cover buku panduan tp2009lampiran1.hasil.gov.my/pdf/pdfam/buku_panduan_tp_2009_1.pdf · 2010. 9....

of 104/104
Buku Panduan TP 2009 Buku Panduan TP 2009 Buku Panduan TP 2009 Buku Panduan TP 2009 Pindaan Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Tahun 2009: Ruang Perkara A7b Kerugian tahun semasa dibawa ke belakang G1a(i) Amaun dibawa ke belakang G3e Seksyen 109F J1 Elaun Jadual 7A Kedudukan Cukai Jadual Cukai Kod Tuntutan 140 Kod Tuntutan 141 Kod Tuntutan 217 Kod Tuntutan 218 BORANG NYATA HARTA PUSAKA 2009

Post on 03-Feb-2021

11 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 •  

  Buku Panduan  TP 2009 

  Buku Panduan  TP 2009 

  Buku Panduan  TP 2009 

  Buku Panduan  TP 2009  Pindaan Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Tahun 2009:

  Ruang Perkara A7b Kerugian tahun semasa dibawa ke belakang G1a(i) Amaun dibawa ke belakang G3e Seksyen 109F J1 Elaun Jadual 7A

  Kedudukan Cukai Jadual Cukai Kod Tuntutan 140 Kod Tuntutan 141 Kod Tuntutan 217 Kod Tuntutan 218

  BBOORRAANNGG NNYYAATTAA HHAARRTTAA PPUUSSAAKKAA

  2009

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  i

  KANDUNGAN BUKU PANDUANPERKARA Muka Surat

  Pendahuluan 1Apakah Buku Panduan Borang TP 1Peringatan Sebelum Mengisi Borang 3

  Bahagian 1 — Borang TPMaklumat Asas 4

  Bahagian A: Maklumat Harta Pusaka 4

  Bahagian B: Pendapatan Berkanun, Jumlah Pendapatan dan Jumlah Cukai Yang Dikenakan 6(Bagi pembayar cukai yang BERDOMISIL di Malaysia semasa kematian)

  Bahagian C: Pendapatan Berkanun, Jumlah Pendapatan dan Jumlah Cukai Yang Dikenakan 11(Bagi pembayar cukai yang TIDAK BERDOMISIL di Malaysia semasa kematian)

  Bahagian D: Cukai Kena Dibayar/Dibayar Balik 12

  Bahagian E: Rumusan Cukai dan Bayaran 13

  Bahagian F: Pendapatan Tahun Kebelakangan Yang Belum Dilaporkan 13

  Bahagian G: Pelupusan Syer Dalam Syarikat Harta Tanah dan Pelupusan 14Harta Tertakluk Kepada Peruntukan Cukai Keuntungan Harta Tanah

  Bahagian H: Maklumat Pendapatan Perniagaan 14

  Bahagian J: Perbelanjaaan Khas, Potongan Selanjutnya Dan Potongan Dua Kali 15

  Bahagian K: Tuntutan Insentif 16Bahagian L: Maklumat Kewangan Harta Pusaka 16

  Bahagian M: Maklumat Pendapatan Yang Dikecualikan 19

  Akuan Pentadbir Harta Pusaka 19Maklumat Firma dan Tandatangan Orang Yang Menyediakan Borang Nyata Ini 19

  Bahagian 2 — Helaian KerjaHK-1 – Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan 20

  HK-1B – Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Perkongsian 23

  HK-1C – Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Bagi Harta Pusaka 24Yang Menikmati Insentif Di Bawah Jadual 7A

  HK-1D – Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Bagi Harta Pusaka 24Yang Menikmati Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak

  HK-1.1 – Elaun Perlombongan 25

  HK-1.2 – Rumusan Elaun Modal 25HK-1.3 – Pelarasan Kerugian Bagi Perniagaan Dan Perkongsian 25

  HK-2 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TP (tidak dibukukan) -

  HK-3 – Tolakan Cukai Di Bawah Seksyen 110 (Dividen) 26

  HK-4A – Tidak Berkenaan Dengan Borang TP (tidak dibukukan) -HK-4B – Butir-butir Harta / Aset Dan Jumlah Sewa 26

  HK-5 – Pengiraan Pendapatan Berkanun Faedah / Royalti 26

  HK-6 – Tolakan Cukai Di bawah Seksyen 110 (Lain-lain) 26

  HK-7, 8, 9 & 10 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TP (tidak dibukukan) -HK-11 – Bayaran Tahun Asas Kepada Bukan Pemastautin (Cukai Pegangan) 26

  HK-12 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TP (tidak dibukukan) -

  HK-12A – Tidak Berkenaan Dengan Borang TP (tidak dibukukan) -

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  ii

  KANDUNGAN HELAIAN KERJA(Kertas Bertanda Biru)

  Siri Helaian KerjaMuka Surat

  HK-1 – Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan 1

  HK-1B – Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Perkongsian 4

  HK-1C – Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Bagi Harta Pusaka 6Yang Menikmati Insentif Di Bawah Jadual 7A

  HK-1D – Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Bagi Harta Pusaka 10Yang Menikmati Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak

  HK-1.1 – Elaun Perlombongan 14

  HK-1.1A – Rumusan Elaun Perlombongan 16

  HK-1.2 – Rumusan Elaun Modal 17

  HK-1.2.1 – Elaun Pertanian 18

  HK-1.2.1A – Rumusan Elaun Pertanian 20

  HK-1.2.2 – Elaun Perhutanan 21

  HK-1.2.2A – Rumusan Elaun Perhutanan 23

  HK-1.2.3 – Elaun Bangunan Industri 24

  HK-1.2.3B – Rumusan Elaun Bangunan Industri 26

  HK-1.2.4 – Elaun Loji Dan Jentera 27

  HK-1.2.4A – Rumusan Elaun Loji Dan Jentera 29

  HK-1.2A – Rumusan Perbelanjaan Modal 30

  HK-1.3 – Pelarasan Kerugian Bagi Perniagaan Dan Perkongsian 31

  HK-2 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TP (tidak dibukukan) -

  HK-3 – Tolakan Cukai Di Bawah Seksyen 110 (Dividen) 32

  HK-4A – Tidak Berkenaan Dengan Borang TP (tidak dibukukan) -

  HK-4B – Butir-butir Harta / Aset Dan Jumlah Sewa 34

  HK-5 – Pengiraan Pendapatan Berkanun Faedah / Royalti 36

  HK-6 – Tolakan Cukai Di Bawah Seksyen 110 (Lain-lain) 37

  HK-7, 8, 9 & 10 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TP (tidak dibukukan) -

  HK-11 – Bayaran Tahun Asas Kepada Bukan Pemastautin (Cukai Pegangan) 38

  HK-12 – Tidak Berkenaan Dengan Borang TP (tidak dibukukan) -

  HK-12A – Tidak Berkenaan Dengan Borang TP (tidak dibukukan) -

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  iii

  KANDUNGAN LAMPIRAN(Kertas Bertanda Cokelat)

  Siri LampiranMuka Surat

  Lampiran A1 - 1. Pendapatan Kasar Perniagaan 1

  2. Perbelanjaan Yang Dibenarkan 1

  Lampiran A1.1 - Peringatan Mengenai Keperluan Menyimpan Rekod Pelarasan/ 2Pengiraan Cukai Bagi Perniagaan -

  Lampiran B1 - Tidak Berkenaan Dengan Borang TP (tidak dibukukan) -

  Lampiran B2 - Tidak Berkenaan Dengan Borang TP (tidak dibukukan) -

  Lampiran B3 - Tidak Berkenaan Dengan Borang TP (tidak dibukukan) -

  Lampiran B4 - Tidak Berkenaan Dengan Borang TP (tidak dibukukan) -

  Lampiran B5 - Tidak Berkenaan Dengan Borang TP (tidak dibukukan) -

  Lampiran C - Kadar Pertukaran Wang Asing (Purata Tahunan) 4

  Lampiran D - Kod Tuntutan 5

  Lampiran E - Kod Negara 6

  Lampiran F - Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali (PPPDK) 11

  Lampiran G - Kod Perniagaan 13

  Lampiran H - Ketetapan Umum Ketua Pengarah 34

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  1

  Pendahuluan

  Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) mengucapkan terima kasih kepada pembayar cukai yang telah melaksanakantanggungjawab masing-masing dengan membayar cukai pendapatan yang sepatutnya tahun demi tahun. Sumbangan cukaianda telah membantu membiayai pembangunan serta meningkatkan taraf sosio ekonomi negara.

  Bagi mempercepat dan mempermudahkan lagi pelaksanaan tanggungjawab percukaian masing-masing, kerajaan telah memberikepercayaan kepada pembayar cukai untuk menaksir dan membayar cukai mereka sendiri dengan pengenalan Sistem TaksirSendiri (STS) mulai tahun taksiran 2004 bagi individu dan pembayar cukai bukan syarikat.

  Borang yang dipermudahkan, penerangan mengenai cara mengisi borang serta panduan membuat pengiraan pendapatan bercukaidan cukai pendapatan telah disediakan untuk membantu pembayar cukai.

  Apakah Buku Panduan Borang TP?

  Buku panduan Borang TP mengandungi perkara-perkara berikut:

  1. Panduan lengkap mengenai cara mengisi Borang TP.

  2. Satu siri Helaian-helaian Kerja (siri HK-1 ... ) untuk mengira pendapatan berkanun perniagaan dan kerugian-kerugianperniagaan:

  HK-1 - Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan

  HK-1B - Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Perkongsian

  HK-1C - Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Bagi Harta Pusaka Yang Menikmati InsentifDi Bawah Jadual 7A

  HK-1D - Pengiraan Pendapatan Berkanun Perniagaan Bagi Harta Pusaka Yang Menikmati ElaunPeningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak

  HK-1.1 - Pengiraan Elaun Perlombongan

  HK-1.1A - Rumusan Elaun Perlombongan

  HK-1.2 - Rumusan Elaun Modal

  HK-1.2.1 - Elaun Pertanian

  HK-1.2.1A - Rumusan Elaun Pertanian

  HK-1.2.2 - Elaun Perhutanan

  HK-1.2.2A - Rumusan Elaun Perhutanan

  HK-1.2.3 - Elaun Bangunan Industri

  HK-1.2.3B - Rumusan Elaun Bangunan Industri

  HK-1.2.4 - Elaun Loji Dan Jentera

  HK-1.2.4A - Rumusan Elaun Loji Dan Jentera

  HK-1.2A - Rumusan Perbelanjaan Modal

  HK-1.3 - Pelarasan Kerugian Bagi Perniagaan Dan Perkongsian

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  2

  3. 5 Helaian-helaian kerja lain seperti berikut:

  HK-3 - Tolakan Cukai Di Bawah Seksyen 110 (Dividen)

  HK-4A - Tidak Berkenaan dengan Borang TP (tidak dibukukan)

  HK-4B - Butir-butir Harta / Aset Dan Jumlah Sewa

  HK-5 - Pengiraan Pendapatan Berkanun Faedah / Royalti

  HK-6 - Tolakan Cukai Di Bawah Seksyen 110 (Lain-lain)

  HK-7,8,9 & 10 - Tidak Berkenaan dengan Borang TP (tidak dibukukan)

  HK-11 - Bayaran Tahun Asas Kepada Bukan Pemastautin (Cukai Pegangan)

  HK-12 - Tidak Berkenaan dengan Borang TP (tidak dibukukan)

  HK-12A - Tidak Berkenaan dengan Borang TP (tidak dibukukan)

  4. Satu siri Lampiran (Siri A ....) sebagai penerangan dan panduan untuk mengira pendapatan perniagaan:

  Lampiran A1 - 1. Pendapatan Kasar Perniagaan

  2. Perbelanjaan Yang Dibenarkan

  Lampiran A1.1 - Peringatan Mengenai Keperluan Menyimpan Rekod Pelarasan/Pengiraan Cukai Bagi Perniagaan

  5. Lampiran lain bagi membolehkan maklumat dimasukkan ke dalam Borang TP seperti berikut:

  Lampiran C - Kadar Pertukaran Wang Asing (Purata Tahunan)

  Lampiran D - Kod Tuntutan

  1. Perbelanjaan Khas

  2. Potongan Selanjutnya

  3. Potongan Dua Kali

  Lampiran E - Kod Negara Di Mana Pembayar Cukai Berdomisil Semasa Mati

  Lampiran F - Senarai Rujukan Bagi Negara Yang Menandatangani Perjanjian Pengelakan PencukaianDua Kali

  Lampiran G - Senarai Kod Perniagaan Sebagai Panduan Untuk Mengisi Kod Bagi Perniagaan YangDijalankan Oleh Harta Pusaka

  Lampiran H - Senarai Ketetapan Umum Ketua Pengarah Sebagai Panduan Untuk Mengira PendapatanSeperti Yang Diperuntukkan Di Bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  3

  Peringatan Sebelum Mengisi Borang

  Sila ambil maklum perkara-perkara berikut:

  (1) Apabila seseorang meninggal dunia, harta yang dimiliki disisi undang-undang pada masa kematian dikenalisebagai harta pusaka. Sekiranya harta yang ditinggalkan belum dipindahmilik kepada waris, maka wasi ataupentadbir perlu melaporkan semua punca pendapatan arwah/mendiang dalam Borang TP.

