe stajala sučetiri teška mjedena tronošca sa zdjelama u kojima je gorjela vatraNjihova je prigušena i treperava svjetlost okruživala i osvjetljavallik koji je sjedio Evi okrenut leđima. Znatiželjna, Eva je pošla premženi, svjesna da je Mjesečeva Gospa prati.

  Na drvenom izrezbarenom tronu sjedila je žena čiju se ljepotunije moglo ni opisati. Odjevena u odoru od svile koja kao da jetekla, raspuštene krasne kose koja je visjela do poda, a doimala sekao da preko i između pločica dalje raste. Na prvi se pogled činiloda je sva prekrivena nevjerojatno prozračnim srebrnkastim velom,posutim brojnim blistavim draguljima. No, kada je Eva pristupilabliže, razaznala je da su dragulji zapravo sitni pauci koji brižno tkaj veo. Ženino lice bilo je mirno i vedro, a njezine oči uprte u kovanusrebrnu zdjelu napunjenu kristalnočistom vodom, koju je držala usvom krilu. Oko sebe je širila dubok istinski mir, kao da je sama

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  32/232

  CRVENI MJESEC

  32

  bezvremena. Njezine su ruke mirovale položene na rub zdjele, aiz porezotine na jagodici jednog prsta izvirao je biserak svijetlocr- vene krvi. I dok je Eva promatrala, kapljica je pala sa ženina prsta uzdjelu, a voda u njoj istog je trena postala crvena od krvi.

  “Tko je ona?” upitala je Eva.“Ona je Čuvarica Ritma”, reče Mjesečeva Gospa. “Svaka kaplja

  krvi broji jedan mlađak, svaka suza jedan puni Mjesec, uštap.” Poddugim se trepavicama skupila suza i polako skotrljala na gospinobraz.

  “Koliko dugo je ovdje?”“ Otkad je prva žena počela krvariti. Cijelo vrijeme ona miruje

  ovdje, držeći ritam Mjesečevim mijenama i mjereći vrijeme žen-skome ciklusu. Ženama je vrijeme drugačije nego što je muškar-cima – muškarci prate Sunce, dok mi pratimo obrasce Mjeseca. Odžena je potekla prva mjera za vrijeme.”

  Mjesečeva je Gospa uzela Evu za ruku i povela je van kroz vrataod hrastovine. Šuma je bila osvijetljena svjetlošću punoga Mje-seca i, okrenuvši se, Eva je uvidjela kako je upravo izašla iz golemekružne kolibe sa stožastim krovom od slame koji se dizao visokopod nebo poput brijega. Zatvorivši vrata, Mjesečeva se Gospa prig-nula i ubrala jedan cvijet iz ružina grma koji je rastao pored vrata.Pružila ga je Evi.

  “Dar od Čuvarice Ritma.”Na mjesečini cvijet se doimao sasvim bijel, no kada je Eva pri-

  hvatila stabljiku, središte cvijeta produbilo se crvenilom, a zatimse boja proširila laticama obojivši cijeli cvijet. Ruža je nastavilaritmično mijenjati boju – iz crvene u bijelu, i ponovno u crvenu – boje su se prelijevale preko latica cvijeta u Evinoj ruci. Eva jepodigla pogled kako bi Mjesečevu Gospu pitala o cvijetu, no čimje pogledala naviše, primijetila je da se i Mjesec promijenio. Bio jepun, no sada je opadao. I dok ga je promatrala, sasvim je nestao,a zatim se ponovno pojavio srp rastućega Mjeseca. Mjesec je pro-lazio kroz svoje mijene sve većom brzinom. Cvijet u Evinoj ruci

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  33/232

  Buđenje

  33

  također je ciklično mijenjao boju iz crvene u bijelu – koji put bi sebijeli cvijet podudarao s punim Mjesecom, a katkada crveni. Pratećobrasce izmjena, Eva je uvidjela da ciklus cvijeta odstupa od mla-đaka i uštapa.

  Ispružila je prst ne bi li dodirnula pulsirajući cvijet, ali čim je toučinila, bijele su se latice pretvorile u meka pera i poletjele u zrakIznenađena, Eva se nasmijala kao bijela golubica kad se vine visoku tamno nebo.

  “Tijekom tvog doba plodnosti tvoj će ritam biti tvoj družbenik.Katkada će biti usklađen s Mjesecom, neki put će biti duži, neki putkraći. Krvarit ćeš i s punim Mjesecom, i možda s mlađakom. Sveje prirodno – ti si svoj vlastiti ritam i tvoj osobni ciklus je onaj kojmoraš razumjeti i prihvatiti. No sve su žene tijekom cijele povijestmeđusobno povezane s ritmom Mjeseca.”

  Eva je ponovno osjetila sestrinstvo s pretpovijesnim ženama injihovu vezu s Mjesecom s kojim je i sama bila povezana.

  ‘Čemu satovi’, pomislila je, ‘kad si biće povezano s ritmovima obrascima Zemlje i univerzuma?’

  Bol u prstu privukao je njezinu pozornost. Trn sa stabljike unjezinoj ruci ubo ju je i kapljica krvi narasla je na jagodici prstaMjesečeva Gospa prihvatila je njezinu ruku i brižljivo obrisala krvbijelom maramicom. Uzela je trnovitu ružinu stabljiku i oprezno jeumotala u zakrvavljenu maramicu. Poljubivši Evu nježno u obraz,nasmiješila se.

  “Još mojih sestara trebaš susresti, no prije se moraš odmoriti.”Eva je zaustila da se usprotivi jer nije bila umorna, ali odjednom

  ju je preplavila teška tromost tako da nije mogla zaustaviti zijevanje Još uvijek se smiješeći, Mjesečeva Gospa je povede do mahovinomobraslog podnožja golemog hrasta. Sklupčavši se između korije-nja, Eva se predala iznenadnom umoru i dopustila da joj se kapcipolako sklope, samo je još na tren promotrila mjesečinom obasjanecvjetiće na grmu kupine.

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  34/232

  CRVENI MJESEC

  34

  Pjev ptica ispunjavao je zrak. Eva je sjela i zijevnula, osjećajućise osvježeno i radosno. Naslonila se na deblo visokog čempresa štose smjestio na kamenit brijeg boje zlatnog pijeska. Oko nje prostiraose šumovit kraj pun borova, breza, čempresa i maslina, a u daljinije mogla nazreti komadić dubokoplavog mora. Jedna je ruka odne-kud skliznula u njezinu, povukla je na noge i u laki trk. Ruka jepripadala mladoj Grkinji kovrčave kose povezane šalom, ne mnogostarijoj od same Eve. Koža joj je bila čista i glatka, a tijelo lijepooblikovano. Nosila je kratku tuniku od mekog platna koju je pridr-žavala na grudima ukrižena vrpca, i meke kožne sandale s vezicamaomotanim sve do koljena. U drugoj je ruci držala malen srebrni luk,a preko ramena joj je visio kožni tobolac za strijele.

