crtice iz poslanikovog zivota

Download Crtice Iz Poslanikovog Zivota

Post on 09-Apr-2018

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/8/2019 Crtice Iz Poslanikovog Zivota

  1/5

  MIR I BLAGOSLOVI BOIJI NEKA SU S TOBOM, ALLAHOV POSLANIE!

  Roendan posljednjeg Boijeg poslanika Muhammeda, a.s., je dan evociranja uspomena

  na Vjerovjesnika, a.s., prisjeanja na detalje iz njegovog ivota i traenja podsticaja za

  prevazilaenje jadnog stanja u kojem se Poslanikov umet danas nalazi. Vjerovjesnikov, a.s.,

  ivotni put nepresuna je inspiracija svim muslimanima irom svijeta. Ljubav prema

  Muhammedu, a.s., i nain ispoljavanja te ljubavi mjerilo je vrednovanja snage vjerovanja

  muslimana. Svima je poznat hadis u kojem Boiji Poslanik, a.s., kae: Tako mi Onoga u ijoj

  ruci je moja dua, niko od vas nee biti pravi vjernik sve dok mu ja ne budem drai od njegovog

  imetka, njegove djece, svih ljudi, pa ak i od samoga njega.1 Meutim, ta to znai u stvarnom

  ivotu? Da li su dananje generacije muslimana blizu toga ili se samo zavaravaju i lano nadaju

  pokazat e primjeri nesebine ljubavi koju su prema Poslaniku, a.s, ispoljili asni ashabi.Pogledajmo kako su ashabi voljeli svoga Poslanika, a.s., i kako su za njega rtvovali svoje imetke,

  ivote i porodice. To je ogledalo imana svim muslimanima. Bez zavaravanja i lanog hvalisanja

  jasno pokazuje stepen svakog vjernika u odnosu na ashabe drugove plemenitog Poslanika, a.s.

  SAMO NEKA JE VJEROVJESNIK, A.S., IV!

  Poslije bitke na Uhudu 625. godine stie glas u Medinu da je mnogo muslimana izginulo,pa ak i Muhammed, a.s. Kada su ranjenici poeli pristizati, van Medine izae mnogo majki,

  sestara i ena da se raspitaju za svoje najblie i za svoju brau u islamu. Tako jedna muslimanka

  zaustavi ranjenog poznanika i upita ga:

  - Ide li mi otac? -

  - Poginuo je. -

  - Ide li mi mu.

  - I on je poginuo. - A ta mi je bilo sa sinom, grdna rano moja?

  - I on je poginuo branei Muhammeda, a.s.

  - A ta je bilo s Allahovim Poslanikom.

  - On je iv!

  - Hvala Allahu kada je Poslanik, a.s., ostao iv. Lake u podnijeti svu nesreu koja me je

  zadesila ree ova iskrena vjernica.2

 • 8/8/2019 Crtice Iz Poslanikovog Zivota

  2/5

  KADA SU NJIH DVOJICA BILI U PEINI3

  Poslanik, a.s., je, kao to je poznato, uinio Hidru sa svojim prijateljem Ebu Bekrom.

  Murici su ih proganjali s ciljem da ih pronau i ubiju. Bjeei pred njima, njih dvojica stigoe

  do ulaza u peinu Sevr. Vjerni Ebu Bekr ue prvi, oisti peinu i vlastitim ogrtaem zaepi

  zmijske rupe. Nakon toga pozva Poslanika, a.s. Ebu Bekrov ogrta nije bio dovoljan da bi se

  zaepile sve rupe, tako da je posljednju zaepio vlastitim stopalom. U tu petu ugrizla ga je zmija.

  Budui da je bio umoran, Poslanik, a.s., je zaspao prijatelju na krilu. Ebu Bekr se ne pomae

  unato bolu, ali suze koje su mu tekle niz obraze probudie Poslanika. Saznavi ta se dogodilo,

  Poslanik, a.s., potra svojom mubarek rukom po rani i bola nestade.4 Iako je znao da je ubod

  smrtonosan, Ebu Bekr nije elio da probudi Poslanika, a.s., koji je umoran spavao na njegovom

  krilu. Halalio je vlastiti ivot da bi se Vjerovjesnik, a.s., odmorio.