  (2) Peraturan am mengisi Borang TP

  i. Maklumat AsasIsikan maklumat yang berkenaan sebagaimana didaftarkan.

  ii. Bahagian A: Maklumat Harta PusakaIsikan maklumat yang berkenaan sebagaimana didaftarkan.

  iii. Bahagian B: Pendapatan Berkanun, Jumlah Pendapatan dan Jumlah Cukai Yang Dikenakan(jika pembayar cukai BERDOMISIL di Malaysia semasa kematian)Isikan maklumat di ruangan yang berkenaan sahaja.

  iv. Bahagian C: Pendapatan Berkanun, Jumlah Pendapatan dan Jumlah Cukai Yang Dikenakan(jika pembayar cukai TIDAK BERDOMISIL di Malaysia semasa kematian)Isikan maklumat di ruangan yang berkenaan sahaja.

  v. Bahagian D: Cukai Kena Dibayar/Dibayar BalikBahagian ini perlu dilengkapkan sepenuhnya.

  vi. Bahagian E: Rumusan Cukai Dan BayaranBahagian ini perlu dilengkapkan sepenuhnya. Bayaran ansuran adalah dari amaun CP500.

  vii. Bahagian F: Pendapatan Tahun Kebelakangan Yang Belum DilaporkanIsikan maklumat jika berkenaan sahaja.

  viii. Bahagian G: Pelupusan Syer Dalam Syarikat Harta Tanah Dan Pelupusan Harta Tertakluk KepadaPeruntukan Cukai Keuntungan Harta TanahIsikan maklumat jika berkenaan sahaja.

  ix. Bahagian H: Maklumat Pendapatan PerniagaanIsikan maklumat jika berkenaan sahaja.

  x. Bahagian J: Perbelanjaan Khas, Potongan Selanjutnya Dan Potongan Dua KaliIsikan maklumat jika berkenaan sahaja.

  xi. Bahagian K: Tuntutan InsentifIsikan maklumat jika berkenaan sahaja.

  xii. Bahagian L: Maklumat Kewangan Harta PusakaIsikan maklumat jika berkenaan sahaja. Petak-petak yang tidak diisi akan dianggap tidak berkenaan untukharta pusaka ini.

  xiii. Bahagian M: Maklumat Pendapatan Yang DikecualikanIsikan maklumat jika berkenaan sahaja.

  xiv. Akuan Pentadbir Harta PusakaBahagian ini hendaklah dilengkapkan sepenuhnya dan ditandatangani oleh wasi atau pentadbir harta pusaka.Jika tidak, Borang TP ini akan dikembalikan dan dianggap belum diterima oleh LHDNM.

  xv. Maklumat Firma dan Tandatangan Orang Yang Menyediakan Borang IniIsikan maklumat jika berkenaan sahaja.

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  4

  Bahagian I - Borang TP

  MAKLUMAT ASAS

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  1 Nama Harta Nama seperti didaftarkan. - -Pusaka

  2 No. Rujukan Nombor rujukan fail cukai pendapatan. - -

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  A1 Domisil Isikan ‘1’ di dalam petak yang disediakan dan isi Bahagian B - -di Malaysia sekiranya pembayar cukai ini berdomisil di Malaysia semasaSemasa Mati kematian dan isikan ‘2’ sekiranya berdomisil di luar Malaysia

  dan isi Bahagian C

  A2 Negara Domisil Masukkan kod negara dengan merujuk kepada Lampiran E - Lampiran ESemasa Mati sekiranya tidak berdomisil di Malaysia semasa kematian.

  A3 Tarikh Kematian Nyatakan tarikh yang tercatit di dalam sijil kematian. - -

  A4 Wasiat Isikan ‘1’ di dalam petak yang disediakan sekiranya arwah/ - -mendiang ada menulis wasiat dan isikan ‘2’ sekiranya tidakmeninggalkan wasiat sebelum kematian.

  A5 Surat Kuasa Isikan ‘1’ di dalam petak yang disediakan sekiranya telah - -Mentadbir memperolehi surat kuasa sama ada geran probet atau

  surat kuasa pentadbir harta pusaka (Letter of Administration)

  A6 Tarikh Pemerolehan Nyatakan tarikh yang tercatat di dalam surat kuasa di mana - - Surat Kuasa ianya dianggap tarikh perlantikan berkuatkuasa bagi

  seseorang pentadbir kepada harta pusaka berkenaan.

  A7 Ketetapan Jika setiap ketetapan dipatuhi, isikan ‘1’ di ruang yang - Lampiran HUmum Dipatuhi disediakan. Rujuk laman web untuk kandungan yang terperinci.

  Jika satu atau lebih ketetapan tidak dipatuhi, isikan ‘2’.

  A7a Penyimpanan Ini merujuk kepada penyimpanan rekod yang mencukupi - -Rekod seperti dikehendaki dalam peruntukan Akta Cukai Pendapatan

  1967. Isikan “1” jika mematuhi atau “2” jika tidak.

  A7b Kerugian tahun Jumlah kerugian tahun semasa tidak melebihi RM100,000semasa dibawa bagi tahun taksiran 2009 dibenarkan untuk dibawa keke belakang belakang sebagai potongan daripada pendapatan agregat

  tertentu dalam tahun taksiran 2008.Syarat-syarat kelayakan di bawah seksyen 44B ACP 1967 :-Jumlah kerugian bagi tahun taksiran 2009 yang dibawa ke belakang hendaklah:-(i) tidak melebihi RM100,000; atau(ii) di mana pendapatan agregat tertentu kurang daripada RM100,000bagi tahun taksiran 2008, tidak melebihi pendapatan agregat tertentu itu.Seseorang yang ingin menuntut kerugian bawa ke belakang dikehendakimembuat pilihan yang tidak boleh dibatalkan dalam ruangan ini; sertamenyatakan amaun kerugian bawa ke belakang di ruangan G1a(i) dan bakikerugian dihantar hadapan di ruangan G1a(ii).Untuk petak yang disediakan di ruangan A7b

  BAHAGIAN A: MAKLUMAT HARTA PUSAKA

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  5

  -Isikan ‘1’ sekiranya ingin membuat tuntutan bagi yang layakmenuntut di bawah peruntukan seksyen tersebut.-Isikan ‘2’ jika layak tetapi tidak ingin menuntut atau jika tidak berkenaan.Pindaan tidak boleh dibuat ke atas jumlah kerugian yang dibawake belakang selepas membuat pilihan atau sekiranya kerugianperniagaan bagi tahun taksiran 2009 meningkat akibat daripadarayuan atau audit.Penalti akan dikenakan untuk tahun taksiran 2008 sekiranyaKetua Pengarah membuat penemuan jumlah kerugian bawa dari tahun taksiran 2009 melebihi amaun sebenarnya. Amaun penaltiyang dikenakan adalah bersamaan dengan jumlah cukai yang terkurang akibat penemuan tersebut. Kadar penalti yang dikenakanadalah mengikut Rangka Kerja Audit (Pindaan 2009).

  Cara membuat tuntutan:kemukakan:--Salinan muka surat 1 dan 8 Borang TP Tahun Taksiran 2009 yangmenunjukkan pilihan dan amaun kerugian dibawa ke belakang; sertaPindaan pengiraan cukai untuk tahun taksiran 2008ke cawangan LHDNM yang mengendalikan fail cukai pendapatan padatarikh yang sama dengan tarikh pengemukaan Borang TP TahunTaksiran 2009.

  A8 Alamat Surat- Alamat di mana dokumen perihal cukai pendapatan - -menyurat Wasi/ perlu disampaikan atau diposkan.Pentadbir Utama

  A9 Alamat Premis Nyatakan alamat premis di mana aktiviti perniagaan - -Perniagaan utama harta pusaka dikendalikan, jika ada.Simati

  A10 Alamat di mana Isikan ‘1’ di dalam petak yang disediakan sekiranya rekod - -rekod harta dan dokumen harta pusaka ini disimpan di alamat surat-pusaka disimpan menyurat atau isikan ‘2’ sekiranya disimpan di premis

  perniagaan atau isikan ‘3’ jika disimpan di alamat lain.

  A11 Alamat lain Nyatakan alamat berkenaan jika jawapan di A10 ialah ‘3’. - -(Jika A10 = 3)

  A11a Alamat laman Nyatakan alamat web atau blog jika ada. - -Web/Blog

  A12 Maklumat Isikan maklumat wasi/pentadbir di mana yang berkenaan. - -Wasi/Pentadbir Di ruang A12b, potong yang mana tidak berkenaan.

  A13 Maklumat Maklumat bank dikehendaki sekiranya LHDNM ingin - -Bank Wasi/ mengkreditkan lebihan bayaran cukai pendapatan, jika ada.Pentadbir

  A13a Nama Bank Nyatakan nama bank berkenaan untuk tujuan di atas - -dan bank ini mestilah beroperasi dalam Malaysia sahaja.

  A13b No. Akaun Nombor akaun bank yang berkenaan. - -Bank Isikan semua nombor tanpa meninggalkan petak kosong.

  A13c Alamat Bank Alamat bank yang berkenaan. - -

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  6

  BAHAGIAN B: PENDAPATAN BERKANUN, JUMLAH PENDAPATAN DAN JUMLAH CUKAI YANG DIKENAKAN

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  B1 Perniagaan 1 Jika harta pusaka menjalankan hanya satu perniagaan, guna - -perniagaan 1. Mulai tahun 2004 perniagaan ini dikenali dengan‘perniagaan 1’. Pengenalan ini akan berkekalan sehinggaperniagaan ini dibubarkan. Perniagaan yang lain akanmenggunakan ‘perniagaan 2’ dan seterusnya.

  Kod Dapatkan kod perniagaan 1 dari Lampiran G - Lampiran Gperniagaan

  Amaun Pindahkan amaun J5 dari Helaian Kerja HK-1 / amaun HK-1, HK-1C, Lampiran A1N dari Helaian Kerja HK-1C / amaun L dari Helaian Kerja HK-1D,HK-1D ke ruang ini. HK-1.1 hingga

  HK-1.2A

  B2 Perniagaan 2 Keterangan adalah seperti di B1 Seperti B1 Seperti B1

  B3 Perniagaan 3 Keterangan adalah seperti di B1 Seperti B1 Seperti B1+ 4 dan Sekiranya harta pusaka mempunyai lebih daripada 3seterusnya perniagaan, sila jumlahkan pendapatan berkanun

  perniagaan 3 dan seterusnya dan masukkan ke ruang ini.Sila senaraikan mengikut format B1 dan B2 bagi setiapperniagaan dan kemukakan lampiran bersama Borang TP.

  B4 Perkongsian 1 Perkongsian 1 seperti yang ditetapkan. - -

  No. Rujukan Nyatakan nombor rujukan cukai perkongsian. - -Contoh : D 1234567809

  Amaun Amaun E dari Helaian Kerja HK-1B. HK-1B -

  B5 Perkongsian 2 Keterangan adalah seperti di B4 HK-1B -

  B6 Perkongsian 3 Keterangan adalah seperti di B4 HK-1B -+ 4 dan Sekiranya harta pusaka mempunyai lebih daripada 3seterusnya perkongsian, sila jumlahkan pendapatan berkanun

  perkongsian 3 dan seterusnya dan masukkan ke ruang ini.Sila senaraikan mengikut format B4 dan B5 bagi setiapperkongsian dan kemukakan lampiran bersama Borang TP.

  B7 Agregat pendapatan Campurkan B1 hingga B6. - -berkanun perniagaan

  B8 Rugi Kerugian perniagaan yang belum diserap oleh HK-1.3 -perniagaan pendapatan tahun taksiran sebelumnya.bawa hadapan Amaun B dari Helaian Kerja HK-1.3

  Jika amaun B8 melebihi B7, isikan amaun B7 dalam ruang ini.Jika tidak ada kerugian bawa hadapan, isikan ‘0’ di ruang ini.

  ISI BAHAGIAN B INI JIKA PEMBAYAR CUKAI BERDOMISIL DI MALAYSIA SEMASA KEMATIAN ( Jika A1 = 1 )

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  7

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  B9 Agregat B7 tolak B8. - -pendapatanberkanunperniagaan

  B10 Dividen Amaun C(iii) dari Helaian Kerja HK-3 HK-3 -

  B11 Faedah dan Faedah ialah wang yang dibayar bagi penggunaan wangdiskaun atau pembahagian kepada si pemiutang keuntungan yang

  dianggap diterima oleh peminjam atau si berhutang daripenggunaan wang tersebut. Pendapatan dari faedah hendak-lah dimasukkan sebagai pendapatan kasar apabila diterimabagi tempoh asas di mana pendapatan itu pertama kaliboleh diterima.

  Amaun E dari Helaian Kerja HK-5. HK-5 -

  Diskaun - Pendapatan ini berpunca daripada pelaburanseperti bil perbendaharaan. - -

  B12 Sewa, royalti Sewa - Penerimaan daripada sewaan rumah, rumah kedai,dan premium tanah, loji, mesin, perabot dan lain-lain. HK-4B -

  Royalti bermaksud:-

  (a) apa-apa jumlah yang dibayar sebagai bayaran untukpenggunaan atau hak untuk menggunakan:(i) hak cipta, hasilkerja-hasilkerja seni atau saintifik,

  paten reka bentuk atau model, pelan proses rahsiaatau formula, jenama atau pita untuk siaran radioatau television atau harta atau hak lain yang serupa;

  (ii) pengetahuan atau maklumat tentang hal-hal teknikal,perindustrian, perdagangan atau pengetahuanpengalaman atau kemahiran saintifik;

  (b) pendapatan yang diperoleh dari pemindahan milik atasmana-mana harta, pengetahuan atau maklumat yang disebutdalam perenggan (a) definisi di atas.