  Napokon razbuđena, Eva je uskladila svoje korake s djevojčinimi osjećala ljepotu i slobodu kretanja. Dok su trčale obasjane suncem,postala je svjesna da nisu same. Krajičkom oka razaznala je obličjau trku – srnu i jelena, zeca, divlju kozu i medvjedicu. Odjednomse pokazala i lavica. Uskladivši trk nastavila je trčati s njima krozšumu. Katkad osvijetljena suncem, ta žutosmeđa životinja postajalabi pruga tekuće svjetlosti i njezine bi oči gorjele zlatnom vatrom.

  Eva je osjećala kao da može trčati zauvijek, no naposljetku suizašle iz šume i zaustavile se na travom obraslom brežuljku kojise spuštao u dolinu boje prašine. U daljini, jedva vidljiv od titra- vog vrućeg zraka, vidjela je malen zaljev pun odsjaja jarkog sunca.Umorna, ali ne i iscrpljena, sjela je na tlo i ispružila noge. Mlada jojse žena pridružila, a lavica se smjestila dostojanstveno do njezinihnogu.

  “Ja sam Artemida, žena s blistavim lukom”, rekla je djevojkazabacivši glavu. “Ja sam jedna od božica-djevica.”

  Eva je zamijetila oko njezina vrata na kožnoj vrpci malen falu-sni privjesak.

  “Mnogo je toga napisano o božicama-djevicama i mnogo sekoječega očekivalo od djevičanstva.” Zastala je i nagnuvši se premaEvi, dodirnula joj je trbuh. “Ti si djevica u suvremenom smislu te

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  35/232

  Buđenje

  35

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  36/232

  CRVENI MJESEC

  36

  riječi, a ja sam djevica u starijem smislu. Ja sam žena koja ovisi samoo sebi – ja sam samodovoljna, nezavisna i samosvjesna. Ja život sla- vim svojim djelima – ja sam cjelovita. Predstavljam vrijeme u ciklusuprije ispuštanja jajašca. Ja nisam plodna, niti sam predana stvaranjuživota – ja sam samo ja i moje energije samo su moje.”

  Artemida dodirnu svoj falusni privjesak i razvuče lice u osmijeh.“Nisam u celibatu – uživam u seksualnosti svoga tijela, cjelovita

  sam i bez potrebe za brakom ili djetetom.”Ustale su i krenule polako nazad putem drveća.“Svaki ćeš mjesec prolaziti kroz razdoblje ponovnog rođenja.

  Poslije krvarenja postajat ćeš ponovno nalik djevici. U drevnoj suGrčkoj postojale ceremonije kad bi žene prale okrvavljena sukna nakraju svog mjesečnog krvarenja i slavile ponovno rođenje sebe kaocjelovitih i samodostatnih bića. To je vrijeme za preraspoređivanjemisli, donošenje jasnih odluka i djelovanje u skladu s njima. Tada sisamosvjesna, samouvjerena, svjesna svoga tijela i njegovih potreba.Neki se muškarci osjećaju ugroženo tijekom te faze i njezine zna-čajke vide kao “muškobanjaste”, no one su dio ženstva upravokoliko i brižnost i hraniteljstvo. One su dar – dobro ih iskoristi.”

  Dok je Artemida govorila, Eva je osjećala toplinu u trbuhu i vatru što je kolala njezinim tijelom, i željela je ponovno trčati. Nosuzdržala se.

  “Što se dogodi kada postaneš starija i ciklus prestane?” upitalaje.

  “Tada si ponovno poput djevice. To je vrijeme kada žena trebasagledati svoj život, prihvatiti svoj unutarnji put (ako do tada to jošnije učinila) i krenuti tim putem. Ja nisam ona koja te sada trebatome poučiti – još je mnogo toga što trebaš naučiti prije no štodosegneš to razdoblje svoga života.”

  Neko su vrijeme hodale tako zajedno u druželjubivoj tišini, nokada se Eva okrenula prema božici kako bi ponovno progovorila,ustanovila je da je sama. Pogledala je oko sebe i uvidjela da nijesamo božica nestala, nije više bilo ni šume ni brežuljka – sada je sta-

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  37/232

  Buđenje

  37

  jala između pravilnih redova uredno potkresanih maslina. Vidjelaje u zagrljaju drveća rub litice i dubokomodro plavilo mora kako serazbija o bijele stijene. Neka je žena među drvećem polako hodalaprema njoj. Eva se pitala nije li to još jedna od sestara MjesečeveGospe i pomno ju je promatrala dok joj je prilazila.

  Žena je bila visoka i dostojanstvena, snažno građena tijela i pro-dornih, inteligentnih očiju. Njezina je crna kosa bila podignuta ipričvršćena zlatnim iglama. Za razliku od Artemidine odjeće odmeka sukna, ova je gospa bila odjevena u slojevitu odoru od bije-loga platna i fine zlaćane tkanine, ukrućene složenim vezom iobrubljene resicama. Preko ramena je imala snježnobijelu kozjukožu koju su pridržavale dvije kopče u obliku zmijskih glava. Nakoži je bilo izvezeno crveno i zlatno lice sa zmijama umjesto kosea na rubovima kože visjele su zlatne zmije. U desnoj je ruci imaladugačko koplje brončanog vrška, a na nogama jednostavne sandale

  od rogozovine. Vrućina podnevnog sunca mreškala je zrak i blistava je gospagestom pozvala Evu u primamljiv hlad pod maslinovim stablom.Ispod stabla je stajao malen oltar i kamena klupica. Gospa sjedne naklupicu i pokaže Evi da sjedne na tlo do njezinih nogu. Još trenutakju je prodorno gledala u oči i zatim progovori:

  “Ja sam Atena, vječna djevica, plamen u kojem se rađa ženska

  mudrost.” Atena uze Evinu ruku u svoju.“Kreativne energije u tvojem ciklusu ne služe samo za obliko-

  vanje novoga života, već služe i za rađanje zamisli, tvoje duhovnedjece.” Dodirnula je Evino čelo. “Proizvodiš iskru života, nosiš je usvome tijelu, hraniš je i podržavaš njezin rast sve do trenutka kadaje rađaš na ovaj svijet. Djeca dolaze na svijet iz maternice. Duhovnadjeca dolaze na svijet kroz tvoje tijelo, kroz tvoje ruke i noge, tvojglas.” Poljubila je Evine ruke kao da im odaje priznanje. “Žena bezdjece nije necjelovita ili neprirodna žena – njezina su djeca zamisl

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  38/232

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  39/232

  Buđenje

  39

  Eva iznenađeno podigne pogled s novčića.“Ali ja sam mislila da je novac zlo i uzrok svih problema na

  svijetu!” Atena se nasmija.“Što je potrebno da bi novčić postojao?” upita. “Nužan je vješt

  zanatlija, spretnih ruku i moćnoga uma, kako bi napravio predmettakve ljepote.”

