crisi i renaixement de la planificació estratègica territorial

Download Crisi i renaixement de la planificació estratègica territorial

Post on 03-Jun-2015

1.100 views

Category:

News & Politics

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Postgrau en planificaci estratgica : Mdul 1. Introducci al Desenvolupament Econmic Local

TRANSCRIPT

  • 1. 3 ediciMdul1.IntroduccialDesenvolupamentEconmicLocalCrisiirenaixementdelaplanificaciestratgica territorial Docent EduardJimenezHernandez@edjihe Data D 13desembre2012 13 db 2012

2. CONTINGUTSSESSI1.MarcconceptualdeldesenvolupamentlocalSESSI2.LaplanificaciestratgicaeneldesenvolupamenturbiterritorialSESSI3.PoltiquesdedesenvolupamenteconmiclocalSESSI4.RegeneraciurbanaidesenvolupamentSESSI5.PoltiquesActivesdOcupaci SESSI6.LaformacicomaeinadedesenvolupamentlocalSESSI7.DinamitzacitursticaSESSI8.FomentipromocidelactivitateconmicaBLOC1.TERRITORIIDESENVOLUPAMENTLOCAL Pgina2 3. QUSELDESENVOLUPAMENTECONMICLOCAL?Unapolticapblicaquetcomobjectiuafavorirunprocsreactivadordeleconomiaidinamitzadordelessocietatslocals,quemitjanantlaprofitamentdelsrecursosendgensexistentsenunterritorideterminatlfi d l d i i idiilacooperacipblic privada,scapadestimularifomentarelsucreixementeconmic,creantocupaci,rendairiquesaamblafinalitatdecreixement econmic creant ocupaci renda i riquesa amb la finalitat demillorarlaqualitatdevidaielbenestardelespoblacionslocals. BLOC1.TERRITORIIDESENVOLUPAMENTLOCALPgina3 4. Barcelona, 1959 DARRERES REALITZACIONS Resident a Sabadell VINCULADES AL CURS: Pla t t i Pl estratgic participatiu C ti i ti Com volem el l lFORMACI:Moians del dem?Llicenciat en Economia, especialitat CreixementPla Estratgic Valls AvanaEconmic (UAB) Pla Estratgic del Pallars JussDiploma Creaci dEmpreses (IESE)Pla Estratgic de desenvolupamentDiploma en funci gerencial Administracions Pbliqueseconmic del Departament de Matagalpa(ESADE)(Nicaragua)Post-Grau en Direcci Urbanstica (UAB) Pla Estratgic del Fons Catal deEXPERINCIA PROFESSIONAL:Cooperaci al DesenvolupamentAjuntament Sant Quirze del VallsPla Estratgic de DesenvolupamentAjuntament de Sabadell econmic del municipi de PolinyFundaci CIREM Escenaris de desenvolupament estratgic delTerritoris i Organitzacions municipi de Sant Feliu de CodinesInnovacin y Consultoria en Polticas Pblicas sl Marc dAvaluaci del Pla Estratgic VallsCONTACTE Avanaejimenez@teonetwork.comejimenez@teonetwork comSocietat d f S i t t de foment pel desenvolupamentt ld l t@edjiheeconmic del Pallars Jusswww.ubicivis.com Pla Estratgic de Badia del Valls (en curs)www.politicsandterritories.com p Pla Estratgic Santa Perptua de Modogagpg (en curs) BLOC1.TERRITORIIDESENVOLUPAMENTLOCALPgina4 5. Discutint sobre planificaci estratgica i territoriBLOC1.TERRITORIIDESENVOLUPAMENTLOCALPgina5 6. Els supsits de la Planificaci estratgicaPodem definir unEl futur no futurestpredeterminatPE desitjat i plausible I fem unPla perassolir-loSi analitzemlitels punts Si apleguem els actors crtics interns irellevantsexternst BLOC1.TERRITORIIDESENVOLUPAMENTLOCAL Pgina6 7. La crisi qestiona les estratgies i els rolsen favor del desenvolupament econmic Estratgies mimtiques quesesterilitzen Estratgies no focalitzades endinmiques sostenibles Paper feble o residual de lesempreses i sectors econmics Rols dels actors molt ms centraten la gesti de recursos que en lacooperaci per objectius Evoluci 1991-2010 LLdT7Pob, CAT=100 BLOC1.TERRITORIIDESENVOLUPAMENTLOCALPgina7 