  Amaun H dari Helaian Kerja HK-5 HK-5 -

  B13 Anuiti dan Anuiti - Pendapatan berkanun anuiti ialah jumlah yangbayaran ditetapkan mengikut syarat-syarat pelaburan yang - -berkala lain melayakkan pelabur menerima bayaran tahunan, sama ada

  untuk selama-lamanya atau sesuatu tempoh.Pendapatan berkanun anuiti juga antara lain adalah anuitiyang disyaratkan dibawah suratikatan sesebuah badanamanah.Bayaran Berkala Lain - Bayaran yang dibuat berulangkali dalam tempoh masa tertentu.

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  8

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  B14 Apa-apa Pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori - -perolehan atau di atas.keuntungan lain

  B15 Tambahan Perolehan-perolehan berikut dianggap pendapatan - -mengikut dan diambil kira diperingkat pendapatan agregat.peruntukanperenggan Perolehan berkaitan dengan perbelanjaan operasi43(1)(c) mencarigali di bawah Jadual 4 ACP 1967.

  Perolehan boleh diambil kira dalam pengiraan cukaijika tuntutan-tuntutan perbelanjaan telah dibuat.

  Rujuk kepada perenggan 43(1)(c) perenggan16 Jadual 4 untuk membuat pengiraan pendapatandan diambi lkira dalam menentukan pendapatan agregat.

  Simpan pengiraan dengan teratur untuk semakan.

  Masukkan amaun hasil pengiraan ke dalamruang ini.

  B16 Agregat Jumlah amaun B10 hingga B15 - -pendapatanberkanun lain

  B17 Pendapatan B9 campur B16 - -Agregat

  B18 Rugi Kerugian perniagaan tahun semasa boleh ditolak HK-1, HK-1C -perniagaan daripada jumlah pendapatan agregat. HK-1D dantahun semasa HK-1.3

  Contoh: Kerugian perniagaan dalam tahun 2008 ditolakdaripada pendapatan agregat bagi tahun 2008.Buat pelarasan kerugian di Helaian Kerja HK-1.3 (jikaberkenaan)Rugi larasan perniagaan dikira berpandukan formatHelaian Kerja HK-1/HK-1C/HK-1D. Campur semuakerugian larasan jika pembayar cukai ini mempunyailebih daripada satu perniagaan yang masih dijalankanoleh pentadbir harta pusaka dan masukkan amauntersebut ke perenggan D Helaian Kerja HK-1.3.

  Amaun E dari Helaian Kerja HK-1.3.Amaun B18 terhad kepada amaun B17, jika amaun B18melebihi B17 masukkan amaun B17 ke ruang ini.

  B19 Jumlah B17 tolak B18 - -

  B20 Perbelanjaan Rujuk kepada perenggan 44(1)(b) dan Jadual 4 ACP - -mencarigali 1967 untuk menentukan kelayakan.

  Rujuk kepada perenggan 5 Jadual 4 untuk membuatpengiraan.Simpan pengiraan dengan teratur untuk semakan.Masukkan tuntutan (baki tahun-tahun sebelum dantuntutan tahun semasa) di ruang ini.Amaun ini terhad kepada B19.Baki yang tidak boleh diserap oleh B19 (jika ada)dimasukkan ke ruang K3 borang TP.

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  9

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  B21 Jumlah B19 tolak B20. Isi ‘0’ jika nilai negatif. - -

  B22 Anuiti kena Jumlah yang ditetapkan mengikut syarat- - -dibayar/ syarat wasiat.bayaran berkala

  B23 Jumlah B21 tolak B22 - -

  B24 Hadiah wang Hadiah wang tunai kepada Kerajaan, Kerajaan Negeri, - -kepada Kerajaan Tempatan.Kerajaan /Kerajaan Subseksyen 44(6)Tempatan

  B24A Hadiah wang Hadiah wang kepada institusi/organisasi yang diluluskankepada institusi oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri.atau organisasi Proviso subseksyen 44(6)diluluskan

  B25 Hadiah wang atau Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada aktiviti - -kos sumbangan sukan yang diluluskan oleh Menteri atau badan sukan yangmanfaat kepada diluluskan oleh Pesuruhjaya Sukan yang dilantik di bawahaktiviti sukan Akta pembangunan Sukan 1997. Amaun yang dibenarkanyang diluluskan

  B26 Hadiah wang atau Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada projekkos sumbangan berkepentingan negara yang diluluskan oleh Menteri. Amaunmanfaat kepada yang dibenarkan adalah tidak melebihi perbezaan di antara - -projek berkepentingan 7% pendapatan agregat di B17negara yang diluluskan Subseksyen 44(11C)oleh menteri Kewangan

  B27 Hadiah artifak, Hadiah artifak, manuskrip atau lukisan kepada Kerajaan - -manuskrip berdasarkan pada nilai yang ditentukan oleh Ketuaatau lukisan Pengarah Muzium Negara atau Ketua Pengarah Arkib

  Negara.Subseksyen 44(6A)

  B28 Hadiah wang untuk Sumbangan wang yang tidak melebihi RM20,000 bagi - -kemudahan menyediakan kemudahan perpustakaan awam,perpustakaan atau perpustakaan sekolah / institusi pendidikan tinggi.kepada Subseksyen 44(8)perpustakaan

  B29 Hadiah lukisan Hadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau - -kepada Balai mana-mana balai seni lukis negeri berdasarkan kepadaSeni Lukis nilai yang ditentukan oleh Balai Seni Lukis Negara atauNegara atau balai seni lukis negeri.balai seni lukis Subseksyen 44(11)negeri

  B30 Zakat Perniagaan Amaun yang dituntut adalah terhad kepada 2.5 daripada - -pendapatan agregat di B17.

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  10

  B31 Jumlah derma B24 hingga B30 - -dan hadiah

  B32 Jumlah B23 tolak B31 - -pendapatan

  B33 Pelepasan Diri Potongan sebanyak RM8,000 diberi kepada pentadbir - -harta pusaka sekiranya pembayar cukai berdomisil diMalaysia semasa kematiannya. Amaun ini telahditetapkan dan diberi secara automatik.

  B34 Pendapatan B32 tolak B33. Terhad kepada jumlah B32 tolak RM8,000. - -Bercukai

  B35 Pengiraan Cukai Rujuk jadual kadar cukai dalam nota penerangan. - -Pendapatan Contoh pengiraan disediakan di bawah.

  B35a Cukai ke atas Cara Pengiraan Cukai - -yang pertama Sesuaikan amaun di B34 Borang TP (pendapatan

  bercukai) dengan banjaran pendapatan bercukaiyang disediakan di dalam jadual kadar cukai.

  B35b Cukai ke atas Contoh: - -baki Pendapatan bercukai di B34 RM 5,500

  Guna pengiraan di kategori C jadual cukai seperti berikut:

  Cukai ke atas RM 5,000 yang pertama RM 25.00Cukai ke atas baki RM 500 @ 3% RM 15.00Jumlah cukai pendapatan RM 40.00

  Masukkan dalam Borang TP di ruang B35a dan B35b seperti berikut:

  Cukai ke atas yang pertama

  Cukai ke atas baki Atas kadar (%)

  B36 Jumlah Cukai B35a campur B35b. - -Yang Dikenakan

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  , ,, 5 0 0 0 , ,, 2 5 0 0.

  0 3, ,, 5 0 0 , ,, 1 5 0 0.

  B35a

  B35b

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  11

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  C1 - C15 Keterangan adalah seperti di B1 hingga B15 - -

  C16 Agregat Jumlah amaun C10 hingga C15 - -pendapatanberkanun lain

  C17 Pendapatan C9 campur C16 - -Agregat

  C18 Keterangan adalah seperti di B18 - -

  C19 Jumlah C17 tolak C18 - -

  BAHAGIAN C: PENDAPATAN BERKANUN, JUMLAH PENDAPATAN DAN JUMLAH CUKAI YANG DIKENAKAN

  ISI BAHAGIAN C INI JIKA PEMBAYAR CUKAI TIDAK BERDOMISIL DI MALAYSIA SEMASA KEMATIAN ( A1 = 2 )

  C20 Keterangan adalah seperti di B20 - -

  C21 Jumlah C19 tolak C20. Isi ‘0’ jika nilai negatif. - -

  C22 - C31 Keterangan adalah seperti di B23 dan B32 - -

  C32 Jumlah C23 tolak C31 - -

  C33 Pendapatan Pendapatan yang tertakluk kepada kadar cukai lain - Lampiran Fkasar yang dimana kadarnya ditentukan dalam Perjanjiantertakluk kepada Pengelakan Pencukaian Dua Kali (PPPDK) adalahkadar cukai lain diasingkan daripada pendapatan lain yang disenaraikan

  dalam C1 hingga C15.Dapatkan kadar cukai berkenaan dari Lampiran F.

  C33a Faedah Rujuk kadar cukai dalam Lampiran F. - Lampiran F

  C33b Royalti Rujuk kadar cukai dalam Lampiran F. - Lampiran F

  C33c Pendapatan Rujuk kadar cukai dalam Lampiran F. - Lampiran Fkelas khas dibawah seksyen 4A

  C33d Pendapatan Sila nyatakan jenis pendapatan berkenaan dan - -lain rujuk kadar cukai dalam PPPDK (jika perlu).

  C34 Jumlah Jumlah C32 hingga C33d. - -Pendapatan/PendapatanBercukai

  C35 Pengiraan Kadar cukai untuk pembayar cukai yang tidak berdomisil - -Jumlah Cukai di Malaysia semasa kematiannya ialah 25% kecuali pendapatanYang Dikenakan faedah, royalti, pendapatan kelas khas di bawah seksyen 4A dan

  pendapatan lain yang dinyatakan dalam PPPDK.

  Contoh pengiraan disediakan di sebelah.

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  12

  Pendapatan Bercukai kadar (%) Cukai Yang Dikenakan

  !!!!!!!!!!!!, ,, !!!!!!!!!!!!, ,, .255 5 0 0 1 3 7 5 0 0C35a

  C35b Pendapatan Kadar cukai untuk pendapatan faedah, royalti, pendapatan - -hingga kasar tertakluk kelas khas di bawah seksyen 4A dan pendapatan lain yangC35g kepada kadar dinyatakan dalam PPPDK.

  cukai lain

  Contoh:Jumlah di C32 RM 5,500Cukai atas kadar 25% RM 1,375.00

  masukkan amaun ini ke ruang C35a dalam borang TP seperti berikut:

  Contoh pengiraan disediakan di bawah. Pembayar cukaiberdomisil di Denmark semasa kematiannya.Contoh:Jumlah di C35f untuk pendapatan faedah RM 10,000Cukai atas kadar 15% RM 1,500.00

  Jumlah di C35d untuk pendapatan royalti RM 50,000Cukai atas kadar 10% RM 5,000.00

  Masukkan amaun ini ke ruang C35d dan C35f dalam borang TPseperti berikut dengan merujuk kepada kadar cukai di Lampiran F:

  C36 Jumlah Cukai Campurkan semua amaun dari C35a hingga C35g. - -Yang Dikenakan

  BAHAGIAN D: CUKAI KENA DIBAYAR / DIBAYAR BALIK

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  D1 Jumlah Cukai Pindahkan amaun dari B37 atau C37. - -Yang Dikenakan

  D2 Tolakan cukai Seksyen 110 (dividen) HK-3 -seksyen 51 Akta Buat pengiraan di Helaian Kerja HK-3Kewangan 2007 Amaun D dari Helaian Kerja HK-3(dividen)

  D3 Tolakan cukai Seksyen 110 (lain-lain) HK-6 -seksyen 110 Buat pengiraan di Helaian Kerja HK-6(lain-lain) Amaun B dari Helaian Kerja HK-6

  D4 Pelepasan cukai Tolakan cukai berhubung dengan pendapatan dariseksyen 132 Malaysia yang dikenakan cukai di Malaysia dan juga di - -

  luar Malaysia. Negara-negara ini tidak memeteraiperjanjian pengelakan pencukaian dua kali denganMalaysia. Rujuk Jadual 7 ACP dan Helaian Keja HK-9untuk membuat pengiraan kredit.

  Pendapatan Bercukai kadar (%) Cukai Yang Dikenakan

  !!!!!!!!!!!!, ,, !!!!!!!!!!!!, ,, .10 5 0 0 0 0 0C35d

  !!!!!!!!!!!!, ,, !!!!!!!!!!!!, ,, .15 1 5 0 0 0 0C35f5 0 0 0 0

  1 0 0 0 0

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  13

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  D5 Pelepasan cukai Tolakan cukai berhubung dengan pendapatan dariseksyen 133 Malaysia yang dikenakan cukai di Malaysia dan juga di

  luar Malaysia. Negara-negara ini tidak memeterai - -perjanjian pengelakan pencukaian dua kali denganMalaysia. Rujuk Jadual 7 ACP dan helaian Kerja HK-9untuk membuat pengiraan kredit.

  D6 Cukai kena D1 tolak (D2 hingga D5). - -dibayar

  D7 Cukai (D2 hingga D5) tolak D1. HK-3, HK-6 -dibayar Ruang ini berkenaan apabila tolakan di D2 hingga D5balik melebihi jumlah D1.

  Kemukakan Helaian Kerja HK-3 dan HK-6 bersama Borang TP.

  BAHAGIAN E: KEDUDUKAN CUKAI TAHUN TAKSIRAN 2009

  Pelarasan antara cukai kena dibayar dan cukai telah dibayar (melalui skim ansuran) dibuat dalam bahagian ini.

  E1 Cukai kena Amaun dari D6. - -dibayar Jika layak mendapat bayaran balik seperti di ruang D7,

  isikan ‘0’ di ruangan ini.