  Uzela je novčić od Eve i podigla ga naviše.“Novčić treba stvari za kupovanje, i zato ljudi uprežu umove

  u osmišljavanje predmeta obilježenih ljepotom ili praktičnom vri-jednošću. Novčić treba svoju vrijednost, i zbog toga ljudi stvarajumeđu sobom uređenje da bi je očuvali. S novčićem dolaze promet itrgovina, a gdje se dobra i novac sretnu, razvijaju se tržišta. Iz tržištaizrastaju zajednice i gradovi, razvijaju se kraljevstva sa strukturomzakonima, obrazovanjem i suradnjom. Novčić je simbol sposobno-sti da se život uredi, da se stvori struktura i usmjere instinkti i ener-gije. On je simbol civilizacije.” Novčić je zasjao na suncu. “Novčinije zao, a niti moje energije. Nadahnuće, jasnoća uma i organiza-cija energije su dostupne svakoj ženi tijekom njezina menstrualnogciklusa.”

  Novčić je bljesnuo još jednom, i sada se Eva našla kako gledanadolje na drevni grad Atenu. Vidjela je valove božičine energije uzamršenim ukrasnim šarama koje lončar slika na amforu, u umi-jeću kovača dok izrađuje vrč ukrašen draguljima, u domišljatostitkalje tijekom pregovora s trgovcem na ulici i u presudama i savje-tima donesenim u vladinim sudnicama. Pogledavši naviše, vidjela j Atenin lik visoko na nebu kako se nadvija nad gradom. U desnoj jeruci držala koplje, u lijevoj golemi zlatni štit, a sjajna zlatna kacigkrasila joj je glavu. U svjetlosti zalazećeg sunca Atenina je koža is-javala svjetlost. Podno njezinih nogu, iz gologa bijelog kamena nakojem je stajala, rasla je malena tamnozelena maslina. Božica je svprodoran pogled uputila prema Evi, a ona je pred njezinim očimanalik sovinima stajala nemoćna da se pokrene. Atena je napela

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  40/232

  CRVENI MJESEC

  40

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  41/232

  Buđenje

  41

  svoje snažne ruke i bacila koplje golemom snagom. Blješteći pla-meni komet parao je nebom prema Evi.

  Eva je osjetila kako je obuzima prasak svjetlosti, kovitlajući slikiz prostora oko nje. U svjetlosti je vidjela prve zajednice kako seizdižu iz prašine da bi pupale i cvale, i odraze univerzuma u prvimumjetničkim djelima. Svjetlost je zatitrala i ugleda strukturu druš-tva, osnovu i potku zakona, naukovanja, prosuđivanja i umjetnosti.Grad je pulsirao vatrom, živ od božičine energije. Bijela i čista, Evje osjetila prisutnost energije koja je izvirala odozdo iz tame. Otpu-stila je svoje sumnje i strah, puna povjerenja, i u potpunosti se pre-pustila sili. Na trenutak se činilo kao da visi u vremenu, a zatim sesvijet vratio poput zavjese, izoštrenih detalja i blještavih boja. Svakje oblik, tekstura i zvuk odašiljao valove ideja, međusobnih veza obrazaca koji su se valjali njezinim umom poput lavine, sve do njezinih usana odakle su pali u provali poezije i otkrivenja. Naglo kaošto se i pojavila, lavina je prestala i Eva se, potrošene vatre, osjećalispražnjeno, umorno, no mirno. Do nje, još je drhtalo zabodenokoplje koje kao da je probadalo Zemlju.

  Nakon što se odmorila nekoliko trenutaka, polako je ustala. Nokada je posegnula da dohvati koplje, i nju samu i Atenino oružjezgrabila je moćna ruka i snažno povukla u jureću kočiju od pleteraSvijetla, riđasta duga kosa vijorila je za vozačicom dok je svoje konjtjerala u još brži trk. Eva se preplašila, ali preplavio ju je i užitakZapanjeno je promatrala snagu i spretnost žene koja je, uspravnai ponosna, lako održavala ravnotežu u jurećim kolima. Na sebi jeimala tuniku istkanu u mnogo boja, a velika kopča pridržavala jena ramenima ogrtač koji je divlje lamatao. Oko vrata je nosila težakobruč od uvijenih zlatnih niti koji se ljeskao na suncu. Koža joj jebila brončana, a oči joj gorjele kao vatra. Ruke koje su držale uzdeodmjerenom snagom bile su ogrubjele od sunca i vjetra. Pod konj-skim je kopitima krajolik munjevito promicao – u jednom su tre-nutku brzale preko smeđih ravnica, u drugom preko točkastog zele-nila hrastovih šuma. Brzina je lamatala Evinom kosom, tjerala zrak

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  42/232

  CRVENI MJESEC

  42

  iz njezina grla u urlik likovanja. Osjećala se snažnijom no što jeikada bila, uma jasnog i britkog, a zbog snage koja je kolala njomečinilo joj se da nema ničega što ne bi mogla učiniti. Bila je slobodna,neovisna, lavica spremna za borbu da bi zaštitila.

  Eva se već osjećala kao da će eksplodirati od uzbuđenja kad ženauspori konje te su nastavili polagano po šumskome hladu. Okruži- vao ih je prohladan zeleni mir, ali je u Evinoj krvi još pjevao ushit.Smijući se, žena spusti Evu iz kočije na travu.

  “Moje ime je Boudicca. Ja sam kraljica Icena”, reče žena dubo-kim i snažnim glasom. “Borim se da bih štitila i služila, nikada dabih razorila. Ja sam istinska Pobjeda, glasnik mira. Obvezala sam sedrugima i načelima, i u toj obvezi ustrajem.”

  Kraljica siđe s kočije i dugim koracima priđe jednom od svojihkonja. Provjeravajući konjsku opremu, nastavila je: “U vrijeme Keltažene su bile poštovane. Imale su zemlju u svom vlasništvu i imale

  su moć, uvažavalo se njihovo mišljenje i cijenile kvalitete kojima supridonosile zajednici. Upravo su žene bile te koje su pozivale u rat,ali su žene bile i one koje su posredovale za mir. One su bile silakoja je stajala iza svoga plemena i svojih muškaraca.”

  S ljubavlju je gladila vrat svoga konja.“To što sada osjećaš iskustvo je snage ženstva, zračećeg dina-

  mizma svijetle faze, međutim, kasnije ćeš iskusiti i gubitak te ener-

  gije, dok se bude transformirala u tamu. Ne gledaj unazad, ne čezniza svjetlom – tako ćeš propustiti blagodati tame. Traži unutar tame,prihvati njezine moći i nađi svjetlost koja u njoj niče.”

  Kraljica se okrenu i uskoči u kočiju okretno poput srne. Podiglaje ruku u znak pozdrava i udarivši uzdama po leđima konja, narediim da krenu.

  Kola su jurnula kroz šumu kao bljesak sunčeve svjetlosti i ubrzopostala tek svjetleća točkica u daljini. Eva je, usrdno mašući, vidjelasitan nejasan obris Kraljice kako se okreće i maše još jednom prijenego što je nestala, odnoseći sa sobom i svjetlo dana. Ostala je sama,

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  43/232

  Buđenje

  43

  još uzdignutih ruku i s usklikom na usnama. Dok je polako spuštalaruke, u dušu joj se uvlačilo malko tuge – svidjela joj se Boudicca.

