cristina_toteanu malformatiile arterio-venoase cerebrale

13
Malformaţiile arterio-venoase cerebrale

Upload: cristinatoteanu

Post on 20-Jul-2015

317 views

Category:

Health & Medicine


12 download

TRANSCRIPT

Page 1: Cristina_Toteanu Malformatiile arterio-venoase cerebrale

Malformaţiile arterio-venoase cerebrale

Page 2: Cristina_Toteanu Malformatiile arterio-venoase cerebrale

MALFORMAŢII ARTERIO-VENOASE CEREBRALE

GENERALITĂŢI

Malformaţia Arterio-Venoasă Cerebrală (MAV-C) se descrie ca oaglomerare de vase sangvine prin care sângele arterial trece direct învenele de drenaj fără interpunerea normală a patului capilar cerebral.

Prin complexitatea aspectelor anatomice, tehnice şi a potenţialelorcomplicaţii intra- şi perioperatorii, reprezintă una dintre cele maisolicitante entităţi patologice neurochirurgicale .solicitante entităţi patologice neurochirurgicale .

Page 3: Cristina_Toteanu Malformatiile arterio-venoase cerebrale

CLASIFICARE: SCALA MARTIN SPETZLER

Cea mai utilizată scală pentru decizia terapeutică şi evaluarea riscului de deficit neurologic.

GRAD=MĂRIME +ELOCVENŢĂ+DRENAJ VENOS

Page 4: Cristina_Toteanu Malformatiile arterio-venoase cerebrale

EMBRIOLOGIE

Dezvoltarea structurilor vasculare este rezultatul unui complexde factori biologici şi evenimente ce încep în perioadaembriogenezei, continuă apoi în cea a fetogenezei şi se desăvârşescîn perioada perinatală şi în primele luni de viaţă.în perioada perinatală şi în primele luni de viaţă.

Leziunile arterio-venoase cerebrale sunt considerate a ficongenitale, deci este implicit acceptat faptul cǎ acestemalformaţii sunt prezente încă de la nastere, chiar daca pot fidescoperite mult mai tarziu in timpul vietii.

Page 5: Cristina_Toteanu Malformatiile arterio-venoase cerebrale

TABLOU CLINIC

HEMORAGIA

-parestezii

- vertij

-confuzie mentală

-dificulăţi de vorbire

CRIZE EPILEPTICE

-cu pierderea sau nu a stării de conştienţă-cu pierderea sau nu a stării de conştienţă

-pierderea controlului musculaturii

CEFALEEA

-dureri paroxistice severe urmate de vărsături,incontinenţă;

-redoarea de ceafa ca urmare a presiunii intracraniene crescute şi iritarea meningelui

Page 6: Cristina_Toteanu Malformatiile arterio-venoase cerebrale

METODE IMAGISTICE MODERNE DE DIAGNOSTIC AL MAV-C

Computer tomograf (CT) şi Angio-CT.

Angiografia cerebrală.

Imagistică prin Rezonanţă Magnetică (IRM) şi Angio-IRM

DIAGNOSTIC

IMAGINE CT

-structuri calcificate carecaptează intens substanţade contrast, ţesutulcerebral din jur poateprezenta calcificări.

IMAGINE ANGIOGRAFICĂ

-nidus strâns împachetat, cu artere nutritive mari,vene de drenaj dilatate şi şunturi arterio-venoase.

IMAGINE IRM

-ghem de vase cu semnal de flux, creierul prezintă glioză (umplerea golului format în ţesutul cerebral).

