crnogorski glasnik 66

Click here to load reader

Post on 25-Mar-2016

227 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GODINA XI. _ BROJ 66. _ STUDENI-PROSINAC / NOVEMBAR-DECEMBAR _ 2010. Glasilo Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i VijeÊa crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba Crnogorski glasnik - Broj 66. - 2010. Strana 1

TRANSCRIPT

 • C r n o g o r s k i g l a s n i k - B r o j 6 6 . - 2 0 1 0 . Strana 1

  GODINA XI. _ BROJ 66. _ STUDENI-PROSINAC / NOVEMBAR-DECEMBAR _ 2010.

  Glasilo Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i Vijea crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba

  PETNAEST GODINA ZAJEDNICE CRNOGORACA RIJEKE

  DVADESET GODINA DRUTVA MONTENEGRO ZAGREB

 • Strana 2 C r n o g o r s k i g l a s n i k - B r o j 6 6 . - 2 0 1 0 . C r n o g o r s k i g l a s n i k - B r o j 6 6 . - 2 0 1 0 . Strana 3

  Svrha jubilej i o njojzi besjeda

  U godini koja je na izmaku obiljeili smo dvije velike obljetnice: 100 godina od proglaenja Kraljevine Crne Gore i 180 godina od smrti Svetog Petra Cetinjskog, proslavili smo dvadesetu godinjicu osnivanja i djelovanja Drutva Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Montenegro Zagreb i petnaest godina rada Nacionalne zajednice Crnogoraca Rijeka, sjetili smo se i desete godinjice Pjevakog zbora Montenegro, te na najljepi nain predstavljanjem knjige Pokret za nezavisnu evropsku Crnu Goru obiljeili petu godinjicu velianstvenog skupa podrke ideji obnove crnogorske nezavisnosti odranog 2. decembra 2005. godine u prepunoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu, dajui tom promocijom i na doprinos da se ne zaboravi istina o Pokretu.

  U pola glasa davno prepriavana priica o pronaenom djeaku koji nije znao ni kako se zove, ni ko su mu roditelji, ni gdje ivi, ali je na pitanje koja je godina ne trepnuvi odgovorio: Jubilejnaja! sigurno nije bila uzrokom propasti prve zemlje naunog socijalizma, ali ipak dobro kazuje to se desi kad neto postane samo sebi cilj. Sreom, nai jubileji imaju i poruke i pouke, a posebno bi trebalo izdvojiti ono to je na pomenutoj promociji poruio Branko Lukovac, nekadanji koordinator Pokreta i prvi ambasador Crne Gore u Hrvatskoj: Nema nikakve sumnje da je obnova nezavisnosti Crne Gore, na demokratski, miran nain ... jedan od najveih dogaaja i uspjeha u savremenoj istoriji Crne Gore. No, na tom skupu smo uli i valjanu pouku. Naime, onoga ko se sjea rijei prof. dr. Radovana Radonjia (izgovorenih 2008. godine u Crnogorskom domu u Zagrebu) da se i danas pitamo kako se moglo desiti da je Crna Gora tako nezaustavljivo koraala ka svom ukidanju u prvim decenijama 20. vijeka?, onoga ko je proitao potresne dokumentaristike zapise negdanjeg francuskog poslanika Ogista Bopa o suverenu koji je, sjedei u najgizdavijem crnogorskom odijelu na mokroj krinji, ekao da ga strani torpiljer poveze januara 1916. godine iz Svetog Jovana Meduanskog u nepovrat, onoga ko je doivio da na ovim prostorima ak i prijateljstvo traje vjeno i ni dan due e takvoga su morale lecnuti rijei Rada Bojovia, takoe koordinatora Pokreta, izgovorene na istoj promociji: Ono to je 21. maja 2006. godine ja se nadam ako ne vjeno a onda dugorono okonano jeste ta obnova crnogorske drave! Nije li to samo razlog vie zato nikad, ama ba nikad ne treba smetnuti s uma kako se jedan drugi gospodar, Petar I, jednom prilikom, zbog mudrosti ili providnosti, nije sputava u Stanjevie, no je osta na Cetinje, inae bi (gle i tada!) ratni brod, koji ga je usidren ve ekao, i njega bestragao!