  I, ponovno je stajala u šumi osvijetljenoj mjesečinom – a porednje u tišini stajala je Mjesečeva Gospa. Hodale su bez riječi šumomsve dok se energija vožnje s Kraljicom u Evi nije pretvorila u osjećasmirenog samopouzdanja i sklada.

  Mjesečeva je Gospa izvela Evu iz šume na čistinu nasred kojeje osamljeno stajalo prekrasno stablo srebrnastoružičastog debla. Izdebla su se dalje pružale dvije grane koje su nosile obilje crvenihplodova. Pun je mjesec, činilo se, sjedio na gornjim granama, a nje-gova se svjetlost odražavala u jezercu tamnoplave vode uokolo oto-čića na kojem je stablo raslo. Isprepleteno je korijenje preko rubaotočića zaranjalo u vodu jezerca.

  “Ovo je tvoje stablo utrobe”, reče Mjesečeva Gospa i dodirnuEvin trbuh malo ispod pupka. Eva osjeti kako unutar njezina tijela,kao odgovor na Gospin dodir, raste toplina prisutnosti maternice.Stablo utrobe pred njima odgovorilo je zračeći energiju.

  “Voda u jezeru tvoj je podsvjesni um, a korijenje stabla utrobeseže daleko u njegove dubine. Tvoj um i tvoja ženska utroba pove-zani su – ono što se događa u tvojoj utrobi odražava se u umu, iono što se događa u tvome umu odražava se u utrobi.”

  Eva osjeti mir i usklađenost sa stablom, osjeti kako je privlači damu pristupi. Pošla je do obale jezera i zagledala se u grane, žudećda ih dodirne. Listovi stabla pružali su se preko jezerca, šuškali išaptali njezino ime.

  “Eva, Eva!” pjevali su. “Uzmi plod sa svoga stabla.”Pružila je ruku prema grani koja je visjela nisko iznad vode, no

  trgnula se i brzo povukla ruku. Između lišća i plodova uvila se malazlatnozelena zmija. Podigla je trokutastu glavu i zasiktala.

  “Ja sssam čuvarica ssstabla.” Njezine su se sitne oči caklile namjesečini. “Uzmeš li ovaj plod, postat ćeš žena i baštiniti sve moćikoje ženstvo nosi. Krvarit ćeš s Mjesecom – postat ćeš ciklična,nikad stalna, uvijek u mijeni s mijenama Mjeseca. U tvome će se

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  44/232

  CRVENI MJESEC

  44

  tijelu probuditi moć stvaranja i uništenja, a svojom intuicijom obu-hvatit ćeš znanje unutarnjih misterija. Tvoj će život postati stazaizmeđu dvaju svjetova, unutarnjeg i vanjskog, sa zahtjevima koje ćepostavljati oba. Moraš prihvatiti i njegovatisve darove ženstva – akone prihvatiš, dar te može uništiti.” Zmija se odmota. “Taj poklonnije lako prihvatiti – koliko bi lakše bilo ostati dijete.”

  Eva zastane i zatim nagonski posegne i ubere plod. Čim je toučinila, guja je munjevito ugrize i, prije no što je stigla išta učiniti,spuzne niz njezino tijelo u trbuh. Osjetila je toplinu između nogu iodjednom se iz njezine rodnice poput vode izlije dûga pršteće ener-gije. Prelijevala se iz njezina tijela, dodirivala joj glavu, grlo, ruke stopala. U svom je umu čula jedan jedini ton, koji je vibrirao navišeiz njezinih stopala i punio joj cijelo tijelo zvukom. Osjećala je ener-giju kako se od nje širi uokolo, sve dodirujući, usklađujući je s kre-acijom. Uravnotežena, postala je središte energije i svijeta oko sebe.Podigla je ruke iznad glave i zavikala preplavljena užitkom, osloba-đajući energiju u svijet, šaljući je u spiralama naviše u obliku zvuka.

  S golemim je mirom osjećala energiju u sebi, uspavanu i mirnu,i uvidjela svoju sposobnost da je ponovno pokrene kad poželi. Nadnu svoga trbuha ugledala je smotanu zmiju.

  Okrenuvši se da ode od stabla, pored sebe ugleda MjesečevuGospu.

  “Sada si preuzela moći ženstva. Kad stekneš više iskustvas ciklusom, morat ćeš naći najbolji način korištenja tih energija usvome životu. No u toj potrazi nećeš biti sama – imaš unutarnjepratioce koji će te voditi i biti ti podrška tijekom razdoblja plodno-sti u tvojem životu. Još je mnogo toga što ćemo ti moje sestre i japokazati noćas, a što će ti pomoći da iskoristiš dar što si ga primila.Dodirni još jednom svoje stablo.”

  Eva nježno dodirne grančicu stabla. Kao da je dodir otključaoneka vrata, deblo drveta se raspukne i otvori otkrivajući grimiznuunutrašnjost. Ondje je stajala naga žena, sklopljenih očiju. Njezinacrvenkastosmeđa kovrčava kosa tvorila je kapilare u unutarnjem

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  45/232

  Buđenje

  45

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  46/232

  CRVENI MJESEC

  46

  tkivu stabla. Eva je osjetila da se stablo miče unutar nje da bi se sto-pilo s njezinom ženskom utrobom. U svom je umu osjetila korijenjedrveta dok ju je povezivalo s utrobom, i osjetila je Mjesec u svomeumu, kao i u granama drveta svoje utrobe. Plod u njezinoj rucipostupno je nestajao, ostavljajući je samu na mračnom proplanku.

  Pažnju joj je privukao bijeli bljesak – ispred nje je stajao velikibijeli zec. Blistanje njegova krzna osvijetlilo je proplanak mekomsrebrnastom svjetlošću. Tamne oči pune zvijezda i mudrosti zurilesu u Evu i ona primijeti ogrlicu s malim crvenim dragim kamenomoko njegova vrata. Zahvaljujući svjetlosti od zečeva krzna, Eva uvi-dje da proplanak više nije prazan: posvuda su bile životinje svih vrsta i nijemo su je promatrale. Izgubila je dah od njihove ljepote isnage – svaka je životinja odisala dostojanstvom i inteligencijom, asve su se bjelasale od one meke svjetlosti. Tamne su im oči iskrilepopustljivošću pa im Eva priđe bez straha, kao da ih već dugopoznaje. Među životinjama je zamijetila velikog, snažnog bika, div -ljeg konja oštre dlake, blistavog srebrnog jednoroga, bijelu golubicu,malenu zelenu zmiju i jednog prekrasnog leptira. Činilo se da većinaživotinja na sebi ima nekakav nakit ili nosi dar, ili neki predmet.Eva je znala da će joj, ako progovori, životinje odgovoriti. Zec jedoskakutao i bez straha sjeo između dviju lavica. Mogli su se osjetitiljubav i razumijevanje koji su povezivali sve životinje sa zecom, a onje posegnuo za Evom kako bi i nju uvukao u to društvo.

  “Ovo su Mjesečeve životinje”, reče zec glasom mekim i srebr-nastim poput njegova krzna. One donose tajne Mjeseca i poruke izunutarnjeg svijeta. One žive u tvojim snovima i u kraljevstvu čaro-lije gdje su divlje životinje koje govore vodiči do magičnih čudesa iizvora drevne mudrosti.”