  E2 Ansuran yang Masukkan amaun bayaran ansuran yang telah dibuat - -telah dibayar bagi tahun taksiran semasa. Bayaran untuk tahun kebelakangan

  tidak termasuk dalam ruangan ini.

  E3 Baki cukai E1 tolak E2 - -kena dibayar

  Jelaskan baki ini dalam tempoh yang ditetapkan.Gunakan slip pengiriman bayaran yang dilampirkanbersama Borang TP sekiranya bayaran dibuat melaluipos atau di kaunter bayaran LHDNM.Jika jumlah E2 melebihi E1, isikan ‘0’ di ruang ini.

  E4 Cukai terlebih E2 tolak E1 - -bayar

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  BAHAGIAN F: PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN YANG BELUM DILAPORKAN

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  F1-F3 Isikan jenis pendapatan dan amaun kasar yang - -diterima berkenaan dengan suatu tahun terdahuluyang belum dilaporkan. Gunakan lampiran berasinganseperti format F1 hingga F3 sekiranya ruangan tidak mencukupi.

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  14

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  G1a Baki kerugian Kerugian perniagaan/perkongsian tahun semasa yang HK-1.3 -tahun semasa tidak diserap.

  Amaun F dari HK-1.3

  G1b Baki kerugian Baki kerugian tahun sebelum yang tidak diserap. HK-1.3 -tahun Amaun C dari HK-1.3kebelakangan

  G1c Kerugian G1a campur G1b HK-1.3 -hantar Atauhadapan Amaun G dari Helaian Kerja HK-1.3

  G2 Elaun Elaun modal yang dituntut dalam pengiraan pendapatan - -modal berkanun perniagaan.

  G2a Perniagaan 1 Sama dengan perniagaan 1 di ruang B1/C1 borang TP - -

  Elaun diserap Elaun modal yang diserap dalam tahun semasa bagi HK-1/ -perniagaan 1. HK-1C/Amaun K5 dari Helaian Kerja HK-1 atau HK-1DAmaun Q5 dari Helaian Kerja HK-1C atauAmaun N5 dari Helaian Kerja HK-D

  Baki hantar Amaun K6 dari Helaian Kerja HK-1 atau HK-1/ -hadapan Amaun Q6 dari Helaian Kerja HK-1C atau HK-1C/

  Amaun N6 dari Helaian Kerja HK-1D HK-1D

  G2b Perniagaan 2 Keterangan adalah seperti G2a Seperti G2a -

  G2c Perniagaan 3 + Keterangan adalah seperti G2a. Seperti G2a -4 dan seterusnya

  G2d Perkongsian 1 Sama dengan perkongsian 1 di ruang B4/C4 borang TP - -

  Elaun dituntut Elaun modal yang diserap dalam tahun semasa bagi HK-1B -perkongsian 1.

  Amaun D / F5 dari Helaian Kerja HK-1B atau

  Baki hantar Amaun F6 dari Helaian Kerja HK-1B HK-1B -hadapan

  G2e Perkongsian 2 Keterangan adalah seperti G2d Seperti G2d -

  G2f Perkongsian 3 + Keterangan adalah seperti G2d Seperti G2d -4 dan seterusnya

  BAHAGIAN G: MAKLUMAT PENDAPATAN PERNIAGAAN

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  15

  G3a 107A Cukai pegangan seksyen 107A HK-11 -

  Jumlah Kasar DibayarAmaun kasar bahagian perkhidmatan kontrak yangdibuat kepada kontraktor bukan mastautin mengikutperuntukan seksyen 107A.

  Jumlah cukai yang dipegang dan diremit ke LHDNM10% atas jumlah kasar [perenggan 107A(1)(a)].

  Tambah

  3% atas jumlah kasar [perenggan 107A(1)(b)].

  (Peraturan dan prosedur membuat bayaran kepadaCawangan Pungutan LHDNM hendaklah dipatuhi).

  G3b 109 Cukai pegangan seksyen 109 – kadar cukai seperti HK-11 Lampiran Fyang ditetapkan dalam Perjanjian PengelakanPencukaian Dua Kali.

  Jumlah Kasar DibayarJumlah bayaran kasar yang dibuat sebelum apa-apatolakan.

  G3c 109A Cukai pegangan seksyen 109A - 15% HK-11 -

  Jumlah Kasar DibayarKeterangan seperti G3b

  G3d 109B Cukai pegangan seksyen 109B - kadar cukai seperti HK-11 Lampiran Fyang ditetapkan dalam Perjanjian PengelakanPencukaian Dua Kali.

  Jumlah Kasar DibayarKeterangan seperti G3b

  G3e 109F Bayaran kepada seseorang bukan pemastautin berhubungpendapatan di bawah subseksyen 4(f) ACP 1967 adalahtertakluk kepada cukai pegangan pada kadar 10% atasjumlah kasar seperti ditetapkan dalam Bahagian XIIIJadual 1ACP 1967.

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  H1 – KOD Gunakan kod tuntutan seperti di Lampiran D - Lampiran DH4 TUNTUTAN

  H5 JUMLAH Campurkan amaun H1 hingga H4 - -DITUNTUT

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  BAHAGIAN H PERBELANJAAN KHAS, POTONGAN SELANJUTNYA DAN POTONGAN DUA KALI

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  16

  K1 Kod Isi kod perniagaan (seperti Lampiran G) bagi - Lampiran GPerniagaan perniagaan utama sahaja. Jika mempunyai lebih dari

  satu perniagaan utama, isi kod perniagaan yangmempunyai perolehan terbesar.

  K2 Jualan atau Jumlah pendapatan kasar termasuk pendapatan - -perolehan terakru daripada jualan, fi dan terimaan lain.

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  BAHAGIAN K: MAKLUMAT KEWANGAN HARTA PUSAKA

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  BAHAGIAN J: TUNTUTAN INSENTIF

  J1 Elaun Insentif ini diberi kepada harta pusaka yang HK-1C -Jadual 7A menjalankan perniagaan penternakan ayam dan

  itik yang menukar daripada sistem reban terbukakepada sistem reban tertutup.

  Rujuk kepada seksyen 133A dan perenggan 1C Jadual7A ACP 1967 untuk menentukan kelayakan; perenggan 1dan perenggan 3 Jadual 7A untuk membuat pengiraan.

  Simpan dokumen asal berhubung dengan perbelanjaanmodal yang layak, borang permohonan dan pengiraanelaun secara terperinci untuk semakan.Gunakan Helaian Kerja HK-1C untuk membuat pengiraanpendapatan berkanun dan pelarasan tuntutan Jadual 7A.

  Amaun yang Pindahkan amaun elaun pelaburan semula (EPS) yangdiserap diserap iaitu amaun dari ruang P4 Helaian Kerja HK-1C

  ke dalam ruang yang disediakan.

  Baki hantar Pindahkan baki EPS yang belum diserap (dari ruang P5 Helaianhadapan Kerja HK-1C) ke dalam ruang yang disediakan. Jika tiada

  baki isikan ‘0’.

  J2 Elaun Rujuk kepada perenggan 2,3 dan 6 Perintah Cukai HK-1D -Peningkatan Pendapatan (Pengecualian) (No 9) 2002 [P.U.(A)57] danEksport Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (Pindaan)Perkhidmatan 2006 [P.U.(A) 275] untuk menentukan kelayakan.

  Amaun yang Pindahkan amaun dari ruang M7 Helaian Kerja HK-1Ddiserap ke ruang ini.

  Baki hantar Pindahkan baki elaun yang belum diserap (baki hantarhadapan hadapan) iaitu amaun dari ruang M8 Helaian Kerja HK-1D

  ke dalam ruang yang disediakan. Jika tiadabaki isikan ‘0’.

  J3 Perbelanjaan Rujuk keterangan di B20 dalam buku ini. - -Jadual 4 Baki perbelanjaan yang tidak diserap di ruang B20 (baki

  hantar hadapan) hendaklah dimasukkan ke ruang ini.Jika tiada baki, Isikan ‘0’.

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  17

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  K3 Stok awal Stok barangan siap seperti dalam Akaun Perdagangan - -

  K4 Belian dan kos Jumlah belian kasar tolak diskaun dan rebat - -pengeluaran berkaitan dengan perniagaan utama.

  Kos pengeluaran daripada Akaun Pengilangan.

  K5 Stok akhir Stok barangan siap seperti dalam Akaun Perdagangan. - -

  K6 Kos jualan Jumlah (K3 campur K4 tolak K5). Isikan ’0’ jika tiada. - -

  K7 Untung / rugi K2 tolak K6 - -kasar

  K8 Perniagaan lain Jumlah pendapatan kasar dari punca selain dari K1. - -

  K9 Dividen Amaun C(iii) dari Helaian Kerja HK-3 HK-3 -

  K10 Faedah dan Pendapatan kasar dari punca faedah / diskaun HK-5 -diskaun Amaun A dari Helaian Kerja HK-5

  K11 Sewa, royalti Sewa - Amaun D dari Helaian Kerja HK-4 HK-4 -dan premium Royalti - Amaun H dari Helaian Kerja HK-5 HK-5 -

  K12 Pendapatan Jumlah semua pendapatan kasar dari punca bukan - -lain perniagaan yang tidak disenaraikan di atas.

  K13 Jumlah Jumlah K8 hingga K12 - -

  K14 Faedah Jumlah semua perbelanjaan faedah kecuali faedah - -pinjaman sewa beli dan faedah pajakan.

  K15 Gaji dan upah Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. - -

  K16 Sewa / pajakan Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. - -

  K17 Kontrak dan Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. - -subkontrak

  K18 Komisen Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. - -

  K19 Hutang Lapuk Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. - -

  K20 Perjalanan dan Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. - -pengangkutan

  K21 Pembaikan dan Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. - -penyelenggaraan

  K22 Promosi dan iklan Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. - -

  K23 Perbelanjaan Jumlah semua perbelanjaan yang tidak termasuk - -lain K14 hingga K22.

  K24 Jumlah Campurkan K14 hingga K23. - -perbelanjaan

  K25 Untung / rugi Untung atau Rugi Bersih seperti yang ditunjukkan - -bersih di dalam Akaun Untung Rugi.

  K26 Perbelanjaan Amaun F1 dari Helaian Kerja HK-1, HK-1C atau HK-1, HK-1C -yang tidak HK-1D HK-1Ddibenarkan

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  18

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  K27 Tanah dan Nilai buku bersih seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -bangunan

  K28 Loji dan Nilai buku bersih seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -jentera

  K29 Kenderaan Nilai buku bersih seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -

  K30 Aset tetap Nilai buku bersih seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -lain

  K31 Jumlah aset Jumlah K27 hingga K30. - -tetap

  K32 Pelaburan Kos pelaburan dan simpanan tetap. - -

  K33 Stok Stok akhir seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -

  K34 Penghutang Penghutang perdagangan seperti di dalam Kunci - -dagangan Kira-kira.

  K35 Penghutang Penghutang lain seperti dalam Kunci Kira-Kira (tidak - -lain termasuk ambilan oleh pemilik perniagaan).

  K36 Baki tunai Jumlah seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -

  K37 Baki dalam Jumlah seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -bank

  K38 Aset semasa Jumlah aset semasa selain daripada K33 hingga K37. - -lain

  K39 Jumlah aset Jumlah K33 hingga K38. - -semasa

  K40 Jumlah aset Jumlah K31, K32 dan K39. - -

  K41 Pinjaman Jumlah seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -

  K42 Pemiutang Pemiutang dagangan seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -dagangan

  K43 Pemiutang lain Pemiutang lain seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -

  K44 Jumlah liabiliti Jumlah K41 hingga K43 - -

  K45 Akaun modal Jumlah seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -

  K46 Baki akaun semasa Jumlah seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -bawa hadapan

  K47 Untung / rugi Jumlah seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -tahun semasa

  K48 Ambilan/ Jumlah seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -Pendahuluan (bersih)

  K49 Dana khas Jumlah seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -

  K50 Baki akaun semasa Jumlah seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -hantar hadapan

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  19

  a Nama Firma Nama firma ejen cukai yang mengisi Borang TP ini. - -

  b Alamat Firma Alamat surat menyurat firma ejen cukai. - -

  c No. Telefon Nombor telefon firma ejen cukai. - -

  d No. Telefon Nombor telefon bimbit ejen cukai. - -Bimbit

  e e-mel Alamat e-mel ejen cukai. - -

  f No. Kelulusan Untuk diisi oleh ejen cukai yang mendapat kelulusan - -Ejen Cukai di bawah suseksyen 153(3).

  Sila baca peringatan diBorang TP sebelum menurunkan tandatangan dalam borang tersebut. Isikan tarikh dan jawatan dengan jelas.

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  AKUAN PENTADBIR HARTA PUSAKA

  Borang yang tidak diperakui dan ditandatangani akan dianggap tidak lengkap dan dikembalikan kepada tuan/puan. Penalti akandikenakan jika berlaku kelewatan dalam mengembalikan semula borang tersebut kepada LHDNM.

  Nama, No KP/ Isikan nama dan no. kad pengenalan / pasport / polis / - -Pasport / tentera* salah seorang wasi/pentadbir harta pusaka.Polis / Tentera * Potong yang mana tidak berkenaan.

  Jawatan Isikan jawatan sebagai wasi atau pentadbir harta pusaka - -Tarikh utama atau selainnya, yang mana berkenaan dan tarikh.