  O ENSARIJE, DA LI STE ZADOVOLJNI DA SE POSLANIK, A.S., VRATI S VAMA U

  MEDINU

  Nakon bitke na Hunejnu muslimani su zaplijenili i zarobili est hiljada zarobljenika, dvadeset

  i etiri hiljade deva, vie od etrdeset hiljada ovaca i etiri hiljade oka srebra. Vjerovjesnik, a.s.,

  dijelio je plijen poslije bitke za Taif. Iz politikih razloga veliki dio ratnog plijena podijelio jeljudima koji su tek primili islam. Posebno je naklonjen bio prema kurejevikim prvacima. Tako

  je Safvan ibn Umejje dobio tristo deva. Prilikom dijeljenja ratnog plijena ensarije nisu dobile nita

  i to im je teko palo. Za vrijeme bitke oni su stalno bili uz Poslnika, a on je plijen dijelo onima

  koji su na Hunejnu bjeali s bojnog polja. Sad ibn Ubade, r.a., otiao je Poslaniku, a.s., i rekao:

  - O Poslanie, neke ensarije su se naljutile i rasrdile zbog takvog naina raspodjele ratnog

  plijena. Dao si svome narodu, pa si dao velike dijelove plijena arapskim plemenima, a u

  svemu tome nigdje nije bilo ensarija. - A ta si ti dobio Sade? upita Poslanik

  - Ni ja nita nisam dobio odgovori Sad.

  - Pozovi ensarije u ovaj ograeni prostor ree Vjerovjesnik, a.s.,

  Kada su se ensarije sakupile na odreenom mjestu, Muhammed, a.s., je doao, stao pred njih i

  rekao: Zar vam je teko, o ensarije, zbog toga to sam podijelio neto od ovoga svijeta, da bi

  odreene ljude u islam pridobio, a vas sam ostavio i predao vaem islamu? O ensarije, da li ste

  zadovoljni da, kada se ljudi raziu sa svojim ovcama i devama, se vratite u Medinu sa svojimPoslanikom? Tako mi Stvoritelja, da nije Hidre, i ja bih bio jedan od ensarija. Kad bi svi ljudi

 • 8/8/2019 Crtice Iz Poslanikovog Zivota

  3/5

  ensarijama, sinovima ensarija i sinovima sinova ensarija. Ensarije se rasplakae. Suze su lile niz

  njihove obraze i kvasile njihove brade. Suznim glasom rekoe: Zadovoljni smo Allahovim

  Poslanikom. Zadovoljni smo njegovom raspodjelom.5

  MUHAMMED JE SAMO POSLANIK6

  Kada je Poslanik, a.s., preselio na ahiret, nastala je pometnja meu ashabima. Omer, r.a.,

  izbezumljen od boli govorio je: Munafici govore da je Poslanik, a.s., umro. Neka znaju da on

  nije umro. Nakon toga doe Ebu Bekr, r.a, koji ree: Sjedi Omere. On to odbi. Ljudi prioe

  Ebu Bekru zaobilazei Omera. Ebu Bekr ree: Kaem vam, ko je oboavao Muhammeda,

  Muhammed, a.s., je mrtav, a ko oboava Allaha, Allah, d.., je iv. On ne umire. Uzvieni Allah,

  d.., kae: Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro, iliubijen bio, zar biste se vi nazad vratili?7 Ibn Abas, r.a., ree: Tako mi Allaha, ljudi kao da nisu

  znali da je ovaj ajet objavljen dok ga Ebu Bekr nije prouio. Ljudi poee uiti ovaj ajet, pa nisi

  mogao nikoga vidjeti da ga ne ui.8 Enes, r.a., kae: Ne sjeam se da sam doivio ljepi, svjetliji

  i radosniji dan od onog kada je Resulullah, a.s., uao u Medinu, i ne sjeam se runijeg, tamnijeg i

  tunijeg dana od onoga u kojem je Poslanik, a.s., preselio na ahiret.9

  SAMO S TOBOM, ALLAHOV POSLANIE

  Rebia ibn Kab, r.a., kae: Noio sam, jedne noi, kod Vjerovjesnika, a.s., donosei mu

  vodu za abdest i inei mu druge usluge, pa mi on ree: Trai od mene ta hoe. Rekoh: elim