  Iz visina se nečujno obruši sasvim bijela sova i sleti blizu Eve.Okrenuvši glavu prema Evi, gledala ju je očima koje su odražavalemudrost vremena.

  “One nude vodstvo i savjete, jer posjeduju instinktivno znanje otvome ciklusu. Donose dostojanstvo i sklad koji proizlaze iz života

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  47/232

  Buđenje

  47

  u dosluhu s vlastitom istinskom prirodom. Možda će ti neka odMjesečevih životinja u snovima najaviti ovulaciju ili krvarenje, ili ti donijeti snove s prizorima koji će te voditi kroz ciklus i pomoćiti da održiš svjesnost o vlastitom ritmu. Upamti takve snove i unesiih u svoj život na javi. Ove noći osobito – upamti svoje snove – jerživotinja koju sanjaš na početku svog prvog krvarenja može zadr-žati poseban odnos s tobom tijekom cijelog tvog života.”

  Evi se činilo kao da se zec smješkao dok je govorio. Zatim seokrenuo i veoma polako doskakutao do Eve pažljivo noseći neštou ustima. Ispustio je poklon pred Evina stopala i sjeo. Oduševilase ugledavši maleno bijelo jaje omotano svijetlocrvenom vrpcom.Kada ga je podigla, osjetila je golemu ljubav zbog koje je poželjelzbrinuti sve oko sebe.

  “To je tvoje prvo jajašce”, reče zec, “vrijeme tvoje ovulacije.Snaga i energije koje si osjećala kao djevica sada su sazrele u kval-

  tete majke. Nemoj potratiti te energije – u prošlosti su žene bile naglasu kao snažne i dinamične, jednako koliko i brižne i pokrovitelj-ske. Prilikom ovulacije energije su drugačije – prodube se i postanuizraz nečega onkraj tebe same. Tada postaješ svjesna vlastite dubljerazine i sposobnosti da voliš i skrbiš bez egoizma. U to vrijemetvoja stvaralačka žudnja odražava svijet oko tebe.”

  Spokoj koji je vladao na čistini prožeo je Evu i ona postade svje-

  sna punoga Mjeseca koji je blistao u njezinu umu i u utrobi, ali i nanoćnom nebu. Osjećala se usklađeno s Mjesecom i svojom okoli-nom, pa je osjetila snagu koja joj omogućuje da daje drugima, svje-sna svoje sposobnosti da hrani i uzdržava. Cijela njezina duša došlaje do punog izražaja blistajući kroz njezino srce, oči i ruke.

  “Pri ovakvoj Mjesečevoj svjetlosti mogla bi sanjati jaje ili Mjese-čeve životinje. Upamti takve snove i prepoznaj u njima najavu svojeovulacije.”

  Zec se okrenu i odskakuta malo, pa zastane kao da je pozivada ga prati. Oklijevajući trenutak, ona krene za njim. Mjesečeve

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  48/232

  CRVENI MJESEC

  48

  su životinje nestajale iz njezina vidokruga kako se tama vraćala naproplanak.

  Zec ju je vodio kroz šumu do livade okupane sunčevomsvjetlošću.

  Posvuda je mirisalo livadno cvijeće i sve je zvonilo od životneenergije. Hodajući kroz bilje koje joj je sezalo do koljena, zamijetida je cvijeće puno pčela i drugih kukaca. Ivančice su okretale svoje velike glave prema suncu, a divlji makovi poprskali livadu rubinskimcrvenilom. Zaustavila se i udisala životni eliksir koji ju je okruživao – željela je ostati i uživati u ljepoti.

  No, nestrpljivi zec požurivao ju je dalje prema travom obraslomhumku na sredini livade. Pri dnu humka nalazile su se bijele kamenestube koje su vodile pod zemlju. Stupivši prednjim šapama na prvustubu, zec se zaustavio. Eva se iz nekog razloga osjećala nelagodno,ali je unatoč svome nemiru krenula naniže stubama.

  Na dnu stubišta od trinaest stuba nalazila se u kamenu isklesanaarkada osvijetljena bakljom od rogoza zataknutom u držač na zidu.Po sredini prolaza visjela je lijepa zelena zavjesa s izvezenim sva-kovrsnim životinjama, pticama i biljkama. Na vrhu kamenog luka,okružena zamršenim uklesanim detaljima usklađenim s vezom nazavjesi, nalazila se malena kamena kupa. Eva je oprezno povuklazavjesu u stranu i zakoračila u slabo osvijetljenu kupolasto nadsvo-đenu prostoriju. U kružnoj sobi na kamenom podu crveni se tepihprotezao od Evinih nogu do uzdignutog podija na drugom krajusobe. Nasred podija nalazio se kameni tron s tamnocrvenim jastu-kom, a lijevo i desno od njega bila su još dva lučna prolaza zastrtajednostavnim crveno-crnim zavjesama. Dok je promatrala, jedna seod tih zavjesa pomakla i neka je žena stupila u sobu.

  Bila je visoka, tamne kose i očiju, oštrih crta lica, no ipak punih isenzualnih usana. Na sebi je imala dugačku rubinski crvenu haljinupripijenu oko grudi i bokova koja joj je do poda padala u velikimnaborima. Oko struka je visio pojas od zlatnoga veza, a dok jehodala, njezino se tijelo ritmički njihalo. Zračila je moći, seksualno-

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  49/232

  Buđenje

  49

  šću, gladi i tamom. Njezine su oči bljesnule obećanjem. Eva osjetinelagodu – ta ju je žena plašila i fascinirala istovremeno.

  “Dođi!” reče Crvena Gospa oštrim i zapovjednim tonom.Prišla je prolazu kroz koji je netom ušla u sobu, pridržala zavjesu ipokazala Evi da prođe. Unutra je bilo mračno. Eva je ušla i odmahse brzo okrenula oko sebe, ali nije se više nazirao ni trag svjetlostikoja je dopirala kroz zastrt prolaz. Strah koji je osjećala na početkuubrzo je zamijenio umor i onemoćalost – tama je bila topla i utješnapa Eva nije poželjela pokrenuti se i učiniti bilo što. Počela se ljutitišto ju je Crvena Gospa tako ostavila samu u mraku, no njezina jeljutnja brzo prerasla u uzrujanost i ozlojeđenost. Osjetila je vrućinuu licu i stezanje mišića u tijelu.

  Prostor oko nje veoma se polako rasvjetljavao, sve dok nije biookupan oštrom, blještavom svjetlošću. Crvena Gospa stajala jeispred nje i držala ogledalo u kojem se Eva mogla cijela ogledati.

  “Gdje si dosad? Čekala sam te!” otresla se Eva, no smjesta jojpostane žao što je bila gruba i naprasita.

  Crvena Gospa pogleda je u oči i zadrži pogled, činilo se, cijelu vječnost.