  MAKLUMAT FIRMA DAN TANDATANGAN ORANG YANGMENYEDIAKAN BORANG INI

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  BAHAGIAN L: MAKLUMAT PENDAPATAN YANG DIKECUALIKAN

  L1 Perniagaan dan Isi jumlah yang dikecualikan bagi tahun semasa - -Perkongsian

  L2 Dividen Isi jumlah yang dikecualikan bagi tahun semasa - -

  L3 Faedah Isi jumlah yang dikecualikan bagi tahun semasa - -

  L4 Sewa Isi jumlah yang dikecualikan bagi tahun semasa - -

  L5 Pendapatan Lain Isi jumlah yang dikecualikan bagi tahun semasa - -

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  20

  Bahagian 2 - Helaian Kerja

  Helaian Kerja ini disediakan untuk membolehkan tuan/puan membuat pengiraan pendapatan berkanun perniagaan.

  HK-1: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN

  Gunakan satu Helaian Kerja HK-1 untuk satu punca perniagaan.

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  A Baki dalam Pindahkan baki dalam Akaun Untung Rugi ke ruang ini. - -Akaun UntungRugi

  Pengasingan Keluarkan pendapatan bukan kelas perniagaan dan - -pendapatan masukkan ke ruangan yang disediakan.mengikut kelas

  B Jumlah Campurkan semua pendapatan yang bukan perniagaan - -pendapatan iaitu dividen, sewa, royalti, faedah dan pendapatan lain.bukanperniagaan

  C Jumlah A tolak B - -pendapatanperniagaan

  D1 Kerugian Semak Akaun Untung Rugi dan keluarkan kerugian yang - -yang tidak tidak dibenarkan. Nyatakan jenis kerugian di ruang perkaradibenarkan jika lain dari yang telah disenaraikan dan isikan amaun.

  Contoh:Rugi jualan kereta ABC 1234 RM 4,000Rugi jualan mesin pemotong RM 3,000

  D2 Lebihan Amaun A dari Helaian Kerja HK-1.1A HK-1.1A -perolehanperlombongan

  D3 Jumlah D1 campur D2 - -

  D4 Perolehan/ Semak Akaun Untung Rugi dan keluarkan keuntungan - -pendapatan yang tidak boleh dicukai sebagai pendapatanyang tidak perniagaan. Masukkan amaun keuntungan di ruangdikenakan cukai yang berkenaan.

  Contoh:Untung jualan kereta WFB 3305 RM 5,000Untung jualan mesin jahit RM 2,000

  D5 Jumlah D3 tolak D4 - -

  E Pendapatan C campur D5 - -perniagaan

  F1 Pelarasan Buat pelarasan perbelanjaan yang tidak boleh - -perbelanjaan dibenarkan mengikut perundangan cukai pendapatan.perniagaan

  1.1 Susut nilai Peruntukan yang dibuat ke atas kegunaan aset - -perniagaan.Perenggan 39(1)(b)

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  21

  1.2 Gaji, elaun, Saraan yang dibayar kepada diri sendiri. - -bonus, KWSP Perenggan 39(1)(a)sendiri

  1.3 Keraian Keraian termasuk peruntukan makanan, minuman, - -rekreasi atau sebarang bentuk layanan (kecuali untukpekerja sendiri).Perenggan 39(1)(l)

  1.4 Hadiah Perbelanjaan hadiah (kecuali untuk pekerja sendiri). - -Perenggan 39(1)(b)

  1.5 Derma Sebarang derma termasuk derma kepada institusi yang - -diluluskan di bawah subseksyen 44(6).Derma tersebut dituntut dan diberi potongan daripendapatan agregat dalam mengira jumlah pendapatandalam ruang B32/C32 Borang TP.Perenggan 39(1)(b)

  1.6 Penalti/denda/ Bayaran atas kesalahan melanggar undang-undang. - -kompaun Perenggan 39(1)(b)

  1.7 Ambilan stok Stok yang diambil untuk kegunaan persendirian dinilai - -pada harga pasaran.Perenggan 24(2)(a)

  1.8 Ambilan tunai Ambilan tunai yang belum diambil kira dalam akaun - -terimaan untuk kegunaan persendirian.Perenggan 39(1)(a)

  1.9 Peruntukan Peruntukan hutang lapuk am (peruntukan hutang lapuk - -hutang lapuk dagangan tertentu/spesifik dibenarkan).

  Subseksyen 34(2)

  1.10 Perbelanjaan Perbelanjaan sebelum perniagaan bermula atau untuk - -permulaan/ proses penutupan/penamatan perniagaan.penutupan Perenggan 39(1)(b)

  1.11 Perbelanjaan Perbelanjaan berbentuk modal seperti pembelian aset. - -modal Perenggan 39(1)(b)

  1.12 Yuran guaman Perbelanjaan guaman berhubung dengan perolehan - -aset atau untuk urusan peribadi.Perenggan 39(1)(b)

  1.13 Perbelanjaan Faedah yang tidak boleh ditolak daripada pendapatan - -faedah perniagaan.

  Subseksyen 33(2)

  1.14 Sekatan KWSP Caruman kepada skim yang diluluskan yang melebihi - -19% daripada saraan pekerja.Perenggan 34(4)(a)

  1.15 Hapus kira aset Hapus kira aset yang tidak boleh digunakan dalam - -perniagaan.Perenggan 39(1)(b)

  1.16 Perbelanjaan Perbelanjaan peribadi dan domestik dalam apa jua - -persendirian bentuk.

  Perenggan 39(1)(a)

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  22

  (a) Perjalanan dan Peruntukan tempat kediaman atau perjalanan oleh - -penginapan seseorang atau seorang pekerja yang bukan berkaitan

  dengan perdagangan atau perniagaan yang dijalankan.

  (b) Kegunaan Perbelanjaan petrol, tol, pembaikan, penyelenggaraan, - -kenderaan tempat letak kereta dan insurans untuk urusan peribadi.

  (c) Manfaat Perbelanjaan rumah kediaman yang digunakan sebagai - -kediaman premis perniagaan - bahagian peribadi/keluarga.

  Contoh:Bil air, elektrik, cukai tanah, cukai pintu, sewa, faedahpinjaman, pengubahsuaian dan penyelenggaraan.

  (d) Telefon Panggilan persendirian. - -

  (e) Yuran Bayaran yuran masuk persatuan dan yuran ahli kelab - -persendirian.Contoh:Keahlian Kelab Golf

  (f) Seminar Bayaran menghadiri seminar yang bertujuan - -meningkatkan pengetahuan dan kemahiran.

  (g) Perubatan Bayaran perubatan untuk diri sendiri atau keluarga. - -

  1.17 Perbelanjaan lain Apa-apa perbelanjaan bukan keseluruhan dan semata- - -mata dilakukan dalam menghasilkan pendapatan kasarperniagaan.Perenggan 39(1)(b)

  Jumlah Campurkan 1.1 hingga 1.17 - -

  F2 Elaun Amaun B dari Helaian Kerja HK-1.1A HK-1.1A -perlombongan

  F3 Lebihan Amaun C dari Helaian Kerja HK-1.1A HK-1.1A -perbelanjaanperlombongan

  F4 Potongan- Perbelanjaan insentif yang diperuntukkan dalam - Lampiran Dpotongan undang-undang.selanjutnya Senaraikan semua tuntutan perbelanjaan insentif di ruang ini.

  Contoh:Potongan selanjutnya bagipenggajian pekerja hilang upaya RM 12,000*

  *Ini adalah perbelanjaan yang dibenarkan tolakan/potongan dua kali, tolakan pertama telah dibuat dalamAkaun Untung Rugi.

  F5 Jumlah Campurkan F2, F3 dan F4 - -

  F6 Jumlah F1 tolak F5 - -pelarasanperbelanjaan

  G Pendapatan Kira keuntungan larasan dengan membuat tolakan dan - -larasan tambahan di E dan F6.

  Jika jumlah positif (+) adalah pendapatan larasan.Jika jumlah negatif (-) adalah kerugian larasandan teruskan ke bahagian H.

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  23

  H Kerugian larasan Keterangan seperti di atas. Pindahkan amaun ini ke ruang HK-1.3 -D1 Helaian Kerja HK-1.3

  J1 Pendapatan Amaun dari ruang G - -larasan Jika kerugian larasan, masukkan ‘0’ ke ruang ini.

  J2 Kenaan Pelarasan keuntungan jualan aset yang dipindah HK-1.2 -imbangan daripada HK-1.2

  Jika tidak berkenaan, masukkan ‘0’ ke ruang ini.

  J3 Jumlah J1 campur J2 - -

  J4 Elaun modal Amaun dari ruang K4 (terhad kepada amaun di J3). - -boleh diserap

  J5 Pendapatan J3 tolak J4 - -berkanun Pindahkan amaun ini ke ruang B1/B2/B3 Borang TP

  atau ke ruang C1/C2/C3 Borang TP.

  K1 Baki bawa Jumlah elaun modal dari tahun kebelakangan yang tidak - -hadapan dapat diserap.

  K2 Elaun Imbangan Belanja baki aset dilupuskan yang dilaraskan di ruang HK-1.2 -B3 HK-1.2Jika tidak berkenaan, masukkan ‘0’ di ruang ini.

  K3 Elaun modal Tuntutan elaun modal tahun semasa yang dilaraskan di HK-1.2 -ruang C5 HK-1.2.

  K4 Jumlah Campurkan K1, K2 dan K3. - -

  K5 Tuntutan Amaun K4 tetapi terhad kepada amaun di J3. - -diserap dalamtahun semasa

  K6 Baki hantar K4 tolak K5 - -hadapan Amaun ini wujud sekiranya amaun K4 tidak dapat

  diserap oleh J3.Baki ini akan menjadi amaun K1 tahun taksiranberikutnya.

  Gunakan satu Helaian Kerja HK-1B untuk satu punca perniagaan perkongsian

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  A Pendapatan Masukkan amaun dari ruang A13 dan A19, CP30 CP 30 -larasanperniagaan(perkongsian)

  B Kenaan Masukkan amaun dari ruang A14 dan A20, CP30 CP 30 -imbangan

  C Jumlah A campur B - -

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  HK-1B: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN PERKONGSIAN

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  24

  D Elaun modal Elaun modal yang boleh diserap CP 30 -boleh diserap (terhad kepada amaun di C).

  E Pendapatan C tolak D - -Berkanun

  F - G Elaun Jadual Ruangan ini berkenaan sekiranya tuan/puan layak - -7A menuntut elaun Jadual 7A.

  H - J Elaun peningkatan Ruangan ini berkenaan sekiranya tuan/puan layak - -eksport menuntut elaun peningkatan eksport perkhidmatanperkhidmatan yang layak.yang layak

  K Pelarasanbaki elaun modal

  1. Baki bawa Baki elaun modal yang tidak dapat diserap di dalam - -hadapan pengiraan pendapatan berkanun dalam tahun kebelakangan.

  2. Elaun Masukkan amaun dari ruang A15 dan A21, CP30 CP 30 -Imbangan danElaun Modal

  3. Jumlah Campurkan K1dan K2 - -

  4. Tuntutan Amaun D di atas. - -diserap dalamtahun semasa

  5. Baki hantar K3 tolak K4 - -hadapan

  L - M Pelarasan baki Ruangan ini berkenaan sekiranya tuan/puan layak - -Elaun Jadual 7A & menuntut elaun Jadual 7A dan elaun peningkatanElaun peningkatan eksport perkhidmatan yang layak.eksportperkhidmatanyang layak

  Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan insentif di bawah Jadual 7A.

  Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak.

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  HK-1D: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN BAGI HARTA PUSAKA YANGMENIKMATI ELAUN PENINGKATAN EKSPORT PERKHIDMATAN YANG LAYAK

  HK-1C: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN BAGI HARTA PUSAKAYANG MENIKMATI INSENTIF DI BAWAH JADUAL 7A

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  25

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  A Kerugian Baki kerugian perniagaan/perkongsian tahun - -bawa hadapan kebelakangan yang tidak boleh diserap dalam tahun

  kebelakangan.

  B Kerugian tahun Amaun B8/C8 Borang TP - -kebelakangandiserap olehpendapatan berkanuntahun semasa

  C Baki kerugian A tolak B - -tahunkebelakangantidak diserap

  D Kerugian tahunsemasa:1. Perniagaan Amaun H dari Helaian Kerja HK-1, HK-1C, HK-1D HK-1, HK-1C, -

  HK-1D2. Perkongsian Amaun dari ruang A13 dan A19, CP 30 CP 30

  E Kerugian diserap Amaun B18/C18 Borang TP - -oleh pendapatanagregat tahunsemasa

  HK-1.3: PELARASAN KERUGIAN BAGI PERNIAGAAN DAN PERKONGSIAN

  HK-1.1: ELAUN PERLOMBONGAN & HK-1.2: RUMUSAN ELAUN MODAL

  1. Bagi memudahkan tuntutan elaun perlombongan dan elaun modal dibuat dengan teratur, aset dan perbelanjaan telahdijeniskan seperti berikut:

  SUSUNAN INDEKS TUNTUTAN ELAUN-ELAUN MODAL(Berasaskan kepada susunan dalam Akta Cukai Pendapatan 1967)

  Elaun Jenis Kelas Jadual ACP 1967 Helaian KerjaPerlombongan A A1-A3 2 1.1

  Pertanian B B1-B3 3 1.2.1

  Perhutanan C C1-C2 3 1.2.2

  Bangunan Industri D D1-D4 3 1.2.3

  Loji dan Jentera F E1-E6 3 1.2.4

  2. Setiap jenis aset/perbelanjaan (mengikut jenis) telah juga dikelaskan mengikut kadar elaun modal yang boleh dituntut.Guna pengenalan ini sebagai kod tuntutan di ruang A setiap lembaran senarai elaun perlombongan dan elaun modal.