  da budem s tobom u Dennetu. On ree: A osim toga? Rekoh: Samo to. On ree: Pomozi me

  u tome estim padanjem na seddu Allahu, d..10

  TALHIN DAN

  Za vrijeme bitke na Uhudu murici su estoko navaljivali na muslimane, a posebno na

  grupu koja je titila Vjerovjesnik, a.s. Zbog siline bitke veina ashaba udaljila se od Muhammeda,

  a.s., kojeg je titilo dvanaest ljudi. Meu njima je bio i Talha. Ashabi koji su titili Poslanika, a.s.,

  padali su jedan za drugim kao ehidi. Uz Vjerovjesnika je ostao samo Talha. Kada su doli do

  jedne stijene, Resulullah, a.s., htio je da se popne na nju, tako da murici ne mogu doi do njega,

  ali nije mogao zbog teine oklopa na njemu. Talha se sageo i svoja plea podmetnuoPoslanikovim stopalima i tako se dizao dok Boiji Poslanik, a.s., nije preao na stijenu.

 • 8/8/2019 Crtice Iz Poslanikovog Zivota

  4/5

  Poslanika, pripremajui strijelu da ga ubije. Talha je opazio namjeru ovog idolopoklonika i kada

  je ovaj odapeo strijelu, on je postavio svoju ruku i tako je zaustavio. Strijela mu je odsjekla prst i

  paralizovala aku. Uprkos estokom bolu, borio se protiv murika dok ih nije omeo i udaljio od

  Allahovog Poslanika, a.s. Talaha je titei svog Poslanika na Uhudu zadobio sedamdeset i

  nekoliko rana.11

  NEPOKOLEBLJIVI HUBEJB

  Hubejba su na prevaru zarobila nevjernika plemena koja su ga predala Kurejijama. Kada

  su ga se domogli, Kurejije su ga poeli muiti, jer je Hubejb ubio neke murike prvake na

  Bedru. Izvedoe ga jednog dana i odluie da ga razapnu. Prije nego to su ga razapeli, zatraio je

  da ga puste da klanja dva rekata. Kada je zavrio s namazom rekao je: Tako mi Allaha, da neete

  rei da se plaim smrti, klanjao bih jo koji rekat. Dok su ga vezali da ga razapnu, Ebu Sufijan gaupita: Da li bi te veselilo da je Muhammed kod nas umjesto tebe, a da tebe pustimo kui?

  Hubejb odgovori: Ne, tako mi Allaha, ne bi me veselilo da sam ja kod svoje porodice, a da je

  Muhammed na mom mjestu, pa da ga makar i trn ubode. Kurejije ga potom razapee na kri.12

  Navedeni primjeri dovoljan su pokazatelj nezmjerne ljubavi koju su ashabi osjeali prema

  Allahovom Poslaniku, a.s. Ko eli da zna kakav je njegov stepen ljubavi prema Muhammedu, a.s.,

  neka pogleda ove i sline primjere, pa e na osnovu njih moi donjeti objektivan sud.

  Molimo Allaha da nas na Sudnjem danu napoji s Poslanikovog vrela i da nas u Dennetuudrui s njim i njegovim plemenitim ashabima. Amin.

  Es selamu alejke ejjuhen nebijju ve rahmetullahi ve berekatuhu.

 • 8/8/2019 Crtice Iz Poslanikovog Zivota

  5/5

  1 El-Buhari2 Sefijjurrahman el-Mubarekfuri,Zapeeeni dennetski napitak, Travnik, str. 311.3Et-Tevbe, 40.4 Muhammed Hamidullah, Muhammed, a.s., ivot, Sarajevo, 1983. god., str. 153.5 Sefijjurrahman el-Mubarekfuri,Zapeeeni dennetski napitak, Travnik, str.480-481.6

  Ali Imran, 144.7Ali Imran, 144.8 Sefijjurrahman el-Mubarekfuri,Zapeeeni dennetski napitak, Travnik, str.538.9 Sefijjurrahman el-Mubarekfuri,Zapeeeni dennetski napitak, Travnik, str.537.10 Muslim11Hilmi Ali aban,Ashabi Allahovog Poslanika, Sarajevo, 2001. god., str. 179.12Sefijjurrahman el-Mubarekfuri,Zapeeeni dennetski napitak, Travnik, str.322.