  “Vidi”, reče, i pokaza u zrcalo. Eva pristupi da bolje vidi i ugledanagi odraz sebe. Zbunjena, pomno je promotrila odraz – iako nijebilo sumnje da je njezin, nešto nije bilo u redu. Kosa joj je bila obje-šena i masna, lice u aknama, a grudi i trbuh bili su natečeni i bolniDok je gledala, počela je osjećati vrtoglavicu – glava ju je boljelaosjećala se tako jadno da su se suze slijevale niz njezine obraze te jlice sakrila rukama.

  “Što mi se dogodilo?” jecala je. “Izgledam užasno. Mrzim se!”Glas Crvene Gospe probio se kroz njezino samosažaljenje.“Pogledaj ponovno”, rekla je oštro, “ovaj put očima svog unutar-

  njeg ‘ja’.” Svjetlo se ublažilo i Eva je oklijevajući podigla glavu. Pprigušenim svjetlom vidjela je svoje grudi sjajne i oble poput punogMjeseca, svoj trbuh zaobljen poput zemljinih bregova čineći jojtijelo senzualnim od oblina ženstva. Opipala je svoje tijelo rukama

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  50/232

  CRVENI MJESEC

  50

  ne odbacujući ga, nego osvještavajući promjene na njemu. Prisjetilase likova drevnih božica koje je vidjela – punih grudi i zaobljenihtrbuha – i osjetila kako je preplavljuje prihvaćanje takvog oblika. Uodrazu u ogledalu njezina je kosa zasjala zdravljem, a koža postalablistava. “Pogledaj u svoju utrobu”, blago reče Crvena Gospa.

  Eva je u ogledalu mogla vidjeti Stablo utrobe u svom trbuhu.Bilo je nabreklo i crveno. Pulsiralo je energijom usred vodene kugle.Osjećala je kako je energija povlači prema unutra i u jednom je trenuupala u svoje središte.

  Tama oko nje tekla je poput vode, kao da tone u mračne dubinejezera. Iznad nje zelena se svjetlost lomila kroz tminu, a ispodtamno crveno-crno praiskonsko blato. Tonula je polako u mulj svedok je njegova crvena tama nije prekrila. Jedan je udisaj te tame biodovoljan da moćna snaga preplavi njezino tijelo tjerajući je da pleše,a svaki njezin pokret stvarao je crvene i crne vrtloge oko nje. Osje-ćala je tminu u sebi kao da je uronjena u kaos i primordijalnu tvar,koja je sav život porodila i u koju se sav život vraća.

  Nazrela je u tmini proplamsaj svjetlosti – srp rastućeg Mjesecaprobijao se kroz mrak. No, posegnula je za njim i otkrila da to nijeMjesec, već rogovi na bikovskoj lubanji.

  Držeći rog kao bodež, Eva se vrtoglavo okretala uokolo u tami,krećući se u svom ritmu, dosežući vlastiti krešendo pokreta. Ener-gija se kovitlala oko nje u posvemašnjem obilju i mogla je vidjeti nitienergije koje se vijugavo šire iz njezine utrobe i odmataju u tamupoput crvenih zmija. Zabacivši glavu unatrag, kosa joj je vijorila,ona je vriskala u oduševljenju. Snaga je bila sirova i divlja – Eva jebila Razaračica, Gutačica. Ogrlica od lubanja njihala joj se oko vratai pojas od odrezanih ruku oko struka. U svome je plesu odsijecalastaro, nemilosrdno namećući promjenu i stalnost tijeka vremena.

  Odjednom, odjekujući fluidom kao bubanj, začula se jedna riječ- naredba: “Izlazi!” Neočekivano i neobično okretno Eva se progu-rala naviše kroz tamu prema zelenim sjenama. Izranjajući iz vode,našla se u velikoj crnoj pećini. Na sredini pećine uzdizao se visoko

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  51/232

  Buđenje

  51

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  52/232

  CRVENI MJESEC

  52

  iznad nje golem kip božice grubo isklesan iz crnog granita i polirando sjaja. Božica je stajala bedara ukopanih u tlo pećine i ispruženihruku – jedne pružene nadolje prema Evi, a druge okrenute visoko utamu iznad kipa. Eva se uspela iz jezera i približila nekoliko korakaprema božici. Odozdo je uspijevala razaznati da su oči kipa zatvo-rene i da mu čelo krasi crni dragi kamen.

  “Predi!” Riječ je odzvanjala od stijena u Evino tijelo. Iznenadaje dragi kamen na božičinu čelu planuo svjetlom, a zvjezdane nitiiskočile su iz kamenih prstiju. Te su niti doticale i povezivalesve ,a sada su sve povezivale ponovno – kroz Evu, uključujući i nju umrežu. Pod njezinim je nogama damarao puls energije iz jezera.Uhvaćena između dva toka energije, Eva je podigla ruke i oslobo-dila vatru iz prstiju. Sada nesputana, energija je jurnula uobličivši seu zvjezdanu nit koju je Eva isprela oko sebe. Sjedinjena s božicom,usmjerila je energiju u stvaranje svjesnim umom usmjeravajući tok,ali ne upravljajući oblikom. Uvidjela je da su moć razaranja i stvara-nja ista sila, i znala je da u sebi ima sposobnost za oboje. Zahvalju-jući novoj jasnoći viđenja, mogla jevidjeti kako je sve u univerzumupovezano i znala je da usmjerujući energiju u materijalni svijet,može tkati niti proricanja, magije, umjetnosti i ljubavi. Uravnoteže-nih energija stajala je u čudu, zureći naviše u galaksije i zvijezde kojesu sjale pod svodom pećine.

  U zidu pećine otvorio se prolaz i neka tamna prilika koja seocrtavala u vanjskoj svjetlosti tiho ju je dozivala. Dok je Eva prila-zila preko pećine prolazu, hodala je dostojanstveno, odmjerenošćui lakoćom osobe koja poznaje sebe, koja je sebe prihvatila i koja jesposobna preuzeti odgovornost za svoju moć. Koračala je samou- vjereno, svjesna skrivene strane života u svijetu oko sebe.

  Prošavši kroz zastrt prolaz, Eva je ugledala dugačku drvenu dvo-ranu osvijetljenu sjajnom vatrom na sredini prostora. Pored vatrena drvenom tronu sjedila je žena prekrivena crvenim velom. Kroz veo je Eva uspijevala nazreti obrise ženina lika. Imala je dugu crnukosu upletenu u pletenice na kraju kojih su visjele malene zlatne

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  53/232

  Buđenje

  53

  jabuke. Koža joj je bila porculanski bijela, a usnice tamnocrveneObris njezinih ruku sklopljenih na krilu pokazivao je da su duge iprofinjene.

  “Dobrodošla, Šetačice među Svjetovima”, reče Gospa. Evi seučinilo da u njezinom glasu čuje šuštanje jesenskoga lišća.

  “Ja sam Suverenost.” Gospa pruži svoje ruke pod velom u znakdobrodošlice.

  “Vidim da nosiš auru crvenoga vela. Dobrodošla, kćeri-sveće-nice.” Eva je uvidjela magičnost te žene i pomislila da bi zapravotrebala biti u dvorcu s blistavim tornjevima, a ne u praznoj drvenojdvorani.