  3. Helaian Kerja HK1.2 disediakan sebagai rumusan keseluruhan elaun modal yang dituntut bagi sesuatu tahun taksiransebelum angka terakhir dapat dimasukkan ke dalam Helaian Kerja HK-1/HK-1C/HK-1D.

  4. Bahagian belakang Helaian-Helaian Kerja HK-1.1/HK1.2.1/HK-1.2.2/HK-1.2.3 dan HK-1.2.4. disediakan sebagai senaraiindeks aset / perbelanjaan modal perniagaan dan Helaian Kerja HK-1.2A disediakan sebagai Rumusan PerbelanjaanModal yang lengkap dan perlu disimpan selagi perniagaan tersebut masih beroperasi.

 • Buku Panduan Borang TP Sistem Taksir Sendiri

  26

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  A - E Butir-butir harta/ Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan - -aset dan pendapatan sewa.jumlah sewa

  HK-5: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN FAEDAH / ROYALTI

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  A - H Faedah / Royalti Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan - -pendapatan berkanun faedah / royalti.

  HK-6: TOLAKAN CUKAI DI BAWAH SEKSYEN 110 (LAIN-LAIN)

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  A - G Tolakan cukai Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan - -di bawah pendapatan kasar faedah / royalti / seksyen 4Aseksyen 110 dan pendapatan yang dibahagikan daripada badan(Lain-lain) amanah serta tolakan cukai di bawah seksyen 110.

  HK-11: BAYARAN TAHUN ASAS KEPADA BUKAN PEMASTAUTIN (CUKAI PEGANGAN)

  HK-4B: BUTIR-BUTIR HARTA / ASET DAN JUMLAH SEWA

  F Baki kerugian D tolak E - -tahun semasatidak diserap

  G Kerugian C campur F - -hantar hadapan

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  HK-3: TOLAKAN CUKAI SEKSYEN 51AKTA KEWANGAN 2007 (DIVIDEN)

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  A - D Tolakan cukai Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan - -di bawah pendapatan kasar dividen dan cukai dipotongseksyen 110 di bawah seksyen 110.(dividen)

  HK-11: BAYARAN TAHUN ASAS KEPADA BUKAN PEMASTAUTIN (CUKAI PEGANGAN)

  Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja

  Bayaran tahun Helaian kerja ini disediakan bagi melaporkan butir-butir - -asas kepada bayaran kepada bukan pemastautin yang melibatkan cukaibukan pegangan.pemastautin(cukaipegangan)

 • 1

  Nama

  No. Rujukan No. K/PNo. Pendaftaran Perniagaan

  HK-1: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN

  1 2 3 4 5Perniagaan Tahun Taksiran

  Tandakan “X” dalam petak berkenaan

  Jenis Perniagaan Kod Perniagaan

  Perkara Amaun

  A. BAKI DALAM AKAUN UNTUNG RUGI

  TOLAK: PENGASINGAN PENDAPATAN MENGIKUT KELAS

  Pendapatan dividen

  Pendapatan sewa

  Pendapatan royalti

  Pendapatan faedah

  Pendapatan lain

  B. JUMLAH PENDAPATAN BUKAN PERNIAGAAN

  C. JUMLAH PENDAPATANPERNIAGAAN (A - B)

  D. PELARASAN PENDAPATAN PERNIAGAAN

  TAMBAH:

  1. Kerugian yang tidak dibenarkan:

  Kerugian jualan aset

  Kerugian pertukaran asing

  Kerugian pelaburan

  ........................................................

  ........................................................

  JUMLAH

  2. Lebihan perolehan perlombongan

  3. JUMLAH (D1 + D2)

  + –

  Helaian Kerja m.s - 1

 • 2

  TOLAK:

  4. Perolehan/pendapatan yang tidak kena cukai dimasukkan ke dalam akaun untung rugi:

  Keuntungan jualan aset

  Keuntungan pertukaran asing

  Keuntungan pelaburan

  ..................................................................

  ..................................................................

  JUMLAH

  5. JUMLAH (D3 - D4)

  E. PENDAPATAN PERNIAGAAN(C + D5)

  F. PELARASAN PERBELANJAAN PERNIAGAAN

  TAMBAH:

  1. Perbelanjaan-perbelanjaan dan kenaan-kenaan yang tidak dibenarkan

  1.1 Susut nilai1.2 Gaji, elaun, bonus, KWSP sendiri1.3 Keraian1.4 Hadiah1.5 Derma1.6 Penalti/denda/kompaun1.7 Ambilan stok1.8 Ambilan tunai1.9 Peruntukan hutang lapuk1.10 Perbelanjaan permulaan/penutupan1.11 Perbelanjaan modal1.12 Yuran guaman1.13 Perbelanjaan faedah1.14 Sekatan KWSP1.15 Hapus kira aset1.16 Perbelanjaan persendirian:

  (a) Perjalanan/penginapan(b) Kegunaan kenderaan(c) Manfaat kediaman(d) Telefon(e) Yuran (tiada kaitan dengan perniagaan)(f) Seminar(g) Perubatan

  Helaian Kerja m.s - 2

 • 3Helaian Kerja m.s - 3

  1.17 Perbelanjaan lain (Nyatakan ................)

  JUMLAH (1.1 hingga 1.17)

  TOLAK:

  2. Elaun perlombongan

  3. Lebihan perbelanjaan perlombongan

  4. Potongan-potongan selanjutnya

  4.1 .....................................................

  4.2 .....................................................

  5. JUMLAH (F2 + F3 + F4)

  6. JUMLAH PELARASAN PERBELANJAAN(F1 - F5)

  G. PENDAPATAN LARASAN (E + F6)

  Atau

  H. KERUGIAN LARASAN (F6 – E)

  Jika G - (Pendapatan larasan), teruskan pengiraan ke ruang JJika H - (Kerugian Larasan), pindahkan amaun kerugian larasan ke ruang D1 HK-1.3, kemudian

  kirakan baki elaun modal untuk dihantar hadapan di ruang J dan K

  J. PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN

  1. PENDAPATAN LARASAN(Masukkan “0” ke ruang ini jika terdapat kerugian larasan di ruang H)

  2. TAMBAH: Kenaan Imbangan

  3. JUMLAH (J1 + J2)

  4. TOLAK: Elaun Modal boleh diserap(amaun di K4 tetapi terhad kepada amaun di J3)

  5. PENDAPATAN BERKANUN (J3 – J4)

  K. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL (jika berkenaan)

  1. Baki bawa hadapan

  TAMBAH:

  2. Elaun Imbangan

  3. Elaun Modal

  4. JUMLAH (K1 + K2 + K3)

  TOLAK:

  5. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun di ruang J4)

  6. Baki hantar hadapan (K4 - K5)

 • Helaian Kerja m.s - 4

  Nama

  No. Rujukan No. Pendaftaran Perniagaan

  HK-1B: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN PERKONGSIAN

  1 2 3 4 5Perniagaan Perkongsian Tahun Taksiran

  Tandakan “X” dalam petak berkenaan

  D

  A. Pendapatan Larasan Sementara Perniagaan (Perkongsian)(Masukkan amaun dari ruang A13 dan A19, CP30)Jika rugi, masukkan “0” ke ruang ini dan pindahkan amaun kerugianlarasan sementara ke ruang D2 HK-1.3. Teruskan pengiraan di ruangB hingga M (jika berkenaan)

  TAMBAH:

  B. Kenaan Imbangan(Amaun dari A14 dan C20, CP30)

  C. JUMLAH (A + B)

  TOLAK:

  D. Elaun modal boleh diserap(Amaun di K3 tetapi terhad kepada amaun di C)

  E. PENDAPATAN BERKANUN ( C - D )

  Atau

  *JIKA LAYAK MENUNTUT ELAUN JADUAL 7A, TERUSKAN DENGAN PENGIRAAN DI BAWAH:

  TOLAK:

  F. Elaun Jadual 7A(Amaun dari ruang A16 dan A22, CP30)(Terhad kepada 70% pendapatan berkanun di E)

  G. PENDAPATAN BERKANUN SELEPAS TOLAKANELAUN JADUAL 7A ( E - F )(Pindahkan amaun ini ke ruang B4/B5/B6 Borang TP jika pembayar cukai berdomisil di Malaysiaatau C4/C5/C6 Borang TP jika pembayar cukai tidak berdomisil di Malaysia semasa kematian)

  Atau

  *JIKA LAYAK MENUNTUT ELAUN PENINGKATAN EKSPORT PERKHIDMATAN YANG LAYAK, TERUSKAN DENGAN PENGIRAAN DI BAWAH:

  TOLAK:

  H. Tuntutan Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak(Amaun dari A17 dan A23 dari CP30 )(Terhad kepada 70% pendapatan berkanun di E)

  J. PENDAPATAN BERKANUN SELEPAS TOLAKAN ELAUNPENINGKATAN EKSPORT PERKHIDMATAN YANG LAYAK ( E - H )

 • Helaian Kerja m.s - 5

  K. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL (jika berkenaan)

  1. Baki bawa hadapan

  TAMBAH:

  2. Elaun Imbangan dan Elaun Modal(Amaun dari A15 dan A21, CP30)

  3. JUMLAH (K1 + K2)

  TOLAK:

  4. Tuntutan diserap dalam tahun semasa(Amaun di ruang D)

  5. Baki hantar hadapan (K3 - K4)

  L. PELARASAN BAKI ELAUN JADUAL 7A (jika berkenaan)1. Baki bawa hadapan

  TAMBAH :2. Elaun Jadual 7A tahun semasa (daripada CP30)3. JUMLAH (L1 + L2)

  TOLAK :4. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (Amaun di ruang F)5. Baki hantar hadapan (L3 - L4)

  M. PELARASAN BAKI ELAUN PENINGKATAN EKSPORT PERKHIDMATAN YANG LAYAK (jika berkenaan)

  1. Baki bawa hadapan

  TAMBAH

  2. Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layakbagi tahun semasa (daripada CP30)

  3. JUMLAH (M1 + M2)

  TOLAK:

  4. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (Amaun di ruang H)

  5. Baki hantar hadapan (M3 - M4)

 • Helaian Kerja m.s - 6

  Nama

  No. Rujukan No. K/PNo. Pendaftaran Perniagaan

  HK-1C: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN BAGI HARTAPUSAKA YANG MENIKMATI INSENTIF DI BAWAH JADUAL 7A

  1 2 3 4 5Perniagaan Tahun Taksiran

  Tandakan “X” dalam petak berkenaan

  Jenis Perniagaan Kod Perniagaan

  Perkara Amaun

  A. BAKI DALAM AKAUN UNTUNG RUGI

  TOLAK: PENGASINGAN PENDAPATAN MENGIKUT KELAS

  Pendapatan dividen

  Pendapatan sewa

  Pendapatan royalti

  Pendapatan faedah

  Pendapatan lain

  B. JUMLAH PENDAPATAN BUKAN PERNIAGAAN

  C. JUMLAH PENDAPATANPERNIAGAAN (A - B)

  D. PELARASAN PENDAPATAN PERNIAGAAN

  TAMBAH:

  1. Kerugian yang tidak dibenarkan:

  Kerugian jualan aset

  Kerugian pertukaran asing

  Kerugian pelaburan

  .......................................................

  JUMLAH

  2. Lebihan perolehan perlombongan

  3. JUMLAH (D1 + D2)

  + –

 • Helaian Kerja m.s - 7

  TOLAK:

  4. Perolehan/pendapatan yang tidak kena cukai dimasukkan ke dalam akaun untung rugi:

  Keuntungan jualan aset

  Keuntungan pertukaran asing

  Keuntungan pelaburan

  .......................................................................

  .......................................................................

  JUMLAH

  5. JUMLAH (D3 - D4)

  E. PENDAPATAN PERNIAGAAN(C + D5)

  F. PELARASAN PERBELANJAAN PERNIAGAAN

  TAMBAH:

  1. Perbelanjaan-perbelanjaan dan kenaan-kenaan yang tidak dibenarkan

  1.1 Susut nilai1.2 Gaji, elaun, bonus, KWSP sendiri1.3 Keraian1.4 Hadiah1.5 Derma1.6 Penalti/denda/kompaun1.7 Ambilan stok1.8 Ambilan tunai1.9 Peruntukan hutang lapuk1.10 Perbelanjaan permulaan/penutupan1.11 Perbelanjaan modal1.12 Yuran guaman1.13 Perbelanjaan faedah1.14 Sekatan KWSP1.15 Hapus kira aset1.16 Perbelanjaan persendirian:

  (a) Perjalanan/penginapan(b) Kegunaan kenderaan(c) Manfaat kediaman(d) Telefon(e) Yuran (tiada kaitan dengan perniagaan)

  (f) Seminar

  (g) Perubatan

 • Helaian Kerja m.s - 8

  1.17 Perbelanjaan lain (Nyatakan .................)

  JUMLAH (1.1 hingga 1.17)

  TOLAK:2. Elaun perlombongan

  3. Lebihan perbelanjaan perlombongan

  4. Potongan-potongan selanjutnya

  4.1 .........................................................

  4.2 .........................................................