Page 7: Cristina_Toteanu Malformatiile arterio-venoase cerebrale

TRATAMENT

Indicaţiile de tratament ale unei MAV-C urmăresc:

- eliminarea pericolului vital al unei hemoragii;

- prevenirea degradării neurologice progresive;

- prevenirea crizelor;

- prevenirea creşterii progresive a şuntului arterio-venos

Opţiuni terapeutice în tratamentul MAV-C:

-TRATAMENT MICROCHIRURGICAL

- EMBOLIZAREA ENDOVASCULARĂ

-TRATAMENT RADIOCHIRURGICAL GAMMA KNIFE

Page 8: Cristina_Toteanu Malformatiile arterio-venoase cerebrale

TRATAMENTUL MICROCHIRURGICAL

Acest procedeu presupune îndepărtarea totală a MAV-C cu preţul unei injuriicât mai reduse a restului parenchimului cerebral.

ETAPELE DE EXEREZĂ A NIDUSULUI

Page 9: Cristina_Toteanu Malformatiile arterio-venoase cerebrale

EMBOLIZAREA ENDOVASCULARĂ

Reprezintă ocluzia vaselor aferente unei malformaţii arterio-venoase prininjectarea fie de adeziv sau cleiuri acrilice.

fixarea microcateterului lanivelul arterei femurale

microcateter

solidificarea adezivului şi crearea refluxului sanguin

retragerea microcateterului

Page 10: Cristina_Toteanu Malformatiile arterio-venoase cerebrale

TRATAMENTUL RADIOCHIRURGICAL GAMMA KNIFE

Gamma Knife efectuează o procedură chirurgicală fără incizie sau leziunefizică a creierului.

Scopul radiochirurgiei este de a iradia vasele de sânge ale MAV-C învederea provocării obliterării endoluminale progresive şi, astfel, săprevină hemoragia. Stadiul final al vindecării leziunii îl constituieprevină hemoragia. Stadiul final al vindecării leziunii îl constituieinvoluţia completă a nidus-ului şi “stingerea” procesului inflamator .

Page 11: Cristina_Toteanu Malformatiile arterio-venoase cerebrale

CERCETARE ŞI CAZUISTICĂ

Tratamentul chirurgical al malformaţiilor arterio-venoasecerebrale rămâne una din cele mai complicate probleme aleneurochirurgiei contemporane.

Studiul a fost realizat pe un lot de 76 pacienţi, iar evoluţiaclinică a maladiei a permis să se suspecte diagnosticul declinică a maladiei a permis să se suspecte diagnosticul demalformaţie arterio-venoasă.

Scopul acestui studiu este de a valorifica procedurileterapeutice în cazul pacienţilor cu malformaţii arterio-venoaseîncepând cu stabilirea diagnosticului, continuând cu urmărireaameliorării evidente a stării bolnavilor şi reducereasimptomatologiei neurologice survenite în perioadapostoperatorie.

Page 12: Cristina_Toteanu Malformatiile arterio-venoase cerebrale

CAZUISTICĂ 2008-2011

• Studiu realizat pe 76 de pacienţi

femei

GRADUL MAV NR CAZURI

GRADUL I 12 CAZURI15,78%

GRADUL II 18 CAZURI23,68%

bărbaţi

23,68%

GRADUL III 23 CAZURI30,26%

GRADUL IV 15 CAZURI19,73%

GRADUL V 8 CAZURI10,52%

Page 13: Cristina_Toteanu Malformatiile arterio-venoase cerebrale

CONCLUZII

Malformaţiile arterio-venoase cerebrale reprezintă una dintre celemai redutabile situaţii patologice cu care ne întâlnim în practicaneurochirurgicală, atât prin implicaţiile vitale pe care le presupunehemoragia cerebrală, cât şi prin răsunetul adeseori dramatic asupracalităţii supravieţuirii pacienţilor cu malformaţii vasculare cerebrale,sechelele după ruptura acestora fiind de multe ori grav invalidante.

Pacienţii necesită supraveghere în termen de la 30 de zile până la

4 luni , timp în care recuperarea s-a realizat gradual, cu îmbunătăţireafuncţiilor motorii.

Abordarea terapiei corespunzătoare în timp util a demonstratrezultate favorabile în toate cazurile, diminuand semnificativ risculsechelelor invalidante.