  “Pogledaj oko sebe moju zemlju.” Eva protegnu svoju svijest i vidje krajolik unutar prostorije. Niti svjetlosti koje su izvirale odasvud ispreplitanjem su tvorile krajolik. Eva zakorači naprijed i zami-jeti kako njezini pokreti remete tijek bijeloga tkanja koje ju je obu

  hvatilo poput suknje. Dok je hodala prema vatri, svaki je pokretnjezinih bokova mijenjao oblik koji su tvorile niti oko nje. Krajolikse promijenio i mogla je namirisati zimu. Iz zimske tmine vidjela jkako izvire svjetlost proljeća i mogla je osjetiti ritmičan tijek godiš-njih doba kroz svoje tijelo.

  Eva posegnu u svoju nutrinu do središta stvaralačkih energijas namjerom da ih podigne kroz tijelo. Kad je energija dospjela do

  njezinih prstiju, zadržala ju je ondje pod nadzorom, svjesna ciklič-nih promjena u svome tijelu i krajoliku, spremna tkati svoje tkanje uoba svijeta oko sebe. Gospa ustane i priđe Evi, a niti krajolika izvi-rale su iz njezina tijela i kovitlale se natrag njoj ususret. Sve drugžene i božice koje je bila susrela bile su više od Eve, no sada jebrzo postala svjesna da je ova Gospa otprilike njezine visine. Iakomalena, Gospa je zračila veličanstvenošću zbog koje se Evi činiloda je vilinska kraljica. Gospa je držala pojas od najfinije zelenesvile, bogato izvezen srebrnim mogranjima i zlatnim kukuruzom, i vezala ga oko Evinih bokova.

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  54/232

  CRVENI MJESEC

  54

  “Sada si moja predstavnica”, kazala je. “Imaš moć viđenja obasvijeta, unutarnjeg i vanjskog. Imaš magiju kojom možeš stvarati šarei valove u tkanju oba svijeta. Znaš dodirnuti mrežu proročanstava,inicijacije i života samog. To je dar za tebe od krvarećeg Mjeseca.Instinktivno poznaješ oba svijeta i u mračnim vremenima možešprelaziti iz jednog u drugi i posredovati njihovim energijama.

  Suvremena žena hoda svijetom znanosti i tehnologije, jednakokao i svijetom prirode i intuicije. Ti svjetovi nisu isključivi, oni semeđusobno prožimaju. Oba su svijeta za ženu podjednako stvarnii ona ima moć uravnotežiti ih protokom svjesnosti iz jednoga udrugi. Upravo zbog te sposobnosti sve su žene mudre, sve su ženesvećenice.

  Žena koja je svjesna svoga ciklusa mora mu biti vjerna, ali ona jetakođer odgovorna za upotrebu svojih energija, njihov izraz i utje-caj na druge. Odgovornost ne znači da ona ne treba koristiti svoje

  sposobnosti, nego da se ne smije skrivati iza svoga menstrualnogciklusa ili ga koristiti kao izgovor. Odgovornost koju donosi ovajdar je velika – odgovornost spram sebe same, drugih žena, zajed-nice, prirode i budućih generacija.”

  Suverenost podignu ruke u znak blagoslova.“Pleši svoje šare, tkaj svoje čarolije, piši svoje pjesme, ispjevaj

  svoje priče, naslikaj svoju ljepotu, rodi svoju djecu.”

  Evu je obuzela ljubav spram Gospe, ljubav prema Zemlji, i suzesu joj potekle niz obraze. Kako je koja svjetlucava kap pala na tlo,nastao bi po jedan bijeli cvijet.

  Prizor krajolika i dvorane postupno je nestajao, ostavljajući jejoš jednom u tami. Iznenada se zastor otvori još jednom i na ulazuu kupolastu sobu ugleda Crvenu Gospu. Ušavši u prostoriju, Evase našla na suprotnoj strani podija od one na kojoj je bila prilikomprvog ulaska. Promatrajući Crvenu Gospu, nije se više osjećalaugroženo njezinom senzualnošću, ni skrivenom tamom u njezinimočima. Gospa se nasmiješila Evinoj spoznaji.

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  55/232

  Buđenje

  55

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  56/232

  CRVENI MJESEC

  56

  “Prihvatila si sebe onakvu kakva jesi, ali sada trebaš biti vjernasvojoj prirodi, a to nije uvijek lako. Vrijeme Mjeseca u opadanju vri-jeme je kada valja štedjeti tjelesnu energiju, no to je također vrijeme velike seksualne i kreativne energije. Možda ćeš se zateći kako govo-riš sve što ti je na umu, nesposobna prihvatiti svjetovno ili rutinu sjednakom popustljivošću kakvu pokazuješ u drugo vrijeme mjeseca. To je dar istine, ali je moguće da se pokrene iz ljutnje ili ojađeno-sti, zbog uskraćivanja mogućnosti da budeš vjerna svojoj prirodi uto doba. Zbog toga bijesa tvoje energije mogu postati destruktivne – mogu nanijeti bol i tebi i drugima, umjesto da ih se kanalizira iusmjerava u konstruktivne i kreativne svrhe.

  Destruktivnu prirodu žene prepoznavalo se i u prošlosti, ali seprihvaćala kao dio njezine kreativne prirode. Žena daje, ali tako-đer uzima. Ona je stalna, ali i razlomljena na zasebne cikluse. Onastvara novo, ali također uništava staro. Svoje destruktivne energijekoristi mudro i nikada nemoj zaboraviti da destrukcija i kreacijanisu odvojene. Nakon što si postala svjesna svojega ciklusa i pri-rode svojih energija, ti snosiš odgovornost za svoja djela. Mnogoje lakše okrivljivati tijelo i odvojiti um od njega, nego djelovati uskladu s ritmom i promijeniti svoj život prema njemu.”

  Crvena Gospa uspela se trima stubama na podij.“Ti si žena. Jaka si upravo zato što si nestalna, jer ritam pro-

  mjene je ritam univerzuma.”Kad je Crvena Gospa sjela na kameni tron, njezin se izgled pro-

  mijenio – koža je postala blijeda, kosa svijetla, crte lica su se ubla-žile, a crvena haljina postala je blijedoplava. Pomalo iznenađena,Eva je gledala u poznati lik Mjesečeve Gospe.

  “Da”, reče Mjesečeva Gospa kao odgovor na Evino neizgovo-reno pitanje, “mi smo jedna te ista, ali u drugo vrijeme. Tijekommjeseca ja sam jednim dijelom Mjesečeva Gospa, a dijelom CrvenaGospa – a samo tijekom prekretnica, menstruacije i ovulacije, jasam u potpunosti jedna ili druga.”

  Ustala je, spustila se stubama i pokazala Evi da sjedne na tron.

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  57/232

  Buđenje

  57

  “Nemoj se bojati”, bodrila ju je.Oklijevajući, Eva se uspela stubama i sjela na crveni jastuk.