  5. JUMLAH (F2 + F3 + F4)

  6. JUMLAH PELARASAN PERBELANJAAN(F1 – F5)

  G. PENDAPATAN LARASAN (E + F6)

  Atau

  H. KERUGIAN LARASAN (F6 – E)Jika G - (Pendapatan larasan), teruskan pengiraan ke ruang JJika H - (Kerugian Larasan), pindahkan amaun kerugian larasan ke ruang D1 HK-1.3, kemudian

  kirakan baki elaun modal untuk dihantar hadapan di ruang J dan Q

  J. PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN

  1. PENDAPATAN LARASAN(Masukkan “0” ke ruang ini jika terdapat kerugian larasan di ruang H)

  2. TAMBAH: Kenaan Imbangan

  3. JUMLAH (J1 + J2)

  4. TOLAK: Elaun Modal boleh diserap(amaun di Q4 tetapi terhad kepada amaun di J3)

  5. PENDAPATAN BERKANUN (J3 – J4)

  K. PENGIRAAN TUNTUTAN ELAUN JADUAL 7A

  1. % x =

  2. Baki Elaun bawa hadapan

  3. JUMLAH (K1 + K2)

  L. HAD SEKATAN PENDAPATAN BERKANUN % x (J5)

  M. ELAUN JADUAL 7A (K3 ATAU L) yang mana lebih rendah(Pindahkan amaun ini ke ruang yang disediakan di J1 Borang TP)

  N. PENDAPATAN BERKANUN KENA CUKAI (J5 – M)

  (perbelanjaan modal yang layak)TAMBAH

 • Helaian Kerja m.s - 9

  P. PELARASAN BAKI ELAUN JADUAL 7A

  1. Baki bawa hadapan

  TAMBAH:

  2. Tuntutan tahun semasa

  3. JUMLAH

  TOLAK:

  4. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun di ruang M)

  5. Baki hantar hadapan (P3 - P4)

  Q. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL (jika berkenaan)

  1. Baki bawa hadapan

  TAMBAH:

  2. Elaun Imbangan

  3. Elaun Modal

  4. JUMLAH

  TOLAK:

  5. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun di ruang J4)

  6. Baki hantar hadapan (Q4 - Q5)

 • Helaian Kerja m.s - 10

  Nama

  No. Rujukan No. K/PNo. Pendaftaran Perniagaan

  HK-1D: PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN BAGI HARTA PUSAKA YANGMENIKMATI ELAUN PENINGKATAN EKSPORT PERKHIDMATAN YANG LAYAK

  1 2 3 4 5Perniagaan Tahun Taksiran

  Tandakan “X” dalam petak berkenaan

  Jenis Perniagaan Kod Perniagaan

  Perkara Amaun

  A. BAKI DALAM AKAUN UNTUNG RUGI

  TOLAK: PENGASINGAN PENDAPATAN MENGIKUT KELAS

  Pendapatan dividen

  Pendapatan sewa

  Pendapatan royalti

  Pendapatan faedah

  Pendapatan lain

  B. JUMLAH PENDAPATAN BUKAN PERNIAGAAN

  C. JUMLAH PENDAPATANPERNIAGAAN (A - B)

  D. PELARASAN PENDAPATAN PERNIAGAAN

  TAMBAH:

  1. Kerugian yang tidak dibenarkan:

  Kerugian jualan aset

  Kerugian pertukaran asing

  Kerugian pelaburan

  .......................................................

  .......................................................

  JUMLAH

  + –

 • Helaian Kerja m.s - 11

  TOLAK:

  2. Perolehan/pendapatan yang tidak kena cukai dimasukkan ke dalam akaun untung rugi:

  Keuntungan jualan aset

  Keuntungan pertukaran asing

  Keuntungan pelaburan

  .......................................................................

  .......................................................................

  3. JUMLAH (D1 - D2)

  E. PENDAPATAN PERNIAGAAN(C + D3)

  F. PELARASAN PERBELANJAAN PERNIAGAAN

  TAMBAH:

  1. Perbelanjaan-perbelanjaan dan kenaan-kenaan yang tidak dibenarkan

  1.1 Susut nilai1.2 Gaji, elaun, bonus, KWSP sendiri1.3 Keraian1.4 Hadiah1.5 Derma1.6 Penalti/denda/kompaun1.7 Ambilan stok1.8 Ambilan tunai1.9 Peruntukan hutang lapuk1.10 Perbelanjaan permulaan/penutupan1.11 Perbelanjaan modal1.12 Yuran guaman1.13 Perbelanjaan faedah1.14 Sekatan KWSP1.15 Hapus kira aset1.16 Perbelanjaan persendirian:

  (a) Perjalanan/penginapan(b) Kegunaan kenderaan(c) Manfaat kediaman(d) Telefon(e) Yuran (tiada kaitan dengan perniagaan)

  (f) Seminar

  (g) Perubatan

  1.17 Perbelanjaan lain (Nyatakan .................)

  JUMLAH (1.1 hingga 1.17)

 • Helaian Kerja m.s - 12

  TOLAK:

  2. Potongan-potongan selanjutnya

  2.1 .........................................................

  2.2 .........................................................

  JUMLAH (2.1 hingga 2.2)

  3. JUMLAH PELARASAN PERBELANJAAN (F1 – F2)

  G. PENDAPATAN LARASAN (E + F3)

  Atau

  H. KERUGIAN LARASAN (F3 – E)Jika G - (Pendapatan larasan), teruskan pengiraan ke ruang JJika H - (Kerugian Larasan), pindahkan amaun kerugian larasan ke ruang D1 HK-1.3, kemudian

  kirakan baki elaun modal untuk dihantar hadapan di ruang J dan N

  J. PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN

  1. PENDAPATAN LARASAN(Masukkan “0” ke ruang ini jika terdapat kerugian larasan di ruang H)

  2. TAMBAH: Kenaan Imbangan

  3. JUMLAH (J1 + J2)

  4. TOLAK: Elaun Modal boleh diserap(amaun di N4 tetapi terhad kepada amaun di J3)

  5. PENDAPATAN BERKANUN (J3 – J4)

  K. PENGIRAAN TUNTUTAN ELAUN PENINGKATAN EKSPORT PERKHIDMATAN YANG LAYAK

  1. 70 % x Pendapatan Berkanun (had sekatan) =

  2. Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layakboleh dituntut (Amaun dari M6)

  3. Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak Diserap(K1 atau K2, yang mana lebih rendah)(Pindahkan amaun ini ke ruang J2 Borang TP)

  L. PENDAPATAN BERKANUN KENA CUKAI (J5 – K3)(Pindahkan amaun ini ke ruang B1/B2/B3 Borang TP jika pembayar cukai berdomisil di Malaysiaatau C1/C2/C3 Borang TP jika pembayar cukai tidak berdomisil di Malaysia semasa kematian)

  M. PELARASAN BAKI ELAUN PENINGKATAN EKSPORT PERKHIDMATAN YANG LAYAK

  1. Baki Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak bawa hadapan

  2. Pendapatan Eksport Perkhidmatan Yang Layakbagi tempoh asas (semasa)

  TOLAK:

  3. Pendapatan Eksport Perkhidmatan Yang Layakbagi tempoh asas (sebelum)

 • Helaian Kerja m.s - 13

  4. Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak(M2 - M3)

  5. Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak (M4 x 50%)

  6. JUMLAH (M1 + M5)(Pindahkan amaun ini ke ruang K2)

  7. Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak diserap(Amaun dari ruang K3)

  8. Baki hantar hadapan (M6 - M7)

  PERKHIDMATAN YANG LAYAK

  1. Guaman

  2. Perakaunan3. Arkitek

  4. Pemasaran

  5. Perunding perniagaan

  6. Perkhidmatan pejabat7. Pengurusan pembinaan

  8. Pengurusan bangunan

  9. Pengurusan perladangan

  10. Jagaan kesihatan swasta11. Pendidikan swasta

  12. Perkhidmatan penerbitan

  13. Perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)

  14. Perkhidmatan kejuruteraan15. Perkhidmatan percetakan

  16. Perkhidmatan francais tempatan

  N. PELARASAN BAKI ELAUN MODAL (jika berkenaan)

  1. Baki bawa hadapan

  Tambah:

  2. Elaun Imbangan

  3. Elaun Modal

  4. JUMLAH

  Tolak:

  5. Tuntutan diserap dalam tahun semasa (amaun di ruang J4)

  6. Baki hantar hadapan (N4 - N5)

 • HK-1.1

  Helaian Kerja m.s - 14

  Not

  a:E

  laun

  dik

  ira d

  enga

  n m

  emba

  hagi

  kan

  bela

  nja

  baki

  di a

  khir

  tem

  poh

  asas

  den

  gan

  baki

  hay

  at lo

  mbo

  ng p

  ada

  perm

  ulaa

  n te

  mpo

  h as

  as.

  Sek

  irany

  a te

  mpo

  h pe

  raka

  unan

  kur

  ang

  atau

  lebi

  h 12

  bul

  an, e

  laun

  per

  lu d

  ikur

  angk

  an a

  tau

  dina

  ikka

  n se

  baga

  iman

  a te

  mpo

  h m

  asa.

  Jang

  ka H

  ayat

  Lom

  bong

  1.Ju

  mla

  h ka

  was

  an t

  imbu

  nan

  (dal

  am e

  kar)

  yan

  g ba

  kal

  dipe

  role

  hi

  den

  gan

  kapa

  l kor

  ek a

  tau

  men

  ggun

  akan

  kae

  dah

  lain

  = X

  tahu

  nAT

  AU

  J

  angk

  aan

  kaw

  asan

  (da

  lam

  eka

  r) y

  ang

  akan

  dilo

  mbo

  ng d

  alam

  set

  ahun

  2.

  Ang

  gara

  n ju

  mla

  h tim

  buna

  n m

  engi

  kut t

  an (

  atau

  pik

  ul)

  = X

  tahu

  nK

  adar

  pen

  gelu

  aran

  tah

  unan

  yan

  g di

  jang

  ka m

  engi

  kut

  tan

  (ata

  u pi

  kul)

  HK

  -1.1

  :EL

  AU

  N P

  ERLO

  MBO

  NGAN

  Ela

  unpe

  rlom

  bong

  anB

  elan

  jape

  mba

  ngun

  anJu

  mla

  h(C

  + D

  )P

  erol

  ehan

  Jum

  lah

  (E -

  F)Le

  biha

  npe

  rbel

  anja

  anB

  elan

  jaba

  ki h

  /hLe

  biha

  npe

  role

  han

  Bak

  i hay

  atlo

  mbo

  ngK

  elas

  Bel

  anja

  baki

  b/h

  Per

  .

  AB

  CD

  EF

  GH

  JK

  L

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  JUM

  LAH

  (Pin

  dahk

  an a

  mau

  n di

  H, J

  dan

  K k

  e H

  K-1

  .1A

  )

  Tahu

  n Ta

  ksira

  n

  Nam

  a

  No.

  Ruj

  ukan

 • INDEKS ELAUN LOMBONG

  Kelas Jenis aset Elaun Rujukan

  A1 Kos memperolehi tanah lombong atau hakperlombongan

  a. Jalan, jalan trem,

  b. Bengkel, gudang, tempat kediaman

  A2 Kos mencari gali lombong baru atau lombongyang sedia

  a. Membenam aci, membina terowong dan kerja-kerjapembangunan bawah tanah Seperti pengiraan Seksyen 34(6)(c)

  yang disediakanb. Membekal air dan letrik, jalan, jalan trem, tepian di bawah Jadual Perenggan 3 dan 5

  landasan keretapi, dan menahan tahi bijih ini Jadual 2 ACP1967

  c. Membina bangunan termasuk tempat kediaman untukkakitangan perlombongan.

  A3 Kos pentadbiran atau pengurusan sebelum bermulanyapengeluaran galian atau dalam tempoh masa galiantidak dikeluarkan

  PENGIRAAN JANGKA HAYAT

  Pengiraan jangka hayat adalah seperti berikut:

  1. Jumlah kawasan timbunan (dalam ekar) yang bakaldiperolehi dengan kapal korek atau menggunakan kaedah lain (T) = X tahunJangkaan kawasan (ekar) yang akan dilombong dalam setahun (M)

  Atau T = X tahunM

  2. Anggaran jumlah timbunan mengikut tan/pikul (P) = X tahunKadar pengeluaran tahunan yang dijangka mengikut tan/pikul (K)

  Atau P = X tahunK

  Helaian Kerja m.s - 15

 • Helaian Kerja m.s - 16

  Tahun Taksiran

  Nama

  No.Rujukan

  A B CLebihan Perolehan Elaun Perlombongan Lebihan Perbelanjaan[Subseksyen 30(3)] [Seksyen 34 & [Seksyen 34 &

  Perenggan 3 Jadual 2] Perenggan 12 Jadual 2]

  LEMBARAN 1

  LEMBARAN 2

  LEMBARAN 3

  LEMBARAN 4

  LEMBARAN 5

  JUMLAH

  HK-1.1A: RUMUSAN ELAUN PERLOMBONGAN

  (Pindahkan amaun ini ke (Pindahkan amaun ini ke (Pindahkan amaun ini keruang D2, HK-1A) ruang F2, HK-1A) ruang F3, HK-1A)

 • Tahun Taksiran

  Nama

  No. Rujukan

  A. KENAAN IMBANGAN Helaian Kerja

  1. Perbelanjaan pertanian layak HK-1.2.1A

  2. Perbelanjaan perhutanan layak HK-1.2.2A

  3. Bangunan industri HK-1.2.3A

  4. Loji dan jentera HK-1.2.4A

  5. JUMLAH(Pindahkan amaun ini ke ruang J2, HK-1/ J2, HK-1C/ J2, HK-1D)

  B. ELAUN IMBANGAN

  1. Bangunan industri HK-1.2.3A

  2. Loji dan jentera HK-1.2.4A

  3. JUMLAH(Pindahkan amaun ini ke ruang K2, HK-1/ Q2, HK-1C/ N2, HK-1D)

  C. ELAUN MODAL TAHUN SEMASA

  1. Perbelanjaan pertanian layak HK-1.2.1A

  2. Perbelanjaan perhutanan layak HK-1.2.2A

  3. Bangunan industri HK-1.2.3A

  4. Loji dan jentera HK-1.2.4A

  5. JUMLAH(Pindahkan amaun ini ke ruang K3, HK-1/ Q3, HK-1C/ N3, HK-1D)

  HK-1.2: RUMUSAN ELAUN MODAL

  Helaian Kerja m.s - 17

 • AB

  CD

  EF

  GH

  JK

  LM

  N

  Tarik

  hbe

  lanj

  aKo

  sdi

  laku

  kan

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11JU

  MLAH

  12KE

  NAAN

  PERT

  ANIA

  N(11

  K + 1

  1L)

  (Pin

  dahk

  an am

  aun i

  ni ke

  HK-

  1.2.1A

  )

  13EL

  AUN P

  ERTA

  NIAN

  (11M)

  (Pin

  dahk

  an am

  aun i

  ni ke

  HK-

  1.2.1A

  )

  NOTA

  :Ke

  naan

  Per

  tani

  an b

  agi a

  set y

  ang

  dilu

  pusk

  an d

  alam

  tem

  poh

  kura

  ng 6

  tahu

  n, ia

  lah:

  (i)N

  ilai N

  ata

  u(ii

  )N/

  Y* d

  i man

  a ke

  naan

  per

  tani

  an d

  ibah

  agik

  an s

  ama

  rata

  sep

  anja

  ng ta

  hun-

  tahu

  n ta

  ksira

  n ya

  ng m

  ana

  elau

  n-el

  aun

  tela

  h di

  berik

  an.