  to se tie manjinskog brodovlja, ono se mora pripremati za vjetrove koji puu iz Evropske unije, kroz ija je vrata Hrvatska ve zakoraila, a Crna Gora je pred njima. Naime, naim udrugama u budunosti predstoji apliciranje za brojne evropske programe podrke ouvanju manjinskog identiteta. No, ako, s jedne strane, prepoznajete evropske temeljne vrijednosti, a s druge strane ste bili oboruani jezgrovitim, dobronamjernim savjetom jednog iskusnog ovjeka: Rei u vam samo jedno: u ivotu su najvanije dvije stvari: red, rad i disciplina! onda ne dvojite da su dvije dobitne karte za Evropu zapravo transparentnost i izvrsnost. to se transparentnosti tie, nju su Crnogorci odavno pretoili u narodnu mudrost: Zaklela se zemlja raju da se tajne sve doznaju!, a koliko ona vrijedi najbolje znam po kazivanju pokojne tetke Marike s Klieva kako su 1941. mnogi (ka na solilo) ili da zakue od kraljevskog blaga koje je bilo zakopano povie Nikia, ali su, nakon to je prvi Talijanima prozborio oklen mu zle pare, ostali do avoljeg zlatnika sve potlje vrnuli. Toliko o providnosti. to se izvrsnosti tie, ni tu se nemamo ega bojati, jer impresivni izdavaki rezultati nae Zajednice (koja se, u zemlji znanja, moe podiiti brojkom od 70% visokoobrazovanih, pa nije bez razloga predsjednik Skuptine Crne Gore govorio o nama kao o naoj daleko najobrazovanijoj zajednici u svijetu) ve sami za sebe potvruju nau kompetitivnost. Trea pak dobitna karta za Evropu svakako jeste biti proaktivan, a pravi preduslov za to je ne jednom prepoznat i pomenut u istupanjima naih elnika (v. npr. rijei dr. sc. R. Pavievia na str. 6 u br. 56, zatim B. Radulovia na str. 19 u br. 62 ili mr. sc. J. Abramovia na str. 26 u ovom broju) i glasi: podmlaivanje. S obzirom na to da pretenciozan, krleijanski naslov zahtijeva barem pretenciozan zavretak a nekad sam, zaboga, na tematu inspirisanom stihovima Budunost je tu, samo je treba prepoznati i izdvojiti! iz tada sveprisutne poeme, zadobio visoku nagradu usuujem se rei da ve prepoznajem nekoliko imena onih koji bi u dogledno vrijeme mogli biti spiritus movens cjelokupne nae Zajednice i iskreno se nadam da e ih mimoii usud jednog pripadnika ranijih generacija za kojeg je najprije govoreno: Nemojte njega, premlad je, nema jo ni etrdeset!, a poslije bi se samo odmahnulo rukom: Neka njega, prea je etrdes!.

  Zoran Drakovi

  E JE TO

  DVADESETA GODINJICA DRUTVACRNOGORACA I PRIJATELJA CRNE GORE MONTENEGRO ZAGREBPrigodno obraanje predsjednika Drutva 5Predstavljanje knjige Pokret za nezavisnuevropsku Crnu Goru 12Nastup zborova Montenegro i Bulbuli 20Dvadeset godina Drutva Montenegro u slici 22

  NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA RIJEKEPROSLAVILA PETNAEST GODINA RADAPetnaest godina NZC Rijeka u slici 24Sveanost u dvorani Filodrammatice 25Predstavljena Monografija 1995. 2010. 26Umjetniki program 27

  LJUDSKA I MANJINSKA PRAVASveanost u Bistri 28

  DANI CRNOGORSKE KULTURE 2010.Koncert Tomislava Stania u Zagrebu 29

  DRUGI PIU O NAMAto im apnu, Lazo? 30Kad zapiva crnogorska klapa ... 32

  DJELOVANJE NZCH I VIJEA CRNOGORACASjednica Vijea u Zagrebu 33Sjednica Predsjednitva drutva Montenegro 33

  IZ CRNE GORE I SVIJETAPredsjednik Skuptine Crne Gore u Sloveniji 34Crnogorski jezik u slubenoj upotrebi u Srbiji 34

  OSVRTI, VIENJA, PRIKAZIVia je gora od gore 35Pravila ne stvaraju ivot, ivot stvara pravila 35

  GALERIJA MONTENEGRINASamostalna izloba slika Obrada Malia 36Skupna izloba slika udruge Veli pinel 37