  Napeta usprkos stečenoj svjesnosti i razumijevanju, sjedila je uko-čena i uspravna, ne skidajući pogleda s Mjesečeve Gospe. Zamije-tila je kako se njezina tunika sasvim bijele boje postupno mijenjaNjezin je rub naočigled postao nježno ružičast, zatim je dobio punurubinskocrvenu boju, a grimiz se širio naviše sve dok nije prekriocijelu tuniku. Za nekoliko sekundi Evina je tunika bila krvavocr- vena. Odjednom, osjetivši se odvojenom, više nije poklanjala pažnjuprostoriji i svojoj neposrednoj okolini. Duboko u tami u kojoj seosjećala dobrodošlo opipavala je mrežu niti koje su je povezivale s velikom crnom božicom. Činilo joj se da u svojim dubinama čujeglas:

  “Ja sam ono nevidljivo u svemu. Ja sam potencijal, tama u utrobiprije ponovnog rođenja.”

  Kada joj se vratila svjesnost o svijetu koji je okruživao, Mjese-čeva Gospa je stajala do nje. Potreba da ostane i žudnja da se nepokrene bila je jaka. Mjesečeva Gospa pomogla joj je da ustane, noona koja ju je otpratila niz stube i do malene niše u zidu bila jeCrvena Gospa. Eva se uspela na ležaj prekriven mekim, debelimkrznima i ležala tiho dok su svjetla slabjela, a ona polako gubilasposobnost govora i daljnjeg promišljanja. Crvena Gospa pokrila juje životinjskom kožom.

  “Ostatak ove noći spavaj tu zaštićena u zemljinom trbuhu.Upamti svoje snove i nemoj zaboraviti one koje si upoznala.”

  Prignula se i poljubila Evu. Ostala ju je promatrati sve dok seEvine oči nisu sklopile i cijeli se prizor rastočio u tamu. U toplinisna Eva se smiješila dok je slušala sve tiši odjek glasa: “Upamtiupamti.”

  Sunčeva se svjetlost kroz prozor spavaće sobe razlila po Evinulicu i nježnim je poljupcem probudila. Bila je opuštena i bezbrižnaostala je mirno ležati ispod pokrivača, priželjkujući da može takoostati cijeli dan. Odnekud iz njezine nutrine procvaše u umu, koji se

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  58/232

  CRVENI MJESEC

  58

  budio, snovi iz protekle noći. Ljudi, bića koja je susrela i mjesta kojaje vidjela, koji su se u snu činili tako jasni i stvarni, na dnevnoj susvjetlosti bili nejasni i daleki. No, ipak, Eva je zadržala dojam mira irazumijevanja i trag obećanja koje se trebalo uskoro ispuniti.

  Poznati zvukovi tijekom buđenja ostatka obitelji natjerali su je dase promeškolji pa je zijevajući i protežući se u krevetu, sjela. Pokre-nuvši se, osjetila je neudobnu toplu vlažnost između nogu. Brzozgrabivši par maramica s noćnog ormarića, tutnula ih je u vlažnosti prinijela očima – bile su umrljane svijetlocrvenom svježom krvi.U taj je čas njezina majka ušla u sobu i ugledala okrvavljene rupčićeu njezinoj ruci. Eva je brzo objasnila uplašenoj majci odakle krv. Stračkom naslade u očima Evina je majka nestala iz sobe na trenutaki vratila se noseći nekoliko uložaka, pružajući ih začuđenoj Evi.

  “Znala sam da je vrijeme blizu”, reče majka. Nasmiješila se isjela do nje na rub kreveta. Privukla ju je k sebi i zagrlila puna lju-bavi, sa suzama u očima. “Moje dijete postaje žena”, prošaputala je.

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  59/232

  59

  Poglavlje 3.

  Mjesečeva sjena

  Pričanje priča i basni, kako bi poslužile kao medij za pružanje vod-stva, mudrosti i znanja, uistinu je prastara tradicija većine kulturaMnoge su kulture veoma poštovale svoje pripovjedače jer su uprav -ljali moćima mitova, odnosno imali su sposobnost otvoriti slušate-ljevu intuitivnu svjesnost o dubokim istinama i omogućiti mu da sepoistovjeti s ritmovima i energijama univerzuma.

  Sve donedavno samo je imućnima i povlaštenima u društvubilo dostupno obrazovanje pa su mnogi bili nepismeni, a u mno-gim je dijelovima svijeta to još uvijek tako. U mnogim takvim druš-tvima, čija je predaja bila usmena, znanje, mudrost i pouke preno-sile su se između plemena i iz naraštaja u naraštaj pričanjem pričakoje su članove zajednica poučavale o ustroju univerzuma i prirodinjegovih sila, o bogovima i božicama koji su utjecali na živote ljudo ritmovima zemlje i čovjekovu mjestu u svijetu. Pripovjedači sugovorili kroz slike i simbole koji bi se rađali u umu slušatelja i osta-jali prisutni u podsvijesti, te bi se zatim proželi sa svakodnevnomsviješću.

  Djelatni element u pripovijestima uobičajeno je arhetip ili tipi-čan lik – univerzalna slika koja odražava određene istine na kojeljudi odgovaraju na dubokoj unutarnjoj razini. Pa i danas se suvre-meni mediji pripovijedajući priče, koriste arhetipovima u filmo- vima, knjigama i predstavama, kako u onima za odrasle, tako i zadjecu. Filmovi strave prikazuju čulnu ženu povezanu sa smrću ili

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  60/232

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  61/232

 • 8/19/2019 Crveni Mjesec NOVO

  62/232

  CRVENI MJESEC

  62

  sečevih mijena, ciklus godišnjih doba povezuju i s mjesečnim žen-skim ciklusom. Tumačenja ženske tajanstvenosti na osnovi suvre-menih motrišta često izostavljaju značenje i iskustvo menstrualnogciklusa. Mitovi i legende su i izvorno izražavali izvanjske ritmove iživotne sile, ali također i unutarnje ritmove i energije kakve iskusežene tijekom menstrualnog razdoblja svog života. Ženino osobnoosnovno razumijevanje Mjeseca, Zemlje i božanstvenosti životatoliko je bilo prožeto tim ritmovima da bi spomenuti suvremeniprevid – za koji su prvenstveno zaslužne kulturalno nametnutezabrane spominjanja – za ženu iz prošlosti bio sasvim nezami-sliv. Svaki od arhetipova Djevice, Majke, Čarobnice i Vještice nudimogućnost razumijevanja istinske prirode žene i ističe potrebu dažene svoju prirodu i osvijeste.

  Pripovijesti koje otkrivaju to poznavanje ženskosti nisu samoone koje su očito povezane s drevnim religijama, već i one koje seprenose kao priče za djecu. Upravo su bajke vrelo drevnoga sim-bolizma i mudrosti koji potječu iz ranih društava koja su koristilausmenu predaju.

  Izrazito je korisno podrobnije razmotriti neke od prizora i arhe-tipova koji se pojavljuju uBuđenju , kao i njihove tradicionalne kori-jene i podrijetlo.

  DVOJNA ŽENKAU mnogim se pripovijestima žene predočavalo dvojako: pozitivnokao čedne djevice i dobre majke ili pak negativno kao razorneružne vještice i zle lijepe čarobnice. Ovisno o tome kako ulogužene doživljava dominantno muško društvo, izvorno značenjepriče često je toliko iskrivljeno da ga se ne može više ni prepozn