  (Pro

  viso

  kep

  ada

  Pere

  ngga

  n 27

  Jad

  ual 3

  ).

  * “Y”

  iala

  h bi

  lang

  an ta

  hun

  taks

  iran

  elau

  n pe

  rtani

  an y

  ang

  tela

  h di

  beri

  kepa

  da p

  erni

  agaa

  n te

  rseb

  ut.

  HK-1.2.1

  Kela

  sPe

  rTa

  rikh

  Tahu

  nKa

  dar

  lupu

  sta

  ksira

  n%

  Bela

  nja

  Elau

  nBe

  lanj

  aG

  eran

  /Ke

  naan

  Elau

  nEl

  aun

  baki

  b/b

  tahu

  nan

  baki

  h/h

  subs

  idi

  perta

  nian

  perta

  nian

  terk

  umpu

  l

  HK

  -1.2

  .1:

  ELA

  UN

  PE

  RTA

  NIA

  N

  Helaian Kerja m.s - 18

  Tahu

  n Ta

  ksira

  n

  Nam

  a

  No.

  Ruj

  ukan

 • B1 Perbelanjaan pertanian yang layak

  a. Bersih dan sediakan tanah Perenggan 7 (1)(a)

  b. Menanam (tidak termasuk tanam semula) Perenggan 7 (1)(b) 50 Perenggan 23

  c. Pembinaan sebatang jalan atau Perenggan 7 (1)(c)jambatan di kebun

  B2 Bangunan untuk kebajikan dan tempat Perenggan 7 (1)(d) 20 Perenggan 22(a)kediaman kakitangan

  B3 Bangunana. Pejabatb. Bangunan bagi tujuan aktiviti kebun Perenggan 7 (1)(d) 10 Perenggan 22 (b)

  INDEKS ELAUN PERTANIAN

  Elaun Tahunan

  Kadar (%) Rujukan (Jadual 3)

  Rujukan(Jadual 3)Kelas Jenis Aset

  Helaian Kerja m.s - 19

 • Tahun Taksiran

  Nama

  No. Rujukan

  A B

  Kenaan ElaunPertanian Pertanian

  LEMBARAN 1

  LEMBARAN 2

  LEMBARAN 3

  LEMBARAN 4

  LEMBARAN 5

  JUMLAH

  HK-1.2.1A: RUMUSAN ELAUN PERTANIAN

  Helaian Kerja m.s - 20

  (Pindahkan amaun ini (Pindahkan amaun ini ke ruang A1, HK-1.2) ke ruang C1, HK-1.2)

 • HK-1.2.2

  Helaian Kerja m.s - 21

  Tahu

  n Ta

  ksira

  n

  Nam

  a

  No. R

  ujuk

  an

  AB

  CD

  EF

  GH

  JK

  L Elau

  nPe

  rKe

  las

  Kos

  perh

  utan

  ante

  rkum

  pul

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11JU

  MLA

  H

  12KE

  NAAN

  PER

  HUTA

  NAN

  (11K)

  (Pin

  dahk

  an am

  aun

  ini k

  e HK-

  1.2.

  2A)

  13EL

  AUN

  PERH

  UTAN

  AN(11

  H)(P

  inda

  hkan

  amau

  n in

  i ke H

  K-1.

  2.2A

  )

  NOTA

  :Ke

  naan

  per

  huta

  nan

  bagi

  ase

  t yan

  g di

  lupu

  skan

  iala

  h:(i)

  Nila

  i L a

  tau

  (ii)

  L/Y*

  di m

  ana

  kena

  an p

  erhu

  tana

  n di

  baha

  gika

  n sa

  ma

  rata

  sep

  anja

  ng ta

  hun-

  tahu

  n ta

  ksira

  n ya

  ng m

  ana

  elau

  n-el

  aun

  tela

  h di

  berik

  an.

  (Pro

  viso

  kep

  ada

  Pere

  ngga

  n 32

  Jad

  ual 3

  )

  * “Y”

  iala

  h bi

  lang

  an ta

  hun

  taks

  iran

  elau

  n pe

  rhut

  anan

  yan

  g te

  lah

  dibe

  ri ke

  pada

  per

  niag

  aan

  ters

  ebut

  .

  Tarik

  hbe

  lanj

  adil

  akuk

  an

  Tarik

  hlu

  pus

  Tahu

  ntak

  siran

  Kada

  r%

  Bela

  nja

  baki

  b/b

  Elau

  npe

  rhut

  anan

  Bela

  nja

  baki

  h/h

  Kena

  anpe

  rhut

  anan

  HK

  -1.2

  .2:

  ELA

  UN

  PE

  RH

  UTA

  NA

  N

 • INDEKS ELAUN PERHUTANAN

  C1 Perbelanjaan bagi tujuan aktiviti pembalakana. Jalan Perenggan 8(1)(a) 10 Perenggan 30(b)b. Bangunan

  C2 Perbelanjaan bagi tujuan kebajikan pekerjaaktiviti pembalakan

  a. Bangunan Perenggan 8(1)(b) 20 Perenggan 30(a)b. Tempat Kediaman

  Kelas Jenis asetRujukan

  (Jadual 3)

  Elaun Tahunan

  Kadar (%)

  Rujukan(Jadual 3)

  Helaian Kerja m.s - 22

 • Tahun Taksiran

  Nama

  No. Rujukan

  A B

  Kenaan ElaunPerhutanan Perhutanan

  LEMBARAN 1

  LEMBARAN 2

  LEMBARAN 3

  LEMBARAN 4

  LEMBARAN 5

  JUMLAH

  HK-1.2.2A: RUMUSAN ELAUN PERHUTANAN

  Helaian Kerja m.s - 23

  (Pindahkan amaun ini (Pindahkan amaun ini ke ruang A2, HK-1.2) ke ruang C2, HK-1.2)

 • HK-1.2.3

  Tahu

  n Ta

  ksira

  n

  Nam

  a

  No.R

  ujuka

  n

  AB

  CD

  EF

  GH

  JK

  LM

  N

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11JU

  MLAH

  12KE

  NAAN

  IMBA

  NGAN

  (11M)

  (Pin

  dahk

  an am

  aun

  ini k

  e HK-

  1.2.

  3B)

  13EL

  AUN

  IMBA

  NGAN

  (11N)

  (Pin

  dahk

  an am

  aun

  ini k

  e HK-

  1.2.

  3B)

  14EL

  AUN

  BANG

  UNAN

  INDU

  STRI

  (11H

  + 11J

  )(P

  inda

  hkan

  amau

  n in

  i ke H

  K-1.

  2.3B

  )

  Per

  Kela

  sTa

  rikh

  Tarik

  hTa

  hun

  Kada

  rbe

  li/bin

  alu

  pus

  taks

  iran

  %Ko

  sBe

  lanj

  aba

  ki b/

  bEl

  aun

  Elau

  nBe

  lanj

  aNi

  lai

  Kena

  anEl

  aun

  perm

  ulaan

  tahu

  nan

  baki

  h/h

  pelup

  usan

  imba

  ngan

  imba

  ngan

  HK

  -1.2

  .3:

  ELA

  UN

  BA

  NG

  UN

  AN

  IND

  US

  TRI

  Helaian Kerja m.s - 24

 • Helaian Kerja m.s - 25

  INDEKS ELAUN BANGUNAN INDUSTRI

  D1 Bangunan Industri Biasaa Kilangb Limbungan dan jetic Gudang (bersama kilang) Perenggan 63d Pembekal air, letrik, komunikasi & 64e Pertanianf Perlombongang Kantin, bilik rehat/rekreasi, bilik mandi Perenggan 65

  (bersama bangunan industri)h Rumah kediaman pertaniani Hospital swasta Perenggan 37A 10 Perenggan 12 3 Perenggan 16j Pusat penjagaank Hospital bersalinl Bangunan penyelidikan Perenggan 37B

  m Projek perkhidmatan diluluskan Perenggan 37En Hotel berdaftar dengan Kementerian

  Kebudayaan, Kesenian & Pelancongan Perenggan 37Fo Lapangan terbang Perenggan 37Gp Litar lumba kereta Perenggan 37Hq Jalan dan struktur jalan bertol Perenggan 67A 10 Perenggan 12 6 P.U. (A) 87/1986

  r Pusat penjagaan orang tua P.U. (A) 143/2003 TIADA P.U. (A) 143/2003 10 P.U. (A) 143/2003

  D2 Bangunan Industri Laina Gudang (Simpan barang eksport/ Perenggan 37C TIADA Perenggan 37C 10 Perenggan 37C

  import/proses)b Kediaman pekerja

  – Perkilangan– Perhotelan Perenggan 42A(1) TIADA Perenggan 42A(1) 10 Perenggan 42A(1)– Perlancongan– Projek perkhidmatan diluluskan

  c Kemudahan penjagaan anak Perenggan 42A TIADA Perenggan 42A 10 Perenggan 42Ad Bangunan

  – Sekolah Perenggan 42B TIADA Perenggan 42B 10 Perenggan 42B– Institusi pendidikan

  e Bangunan– Latihan industri– Latihan teknikal Perenggan 42C TIADA Perenggan 42C 10 Perenggan 42C– Latihan vokasional

  D3 Kediaman pekerja-dibina Perenggan 42(1) 40 Perenggan 42(1) 3 Perenggan 16(bersama bangunan industri)

  D4 Bangunan sewa pajak kepada kerajaan Perenggan 67B 10 Perenggan 12 6 Perenggan 16A

  D5 Bangunan untuk aktiviti MSC yang diluluskan P.U. (A) 202/2006 & TIADA P.U. (A) 202/2006 & 10 P.U. (A) 202/2006 &P.U. (A) 317/2006 P.U. (A) 317/2006 P.U. (A) 317/2006

  Kelas Jenis Bangunan IndustriRujukan

  [Jadual 3 &P.U.(A)]

  Elaun Permulaan Elaun Tahunan

  Kadar(%)

  Kadar(%)

  Rujukan[Jadual 3 &

  P.U.(A)]

  Rujukan[Jadual 3 &

  P.U.(A)]

 • Tahun Taksiran

  Nama

  No. Rujukan

  A B C

  Kenaan Elaun ElaunImbangan Imbangan Bangunan

  Industri

  LEMBARAN 1

  LEMBARAN 2

  LEMBARAN 3

  LEMBARAN 4

  LEMBARAN 5

  JUMLAH

  HK-1.2.3B: RUMUSAN ELAUN BANGUNAN INDUSTRI

  (Pindahkan amaun ini (Pindahkan amaun ini (Pindahkan amaun ini ke ruang A3, HK-1.2) ke ruang B1, HK-1.2) ke ruang C3, HK-1.2)

  A B C

  Kenaan Elaun ElaunImbangan Imbangan Bangunan

  Industri

  LEMBARAN 1

  LEMBARAN 2

  LEMBARAN 3

  LEMBARAN 4

  LEMBARAN 5

  JUMLAH

  (Pindahkan amaun ini (Pindahkan amaun ini (Pindahkan amaun ini ke ruang C2, HK-4B) ke ruang C4, HK-4B) ke ruang C4, HK-4B)

  ELAUN BANGUNAN INDUSTRI UNTUK TUNTUTAN PENDAPATAN PERNIAGAAN

  ELAUN BANGUNAN INDUSTRI UNTUK TUNTUTAN PENDAPATAN SEWA**sekiranya bangunan yang disewa digunakan sebagai Bangunan Industri oleh penyewa

  Helaian Kerja m.s - 26

 • HK-1.2.4

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11JU

  MLA

  H

  12KE

  NAAN

  IMBA

  NGAN

  (11N)

  (Pin

  dahk

  an am

  aun

  ini k

  e HK-

  1.2.

  4A)

  13EL