8. Els factors de riquesa i les posicionsterritorials es modifiquenEtapesCapital Agrcola Industrial Serveis Coneixement Treball ConeixementTerraAdaptaci de Riesco, M. (2006) El negocio es el conocimiento BLOC1.TERRITORIIDESENVOLUPAMENTLOCAL Pgina8 9. Planificaci (!?) + Estratgica (!?) avuiIdea-fora 1Els factors que fa uns anys asseguraven lavantatge competitiudun territori donat ja no sn els mateixos Tothom (o quasi tots) donat,mateixos.juga al mateix joc competitiu i la diferenciaci es fa molt difcil.Idea-fora 2En termes te to a s, la relaci extern-intern es fa cada cop te es territorials, a e ac e te teams problemtica. Els fluxos travessen els territoris i, cada copms, els llocs no sn gens fcils de governar.BLOC1.TERRITORIIDESENVOLUPAMENTLOCALPgina9 10. Planificaci (!?) + Estratgica (!?) avuiIdea-fora 3Les identitats territorials estan en qesti. La identitatterritorial o de venatge ja no tenen la fora decisiva del passat.Als nostres dies, les noves identitats semblen construir-se a partir construir sede factors com la qualitat de vida, la cohesi social i les virtutscviques, entre daltres.Idea-fora 4La configuraci de governs t a s ac o a s (UE) que, cada cop a co gu ac go e s transnacionals (U )ms, defineixen i condicionen els factors durs deldesenvolupament econmic i de la regulaci macroeconmica,exigeixen nous p gplantejaments de pj promoci des del territori.BLOC1.TERRITORIIDESENVOLUPAMENTLOCALPgina10 11. Planificaci (!?) + Estratgica (!?) avuiIdea-fora 5Governar el risc i la incertesa dels nous escenaris (econmics,socials i mediambientals) exigeix anar ms enll de lescompetncies entre administracions i trencar les fronteres entre elsector pblic, el privat i el social.Idea-fora 6Id fCada cop ms els territoris no es defineixen en funci de lesfronteres administratives, sin en funci de la capacitat real per aadministrativesla presa de decisions significatives, s a dir, aquelles quepermeten transformar el territori.BLOC1.TERRITORIIDESENVOLUPAMENTLOCALPgina11 12. Desenvolupament? Qu s all important? El nivell dedesenvolupament o la trajectria dedesenvolupament? El desenvolupament territorial s unjoc de suma=0 o de suma positiva? Quin s el tempo delpdesenvolupament?BLOC1.TERRITORIIDESENVOLUPAMENTLOCALPgina12 13. Casos i exemples de PlansEstratgics locals i territorials g BLOC1.TERRITORIIDESENVOLUPAMENTLOCAL Pgina13 14. La concreci dels objectius estratgics a Barcelona i Mlaga2on Pla Estratgic de BarcelonaAccentuar la integraci del rea de Barcelona en leconomiainternacional per tal de garantir el creixement en termes de progrs econmic, social i de qualitat de vida.Pla Estratgic de MlagaConsolidaci de Mlaga com a ciutat metropolitana dabastmediterrani amb qualitat de vida i mediambiental. Capitaleconmica i tecnolgica dAndalusia. Capital turstica docieuropeu.BLOC1.TERRITORIIDESENVOLUPAMENTLOCALPgina14 15. Objectius i lnies estratgiques GironaGIRONAObjectiu central: Fer de Girona un centre econmic i cultural dintre del sistemade ciutats catal i europeu mediterrani, vertebrador de leconomia de lescomarques gironines, amb una qualitat de vida singular, basada en la participaciciutadana i la cooperaci pblica i privada, en benefici de la prosperitat de tots elsciutadans.Lnies EstratgiquesLnia 1: Fer de Girona un centre que vertebri el seu entorn ms immediat1 FeGi ona n cent e q e e teb ise ento nLnia 2: Modernitzar leconomia de la ciutat al servei de tot el territori