  CRNOGORSKI MOZAIKDrim da sam dosta ivio 38

  IZ STARE CRNOGORSKE TAMPECrnogorac ktitor crkve i kole u Hrvatskoj 40

  IN MEMORIAMarko Mini 42

  GALERIJA MONTENEGRINA 43

  U SUSRET PRAZNICIMA 44

  Izdavai: NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA HRVATSKE

  i VIJEE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA,

  Zagreb, Trnjanska cesta 35, Tel/Fax: 01/6197 078, 01/ 6314 263, E-mail: nzch@net.amis.hr, vijececrn@net.amis.hr,

  montenegro@net.amis.hrInternet adresa: www.vijece-crnogoraca-zagreb.hr

  Za izdavaa: dr. sc. Radomir Pavievi i prof. emer. dr. sc. Veselin Simovi

  Glavni i odgovorni urednik: Zoran DrakoviRedakcija: Jovan Abramovi, Zoran Drakovi, Stevo

  urakovi, Nenad Ivanovi, Danilo Ivezi, Dragutin Laki Rukopisi se ne vraaju.

  Grafika priprema i tisak: Skaner studio d.o.o. Naklada / Tiraa: 1000

  S R E T A N

  B O I

  I

  N O V A G O D I N A

  S R E N A

  N O V A G O D I N A

  I

  B O I

  Dvorska crkva na ipuru (Cetinje)

 • Strana 4 C r n o g o r s k i g l a s n i k - B r o j 6 6 . - 2 0 1 0 . C r n o g o r s k i g l a s n i k - B r o j 6 6 . - 2 0 1 0 . Strana 5

  SVEANO OBILJEENA DVADESETAGODINJICA OSNIVANJA I DJELOVANJADRUTVA CRNOGORACA I PRIJATELJACRNE GORE MONTENEGRO ZAGREB

  U etvrtak, 18.11.2010. godine, u ekom narodnom domu u Zagrebu, u prisustvu velikog broja uzvanika i uglednih gostiju meu kojima su bili ambasador Crne Gore u Republici Hrvatskoj Nj.E. Goran Rakoevi, prvi sekretar Ambasade g. Branislav Karadi, savjetnik biveg predsjednika RH g. Tomislav Jaki, izaslanik gradonaelnika Grada Zagreba g. Duko Ljutina, savjetnik gradonaelnika Zagreba g. eljko Zaninovi te gg. Branko Lukovac i Rade Bojovi, nekadanji koordinatori Pokreta za nezvisnu evropsku Crnu Goru brojne Crnogorke i Crnogorci Zagreba i njihovi prijatelji sveano su obiljeili dvadesetu godinjicu osnivanja i djelovanja svog Drutva.

  U prvom djelu sveanosti koji se odvijao u Kulturno-gospodarstvenom centru ekog narodnog doma programom je bilo predvieno najprije prigodno obraanje predsjednika Drutva Crnogoraca

  i prijatelja Crne Gore Montenegro Zagreb, a potom predstavljanje knjige Pokret za nezavisnu evropsku Crnu Goru. Stoga se prisutnima nakon najave moderatora veeri tajnika NZCH g. Danila Ivezia, koji je istakao da veeras obiljeavamo jubilej za potovanje, tim vie to Drutvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Montenegro Zagreb ima to pokazati i ostvarenim se ponositi prvo obratio g. Duan Mikovi, predsjednik Drutva Montenegro, sljedeim rijeima:

  PRIGODNO OBRAANJE PREDSJEDNIKADRUTVA MONTENEGRO ZAGREB

  Dame i gospodo, dragi prijatelji,Prije dvadeset godina, tonije 17. 11. 1990.

  godine u, tadanjem, hotelu Panorama u Zagrebu, odrana je osnivaka Skuptina Drutva Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Montenegro. Dananja obljetnica je prigoda da se ukratko podsjetimo na ono najbitnije u proteklom periodu.

  Na poetku dananje sveanosti dozvolite mi da pozdravim:

  Gorana Rakoevia, ambasadora Crne Gore u Republici Hrvatskoj;Branislava Karadia, prvog sekretara Ambasade;Tomislava Jakia, savjetnika biveg predsjednika RH g. Stjepana Mesia;Duka Ljutinu, izaslanika gradonaelnika Grada Zagreba;eljka Zaninovia iz ureda gradonaelnika Grada Zagreba;Rada Bojovia, koordinator

View more