dinflunciaLnia 3: Situar-se al capdavant de la millora del medi ambient i del paisatge urbper tal dassimilar una qualitat de vida i de treball avanatsLnia 4: Equilibrar socialment la ciutatLnia 5: Fer de leducaci i la cultura un dels entorns de dinamitzaci de la ciutat.BLOC1.TERRITORIIDESENVOLUPAMENTLOCALPgina15 16. Visi Pla Estratgic Pallars Juss Cap el 2020 el Pallars Juss ha guanyat pes econmic i poblacional a Catalunya i lAPiA l APiA, refermant la seva identitat i posici territorial a partir de renovar els seus valors intrnsecs natura, patrimoni, produccions primries, centre industrial, de distribuci iindustrial serveis- i dampliar i diversificar les seves relacions socioeconmiques amb el Pirineu del qual forma part, el Pla de Lleida, la regi metropolitana i lArag l Arag. BLOC1.TERRITORIIDESENVOLUPAMENTLOCAL Pgina16 17. Missi Pla Estratgic Pallars JussReforar la cooperaci entreempreses i sectors econmics, ientre el sector pblic i el privat, per tl tblil i ttal de crear espais i instrumentsque permetin generar realitzar i generar,gaudir amb xit projectes dedesenvolupament empresarial i ppterritorial capaos de produirriquesa i benestar pel territorireconduint l t d i a d i t la tendncialallament i lestancamentBLOC1.TERRITORIIDESENVOLUPAMENTLOCALPgina17 18. Missi Pla Estratgic Pallars JussReforar la cooperaci entreempreses i sectors econmics, ientre el sector pblic i el privat, per tl tblil i ttal de crear espais i instrumentsque permetin generar realitzar i generar,gaudir amb xit projectes dedesenvolupament empresarial i ppterritorial capaos de produirriquesa i benestar pel territorireconduint l t d i a d i t la tendncialallament i lestancamentBLOC1.TERRITORIIDESENVOLUPAMENTLOCALPgina18 19. Lnies Estratgiques Pallars Juss Limpuls de les produccions competitives delsector primari ampliant i estenent la cadena de valorprpia del territori La creaci de productes turstics i dinstrumentsde comercialitzaci La creaci de serveis de suport als emprenedors,empresa i innovaci La promoci d Indstries auxiliars i dIndstriescomplementries als sectors despecialitzaci Laprofitament dels grans projectes de lentorn La tL potenciaci dels serveis de capitalitat i i i d li d it lit tleficcia de ladministraciBLOC1.TERRITORIIDESENVOLUPAMENTLOCALPgina19 20. Visi del Moians (2005) El Moians s un territori singular on es singular,concentren factors didentitat, de qualitat devida, recursos econmics i ambientals, que calppreservar i ppotenciar, a p, partir duna estratgia i gpresa de decisions locals que interactun amblentorn gestionant oportunitats i recursos de talmanera que es generi un equilibri entre lapreservaci di daquesta singularitat amb el t il it tb lprogrs econmic, la valoritzaci i rendimentdel medi ambient, una mobilitat eficient, lavoluntat de cohesi social i qualitat de vida delsseus habitants i una vertebraci institucionaldiferenciada. BLOC1.TERRITORIIDESENVOLUPAMENTLOCAL Pgina20 21. Escenari del Moians (2005) Es preveu que el Moians, fruit dun continu ipausat creixement poblacional, assolir unapoblaci resident cap al 2015 de poc ms de16.000 habitants (11.800 en lactualitat) imantindr un nivell dautocontenci iautosuficincia en lactivitat econmicaimportant (superior al 50%) amb la localitzacidaproximadament 5.000 llocs de treball (3.500el 2001) f it d l d l fruit del desenvolupament d ll t delsprincipals sectors locals, amb millores notablesen els serveis collectius, les co